01.12.2016 Views

90min 4/2016

90min 4/2016

90min 4/2016

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AVAUSPOTKU

JUSSI ESKOLA

Mika Kottila pelasi hienon uran ulkomailla ja Veikkausliigassa.

on hävittää menestyspakko vanhemmista

ja valmentajista.

– En usko siihen, että parhaiden pitää

treenata parhaiden kanssa ja parhaat

pelaavat yhdessä. Jokainen lapsi on hyvä

jossain ja sitä ominaisuutta tulisi vahvistaa.

Niinpä Kottila kehottaa pohtimaan

tarkasti, ketä parhaiden valmentajien

kannattaisi koutsata. Etenkin siinä valossa,

että hänen mielestään juniorivalmennuksessa

on ennen kaikkea kyse innostamisesta.

– Mieti, jos tulet taidoiltasi tuomituksi

harrastejoukkueeseen, vaikka tahtosi on

ykkösluokkaa. Pahimmillaan ura voi olla

ohi 7-vuotiaana, Kottila pohtii.

Tahdon asia

Tänään Kottila on vetänyt aamuharjoitukset

Sotungin lukion urheilulinjan jalkapalloilijoille.

Niin tapahtuu kolmesti

viikossa. Sen jälkeen hän kävi kentällä

tarkastamassa, että paikat ovat kunnossa

ja tyhjensi roskikset.

Nyt ”Mikulilla” on aikaa kertoa tarinoita

siitä, kuinka hän asioita toteuttaa.

– Itä-Hakkilan tekonurmi valmistui

2011. Pelaajia oli seurassa silloin 227. Nyt

heitä on yli 600, joten jonkinlainen yhteys

olosuhteen ja harrastajamäärän yhteydestä

on vedettävissä jopa alueen väestönkasvu

huomioiden.

Kottilan mukaan valtaosa seuran pelaajista

asuu kolmen kilometrin säteellä

kentästä. Kenttä toimii myös Itä-Hakkilan

koulun välituntialueena. Se on määritelty

vuokrasopimuksessa Vantaan kaupungin

kanssa.

– Suurin osa seuran alakouluikäisistä

pelaajista käy kyseistä koulua. Oppilailla

on neljänä päivänä viikossa kaksi puolen

tunnin välituntia. He pelaavat, leikkivät

ja touhuavat tuon ajan kentällä.

– Siihen kun lisätään iltapäivän kerhotunnit,

niin meidän pelaajille tulee päivisin

tuntitolkulla omaehtoista liikuntaa

ja vapaata pelaamista ihan käskemättä.

Kenttä kutsuu heidät liikkumaan.

”En usko siihen,

että parhaiden

pitää treenata

parhaiden kanssa

ja parhaat

pelaavat yhdessä.”

Kun olosuhde on lapsille kävelymatkan

päässä, he pääsevät iltapäivisin ilman

vanhempien kuljetusapua ohjattuihin tai

omatoimisiin lisäharjoituksiin. Kävellen

tai pyörällä.

– Meillä koulu on lähtenyt myös hienosti

mukaan seurayhteistyöhön, mistä

kiitos rehtori Maiju Rissaselle.

Muutama vuosi sitten Kottilan aloitteesta

kuudesluokkalaisten maanantaiaamujen

lukujärjestyksiin raivattiin kaksi

tuntia jalkapallokerholle. Valmennus

tuli seuralta ja kerhon tuotto lahjoitettiin

koulun käyttöön.

– Varmasti järjestely tuotti ylimääräistä

työtä koululle, mutta oli toteutettavissa

ja lopulta kaikki voittivat.

”Kaikki delaa”

Kottila muistelee lämmöllä, mutta hymähtäen

kasvattajaseuraansa Malmin

Palloseuraa.

– Malmilaisittain pallo oli aina ilmassa.

Siinä oli se hyvä puoli, että oppi taistelemaan

pallosta.

Noista päivistä Kottilan pelifilosofia on

jalostunut.

– Lasten pitää pystyä nauttimaan pelaamisesta

ja siihen ei ole oikotietä. Vain

riittävien perustaitojen kautta voi saavuttaa

pelillisiä onnistumisia.

8 | 90MIN 4/2016

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!