14.11.2022 Views

8 December Special

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Timelessgift.nl

December-special

puzzlebook

Dit puzzlebook wordt

u aangeboden door

Puzzlebook Author Digim@ri


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Inhoud

Inhoud & Colofon Pag. # 1

Algemeen Pag. # 2

Sinterklaas Pag. # 3 - 4

Voorbereiding Kerst Pag. # 7 - 8

Advent Pag. # 11 - 12

Kerstman Pag. # 19 - 20 - 21 - 22

Een Kerstverhaal Pag. # 27 - 28

Oudjaar Pag. # 31 - 32

Nieuwjaar 2020 Pag. # 35

Tot slot Pag. # 36

Alle tussenliggende paginanummers worden ingenomen door de Adventskalender

COLOFON;

Timelessgift.nl Kerst-Puzzlebook

Copyright © 2019 Digim@ri

Omslagontwerp: Designrr & Pixababy

Vormgeving binnenwerk: Designrr

Textuele inhoud: Digim@ri

bron teksten: Div. & Wikipea

Bron puzzle; Jigsaw Planet

Bron foto's; Pixababy

December 2019

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 1


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Algemeen

Het thema van dit Kerst-puzzle-boek spreekt voor zich.

In dit boek gaat u algemene informatie vinden die past bij de puzzle.

Klik altijd op de foto om de puzzle op de PC te maken.

Dit is de puzzle met maximaal 300 stukjes.

Bij iedere foto staat een aparte link om de puzzle op de telefoon te maken.

Dit is de puzzle met maximaal 72 stukjes.

De donkere dagen van het einde van het jaar hebben iets magisch.

Iedereen wacht op de komst van het nieuwe jaar en geniet van leuke momenten in familieverband.

Het begint met het kinderfeest:

Sinterklaas

Het leuke van Sinterklaas is dat je een ander (al of niet anoniem) mag verrassen.

Een leuke surprise maar natuurlijk ook de gedichten.

Een periode van chocola, marsepein en pepernoten naast de warme chocolademelk.

Kerstmis

is ook de periode van tradities:

een kerstboom kopen,

hem samen optuigen,

cadeautjes uitkiezen,

het feestmenu samenstellen,

de tafel feestelijk dekken,

samen kerst lms kijken,

kerstkaartjes schrijven,

samen spelletjes spelen

etc

En natuurlijk mag de Adventkalender niet ontbreken.

Deze gaat u in dit boek terugvinden in de vorm van elke dag een bijzondere gebeurtenis uitgedrukt in een

puzzle, soms met een knipoog.

Met dit boek geven wij u wat 'December' informatie maar vooral in de vorm van

maar liefst 132 verschillende puzzles

(daar draait het hier toch vooral om)

Wij wensen u veel puzzle plezier.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 2


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Sinterklaas

December is een maand van feest en tradities. De eerste traditie die we tegenkomen is het 'kinderfeest' Sinterklaas.

Hij is al in Nederland omdat het een hele organisatie is om alles goed te plannen.

De bezoekjes aan huis in de middag en vroege vooravond.

De nachtelijke ritten over de daken om alle schoenen, die klaarstaan bij de schoorsteen, bij de keukendeur of soms al buiten in de tuin,

voorzien van kleine kadootjes en snoepgoed.

Het bijwerken van het "Grote Sintboek" waarin alle goede daden van de kinderen in worden bijgehouden.

te

naar telefoonpuzzle naar telefoonpuzzle naar telefoonpuzzle naar telefoonpuzzle

Het is dus een heel gedoe voor Sinterklaas om alles, op tijd, voor elkaar te krijgen. Daarom heeft hij een heel team meegenomen om het voor hem uit te voeren. De

Hoofdpiet heeft de leiding en die verdeelt alle taken. Zoals het vervoer van alle hulpen, het inkopen en inpakken van alle snoepgoed en cadeaus. Het vervoer van de

Sint naar alle huisbezoekjes en scholen en andere plekken. De muziek onderweg, het onderhoud van alle spullen die de hulpen gebruiken en nog veel meer.

naar telefoonpuzzle naar telefoonpuzzle naar telefoonpuzzle naar telefoonpuzzle

De Sint heeft heel wat te regelen. Bezoekjes a eggen, kadootjes kopen, inpakken, bezorgen met zon en regen.

Gelukkig nemen de Pieten veel werk uit zijn handen. De pieten scheuren rond met piepende banden.

Als het dagelijks gedaan is, is het goed toeven en komen de nacht-Pieten aanzoeven.

Zij brengen rond voor ieders wat wils. Een pop, een auto soms zelfs een pils.

Sint en Piet wenst iedereen een aangenaam feest. En Sint is weer blij dat hij is geweest.

naar telefoonpuzzle naar telefoonpuzzle naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 3


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Het Sinterklaasfeest is in de loop van vele jaren uitgegroeid tot een volksfeest. Daarbij staan de kinderen centraal maar worden door oudere

kinderen en volwassenen ook cadeautjes gegeven. Om de oudere kinderen er meer bij te betrekken worden (zelfgemaakte) surprises steeds

vaker een vast onderdeel. Tegenwoordig wordt pakjesavond vaak gevierd door spelletjes te spelen met de cadeautjes als beloning of onderdeel

van het spel.

Hieronder enkele symbolen van het Sinterklaasfeest met een mogelijke verklaring.

naar telefoonpuzzle

naar telefoonpuzzle naar telefoonpuzzle naar telefoonpuzzle

Sichoen zetten

Dit stamt uit de 15e eeuw. Arme

kinderen mochten een schoen

zetten in de kerk. Rijken vulden de

schoen zodat de kinderen een extra

konden krijgen. Vanaf de 16e eeuw

is dit thuis overgenomen en doen

we nu nog steeds.

De Mijter en Sinterklaas

In de Oosterse Godsdienst

gebruikten de Bisschoppen een

soortgelijk hoofddeksel. Vandaar dat

deze ongeveer nagemaakt is.

Daarom draagt onze goed Heilig

man de mijter. Hij is tenslotte een

Bisschop en heilige.

De Staf van de Sint

De Bisschop Sint Nicolaas zorgde

voor de bruidsschat van een aantal

arme meisjes. Het is ondertussen

Goedheilig Man geworden. Ook dreef

hij de meisjes uit het leven van

gedwongen prostitutie. De staf

beeld de herdersstaf uit die hij toen

bij zich had. Ook gaat het gerucht

dat hij vroeger een herder was.

De Schimmel van Sinterklaas

De Sint werd gekleed als afgeleide

van de God Wodan. Deze had ook

een wit paard die hij bereed tijdens

zijn goede daden. Eigenlijk is dit dus

afgekeken door deze God. En

Sinterklaas moet natuurlijk door

zijn leeftijd ook een goed vervoer

hebben. Overigens heet de

Schimmel in Nederland Americo.

naar telefoonpuzzle naar telefoonpuzzle naar telefoonpuzzle naar telefoonpuzzle

De Stoomboot

Sint Nicolaas redde een aantal

zeemannen van de

verdrinkingsdood. Daarnaast

staat de stoomboot als belangrijk

symbool voor de zeelieden. Het

zou hen kracht geven om een

lange zeereis aan te kunnen.

Sinterklaasgedichten

Waarom we precies rijmen met

Sinterklaas is niet zeker. Volgens

Neerlandicus Willem Wilmink

ontstond rond 1800 de gewoonte

om bij een cadeau een gedicht te

geven. Dit werd ook steeds vaker

bij sinterklaascadeautjes gedaan.

Meestal hadden de gedichten een

opvoedkundige boodschap.

De schoorsteen

Dit staat symbool voor een buis

die de weg volgt naar de hemel

waar de Goden en de Geesten

wonen en toekijken. Dat kan door

de lange schoorstenen prima. Je

ziet tenslotte enkel de lucht en

de sterren.

Strooien van snoepgoed

Zwarte Piet wordt nooit gezien

bij het strooien. Het geeft blijk

van vrijgevigheid en een

bescheidenheid van zijn kant.

Geven zonder iets terug te

verwachten.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 4


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

December 01

1945 – Onder leiding van Ab Goubitz wordt de eerste Nederlandse uitzending van de ochtendgymnastiek uitgezonden.

Link naar telefoonpuzzle

December 02

1901 – Gillette verkrijgt het octrooi op het verwisselbare scheermesje.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 5


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

December 03

1887 – Oscar Carré opent aan de Weesperzijde te Amsterdam zijn Circustheater.

Link naar telefoonpuzzle

December 04

1961 – Anton Geesink wordt in Parijs als eerste niet-Japanner wereldkampioen judo.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 6


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Voorbereiding voor Kerst

Het duurt nog wel voordat het Kerstmis is, doch voor we het weten staat de Kerstman voor de deur.

Laat dan nu de kerstvoorbereidingen beginnen!

Hoewel de kerstperiode eigenlijk altijd een gezellige en jne tijd is, zorgt een goede kerstvoorbereiding ervoor dat je

de perfecte kerst kunt vieren met veel warmte van familie en vrienden.

Daarbij zorgt het voorbereiden van kerst voor extra veel voorpret, extra genieten dus!

Link naar telefoonpuzzle

Lijstjes maken

Als je aan kerst denkt, dwarrelen er ongetwijfeld allerlei ideeën en ‘to-do’s’ door je hoofd.

Maak het overzichtelijk en maak lijstjes. Op losse papiertjes, in je agenda, in je smartphone… wat je handig vindt.

naar telefoonpuzzle papier naar telefoonpuzzle agenda naar telefoonpuzzle smartphone

Denk bijvoorbeeld aan lijstjes met:

Voor wie moeten er allemaal cadeautjes worden gekocht, compleet met cadeau-ideeën per persoon

Naar wie zal je kerstkaarten sturen (neem eventueel de lijst van het voorafgaande jaar erbij)

Wie zal je uitnodigen voor het kerstdiner

Het kerstmenu

Link

naar telelefoonpuzzle cadeau

Link

naar telefoonpuzzle kaarten naar telefoonpuzzle uitnodge n naar telefoonpuzzle menu

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 7


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Denk bijvoorbeeld ook aan:

Wat voor een kerstboom gaan we kopen, natuur of kunst.

Welke kerstversiering gaan we gebruiken, wat we al hebben of nieuw.

Doen we de kerstversiering binnen of ook buiten.

naar

naar telefoonpuzzle boom naar telefoonpuzzle versiering naar telefoonpuzzle buiten

Dan gaan we bedenken wat we met de kerst gaan doen:

Doen we spelletjes, puzzle, met elkaar of ieder voor zich

lekker rustig een boek lezen, lm kijken, radio luisteren

Blijven we binnen of gaan we erop uit

naar telefoonpuzzle

naar telefoonpuzzle

naar telefoonpuzzle

naar telefoonpuzzle

naar telefoonpuzzle

naar telefoonpuzzle

naar telefoonpuzzle

naar telefoonpuzzle

Wij wensen u een hele jne, gezellige voorbereiding voor de komende feestdagen.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 8


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

December 05

1952 – De eerste keer dat Sinterklaas op de Nederlandse televisie wordt ontvangen. Presentatrice is Mies Bouwman die

deze taak vervult tot 1973.

Link naar telefoonpuzzle

December 06

2006 – Jazz-zangeres Rita Reys wint als eerste Nederlandse jazzmusicus de Oeuvre Edison, na onder anderen Tony

Bennett, Herbie Hancock, Wayne Shorter en Toots Thielemans.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 9


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

December 07

1940 – Diergaarde Blijdorp in Rotterdam wordt o cieel geopend.

Link naar telefoonpuzzle

December 08

1703 – De kapel op de begraafplaats Het Heilige Kruis in Zwolle stort in tijdens een hevige storm.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 10


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Advent

De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst.

De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent.

In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest: dit is het feest waarbij de geboorte van Jezus wordt herdacht.

Wanneer de viering van de advent in de Kerk voor het eerst werd geïntroduceerd, kan niet met zekerheid bepaald worden.

De advent wordt voor het eerst vermeld in een boek van Gregorius van Tours (ca. 538-594), die schrijft dat St. Perpetuus, een van zijn

voorgangers, rond 480 een vastentijd van drie weken voorafgaand aan kerstmis had ingesteld.

Of dit een nieuw gebruik was dan wel de bekrachtiging van een bestaande regeling is onduidelijk.

link naar telefoonpuzzle

link naar telefoonpuzzle

Adventskalender

Thuis wordt in sommige streken een adventskalender gebruikt, die begint op de eerste Adventszondag of op 1 december. Vaak bevat die voor

elke dag een doosje of een luikje, waarvan er elke dag eentje mag worden geopend door de kinderen. Er zit dan een chocolaatje of een klein

stukje speelgoed in.

In dit boek vind u een adventkalender in de vorm van iedere dag een puzzle n.a.v. een bijzondere gebeurtenis in het verleden op die dag.

link naar telefoonpuzzle

link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 11


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Adventskrans

De adventskrans is uit het Duitse taalgebied overgewaaid.

Ook in de Scandinavische landen komt dit gebruik veel voor.

In de Scandinavische en Duitstalige landen zie je dat ook in de huisgezinnen en in de winkels adventskransen worden neergezet of opgehangen.

In katholieke kringen is het de traditie dat de derde adventskaars roze is, dit als verwijzing naar de groeiende vreugde.

De protestantse kerk van Noorwegen heeft deze traditie ook.

Sommigen zien een verwantschap van de adventskrans met de kaarsen in het jodendom, die in dezelfde periode steeds een kaars meer

aansteken.

De eerste adventskrans werd bedacht door de Lutherse theoloog Johann Hinrich Wichern (1808–1881).

Hij ving veel kinderen op uit armoedige gezinnen.

De kinderen vroegen vaak wanneer het eindelijk kerst was.

In 1839 besloot hij uit een houten wiel een krans te maken met vier grote en 24 kleine kaarsen.

Voor elke adventszondag werd een grote kaars aangestoken en voor elke andere dag een kleine.

Sinds 1860 wordt de adventskrans met dennengroen versierd.

In enkele gebieden zijn er tradities van zes adventszondagen in plaats van vier zoals in het aartsbisdom Milaan en in de orthodoxe kerken. Daar

zie je dan ook adventskransen met zes kaarsen.

link naar telefoonpuzzle

link naar telefoonpuzzle

Vier zondagen

De Advent omvat ongeveer vier weken. De Advent begint op zondag vier weken voor Kerstmis, dus de zondag tussen 26 november en 4

december. De zondagen van deze tijd heten 1e, 2e, 3e, 4e zondag van de Advent. De Advent telt altijd vier zondagen, terwijl het totaal aantal

weekdagen kan variëren van 22 tot 27.

De adventsperiode van dit jaar loopt van zondag 1 december t/m dinsdag 24 december en duurt 24 dagen.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 12


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

December 09

9 december - Vandaag herdenken we de heilige Leocadia. Dat het op 9 december vaak regent, blijkt uit het gezegde:

"Sinte Leocadie houdt heur water nie".

Link naar telefoonpuzzle

December 10

1901 – De Nobelprijs is een belangrijke prijs voor wetenschappers die een opmerkelijke prestatie hebben geleverd op het

gebied van natuurkunde, scheikunde en fysiologie, geneeskunde of literatuur. De prijs komt uit de erfenis van Alfred Nobel,

wetenschapper en uitvinder van het dynamiet. Het wordt jaarlijks op 10 december uitgereikt.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 13


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

December 11

1934 – De stichting Algemeen Nederlands Persbureau wordt opgericht.

Link naar telefoonpuzzle

December 12

1936 – De Moerdijkbrug over het Hollandsch Diep wordt geopend.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 14


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Symbolen rond de Kerst

Kerstmis heeft een religieuze grondslag.

Tijdens de Kerst herdenken we de geboorte van Christus. Dat Kerstmis een christelijk feest heet, neigen veel mensen te vergeten.

Zeker nu het feest zo commercieel wordt.

Dit onder andere onder invloed van het Kerstfeest in de Verenigde Staten waar men al jaar en dag groots uitpakt met de Kerstman.

Maar wat betekenen de dingen die typisch iets voor Kerst zijn, die voor ons nu zo normaal zijn?

Wanneer er aan Kerst gedacht wordt, noemen mensen vaak dingen als kerstbomen, kerstkransen, kaarsen, sterren, engeltjes, snoep, cadeautjes

en ga zo maar door. Maar al deze dingen worden niet zonder reden met Kerst geasocieerd.

Ze hebben allemaal een betekenis.

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

Bij de kerstboom denken we natuurlijk aan de dennenboom maar niets is minder waar. Wij gebruiken de jnspar en bekender de Nordmann om

tijdens de kerst in de woonkamer te zetten.

Een groen blijvende boom waar de naalden naar de hemel wijzen. Groenblijvend staat hier voor eeuwigdurende hoop, licht en leven.

De kerstkrans is rond van vorm, zonder begin en einde. Dit wordt gezien als symbool van de eeuwigheid (

met een knipoog naar de 'mistletoe', hoewel dat een hele andere oorsprong heeft)

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

Kaarsen symboliseren de grote kerstster die naar Bethlehem wees en het licht in het algemeen.

De kerstster symboseert de grote ster die de drie wijzen volgden.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 15


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Volgens de Bijbel verscheen er een engel

aan de hemel die de herders in het veld het grote nieuws vertelden.

Ook de Kerstklokjes hebben een belangrijke betekenis. Het kerstklokje staat voor sturing. De herders gebruikten bellen om de kudde bijeen te

houden en te verzamelen. Het kerstklokje staat ook voor attentie, voor een komende grootste gebeurtenis.

De cadeautjes die we met kerst geven symboliseren de geschenken die de drie wijzen meebrachten voor het kindje Jesus.

Toen waren dat kostbaarheden; Goud, Mirre en Wierook.

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

De Kerststal;

Jozef, Maria en het kindje Jesus is wel duidelijk. Het stel reisde op een ezel, het symbool van het Jodendom, maar waren nergens welkom.

Slechts in een ruimte, kan een stal geweest zijn maar ook een grot, stond een os, het symbool van de heidenen, waar zij wel welkom waren. De

herders, het meest eenvoudige volk in die tijd, als eerste bekend met het grote nieuws.. De drie wijzen, koningen of magiers, kwamen pas later

aan.

Pas sinds 1223 lijkt de kerststal gestalte hebben gekregen in de huidige vorm. Franciscus wilde het kerstfeest wat 'tastbaarder' maken en liet

in het bos een stal bouwen. Een boer en Boerin waren Jozef en Maria. Een Kindje in een voederbak. De mensen waren verwondert maar namen

het over. Men ging guurtjes uit hout snijden en boetseren. In Zuid-Europa en tegenwoordig steeds meer, zijn er levende kerststallen terug te

vinden.

Link naar telefoonpuzzle 'Kerststal'.

Enkele symbolen van kerst waarvan misschien in de loop van de tijd de betekenis een beetje ondergesneeuwd is geraakt door allerlei oorzaken.

En zo wordt duidelijk dat hoewel men Kerstmis steeds vaker los van het Christelijke geloof ziet, er wel degelijk veel elementen bewaard blijven.

Het is altijd mooi om daar iets over te weten!

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 16


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

December 13

Op 13 december 1943 wordt luchthaven Schiphol bij Amsterdam door de geallieerden gebombardeerd en operationeel

uitgeschakeld. Dit om te voorkomen dat de luchthaven de Duitsers nog van dienst kan zijn.

Link naar telefoonpuzzle

December 14

1911 – Roald Amundsen bereikt als eerste mens de Zuidpool.

De echte tocht van Amundsen naar de geogra sche zuidpool begint op 20 oktober 1911. Hij reist samen met Olav

Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre Hassel en Oscar Wisting en bereikt de zuidpool op 14 december 1911. Robert

Falcon Scott bereikt de zuidpool 35 dagen later en vindt op de zuidpool de tent van Amundsen en een aan hem gerichte

brief. Het vergaat de Brit en zijn teamleden hierna slecht. Allen overlijden als ze op de terugweg zijn naar hun kamp.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 17


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

December 15

1891 – De Canadees James Naismith vindt het basketbal uit.

Link naar telefoonpuzzle

December 16

1631 – Grote uitbarsting van de vulkaan Vesuvius.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 18


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Kerstman

Tijdens de Reformatie in de zestiende en zeventiende eeuw wilden de protestanten niets meer weten van de katholieke heiligen.

In veel Noord-Europese landen werd Sinterklaas daarom afgeschaft en werden de geschenken voortaan

uitgedeeld met Kerstmis.

In de zeventiende eeuw ontstond er vervolgens in Engeland ook een personi catie van het Kerstfeest: Father

Christmas.

Evenals Sinterklaas was ook ‘Vader Kerstmis’ een grijze oude man die geschenken bracht voor kinderen die

braaf waren geweest.

Maar in tegenstelling tot de Goedheiligman kwam hij niet uit Spanje, maar van de Noordpool en was hij niet

serieus en streng maar vrolijk en jolig.

De Engelse Father Christmas verspreidde zich uiteindelijk onder andere naar Frankrijk (Père Noël) en Spanje

(Papá Noel).

De Amerikaanse Santa Claus

Met de zeventiende en achttiende-eeuwse migratie van Britse en Nederlandse kolonisten naar de Nieuwe Wereld kwamen de tradities van

Sinterklaas en Father Christmas vervolgens weer bij elkaar.

In de loop van de eeuwen raakten de verschillende elementen van de twee gulle gevers steeds meer met elkaar vermengd, zodat er in 1773

voor het eerst melding werd gemaakt van één guur: Santa Claus.

De naam was duidelijk afgeleid van de Nederlandse Sinterklaas, evenals het feit dat hij zijn cadeaus bracht via de schoorsteen.

Zijn feestdag en zijn uiterlijk, een vrolijke man in een sneeuwpak, waren echter gebaseerd op de Engelse Father Christmas.

Overigens kreeg Santa Claus in de loop der tijd ook nog elementen uit verscheidene andere tradities mee.

Zo werd er in 1823 voor het eerst geschreven over de rendieren van de Kerstman, die gebaseerd waren op de paardenhorde van de

Scandinavische god Odin.

Daarnaast vertoont het verhaal van Santa Claus ook veel overeenkomsten met de Russische ‘Grootvadertje Winter’.

Link naar telefoonpuzzle "Grootvadertje Vorst"

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 19


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

De vrouw van de Kerstman

wordt in 1849 voor het eerst genoemd in het korte verhaal "A Christmas Legend" (1849), van James Rees.

Mrs Claus heeft meerdere voornamen en James Rees vond Gertrude daarvan het mooiste. Dus meldde hij dat Mrs Claus Gertrude Claus heet.

Anderen maakten van de Duitse naam Gertrude de Nederlandse versie Grietje. Een andere verhaal meldde dat ze Mary heet. Nog een andere

verhaal zegt dat het een prinses was die Anwyn heette.

Wij zijn met alle verhalen en alle namen die we verzameld hadden naar de oudste Elf in Santa Ville gegaan en hebben hem gevraagd hoe het nu

werkelijk zit.

"Wat is er waar en wat is er niet waar van alles wat wij verzameld hebben."

Nadat deze alles goed bestudeerd had, gaf hij de volgende verklaring: "De moeder van mrs. Claus, heette 'Jessica Holly Winter' en die was

getrouwd met een 'Noel Christmas', een jonge matroos. Toen zij een dochtertje kregen, wilde Noel het meisje naar hun beide moeders v

ernoemen 'Hilda' en 'Gertrude'. Maar Jessica die altijd bang was dat haar man een keer op zee zou

blijven, wilde haar dochter een naan van een beschermheilige geven en die wilde haar daarom 'Mary'

noemen. Na ink wat heen en weer gepraat, later met de ouders van Jessica en Noel er ook nog bij,

werden ze het uiteindelijk eens. Het meisje zou zowel naar haar beide overgrootmoeders (die beide

'Anna' heetten, naar de heilige Anna), als ook naar de heilige 'Maria' en ook naar haar beide

grootmoeders vernoemd worden. En zo kreeg het dochtertje de voornamen 'Anna Mary Hilda

Gertrude'. Voluit was dat dus Anna Mary Hilda Gertrude Christmas (A.M.H.G. Christmas).

Link naar telefoonpuzzle

Dit was een oplossing waar iedereen erg gelukkig mee was, en die ook jaren werkte, hoewel ze door

toedoen van de beide oude Anna's, vrijwel alleen met Anna (roepnaam) werd aangesproken of als 'Anna Claus' (dus A. Claus). Toen ze zo oud

was dat ze naar een gewone school moest, werden natuurlijk al haar voornamen weer genoteerd, en stond ze dus als 'A.M.H.G. Christmas' op

elke lijst. Omdat ze daar veel mee geplaagd werd door vervelende grotere kinderen, die dan zeiden: There comes "A Merry Holy Gracefull

Christmas" (Daar komt "Een Vrolijk Heilig Zalig Kerstfeest"), is ze later vaak de naam van haar moeder gaan gebruiken om van de

naamgrappen af te zijn. Toen ze later met de Kerstman trouwde, is ze zich Mrs Claus gaan noemen. Maar als je haar dus bij een haar 4 o ciele

voornamen aanspreekt of haar Jessica noemt, dan luister ze ook wel hoor."

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 20


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Santa's Helpers:

Uit de eigenschappen en de vaardigheden van Santa's helpers kan je veel a eiden om door vergelijk met de mythologische volkeren er achter

te komen door wie hij nu eigenlijk geholpen wordt.

Feeen leven de meeste tijd in hun eigen sprookjes wereld en zullen echt niet dag na dag op een plek blijven en steeds hetzelfde werk doen. Ook

willen die altijd hun eigen baas zijn en liever anderen voor hun karretje spannen, als zelf in dienst van een ander werken.. De Nimfen vinden het

op de Noor dpool veel te koud. Goblins vallen sowieso al af door hun kwaadaardigheid.

Hobgoblins en Kobolds zijn geen echte lieverdjes die zouden met veel kinderen al snel

ruzie maken en bij Kobolds zou je dan ook nog het risico lopen dat ze in plaats van

geschenken te brengen, het kind zouden gaan stelen. Brownies en Hobs houden van pap

en honing en niet van pap en koekjes wat Santa's helpers dus wel doen. Dwergen zijn wel

harde werkers die niets om de kou geven, maar ze werken liever met steen en ijzer, die

zouden dus eerder zwaarden voor de kinderen maken maken als popjes. Ook zijn

Dwergen geen echte mensenvrienden, alhoewel ze soms wel voor bepaalde menzen een

uitzonderling maken (bv voor Sneeuwwitje)

Link naar telefoonpuzzle "Witte Boom-nimf"

Dus blijven de Gnooms en Elfen over over als mogelijke kandidaten om de Kerstman te helpen;

De Gnooms hebben de vaardigheden om allerlei mooie dingen te maken en het geduld en het plezier om dat dagen achterelkaar te doen.

Ze zouden ook wel de Rendieren kunnen trainen, maar zij missen de kennis van de Elfen over het vliegpoeder, en zij komen niet graag in grote

mensenmassa's omdat ze bang zijn dat ze dan onder de voet gelopen worden.

Elfen kunnen heel goed de Rendieren trainen en ze hebben ook de vaardigheden (lucht magie) om vliegpoeder te maken, maar ze missen het

geduld om dag in dag uit aldoor hetzelfde te maken. Wel houden ze er van om nieuwe dingen te bedenken die

de Gnooms dan kunen maken. Dus met Santa overal naar toe gaan zou een kolfje naar hun hand zijn. En dan

moet je dus concluderen dat hij zowel door Elfen en door Gnooms geholpen wordt. Ook al omdat deze volken

allebeide een van de weinige mythologische Volken zijn die graag in de buurt van mensen komen en/of leven,

en waarvan ook allang bekend is dat zij mensen vaak helpen (Denk aan House-gnomes, Huis-nisses, Huis- en

TuinKabouters enz). Waarbij wel opgemerkt dient te worden dat de Gnooms die bij de Noordpool wonen en

werken, waar ze het speelgoed dat naar de kinderen gaat.maken en verpakken,

Link naar telefoonpuzzle van een stam zijn waar

de Gnooms een grote lengte hebben en een dikker guur hebben, waardoor zij beter tegen de kou kunnen.

De Gnooms die verspreid over de wereld Santa helpen en van informatie voorzien zijn meestal van de stamm en met kleinere lengte, zoals de

Scandinavische Nisse of Tomte. Ook de Franse Lutin en Spaanse Duende en de Jelasveinar uit IJsland worden in verband gebracht met de

Kerstman. In Duitsland is er het gebruik dat Wichtelmannchen tijdens de Kerstperiode de cadeautjes verzorgen voor de personen die lootjes

trekken

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 21


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Father Christmas en der Weihnachtsmann verschenen meestal gewoon te voet, later hadden zij soms een pakezel bij zich, Pere Noel kwam in

het begin op een ezel gereden, later kwam hij te voet en had dan een pakezel bij zich. Ook Sint Nicolaas gebruikte in het begin van zijn loopbaan

een ezel als rij- en/of pakdier. Later stapte Sint Nicolaas over op een paard en nog later werd dat het bekende witte paard. En nog later ging de

schimmel Amerigo heten. Er gaat een verhaal dat Sint Nicolaas in Amerika zelfs een keer met paard en

wagen verschenen is. Hoogstwaarschijnlijk is dat echter het eerste optreden van de Kerstman als Santa

Claus geweest. Santa Claus kwam in het begin namelijk nog uit de Noordelijke wouden en dat was met paard

en wagen best te doen. Toen de Hulder-Elfen hem na zijn begin periode gingen helpen, spanden zij als eerste

hun Rendieren voor zijn wagen en toen Santa steeds noordelijker ging wonen,

op de toendra's waar de Hulder-Elfen ook Link naar telefoonpuzzle

woonden, vervingen ze de wagen door een van een slee. Het is namelijk veel gemakkelijker met een slee

door de sneeuw en de lucht te glijden, als er met een wagen door te moeten rijden. Dat was in het begin nog een

open slee zoals je die ook ziet achter sledehonden. De 2 slee-en waarmee Santa Claus tegenwoordig zijn

tochten maakt, zijn door de Gnooms speciaal voor hem gemaakt, volgens een Link naar telefoonpuzzlespecial ontwerp van de Elfen.

Doordat de Gnooms vliegpoeder door de verf (en de lak) van de beide slee-en gemengd hebben, kunnen deze slee-en zweven en met de

Rendieren als aandrijving dus ook vliegen.

Link naar telefoonpuzzle

Over hoeveel Rendieren Santa Claus heeft bestond er in het begin veel misverstand, eerst dacht

men dat hij er slecht een voor de slee had, later meende men dat het er meer waren, toen varieerde

het aantal van 2 tot 12. Het duurde tot circa 1822, voordat men doorkreeg dat hij acht

Rendieren voor zijn slee had. En zelfs toen bestond het misverstand dat dat alle Rendieren

zouden zijn die Santa heeft. In werkelijkheid hebben de Hulder-elfen een heleboel Rendieren

kuddes en daarvan hebben ze een kudde van een kleine hondervijftig stuks van de allerbeste van

die eersteklas ter beschikking van Santa staan. En nee, dat zijn geen Rendieren van een vliegend

Rendierenras zo als sommigen mensen denken, maar het zijn wel de aller, allerbeste van de

eerste klas Rendieren die de Hulder-Elfen fokken en ze worden speciaal getraind om met behulp van vliegpoeder de Slee door de lucht te

kunnen trekken.en de Hulder-elfen kiezen daaruit elk jaar de besten om voor de Slee te lopen. Ze gebruiken daarbij 2 teams en 2 slee-en en

nog wat reserve Rendieren. Het is dus ook slechts deze kleine selectie (ca 20 dieren) die in December op de Noordpool gehuisvest worden om

daar met de slee-en te trainen en vandaar op Kerstavond voor hun tochten te vertrekken.

We geven de Rendieren die de slee trekken, vaste werknamen en we gaan ze altijd met die namen aanspreken zolang ze ingespannen zijn of op

andere manier mee gaan naar de mensen. En zo kent iedereen nu de namen van de Rendieren voor de slee: Het maakt

dus niet uit of het het 1e team of het 2e team is, en ook niet hoe de Rendieren heten als ze in de zomer op de toendra's

lopen, zodra Santa met zijn Rendieren onderweg is, heten ze dus van voor (verste bij de slee vandaan) naar achter

(dichtste bij de slee) en van links naar rechts: Dasher en Dancer, Prancer en Vixen, Comet en Cupid, en Donner en Blitzen. Link naar telefoonpuzzle

In 1939 kwam er op een tocht nog een (erg jong) rendier bij met de naam Rudolph. (eerst heette hij Rudie, wat onstuimig betekent, maar door het

glimmen van zijn (rode)neus, wat meestal zo was als hij verlegen werd of heel erg druk, maakten de andere rendieren daar al snel Rudie-glow van en

Link naar telefoonpuzzle Rudglow en toen een paar jonge rendieren dar wat onduidelijk uitspraken werd het Rudolph en dat is zo gebleven.

Tekst; www.sint-en-santa.eu

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 22


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

December 17

1964 -

Politiemannen en mensen van de marine komen in actie tegen het REM-eiland. Op dit booreiland, voor de Nederlandse kust

staat de zendmast van de eerste op Nederland gerichte commerciele TV-zender: TV Noordzee. Ingrijpen tegen het

commerciële geweld was mogelijk door het opstellen van een speciale Anti-REM-wet. De REM-programma's waren erg

populair bij de televisiekijkers.

Link naar telefoonpuzzle

December 18

1642 -

De Nederlandse zeevaarder Abel Tasman was in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Hij is met name

beroemd door het in kaart brengen van (delen van) Australië, Nieuw Zeeland, de Fiji-eilanden en het, naar hem vernoemde,

Tasmanië. Hij was de eerste Europeaan die het hele Australische continent omzeilde. Tasman is in 1603 geboren in

Lutjegast in Groningen.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 23


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

December 19

1996 -

De tenniser Richard Krajicek is door de Nederlandse sportpers verkozen tot sportman van het jaar.

Krajicek won dit jaar als eerste Nederlander het fameuze Wimledon-tournooi.

Link naar telefoonpuzzle

December 20

1996 -

De Rijksuniversiteit Leiden heeft een wereldprimeur. Er komt een apart keuzevak Mannenstudies. Studenten kunnen daar

kennis nemen van een aantal theoretische verhandelingen over mannelijkheid. Het keuzevak maakt overigens deel uit van

de vakgroep Vrouwenstudies.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 24


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

December 21

21 december 1937 - Walt Disney presenteert in Hollywood de eerste teken lm met de lengte van een echte speel lm.

Titel van de lm "Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen". De teken lm is 83 minuten lang en gemaakt door 750 tekenaars. Hij

is opgebouwd uit bijna één miljoen tekeningen. Het maken van de lm kostte Walt Disney anderhalf miljoen dollar. Dat geld

had hij binnen een jaar terugverdiend.

Link naar telefoonpuzzle

December 22

1986 – Andrej Sacharov en zijn vrouw Jelena Bonner keren na zeven jaar ballingschap terug in Moskou.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 25


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

December 23

1888– Op 23 december 1888 verliest kunstenaar Vincent van Gogh een deel van zijn oor. Of hij het oor zelf af heeft

gesneden of dat iemand anders dat deed is nooit helemaal duidelijk geworden.

Link naar telefoonpuzzle

December 24

1593 - De zee bij Texel wordt getro en door een zeer zware storm. Veertig schepen vergaan. 500 zeelieden komen om.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 26


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Een Kerstverhaal (Het kerstfeest van Jetje )

Sinterklaas zat alweer lang en breed in Spanje en Jetje had gisteren het allerlaatste speculaasje uit de koektrommel gegeten. Iedereen weet

wat dat betekent: Kerstmis stond weer voor de deur. Toen ze 's avonds zaten te eten, vroeg Jetjes moeder: "Wat doen we met de feestdagen?"

"Lekker eten natuurlijk," zei Jetjes vader. "Dat doen we toch elk jaar. Lekker eten en een lekkere es wijn erbij." "En we nemen een grote

kerstboom," zei Jetje. "De grootste die er is. En we hangen er gekleurde ballen in en de trekpop die ik gezaagd heb. En een heleboel kransjes. En

we nemen ook een stalletje met Jozef en Maria." "We zijn toch niet katholiek?" zei haar moeder. "Dat heeft er niets mee te maken," zei Jetje.

"Iedereen mag een kerststalletje hebben." "Als je maar weet dat ik geen kerstgroep ga kopen," zei Jetjes moeder. "Die zijn vreselijk duur. Maak

zelf maar een kerstgroep van klei. Per slot van rekening heb je boetseren op school." "Dat is een goed idee," zei Jetjes vader. "Dan maak ik er

een kerststalletje bij, van boomschors."

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

"Maar wat doen we verder?" vroeg Jetjes moeder. "Niks," antwoordde haar vader. "We eten lekker, we lezen een boek en we doen af en toe een

spelletje. En 's ochtends na het kerstontbijt maken we een inke wandeling om weer honger te krijgen." "Ik vind het maar niks," zei haar

moeder. "Wat wil jij dan?" vroeg haar vader. "Iemand uitnodigen die geen gezelschap heeft en eenzaam is," zei haar moeder. "Waarom juist op

Kerstmis?" "Daarom," zei haar moeder. "Jullie willen een kerstboom en lekker eten. En ik wil iemand uitnodigen die eenzaam is." Jetje liep er

een paar dagen over na te denken. Eigenlijk had haar moeder groot gelijk. Met Kerstmis moest je eenzame en hongerige mensen uitnodigen,

dat hoorde zo. Ze kende er trouwens wel een paar. Maar eerst wilde ze een kerstgroepje maken. Haar vader timmerde een prachtige stal. De

achterkant had hij gevlochten van net en daarbij had hij zich in zijn vinger gesneden. Het dak was van boomschors en naast het lege kribbetje

had Jetje een schemerlamp uit haar poppenhuis gezet. Dat was voor de gezelligheid. Met de beeldjes van klei werd het niks. Ze kon alleen maar

van die stomme prutspoppetjes maken. Maar gelukkig moest de kledingzaak van Blokker een paar oude etalagepoppen kwijt. Die waren op de

stoep gelegd, bij het grootvuil. Jetje nam ze mee en maakte er een prachtige kerstgroep van. Jozef zat op de ets van haar moeder, haar pop

Bertje was het kerstkindje. Dat zat in het zitje aan het stuur, en Maria zat achter op de bagagedrager. Maria had de blauwe badjas van haar

vader aan.

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

De kerstgroep nam wel een beetje veel plaats in, daar in de voorkamer. Maar gelukkig was de kerststal van haar vader aan de kleine kant.

Die paste op de schoorsteenmantel.

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 27


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Kerstmis brak aan. Ze aten een lekker kerstontbijt en maakten een inke wandeling. Toen gingen ze gezellig bij de kerstgroep zitten en zongen

een paar liedjes. En daarna werd het tijd om tafel te dekken voor het kerstdiner. "Zet er maar een bord bij," zei Jetjes moeder, "want ik heb

mevrouw van Zevenhuizen uitgenodigd. Die zit altijd zo alleen op haar atje." "Zet er nog maar een bord bij," zei Jetjes vader. "Ik heb meneer

Bolk uitgenodigd. Zijn vrouw is pas overleden en zijn kinderen wonen allemaal in Australië." "Dat is heel lief van je," zei Jetjes moeder.

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

Jetje wilde ook wat zeggen, maar op dat moment werd er gebeld. Voor de deur stonden twee bejaarden uit het tehuis schuin aan de overkant.

"Kom maar binnen," riep Jetje stralend. "Mams, een verrassing. Kijk eens wie daar zijn!" Jetjes moeder kwam naar de deur. "Welkom..." wilde ze

zeggen, maar er werd opnieuw gebeld. Voor de deur stonden een Hongaarse meneer en mevrouw in prachtige feestkleren. Hun vier kinderen

zagen er ook prachtig uit. Ze waren allemaal vol verwachting. Daarnaast stond meneer Schepeling, de knorrige vrijgezel uit de Groenestraat.

En daarnaast stond de nachtwaker, die 's nachts altijd de wacht hield in hun buurt. "Verrassing!" riep Jetje nog eens. "Allemaal eenzame mensen

voor jou, mams." "Heel lief van je, Jetje," zei haar vader. "Heel lief dat je zo goed aan je moeder gedacht hebt." "Wat een verrassing, Jetje!" zei

haar moeder. Maar ze uisterde haar man in het oor: "Ik heb maar twee konijntjes in de pan zitten. Wat moeten we nou?" "Ik haal wel wat bij

de Chinees," zei Jetjes vader. "Het is maar één keer per jaar Kerstmis." Bij de Chinees kreeg hij extra korting, omdat hij zoveel kocht. Hij nam

meteen ook maar een kratje bier mee. Thuis moest een gedeelte van het gezelschap op de grond zitten, met het bord op schoot. En wegens

plaatsgebrek moest de kerstgroep tijdelijk in de voortuin worden gezet, waar hij veel bekijks trok. Toen gingen ze eten.

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

Het werd vreselijk gezellig. De Hongaarse meneer maakte muziek op een soort uitgerekte gitaar. Meneer Schepeling gaf raadsels op en

mevrouw van Zevenhuizen maakte schaduwbeelden op de muur. "Een mens zou waarachtig vergeten dat het Kerstmis was," zei een van de

bejaarden opgewekt. Begeleid door de Hongaarse meneer zongen ze met z'n allen 'De herdertjes lagen bij nachte...'

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

Daarna deden de dames de vaat, terwijl de heren een kaartje legden. En Jet je mocht opblijven tot ze niet meer uit haar ogen kon kijken van de slaap. Eindelijk

moesten de gasten weer naar huis toe. Toen ze vertrokken waren, werden Jozef en Maria gauw weer binnengehaald. Want het kan 's nachts al ink koud zijn in

december.

Tekst; www.beleven.org

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 28


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

December 25

Het is Eerste Kerstdag. We vieren de geboorte van Jezus. Maar het is niet altijd op 25 december kerst geweest. Dat is

pas, sinds Julius I, de bisschop van Rome deze dag uitriep tot Kerstdag. Dat moet ergens gebeurt zijn tussen het jaar 337 en

352. Daarvóór vierden Christenen Kerst op 6 januari, 29 maart of 29 september.

Link naar telefoonpuzzle

December 25

Wil je iemand eens in een andere taal de beste kerstwensen overbrengen, doe het dan bijvoorbeeld eens in het Chinees,

Frans of Italiaans: Sheng Tan Kuai Loh (Chinees), Joyeux Noel (French), Mele Kalikimaka (Hawaiiaans), Buon Natale (Italian),

Feliz Navidad (Spaans), Gledelig Jul (Deens), Boas Festas (Portugees), S Rozhdestvom Khristovm (Russisch), Felices Pascuas

(Spaans).

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 29


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

December 26

1972 - De NCRV zendt de eerste a evering uit van Bartje. De rol van deze kleine Drent werd gespeeld

door Jan Krol. Regisseur van de serie was Willy van Hemert. Ergens in een bos in Drenthe is een Laan naar

hem vernoemd.

Link naar telefoonpuzzle

December 27

1851 – In Nederland zijn de eerste postzegels te koop, geldig vanaf 1 januari.

Een kleine uitvinding van de Britse onderwijzer Rowland Hill (1795-1879) veranderde de manier waarop in de negentiende

eeuw post werd verstuurd. Hill stelde voor postzegels in te voeren. Daarmee kon men vooraf betalen voor te verzenden

poststukken. Dit was een grote verandering: tot die tijd (het jaar 1840) moesten ontvangers van poststukken namelijk

meestal betalen voor zendingen.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 30


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Oudjaar

Het verhaal gaat dat heel, heel lang geleden de Hemelheer, om de mensen op aarde een

gemakkelijk leven te laten leiden, ieder jaar, in de nacht van de laatste dag van het oude jaar, de

Hemelpoort liet openen en goud en zilver en andere kostbaarheden uit zijn schatkamer uitstrooide

over de wereld der mensen.

Op dat uur onkerde de grond overal van goud en zilver en alle bakstenen, dakpannen en

kiezelstenen veranderden in goud en zilver.

Maar er was één regel waaraan men zich beslist moest houden: niemand mocht hebzuchtig zijn!

Het opgeraapte goud en zilver moest je beslist binnen leggen en pas wanneer het licht geworden

was mocht je de deur openen.

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle Link naar telefoonpuzzle

In het dorp Lijiazhuang leefden twee broers.

De oudste heette Gouzai, hij was gemeen en hardvochtig van aard, de grootste vrek die je je kunt voorstellen.

De jongste heette Wuzi, hij had een goed karakter en was ijverig en eerlijk.

Op de avond van de laatste dag van het jaar zaten de beide broers binnen te wachten tot de Hemelpoort zou opengaan.

Ze wachtten maar en ze wachtten maar, maar de Hemelpoort werd niet geopend.

Gouzai dacht: "Ik moet een manier bedenken waardoor ik zonder enige inspanning zodra de Hemelpoort opengaat wat extra goud en zilver in

handen krijg!" Daarop sleepte hij een grote hoop keien en een grote stenen roller en een grote molensteen tot voor zijn eigen deur, zodat hij die

naar binnen zou kunnen sjouwen zodra de Hemelpoort opengegaan zou zijn.

Wuzi zat maar te zitten zonder een vin te verroeren en kijkend naar de kaars bleef hij geduldig wachten.

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 31


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Om middernacht werd de Hemelpoort dan geopend en alle bakstenen en dakpannen in de hof veranderden inderdaad in goud en zilver.

Wuzi deed het goud en zilver in een korf, zette die in de kamer en deed de deur van dat vertrek op slot.

Gouzai moest zich tot het uiterste inspannen om al die van tevoren klaargelegde voorwerpen naar binnen te zeulen, maar toen hij de kamer vol

goud en zilver zag was het hem zo zoet alsof hij honing had gegeten, en hij dacht dat hij voortaan de rijkste man op aarde zou zijn!

Hij zat te wachten tot het licht zou worden maar de hemel wilde maar niet licht worden en hij werd zo ongeduldig dat hij de deur opende en

naar buiten liep om te kijken of het al licht werd - en dus had hij de regel overtreden dat je de deur pas mocht openen wanneer het licht was

geworden!

Toen hij weer terugkwam in zijn kamer ontdekte hij dan ook dat al dat goud en zilver weer veranderd was in keien, een stenen roller en een

molensteen, en hij was zo kwaad dat hij in huilen uitbarstte.

Maar Wuzi had de deur pas opengedaan nadat het licht was geworden. Hemel!

De schittering van de korf vol goud en zilver en andere kostbaarheden verblindde zijn ogen zodat Wuzi rondsprong van vreugde!

Later ontdekte de Hemelheer dat er steeds meer hebzuchtige vrekken

zoals Gouzai kwamen en in zijn ergernis deed hij de Hemelpoort nooit meer open.

Link naar telefoonpuzzle

Maar omdat de mensen hopen op een gelukkig en voorspoedig leven komen ze toch op de laatste avond

van het jaar met zijn allen bijeen om bij kaarslicht te waken tot het weer licht wordt.

Zo is geleidelijk de gewoonte ontstaan van het uitzitten van het oude jaar, en deze gewoonte is

overgeleverd tot op de dag van vandaag.

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 32


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

December 28

1971 - Ajax-voetballer Johan Cruij wordt uitegroepen tot wereldvoetballer van het jaar door het blad France Football.

Sandro Mazzola van Inter Milan wordt tweede, de Engelsman George Best 3e.

Link naar telefoonpuzzle

December 29

1911 - In China komt een eind aan het keizerrijk dat duizenden jaren heeft bestaan. Op deze dag wordt Sun Yat-sen

namelijk gekozen tot president van de Republiek China. Sun Yat-sen is een Christelijke arts. Hij was de leider van een

beweging die tientallen jaren lang probeerde China te hervormen. Veel studenten en academici steunden deze

hervormingen.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 33


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

December 30

1933 - Een wild-enthousiaste menigte heeft op Schiphol de bemanning van de Pelikaan ingehaald, na hun recordretourvlucht

met post naar Indië. De Pelikaan was met 81-duizend stuks kerstpost in 4 dagen, 4 uur en 40 minuten naar

Indië gevlogen. De bemanningsleden worden benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Link naar telefoonpuzzle

December 31

Oudejaarsdag heeft de reputatie vaak koud te zijn. Een paar feiten. In 1923 daalde het kwik in De Bilt tot -16,6 graden en

in Avereest tot -22,3 graden. In 1978 vriest het op oudejaarsdag 13,2 graden en de dagen erna zou het nog kouden worden.

Ook in 1996 was het op deze dag erg koud. Met uitzondering van het zuidwesten bleef het overal 5 tot 8 graden vriezen

terwijl 's avonds strenge vorst voorkwam. De vorst hield de dagen erna aan en op 4 januari 1997 kon zelfs een

elfstedentocht worden verreden.

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 34


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Nieuwjaar 2020

Het oudejaar 2019 is nu afgesloten en historie.

Als een boek dat we geschreven en gedrukt hebben.

We kunnen het nog eens inkijken, doorbladeren maar niets meer aan veranderen,

de toekomst ligt nu `in handen` van 2020.

Velen van ons maken `goede voornemens` en mooie plannen om het anders te gaan doen of juist niet.

Ik heb mij jaren geleden al voorgenomen dit niet te doen.

Na korte tijd kwam ik er al achter dat goede voornemens een heel mooi streven kunnen zijn maar dat er elementen in

het leven zijn waar wijzelf geen invloed op hebben en dan komt er niets van ons goede voornemen terecht of is het

simpelweg niet realistisch meer.

Soms moet je zaken loslaten en het accepteren.

Bij mij komt het leven zoals het komt en leef ik nee, geniet ik van elke dag.

Maar natuurlijk ieder het zijne.

Link naar telefoonpuzzle

Link naar telefoonpuzzle

Timelessgift.nl wenst u en de uwen n spetterend 2020

Link naar telefoonpuzzle

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 35


Timelessgift.nl - kerstpuzzlebook

Tot slot

We wensen u voor 2020

- 12 maanden (puzzle-)vreugde

- 52 weken (puzzle-)plezier

- 365 dagen (puzzle-)succes

- 8760 uren gezondheid

Een spannend en "rijk" nieuw puzzle-jaar!

Link naar telefoonpuzzle "vreugde"

Link naar telefoonpuzzle "plezier"

Link naar telefoonpuzzle "succes"

Link naar telefoonpuzzle "gezondheid"

Wij hopen u met dit puzzleboek enkele uurtjes plezier te hebben gegeven.

Wij waarderen het ten zeerste wanneer u wensen, op- en aanmerkingen geeft op de inhoud van dit puzzleboek.

Wij kunnen er van leren en wellicht een volgend puzzleboek verbeteren.

Dank u wel. stuur uw wensen naar info@timeleesgift.nl

website: timelessgift.nl - puzzle

Page 36


Met veel plezier heb ik dit puzzle-book samengesteld.

Ik hoop dat u er ook plezier aan hebt beleefd.

Het zou mij een waar genoegen zijn om een volgend puzzle-book samen te stellen mede op basis van uw

suggesties en aanwijzingen.

Uw suggesties en aanwijzigingen kunt u sturen naar info@timelessgift.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of

op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Digim@ri

Neem daartoe eerst contact op via info@timelessgift.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!