21.10.2015 Views

Pieni tunnekarttakirja

Tässä sinulle 58 tunnetta kuvin ja sanoin. Tunteiden ja hengityksen välinen yhteys paljastuu ...

Tässä sinulle 58 tunnetta kuvin ja sanoin. Tunteiden ja hengityksen välinen yhteys paljastuu ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

P.Gudsson<br />

PIENI TUNNEKARTTAKIRJA<br />

P.Gudsson<br />

ISBN 978-952-93-6295-0<br />

Petri Pellinen<br />

Jyväskylä<br />

2015


SISÄLLYSLUETTELO<br />

Kirjan älypuhelinversio avautuu tästä<br />

Tunteiden tunnistamisen tärkeydestä 1<br />

SDG*tunnekartan kehitysvaiheita 2<br />

8 tunneskaalaa:<br />

Hyvä ihmissuhde 3<br />

Toimitaan oikein 6<br />

Hyvän läsnäolo 9<br />

Tavoittelu 12<br />

Huono ihmissuhde 15<br />

Toimitaan väärin 19<br />

Hyvän poissaolo 23<br />

Luovuttaminen 26<br />

Kiitokset 30<br />

Viitteet 31<br />

Kuvalähteet 34


TUNTEIDEN TUNNISTAMISEN TÄRKEYDESTÄ<br />

Tunteesi saavat sydämen sykkeen ja hengitystapasikin muuttumaan.<br />

ilmeesi ja ryhtisi kuvaavat sisäistä mielenmaisemaasi.<br />

Myös<br />

Jotta saisit pitävämmän otteen tunnemaailmasta – sekä omasta että toisten –<br />

tarvitset käsitteitä eli nimiä tunteillesi. Ympäristöhän hahmottuu visuaalisten<br />

viestien lisäksi myös kielen avulla. On tutkittu, että kielteiset tunteet<br />

vaimenevat, kun ne nimetään. Torjuttuina ne voivat aiheuttaa fyysisiä oireita.<br />

Itsetuntemus, myötätunto sekä tunneäly perustuvat tunteiden nimeämiseen.<br />

Tuota taitoa tarvitsevat lasten vanhemmat ja terapiassakin sitä tavoitellaan.<br />

SDG*tunnekartta on tehty helpottamaan tunteiden nimeämistä. Se koostuu<br />

kahdeksasta tunneskaalasta, jotka voit etsiä yllä olevasta pikkukartasta.<br />

<strong>Pieni</strong> <strong>tunnekarttakirja</strong> auttaa sinua tutustumaan tunneskaalojen 58 tunteeseen.<br />

Huomaat niiden linkittyvän toisiinsa monin eri tavoin. Kullekin tunteelle olen<br />

valinnut sitä valaisevan kuvan. Kerron kirjassa myös omia havaintojani mielialan<br />

vaikutuksesta sisään- ja uloshengitykseen. Hengitysrytmit voivat tosin olla hyvin<br />

yksilökohtaisia. Tunteiden yhteyttä hengitykseen on tutkittu vain vähän.<br />

Ilmaiseksi netistä ladattavalta SDG*tunnekartalta löydät yhteensä 122 tunnetta.<br />

Piakkoin ilmestyy ”Toinen <strong>tunnekarttakirja</strong>” täydentämään tunteiden esittelyn.<br />

~ 1 ~


SDG*TUNNEKARTAN KEHITYSVAIHEITA<br />

”Viha koostuu halusta ja pelosta.” Tuon lause osui silmääni vuonna 1994. Aloin<br />

miettiä tunteiden välisiä yhteyksiä. Niistä koostuikin looginen verkko. Tuttavani<br />

mielestä se muistutti Kohosen karttaa, jota käytetään tekoälysovelluksissa.<br />

Löysin netistä tuon itseorganisoituvan kartan kolme periaatetta. Niiden<br />

mukaisesti keräsin parin tuhannen tunteen luettelon. Sijoittelin toisiaan<br />

muistuttavat tunteet lähekkäin ja vastakkaiset tunteet kauas toisistaan.<br />

Kuulin 3000 vuotta vanhan intialaisen Kathakali-tunnejärjestelmän sisältävän<br />

yhdeksän perustunnetta1 Huomasin niiden täsmäävän oman karttaluonnokseni<br />

kanssa. Siitä innostuneena aloin kehitellä laajempaa tunnekarttaa. Paperilapuille<br />

kirjoittamani sanat hakivat pitkään oikeita paikkojaan. Kyselin ystäviltäni<br />

ehdotuksiaan aukkoihin sopiviksi tunteiksi. Tunnesanat loksahtivat paikoilleen.<br />

Radiosta korviini kantautui minuuden katoamisen käsite. Oivalsin, että<br />

äärimmäiset tunteet yhdistämällä tunnemaailmasta tuli pallonmuotoinen.<br />

Tajusin yllättäen, että SDG*tunnekartan tunneskaalojen ja hengitysrytmien<br />

välillä näytti olevan yhteys. Myöhemmin selvisi, että se liittyi autonomisen<br />

hermoston kaksiosaiseen rakenteeseen ja myönteisten tunteiden keskitettyyn<br />

sijaintiin kartan oikeassa yläneljänneksessä. Jotkut tunnetutkimuksetkin<br />

näyttivät tukevan tunnekartan lähitunnerakennetta.<br />

Seija Tuovilan väitöskirjassaan tekemä tutkimuslöydös suomalaisten yleisimmin<br />

käyttämistä tunnenimityksistä vastasi SDG*tunnekartan neljää kaikkein<br />

keskeisintä tunnetta. Ne ovat ilo, suru, kiintymys ja viha.<br />

Sain lopulta nimettyä tunneskaalat. Näitä tunnejatkumoita sosiaalityön<br />

emeritusprofessori Pauli Niemelä piti kirjassaan ”Systemaattinen ihmiskäsitys”<br />

tärkeänä havaintona.<br />

Lisäsin kartalle tunneilmaisut ja mobiililaitteita varten vastatunteet päätunteiden<br />

alle. Tuttavat auttoivat SDG*tunnekartan käännöstyössä. Nyt sitä voi tutkia<br />

netissä englanniksi, ruotsiksi, saksaksi, espanjaksi ja kohta jo venäjäksikin.<br />

”<strong>Pieni</strong> <strong>tunnekarttakirja</strong>” perustuu Facebook-sivuun ”Tunteiden vuoristorata” .<br />

Sieltä löytyy viikoittain oivalluksia ja uutisia ihmeellisestä tunnemaailmasta.<br />

Kunnia yksin Jumalalle<br />

Jyväskylässä 10.10.2015<br />

P.Gudsson<br />

~ 2 ~


HYVÄ IHMISSUHDE<br />

Jos kaipaat hyvää ihmissuhdetta, niin siihen tarvitaan selkeää viestintää ja<br />

avoimuutta, joka voi sitten johtaa hyväksyntään ja kiintymykseen. Sen jälkeen<br />

saatatte nauttia toistenne seurasta vaikkapa syömällä yhdessä. Se vahvistaa<br />

yhteyttä. Joskus voitte kokea suhteessanne jopa hurmaavia hetkiä.<br />

Hyvässä ihmissuhteessa uloshengitys korostuu. Silloin myös puhutaan paljon.<br />

R a u h a >< minuuden katoaminen<br />

RAUHA löytyy SDG*tunnekartan keskipisteestä. Syvimmiltään tämä on<br />

olosuhteista riippumatonta rauhaa, jonka Jeesus voi meille antaa.<br />

”Minun rauhani – sen minä annan teille.” (Joh. 14:27)<br />

Vaikka SDG*tunnekartalla on kristillinen pohjavire, niin sitä voi mainiosti tutkia<br />

myös ilman hengellistä näkökulmaa.<br />

”sain anteeksi”, ”annan anteeksi”, ”löysin minuuteni”, ”saan olla rauhassa”<br />

S e l k e y s >< hämmennys<br />

SELKEYS voidaan ilmaista myös sanoilla yksinkertaisuus tai jäsentyneisyys.<br />

”ymmärrän”, "oivalsin", "tajusin, "ymmärsin", ”hoksasin”, ”nyt valkeni”, ”hahmotan”<br />

A v o i m u u s >< vääryys<br />

AVOIMUUS on ihmissuhteiden kehittymisen elinehto.<br />

”kerron”, "tuli puheripuli", "paljastan", "rehellisesti sanoen", ”näin meidän kesken”<br />

~ 3 ~


H y v ä k s y n t ä >< kiukku<br />

HYVÄKSYNTÄÄ me kaikki kaipaamme. Siihen kuuluu myös epätäydellisyyksien<br />

salliminen. Hyväksyntää voi ilmaista katsomalla toista silmiin kun samalla<br />

ajattelee hänestä myönteisiä asioita. Tuijotus on sitten asia erikseen.<br />

”kelpaan”, ”sallin”, ”kelpuutan”, ”valitsen”, ”suvaitsen”, ”siedän”, ”on se ihan OK”,<br />

”puollan”, ”joo”, ”niinpä”, ”aivan niin”, ”kannatan”, ”sain tunnustusta”, "otan mukaan"<br />

K i i n t y m y s >< viha<br />

KIINTYMYS ja rakkaus eivät mielestäni ole synonyymeja, koska kaikki tunteet<br />

ovat vain väliaikaisia. Tunteet menevät ja tulevat – kuin pilvet. Sen sijaan<br />

rakkaus on parhaimmillaan ikuinen valinta välittää toisesta.<br />

”Rakkaus ei koskaan katoa” (1:Kor 13:8)<br />

Ihmissuhteissa ihastuksen tunne saattaa parissa vuodessa jalostua<br />

rakkaudelliseksi kiintymykseksi. Tiedepiireissä onkin todettu, että ihastus ja<br />

kiintymys ovat eri tunteita.<br />

”pidän”, ”tykkään”, ”rakastan”, ”harrastan”, ”suosin”<br />

~ 4 ~


N a u t i n t o >< raivo<br />

NAUTINTO koetaan usein aistien kautta. Jos joku nautinnon lähde alkaa hallita<br />

elämää, on kyse riippuvuudesta.<br />

”nautin”, ”tuntuu hyvältä”, ”tosi kaunis”, ”tämä maistuu hyvältä”, ”mitkä aromit”,<br />

”hivelee korvia”, ”minua hyväillään”, ”nyt elämä maistuu”, ”nautin joka sekunnista”,<br />

”elämä tuntuu elämältä”, ”nautin kun saan vain olla”, ”nautin seurastasi”, ”koen<br />

mielihyvää, kun saan tehdä tätä”<br />

Y h t e y s >< julmuus<br />

YHTEYS on kaveruutta. Yhteys omiin tunteisiin auttaa saamaan paremman<br />

yhteyden muihinkin. Yhteys Jumalaan puolestaan toimii rukouksen avulla. Näin<br />

siis yhteydellä on ainakin kolme ulottuvuutta – toisiin, omaan itseen sekä<br />

Jumalaan. Yhteyden tunneskaala pätee noihin kaikkiin eli selkeyttä, avoimuutta,<br />

hyväksyntää ja kiintymystä tarvitaan!<br />

”kuulutaan yhteen”, ”ollaan ystäviä”, ”ollaan kumppaneita”, ”tunnetaan<br />

sielunsukulaisuutta/samansieluisuutta/sielunkumppanuutta”, ”ollaan kuin paita ja<br />

peppu”, ”meillä on hyvä suhde”, ”ymmärretään toisiamme jo puolesta sanasta”, ”ollaan<br />

kavereita”<br />

H u r m a >< hysteria<br />

HURMA voi kehittyä monistakin nautinnon lähteistä. Vauhdin ja tanssin hurma<br />

lienevät monelle tuttuja.<br />

Hyvän ihmissuhteen tunneskaalan päätepisteessä hurma saattaa johtaa myös<br />

minuuden katoamiseen. Sitä kautta siis SDG*tunnekartan ääritunteet hurma,<br />

tyhjyys, epätoivo, kauhu, hysteria, mania, euforia ja helppous yhtyvät.<br />

”on ihanaa”, ”huumaava tunne”, ”olen ekstaasissa”<br />

*<br />

~ 5 ~


TOIMITAAN OIKEIN<br />

Oikein toimimisen tunneskaala kulkee keskipisteestä kohti oikeaa yläkulmaa.<br />

Kutsumus, vastuu, luottamus, uskallus, elinvoima, tarmo ja helppous ovat kaikki<br />

myönteisiksi koettuja tunteita.<br />

Voimakas uloshengitys yhdistää niitä kaikkia. Ponnistuksessa uloshenkäys auttaa!<br />

K u t s u m u s >< katumus<br />

KUTSUMUS liittyy läheisesti ihmisen omiin unelmiin. Jos maailmassa kaikki<br />

ihmiset löytäisivät oman kutsumuksensa, niin eläisimme melkeinpä paratiisissa.<br />

Onhan Luojalla hyvä suunnitelma ihan joka ikisen ihmisen varalle.<br />

”minua kiinnostaa”, ”on taipumusta”, ”ala kiinnostaa”, ”on luontaisia lahjoja”<br />

V a s t u u >< syyllisyys<br />

VASTUUN vääränlainen jakaminen jäytää yhteiskuntaa. Toiset ottavat sitä liikaa.<br />

Joillekin vyörytetään sitä yli voimavarojen, mutta monille sitä ei vain anneta.<br />

Vastuuntunnon myötä maailmastamme tulisi kaikille paljon parempi paikka elää.<br />

”olen vastuussa”, ”olen velvoitettu”, ”tunnen velvollisuudekseni”, ”otan tästä täyden<br />

vastuun”, ”haasteellista”, ”välitän”, ”aktivoidun”, ”olen messissä”, ”otan tehtäväkseni”<br />

~ 6 ~


L u o t t a m u s >< epäusko<br />

LUOTTAMUS kertoo suhteestamme tulevaisuuteen. Kuitenkin tämän tunteen tai<br />

sen puutteen juuret kurottavat menneisyyteen – siihen miten asiat ovat<br />

aikaisemmin sujuneet. Jos toisen ihmisen luottamuksen kerran menettää, niin<br />

sitä on hyvin vaikea hankkia takaisin.<br />

Raamattu sisältää runsaasti profetioita. Jesajan kirjan luku 53 kertoi pääsiäisen<br />

tapahtumat 700 vuotta ennen niiden toteutumista.<br />

”Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden” (Jesaja 53:5)<br />

Niinpä on hyvä syy uskoa, että myös monet tulevaisuuttamme koskevat uhkat ja<br />

lupaukset, joista Raamattu kertoo, tulevat toteutumaan.<br />

”voin luottaa”, ”tunnen itseluottamusta”, ”suhtaudun luottavaisin mielin”, ”tulee<br />

tapahtumaan”, ”uskon”, ”en pety”, ”olen vakaumukseltani”<br />

U s k a l l u s >< pelko<br />

USKALLUS on teoksi jalostunutta varmuutta.<br />

Rohkeus on valinta. Se oli aluksi myös tunnekartan ulkolaidoille sulkuihin<br />

sijoitettujen elämänvalintojen joukossa, mutta sitten aktiivisuus syrjäytti sen.<br />

”kohtaan”, ”tohdin”, ”urheasti”, ”rohkenen”, ”en enää pelkää”, ”pelottomasti”, ”en<br />

epäröi”, ”teen empimättä”, ”otin uskon askeleen”, ”uskaliaasti”, ”uhkarohkeasti”,<br />

”huimapäisesti”, ”yltiöpäisesti”, ” hyppäsin tyhjän päälle”<br />

E l i n v o i m a >< oireilu<br />

ELINVOIMA on hyvin usein seurausta oikeista valinnoista. Kesäisin luonto<br />

pursuaa vihreää elinvoimaa. Talvella se lepää.<br />

”olen hyvässä kunnossa”, ”olen terve”, ”olen kondiksessa”<br />

~ 7 ~


T a r m o >< kammo<br />

TARMO on se tunne, kun huomaa jaksavansa tehdä itselleen tärkeitä asioita<br />

väsymättä. Englanniksi käännettynä tarmo on energiaa.<br />

On kuitenkin vaara sekoittaa tarmo maaniseen puuhaamiseen, joka löytyy<br />

SDG*tunnekartan vasemmasta ylälaidasta. Ero on hiuksenhieno, mutta<br />

kulloisenkin aktiviteetin kohteen järkevyys ja muiden ihmisten suhtautuminen<br />

paljastavat usein mistä on kyse.<br />

”pystyn”, ”on energinen olo”, ”olen kuin Duracell-pupu”, ”virtaa riittää”, ”jaksan”,<br />

”puhtia piisaa” ”tsemppaan”, ”on draivi päällä”, ”pinnistelen”, ”ponnistelen”, ”uurastan”,<br />

”olen vireessä”, ”on puhtia”<br />

H e l p p o u s >< kauhu<br />

HELPPOUS tunnetaan myös flow-tilana, jonka aikana asiat sujuvat melkein kuin<br />

itsestään. Työelämässäkin voi kokea tämän tunteen silloin tällöin. Jos flow<br />

katkeaa ulkoisen häiriötekijän vuoksi, sen uudelleen tavoittaminen on vaikeaa.<br />

”kaikki sujuu kuin itsestään”, ”unohdin ajan kulun”, ”kävi uskomattoman helposti”,<br />

”sujui kuin tanssi”, ”sujui kuin leikki”, ”meni ihan leikiten”<br />

**<br />

~ 8 ~


HYVÄN LÄSNÄOLO<br />

Hyvän läsnäolon tunneskaala kulkee keskipisteestä kohti SDG*tunnekartan<br />

yläreunaa sisältäen seuraavat tunteet : rentous, läheisyys, helpotus, ilo, yllätys,<br />

riemu ja euforia.<br />

Näihin tunteisiin liittyy havaintoni mukaan kevyt, huomattavasti sisäänhengitystä<br />

pitempi uloshengitys. Hyvin nukutun yön tunnistaa aamulla tällaisesta<br />

hengitystyylistä.<br />

Aloin aikanaan kiinnittää huomiota hengitykseen, koska kansainvälisestikin<br />

arvostettu fyysisen ilmaisun kouluttaja Avner Eisenberg korosti uloshengityksen<br />

tärkeyttä yleisökontaktin luomisessa. Kun esiintyjä hengittää vapautuneesti ulos,<br />

niin yleisökin vaistomaisesti rentoutuu. Tunteethan tarttuvat tosi helposti.<br />

R e n t o u s >< hermoilu<br />

RENTOUS on tavoiteltava mielentila eikä sitä voi teeskennellä<br />

Yksi helpoimmista rentoutusharjoituksista lienee tämä : jännitä lihaksiasi parin<br />

sekunnin ajaksi ja päästä ne sitten rennoiksi. Huomaat hengittäväsi rennosti<br />

ulos. Hermostosi kiittää.<br />

”otan rennosti”, "olen ihan rento", "relaan", "nollaan itseni" -ilmaisut saattavat käydä<br />

tarpeettomiksi, jos rentoustila muuttuu uneksi.<br />

L ä h e i s y y s >< ärtymys<br />

LÄHEISYYS ei ole pelkkää fyysistä lähellä oloa. Jokin tapahtuma voi tuoda<br />

mieleen omia muistikuvia tai koskettaa syvästi tunteen tasolla.<br />

Nykysuomalaiselle läheisyys on melkoinen haaste. Se näkyy julkisissa paikoissa<br />

ja kulkuvälineissä hakeutumisena mahdollisimman kauas muista.<br />

Asumisväljyyden kasvaessa on läheisyyden kokeminen entistä harvinaisempaa<br />

myös perheen sisällä.<br />

”olen lähellä”, ”tuntuu aika intiimiltä”, ”on ihan liki”, ”koskettavaa”, ”tuntuu tutulta”,<br />

”tuo muistuttaa”<br />

~ 9 ~


H e l p o t u s >< huoli<br />

HELPOTUS ilmaistaan usein huokaisulla eli syvällä uloshengityksellä. Kun<br />

uloshengitys on sisäänhengitystä pidempi, niin autonomisen hermoston<br />

lepohermosto aktivoituu. Näin käy muidenkin myönteisten tunteiden kohdalla,<br />

joita löydät SDG*tunnekartan oikeasta yläneljänneksestä. Näitä mielentiloja<br />

tietoisesti tavoittelemalla lepohermostosi aktivoituu ja vastustuskykysi paranee.<br />

”asia selvisi”, ”tuntuu mukavalta”, ”lievitti”, ”voin hellittää”, ”huojensi mieltä”, ”kevensi<br />

oloa”, ”rauhoitti”, ”lievensi kipua”, ”kivi tippui sydämeltä”, ”huolet haihtuivat”<br />

I l o >< suru<br />

ILO irti vaikka kynää poikittain hampaiden välissä pitämällä. Tuollainen temppu<br />

saa kasvoille hymymäisen ilmeen ja mieliala kohenee. Jotkut vanhemmat ovat<br />

saaneet takapenkillä istuvat lapset tuolla tavalla hyvälle päälle. Japanissa noin<br />

on koulutettu jopa myyntihenkilöstöä.<br />

”minulla on”, ”mukavaa”, ”kivaa”, ”hauskaa”, ”hymyilyttää”, ”huvittavaa”, ”ilomielin”,<br />

”hyvillä mielin”, ”naurattaa”, ”iloitsen”, ”mukavaa”, "leikkisällä päällä”, ”hilpeä olo”,<br />

”lapset ilakoivat”, ”ilahdutti”, ”tulin iloiseksi”, "tuli hyvä mieli", "nyt laulattaa", ”olen<br />

hyvällä tuulella”<br />

~ 10 ~


Y l l ä t y s >< järkytys<br />

YLLÄTYS on tapahtuma, jota ei osannut ennalta aavistaa. Tavallisesti yllätys on<br />

myönteinen, mutta myös oma kommellus voi tuoda hyvät naurut. Komiikka<br />

perustuu usein yllätykseen. Yllättävässä tilanteessa usein pidätämme hengitystä,<br />

jotta se voi purkautua riemukkaaseen nauruun.<br />

”enpä arvannut”, ”mistä tuo tuli”, ”ei voi olla totta”, ”onko tämä minulle”<br />

R i e m u >< orpous<br />

RIEMU on todella lyhytkestoinen tunne. Tunnekartan ylälaidan rohkeus, luovuus,<br />

yllätys sekä kotoisuus eli tuttuus saavat monesti suun loksahtamaan auki. Sieltä<br />

voi sitten tulla erilaisia riemunkiljahduksia tai iloista naurua.<br />

”naurattaa”, ”riemu repesi”, ”ei oo riemulla rajaa”, ”purskahdin nauramaan”<br />

”riemastuin” -ilmaisu saattaa tarkoittaa raivostumista tai innostumista.<br />

E u f o r i a >< epätoivo<br />

EUFORIA liitetään usein pitkään ja sopivan rasittavaan juoksusuoritukseen.<br />

Euforian ja hurman ero on melkoisen häilyvä. Ehkäpä euforian syynä on<br />

enemminkin aivokemia ja hurmassa taas on kyse aistinautinnosta.<br />

Euforinen tunne tulee joskus univajeenkin seurauksena. Euforia saattaa olla<br />

merkki jopa häkämyrkytyksen uhasta. Tupakoinnissa tuotetaan tahallisesti itselle<br />

lievä häkämyrkytys, joka saattaa selittää osaltaan tupakoinnin koukuttavuutta.<br />

Nousuhumalassakin voi kokea euforiaa.<br />

”taivaallinen olo”, ”olen nirvanassa”, ”olen taivaissa”, ”on tosi hyvä olo”<br />

***<br />

~ 11 ~


TAVOITTELU<br />

Tavoittelun tunneskaalaan kuuluvat ikävä, odotus, halu, ihailu, himo, kiihko ja<br />

mania. Parisuhteen muodostuksessa tunteet saattavat edetä himosta ikävään ja<br />

siitä hyvän ihmissuhteen tunneskaalan mukaisesti kehittyen kohti yhteyttä.<br />

Näiden tunteiden vallassa sisäänhengitys korostuu, mutta kestää suunnilleen<br />

yhtä pitkään kuin rauhallinen uloshengitys - niin kuin imisimme itseemme jotain<br />

oikein hyvää tuoksua.<br />

I k ä v ä >< innostus<br />

IKÄVÄ on tunnekartalla tupla- tai jopa triplatunne. Se on lyhenne<br />

ikävystyneisyydestä, mutta voi tarkoittaa kaipaustakin. Ikävän tunteessa<br />

kaivetaan alitajuisia lähtökuoppia jonkin asian tavoitteluun. "Se on ikävää"<br />

puolestaan tarkoittaa harmistuneisuutta.<br />

”kaipaan”, ”on tylsää", "ikävystyttää”, "tunnen koti-ikävää", "nostalginen fiilis", ”miksei<br />

täällä tapahdu mitään”<br />

O d o t u s >< pettymys<br />

ODOTUS kysyy luonnetta. Nettisivun aukeneminenkin koettelee kärsivällisyyttä.<br />

”odotan”, ”otan vastaan mitä tulee”, ”ootan”, ”vartoon”, ”venttaan”, ”venaan”<br />

Siitä, että oivalsin tunneskaalojen erilaiset hengityskuviot, voin kiittää erästä<br />

koiran ulkoiluttajaa. Katselin kotini kolmannen kerroksen ikkunasta naapurirapun<br />

vanhaa rouvaa. Hän kävelytti päivittäin pientä valkoista koiraansa, jolla oli<br />

päänsä päällä punainen rusetti. Eräänä aamuna näin tuon vanhuksen<br />

henkäisevän hyvin voimakkaasti sisään ja huokaisevan sen jälkeen ulos.<br />

Jotenkin tajusin - ehkä peilisolujen avulla - että tunnetilansa oli syvä kaipaus.<br />

Aloin heti tutkia, voisiko SDG*tunnekartan tunneskaalojen ja erilaisten<br />

hengitystyylien välillä piillä joku yhteys. Ja löytyihän se. Tuollainen<br />

aavistuksenomainen tieto on kasvatustieteen professori Kai Hakkaraisen mukaan<br />

ainut tie uudenlaisiin ajatusmalleihin.<br />

~ 12 ~


H a l u >< tympeys<br />

HALU tarkoittaa sitä, että tekee mieli saada jotakin. Halun ja tarpeen eroa<br />

selitetään lapsille jo alakoulussa. Halu ei ole yhtä pakottavaa kuin tarve.<br />

Mainoksilla meille luodaan keinotekoisesti haluja, joita tavara- ja<br />

palvelumarkkinoilla sitten tyydytetään.<br />

”haluan”, "haluaisin", "haluttaa", "mielin", "pyydän", "kaihoan", "ahnehdin", "hingun",<br />

"mangun", "tunnen kutinaa", "syyhyttää tehdä", "palan halusta tehdä", "hotsittaa", "tuli<br />

vaan sellainen mielijohde", ”peräänkuulutan”, ”on hakusessa”<br />

I h a i l u >< inho<br />

IHAILU sisältää myös itseihailun eli narsismin. Ihailu ja kiusaus ovat<br />

tunnekartalla lähitunteita. Tuo voisi selittää myös narsistin kiusallisen<br />

kiusaamistaipumuksen. Ihailun vastatunne puolestaan on inho, jonka tunteen<br />

narsisti ajan mittaan ympäristössään herättää.<br />

”ihailen”, ”olen ylpeä hänestä”, ”olen ylpeä omista tekemisistäni”, ”olen ihastunut”,<br />

”pihkassa”, ”palvon”, ”jumaloin”, ”ihannoin”, ”ihastelen”, ”katson ylöspäin”, ”fanitan”,<br />

”diggaan”, ”ihailen itseäni”, ”on täynnä itseään”<br />

H i m o >< kyvyttömyys<br />

HIMO on voimakasta halua saada jotain. Pitkittyessään se voi muuttua<br />

riippuvuudeksi. Kunnianhimo ja pelihimo käynevät esimerkeistä.<br />

Himo lisää syljen eritystä. Se SDG*tunnekarttaan liittyvä oletus, että myönteiset<br />

tunteet aktivoivat lepohermostoa, mikä ilmenee pitempänä uloshengityksenä, ei<br />

tässä aivan toteudu. Himon vallassahan hengitetään aktiivisesti sisään.<br />

Uloshengitysjakso on kuitenkin lähes yhtä pitkä kuin sisäänhengityksessäkin.<br />

Missäköhän kohtaa pidätät hengitystäni? Hengitysrytmeihin kun kuuluu joskus<br />

myös lyhyitä taukoja.<br />

”himoitsen”, ”haluan hurjasti”, ”vesi tulee kielelle”, ”vietit vie”, ”himottaa”, ”haalin<br />

itselleni”, ”en voi pitää näppejäni erossa”<br />

~ 13 ~


K i i h k o >< uupumus<br />

KIIHKO tarkoittaa ehdottomuutta omissa tekemisissä. Se voi olla raivokastakin<br />

aiheuttaen kauhua. Takana epätoivoa ja tyhjyyttä. Kiihkon vallassa kokee<br />

yhteyden hurmaa, joka riemukkaan euforisen tarmonpuuskan jälkeen johtaa<br />

uupumiseen. Ääritunteita kaikki. Myös alla olevat tunteet voivat liittyä kiihkoon.<br />

”olen tosi innokas”, ”olen fanaattinen/fundamentalisti”, ”teen vimmaisesti”, ”tunnen<br />

paloa/poltetta”, ”uhoan”, ”olen vankkumattomasti tätä mieltä”<br />

M a n i a >< tyhjyys<br />

MANIA ilmenee usein liiallisena puuhailuna, joka kestää viikkokausia. Oireina voi<br />

olla myös ylikorostunutta itseluottamusta, unentarpeen vähenemistä, sosiaalista<br />

estottomuutta ja riskialttiutta. Lievämuotoista maniaa kutsutaan hypomaniaksi.<br />

Mania on aktiivisena ääripäänä kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä eli maanisdepressiivisuudessa<br />

eli bipolaarihäiriössä eli bipossa.<br />

”touhuan ihan liikaa”, ”menen ylikierroksilla”, ”suuruudenhulluus vaivaa”<br />

****<br />

~ 14 ~


HUONO IHMISSUHDE<br />

Huono ihmissuhde voi pitää sisällään hämmennystä, vääryyttä, kiukkua, vihaa,<br />

raivoa, julmuutta ja jopa hysteriaa.<br />

Sisäänhengitykset ovat voimakkaita ja melko lyhyitä – kuitenkin selvästi<br />

uloshengitysjaksoja pitempiä. Rintahengitys on tyypillistä.<br />

Seuraava vuoden 2009 toukokuussa laatimani blogikirjoitus oli itselleni eräs<br />

merkkipaalu. Se keräsi yli kymmenen lukijaa ja on yhä julkaisukelpoinen.<br />

”Kun tunnen itseni vihaiseksi, tajuan että se vanha ohje hengittää syvään ja<br />

laskea kymmeneen perustuu järkeviin syihin. Hengittämällä tasaisesti ja syvään<br />

muistaen sekä ulos- että sisäänhengityksen murran vihaan liittyvän<br />

sisäänhengityspainotteisen tavan hengittää. Kymmeneen laskeminen taas auttaa<br />

aivon järkeilyyn kykeneviä osia ehtimään mukaan päätöksentekoprosessiin.”<br />

Huonon ihmissuhteen skaala auttaa oivaltamaan mitä voi tapahtua, jos antaa<br />

vihansa vyöryä valtoimenaan. Se näyttää myös toisen suunnan – kohti rauhaa ja<br />

anteeksiantamista.<br />

Täydellistä ihmissuhdetta ei olekaan. Siksi keskinäistä sovintoa eli<br />

anteeksipyytämistä ja –antamista tarvitaan. Sitä ennen on kuitenkin hyvä käydä<br />

mielessään läpi ne tunteet, joita koettu vääryys tai loukkaantuminen on<br />

aiheuttanut.<br />

Anteeksiantaminen harvoin merkitsee kokonaan unohtamista. Kuitenkin jos<br />

tekee lujan tahdonpäätöksen antaa jollekin anteeksi, niin silloin ei enää halua<br />

kaivella entisiä taisteluhautoja auki. Anteeksiantaminen maksaa aina sille, joka<br />

antaa anteeksi. Sillä hinnalla hankkii itselleen rauhan.<br />

H ä m m e n n y s >< selkeys<br />

HÄMMENNYS on epätietoisuutta asian todellisesta luonteesta.<br />

Hämmennys taitaa muuten olla puoleksi onomatopoeettinen ilmaisu eli sen<br />

alkutavu saattaa olla peräisin suomalaiselle tyypillisestä "häh"-tokaisusta. Silloin<br />

suu jää vähän auki.<br />

”en ymmärrä”, "jouduin hämilleni", "tässä häiritsee se, että...", "tuli melkoinen<br />

hämminki"<br />

~ 15 ~


V ä ä r y y s >< avoimuus<br />

VÄÄRYYS huomataan viimeistään silloin, kun asioiden sujuvuus alkaa kangerrella.<br />

”tämä ei ole oikein”, ”on epäreilua”, ”menee sivuraiteille”, ”nurinkurista”, ”jotain on<br />

pielessä”, ”menee päin mäntyä”, ”epäoikeudenmukaista”, ”epistä”, ”tuo on väärin”<br />

K i u k k u >< hyväksyntä<br />

KIUKKU nousee, kun huomaa jonkun vääryyden tapahtuneen. Se kertoo siis<br />

toisille, että nyt kaikki ei mennyt ihan niin kuin minun mielestäni olisi pitänyt.<br />

Jos kiukun pitää sisällään, niin silloin tuo viesti ei välity.<br />

”suututtaa”, ”suutahdin”, ”kiukustuin”, ”tuohduin”, ”sydämistyin”, ”loukkaannuin”, ”olen<br />

äkäinen”, ”on känkkäränkkäpäivä”, ”ottaa aivoon”, ”alkaa keittää”, ”höyry nousee<br />

päästä”<br />

V i h a >< kiintymys<br />

VIHA syntyy usein jonkun vääryyden kokemisesta. Tosin muitakin syitä<br />

vihanpitoon voi olla. Löydät niitä SDG*tunnekartalta vihan ympäriltä<br />

parikymmentä.<br />

Voit luoda itsellesi aidon vihan tunteen muuttamalla hengitysrytmiäsi<br />

kolmijakoiseksi : vahva melko pitkä sisäänhengitys ykkösellä ja kakkosella ja<br />

hyvin lyhyt uloshengitys kolmosella. Jo minuutin harjoittelun jälkeen voit tuntea<br />

tuloksen - varsinkin jos puret hampaita yhteen ja otat vihaisen ilmeen sekä<br />

puristat sormet nyrkkiin. Jos sinun pitää vaikka näyttämöllä olla hyvin vihainen,<br />

niin näin saat viritettyä stressihermostosi.<br />

Äiti yritti saada minut nauramaan, kun olin vihaisella päällä. Tuota tunneilmaisun<br />

torjuntaa en suosittele, vaikka voimakkaampi tunne selättääkin heikomman.<br />

”olen tosi vihainen”, ”olen vihan vimmoissa ”, ”tunnen vihamielisyyttä”, ”olen vihaisella<br />

päällä”<br />

~ 16 ~


R a i v o >< nautinto<br />

RAIVO saattaa vallata mielen monestakin syystä. Siksipä taas kuvituksena<br />

tunnekartan palanen. Sen tunteista lähes kaikki – lukuun ottamatta oikean<br />

yläkulman tunteita, jotka on ulospääsyteitä raivosta – voivat hallitsemattomina<br />

laukaista raivonpuuskia. Raivo voi myös muuttaa muotoaan tunnekartan<br />

lähitunteiksi – mykkäkouluksi (erillisyys/julmuus), petollisuudeksi, kiusanhaluksi,<br />

julmuudeksi, kiusanhaluksi.<br />

Pikkulapsi raivoaa halutessaan kaupassa karkkia. Liikenneruuhkassa viive<br />

raivostuttaa. Mustasukkaisuuskohtaukset voivat olla kovinkin dramaattisia. Oma<br />

avuttomuus kiristää hermoja. Piilotettu syyllisyyden tunne näkyy joskus muihin<br />

kohdistuvana raivona. Raivo on täydessä voimassaan kauhistuttava tunne, jolloin<br />

viha- ja pelkoakselit yhtyvät ääripäissään minuuden katoamisen kautta.<br />

Aikuinen oppii tarvittaessa pidättämään raivoaan, kunnes löytää sopivan<br />

rauhaisan ajan ja paikan, jossa voi muita vahingoittamatta ilmaista sen vaikka<br />

huutamalla. Voimakkaiden tunteiden vallassa ei tule tehdä isoja päätöksiä.<br />

Jos sanotaan jonkun asian raivostuttavan, niin kyse saattaa kuitenkin olla<br />

vahvasta ärtymisen tilasta, joka löytyy alhaalta keskelle kulkevalta suruakselilta.<br />

”räjähdin”, ”päreet paloivat”, tuli itkupotkuraivari”, ”tekisi mieli tapella”, ”en kestä tätä”,<br />

”kohta lautaset lentää”, ”se on ihan hurjana”, ”tuli raivonpuuska”, ”liikenneraivo iski”<br />

~ 17 ~


J u l m u u s >< yhteys<br />

JULMUUS on epäsuoraa tai toiminnallista vihaa. Se varoittaa siitä, että<br />

pahempaa voi olla vielä tulossa. Julmuus voi olla hyvin hienosyistä ja taitavaa<br />

kielellistä tai toiminnallista pahantahtoisuutta - tai sitten avointa väkivaltaa.<br />

Jos vaimo nimittelee miestään jatkuvasti siaksi, silloin on kyse julmuudesta. Jos<br />

olet eri mieltä, niin ajattelepa mielessäsi päinvastaista tilannetta.<br />

Julmuuden ja kiusauksen välistä tarkkaa eroa on vaikea selittää. Joskus ilkeilyn<br />

taustalta saattaa löytyä ystävällistäkin kiusoittelua, mutta silloin annetaan<br />

tavallisesti joku vihje, joka paljastaa ettei olla tosissaan.<br />

”olen tyly”, ”viiltää syvältä”, ”lyödään kuin vierasta sikaa”, ”tosi tylyä”, ”tuo satuttaa”,<br />

H y s t e r i a >< hurma<br />

HYSTERIA on hyvin kiihtynyt tunnetila, johon liittyy usein mieletöntä kirkumista<br />

ja itkuisuutta.<br />

Hysteriaa voi aiheuttaa ylenmääräinen julkkisten ihannointi. 50 vuotta sitten<br />

Beatlesin stadionkonsertissa tämä tunne tuli joukkohysteriana monelle tutuksi.<br />

Siinä lienee kyse eräänlaisesta hurmoksesta, jossa ollaan käyty tunnekarttapallon<br />

pimeässä pisteessä, minuuden katoamisessa.<br />

Syy siihen, että sijoitin hysterian huonon ihmissuhteen skaalan ääritunteeksi on<br />

oma kokemus siskoni kirkumisesta ja vääntelehtimisestä, kun hän sai tietää<br />

isämme pettäneen äitiä. Kyseessä oli siis nykykäsitykseni mukaan siskoni<br />

äärimmäinen tunnereaktio koettuun vääryyteen. Vähän yli kymmenvuotiasta<br />

poikaa sen seuraaminen sivusta tosiaan kauhistutti.<br />

”itken hysteerisesti”, ”IIK”, ”kirkuu ja itkee”, ”mitä se noin kiemurtelee”, ”ei pysty<br />

kontrolloimaan itseään”<br />

*****<br />

~ 18 ~


TOIMITAAN VÄÄRIN<br />

Väärintoimimisen tunneskaalaan kuuluvat katumus, syyllisyys, epäusko, pelko,<br />

oireilu, kammo ja kauhu. Sitä voi edetä myös toiseen suuntaan, jolloin pääsee<br />

kokemaan sisäisen rauhan. Siitä mahdollisuudesta kerron esimerkin kammon<br />

kohdalla.<br />

Näille tunteille on yhteistä lyhyt ja voimakas sisäänhengitys ja vielä lyhyempi<br />

uloshengitys. Pallea ei kovinkaan paljon liiku.<br />

K a t u m u s >< kutsumus<br />

KATUMUS on jonkin asian tekemättömäksi toivomista.<br />

Katumukselle löytyy suomenkielessä hyvin vähän synonyymeja. Raamatullisessa<br />

merkityksessä se on lähellä käsitteitä kääntymys ja mielenmuutos. Pentti<br />

Saarikoski käytti Uuden Testamentin käännösehdotuksessaan ilmaisua<br />

”kääntäkää kelkkanne”.<br />

”kunpa en olisi…”, ”kaduttaa”, ”kadun”, ”menin itseeni”<br />

S y y l l i s y y s >< vastuu<br />

SYYLLISYYS ja synti eivät ole aivan samoja termejä. Synti on Jumalan tahdon<br />

rikkomista ja se on normaalia syyllisyydentuntoa laajempi käsite.<br />

Syyllisyydentunto vaivaa monia. Kuitenkin syyllisyys Jumalan edessä on jo<br />

kannettu pari tuhatta vuotta sitten. Silloin Jeesus ristillä kuollen otti pois koko<br />

maailman synnin – myös minun syntini ja sinun syntisi.<br />

Tämä syyttömäksi julistaminen tulee voimaan henkilökohtaisen uskon kautta<br />

Raamatun sanan kuulemisen jälkeen.<br />

”Sinun syntisi annetaan anteeksi.” (Mark 2:9)<br />

Synnittömiä ihmisistä ei maan päällä tule, vaikka siihen suuntaan pyrittäisiinkin.<br />

”tein väärin”, ”olen syypää”, ”olen vikapää”, ”omatunto soimaa”, ”tein virheen”,<br />

”erehdyin”, ”mokasin”, ”löin laimin”, ”tunnustan”, ”rikoin”, ”tulin synnintuntoon”,<br />

”anteeksi, että…”<br />

~ 19 ~


E p ä u s k o >< luottamus<br />

EPÄUSKO on paljon muutakin kuin hengellisyyteen liittyvä tunne. Onkohan<br />

joulupukki oikeasti olemassa?<br />

”en usko”, ”vaikea uskoa”, ”tuota en niele”, ”epäilen vahvasti”, ”kyseenalaistan”,<br />

”mistäs tiedät?”, ”kunhan sanot”, ”ihan mahdotonta”, ”joku tässä mättää”, ”täh?”<br />

P e l k o >< uskallus<br />

PELKO näkyy ja tuntuu melko lyhyenä ja kevyenä rintahengityksenä.<br />

Sisäänhengitys on nykivää. Keho ikään kuin valmistautuu nopeaan pakoon.<br />

Pikkupoikana minä pelkäsin joulupukkia.<br />

Pelon ja sen sukulaistunteen arkuuden eron selittäisin seuraavasti. Arkuuden<br />

tilassa ihminen haluaisi tehdä jotain, mutta pelon vallatessa kohde on ei-toivottu.<br />

”pelkään”, "hirvittää", "kamalaa", "säikähdin", "sydän pompottaa", "olen ihan vauhkona"<br />

O i r e i l u >< elinvoima<br />

OIREILU saattaa johtua tunteistakin. Puhutaan psykosomaattisista sairauksista.<br />

Sairastuminen tulee koettua omissa nahoissakin vuosittain. Kerran hien puskiessa<br />

pintaan huomasin hengitysrytmini olevan 4 sekuntia sisään – tauko – 3 sekuntia<br />

ulos. Se kertoi stressihermoston aktiivisuudesta. Huumorileffan katsottuani<br />

flunssan oireet häipyivät jo seuraavaksi aamuksi. Myönteiset tunteet kun<br />

vaikuttavat autonomiseen hermostoon rauhoittavasti. Silloin uloshengityskin<br />

itsestään pidentyy. Tähän faktaan kai osakseen perustuu sairaalaklovnienkin työ.<br />

”sairastuin”, ”olen kipeänä”, ”koskee”, ”taidan olla sairas”, ”on kuumetta”, ”vatsaa<br />

kipristelee”, ”pitäisiköhän mennä lääkäriin”, ”flunssa iski”<br />

~ 20 ~


K a m m o >< tarmo<br />

KAMMO eli fobia on lamaannuttavan voimakas pelkotila.<br />

Kristofobia eli kammo kristinuskoa kohtaan on yleistymässä. Se sopii hyvin<br />

SDG*tunnekartan ”toimitaan väärin”- akselille, jonka äärimmäinen aste on<br />

pahoihin henkivaltoihin sekaantuneiden ihmisten kokema kauhu. Oireilu eli<br />

sairastuminen saattaa johtaa kuolemanpelkoon. Ateistinen epäusko voi sitten<br />

vaihtua esirukousten ja Raamatun sanoman vaikutuksesta syvään syyllisyyden<br />

kokemiseen eli synnintuntoon. Katumisen ja Jeesuksen ristinkuoleman<br />

merkityksen henkilökohtaisen oivaltamisen jälkeen moni on kertonut saaneensa<br />

syvän sisäisen rauhan. Se onkin tämän Kristus-keskeisen SDG*tunnekartan<br />

keskipisteessä.<br />

Tämän idean sain, kun muistin lukeneeni Engelin kartasta. Siinä kuvataan<br />

kristinuskoon kasvamisen vaiheita sekä myös kehitysvaiheita, jotka kuuluvat<br />

kristityn kasvuun. Teorian mukaan jokainen ihminen on jossain kohtaa tuolla<br />

jatkumolla. SDG*tunnekartalla tämä jatkuu oikein tekemisen tunneskaalana.<br />

”en millään uskalla”, ”en suin surminkaan tee sitä”, ”vältän viimeiseen asti”, ”en mistään<br />

hinnasta tekisi”, ”minua ei saa tekemään sitä”<br />

~ 21 ~


K a u h u >< helppous<br />

KAUHU osoittaa yhden epäjatkuvuuskohdan SDG*tunnekartalla. Oikein<br />

tekemisen ja väärin tekemisen tunneskaalat eivät luonnollisestikaan voi kohdata<br />

toisiaan ääripäissään.<br />

Jumalan aiheuttamia yliluonnollisia ilmiöitä nimitetään ihmeiksi. Pimeyden<br />

henkivaltojen teot yrittävät jäljitellä niitä, mutta ilmenevät usein paranormaaleina<br />

ilmiöinä. Ne tuottavat sisäistä levottomuutta ja kauhua. Sellaisen kauhun<br />

vallassa voi huutaa Jeesusta avukseen.<br />

”Huuda minua avuksi hädän päivänä. Minä pelastan sinut ja sinä kunnioitat minua." (Ps. 50:50)<br />

Myös äärimmäisen väkivallan, katastrofin tai muun olemassaoloa uhkaavan<br />

tapauksen näkeminen tai kokeminen tuottaa kauhua. Jostain syystä toisilla<br />

meistä on mieltymys kokea kauhua turvallisesti elokuvien tai kauhutarinoiden<br />

parissa.<br />

”jouduin kauhun valtaan”, ”vapisin kauhusta”, ”kauhistuin”, "jähmetyin kauhusta",<br />

"selkäpiitä karmii", "kylmät väreet kulkivat pitkin selkäpiitä", "olin pelosta suunniltani”<br />

******<br />

~ 22 ~


HYVÄN POISSAOLO<br />

Tämä tunneskaala luetaan alalaidasta kohti keskipistettä : orpous, järkytys, suru,<br />

huoli, ärtymys, hermostuneisuus, rauha. Ajan myötä tunteet siis muuttuvat<br />

helpommin kestettäviksi, kunnes lopulta pystyy hyväksymään menetyksen.<br />

Tunteita yhdistää erittäin lyhyt sisäänhengitys, joka voi muuttua nyyhkytykseksi.<br />

E p ä t o i v o >< euforia<br />

EPÄTOIVO käväisee varmaan joskus jokaisen mielessä, kun ulospääsyä ei tunnu<br />

löytyvän jostain hankalasta elämäntilanteesta. Raamatussa kuitenkin luvataan<br />

”Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” (Jeremia 29:11)<br />

”ei kannata yrittää”, ”ei tästä tule mitään”, ”toivoton tilanne”, ”tämä on mahdotonta”<br />

O r p o u s >< riemu<br />

ORPOUS eli hylätyksi tulemisen tunne voi iskeä parisuhteen päättyessä.<br />

Lapsuudessa koetut hylkäämiset heijastelevat mielessä varmasti vielä<br />

aikuisenakin. Ne altistavat häpeälle, joka on tunne siitä, ettei ole kelvannut.<br />

”minut hylättiin”, ”syrjäytettiin”, ” jätettiin yksin”<br />

~ 23 ~


J ä r k y t y s >< yllätys<br />

JÄRKYTYS aiheutuu siitä, kun joutuu kuulemaan tai näkemään ikävällä tavalla<br />

yllättävän tapahtuman.<br />

Järkytys oli melkoinen, kun tapaninpäivänä 2004 mediaan alkoi vyöryä<br />

katastrofiuutisia Kauko-Idän tsunamista. Pari sataa suomalaista menetti<br />

henkensä aivan yllättäin. Koen että merenalaisen maanjäristyksen aiheuttama<br />

tsunami oli osa Jumalan merkkisarjaa, jonka tarkoituksena on ilmoittaa, että<br />

Jeesuksen paluu lähestyy.<br />

”…nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin.” ( Matteus 24:7)<br />

”olen shokissa”, ”järkyttävää”, ”yhtä painajaista", ”katastrofi”, ”hirvittävä juttu”,<br />

”dramaattista”, ”olen järkyttynyt”, ”shokeeraavaa”, ”isku vasten kasvoja”,<br />

”tyrmistyttävää”<br />

S u r u >< ilo<br />

SURU on menetyksen toteamista. Suru pitää käydä läpi. Hautajaisissa mieskin<br />

saa itkeä – ja kyllä muulloinkin kun siltä tuntuu. Monesti terapiaprosessissa<br />

joutuu itkemään menneisyydessä itkemättä jääneet surut. Niinpä parasta olisi<br />

itkeä silloin kun itkettää, sillä itku on stressihermoston luonnollinen tapa laukaista<br />

jännitystä.<br />

Surutyö saattaa kestää vuosia ja siihen liittyy hyvin monenlaisia tunnetiloja.<br />

"menetin", "kadotin", "jouduin luopumaan"<br />

H u o l i >< helpotus<br />

HUOLI jota koemme on useimmiten ihan turhaa. Mietipä itse niitä kertoja, kun<br />

olit todella huolissasi. Oliko huolehtimisestasi lopulta paljoakaan hyötyä?<br />

”Älkää siis huolehtiko huomisesta päivästä, se pitää kyllä itsestään huolen.” (Matt. 6:34)<br />

”huolestuttaa”, ”painaa/vaivaa mieltä”, ”murehdin”, huolestun”, ”huolettaa”, ”stressaan”<br />

~ 24 ~


Ä r t y m y s >< läheisyys<br />

ÄRTYMYS syntyy, kun jotain läheistä ilmiötä on vain siedettävä. Sitä ärtyy kun<br />

huomaa jollakin olevan jotain sellaista, mitä itse on menettänyt. Ärtymystä<br />

ilmaistaan Suomessa vähän turhankin helposti. Siinä oma paha mieli leviää<br />

muihinkin.<br />

Tunteiden säätelyä on syytä opetella. Tunteen tunnistamisen jälkeen sitä olotilaa<br />

tulisi vähän aikaa sietää. Sitten voi päättää ilmaiseeko tunteensa heti ja<br />

käsittelee sitä vasta myöhemmin, muuttaako sen voimakkuutta tilanteeseen<br />

sopivaksi vai antaako tunteen vain mennä itsekseen ohi.<br />

Tunteilla ja tuoksuilla saattaa olla sellainenkin yhteys, että molempiin tottuu ajan<br />

mittaan<br />

”haluan eroon”, ”minua ärsyttää”, ”tuo juttu vaivaa”, ”keljuttaa”, ”pahoitin mieleni”<br />

H e r m o i l u >< rentous<br />

HERMOILU eli jännitys kertoo siitä, että kokee epävarmuutta tulevasta. Jännitys<br />

nousee jännärileffaa katsoessa, penkkiurheilussa ja esiintymistilanteissa.<br />

Esiintymisjännitystä voi lievittää hyvällä valmistautumisella, kasvolihasten<br />

rentoutuksella, rauhallisilla uloshengityksillä ja toteamalla jännitystilansa itselleen<br />

sekä yleisölleen. Kielteisiä tunteita kun saa tutkitusti vaimennettua hyvin<br />

yksinkertaisesti – nimeämällä tunnetilansa lyhyesti.<br />

"hermostuttaa", "on perhosia vatsassa", "on levoton olo"<br />

*******<br />

~ 25 ~


LUOVUTTAMINEN<br />

Luovuttamisen tunneskaalaan sisältyy innostus, pettymys, tympeys, inho,<br />

kyvyttömyys uupumus ja tyhjyys.<br />

Hengityksessä korostuu pitkä ja voimaton uloshengitysjakso. Ikään kuin<br />

viimeisetkin ilmat puristettaisiin pihalle.<br />

I n n o s t u s >< ikävä<br />

INNOSTUS on hetkellistä mielenkiinnon kasvua.<br />

Tilapäinen ja usein ulkoisista lähteistä kummunnut innostus on kuin kumpare,<br />

josta saattaa ajan mittaan tulla ryminällä alas.<br />

”innostuin”, "lämpenen tälle", ”tämä sytyttää", "mielenkiintoista", olen liekeissä”<br />

P e t t y m y s >< odotus<br />

PETTYMYS -sana englanniksi tarkoittaa ”oharia” eli pieleen mennyttä tapaamista<br />

(DIS + APPOINTMENT).<br />

Pettynyt ilme syntyy esimerkiksi siten, että vedät alahuulen eteen. Kun pidät<br />

tuon ilmeen, niin huomaat, että vähän ajan päästä myös tunnet itsesi pettyneeksi<br />

eli stressihermosto kytkeytyy päälle. Tällä tavalla kehonkieltään muuttamalla voit<br />

siis myös vaikuttaa autonomisen hermostoon.<br />

Myönteisin asennoin saat aktivoitua lepohermostoa. Tuollaisista tietoisista<br />

tunnehuijauksista voit lukea lisää Päivi Niemen käytännönläheisestä kirjasta<br />

”Hyvää mieltä ja tunnetaitoja”. Siinä esitellään hyvän itsetunnon<br />

rakennusainesten lisäksi puolenkymmentä yleisesti vaikeina pidettyä tunnetta<br />

sekä keinoja käydä niitä läpi.<br />

Esimerkiksi rennosti nojailu saa mielenkin hetken päästä rentoutumaan, vaikka<br />

tunnetila olisi aluksi ollut hyvinkin kielteinen.<br />

”en onnistunut”, ”epäonnistuin”, ”ei tykännytkään”, ”tuli takkiin”<br />

~ 26 ~


T y m p e y s >< halu<br />

TYMPEYS on tunne, joka saattaa enteillä luovuttamista.<br />

”en pidä”, ”tympii”, ”tökkii”, ”alkoi tökkimään”, ”maistuu puulta”, ”tosi valjua”, ”ihan<br />

mitäänsanomatonta”, ”vastenmielistä”<br />

I n h o >< ihailu<br />

INHO on melko vastaansanomaton tunne. Sen huomaa toisen kehonkielestä ja<br />

käytöksestä, vaikkei kyllä aina niin selvästi kuin tässä kuvassa.<br />

Ihmiset oppivat iän myötä hillitsemään ilmeitään ja eleitään – ainakin täällä<br />

Suomessa. Välimerenmaissa tunteet välittyvät myös kulttuurisidonnaisilla<br />

käsimerkeillä.<br />

Vaikka kuinka yrittäisi pitää naamaansa peruslukemilla, niin välitämme<br />

toisillemme tunneviestejä sekunnin murto-osia kestävillä mikroilmeillä.<br />

”en voi sietää”, ”vihaan” (kaksoismerkitys), ”oksettaa”, ”sylettää”, ”iljettää”, ”kuvottaa”,<br />

”etoo”, ”ällöttää”, ”ihan ällö”<br />

K y v y t t ö m y y s >< himo<br />

KYVYTTÖMYYS on pitkäkestoinen tila, jolloin huomaa ettei itse pystykään<br />

toimimaan muiden tavoin. Syyt siihen voivat olla psyykkisiä tai fyysisiä.<br />

Tunnekartan vasemmassa alaneliössä oleva sukulaistunne avuttomuus on<br />

kyvyttömyyttä hetkellisempi tunne.<br />

”en pysty”, ”olen kykenemätön”, ”en pystykään enää”, ”miksi en opi tätä, vaikka kuinka<br />

yritän”, ”olen vammautunut”, ”olen työkyvytön”, ” impotenssi vaivaa”<br />

~ 27 ~


U u p u m u s >< kiihko<br />

UUPUMUS eli burn-out tuli joskus 80-luvun lopulla kielenkäyttöön<br />

juppisairautena. Nyt se on kätevästi hoidettu pois suomalaisia vaivaamasta, kun<br />

se ei diagnoosina oikeuta palkalliseen sairauslomaan. Lääkärit joutuvatkin<br />

käytännössä kirjoittamaan masennus-diagnooseja uupuneille.<br />

Uupumuksen on usein huomattu johtuvan epämielekkääksi koetusta työstä.<br />

Tunnekartalla sen lähellä onkin elämänvalintana TURHUUS. Tämä uupumus<br />

löytyykin tuosta alta jatkumona : innostus, pettymys, tympeys, inho,<br />

kyvyttömyys, uupumus, tyhjyys.<br />

On syytä muistaa, että tavallinen fyysisestä tai psyykkisestä työstä aiheutunut<br />

väsymys ei vielä ole uupumusta burnout -tasolla. Riittävällä yöunella normaali<br />

väsymystila eli unen tarve korjautuu muutamassa yössä. Pahanlaatuinen<br />

uupumus taas vaatii kuukausia tai vieläkin pitempään, jotta siitä selviäisi.<br />

”en jaksa enää”, ”nyt on paukut vähissä”, ”tuli totaalinen stoppi”<br />

~ 28 ~


T y h j y y y s >< mania<br />

TYHJYYS on yllättävän yleistä ihmisten keskuudessa. Epävakaiseen<br />

persoonallisuushäiriöönkin sekä rajatilapersoonallisuuteen kuuluu oireena<br />

tyhjyyden tunne. Tyhjyyttä voi kokea myös rankan luovan prosessin jälkeen.<br />

Sitä yritetään sitten täyttää mitä erilaisimmilla ajankäytön muodoilla.<br />

Kuitenkin tuon Jumalan kokoisen aukon ihmissydämessä voi täyttää vain<br />

henkilökohtainen usko Jeesukseen. SDG*tunnekartan alalaidan kolme<br />

ääritunnetta - tyhjyys, epätoivo ja kauhu - johtavatkin monet etsimään ja<br />

löytämään elävän yhteyden kolmiyhteiseen Jumalaan.<br />

”ei ole mitään mieltä”, ”on ontto olo”, ”tämä on merkityksetöntä”, ”en tunne olevani<br />

olemassa”, ”elän kulissielämää”, ”tarkoitukseton olo”, ”elämässä ei tapahdu mitään,<br />

mistä tulisi iloa”, ”elämä on valhetta vain”, ”jotakin puuttuu”, ”mikään ei tunnu miltään”<br />

M i n u u d e n k a t o a m i n e n >< rauha<br />

MINUUDEN KATOAMINEN käsittää hyvin monenlaisia tiloja itsensä unohtamisesta,<br />

hallusinaatioista ja kuolemanrajakokemuksista aina kuoleman kohtaamiseen.<br />

”ei tämä ole minun elämääni”, ”nyt kuolen”, ”noutaja tulee”, ”kävin<br />

taivaassa/helvetissä”, ”ihan epätodellista”<br />

********<br />

~ 29 ~


KIITOKSET<br />

Tässä 21 vuoden aikana olen saanut monenlaista apua SDG*tunnekarttaaineiston<br />

kokoamisessa. Haluan nyt ihan nimeltä mainiten kiittää heitä.<br />

Kiitos Seppo kirjeessä lähettämääni alkutunnekarttaan tutustumisesta. Kiitos<br />

Henri ideastasi selkeyttää tunneskaalojen rakennetta. Kiitos Arto siitä tiedosta,<br />

että jo alkutunnekartta muistutti Teuvo Kohosen keksimää itseorganisoituvaa<br />

karttaa. Kiitos Sampsa kannustuksestasi selkeyttää tunnekartan rakennetta.<br />

Kiitos Maya sen kertomisesta, että intialaisessakin tunnejärjestelmässäkin on<br />

yhdeksän perustunnetta. Kiitos Arto ensimmäisen SDG*tunnekartan<br />

nettikoosteen luomisesta taiwas.net–sivustolle. Kiitos Timo, Risto, Mikael, Erkki<br />

ja Esa teidän IT-avustanne. Kiitos Henri, Ismo-Pekka, Jari-Pekka, Arto, Arto,<br />

Markku, Ansku, Maya, Avner, Markku ja Erkki siitä, että annoitte aikaanne<br />

suositusten kirjoittamiseen. Kiitos Tuula, Riikka ja Paula tunneilmaisujen<br />

tarkentamisesta. Kiitos Tuula valokuvamallina toimimisesta. Kiitos Kimmo,<br />

rohkeudestasi julkaista tästä aiheesta artikkeli Tosimies-lehdessä. Kiitos Ariel,<br />

Tero, Tommi, Jussi ja Ville rakentavasta kommentoinnistanne. Kiitos Nick, Pirjo,<br />

Liisa, Reese, Jari-Pekka, Christina, Mikael, Tom, Tuomas, Erkki, América, Miguel,<br />

Tuomas, Jenny ja Ivan SDG*tunnekartan käännöstyön edistämisestä. Kiitos Tero<br />

ideoistasi kartan otsikoiden suhteen sekä oikoluvusta. Kiitos Tuuli laminointiideastasi<br />

sekä luvasta pitää luento Jyväskylän Kristillisessä Kirjakaupassa. Kiitos,<br />

Kai-Ari pienen tunnekartan käytöstä nelosluokkalaisten tunneopetuksessa.<br />

Kiitos kaikille esirukoilijoilleni sekä kaikille teille, jotka olette nettisivuillani<br />

käymällä kannustaneet minua jatkamaan tätä projektia. Kiitos artikkelien<br />

kuvitusta tukeneille valokuvaajille Freeimages.com-palvelussa. Kiitos teille, jotka<br />

olette jakaneet ja tulette jakamaan SDG*tunnekarttaa sosiaalisessa mediassa ja<br />

muillakin tavoin. Kiitos myös sinulle siitä, että olet tutustunut Pieneen<br />

<strong>tunnekarttakirja</strong>an.<br />

Kunnia yksin Jumalalle* siitä, että olen saanut olla mukana Hänen etukäteen<br />

laatimassaan suunnitelmassaan. Enhän suinkaan omin avuin olisi pystynyt tätä<br />

SDG*tunnekarttaa luomaan.<br />

*Soli Deo Gloria<br />

Kiitollisin mielin,<br />

P.Gudsson<br />

~ 30 ~


VIITTEET<br />

TUNTEIDEN TUNNISTAMISEN TÄRKEYDESTÄ<br />

1)PELTONEN, L. : ”Autonominen hermosto”<br />

ow.ly/Ta3XR (laaja, hitaasti latautuva pdf-tiedosto)<br />

2)NIEMI, P. “Hyvää mieltä ja tunnetaitoja” s.218, Päivä-osakeyhtiö 2014<br />

3)NOLEN‐HOEKSEMA, S., FREDRICKSON, B., LOFUS, G. & WAGENAAR, W. :<br />

“Atkinson & Hilgardʹs introduction to psychology” s.317, UK: Cengage 2015<br />

4)LIEBERMAN, M : “Putting feelings into words”<br />

http://newsroom.ucla.edu/stories/putting-feelings-into-words-155536<br />

ow.ly/T9RvZ<br />

5)YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖ : ”Psykosomaattinen oireilu”<br />

http://www.yths.fi/filebank/2110-Psykosomaattinen_oireilu.pdf<br />

ow.ly/TcL9p<br />

6)ALLEN, S : ”Breathing with awareness”<br />

http://spasmodictorticollis.org/index.cfm?pid=138&pageTitle=Breathing-with-Awareness<br />

ow.ly/TgvKM<br />

SDG*TUNNEKARTAN KEHITYSVAIHEET<br />

1)GUDSSON, P. : ”SDG*tunnekartan tarina”<br />

http://tunnekartta.blogspot.fi/2013/10/tunnekartan-tarina.html#.VhZD9E3smUk<br />

ow.ly/Tfgmm<br />

2)KOHONEN, T : “Self-organization of very large data collections in brain-like models”<br />

http://ltl.tkk.fi/Neurosymposium/Kohonen.html<br />

ow.ly/T9Rln<br />

3)GUDSSON, P. : ”Lähdeviitteitä ja selityksiä SDG*tunnekarttaan”<br />

https://www.yumpu.com/en/embed/view/48tc0EaRFqhDmO3N<br />

ow.ly/T9Zvn<br />

4)HEIKKILÄ, A. : ”Siunattu kipu” s.180, Rasalas 2010<br />

5)GUDSSON, P. : ”The first 11 studies”<br />

https://emotionstudies.wordpress.com/2015/03/06/the-first-11-studies-2/<br />

ow.ly/Tfgtv<br />

6)TUOVILA, S. : ”Kun on tunteet – suomen kielen tunnesanojen semantiikkaa” , OULU 2005<br />

http://herkules.oulu.fi/isbn9514278070/isbn9514278070.pdf<br />

ow.ly/TfgBn<br />

7)NIEMELÄ, P. : ”Systemaattinen ihmiskäsitys”, s.62, United Press Global 2014<br />

HYVÄ IHMISSUHDE<br />

1)BLOMSTER, S. : ”Levottomuudesta rauhaan” s. 7, Karas-Sana 2003<br />

~ 31 ~


2)TOIVIAINEN, P. ”Rakkauden vaiheet : himo, ihastuminen, kiintyminen”<br />

http://yle.fi/vintti/yle.fi/olotila.yle.fi/mina/parisuhde/rakkauden-vaiheet-himo-ihastuminen-kiintyminen.html<br />

ow.ly/TfgD5<br />

HYVÄN LÄSNÄOLO<br />

1)GOLEMAN, D. :”Sosiaalinen äly” s. 21-28, Otava 2009<br />

2)KOUTONEN, J. : ”Tunteet ovat aivojen tarttuva turvaverkko”<br />

http://yle.fi/uutiset/tunteet_ovat_aivojen_tarttuva_turvaverkko/6185949<br />

ow.ly/Tr0YI<br />

3) LAANE, T, : ”Vahvuudet käyttöön – positiivisen psykologian työkaluja monitoimijaiseen<br />

yhteistyöhön” 2013<br />

ow.ly/TxotS<br />

4)HEIKKILÄ, A. : ”Siunattu kipu” s.180, Rasalas 2010<br />

5)NUMMENMAA, L. : ”Tunteiden psykologia” s.99, Tammi 2012<br />

6)TIETEEN KUVALEHTI : ”Liikunta päihdyttää”<br />

http://tieku.fi/ihminen/terveys/liikunta-paihdyttaa<br />

ow.ly/TfgH4<br />

7)ANWAR, Y. : ”Pulling an all-nighter can bring on euphoria and risky behavior”<br />

http://news.berkeley.edu/2011/03/22/pulling-an-all-nighter/<br />

ow.ly/TgqDv<br />

8)BUGLIO, D. :”Smoking and the effects of cigarettes”<br />

http://www.airpurificationtech.com/smoking-and-the-effects-of-cigarettes/<br />

ow.ly/TgqIH<br />

9)RUUKKI J. : ”Alkoholi humauttaa aivot pilviin”<br />

http://www.tiede.fi/artikkeli/jutut/artikkelit/alkoholi_humauttaa_aivot_pilviin<br />

ow.ly/TfgPY<br />

TAVOITTELU<br />

1)HAKKARAINEN,K.,LONKA, K., LIPPONEN L. 2005. ”Tutkiva oppiminen. Järki, tunteet ja<br />

kulttuuri oppimisen sytyttäjinä” s.324, Sanoma Pro 2005<br />

2)TIEDE : ”Urheiluauton tai rahan himo vilkastuttaa syljeneritystä”.<br />

http://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/raha_tuo_kirjaimellisesti_veden_kielelle<br />

ow.ly/TfgSx<br />

3)”Kaksisuuntainen mielialahäiriö”-sivusto<br />

http://www.bipoinfo.fi/<br />

ow.ly/TgrU9<br />

HUONO IHMISSUHDE<br />

1)NIEMI, P. : “Hyvää mieltä ja tunnetaitoja” s.218, Päivä-osakeyhtiö 2014<br />

2)GUDSSON, P. : ”Kun oikein vihastun…”<br />

http://tunnekartta.vuodatus.net/lue/2009/05/kun-oikein-vihastun<br />

ow.ly/TfgVL<br />

~ 32 ~


3)”Suosituksia SDG*tunnekartalle”<br />

http://www.keepandshare.com/doc/7623356/sdg-tunnekartta-suositukset-pdf-21k?da=y<br />

ow.ly/Tfhcd<br />

TOIMITAAN VÄÄRIN<br />

1)SAVONLINNAN SEURAKUNTA :”Uusi alku 3. Jeesuksen julkinen toiminta alkaa”<br />

ow.ly/TaMRc<br />

2)NIEMI, P. : “Hyvää mieltä ja tunnetaitoja” s.218, Päivä-osakeyhtiö 2014<br />

3)PAKKAL, E. : ” Selittämätön tunne uuvuttaa”<br />

http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/selittamaton+oireilu+uuvuttaa/a803858<br />

ow.ly/TgumJ<br />

4)LASTER, K. : “New Learning for Leaders from the Neurosciences!”<br />

http://www.impactpotential.com/blog/m.blog/36/new-learning-for-leaders-from-the-neurosciences<br />

ow.ly/TfhHE<br />

5)BRIGHT, B., McCLOSKEY, M. : “The Engel Scale Explained”<br />

http://www.internetevangelismday.com/engel-scale.php<br />

ow.ly/TgqNc<br />

6)SUONTO, T. : ”Valkeuden herra”<br />

http://www.onewaymission.fi/index.php/opetusta/luettavaa/370-valkeuden-herra<br />

ow.ly/TqWEI<br />

HYVÄN POISSAOLO<br />

1)NIEMI, P. : “Hyvää mieltä ja tunnetaitoja” s.138, Päivä-osakeyhtiö 2014<br />

2)NIEMI, P. : “Hyvää mieltä ja tunnetaitoja” s.72, Päivä-osakeyhtiö 2014<br />

3)LIEBERMAN, M : “Putting feelings into words”<br />

http://newsroom.ucla.edu/stories/putting-feelings-into-words-155536<br />

ow.ly/T9RvZ<br />

LUOVUTTAMINEN<br />

1)NIEMI, P. : ”Hyvää mieltä ja tunnetaitoja” s.91, Päivä-osakeyhtiö 2014<br />

2)PAUL EKMAN GROUP : ”Micro Expressions”<br />

http://www.paulekman.com/micro-expressions/<br />

ow.ly/TgqSw<br />

3)YLE : ”Työssään uupunut ei saa sairauspäivärahaa”<br />

http://yle.fi/uutiset/tyossaan_uupunut_ei_saa_sairauspaivarahaa/5641665<br />

ow.ly/TqW7P<br />

4)Koivisto, M ja Korkeila, J. :”Epävakaa persoonallisuushäiriö<br />

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00994<br />

ow.ly/TfhRH<br />

~ 33 ~


KIITOKSET<br />

1)GUDSSON; P. : ”Miehen tunnemaailma”<br />

http://www.tosimies-lehti.fi/PDF/TM205.pdf<br />

ow.ly/Tz6nq s.12<br />

2) 2) LUNDELL, K-A : ”Rauhasta ja työrauhasta”<br />

http://www.properuskoulu.net/2013/03/rauhasta-ja-tyotauhasta.html<br />

ow.ly/Tz61n<br />

*********<br />

KUVALÄHTEET<br />

Kuvat ovat pääasiassa kirjan tekijän ottamia seuraavin poikkeuksin.<br />

Allaolevat henkilöt antoivat valokuvansa käyttööni freeimages.com–palvelussa.<br />

Kiitos!<br />

Ján Messeros, selkeys<br />

Kerem Yucel, vastuu<br />

Sebastian Maul, luottamus<br />

John Evans, elinvoima<br />

Brian Lary, helppous<br />

Mark Pilkenton, mania<br />

Alessandro Paiva, raivo<br />

Samantha Leeke, kammo<br />

Chris Whiteside, huoli<br />

Andrzej Gdula, oireilu<br />

Uskallusta, epätoivoa, tympeyttä, pettymystä sekä epäuskoa valaisevat kuvat on<br />

löydetty erilaisista public domain- ja free pictures–arkistoista.<br />

~ 34 ~


PIENI TUNNEKARTTAKIRJA<br />

<strong>Pieni</strong> <strong>tunnekarttakirja</strong> esittelee lukijoilleen oivaltavilla kuvilla ja nasevilla lauseilla<br />

SDG*tunnekartan perustunneskaalat. Kirjan avulla tutustut 58 tunteeseen.<br />

Näiden tunteiden ja hengityksen välinen yhteys paljastuu aivan uudella tavalla.<br />

Mukana on myös esimerkkejä tavoista ilmaista omat tunteensa tiiviisti ja elävästi.<br />

P.Gudsson on useiden tunteita käsittelevien nettisivustojen lisäksi julkaissut<br />

suositun kitaransoiton alkeisoppisivuston SDG*kitarasoinnut.<br />

P.Gudsson<br />

ISBN 978-952-93-6295-0<br />

tunnetunteesi.wordpress.com Tässä näet joka kuukausi uuden TED-tunneluennon

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!