03.09.2018 Views

SeAMK Kirjaston esite 2018

Tietoa SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluista

Tietoa SeAMKin kirjasto- ja tietopalveluista

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SeAMK Kirjasto

Tervetuloa kirjastoon!

Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjasto on kaikille AVOIN KIRJASTO, joka

tarjoaa palveluita ja aineistoja opiskelun, opetuksen ja tutkimuksen tueksi

VERKOSSA JA PAINETTUINA.

Kirjaston ASIANTUNTEVA HENKILÖKUNTA auttaa tiedon etsimisessä sekä

erilaisten kokoelmien ja verkkopalvelujen käyttämisessä.


Kokoelmat

kirjastossa

• eri alojen tieto- ja ammattikirjoja

sekä tutkimuksia

• ammatti- ja tutkimuslehtiä

• sanomalehtiä

HANKI KIRJASTOKORTTI

Verkkosivut ja oppaat

ALOITA TÄSTÄ -

KIRJASTO.SEAMK.FI

• tietoa kirjastopalveluista ja -aineistoista

• kirjaston uutisia

• aukiolot ja yhteystiedot

• tiedonhaun oppaat - keskeisimmät

e-aineistot ja tiedonlähteet opiskeluusi

E-kirjasto

ja etäkäyttö

• kirjaston kaikki

e-aineistot ja

käyttöohjeet

yhdessä paikassa

Henkilökunta

• neuvoo kirjaston käytössä

• auttaa löytämään tietoa

• opettaa tiedonhankintaa

• on tukenasi opinnäytetyön

ja tutkimuksen tekemisessä

VARAA

INFORMAATIKKO

SEAMK.FINNA.FI

TIEDONHAUN YKKÖSPAIKKA

• kirjaston tärkein verkkopalvelu

• painetut ja elektroniset kirjat ja lehdet

SeAMKin opinnäytetyöt

• kirjaston kaikki tietokannat

• varaukset ja uusinnat

• omat suosikkilistat ja uutuuksien seuranta

• etäkäyttö SeAMK

-tunnuksillasi

• e-kirjoja ja e-lehtiä

• sanakirjat

• lait, tilastot, standardit

• mukana myös

vapaita

verkkoaineistoja

”Tiedonhankinnan kurssi antoi paljon

uusia tapoja etsiä tietoa!”

”Ystävälliset ja osaavat ihmiset.

Iloinen meininki.”

”Ilman SeAMK-Finnaa ei tulisi

opiskelusta mitään.”

”E-kirjat käytössä myös kotona

- kätevää ja helppoa!”


Kirjastossa on tilaa

• opiskeluun

• ryhmien työskentelyyn

• tilaisuuksiin ja tapahtumiin

• oleiluun ja tapaamiseen

”Viihtyisä kirjasto, kiva paikka lueskella

lehtiä ja opiskella. Yhdessä tai yksin.”

Lainaa läppäri

Kysy chatissa

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULUN KIRJASTO

Kampustalo | Kalevankatu 35 | 60100 SEINÄJOKI

p. +358 40 830 0410 | kirjasto@seamk.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!