16.05.2024 Views

Promaint-lehti 2/2024

Promaint-lehti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä teollisuuden ja tuotannon ammattilehti.

Promaint-lehti on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä teollisuuden ja tuotannon ammattilehti.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2/<strong>2024</strong> I www.promaint<strong>lehti</strong>.fi<br />

KUNNOSSAPIDON JA TUOTANNON ERIKOISLEHTI<br />

18<br />

TEKOÄLY<br />

kunnossapidossa<br />

artikkelisarjan<br />

osa 1<br />

14<br />

Putkistosuunnittelu<br />

– näin se<br />

onnistuu<br />

36<br />

Ohjelmistotoimittajat<br />

pk-yritysten<br />

tukena<br />

Kalevi Rantala<br />

Teknologia<br />

täydentää<br />

perusosaamista<br />

Tervetuloa teollisuuden uden<br />

suurtapahtumaan an<br />

Ouluhalliin 22.–23.5.<strong>2024</strong><strong>2024</strong><br />

Lehdessä messuliite ite<br />

– ota talteen!


TEOLLISUUS | ENERGIA | INFRA<br />

promaint<strong>lehti</strong>.fi<br />

tavoittaa 48 000<br />

ammattilaista*<br />

Käyttöomaisuuden elinkaaren hallinta | Muutoksen hallinta | Tuotantotehokkuuden<br />

ja kunnossapidon jatkuva kehittäminen | Datan, tiedon ja tietämyksen hyödyntäminen<br />

Käyttövarmuus ja riskien hallinta | Organisaatiot ja osaamisen ylläpito ja kehittäminen<br />

43 % lukijoista<br />

työskentelee<br />

yli 500<br />

työntekijän<br />

TOIMIALAT yrityksissä.<br />

<br />

MEDIAKORTTI<br />

Lukijaprofiili<br />

1. Ylin johto 10 %<br />

2. Ylempi toimihenkilö 53 %<br />

3. Muu toimihenkilö 30 %<br />

4. Työntekijä 2 %<br />

5. Yrittäjä 1 %<br />

6. Muu 5 %<br />

TUTUSTU MONIMEDIAPAKETTEIHIN<br />

Printti<strong>lehti</strong><br />

+ Uutiskirje + Verkko<strong>lehti</strong><br />

PYYDÄ TARJOUS: Mika Säilä, +358 (0)50 352 3277, mika.saila@totalmarketing.fi<br />

*Lehden keskimääräiset lukijamäärät 2023: painettu <strong>lehti</strong> 6 000 lukijaa/<strong>lehti</strong> ja näköis<strong>lehti</strong> 42 000 lukukertaa/<strong>lehti</strong>.


PÄÄKIRJOITUS<br />

Pohjoinen Teollisuus<br />

kokoontuu<br />

Kirjoittelen tätä juttua Rovaniemellä.<br />

Lapin talvi on<br />

ollut vaihteleva. Alkutalvesta<br />

oli pitkä erittäin kylmä<br />

pakkasjakso, ja maaliskuussa<br />

tuli puolet talven lumista, mikä<br />

on kuulemma perimätiedon mukaan<br />

tavallista. Talven aikana saatiin myös<br />

ikäviä uutisia investointirintamalta.<br />

SSAB:n investointiohjelman seuraava<br />

kohde on Luulaja, ja Raahe jäi tässä<br />

kisassa kakkoseksi odottamaan seuraavaa<br />

vaihetta.<br />

Muuten pohjoisen tilanne näyttää<br />

kokonaisuudessaan hyvältä. Teollisuuteen<br />

on investoitu, ja matkailutalvi on<br />

ollut ilmeisesti vilkkain koskaan.<br />

Lapin matkailun volyymin arvioidaan<br />

tämän talven osalta nousevan<br />

miljardin euron luokkaan. Harrastusten<br />

ja majoituspalveluiden lisäksi<br />

turistien lisääntynyt kiinnostus on<br />

näkynyt ravintolapalveluiden monipuolistumisessa<br />

ja tason nostona.<br />

Lisäksi Finnair ja VR ovat saaneet<br />

myytyä oman kapasiteettinsa talven aikana.<br />

Lapissa puhutaan kolmen m:än<br />

kokonaisuudesta. Matkailu, metsä ja<br />

malmit, tähän kokonaisuuteen liittyy<br />

varmasti myös teräs.<br />

Vaikka Raahen investointi meni ensivaiheessa<br />

ohi, on merkittäviä investointeja<br />

viime vuosina tehty metsä- ja<br />

kaivannaisteollisuudessa. Käynnissä on<br />

myös lukuisia kaivoshankeselvityksiä ja<br />

energiahankkeita.<br />

Oululainen jääkiekkojoukkue on<br />

markkinoinut itseänsä puolen Suomen<br />

joukkueena, ja varmaan yhtä hyvällä<br />

syyllä voi todeta Pohjoinen Teollisuus<br />

-tapahtuman olevan puolen Suomen<br />

suurin messutapahtuma. Pohjoinen<br />

Teollisuus järjestetään tänä vuonna<br />

neljättätoista kertaa, ja mukana on<br />

jälleen laaja kattaus näytteilleasettajia,<br />

messukävijöitä ja ajankohtaista tietoa.<br />

Ainoan rajoituksen tapahtuman kasvulle<br />

asettavat tilat, mutta ehkä hyvä<br />

niin. Oulussa on ollut aina hyvä (tiivis)<br />

tunnelma, ja pääsääntöisesti kaikki<br />

paikallaolijat ovat olleet erittäin tyytyväisiä<br />

tapahtuman antiin.<br />

Tämä <strong>lehti</strong> on Pohjoinen Teollisuus<br />

-suurtapahtuman virallinen messu<strong>lehti</strong>,<br />

ja messuliitteestä löytyvät tiedot<br />

tapahtuman ohjelmasta, alueen pohjakartta<br />

ja näytteilleasettajaluettelo.<br />

Kerromme myös hieman messujen historiasta<br />

ja kehittymisestä.<br />

Käynnistämme tässä lehdessä kolmiosaisen<br />

artikkelisarjan tekoälyn<br />

hyödyntämisestä kunnossapidossa. Tutustumme<br />

ensin perusasioihin Hannu<br />

Niittymaan opastamana, lisäksi mukana<br />

on pohjustusta standardien tarpeesta<br />

Kari Komosen kolumnin muodossa.<br />

Alan vaikuttajakin on pohjoisen poika<br />

Kalevi Rantala.<br />

Toivottavasti nähdään Oulussa!<br />

Otan edelleen mielelläni palautteenne<br />

ja juttuideanne vastaan.<br />

Jaakko Tennilä<br />

päätoimittaja<br />

<strong>Promaint</strong>-<strong>lehti</strong><br />

Hyvällä syyllä<br />

voi todeta<br />

Pohjoinen<br />

Teollisuus<br />

-tapahtuman<br />

olevan puolen<br />

Suomen suurin<br />

messutapahtuma.”<br />

Julkaisija Kunnossapitoyhdistys <strong>Promaint</strong> ry on Aikakausmedia ry:n jäsen, os. Messuaukio 1, 00520 Helsinki<br />

Päätoimittaja Jaakko Tennilä, jaakko.tennila@kunnossapito.fi Kustantaja ja toimitus Avone Oy, avone.fi<br />

Vastaava tuottaja Vaula Aunola, vaula.aunola@avone.fi, 050 596 5426 Ilmoitusmyynti Mika Säilä, 050 352 3277,<br />

mika.saila@totalmarketing.fi Ulkoasu Avone Toimitusneuvosto Petra Herola, KP-ServicePartner, Helena Kortelainen,<br />

<strong>Promaint</strong> ry; Juha Lepikko, MABCo; Juha Nyholm, Pinja Tilaukset ja osoitteenmuutokset toimisto@kunnossapito.fi<br />

Kirjapaino Savion Kirjapaino Oy, Kannen kuva Miikka Järvenpää<br />

4041 0660<br />

Painotuote<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 3


Tässä<br />

numerossa<br />

2/<strong>2024</strong><br />

18<br />

TEKOÄLY<br />

kunnossapidossa<br />

- artikkelisarjan 1. osa<br />

23<br />

Pohjoinen<br />

Teollisuus<br />

asiantuntijaohjelma ja<br />

näytteilleasettajat<br />

34<br />

Ohjelmistotoimittajat<br />

siltana<br />

pk-yritysten laajentaessa<br />

tarjoomaansa<br />

38<br />

PSK-työsuojelustandardi<br />

on päivitetty<br />

03 Pääkirjoitus Jaakko Tennilä<br />

05 Lyhyesti<br />

09 Näkökulma: Timo Lehtinen<br />

10 Alan vaikuttaja: Kalevi Rantala<br />

14 Putkistosuunnittelu - näin se onnistuu<br />

18 Tekoäly kunnossapidon tehostajana<br />

23 Pohjoinen Teollisuus <strong>2024</strong><br />

messuopas<br />

32 Voimaa pohjoisesta - tavataan taas<br />

34 Ohjelmistotoimittajat siltana<br />

pk-yritysten muutoksessa<br />

38 Uusi standardi vahvistaa<br />

työturvallisuuden osaamista<br />

42 Vieraskyna: Kari Komonen<br />

45 Työturvallisuus: raskaudensuojelua<br />

tehostetaan<br />

48 <strong>Promaint</strong> ry - Uutta suuntaa<br />

50 Pohjolan kunnossapitoyhdistykset<br />

koolla<br />

4 promaint 2/<strong>2024</strong>


Lyhyesti<br />

Maailman puolijohdetoimialan<br />

ennustetaan kasvavan 1000<br />

miljardiin 10 vuodessa.<br />

.<br />

Suomen puolijohdeala<br />

kasvaa vauhdilla<br />

SUOMESSA PUOLIJOHDEALALLA toimi vuonna 2022 noin<br />

90 yritystä, jotka työllistivät yhteensä noin 7 000 ihmistä. Yritysten<br />

yhteenlaskettu liikevaihto oli noin 1,6 miljardia euroa.<br />

Nokia ja Microsoft eivät ole mukana työllisyys- ja liikevaihtoluvuissa.<br />

Maailmanlaajuisen puolijohdetoimialan liikevaihdon odotetaan<br />

kaksinkertaistuvan noin 1 000 miljardiin euroon seuraavan<br />

vuosikymmenen aikana digitalisaation ja tekoälykehityksen<br />

vetäminä.<br />

Teknologiateollisuus ry ja Boston Consulting Group laativat<br />

viime talven aikana kansallisen puolijohdestrategian yhteistyössä<br />

yli 200 alan ammattilaisen kanssa. Sen mukaan Suomessa<br />

toimivilla puolijohdeyrityksillä on erinomaiset lähtökohdat<br />

kasvuun vielä nopeammin. Alan yritykset ennakoivat liikevaihtonsa<br />

kolminkertaistuvan ja työntekijöiden määrän kasvavan<br />

20 tuhanteen vuoteen 2035 mennessä.<br />

– Puolijohdeala tarjoaa Suomelle merkittävän mahdollisuuden<br />

lisätä vientiä ja korkean tuottavuuden työpaikkoja. Samalla<br />

voimme vahvistaa Euroopan teknologista kilpailukykyä ja toimitusvarmuutta<br />

epävarmassa maailmantilanteessa, toteaa Teknologiateollisuus<br />

ry:n puolijohdetoimialaryhmän puheenjohtaja<br />

Tomy Runne.<br />

Muille toimialoille arvioidaan välillisten vaikutusten myötä<br />

syntyvän noin 15 000 uutta työpaikkaa ja noin 90–180 miljardin<br />

euron talousvaikutus.<br />

– Alamme on malliesimerkki siitä, miten julkisen ja yksityisen<br />

sektorin vuosia jatkuneet panostukset koulutukseen, tutkimukseen<br />

ja kehitystoimintaan luovat huipputason osaamista ja<br />

merkittävää kilpailuetua, Runne lisää.<br />

EU:n sirusäädöksellä on merkittävä rooli kasvun mahdollistajana.<br />

Se pyrkii vahvistamaan puolijohteiden suunnittelu- ja<br />

valmistuskapasiteettia Euroopassa ja näin varmistamaan puolijohdetuotteiden<br />

saatavuutta myös poikkeusoloissa. Säädös<br />

avaa lisäksi rahoitusta alan tutkimus- ja kehittämistoiminnalle,<br />

pilottilinjoille ja osaamiskeskuksille.<br />

Sirusäädöksen tavoite on nostaa Euroopan unionin puolijohteiden<br />

maailmanlaajuinen markkinaosuus vähintään 20 prosenttiin<br />

vuoteen 2030 mennessä. Tämä merkitsisi nykyisen<br />

osuuden kaksinkertaistamista. Säädös pyrkii saattamaan liikkeelle<br />

43 miljardin euron investoinnit puolijohteiden tuotekehitykseen<br />

ja valmistukseen.<br />

– Ilman puolijohteita ei ole digitalisaatiota, johtava asiantuntija<br />

Joonas Mikkilä Teknologiateollisuus ry:stä toteaa.<br />

Puolijohteiden toimitusketjut ovat erittäin mutkikkaita ja<br />

hajautuvat ympäri maailman. Kaikkein kehittyneimpien sirujen<br />

valmistus on keskittynyt vain muutamalle toimijalle, joista<br />

tärkein eli TSMC operoi Taiwanissa. Puolijohteiden tarjonta on<br />

näistä syistä altis erilaisille häiriötekijöille.<br />

– Sirutoimitusten järkkyminen näkyisi nopeasti niin teollisuusyritysten<br />

kuin kuluttajien arjessa. Puolijohteet ovat malliesimerkki<br />

yhteiskunnan perustoimintojen kannalta kriittisestä<br />

teknologiasta. Siten kyse on myös huoltovarmuudesta, Mikkilä<br />

muistuttaa.<br />

Teknologiateollisuuden toimialaryhmä esittää ratkaisuksi<br />

puolijohde- ja kvanttiteknologian pilottilinja- ja osaamiskeskuskokonaisuutta,<br />

johon voitaisiin hyödyntää EU:n sirusäädöksen<br />

rahoitusta. Samalla olisi vahvistettava alan T&K-toiminnan<br />

rahoitusta.<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 5


Lyhyesti<br />

Suomalaiset yritykset<br />

tekivät 2 336 EP-patenttihakemusta<br />

viime vuonna.<br />

EP-PATENTIT<br />

Nokia teki<br />

yli 1000<br />

hakemusta<br />

2500<br />

2000<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

0<br />

2019<br />

2020<br />

2021<br />

2022<br />

2023<br />

Myönnetty<br />

Lähetetty<br />

EUROOPAN PATENTTIVIRASTO (EPO) on<br />

julkaissut vuoden 2023 ”European Patent<br />

Index”-tilastotiedot. Viime vuonna suomalaiset<br />

yritykset tekivät yhteensä 2 336 EPpatenttihakemusta,<br />

ja niiden määrä kasvoi<br />

9,2 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuosi<br />

2023 oli jo neljäs peräkkäinen vuosi, jolloin<br />

hakemusten määrä lisääntyi. Ennen vuotta<br />

2020 hakemusten määrä oli laskenut monta<br />

vuotta peräkkäin.<br />

Suomalaisten EP-patenttihakemusten määrä vuosina 2019-2023.<br />

Erityisesti digitaaliseen viestintään liittyvien<br />

patenttihakemusten määrä kasvoi merkittävästi<br />

ja nousua oli 32 prosenttia verrattuna<br />

vuoteen 2022. Suomi on eniten EPpatentteja<br />

hakevien maiden TOP 40 -listalla<br />

sijalla 15. Asukaslukuun suhteutettuna Suomi<br />

tekee maailman neljänneksi eniten EP-hakemuksia.<br />

Nokia nousi suurimpien hakijoiden<br />

TOP 50 -listan sijalta 16 sijalle 12.<br />

Suomen TOP 10 patenttien hakijoiden listalta<br />

löytyvät Nokia (1186), Kone (78), Valmet<br />

(59), Stora Enso (57), VTT (43), Metso<br />

Corporation (42), UPM-Kymmene (29), Kemira<br />

(25), Elisa (24) ja Neste (20).<br />

TOP 40 eniten EP-patentteja hakeneet maat<br />

TOP 40 2023 Change 2023 Change 2023 Change<br />

1 United States 48155 0.4% 15 Finland 2336 9.2% 29 Portugal 329 5.4%<br />

2 Germany 24966 1.4% 16 Spain 2111 6.9% 30 Hong Kong SAR {China} 298 -16.8%<br />

3 Japan 21520 -0.3% 17 Canada 2057 2.6% 31 New Zealand 270 17.4%<br />

4 P.R. China 20735 8.8% 18 Israel 1733 -0.9% 32 Barbados 246 -26.3%<br />

5 R. Korea 12575 21.0% 19 Chinese 1555 5.9% 33 Czech Republic 241 8.6%<br />

Taipei<br />

6 France 10814 -1.5% 20 Ireland 1057 -10.4% 34 Brazil 228 4.1%<br />

7 Switzerland 9410 2.7% 21 Singapore 1057 22.3% 35 Saudi Arabia 174 -15.9%<br />

8 Netherlands 7033 3.5% 22 Australia 1016 0.8% 36 Greece 157 -15.6%<br />

9 United<br />

5918 4.2% 23 India 882 8.4% 37 Slovenia 153 24.4%<br />

Kingdom<br />

10 Sweden 5139 2.0% 24 Norway 697 6.1% 38 Cayman Islands 135 -8.2%<br />

11 Italy 5053 3.8% 25 Poland 671 10.5% 39 Russian Federation 135 -23.3%<br />

12 Denmark 2596 -3.3% 26 Turkiye 601 7% 40 Lithuania 129 63.3%<br />

13 Belgium 2547 -2.2% 27 Liechtenstein 447 -2.4%<br />

14 Austia 2355 -1.1% 28 Luxembourg 385 11.9%<br />

Tuulivoimayhdistys laajentaa aurinkovoimaan<br />

SUOMEN TUULIVOIMAYHDISTYS teki<br />

sääntömuutoksen. Jatkossa se edistää<br />

maa- ja merituulivoiman lisäksi aurinkovoiman<br />

toimintaedellytyksiä Suomessa.<br />

Uudet säännöt sallivat myös<br />

hankkeisiin liittyvien muiden toimintojen<br />

kuten hankkeiden yhteyteen rakennettavien<br />

energiavarastojen edunvalvonnan.<br />

– Toisiaan hyvin tukevien tuuli- ja<br />

aurinkovoiman edunvalvonnan yhdistyminen<br />

luo monia synergiaetuja ja<br />

vahvistaa yhdistyksen roolia kotimaisen<br />

uusiutuvan energian kentällä, iloitsee<br />

Suomen Tuulivoimayhdistyksen<br />

toimitusjohtaja Anni Mikkonen.<br />

6 promaint 2/<strong>2024</strong>


Konepajoille suunnattua<br />

ympäristömittareiden<br />

laskuria käytetään ahkerasti<br />

SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ ja Savonia-ammattikorkeakoulu<br />

laativat konepajoille suunnatun työkalun hiilijalanjäljen ja muiden<br />

ympäristömittareiden laskentaan. Työkalu suunniteltiin yhteistyössä<br />

alan päämiesyritysten Ponsse Oyj:n ja ANDRITZ Warkaus<br />

Worksin kanssa. Työkalua pilotoitiin niiden useissa alihankkijayrityksissä.<br />

Hankkeen päättymisen jälkeen mittaria on päivitetty toimijoiden<br />

yhteistyönä vuosittain. Monet hiilijalanjälkilaskennassa tarvittavat<br />

päästökertoimet päivittyvät vuosittain ja uusille tuoteryhmille<br />

julkaistaan päästötietoja. Uusin päivitetty laskuri julkaistiin 26.3.<br />

Se löytyy Savon ammattiopiston Kestävän työelämän edistäjät<br />

-sivuilta.<br />

Konepajojen ympäristömittareiden laskuri on ollut kovassa käytössä.<br />

Sitä on hyödynnetty edelleen hankkeen pilottiyrityksissä<br />

ja muissakin alihankkijayrityksissä. Lisäksi laskurin käyttöön on<br />

perehdytetty konepajoja ympäri Suomea Sakkyn toteuttamassa<br />

täydennyskoulutuksessa. Laskuria hyödynnetään myös Pohjois-<br />

Savossa käynnissä olevassa Kiertotaloudella uutta kasvua Pohjois-<br />

Savoon -hankkeessa. Hankkeen tavoite on lisätä maakunnan toimijoiden<br />

ja pk-yritysten kiertotalousosaamista, sekä tukea yrityksiä<br />

siirtymässä kohti kiertotalousliiketoimintaa.<br />

Myös muut yritykset kuin konepajat ovat löytäneet laskurin ja<br />

hyödyntäneet sitä omien ympäristömittareiden laskentaan. Excelpohjainen<br />

työkalu on saanut kiitosta erityisesti sen helppokäyttöisyydestä<br />

ja konkreettisuudesta.<br />

– Helppo käytettävyys on työkalun valtti. Kun taustatiedot laskentaan<br />

etsii kerran ja perehtyy hieman hiilijalanjälkilaskentaan,<br />

sen jälkeen yritykset pystyvät suorittamaan laskennan itse, toteaa<br />

Sonja Kattainen Savonia ammattikorkeakoululta.<br />

Savon koulutuskuntayhtymä järjestää seuraavan maksuttoman<br />

Konepajan hiilijalanjälki ja kiertotalous haltuun -täydennyskoulutuksen<br />

ensi vuonna. Verkkokoulutuksessa opitaan<br />

laskemaan oman konepajan hiilijalanjälki ja muita ympäristömittareita,<br />

arvioimaan konepajan resurssitehokkuutta ja tunnistamaan<br />

keinoja energian ja materiaalien käytön tehostamiseen<br />

sekä viestimään yrityksen vastuullisuudesta asiakkaille luotettavasti.<br />

Toimintasi<br />

turvaaja<br />

Onko organisaatiosi valmis, jos jotain<br />

yllättävää tapahtuu? Häiriötilanteessa<br />

toiminta keskeytyy ja kilpailukyky<br />

katoaa nopeasti, jos varautuminen<br />

on puutteellista.<br />

Kun tarvitset ensiluokkaista<br />

huoltoa, elinkaarenhallintaa ja<br />

logistiikan palveluja, valitse Millog.<br />

Puolustusvoimien strategisena<br />

kumppanina olemme yksi Suomen<br />

luotettavimmista palveluntarjoajista.<br />

MILLOG.FI<br />

Pohjoismaisille<br />

yrityksille<br />

suunnattu NATO-opas<br />

on julkaistu.<br />

"Doing Business With NATO"<br />

Millog-konserni turvaa yritysten ja viranomaisten<br />

huoltovarmuutta sekä toiminnallista tehokkuutta<br />

kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa. Millog-konsernin<br />

muodostavat Millog Oy, Millog Marine & Power Oy<br />

ja Senop Oy.<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 7


AI DRIVEN<br />

PRODUCTIVITY<br />

TEKOÄLYLLÄ<br />

TUOTTAVUUTTA<br />

VALMISTAVAN TEOLLISUUDEN<br />

KOLME TÄRKEINTÄ PÄIVÄÄ<br />

1.-3.10.<br />

TAMPEREEN MESSU-<br />

JA URHEILUKESKUS<br />

ALIHANKINTA.FI


Näkökulma<br />

TIMO LEHTINEN<br />

TOIMINNANJOHTAJA | PROMAINT RY<br />

Suosittelen<br />

jäsenyyttä kaikille<br />

sekä oman ja<br />

yrityksen jatkuvan<br />

kehittymisen<br />

kannalta. Se antaa<br />

uusia näkökulmia!"<br />

Tervehdys,<br />

ALOITIN työni <strong>Promaint</strong> ry:n uutena<br />

toiminnanjohtajana huhtikuun alussa.<br />

Edeltäjäni jatkaa toistaiseksi neuvonantajana<br />

ja yhdistyksen <strong>Promaint</strong>ja<br />

Maintworld-<strong>lehti</strong>en päätoimittajana.<br />

SÄÄTÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN<br />

DI-opinnot suoritin TKK:lla. Työkokemusta<br />

ovat yli 30 vuoden aikana kerryttäneet<br />

muun muassa UPM:n paperitehtaat<br />

Ranskassa, ABB:n sähkökäytöt<br />

maailmalla, ja AFRY:n konsultointi<br />

laitosten elinkaarenhallintaan jo suunnitteluvaiheessa.<br />

Varsinainen kimmoke tähän<br />

nykyiseen tehtävään löytyy yrittäjätaustastani,<br />

eli toimin yli 15 vuotta<br />

perustamani kunnossapidon, käyttövarmuuden,<br />

riskien ja elinkaarenhallintaan<br />

erikoistuneen ohjelmistoyritys<br />

Ramentor Oy:n toimitusjohtajana.<br />

Tuona aikana suomalainen konepaja-<br />

ja valmistava teollisuus sekä sen<br />

tietojärjestelmät ja datankeruu kaikkine<br />

vaiheineen ja kehityshaasteineen,<br />

mutta myös valtavine mahdollisuuksineen,<br />

tulivat hyvin tutuiksi.<br />

PROMAINT RY:N JÄSEN olen ollut jo yli<br />

20 vuotta toimien aktiivisesti muun<br />

muassa käyttövarmuustoimikunnassa,<br />

myös sen vetäjänä, sekä viime vuodet<br />

hallituksessa. Yhdistys on ollut minulle<br />

ja johtamalleni yritykselle tärkeä<br />

verkottumis- ja vaikutuskanava. Se<br />

on tarjonnut arvokasta vertaistukea<br />

ja olemme aina mahdollisuuksien<br />

mukaan osallistuneet toimikunta- ja<br />

standardointityöhön sekä koulutusten<br />

järjestämiseen. Suosittelen jäsenyyttä<br />

kaikille sekä oman ja yrityksen jatkuvan<br />

kehittymisen kannalta. Se antaa<br />

uusia näkökulmia!<br />

PARASTA JA TÄRKEINTÄ matkan varrella<br />

on kuitenkin ollut tutustuminen<br />

monipuolisesti teollisuuden kunnossapitoa,<br />

tuotantoa, suunnittelua, tietotekniikkaa<br />

ja toiminnan johtamista<br />

päivittäin tekeviin osaajiin. Laajemmin<br />

ilmaistuna heidän vastuullaan on käyttöomaisuuden<br />

hyvä hallinta (Asset<br />

Management).<br />

PROMAINT VOI VAIKUTTAA todella paljon<br />

suomalaisen teollisuuden kilpailukyvyn<br />

varmistamiseen, ja näin ylläpitää<br />

ja edistää myös yleistä hyvinvointia<br />

yhteiskunnassamme. Voimme yhdessä<br />

toimia muutoksen unilukkarina ja ajurina.<br />

TÄLLÄ PÄÄOMALLA JA MOTIVAATIOLLA<br />

lähden nyt innolla hoitamaan uutta<br />

tehtävääni yhdessä yhdistyksemme<br />

kasvavan jäsenistön kanssa. Missiona<br />

on suomalaisen teollisuuden ja infran,<br />

eli käyttöomaisuuden hyvän hallinnan<br />

edistäminen sekä hyvien työpaikkojen<br />

tarjoaminen sen tekijöille.<br />

Lue lisää yhdistyksen toiminnan kehittämisestä lehden sivulta 48.<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 9


ALAN VAIKUTTAJA<br />

Teknologia<br />

täydentää<br />

perusosaamista<br />

”Suunnitelmallisuus ja yhteen hiileen puhaltaminen ovat<br />

kunnossapidossa tärkeimpiä seikkoja, oli kyse sitten omasta tai<br />

ulkoistetusta toiminnasta,” Kalevi Rantala toteaa.<br />

TEKSTI: VAULA AUNOLA KUVAT: MIIKKA JÄRVENPÄÄ<br />

Kalevi Rantala toimi kahdenkymmenen<br />

vuoden ajan<br />

aktiivisesti <strong>Promaint</strong> ry:n hallituksessa<br />

ja jätti paikkansa<br />

vuoden vaihtuessa.<br />

– On tärkeää, että myös yhdistystoimintaan<br />

saadaan tuoreita ajatuksia,<br />

joten oli aika antaa tilaa uusille kasvoille<br />

antoisan hallitusjakson jälkeen, hän<br />

toteaa.<br />

Kalevi tunnetaan alalla moniosaajana,<br />

kokeneena johtajana ja uudistajana.<br />

Pohjoisen poika<br />

Kalevi asui lapsena Kemissä sellutehtaan<br />

kupeessa ja sai myös ensimmäiset<br />

kesätyönsä tehtaalta.<br />

–Tehdaselämä tuli jo silloin tutuksi,<br />

ja se oli varmaan semmoinen<br />

uravalinnan taustavaikuttaja. Lisäksi<br />

olin hyvin kiinnostunut tekniikasta.<br />

Ensimmäisen auton hankin jo 17-vuotiaana,<br />

ja laitoin sen mielestäni oikein<br />

hyvään kuntoon. Lähdin opiskelemaan<br />

koneinsinööriksi. Monipuolisesta<br />

KALEVI RANTALAN URA LYHYESTI<br />

tutkinnosta saikin hyvät eväät monenlaisiin<br />

tehtäviin. DI-tutkinnon suoritin<br />

myöhemmin töiden ohella Oulun<br />

yliopistossa.<br />

Ensimmäinen alan vakituinen työpaikka<br />

löytyi Helsingistä Jaakko Pöyryltä<br />

suunnittelijana.<br />

– Viihdyin Pöyryllä muutaman vuoden.<br />

Tehdasympäristö kuitenkin veti<br />

puoleensa ja Kalevi hakeutui insinööriksi<br />

Veitsiluoto Oy:n Kemin tehtaalle.<br />

Samalla kotimatka lyheni.<br />

– Kyllä se henkinen ja fyysinenkin<br />

koti ovat täällä pohjoisessa, Torniossa<br />

ainakin toistaiseksi. Olen tehnyt töitä<br />

matkatöinä myös muualla, nyt minulla<br />

on kakkosasunto Oulussa.<br />

Kunnossapidon toimiin<br />

– Kemin sellutehtaalla keskityin ensi<br />

kertaa kunnossapitoon, kun minut<br />

muutaman vuoden jälkeen nimitettiin<br />

ensin kunnossapitoinsinööriksi ja sitten<br />

kunnossapitopäälliköksi.<br />

̇ Jaakko Pöyry (Helsinki) 1988–1990, Planner<br />

̇ Veitsiluoto Oy (Kemin tehdas) 1990–1994 Planner, 1995 Maintenance<br />

Engineer, 1996-2000 Maintenance Manager<br />

̇ Stora Enso / Fortek Oy (Kemi) 2001–2008 Business Unit manager<br />

̇ Efora Oy 2009 - 2011<br />

Vice President, Supply Management (Helsinki), 2012-<br />

2013 Area Director, Northern Unit (Kemi), 2014-2021, Site Manager (Kemi)<br />

̇ Stora Enso 2022-202322-2023 Site Manager (Kemi), huhtikuusta 2023,<br />

Operations Development Manager (Oulu), maaliskuusta <strong>2024</strong>, Manager,<br />

Technology,Investments e s and Operations Development (Oulu)<br />

On hyvä<br />

uskaltaa<br />

katsoa asioita<br />

myös vähän eri<br />

perspektiivistä."<br />

– Sen jälkeen olen toiminut monenlaisissa<br />

alaan liittyvissä tehtävissä.<br />

Vaihtelua on tuonut se, että välillä on<br />

ollut kunnossapitomielessä johdettavana<br />

yksi tehdas ja toisinaan useampi.<br />

Eforalla ollessani mukaan tulivat myös<br />

hankinnat, ollessani sen toiminnon<br />

johtaja. Se oli aivan uusi aluevaltaus.<br />

Kalevin mukaan kaikista tehdyistä<br />

töistä on hyötyä siinä, että uskaltaa<br />

katsoa asioita vähän eri perspektiivistä<br />

ja joka tehtävässä voi hyödyntää muilta<br />

aloilta saatua kokemusta.<br />

Matkan varrelle on mahtunut myös<br />

tehtaiden sulkemisia. Ensin Kemijärvellä<br />

2008 ja sitten Veitsiluodossa<br />

2021.<br />

– Olen ollut mukana isoissa ja valitettavissa<br />

tapahtumissa, mutta nekin<br />

negatiiviset tilanteet piti hoitaa.<br />

Hyvää pöhinää Oulussa<br />

Kalevi nimitettiin noin vuosi sitten<br />

Stora Enson Oulun tehtaan Operations<br />

Development Manageriksi.<br />

– Nyt vastuualueeni on teknologia,<br />

investoinnit ja toimintojen kehitys.<br />

Täällä tehdään nyt paljon isompia ja pienempiä<br />

investointeja.<br />

10 promaint 2/<strong>2024</strong>


ALAN VAIKUTTAJA<br />

Henkilökunnan osaamisen<br />

vaatimukset ja työnkuvat<br />

ovat muuttuneet.<br />

– Vaatimustaso on matkan<br />

varrella vain lisääntynyt.<br />

Se on tavallaan vähän<br />

haastekin tänä päivänä,<br />

Kalevi Rantala sanoo.<br />

2/<strong>2024</strong>2<br />

24<br />

promaint 11


ALAN VAIKUTTAJA<br />

Nyt rakennetaan<br />

tulevaisuuden<br />

malleja siitä,<br />

miten tällaisella tehtaalla<br />

on järkevää toimia."<br />

Stora Enson miljardi-investoinnin,<br />

uuden tuotantolinjan rakennustyöt ovat<br />

käynnissä. Valmista on suunnitelmien<br />

mukaan ensi vuonna.<br />

– Täällä on hyvää isoa pöhinää menossa,<br />

kun tehdas laajenee huomattavasti.<br />

Käytöstä poistettu paperikone muutetaan<br />

kuluttajapakkauskartonkia valmistavaksi<br />

tuotantolinjaksi. Uusiutuvien<br />

pakkauskartonkien kysyntä kasvaa, joten<br />

Stora Enso lisää niiden tuotantoa. Muutoksen<br />

ennustetaan tuovan mukanaan<br />

noin 300 uutta työpaikkaa.<br />

Kaleville hankkeeseen liittyy myös<br />

ripaus henkilökohtaista nostalgiaa.<br />

– Olin 30 vuotta sitten rakentamassa<br />

tuota nyt uudistettavaa tehtaan ensimmäistä<br />

paperikonetta.<br />

Koskaan ei tule valmista<br />

Kalevi toteaa, että nyt rakennetaan tulevaisuuden<br />

malleja siitä, miten tällaisella<br />

tehtaalla on järkevää toimia.<br />

– Näin suurella investoinnilla on tietenkin<br />

aivan oma organisaationsa, joka hoitaa<br />

vastaavia projekteja ympäri maailmaa ja<br />

on hienoa seurata osaavan porukan työskentelyä.<br />

Samaan aikaan rajapinnassa projektiorganisaation<br />

ja tehtaan oman väen välillä<br />

tehdään tiivistä yhteistyötä.<br />

– Siinä on tärkeää olla mukana, koska<br />

kun hanke aikanaan valmistuu ja tuotanto<br />

käynnistyy, niin siinä sitten olemme vahvasti<br />

kiinni.<br />

Kehitystyö ei pääty tuotantolinjan valmistumiseen.<br />

– Kun mietin tuotantoa ja kunnossapitoa<br />

oman työkokemukseni kautta, on aivan<br />

selvää, että koneiden hyötysuhteiden<br />

ja kustannustehokkuuden eteen tulee aina<br />

olemaan erilaisia hankkeita menossa.<br />

Mikä kaikki on muuttunut?<br />

Kalevin pitkä ura houkuttelee kysymään,<br />

miten ala on kehittynyt vuosikymmenten<br />

kuluessa.<br />

– Ensimmäisenä tulee tietenkin mieleen<br />

turvallisuuden paraneminen tehdasympäristössä.<br />

Siinä on tapahtunut valtava<br />

harppaus. Asiaan kiinnitetään aivan eri<br />

tavalla huomiota kuin ennen ja tulokset<br />

ovat tietenkin sen mukaisia.<br />

– Kaikkein suurin vaikutus tekemiseen<br />

on ollut automaation laajemmalla<br />

käyttöönotolla. Järjestelmiä ohjataan<br />

automatiikalla eikä enää käydä käsin vääntelemässä<br />

venttiileitä niin paljon kuin aiemmin.<br />

Tämä ja digitalisaatio on tietenkin<br />

vaikuttanut myös henkilöstömääriin.<br />

Tieto myös kulkee aivan toiseen tapaan<br />

kuin aiemmin.<br />

– Kun aloitin työurani niin tietojärjestelmät<br />

olivat kankeita käyttää. Niihin<br />

saatettiin kirjata muutamia yksittäisiä<br />

asioita, joista sitten saatiin printattua<br />

yksinkertaisia raportteja, joita muutama<br />

ihminen hyödynsi.<br />

– Tänä päivänä tehdastietojärjestelmistä<br />

löytyy hetkessä melkein mitä vaan käyttöohjeita<br />

myöten, ja kaikki tehdastyöntekijöistä<br />

toimihenkilöihin käyttävät niitä.<br />

Kaikki myös raportoivat järjestelmiin eivätkä<br />

asiat jää kenenkään muistivihkoon.<br />

Järjestelmät ovat käyttäjäystävällisiä ja<br />

älypuhelimesta on tullut jokaisen työkalu.<br />

– Tämän päivän kysymys on enemmänkin<br />

se, mikä on olennaista ja miten sitä<br />

osataan hyödyntää.<br />

Samalla henkilökunnan osaamisen<br />

vaatimukset ja työnkuvat ovat muuttuneet.<br />

– Vaatimustaso on tässä matkan varrella<br />

vain lisääntynyt. Se on tavallaan vähän<br />

haastekin tänä päivänä.<br />

Älykkäät koneet<br />

– Sanana digitalisaatio on jo ajoittain<br />

kärsinyt inflaatiosta, mutta sitä tullaan<br />

tietenkin käyttämään entistä laajemmin<br />

varsinkin uusissa laitoksissa. Tällä hetkellä<br />

ennakkohuoltoja tehdään vielä paljon<br />

kalenterin perusteella, mutta tämä tulee<br />

varmasti muuttumaan.<br />

Kalevi viittaa muun muassa anturiteknologian,<br />

digitaalisten mallinnuksien ja<br />

virtuaaliratkaisujen kehittymiseen sekä<br />

niiden käytön lisääntymiseen.<br />

– Koneet ja laitteet viestivät käyttäjilleen<br />

huoltotarpeista, alkavista vioista ja<br />

poikkeamista.<br />

– Etäyhteyksillä pystytään myös työskentelemään<br />

hyvin tehokkaasti. Esimerkiksi<br />

laitetoimittajan spesialistit voivat<br />

kameroiden ja käytettävissä olevan tiedon<br />

avulla analysoida tilanteen ja antaa käyttötukea,<br />

vaikka toiselta puolelta maapalloa.<br />

Kaiken kehityksen keskellä Kalevi<br />

muistuttaa perusosaamisen tärkeydestä.<br />

Tuotantolaitosten elinkaaret lasketaan<br />

vuosikymmenissä ja niiden konekanta on<br />

käytössä pitkään.<br />

– On hienoa, että ala kehittyy. Kaikesta<br />

kehityksestä huolimatta kaikkea ei kuitenkaan<br />

varmasti pystytä hoitamaan teknologialla.<br />

Laakerit pitää edelleen vaihtaa<br />

ammattitaitoisesti.<br />

Ulkoistaminen vai oma<br />

kunnossapito?<br />

Trendit kunnossapidon toteuttamisessa<br />

etenevät aalloissa: välillä ulkoistetaan ja<br />

toisinaan toteutetaan itse. Kalevilla on<br />

kokemusta molemmista toimintatavoista,<br />

ja hän mukaansa kummallakin niistä on<br />

puolensa.<br />

– Ulkoistaminen lähtee tyypillisesti<br />

liikkeelle isommasta muutostarpeesta.<br />

Paine voi kohdistua esimerkiksi käytettävyyshaasteisiin<br />

tai kustannuksiin. Ensin<br />

katsotaan, mitä valmiuksia ja osaamista<br />

omasta organisaatiosta löytyy. Sen jälkeen<br />

voidaan päätyä siihen, että haluttuun<br />

muutokseen ei omin voimin kyetä.<br />

– Olen nähnyt, että kehitystoiminnalle<br />

saadaan näin kattavuutta ja se voi olla monesti<br />

hyvin tehokasta. Ulkopuoliset kunnossapidon<br />

kumppanit ovat kerryttäneet<br />

12 promaint 2/<strong>2024</strong>


ALAN VAIKUTTAJA<br />

kokemusta usealta alalta ja erilaisista tuotantoympäristöistä.<br />

Tehtaalle ulkopuolelta<br />

tulevat asiantuntijat tuovat mukanaan<br />

uutta näkemystä, ideoita ja uusia toimintatapoja.<br />

Omassa kunnossapidossa on myös<br />

etunsa. Työtehtävät hoituvat saumatta<br />

omalla henkilökunnalla.<br />

– Käytännössä esimerkiksi, jos tuotannossa<br />

tulee pieniä tai vaikka isompiakin<br />

ongelmia, niin monesti tuotantoihmiset<br />

hyvällä kunnossapidon osaamisellaan selviytyvät<br />

niistä. Tänä päivänä monelta tuotantotyöntekijältä<br />

löytyy kunnossapidon<br />

taustaa. Ketään ei tarvitse erikseen tilata<br />

paikalle.<br />

– Silloin puhutaan nykyaikaisesta käyttäjäkunnossapidosta<br />

tai mitä nimitystä<br />

kukin yritys tästä käyttää. Kun ollaan<br />

saman firman katon alla, ei tule myöskään<br />

keskusteluja sopimusasioista. Kustannustietoinen<br />

pitää tietenkin olla.<br />

Oman kunnossapidon raamit ovat<br />

myös muuttuneet. Kaikkea ei enää tehdä<br />

itse.<br />

– Esimerkiksi 90-luvulla Veitsiluodon<br />

tehtaalla tehtiin omalla porukalla pääosin<br />

myös teline- ja eristystyöt sekä huolehdittiin<br />

kiinteistötekniikasta. Nykyään<br />

tehtailla toimii yleensä useita palveluyrityksiä<br />

tämänkaltaisia tehtäviä hoitamassa<br />

vaikkei kokonaiskunnossapitoa olekaan<br />

ulkoistettu. Tämä kehitys on jatkunut jo<br />

vuosikymmenten ajan, mikä on tietenkin<br />

myös vaikuttanut kunnossapidon henkilöstömääriin.<br />

Yhteen hiileen puhaltaminen<br />

Kalevi painottaa, että yhteen hiileen puhaltaminen<br />

ja suunnitelmallisuus ovat<br />

tärkeimpiä seikkoja, oli kyse sitten omasta<br />

tai ulkoistetusta toiminnasta.<br />

– Molemmilla tavoilla voidaan hoitaa<br />

asioita hyvin ja tehokkaasti. Ihmiset ja<br />

heidän osaamisensa ovat kaiken keskiössä.<br />

Asioiden organisointi on myös tärkeää.<br />

Kussakin tilanteessa päätetään, mikä on<br />

järkevää, ja tästä seuraakin se, että eri organisaatioilla<br />

on käytössään niin monenlaisia<br />

toimintatapoja.<br />

Ulkoistetussa palvelussa hän korostaa<br />

kumppanuutta.<br />

– Asioita pitää tehdä yhdessä yhteisten<br />

tavoitteiden eteen. Sekä tilaajan että<br />

toimittajan pitää olla niin tasa-arvoisessa<br />

asemassa, että asiat menevät eteenpäin.<br />

Hintakeskusteluja pitää käydä kriittisesti,<br />

mutta molempien yritysten pitää myös<br />

hyötyä tai yhteistyön ei voi ennustaa olevan<br />

pitkäaikaista.<br />

– Asiakaspalvelulla on myös suuri merkitys,<br />

ja sitä tekevät ihmiset. Siinä voi olla<br />

isojakin eroja ja sillä luodaan tietynlainen<br />

kulttuuri yhteistyöhön.<br />

Suomen kilpailukyvyn eväät<br />

Keskustelemme Suomen mahdollisuuksista.<br />

Kalevi toteaa heti, ettei halua ottaa<br />

kantaa politiikkaan, mutta korostaa jälleen<br />

yhteen hiileen puhaltamista.<br />

– Elämme haastavia aikoja. Kaikkien<br />

osapuolien tulisi nyt keskittyä siihen, että<br />

Suomi säilyy maana, johon on hyvä investoida.<br />

Koulutukseen pitää panostaa. Kehitys<br />

on mennyt väärään suuntaan.<br />

– Meidän tulisi olla oppimisen kärkimaita<br />

toisin kuin nyt näyttää olevan. Vihreä<br />

siirtymä tulee avaamaan teknologiaosaamiselle<br />

paljon uusia mahdollisuuksia,<br />

jos niitä osataan hyödyntää. Mutta meillä<br />

täytyy olla sekä osaajat että osaaminen,<br />

että pärjäämme markkinoilla.<br />

Rahasta tulee myös varmasti olemaan<br />

aina puutetta.<br />

– Tilanne tulee kuitenkin hallita niin,<br />

että pysymme kansainvälisessä kisassa<br />

mukana. Tämä koskee yhtä lailla tehtaita<br />

kuin infraa. Elinkaaria on hallittava ja<br />

laitekantamme pitää olla riittävän hyvässä<br />

kunnossa.<br />

Kalevin mukaan pitkässä juoksussa<br />

säästetään paljon rahaa, kun se osataan<br />

käyttää oikein.<br />

– Palaamme kunnossapidon perusasiaan<br />

eli suunnitelmalliseen tekemiseen.<br />

Se on mielestäni päällimmäinen iso asia<br />

ja sitä kautta saamme parhaat tulokset.<br />

Pitkässä<br />

juoksussa<br />

säästetään paljon<br />

rahaa, kun se osataan<br />

käyttää oikein."<br />

Kokonaisuuksien hallinta vaatii osaamista.<br />

Digitalisaatio ja erilaisten mallien kehittyminen<br />

tulevat auttamaan tässä työssä.<br />

Yhdistystoiminta antaa<br />

Kalevin mukaan <strong>Promaint</strong> ry tarjoaa<br />

hyvän, puolueettoman alustan yhteistyöhön.<br />

– Mielestäni yhdistys tekee arvokasta<br />

työtä suomalaisen kunnossapitoalan<br />

edistämiseksi. Aiemmin toiminnan painopiste<br />

oli voimakkaasti teollisuudessa,<br />

mutta viime vuosina huomiota on kiinnitetty<br />

myös muualle kuten infraan. Samaan<br />

aikaan perinteinen kunnossapidon<br />

näkökulma on laajentunut omaisuuden<br />

hallintaan ja nyt keskitytään entistä<br />

enemmän suunnitelmalliseen pitkän<br />

tähtäimen toimintaan.<br />

– Vuosien varrella kollegoiden kanssa<br />

käytyjen keskustelujen pohjalta olen saanut<br />

hyviä ajatuksia myös oman vastuualueen<br />

toimintojen kehittämiseen.<br />

Hän toteaa voivansa suositella kunnossapitoa<br />

uravaihtoehtona nuorille.<br />

– Ala on mielenkiintoinen, ja sen piiristä<br />

löytyy monenlaisia mahdollisuuksia.<br />

Omalle kohdalle on sattunut myös<br />

noita valitettavia tehtaiden sulkemisia,<br />

mutta olen nähnyt, että kunnossapidon<br />

tekijät työllistyivät nopeasti muualle.<br />

– Perusasiat toistuvat kuitenkin hyvin<br />

samankaltaisina oli kyseessä sitten esimerkiksi<br />

puunjalostus-, teräs-, tai kemianteollisuus.<br />

Taustalla Stora Enson<br />

Oulun tehdasalue.<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 13


HEADER SUUNNITTELU<br />

Käytön ja<br />

kunnossapidon<br />

näkökulmat<br />

tulisi huomioida<br />

jo suunnittelun<br />

aikana."<br />

14 promaint 2/<strong>2024</strong>


SUUNNITTELU<br />

Putkistosuunnittelu<br />

– näin se onnistuu<br />

Putkiston valmistuksen aikataulussa ja budjetissa<br />

pysymisen avaintekijä on onnistunut suunnittelu.<br />

TEKSTI: LAATUPÄÄLLIKKÖ KATRI EKHOLM, HELEN<br />

Keskustelimme <strong>Promaint</strong>in<br />

painelaitetoimikunnassa siitä,<br />

mitkä tekijät vaikuttavat putkistosuunnitteluprosessin<br />

onnistumiseen.<br />

Esiin nostettiin erityisesti<br />

kolme teemaa: hyvä kommunikaatio,<br />

suunnittelijan kokonaisvaltainen ammattitaito<br />

ja järjestelmällinen muutostenhallinta.<br />

Onnistuminen vaatii yhteistyötä<br />

Putkiston suunnittelu ei ole yksilösuoritus<br />

vaan ryhmätyötä, jossa<br />

osapuolten välinen kommunikaatio<br />

on avainasemassa. Ideaalitilanteessa<br />

putkiston suunnittelun tekevä taho<br />

vastaa myös putkiston toteutuksesta,<br />

mutta usein tilaaja, suunnittelija ja<br />

valmistaja edustavat eri yrityksiä.<br />

Jokaisen osapuolen tulee ymmärtää<br />

tekevänsä samaa projektia, joten toimeksiantoa<br />

tehdessään tilaajan tulee<br />

määritellä asiat yksiselitteisesti:<br />

• Mitä ostetaan?<br />

• Mitä on suunniteltu?<br />

• Mitä suunnitteluperusteita käytetään?<br />

• Kuka toimii putkiston PEDin mukaisena<br />

valmistajana?<br />

Kun esisuunnittelu on tehty huolellisesti<br />

ja prosessikaavio lukittu ennen<br />

putkistosuunnittelun aloittamista,<br />

varsinainen putkistosuunnittelu on<br />

käytännössä puhtaaksi piirtämistä<br />

sekä valmistus- ja asennusdetaljien<br />

esittämistä.<br />

Suunnittelun aikana tehtävät prosessitekniset<br />

muutokset (esimerkiksi<br />

putkikoissa) voivat työllistää suunnittelijaa<br />

merkittävästi. Jos putkisto<br />

suunnitellaan osaksi olemassa olevaa<br />

kokonaisuutta, tulee varmistaa, että<br />

olemassa olevien laitteiden piirustukset<br />

vastaavat todellisuutta. Mikäli<br />

olemassa olevaa kokonaisuutta ei ole<br />

aiemmin mallinnettu, on laitoksen laserkeilaus<br />

hyvä työkalu ennen uuden<br />

putkiston suunnittelua.<br />

Riskienarviointi kuntoon<br />

Putkiston käyttöönotto vaatii, että se<br />

on valmistettu laadukkaasti ja täyttää<br />

kaikilta osin Painelaitedirektiivin<br />

(PED) vaatimukset. Yksinkertaisin<br />

tapa varmistaa, että putkisto täyttää<br />

sen olennaiset turvallisuusvaatimukset,<br />

on toteuttaa putkisto standardisarjan<br />

EN 13480 (Metalliset teollisuusputkistot)<br />

harmonisoitujen osien<br />

mukaisesti.<br />

Painelaitedirektiivin edellyttämä<br />

riskienarviointi kannattaa tehdä laitteelle<br />

ensimmäisenä, ennen varsinaisen<br />

putkistosuunnittelun aloittamista.<br />

Yksittäiselle putkistolle riskienarvioinnin<br />

tekeminen on yksinkertainen<br />

toimenpide, mutta laitekokonaisuuden<br />

riskienarvioinnissa on otettava<br />

huomioon putkiston mekaanisen<br />

toiminnan lisäksi prosessiin liittyvä<br />

automaatio ja putkiston käyttötavat.<br />

Käytön ja kunnossapidon<br />

huomioiminen<br />

Suunnitelmakatselmuksia on hyvä<br />

pitää suunnitteluprosessin aikana ja<br />

niihin kannattaa kutsua monipuolisesti<br />

eri osa-alueiden asiantuntijoita.<br />

Käytön ja kunnossapidon näkökulmat<br />

tulisi huomioida jo suunnittelun aikana,<br />

jotta mahdollisten muutosten<br />

toteuttaminen onnistuu ilman merkittäviä<br />

aikatauluvaikutuksia.<br />

Kokenut kunnossapitohenkilökunta<br />

osaa kertoa, mitä laitteiden<br />

huollettavuus vaatii. Esimerkiksi putkiston<br />

kannakointi, nostokorvakkeet<br />

ja nostopalkit tulisi suunnitella niin,<br />

että laitteet ovat huollettavissa ilman<br />

ylimääräisiä tuentoja.<br />

Valmistettavuus<br />

suunnitteluperusteena<br />

Suunnittelijan tulee ymmärtää, miten<br />

eri tekijät vaikuttavat putkiston valmistettavuuteen,<br />

asennettavuuteen,<br />

käytettävyyteen ja kunnossapidettävyyteen.<br />

Putkiston valmistustekniikalla<br />

ja materiaalivalinnoilla on<br />

Suunnitteluohjelma<br />

ei<br />

tee kaikkea<br />

suunnittelijan<br />

puolesta."<br />

Pasilan jäähdytysvarasto.<br />

Kuva: Helen<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 15


SUUNNITTELU<br />

Artikkelin kirjoittaja Helenin laatupäällikkö<br />

Katri Ekholm on <strong>Promaint</strong> ry:n<br />

painelaitetoimikunnan jäsen.<br />

vaikutusta valmistuksen aikatauluun<br />

ja hintaan.<br />

Hitsaus, lämpökäsittely ja tarkastukset<br />

tulee huomioida suunnittelussa,<br />

jotta suunnitelmien mukainen<br />

putkiston toteuttaminen on käytännössä<br />

mahdollista. Perehtyminen putkistostandardin<br />

eri osiin (materiaalit,<br />

suunnittelu, valmistus ja tarkastus) ja<br />

aktiivinen kommunikointi putkistourakoitsijan<br />

kanssa ohjaavat oikeisiin<br />

valintoihin suunnittelussa.<br />

Materiaalien valinta<br />

Putkistostandardi EN 13480 antaa valittavaksi<br />

laajan valikoiman erilaisiin<br />

käyttötarkoituksiin soveltuvia mate<br />

riaaleja, mutta todellisuudessa markkinoilla<br />

saatavissa olevien materiaalien<br />

valikoima on standardin materiaalilistausta<br />

suppeampi. Ennen varsinaisen<br />

putkistosuunnittelun aloittamista<br />

soveltuvien materiaalien saatavuus on<br />

hyvä kartoittaa.<br />

Mikäli haluttua materiaalia ei ole<br />

saatavilla tukkureiden varastoissa,<br />

kannattaa materiaalista tehdä budjettikysely.<br />

Budjettikyselyn avulla<br />

saadaan selvitettyä suunnitellun materiaalin<br />

toimitusaikataulu ja hinta.<br />

Jos esimerkiksi saatavuusongelmien<br />

vuoksi materiaali joudutaan valitsemaan<br />

standardin EN 13480 tunnistamien<br />

materiaalien ulkopuolelta,<br />

valmistajan tulee tehdä materiaalin<br />

erityisarviointi ja varmistaa sen<br />

soveltuvuus kyseiseen käyttötarkoitukseen.<br />

Suunnitteluohjelman<br />

hyödyntäminen<br />

Suunnitteluohjelma<br />

ei tee kaikkea suunnittelijan<br />

puolesta.<br />

Suunnittelijan tulee<br />

olla perehtynyt käytettävän<br />

suunnittelustandardin<br />

sisältöön ja<br />

laskentaperiaatteisiin,<br />

jotta hän pystyy varmentamaan,<br />

että suunnitteluohjelman<br />

laskelmat on toteutettu<br />

oikein. Lähtötietoja määrit<br />

täessä tulee varmistaa, että putkiston<br />

ja prosessilaitteiden arvot<br />

vastaavat toisiaan ja että putkiston<br />

sisältö on määritetty oikein. Esimerkiksi,<br />

jos vettä sisältävän putkiston<br />

suurimmaksi sallituksi lämpötilaksi<br />

on määritetty yli 110 °C, tulee sisältöä<br />

käsitellä höyrynä.<br />

Putkiston hitsit tulee numeroida,<br />

jotta valmistuksen, materiaalien ja<br />

tarkastusten dokumenttien jäljitettävyys<br />

pystytään varmentamaan.<br />

Hitsien numerointi käsin työllistää<br />

urakoitsijaa huomattavasti, mutta<br />

suunnitteluohjelman avulla suunnittelija<br />

voi merkitä ja numeroida hitsit<br />

suoraan suunnitelmiin suunnittelutyön<br />

päätteeksi.<br />

Suunnitteluohjelman tulostamia<br />

isometrejä tulee työstää niin, että<br />

ne ovat selkeitä ja helposti luettavia.<br />

Isometreistä tulee siistiä ylimääräiset<br />

viivat pois ja varmistaa, että niistä<br />

löytyvät kaikki valmistuksen kannalta<br />

oleelliset tiedot. 3D-malli on hyvä<br />

työkalu myös työmaalla, mutta putkisto<br />

tulee olla mahdollista valmistaa<br />

pelkkien isometrien avulla.<br />

Aloitteleva suunnittelija saa parhaan<br />

käsityksen suunnitelmiensa luet<br />

tavuudesta menemällä omien suunnitelmiensa<br />

kanssa pariksi viikoksi työmaalle.<br />

Paras palaute tulee asentajilta,<br />

jotka joutuvat työskentelemään suunnitelmien<br />

perusteella. Jo lyhyt aika<br />

työmaalla auttaa ymmärtämään, miten<br />

suunnitelmia tulisi kehittää, jotta<br />

niiden perusteella työskentely olisi<br />

sujuvaa. Säännölliset työmaavierailut<br />

ovat suositeltavia myös kokeneelle<br />

suunnittelijalle.<br />

Onnistunut<br />

muutostenhallinta<br />

edellyttää,<br />

että sille on määritetty<br />

selkeä prosessi."<br />

Kun isometrit ovat valmiit, suunnittelijan<br />

tulee itse tarkastaa piirustukset<br />

ja todeta olevansa niihin tyytyväinen.<br />

Omille virheilleen kuitenkin<br />

sokeutuu helposti, ja on tärkeää, että<br />

myös suunnitelmien tarkastaja katsoo<br />

suunnitelmat huolellisesti läpi.<br />

Selkeät prosessit<br />

muutostenhallinnalle<br />

Kun putkistoisometrit on tulostettu ja<br />

putkiston esivalmistus aloitettu, pienilläkin<br />

muutoksilla suunnitelmassa<br />

voi olla merkittäviä vaikutuksia aikatauluun<br />

ja kustannuksiin. Onnistunut<br />

muutostenhallinta edellyttää, että sille<br />

on määritetty selkeä prosessi.<br />

Kaikki muutokset suunnitelmissa<br />

kannattaa viedä 3D-mallin kautta,<br />

jotta pystytään arvioimaan muutoksen<br />

vaikutuksia kokonaisvaltaisesti,<br />

ja jotta 3D-malli vastaisi toteutettua<br />

putkistoa. Muutoksista ilmoittamiseen<br />

tulee määrittää selkeät säännöt,<br />

joiden avulla muutokset pystytään havaitsemaan<br />

pienellä vaivalla. Muutosten<br />

hallinnassa on otettava huomioon<br />

myös niiden vaikutukset materiaalimääriin.<br />

Epäselvä revisionhallinta voi<br />

johtaa siihen, ettei kaikkia muutoksia<br />

osata huomioida ja merkintöjen<br />

muutokset voivat sekoittaa isometrit,<br />

kappaleet tai putkiston tarkastukset.<br />

Muutosten hallinnan selkeyttämiseksi<br />

isometrien <strong>lehti</strong>jako ja hitsien<br />

numerointi tulee lukita, kun isometrit<br />

vapautetaan valmistukseen. Mahdollisten<br />

lisähitsien merkinnöistä pitää<br />

sopia suunnitteluprosessin alussa.<br />

On tärkeää, että puutteet ja virheet<br />

suunnittelussa havaitaan mahdollisimman<br />

aikaisin, sillä muutoksista aiheutuvat<br />

kustannukset moninkertaistuvat,<br />

mitä myöhemmin ne joudutaan<br />

toteuttamaan.<br />

Suunnittelijan ammattitaito koostuu<br />

monen osa-alueen ymmärryksestä.<br />

Hyvän suunnittelun edellytyksenä<br />

on se, että siihen on varattu tarpeeksi<br />

aikaa ja resursseja.<br />

16 promaint 2/<strong>2024</strong>


KUNNOSSAPIDON<br />

MENETELMÄT JA<br />

KÄYTÄNNÖT (WCM 1)<br />

18.-19.9.<strong>2024</strong> HÄMEENLINNA<br />

Kunnossapidon tehtävänä on varmistaa yrityksen<br />

liiketoimintastrategian vaatima käyttövarmuus ja<br />

tuotannon kokonaistehokkuus. Kunnossapito on<br />

pitkäjänteistä ja määrätietoisesti johdettua tavoitteellista<br />

toimintaa, joka ottaa huomioon yrityksen<br />

ja toimintaympäristön vaatimukset. Tuotannon<br />

ja kunnossapidon yhteistyöllä on keskeinen rooli<br />

menestyvän tuotantolaitoksen liiketoiminnassa.<br />

Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon<br />

johto-, kehitys-, suunnittelu- ja<br />

työnjohto tehtävissä toimiville henkilöille sekä<br />

asiantuntijoille, joiden vastuulla on laitoksen<br />

johtamisen, talouden ja toiminnan kehittäminen.<br />

Se sopii myös kunnossa pidon palveluyrityksissä<br />

toimiville henkilölle. Tilaisuus on osa World Class<br />

Maintenance -koulutusohjelmaa.<br />

Tilaisuuden aiheita:<br />

Kunnossapidon käsitteet<br />

Kuntoon perustuva kunnossapito<br />

Muut kunnossapitolajit: ehkäisevä, parantava ja<br />

korjaava<br />

Voitelutekniikka<br />

Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti<br />

Jatkuva parantaminen ja systemaattinen<br />

kehittäminen<br />

Käyttäjäkunnossapidon toimintamalli<br />

Palveluiden käyttö ja hankinta kunnossapidossa<br />

Kunnossapito tuotantolaitoksen liiketoiminnan osana<br />

Hinta: 1390 euroa + alv 24 %<br />

<strong>Promaint</strong> ry:n jäsenille 200 €:n alennus.<br />

www.promaint.net > tapahtumakalenteri<br />

LAITOKSEN<br />

KÄYTTÖVARMUUS JA<br />

RISKIEN HALLINTA (WCM 2)<br />

26.-17.10.<strong>2024</strong> JYVÄSKYLÄ<br />

Kunnossapitotöiden luonne ja painopiste ovat<br />

muuttuneet. Vikaantumisten estäminen ja<br />

juurisyiden selvittäminen ovat nykyaikaisen<br />

kunnossapidon kulmakiviä. Ennen oli tärkeää<br />

korjata kaikki viat mahdollisimman nopeasti,<br />

tänään keskitytään kriittisiin laitteisiin ja<br />

ehkäisevään toimintaan. Riskienhallinta sekä<br />

henkilö- ja ympäristöturvallisuus ohjaavat kaikkia<br />

kunnossapidon toimenpiteitä.<br />

Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon<br />

johto-, kehitys-, suunnittelu- ja<br />

työnjohto tehtävissä toimiville henkilöille sekä<br />

asiantuntijoille, joiden vastuulla on laitoksen<br />

johtamisen, talouden ja toiminnan kehittäminen.<br />

Se sopii myös kunnossa pidon palveluyrityksissä<br />

toimiville henkilölle. Tilaisuus on osa World Class<br />

Maintenance -koulutusohjelmaa.<br />

Tilaisuuden aiheita:<br />

Käyttövarmuuden perusteet<br />

Käyttövarmuuden mittaaminen<br />

Käyttövarmuuden suunnittelu ja kehittäminen<br />

Varaosastrategiat ja varastojen hallinta<br />

Analyysimenetelmien perusteita<br />

Kriittisyysluokittelu, PSK 6800<br />

Vika- ja vaikutusanalyysi, FMEA<br />

Vikapuuanalyysi, FTA<br />

Luotettavuuskeskeinen kunnossapito, RCM<br />

Hinta: 1390 euroa + alv 24 %<br />

<strong>Promaint</strong> ry:n jäsenille 200 €:n alennus.<br />

www.promaint.net > tapahtumakalenteri<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 17


TEKOÄLY & KUNNOSSAPITO, OSA 1<br />

80 % yrityksistä<br />

kertoo<br />

suunnittelevansa<br />

tai aloittaneensa<br />

tekoälyyn liittyviä<br />

hankkeita.<br />

18 promaint 2/<strong>2024</strong>


TEKOÄLY & KUNNOSSAPITO, OSA 1<br />

Tekoäly<br />

kunnossapidon<br />

tehostajana<br />

<strong>Promaint</strong>-lehdessä julkaistavassa kolmen artikkelin sarjassa<br />

pohditaan, miten tekoälyä hyödyntämällä voidaan tehostaa<br />

kunnossapitoa. Tässä ensimmäisessä kuvataan yleisesti<br />

tekoälyyn liittyviä käsitteitä ja asioita. Seuraavissa selvitetään<br />

yksityiskohtaisesti sen hyödyntämistä kunnossapidossa.<br />

TEKSTI: HANNU NIITTYMAA, SOLUTIONS ENGINEER, IBM SUSTAINABILITY SOFTWARE<br />

KUVAT: SHUTTERSTOCK<br />

– Tekoälyn kiistattomista<br />

eduista huolimatta varsinkin<br />

generatiiviseen tekoälyyn<br />

liittyy monia seikkoja, joita<br />

sitä hyödyntävien tulee pohtia,<br />

Hannu Niittymaa toteaa.<br />

Tekoäly on jo nyt osa arkielämäämme, mutta tulevaisuudessa sen<br />

arvellaan oleellisesti muuttavan yhteiskuntaamme. Kahdeksankymmentä<br />

prosenttia yrityksistä sanoo suunnittelevansa tai aloittaneensa<br />

tekoälyyn liittyviä hankkeita. Yleisesti maailman bruttokansantuotteen<br />

arvellaan kasvavan jopa seitsemän prosenttia seuraavan<br />

kymmenen vuoden aikana tekoälyn ansiosta.<br />

Tekoälyä on hyödynnetty myös kunnossapidossa ja lähivuosina uusien<br />

yleisten tekoälymallien tuomia mahdollisuuksia tuodaan yhä enenevissä<br />

määrin myös kunnossapidon käyttöön. Tämä tulee tulevaisuudessa voimakkaasti<br />

muuttamaan myös kunnossapidon toimintamalleja ja käytänteitä.<br />

Taustakuva on generoitu tekoaälyllä.<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 19


TEKOÄLY & KUNNOSSAPITO, OSA 1<br />

Heikkoon<br />

tekoälyyn<br />

perustuvia<br />

ratkaisuja on<br />

jo käytössä<br />

kunnossapidossa."<br />

Mitä on tekoäly?<br />

Tekoäly on käsitteenä laaja ja moniulotteinen.<br />

Siihen liittyvää käsitteistöä<br />

käytetään myös väljästi hyvin erilaisissa<br />

yhteyksissä. Yksinkertaisesti<br />

tekoälyllä tarkoitetaan koneen kykyä<br />

käyttää perinteisesti ihmiseen älyyn<br />

liitettyjä taitoja, kuten päättelyä, oppimista,<br />

suunnittelua tai luomista.<br />

Ihmisen älykkyyden määritelmäkään<br />

ei ole yksiselitteinen, vaan tietyllä tapaa<br />

filosofinen pulma. Tekoäly ei siis<br />

ole yksi teknologia tai ratkaisu, vaan<br />

tekoäly-kattotermin alle kuuluu joukko<br />

erilaisia teknologioita, sovelluksia,<br />

menetelmiä ja tutkimussuuntia katsantokannan<br />

mukaan.<br />

Ylätasolla tekoäly usein jaetaan<br />

heikkoon ja vahvaan tekoälyyn.<br />

Heikko tekoäly<br />

Heikosta tekoälystä käytetään<br />

myös nimityksiä soveltava, kapeaalainen<br />

ja perinteinen tekoäly.<br />

Heikko tekoäly viittaa järjestelmiin,<br />

jotka on suunniteltu ratkaisemaan<br />

tiettyä erityistä tehtävää.<br />

Esimerkkeinä heikon tekoälyn<br />

ratkaisuista ovat Applen Siriavustaja<br />

ja Netfilixin suosituskone.<br />

Toisin kuin perinteisessä ohjelmoinnissa,<br />

jossa kaikki säännöt<br />

pitää määritellä erikseen, heikon<br />

tekoälyn mallit koulutetaan tiettyyn<br />

tehtävään käyttäen koulutusdataa.<br />

Koulutetut mallit voivat<br />

sitten löytää datasta säännönmukaisuuksia,<br />

poikkeamia, suhteita<br />

jne. Suurin osa nykyisistä tekoälyratkaisuista<br />

perustuu heikkoon<br />

tekoälyyn.<br />

Heikkoon tekoälyyn liittyviä<br />

teknologioita ovat muun muassa<br />

koneoppiminen, syväoppiminen,<br />

neuroverkkot, puheentunnistus<br />

ja konenäkö. Erityisesti syväoppimisessa<br />

monimutkaiset mallirakenteet<br />

voivat johtaa ratkaisun<br />

yleistävyyden heikkenemiseen.<br />

Vahva tekoäly<br />

Vahva tekoäly, josta käytetään<br />

myös nimityksiä: yleinen, luova<br />

tai ihmisen tasoinen, pyrkii jäljittelemään<br />

ihmisen kognitiivista<br />

kykyä yleisimmin ja se kykenee<br />

suorittamaan tehtäviä, jotka jopa<br />

ylittävät ihmisen älykkyyden.<br />

Tällainen tekoäly pystyisi oppimaan<br />

ja ymmärtämään monimutkaisia<br />

käsitteitä, soveltamaan<br />

tietoa eri tilanteisiin, sekä osoittamaan<br />

luovuutta ja abstraktia<br />

ajattelua monipuolisesti erilaisissa<br />

tehtävissä. Tämä edellyttää<br />

tietoaineistojen merkityksien<br />

syvempää ymmärtämistä. Vielä<br />

vahvaan tekoälyyn perustuvia ratkaisuja<br />

ei kuitenkaan ole käytännössä<br />

käytössä.<br />

Generatiivinen tekoäly<br />

Tällä hetkellä tekoälystä puhuttaessa<br />

viitataan usein generatiiviseen tekoälyyn,<br />

joka ei kuitenkaan ole sama asia<br />

kuin vahva tekoäly. Generatiivinen tekoäly<br />

viittaa koneoppimisen alalajiin,<br />

joka keskittyy luomaan uutta sisältöä,<br />

kuten kuvia, musiikkia tai tekstiä. Se<br />

perustuu usein syväoppimiseen ja<br />

neuroverkkoihin, joita koulutetaan<br />

monimutkaisten mallien luomiseen ja<br />

uuden sisällön tuottamiseen.<br />

Vaikka generatiivinen tekoäly voi<br />

olla erittäin edistynyttä ja kykenee<br />

Tekoäly<br />

kattotermin<br />

alle kuuluu<br />

erilaisia teknologioita,<br />

sovelluksia, menetelmiä<br />

ja tutkimussuuntia.<br />

20 promaint 2/<strong>2024</strong>


TEKOÄLY & KUNNOSSAPITO, OSA 1<br />

Ennuste tekoälyyn kohdistuvista investoinneista lähivuosina<br />

2021-22 2023 (est.)<br />

<strong>2024</strong>-25<br />

(est.)<br />

IT-menojen osuus<br />

vuotuisista tuloista<br />

Perinteisen tekoälyn osuus<br />

IT-menoista<br />

Perinteisen tekoälyn osuus<br />

generatiiviseen tekoälyyn<br />

käytetystä rahamäärästä<br />

Lähde: 2023 IBM IBV Generative AI global survey<br />

5.4% 6.6% 7.9%<br />

6.4% 7.7% 9.2%<br />

1.5% 2.2% 2.8%<br />

Investointeja voidaan odottaa<br />

enemmän perinteiseen tekoälyyn<br />

tai muuhun kuin tekoälyyn, kun<br />

ekosysteemikumppanit (esim.<br />

SAP, Salesforce, Microsoft) sisällyttävät<br />

tuotteisiinsa generatiivista<br />

tekoälyä.<br />

Suorien menojen alhainen taso voi<br />

heijastaa ”odottelua ja katsomista”<br />

-lähestymistapaa kilpailudynamiikan<br />

suhteen, ennen kuin sitoudutaan<br />

suurempiin investointeihin<br />

epäselvässä ympäristössä.<br />

tuottamaan vaikuttavaa sisältöä, se ei<br />

ole vielä saavuttanut vahvan tekoälyn<br />

tasoa, jossa kone kykenisi itsenäiseen<br />

ajatteluun ja ymmärtämiseen samalla<br />

tavalla kuin ihminen.<br />

Generatiivinen tekoäly soveltuu<br />

ratkaisujen havainnollistamiseen ja<br />

uuden luomiseen. Sen avulla voidaan<br />

tuottaa esimerkiksi kokonaan uutta<br />

tekstiä, puhetta, kuvaa, ääntä tai koodia.<br />

Näitä voidaan varioida aikaisemmin<br />

tehtyjen toteutusten pohjalta.<br />

Itse asiassa ihmisetkin toimivat näin<br />

varsin yleisesti. Varsinaisesti uuden<br />

luominen on vaativaa sekä tekoälylle<br />

että ihmisille.<br />

Generatiivinen tekoäly on tullut<br />

mahdolliseksi uusien kehittyneiden<br />

tekoälyn perustamallien (foundation<br />

models) myötä, joita yritysten tutkimus-<br />

ja kehitystiimit ovat kehittäneet<br />

hyödyntäen massiivisia laskenta- ja<br />

dataresursseja.<br />

Yhtenä esimerkkinä kehittyneestä<br />

tekoälyn perustamallista on laaja<br />

kielimalli (Large Language Model).<br />

Niihin perustuvat tekoälyratkaisut<br />

ovat pohjana tekstien analysoimiselle<br />

ja tutkimiselle. Myös aikaisemmin<br />

kirjoitettujen tekstien tiivistäminen ja<br />

kääntäminen onnistuvat näiden mallien<br />

avulla.<br />

Esimerkiksi Open AI:n kehittämä<br />

ChatGPT perustuu laajaan kielimalliin.<br />

Chatboxin kaltaisen käyttöliittymän<br />

avulla sille voi esittää kysymyksiä.<br />

Näihin kysymyksiin se vastaa mallin<br />

käyttämän tiedon, käytännössä lähes<br />

kaiken internetin julkisen tiedon, perusteella<br />

sekä mallin parhaaksi katsomalla<br />

tavalla.<br />

Laajojen kielimallien lisäksi on<br />

lukuisa joukko muita kehittyneitä<br />

tekoälyyn perustuvia malleja erilaisiin<br />

käyttötarkoituksiin. Kehittyneitä<br />

tekoälymalleja ovat kehittäneet muun<br />

muassa Amazon, Google, IBM, Microsoft<br />

ja NVIDIA sekä joukko pienempiä<br />

toimijoita.<br />

Mihin tekoälyä voi käyttää?<br />

Heikkoon tekoälyyn perustuvia ratkaisuja<br />

on kunnossapidossa jo tänä<br />

päivänä käytössä. Esimerkiksi laitteiden<br />

kunnonvalvonta ja laitteiden tulevaisuudessa<br />

tapahtuvia vikaantumisia<br />

ennustavat ratkaisut perustuvat heikkoon<br />

tekoälyyn perustuviin teknologioihin,<br />

esimerkiksi koneoppimiseen.<br />

Tämän artikkelisarjan seuraavassa<br />

osassa pureudutaan näihin ratkaisuihin<br />

tarkemmin.<br />

Generatiivisen eli uutta luovan tekoälyn<br />

tyypillisiä käyttökohteita ovat<br />

esimerkiksi erilaisten asiakaspalvelutilanteiden<br />

automatisointi, IT-tukipalvelujen<br />

automatisointi, toistuvien<br />

rutiinien esimerkiksi työhakemusten<br />

arvioinnin automatisointi jne. Aikaisemman<br />

kokemuksen vuorovaikutteinen<br />

hyödyntäminen kysymyksiä varioimalla<br />

on pohjana tässä kasvavassa<br />

sovellusryhmässä.<br />

Huolimatta generatiivisen teko-<br />

älyn saamasta valtavasta huomiosta<br />

generatiiviseen tekoälyn hyödyntäminen<br />

ylipäätänsä on vielä vähäistä ja<br />

kunnossapidossa sitä ei juurikaan ole<br />

vielä hyödynnetty. Eri kunnossapidon<br />

järjestelmätoimittajat ovat kuitenkin<br />

voimakkaasti kehittämässä järjestelmiään<br />

siten, että generatiivista<br />

tekoälyä voitaisiin hyödyntää niissä<br />

käyttötapauksissa, joissa se on järkevää.<br />

Tämän artikkelisarjan viimeisessä<br />

osassa tarkastellaan näitä tarkemmin.<br />

On tietysti kiehtova ajatus, että tekoäly<br />

hoitaisi helposti ja itsenäisesti<br />

kaiken edellä mainitun. Erilaisten tekoälymallien<br />

takana on kuitenkin valtava<br />

määrä tutkimusta, erilaisia algoritmeja,<br />

malleja ja niiden hyödyntämiseen<br />

liittyvää teknologiaa. Tämän kaiken<br />

hyödyntämiseen tarvitaan edelleen<br />

syvää ihmisen asiantuntemusta.<br />

Tekoälyn hyödyntämisen haasteet<br />

Tekoälyn kiistattomista eduista huolimatta<br />

varsinkin generatiiviseen tekoälyyn<br />

liittyy monia seikkoja, joita sitä<br />

Tekoäly<br />

kattotermin<br />

alle kuuluu<br />

erilaisia teknologioita,<br />

sovelluksia, menetelmiä<br />

ja tutkimussuuntia."<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 21


TEKOÄLY & KUNNOSSAPITO, OSA 1<br />

Asiantuntemus<br />

ja tekoälyn<br />

käyttö tukevat<br />

toisiaan."<br />

hyödyntävien tulee pohtia. Osa pohdittavista<br />

seikoista on hyvinkin käytännönläheisiä,<br />

osaan voi liittyä isompia<br />

eettisen tason kysymyksiä.<br />

Tekoälymalli koulutetaan jotain tietojoukkoa<br />

vasten, ja tämän tietojoukon<br />

tiedon laatu ja edustavuus määrittävät<br />

hyvin pitkälle ratkaisun sovelluskohtaisen<br />

käyttökelpoisuuden. Tiedon laatua<br />

voi parantaa monin tavoin. Esimerkiksi<br />

signaalianalyysin ja -piirteiden<br />

erottelun avulla voidaan muodostaa<br />

indikaattoreita, jotka kuvaavat toimintaa<br />

paremmin kuin pelkät mittaukset.<br />

Data-analyysi toisi paremmin merkityksiä<br />

sisältävän pohjan kognitiiviselle<br />

analyysille, siis varsinaiselle tekoälylle.<br />

Miten paljon dataa pitäisi ja kannattaisi<br />

siis muokata?<br />

Tekoälyn hyödyntämisessä on myös<br />

tärkeää, että ratkaistava ongelma on<br />

sopivan kokoinen. Tekoälyllä voidaan<br />

yrittää tavoittaa laajojen ongelmien<br />

ratkaisuja, mutta tähän pitää suhtautua<br />

hyvin varovaisesti. Tulos voi näyttää<br />

hyvältä, mutta onko se luotettava?<br />

Tietoturvan kannalta pitää huomioida,<br />

että julkisiintekoälypalveluihin,<br />

esimerkiksi ChatGPT-palveluun viety<br />

tieto on tietoturvan näkökulmasta kaikille<br />

julkista tietoa.<br />

Tekoälymalleja voidaan kouluttaa<br />

tietojoukoilla, joiden laatu ja alkuperä<br />

ei ole selvillä. Tämä voi johtaa loukkaaviin,<br />

puolueellisiin tai suoranaisesti<br />

ChatGPT-palveluun viety tieto on tietoturvan näkökulmasta kaikille julkista tietoa.<br />

vääriin vastauksiin. Myös se, ettei<br />

tiedetä sitä, miten tekoäly on vastaukseensa<br />

päätynyt, asettaa vastauksen<br />

luotettavuuden ja käyttökelpoisuuden<br />

kyseenalaiseksi. Vääristymien ja virheiden<br />

tunnistamiseen tarvitaan tarkistamista.<br />

Tekoälyratkaisuihin ja käytettyihin<br />

tietoaineistoihin saattaa liittyä myös<br />

tekijänoikeus rajoituksia, jotka pitää<br />

ottaa huomioon.<br />

Näiden vuoksi tekoälyn hyödyntämisessä<br />

pitää olla hallintomekanismit,<br />

jotka varmistavat, että tekoälyyn liittyvät<br />

riskit ovat asianmukaisesti arvioitu.<br />

Riskit voivat liittyä yrityksen maineeseen,<br />

sääntelyyn tai operatiiviseen<br />

toimintaan. Loppujen lopuksi tekoälyn<br />

tuottamien vastausten laadun arviointi<br />

jää aina käyttäjälle.<br />

Aineistoa päätöksentekoon<br />

Lukuisten erilaisten tutkimusten<br />

mukaan yritykset pitävät tekoälyn<br />

hyödyntämistä yhtenä tärkeimmistä<br />

tulevaisuuden painopistealueista.<br />

Tekoäly tuottaa lisäaineistoa päätöksenteon<br />

pohjaksi. Sen avulla voidaan<br />

saavuttaa huomattavaa liiketoiminnallista<br />

hyötyä ja tekoälyyn investoinnin<br />

takaisinmaksuaika voi olla hyvinkin<br />

lyhyt. Siksi olisikin hyvä, että yritykset<br />

selvittäisivät tekoälyn hyödyntämisen<br />

mahdollisuudet kuitenkin huomioiden<br />

tekoälyyn liittyvät haasteet ja riskit<br />

päätöksenteon kannalta. Asiantuntemus<br />

ja tekoälyn käyttö tukevat toisiaan.<br />

Artikkelisarjan seuraavissa osissa käydään<br />

tarkemmin läpi, miten tekoälyä<br />

voidaan hyödyntää nimenomaan kunnossapidon<br />

kehittämisessä.<br />

Tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä huolenaiheita<br />

Selitettävyys Etiikka Ennakkoluulot Luottamus<br />

48% 46% 46% 42%<br />

Johtajat uskovat, että<br />

generatiivisen tekoälyn<br />

tekemät päätökset eivät ole<br />

riittävästi ymmärrettävissä.<br />

Johtajat ovat huolissaan<br />

generatiivisen tekoälyn<br />

turvallisuudesta ja eettisistä<br />

näkökulmista.<br />

Lähde: 2023 IBM IBV Generative AI global survey<br />

Johtajat uskovat, että<br />

generatiivinen tekoäly<br />

levittää vallitsevia<br />

ennakkoluuloja.<br />

Johtajat uskovat, että<br />

generatiiviseen tekoälyyn ei<br />

voi luottaa.<br />

22 promaint 2/<strong>2024</strong>


Messuilla<br />

yli 350<br />

näytteilleasettajaa.<br />

Tervetuloa<br />

teollisuuden<br />

suurtapahtumaan<br />

Ouluhalliin 22.–23.5.<strong>2024</strong><br />

Ouluhallintie 20 | Oulu<br />

Virallinen messuopas:<br />

Messualueen kartta<br />

Näytteilleasettajat<br />

Ohjelmalavan asiantuntijapuheenvuorot<br />

Yleistä messuista<br />

Rekisteröidy<br />

messuille ja lataa<br />

ILMAINEN<br />

MESSULIPPU<br />

Virallinen messuopas, yhteistyössä:


Voimaa pohjoisesta -ohjelmalava<br />

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuman asiantuntijapuheenvuorot 22. – 23.5.<strong>2024</strong><br />

KESKIVIIKKO 22.5.<br />

10:00 Mistä saataisiin vauhtia vetyinvestointeihin?<br />

Matti Malkamäki, hallituksen pj, perustaja, Hycamite TCD Technologies Oy<br />

10:45 Tuulivoima ja vihreä teollisuus – Suomen talouden uudet tukijalat<br />

Heidi Paalatie, operatiivinen johtaja, Suomen Tuulivoimayhdistys ry<br />

pote.fi<br />

#pote24<br />

11:15 Katsaus vetytalouteen ja Cleantech-alaan<br />

Prof. Mika Ruusunen, Säätötekniikan tutkimusryhmän johtaja/Ympäristö- ja kemiantekniikka, Oulun yliopisto<br />

11:45 Energiatehokkuuden käsikirja; 10 askeleen toimintasuunnitelma energiakulujen ja CO2 päästöjen<br />

vähentämiseen<br />

Mika Männistö, ABB Oy, Local Business Manager, Motion<br />

12:15 LUMI-supertietokoneesta kilpailuetua teollisuuden data-analytiikkaan<br />

Jyrki Savolainen, Application Specialist, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, apulaisprofessori, Lappeenranta-Lahti<br />

University of Technology (LUT)<br />

12:45 Kyberturvallisuuskeskuksen ajankohtaiset - millainen on teollisuuden kybersää?<br />

Teemu Väisänen, erityisasiantuntija, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus<br />

13:15 Koneturvallisuuden standardit tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisen apuna<br />

Jukka-Pekka Rapinoja, asiantuntija, METSTA<br />

13:30 Lounastauko<br />

14:00 SUURHANKEINFO<br />

Moderaattori: Esa Pellikainen, varatoimitusjohtaja, Oulun kauppakamari<br />

14:00 Tervetuloa<br />

Toni Anttila, puheenjohtaja, Suurhankevaliokunta, Oulun kauppakamari, aluejohtaja ARFY Finland Oy<br />

14:05 Oulun Energian vetylaitoshanke ja Syklon muovikierrätyslaitoshanke<br />

Kimmo Alatulkkila, johtaja, Oulun Energia<br />

14:35 Haapaveden uusiutuvan energian hankkeiden esittely: biotehdas, tuulipuisto, sähköpolttoaine<br />

Matti Asikainen, toimitusjohtaja, NordFuel Oy<br />

Tuomas Ylimaula, toimitusjohtaja, Piipsan Tuulivoima Oy ja Puhuri Oy<br />

Juha Miikkulainen, hankekehittäjä, Liquid Wind Oy<br />

15:05 Kalajoen Marina-hankkeen tilannekatsaus<br />

Janne Anttila, toimitusjohtaja, Kalajoen Hiekkasärkät Oy<br />

15:20 Hailuodon kiinteä yhteys -hankkeen tilannekatsaus<br />

Terhi Honkarinta, projektipäällikkö<br />

Jukka Päkkilä, Väylävirasto<br />

Prof. Mika Ruusunen | Oulun Yliopisto<br />

15:30 Keskiviikon ohjelma päättyy<br />

Pekka Suomela| Kaivosteollisuus ry<br />

Esa Pellikainen | Oulun kauppakamari<br />

Mika Kari| Valmet


TORSTAI 23.5.<br />

10:00 Mineraalialasta strategista etua Suomelle<br />

Pekka Suomela, toiminnanjohtaja, Kaivosteollisuus ry<br />

10:45 Euroopan raaka-aineomavaraisuus<br />

Toni Rönnberg, johtaja, EIT RawMaterials CLC Baltic Sea and North<br />

11:15 Kiertotalouden uusia ratkaisuja virtaa kaivosalalle<br />

Lasse Moilanen, toimitusjohtaja, Mining Finland ry<br />

11:45 Yhden luukun palvelut ympäristöasioissa<br />

– missä digitalisaatiossa mennään<br />

Juha Lahtela, neuvotteleva virkamies, Ympäristöministeriö<br />

12:15 Lounastauko<br />

12:45 Kunnossapitokilpailun palkintojen jako<br />

Timo Lehtinen, toiminnanjohtaja, Kunnossapitoyhdistys <strong>Promaint</strong> ry<br />

Ilkka Palsola, Senior Advisor, Kunnossapitoyhdistys <strong>Promaint</strong> ry<br />

Tomi Niemi, toimitusjohtaja Expomark<br />

12:55 Pitkäjänteinen tuotanto-omaisuuden hallinta<br />

Jaakko Tennilä, Senior Advisor, Kunnossapitoyhdistys <strong>Promaint</strong> ry<br />

13:25 Ennustava kunnossapito on strateginen etu<br />

Jukka Penttinen, Agreement Sales Director, Konecranes<br />

13:55 Digitaalinen kunnossapito<br />

Mika Kari, Global Technology Manager, Valmet Industrial Internet (VII), Valmet<br />

14:25 Varautuminen huoltovarmuusorganisaatiossa ja Teknologiateollisuudessa<br />

Heikki Hernesmaa, Valmiuspäällikkö, Teknologiapoolin poolisihteeri,<br />

Teknologiateollisuus ry<br />

14:55 Torstain ohjelma päättyy<br />

Matti Malkamäki | Hycamite<br />

TCD Technologies<br />

Heidi Paalatie | Suomen<br />

Tuulivoimayhdistys<br />

Jaakko Tennilä | <strong>Promaint</strong><br />

Jukka Penttinen | Konecranes<br />

Jukka-Pekka Rapinoja | METSTA<br />

Toni Rönnberg | EIT RawMaterials<br />

CLC Baltic Sea and North<br />

Heikki Hernesmaa | Teknologiateollisuus ry<br />

Jyrki Savolainen | Lappeenranta-<br />

Lahti University of Technology<br />

Mika Männistö | ABB<br />

Teemu Väisänen | Traficom<br />

Kyberturvallisuuskeskus<br />

Lasse Moilanen | Mining Finland<br />

Juha Lahtela | Ympäristöministeriö


Kiertotalous-<br />

Areena<br />

830<br />

Ravintola<br />

Nallikari<br />

N<br />

autom<br />

802<br />

810 812 814<br />

818<br />

820 822 826<br />

828<br />

832<br />

848<br />

850<br />

854<br />

856<br />

600<br />

700<br />

800<br />

811<br />

702<br />

710<br />

813 819<br />

831 833<br />

829<br />

835 847 849<br />

720<br />

718<br />

724 726 728<br />

748<br />

730 738<br />

kartta<br />

711 713 715 717 721 723 725 727 729<br />

731 735 739 749<br />

618<br />

610 612 614 616<br />

620 624 628<br />

630 634 636 638 648<br />

611 613 617 619<br />

631 633 635 637 649<br />

520<br />

528<br />

516<br />

530<br />

510 512<br />

518<br />

534 546 548<br />

851 855 857<br />

750 754 756<br />

650<br />

651 653<br />

550<br />

755<br />

654<br />

655 6<br />

5<br />

Voimaa<br />

pohjoisesta<br />

-ohjelmalava<br />

511<br />

410 412<br />

513<br />

515<br />

418<br />

519<br />

521<br />

420<br />

525 529 531 533<br />

422 424 428<br />

430 432<br />

535<br />

438<br />

448<br />

551 553 5<br />

450 454<br />

400<br />

310<br />

417 419<br />

421 423 425 429 431 433 435 437<br />

316 318 320 322 324 326 328<br />

330 334 340<br />

449<br />

348<br />

350<br />

455<br />

354<br />

311<br />

313<br />

315<br />

319<br />

321<br />

323 325 329<br />

200<br />

210<br />

212<br />

216 218 220<br />

222<br />

226 228<br />

130<br />

211<br />

215<br />

219<br />

221<br />

223 225 229<br />

100<br />

110 112 114 118<br />

120<br />

122<br />

128<br />

111 117 119 121<br />

123 125 127 129 131 133 135 137 139 141 143<br />

WC<br />

Ravintola<br />

Näytteilleasettajat<br />

2. krs.<br />

Ensiapu<br />

Näytteilleasettajat<br />

Sisäänkäynti<br />

Näytteilleasettajat


orrkamaaationäyttely<br />

858<br />

860<br />

862<br />

864<br />

859 861<br />

863<br />

766<br />

758<br />

760 762<br />

764<br />

757<br />

656<br />

759 761 763 765<br />

660 662 664<br />

767<br />

769<br />

670<br />

kuvia<br />

57 659 661<br />

665<br />

54<br />

564<br />

571<br />

55<br />

557 559 565<br />

570<br />

456<br />

464<br />

Messubussi<br />

Ulkonäyttelyalue<br />

457 459 461<br />

356<br />

358<br />

463<br />

364<br />

465<br />

370<br />

355<br />

357<br />

359 365<br />

371<br />

150<br />

154<br />

152<br />

160<br />

166<br />

170<br />

Ravintola<br />

Sisäänkäynti<br />

Ravintola<br />

J&S Burger<br />

151<br />

i<br />

WC<br />

Esteetön<br />

pysäköinti<br />

WC


Näytteilleasettajat<br />

3M 130<br />

A<br />

A-Insinöörit 412<br />

A.W. Chesterton Company 464<br />

ABB Oy 748<br />

AFRY Finland Oy 518<br />

Alfen Elkamo Oy Ab 340<br />

ALTEN Finland Oy 356<br />

Amiblu Norway AS 546<br />

APL Systems Oy 111<br />

Ari Kananen Consulting Oy 637<br />

Armatec Finland Oy Ab 648<br />

Arom-dekor Kemi Oy 212<br />

Askalon AB, filial i Finland 858<br />

AUMA Finland Oy 864<br />

Aurolahti Group 400<br />

Avis 454<br />

AxFlow Oy 371<br />

B<br />

Bahco 130<br />

Bark Oy 653<br />

Beamex Oy Ab 767<br />

Beckhoff Automation Oy 551<br />

Best-Hall Oy 400<br />

Blickle Oy 633<br />

Blåkläder 130<br />

Bollfilter Nordic ApS 215<br />

Boreo Oyj / Yleiselektroniikka 164<br />

BPI-Chempump Oy 819<br />

Brugg-Pema Oy 631<br />

Busch Vakuumteknik Oy 461<br />

Business Oulu / KiertotalousAreena 830<br />

BusinessAsema FabLab 830<br />

C<br />

Cablex Oy 225<br />

Cadmek Ky 111<br />

CadWorks Oy 728<br />

Cafe Break Finland Oy 800<br />

Cajo Technologies Oy 122<br />

Camtronic Oy 200<br />

Carbon Balance Finland Oy 830<br />

Carbon Wise Oy 830<br />

Carsport Design U36<br />

Cederroth 130<br />

Centria Tutkimus ja kehitys 111, 200<br />

Chempolis Oy 830<br />

CiDRA Minerals Processing Inc. 515<br />

Combient Pure 830<br />

ContiTech Finland Oy 820<br />

CRC 130<br />

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy<br />

611<br />

CT Industrial Oy 210<br />

Cumucore 710<br />

D<br />

Dahl Suomi Oy 319<br />

Danfoss Drives 355<br />

David Brown Santasalo Finland Oy 365<br />

Delva Oy 724<br />

Densiq Oy U31<br />

DIMECC Oy 760<br />

Dimex Oy 130<br />

Doofor Oy 847<br />

Dust Control Systems Oy 857<br />

E<br />

Eaton 529<br />

EET Finland Oy 710<br />

Ejendals Suomi Oy 350<br />

El-Met Technology Oy 122<br />

Elcoline Group Oy 364<br />

Ele-One Oy 228<br />

Elektro-Arola Oy 710<br />

Element Metech Oy 533<br />

Ellego Powertec Oy 735<br />

Elomatic Oy 410<br />

Elpress AB 123<br />

Eltel 519<br />

Endress+Hauser Oy 650<br />

Enkom Active Oy 123<br />

Enmac Oy 450<br />

Erlatek Oy 421<br />

Esbecon Oy 535<br />

Etra Oy 130<br />

Eurofins 463<br />

F<br />

FabPatch Oy 830<br />

Feasib Oy 830<br />

Fibroc Oy 662<br />

Filtrabit Oy 830<br />

Finfinet Oy 437<br />

Finfonic Oy 422<br />

Finncont Oy U30<br />

Finnoleum Oy/ Texaco ja Anderol<br />

Voiteluaineet 322<br />

FirePro Finland Oy 831<br />

fischer 130<br />

FlowExperts Oy 358<br />

Forenom Oy 432<br />

Fortum Recycling & Waste 133<br />

FP Finnprofiles Oy 657<br />

Franz Gottwald Oy 659<br />

Fristads Finland Oy 759<br />

G<br />

Gasmet Technologies Oy 137<br />

Geotrim Oy 131<br />

Go On Finland Oy 828<br />

H<br />

Haitor Oy 330<br />

Haklift Oy 130<br />

Halikon Kumipalvelu Oy 718<br />

Hallgruppen Oy 763<br />

Hitachi Energy Finland 513<br />

HSJ-Products Ab 455<br />

HT Laser Oy 152<br />

Hydac Oy 465<br />

Hydoring Oy 141<br />

HydraSpecma Oy 121<br />

Hyxo Oy 419<br />

I<br />

I-Valo Oy 417<br />

Ifm electronic Oy 762<br />

Iilaakso Oy 830<br />

Impoinvest Oy – kumppani kulumisen<br />

torjuntaan 512<br />

Industri-Textil Job Oy 226<br />

Innomotics AB, sivuliike Suomessa 600<br />

Inor Transmitter Oy 326<br />

INOX Finland Oy 521<br />

Insinööriliitto IL – Tekniikan akateemiset<br />

TEK 769<br />

Insta 510<br />

Instrumentarium 130<br />

Invest Lapua Oy 731<br />

InvestKauhava 731<br />

IP-Produkter Oy 310B<br />

J<br />

J&S Burger U40<br />

Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä 758<br />

Juhan Auto Oy 571<br />

Jukkola Systems Oy 600<br />

K<br />

Kailatec Oy 151<br />

Kainuun ammattiopisto 713<br />

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy 812<br />

Katko Oy 425<br />

Katsa Oy 329<br />

Keko Geopolymeerit Oy 830<br />

Kelvion AB – filial i Finland 438<br />

Keminmaan kunta 761<br />

Ketjurauma Oy 220<br />

Keyflow Oy 764<br />

KL-Lämpö Oy 354<br />

KLINGER Finland Oy 848<br />

Kokkola LCC Oy 400<br />

Kokkolanseudun Kehitys Oy 400<br />

Konecranes Finland Oy 528<br />

Kontram Oy 856<br />

Konwell Oy 859<br />

Korsu Oy U28<br />

Korves Oy 418<br />

Kotek Factory Service Oy 400<br />

Kotera Group Oy 653<br />

Kröger Works Oy 521<br />

KSB Finland Oy 564<br />

KTR Finland Oy 130<br />

Kuljetinkumi Oy 718<br />

Kumera Drives Oy 525<br />

Kunnossapitoyhdistys <strong>Promaint</strong> ry 310E<br />

Kuopion Laakeri Oy 220<br />

Kutepa Rubber Service Oy 727<br />

Kuura Innovation House 656<br />

L<br />

Laakeri-Center Oy Ab 128<br />

Laitex Oy 635<br />

Lajac Oy 738<br />

LaoBan Oy 459<br />

Lapp Automaatio Oy 850<br />

Lappia 127<br />

LaVe Oy 118<br />

Lechler Oy 310C<br />

Ledistys Oy 318<br />

LEDVANCE Oy 420<br />

LightAir Industrial AB Finland Filial 223<br />

Lindström Oy 818<br />

Lisäpalvelu 861<br />

LSK Technology Oy 435<br />

LST Service Oy 310A<br />

Lyth-Instrument Oy Ab 860<br />

M<br />

M&T Farm’s 612<br />

M-Technology Oy 321<br />

Makita 130<br />

Malux Finland Oy 357<br />

Masino Oy 628<br />

Mehiläinen Oy 553<br />

Mercamer Oy 634<br />

Meyer vastus Oy Ab 723<br />

Miilumachine Oy 511<br />

Miilux Oy 511<br />

Milwaukee 130


Mintly Oy 649<br />

MLT Machine & Laser Technology Oy<br />

548<br />

Modul-System Finland Oy 571<br />

Monitor ERP System Finland AB 143<br />

Movetec Oy Ab 665<br />

MTC Flextek Oy Ab 617<br />

Murrelektronik Power Oy 863<br />

Murri Oy 431<br />

N<br />

Netum Group Oyj 516<br />

NewPaakkola Oy 370<br />

NextOil Oy U15<br />

Nilfisk Oy 130<br />

Nome Oy 721<br />

Nomo Group | Jokilaakeri Oy 829<br />

Nord-Lock Finland Oy 310H<br />

Nordci Trail Oy 130<br />

Nordic JobCentre Oy 802<br />

Nortal Oy 636<br />

O<br />

Ocotec Oy 661<br />

OEM Finland Oy 849<br />

Omron Electronics Oy 420<br />

Onninen Oy 530<br />

Optibelt Finland Oy 130<br />

Orat Oy 100<br />

OSAO Koulutuskuntayhtymä 613<br />

OT-Kumi Oy 117<br />

Ota-Tuote Oy 130<br />

Ouca Bikes Oy 129<br />

Oukota Oy 450<br />

Oulun Ammattikorkeakoulu 310D<br />

Oulun ammattikorkeakoulu/Hybrid<br />

Energy Lab 830<br />

Oulun Yliopisto 813<br />

Oulun yliopisto/Tulevaisuuden<br />

tuotantoteknologiat (FMT) 830<br />

Oulun yliopisto/Water ecosystem 830<br />

Owatec Group Oy U10<br />

Oy Machine Tool Co 150<br />

Oy Samson Ab 862<br />

Oy Säätö Ab 429<br />

P<br />

Paloff Sammutusjärjestelmät Oy 654<br />

PANDUIT 130<br />

PCS-Engineering Oy 855<br />

PehuTec Oy 717<br />

Peittaamo Oulu, Jyväskylä 521<br />

Pepperl+Fuchs Oy 755<br />

Perel Oy 120<br />

Phoenix Contact Oy 766<br />

Pinja 310G<br />

PJ-Metalli Oy 219<br />

PLC-Automation Oy 749<br />

Pohjois-Pohjanmaan TE-palvelut 715<br />

Polar Metalli Oy 229<br />

PowerTen Oy 531<br />

PR Rolls Oy 835<br />

Premetec Oy 111<br />

Probot Oy 430<br />

<strong>Promaint</strong> -<strong>lehti</strong> 310E<br />

Purso Oy 313<br />

Pyhäjoen kunta 700<br />

R<br />

Raahen kaupunki 700<br />

Raahen Pultti Oy U20<br />

Raahen Satama Oy 700<br />

Raahen seudun kehitys 700<br />

Rah-Kone Piping Oy 711<br />

Rakeistus Oy 830<br />

Rastor-instituutti ry 616<br />

Ravelast Oy 702<br />

REBO B.V. 811<br />

Reimax Electronics Oy 651<br />

Rejlers 550<br />

Rema TipTop Oy 727<br />

Rembe Oy 726<br />

Rensi Finland Oy 222<br />

Rittal Oy 765<br />

Romuta Oy 112<br />

Roxon Oy 520<br />

Rulmeca Oy 822<br />

Ruukin Yrityspuisto Oy 700<br />

S<br />

Salgrom Technologies Oy 125<br />

Sandvik Mining and Construction Finland<br />

Oy 832<br />

Sarlin Oy Ab 614<br />

Scatman Oy 757<br />

Schaeffler Finland Oy U42<br />

Schmersal Finland Oy 756<br />

Schwer Fittings Oy 325<br />

Sealmaker Finland Oy 610<br />

Sensorex Oy 119<br />

SEW-EURODRIVE Oy 323<br />

SFS Suomen Standardit ry, ruotsiksi SFS<br />

Finska Standarder rf 311<br />

SFTec Oy 830<br />

SHJ Group Oy 166<br />

Sick Oy 750<br />

Siemens Osakeyhtiö 649<br />

Sievin Jalkine Oy 130<br />

Siikajoen kunta 700<br />

Sintrol Oy 664<br />

Siteco GmbH, Suomen sivuliike 725<br />

Sitowise Oy 630<br />

SKF 130<br />

SKS Control Oy U22<br />

SKS Mekaniikka Oy U22<br />

SofelTech Oy 624<br />

SOL Henkilöstöpalvelut Oy 754<br />

Solita Oy 170<br />

Sonepar Suomi Oy 420<br />

Sovellusmestarit Oy 424<br />

Spatialworld Oy 810<br />

SPM Instrument Oy 570<br />

SSAB Special Steels 729<br />

Starline Valves Oy 660<br />

Stig Wahlström Oy 221<br />

Sulzer Pumps Finland Oy 448<br />

Suomen Euro-Kumi Oy 130<br />

Suomen Palo-ovi Tuotteet Oy 555<br />

Suomen Toimitilakaluste Oy 456<br />

Super Fab Lab Oulu, Oulun yliopisto 830<br />

Synsam Group Finland Oy 553<br />

T<br />

Taitotalo (AEL-Amiedu Oy) 310F<br />

Talhu Oy 218<br />

TamControl Oy 110<br />

Tampereen Sähköpalvelu Oy 449<br />

Tamtron Precision Oy 851<br />

Tapojärvi Oy 720<br />

TECA Oy 534<br />

TEIJO Pesukoneet Oy 565<br />

Tekniseri Oy 610<br />

Teknoma Oy 638<br />

Tekplast Oy 400<br />

Tekstiimi Oy 833<br />

Telastar Oy U34<br />

Tele Radio Finland Oy 328<br />

Teollisuuden Monipalvelu TMP Oy 122<br />

The Warming Surfaces Company 830<br />

Tibnor Oy 730<br />

Tiivistekeskus Oy 130<br />

Tiivistetekniikka Oy 130<br />

Tilotek Oy 557<br />

TJA-Mechanic Oy 315<br />

Toivalan Metalli Oy 114<br />

Tormets Oy 826<br />

Tornion KaMa-Palvelut Oy 554<br />

Tornion Sähköpojat Oy 359<br />

Tosibox Oy 739<br />

Tranemo Workwear Finland Oy Ab 670<br />

Treston Oy 130<br />

TT Gaskets 200<br />

TT-Teknologia Oy 653<br />

Turner Door Oy 559<br />

V<br />

Vaisala Oyj 139<br />

Vaiscom Oy 710<br />

Valmet 620<br />

Vandernet Oy 130<br />

Varova Oy 457<br />

Veikko Lehti Oy 320<br />

VEM motors Finland Oy 130<br />

Vertex Systems Oy 423<br />

Viafin Service Oyj 428<br />

VincitEAM 316<br />

Vitec ALMA Oy 324<br />

VMA Parts 655<br />

Vuorenmaa Yhtiöt Oy 135<br />

W<br />

WAGO Finland Oy 619<br />

Weeefiner Oy 334<br />

Weir Minerals Finland Oy 618<br />

WEST Invest Group 419<br />

WestimQpower Oy 433<br />

Wexon Oy 211<br />

WhiteZone Oy 757<br />

Widni Oy 216<br />

Wiitta Oy 117<br />

Wika Finland Oy 854<br />

Worker Oulu Oy 814<br />

X<br />

Xylem Water Solutions Suomi Oy 160<br />

Y<br />

YTM-Industrial Oy 348<br />

Z<br />

Zarges Oy 154<br />

Zenitel Finland Oy 710<br />

Ö<br />

Öljycenter Finland Oy U50<br />

Tilanne 24.4.2022. Katso ajantasainen näytteilleasettajalista www.pote.fi/


INFO<br />

Paikka:<br />

Ouluhalli, Ouluhallintie 20, Oulu<br />

Messut avoinna:<br />

Keskiviikko 22.5. klo 9 – 17<br />

Torstai 23.5. klo 9 – 16<br />

Pysäköinti:<br />

Ouluhallin pysäköintitila on erittäin<br />

rajallinen. Tästä syystä suosittelemme<br />

saapumaan mahdollisuuksien mukaan<br />

joko messubussilla, julkisella tai<br />

kevyellä liikenteellä.<br />

Messubussi:<br />

Ilmainen messubussi kulkee etäparkista<br />

(Kivisydän) rautatieaseman kautta<br />

tapahtumapaikalle puolen tunnin<br />

välein, tasalta ja puolelta. Aikataulut<br />

löytyvät tapahtuman verkkosivuilta.<br />

Etäparkki:<br />

Kivisydän | Osoite: Hallituskatu 1 TAI<br />

20. Seuraa parkkihallissa kylttejä, jossa<br />

lukee ”KARHI”, pysäköi auto lähelle<br />

KARHI-nimistä hissiä ja nouse hissillä<br />

ylös. Messubussi lähtee hissin edestä<br />

puolen tunnin välein.<br />

Rekisteröinti:<br />

Rekisteröidy maksutta tapahtumaan<br />

jo ennakkoon: www.pote.fi. Paikan<br />

päällä ei ole rekisteröitymispistettä,<br />

omalla päätelaitteella toki onnistuu<br />

vielä sielläkin!<br />

Ravintolapalvelut:<br />

Messuilla kahvila- ja ravintolapalveluista<br />

vastaa Nallikari Oy. Ravintolat<br />

ovat auki tapahtuman aukioloaikojen<br />

mukaisesti, lounas klo 11–15.<br />

pote.fi<br />

#pote24<br />

Tapahtuman järjestää:<br />

Asiakaspalvelu: p. 010 830 0800, asiakaspalvelut@expomark.fi<br />

Ota yhteyttä asiakaspalvelumme, jos jokin asia jäi askarruttamaan.<br />

Messujen mediakumppani | promaint<strong>lehti</strong>.fi<br />

Energiamessut<br />

22.–24.10.<strong>2024</strong><br />

Tampereella<br />

energiamessut.fi


Sulzerilla<br />

panostetaan<br />

asiakassuhteisiin<br />

Teollisuuden tarpeita palvellaan Sulzerin pumpputehtaalla<br />

Kotkan Karhulasta käsin. Pitkät perinteet ja huippuosaaminen<br />

takaavat prosessipumppujemme, sekoittimiemme,<br />

turbokompressoriemme ja mekaanisten tiivisteidemme korkean<br />

laadun. Koko Suomen kattava huoltokeskusverkostomme<br />

pitää huolen asiakkaidemme prosessien kunnosta ympäri<br />

vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Lue lisää:<br />

sulzer.com/sulzerilla_panostetaan_asiakassuhteisiin<br />

Nähdään<br />

Pohjoinen<br />

Teollisuus<br />

-tapahtumassa<br />

osastolla 448.


POHJOINEN TEOLLISUUS<br />

Ihmisten<br />

välisillä<br />

kasvokkaisilla<br />

kohtaamisilla on<br />

edelleen suuri<br />

merkitys.”<br />

Voimaa<br />

pohjoisesta<br />

- tavataan Oulussa<br />

Pohjoinen Teollisuus -suurtapahtuma järjestetään jälleen Ouluhallissa<br />

toukokuussa. Näytteilleasettajapaikat myytiin loppuun jo maaliskuussa. Paikalle<br />

odotetaan tuhansia kävijöitä. Ouluun on kokoonnuttu jo vuodesta 1990.<br />

TEKSTI: VAULA AUNOLA, LÄHDE: EXPOMARK JA PROMAINT ARKISTOT<br />

Tapahtuman järjestää Expomark<br />

useiden kumppanien kanssa.<br />

Kunnossapitoyhdistys <strong>Promaint</strong><br />

ry on ollut mukana järjestelyissä<br />

alusta asti. Yhdistyksen toiminnanjohtajana<br />

Jaakko Tennilä on ollut suunnittelemassa<br />

messujen ajankohtaista asiantuntijaohjelmaa<br />

tänäkin vuonna.<br />

– Ennen suurin syy osallistua messuille<br />

oli nähdä alan uutuuksia. Internetin<br />

ja sähköistymisen myötä messujen<br />

luonne on hieman muuttunut, mutta<br />

ne ovat edelleen erinomainen tilaisuus<br />

tavata kontakteja, kuten asiakkaita ja<br />

toimittajia, ja tehdä kauppaa. Vaikka monia<br />

asioita pystyykin hoitamaan verkon<br />

yli, on ihmisten välisillä kasvokkaisilla<br />

kohtaamisilla edelleen suuri merkitys,<br />

Tennilä toteaa. Hän odottaa itsekin tapaavansa<br />

Oulussa paljon tuttuja.<br />

– Näillä messuilla on aina mukavan<br />

avoin ja välitön tunnelma, Tennilä lisää.<br />

Messut ovat olleet loppuunmyydyt jo<br />

kymmenen vuoden ajan. Vuodesta 2014<br />

lähtien kävijöitä on ollut aina yli 3000.<br />

Vuonna 2018 tehtiin ennätys, joka yli<br />

4000 kävijää.<br />

Messujen juuret<br />

Pohjois-Suomen suurin teollisuuden<br />

messutapahtuma syntyi, kun Pohjolan<br />

Kumi Oy järjesti vuosina 1990, 1992<br />

ja 1994 yhdessä päämiestensä kanssa<br />

asiakkailleen kunnossapitoaiheisen<br />

näyttelyn Oulussa. Vuodesta 1996 eteenpäin<br />

tapahtuman järjestämisvastuu siirtyi<br />

Expomarkille ja nimeksi tuli Kunnossapito.<br />

Sen rinnalla järjestettiin samaan<br />

aikaan muita tapahtumia, kuten Kaivos<br />

ja Sopimusvalmistus. Vuonna 2014 ne<br />

yhdistettiin, ja messut saivat yhteiseksi<br />

nimekseen Pohjoinen Teollisuus.<br />

– Kunnossapidon, kaivosalan, alihankinnan<br />

ja automaatioalan tapahtumien<br />

yhdistäminen samaan kokonaisuuteen<br />

on onnistunut ratkaisu, Expomark Oy:n<br />

kehityspäällikkönä toiminut Juha Nyholm<br />

totesi silloin.<br />

Sitaatteja vuosien varrelta:<br />

2006<br />

– Kunnossapitoa ei pidä nähdä vain<br />

kustannuksena, se on ennen kaikkea<br />

investointi tuotantotehokkuuteen, sanoi<br />

tehtaanjohtaja Pentti Ilmasti Stora Enson<br />

Oulun tehtaalta.<br />

– Pääomien liikkuminen rajattomasti<br />

on luonut hyvinkin hektisen kvartaalitalouden,<br />

jollaista emme ole ennen kokeneet.<br />

Esimerkiksi raskaan teollisuuden<br />

tila harvoin kääntyy kovinkaan paljoa<br />

muutamassa kuukaudessa. Yhtiöiden<br />

johdolta edellytetään kuitenkin jatkuvaa<br />

32 promaint 2/<strong>2024</strong>


POHJOINEN TEOLLISUUS<br />

Messutunnelmaa<br />

vuonna 2008.<br />

Kuva: Expomark<br />

tulostehokkuutta ja tuottavuutta, johon<br />

on vastattava, Ilmasti toteaa.<br />

Ilmasti puhui Kunnossapito 2006 –<br />

tapahtuman avausjaksolla Ouluhallissa.<br />

2012<br />

Asiantuntijapaneelissa ruodittiin Pohjois-Suomen<br />

teollisuuden kilpailukykyä.<br />

Keskustelua käytiin myös Pyhäjoelle<br />

nousevasta ydinvoimalasta, kaivosteollisuudesta<br />

ja rautatieyhteydestä Jäämerelle.<br />

Paneeliin osallistunut Etlatiedon tutkimusjohtaja<br />

Hannu Hernesniemi piti<br />

Pohjois-Suomen näkymiä hyvin valoisina.<br />

Hänen mukaansa mineraalivarat,<br />

ydinvoima ja mahdollisesti tulevaisuudessa rakennettava rata<br />

Jäämerelle muodostavat vahvan yhdistelmän.<br />

– Rautatieyhteys johonkin Jäämeren satamaan – ehkä mieluiten<br />

Kirkkoniemeen – muuttaisi koko Suomen logistisen aseman<br />

ratkaisevasti nykyistä paremmaksi, hän totesi.<br />

2018<br />

Logistiikka nousi tapahtumassa merkittävään rooliin.<br />

– Sähköautojen yleistyminen kiihtyy lähivuosina. Kehitys on<br />

nyt vahvassa alussa. Nikkeli on yksi litiumioniakkujen pääraakaaineista<br />

ja sen määrän sähköajoneuvoissa arvioidaan kasvavan<br />

merkittävästi. Kasvu näkyy jo. Vuonna 2017 nikkelin kysyntä kasvoi<br />

9 prosenttia, Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri<br />

Ratia kertoi. Hän puhui Pohjoinen Teollisuus -kongressissa.<br />

– Euroopassa Suomi on toinen merkittävistä nikkelin tuottajamaista<br />

Kreikan rinnalla. Tämä tukee Suomen mahdollisuuksia<br />

akkuliiketoiminnan kehittämisessä. Suomeen olisi mahdollista<br />

rakentaa menestyvä akkuklusteri. Se on tehtävä pian. Jos myöhästymme<br />

toimialan kehityksestä, mukaan pääseminen voi olla<br />

myöhemmin vaikeampaa, Ratia lisäsi.<br />

2020<br />

Koronapandemia levisi.<br />

– Poikkeustilanteen vuoksi olemme joutuneet sopeutumaan<br />

uudenlaisiin toimintamalleihin. Tällä hetkellä näyttää siltä<br />

tai ainakin puhutaan siitä, että osa näistä uusista malleista jää<br />

pysyvästi käytäntöön, Jaakko Tennilä kirjoitti blogissaan.<br />

– Tehokkuus on varmaan lisääntynyt monissa toiminnoissa<br />

– ainakin väliaikaisesti. Toisaalta myös kirjoittelu eri<br />

medioissa toiveesta palata työpaikoille ja oman työyhteisön<br />

piiriin on lisääntynyt. Vaikka verkon yli voi tehdä monia asioita,<br />

on ihmisten välinen kohtaaminen edelleen arvossaan ja<br />

tarpeen.<br />

REVERSE<br />

ENGINEERING –<br />

RAJATTOMASTI<br />

MAHDOLLISUUKSIA<br />

Edut yhdellä silmäyksellä:<br />

Tuki varaosien hankintaan liittyvissä ongelmissa ja erikoistilanteissa<br />

Tuotannosta poistuneiden varaosien saatavuus merkistä riippumatta<br />

Lyhyet toimitusajat<br />

Entistä pidempi käyttöikä parannetun rakenteen ja laadukkaiden<br />

materiaalien ansiosta<br />

KSB Pohjoinen Teollisuus –messuilla osastolla 564<br />

1/<strong>2024</strong> promaint 15<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 33


TUTKIMUS<br />

Pk-yrityksillä ei<br />

useinkaan ole<br />

mahdollisuutta<br />

ylläpitää kaikkea<br />

osaamista omassa<br />

organisaatiossa."<br />

TEKSTI: TUTKIJATOHTORI KHADIJEH MOMENI, TAMPEREEN YLIOPISTO JA PROFESSORI MIIA MARTINSUO, TURUN YLIOPISTO<br />

Ohjelmistotoimittajat<br />

siltana pk-yritysten<br />

muutoksessa<br />

34 promaint 2/<strong>2024</strong>


TUTKIMUS<br />

Tutkijatohtori Khadijeh Momeni<br />

(vas.) ja professori Miia Martinsuo<br />

ovat tutkineet yhdessä pk-yritysten<br />

palvelutarjooman kehitystä.<br />

Pienet ja keskisuuret tuotantoyritykset ovat<br />

suurten yritysten vanavedessä laajentamassa<br />

tarjoomaansa tuotteista palveluihin.<br />

Palvelutarjooma voi olla valtavan<br />

tärkeä pk-yrityksille, jotta ne<br />

voivat ylläpitää pitkäjänteistä<br />

suhdetta asiakkaidensa kanssa<br />

yksittäisten tuote- ja laitetoimitusten jälkeen<br />

ja siten erottua kilpailijoistaan.<br />

Liiketoiminnan digitalisaatio muuttaa<br />

myös valmistavien pk-yritysten<br />

toimintaympäristöä ja luo niille uusia<br />

mahdollisuuksia arvoa lisäävien palvelujen<br />

tarjoamiseen esimerkiksi teollisen<br />

internetin ja data-analytiikan myötä. Tällaiset<br />

datapohjaiset palvelut voivat tuoda<br />

monenlaisia hyötyjä pk-yrityksille sekä<br />

niiden omien prosessien virtaviivaistamisen<br />

ja palvelutoiminnan tehostamisen<br />

että asiakaskokemuksen ja laadun parantamisen<br />

kautta.<br />

Monenlaisia esteitä<br />

Olemme tutkineet digitaalista palvelullistumista<br />

eräissä valmistavissa pk-yrityksissä.<br />

Tutkimuksessamme havaitsimme,<br />

että valmistavat pk-yritykset eivät ole<br />

lähteneet digitalisaation tielle varauksetta.<br />

Ne kohtaavat monenlaisia esteitä<br />

digitalisaatiolle, kuten resurssien ja kyvykkyyksien<br />

rajallisuuden, digitaalisten<br />

teknologioiden asiantuntemuspulan, taloudelliset<br />

rajoitteet ja usein myös muutosvastarintaa<br />

henkilökunnassa.<br />

Halutessaan hyödyntää datapohjaisia<br />

palveluja teollisessa toiminnassaan pkyritykset<br />

voivat hyötyä ohjelmistotoimittajien<br />

osaamisesta. Ohjelmistotoimittajat<br />

kuten tietojärjestelmä-, pilvipalvelu- ja<br />

analytiikkayritykset voivat olla avuksi<br />

sekä tehokkuustavoitteiden saavuttamisessa<br />

että innovaatiopyrkimyksissä.<br />

Toimittajien rooli yhteistyössä<br />

Tutkimuksemme tarkasteli datapohjaisia<br />

palveluja. Tarkoitamme niillä sellaisia<br />

digitaalisia ja tavanomaisia teollisia<br />

palveluja, joita digitaaliset teknologiat,<br />

niihin liittyvät kytkennät ja data-analytiikka<br />

mahdollistavat ja joita yritys voi<br />

hyödyntää toimintaansa optimoidessaan<br />

ja täydentäessään kunnossapito- ja asiakaspalvelua.<br />

Peruspalvelut koskevat esimerkiksi reaktiivista<br />

huoltoa ja kunnossapitoa, asentamista<br />

ja paikan päällä havainnoituun<br />

tilannetietoon perustuvia palvelutoimintoja.<br />

Datapohjaiset palvelut puolestaan<br />

mahdollistavat ennakoivia toimenpiteitä,<br />

kuten reaaliaikaisen laitetilatiedon seurannan<br />

ja ennakoivan kunnossapidon.<br />

Datapohjaiset palvelut tarjoavat monipuolisen,<br />

syvällisen näkymän asiakkaiden<br />

laitteiden ja prosessien suorituskykyyn<br />

sekä sen myötä ajantasaiseen päätöksentekoon<br />

ja jatkuvaan parantamiseen.<br />

Kun ymmärretään pk-yritysten resurssien<br />

ja kyvykkyyksien rajallisuus ja<br />

välttämättömyys keskittyä omaan ydintoimintaan,<br />

yhteistyö ohjelmistotoimittajien<br />

kanssa voi osoittautua hyväksi keinoksi<br />

aktivoida datapohjaisten palvelujen<br />

kehittämistä ja toteutusta. Pk-yrityksillä<br />

ei useinkaan ole mahdollisuutta ylläpitää<br />

tällaista osaamista omassa organisaatiossa,<br />

kun taas suurille yrityksille omien<br />

osaamisten luominen voi olla täysin<br />

tavanomaista. Ulkopuolisilla toimijoilla<br />

on valmistavia pk-yrityksiä täydentävää<br />

tietotaitoa, teknisiä ratkaisuja ja kehityskyvykkyyttä,<br />

jotka voivat olla monella<br />

tavalla hyödyksi pk-yrityksen datapohjaisten<br />

palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa.<br />

Täydentävät osaamiset ja resurssit<br />

Valmistavilla pk-yrityksillä ei välttämättä<br />

ole sellaisia tietojärjestelmien ja ohjelmistojen<br />

asiantuntijoita ja tietoteknistä<br />

infrastruktuuria, joilla ne voisivat itsekseen<br />

lähteä kehittämään ja toteuttamaan<br />

datapohjaisia palveluja. Ulkopuoliset<br />

ohjelmistotoimittajat täyttävät tätä<br />

kuilua tarjoamalla pääsyn ajantasaiseen<br />

teknologiaan, tekniseen tietotaitoon ja<br />

tukipalveluihin.<br />

Valmistaville pk-yrityksille tavanomainenkin<br />

palvelutoiminta voi olla vierasta<br />

tai jopa ulkoistettu muille toimijoille,<br />

ja datapohjaiset palvelut edellyttävät<br />

uudenlaisia toimintatapoja. Digitaalisten<br />

palvelujen ja niihin kytkeytyvän teknologia-alustan<br />

omistajuus on liiketoiminnan<br />

kannalta oleellinen harkinnan kohde,<br />

sillä asiakasrajapinnan hallinta on erittäin<br />

oleellinen strateginen tehtävä. Ulkopuolisilla<br />

ohjelmistotoimittajilla voi olla<br />

oleellista aiempaa kokemusta ja esimerkkejä<br />

erilaisten digitaalisten palvelujen<br />

mahdollisuuksista muilta toimialoilta.<br />

Tehokas muutoksen hallinta<br />

Uusien teknologioiden käyttöönotto<br />

on aina epävarmaa ja haasteellista.<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 35


TUTKIMUS<br />

Ohjelmistotoimittajilla<br />

voi olla<br />

oleellista aiempaa<br />

kokemusta ja<br />

esimerkkejä erilaisten<br />

digitaalisten<br />

palvelujen<br />

mahdollisuuksista."<br />

Pk-yritykselle digitaalisten palvelujen<br />

edellyttämä teknologia voi olla vierasta<br />

ja etäistä. Ulkopuolisille ohjelmistotoimittajille<br />

puolestaan uuden järjestelmän<br />

toteuttaminen saattaa olla arkipäivää.<br />

Ne tuntevat keskeiset käyttöönoton vaatimukset,<br />

tyypilliset ongelmakohdat ja<br />

keinot kytkeä digitaaliset järjestelmät ja<br />

työkalut asiakkaidensa olemassa oleviin<br />

järjestelmiin. Kun ohjelmistotoimittajat<br />

itse haluavat edustaa teknologisten innovaatioiden<br />

etulinjaa, ne voivat auttaa<br />

pk-yrityksiä pääsemään osaksi tuoreita<br />

digitaalisten ratkaisujen kehitystrendejä<br />

ja samalla auttaa uusien järjestelmien<br />

tehokkaassa käyttöönotossa.<br />

Tutkimuksemme valmistavissa pkyrityksissä<br />

paljasti, että yritykset tekevät<br />

yhteistyötä ohjelmistotoimittajien kanssa<br />

kolmella eri tavalla, kuvan 1 mukaisesti.<br />

Kussakin näissä kolmessa keinossa<br />

on omanlaisensa arvo ja vaikutukset pkyrityksen<br />

toimintaan.<br />

Kertaluontoinen yhteistyö<br />

Lähes kaikilla tutkimistamme pk-yrityksistä<br />

oli jonkinlaista kertaluontoisten (tai<br />

toistuvien) hankintatransaktioiden yhteistyötä<br />

ohjelmistotoimittajien kanssa.<br />

Tällaisessa yhteistyössä toimittaja tarjoaa<br />

joitakin kaupallisesti tarjolla olevia<br />

teknisiä työkalujaan, joita pk-yritykset<br />

käyttävät peruspalvelujen mahdollistamisessa.<br />

Esimerkiksi tietyt etätuen ja<br />

laitteiden etäluovutuksen palvelut voivat<br />

vaatia jonkin tavanomaisen ohjelmistoalustan,<br />

johon pk-yritys ja sen asiakkaat<br />

ovat hankkineet ohjelmiston tai käyttölisenssin.<br />

Ulkopuolinen toimittaja siis vain<br />

myy ohjelmiston tai tarjoaa siihen pääsyn<br />

lisenssillä. Yhteistyö rajautuu ostotapahtumaan<br />

ja ohjelmistoon pääsyyn.<br />

Innovaatioyhteistyö<br />

toistaiseksi harvinaista<br />

Astetta syvempi yhteistyö ohjelmistotoimittajien<br />

kanssa syntyy, jos pk-yritys<br />

Strateginen<br />

kumppanuus<br />

Yhteisomistajuuteen<br />

perustuva liiketoimintamalli<br />

ja ohjelmistotoimittajan<br />

aktiivinen osallistuminen,<br />

esim. Software<br />

as a service-alusta<br />

Kertaluontoinen<br />

hankinta<br />

Kertaluontoinen tai toistuva<br />

hankinta pk-yrityksen ja<br />

ohjelmistotoimittajan välillä,<br />

esim. ohjelmistohankinta<br />

tai –lisenssi<br />

haluaa kehittää edistyneempiä datapohjaisia<br />

palveluja. Tutkimistamme pkyrityksistä<br />

vain yksittäisillä yrityksillä oli<br />

tällaista yhteistyötä.<br />

Tällöin pk-yritys määrittää omat toiveensa<br />

ja tarpeensa uudelle palvelulle<br />

tai ratkaisulle, etsii tarpeeseensa sopivimman<br />

ratkaisutoimittajan, ja ohjelmistotoimittaja<br />

osallistuu pk-yrityksen<br />

palvelukehitykseen, joskus jopa johtaa<br />

sitä. Esimerkiksi laitemyynnin tueksi<br />

kehitetyt suunnittelukonfiguraattorit ja<br />

laitteen tilaa monitoroivat sovellukset<br />

mahdollistavat sellaisia datapohjaisia<br />

palveluja, joissa tarvitaan pk-yrityksen<br />

omaan liiketoimintaan räätälöity ratkaisu.<br />

Tällainen kehitysyhteistyö voi jatkua<br />

pitkään ja laajentua useampaankin palveluun.<br />

Pitkäjänteinen<br />

strateginen kumppanuus<br />

Eräissä pk-yrityksissä tarvittiin liiketoimintamalliltaan<br />

pysyvämpää omistusratkaisua<br />

ja ohjelmistotoimittajan pitkäjän-<br />

Innovaatioyhteistyö<br />

Edistyneiden<br />

palvelujen yhteiskehittely,<br />

esim. uuden<br />

etävalvontaratkaisun<br />

kehittäminen<br />

Kuva 1. Yritykset<br />

tekevät yhteistyötä<br />

ohjelmistotoimittajien<br />

kanssa kolmella eri<br />

tavalla.<br />

teistä sitoutumista, joten voidaan puhua<br />

strategisesta kumppanuudesta. Näissä<br />

yksittäisissä esimerkeissä ohjelmistotoimittaja<br />

on pitkäjänteisellä sopimuksella<br />

integroitunut pk-yrityksen toimintaan<br />

esimerkiksi teknologia-alustan yhteisomistajuuden<br />

kautta. Kyse voi olla<br />

vaikkapa software as a service -alustasta,<br />

joka on pk-yritykselle kehitetty ainutkertainen,<br />

yhdessä toteutettu ratkaisu.<br />

36 promaint 2/<strong>2024</strong>


TUTKIMUS<br />

Yhteistyö sisältää alustan räätälöintiä,<br />

koulutusta, jatkuvaa tukea ja yhteistä<br />

innovaatiotoimintaa yli ajan. Tällainen<br />

kumppanuus voi muuntaa sekä pk-yrityksen<br />

omaa liiketoiminta-asemaa että<br />

järjestelmätoimittajan asemaa yritysverkostossa,<br />

sillä sopimuksen palvelutarjooma<br />

vaatii molempien osapuolten tiivistä<br />

resurssipanostusta, yhteisomistajuutta<br />

ja saatavuuteen perustuvaa ansaintaa<br />

molemmille.<br />

Muutokseen kannustavia tekijöitä<br />

Havaitsimme tutkimuksessamme joitakin<br />

sellaisia tekijöitä, jotka mahdollisesti<br />

selittävät pk-yritysten valitsemaa tapaa<br />

tehdä yhteistyötä ohjelmistotoimittajien<br />

kanssa. Tällaisia ovat pk-yrityksen aiempi<br />

palvelujärjestelmä ja -resurssit, digitaalinen<br />

kypsyys ja strategiset valinnat. Jo<br />

aiemmin kehittynyt palvelujärjestelmä<br />

tarkoitti, että pk-yrityksellä oli jo valmiutta<br />

syvällisempään yhteistyöhön.<br />

Vastaavasti digitaalinen kypsyys merkitsi<br />

rohkeampaa otetta datapohjaisten uusien<br />

palvelujen tunnistamiseen ja sen myötä<br />

halukkuuteen sitoutua pitempijänteiseen<br />

innovaatioyhteistyöhön. Joissakin pkyrityksissä<br />

palvelut oli nostettu osaksi<br />

strategisia valintoja, joten ne lähestyivät<br />

datapohjaisten palvelujen ja yhteistyön<br />

kokeiluja rohkeammin kuin yritykset,<br />

joissa palvelut lähinnä täydensivät tuotetta.<br />

Havaitsimme myös, että erilaiset<br />

ulkopuoliset tapahtumat kuten lainsäädännön<br />

muutokset, pandemia ja muut<br />

kriisit aktivoivat pk-yrityksiä etsimään<br />

uusia mahdollisuuksia datapohjaisista<br />

palveluista. Eräät yritykset aktivoivat<br />

kokonaan uutta etäpalvelujen toimintaa<br />

pandemian aikana, kun ne eivät pystyneet<br />

vierailemaan asiakasyrityksissä. Tällöin<br />

ne myös hakivat aktiivisesti sellaisia<br />

ohjelmistotoimittajakumppaneita, jotka<br />

pystyivät tuottamaan nopeita, räätälöityjä<br />

ratkaisuja etävalvonnan ja -hallinnan<br />

tarkoituksiin.<br />

Kaikki ei aina suju ongelmitta<br />

Yhteistyö ohjelmistotoimittajien kanssa<br />

ei kuitenkaan voi olla itseisarvo, eikä<br />

se myöskään aina ole ongelmatonta.<br />

Tutkimamme pk-yritykset kohtasivat<br />

yhteistyössään erilaisia tietoturvaan ja<br />

luottamuksellisuuteen, järjestelmien<br />

yhteensovittamiseen, yhteistyösuhteen<br />

monimutkaisuuteen ja tulonjakoon liittyviä<br />

haasteita.<br />

Edelleen pk-yritysten sisällä heräsi<br />

erilaisia koulutus- ja tietotarpeita sekä<br />

digitaalisten ratkaisujen hankintaan että<br />

prosessien yhteensovittamiseen liittyen.<br />

Asennemuutos henkilökunnassa voi<br />

myös vaatia tukea ja kouluttamista.<br />

Digitaalisten ratkaisujen nopeatempoinen<br />

kehittyminen merkitsee uudenlaista<br />

kehittämisen tahtia, joka voi<br />

poiketa pk-yrityksen ydinliiketoiminnan<br />

kellotaajuudesta ja sen myötä osoittautua<br />

vaikeaksi. Asiakasrajapinnan strategisuus<br />

myös haastaa pk-yritykset pitämään<br />

huolta omasta kilpailukyvystään ja<br />

asiakasrajapinnan hallinnasta. Tällaiset<br />

haasteet vaativat konkreettisia toimenpiteitä<br />

ja yhteisiä ratkaisuja pk-yrityksen ja<br />

ohjelmistotoimittajien yhteistyössä.<br />

Uudenlaisia kilpailukeinoja<br />

Uusia datapohjaisia palveluja kehittäessä<br />

ja tuottaessa yhteistyö ohjelmistotoimittajien<br />

kanssa tarjoaa valmistaville<br />

pk-yrityksille uudenlaisia kilpailukeinoja<br />

ja voi tukea niitä digitaalisessa siirty-<br />

mässä laajemminkin. Samalla niiden on<br />

kuitenkin kiinnitettävä huomiota koko<br />

toimitusverkostoon ja etenkin niiden<br />

omien asiakkaiden tarpeisiin ja kehityskulkuihin.<br />

Jotkut asiakkaat voivat<br />

suhtautua datapohjaisiin palveluihin<br />

myönteisesti, mutta joillekin uusien ratkaisujen<br />

omaksuminen vaatii totuttelua<br />

ja aikaa. Pk-yritysten kannattaa lähestyä<br />

datapohjaisten palvelujen ja digitalisaation<br />

tuomia muutoksia pitkäjänteisesti ja<br />

edistää vähitellen syveneviä suhteita ohjelmistotoimittajien<br />

kanssa realistisilla<br />

kehitysaskeleilla, ottaen oppia yhteisistä<br />

kokemuksista ja kehitystehtävistä. Myös<br />

muut sidosryhmät yhteiskunnassa saattavat<br />

innovaatiotuen ja lainsäädännön<br />

muutosten myötä tukea ja kannustaa<br />

pk-yrityksiä ripeämpään digitaaliseen<br />

muutokseen. Palvelujen kautta näillä<br />

muutoksilla voi olla suora positiivinen<br />

liiketoimintavaikutus.<br />

Pk-yritysten<br />

kannattaa<br />

lähestyä datapohjaisten<br />

palvelujen ja<br />

digitalisaation<br />

tuomia muutoksia<br />

pitkäjänteisesti."<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 37


TYÖTURVALLISUUS<br />

Uusi standardi<br />

vahvistaa<br />

työturvallisuuden<br />

osaamista<br />

TEKSTI: JUKKA KOISTINEN, TOIMINNANJOHTAJA, PSK STANDARDISOINTI<br />

JA ANTTI KARHUKIVI SAFETY MANAGER & DATA PROTECTION OFFICER, ETTEPLAN<br />

KUVITUSKUVA: SHUTTERSTOCK<br />

Työturvallisuuden peruskoulutuksen standardi ohjaa<br />

yhdenmukaisiin työturvallisuuden perustietoihin. PSK 6803<br />

määrittää vähimmäisvaatimukset.<br />

38 promaint 2/<strong>2024</strong>


TYÖTURVALLISUUS<br />

PSK 6803 Työturvallisuus. Työturvallisuuden<br />

peruskoulutus.<br />

Yhteinen kehitysyksikkö<br />

PSK standardisointi tukee ja kehittää<br />

teollisuuden standardisointia. Se on<br />

teollisuuden ja sitä palvelevien yritysten<br />

yhteinen kehitysyksikkö, josta on<br />

50 vuoden kuluessa tullut merkittävä<br />

eri osapuolten puolueeton kohtauspaikka.<br />

Sen tavoitteena on tukea jäsenistönsä<br />

kotimaista sekä kansainvälistä<br />

liiketoimintaa standardisoinnilla ja<br />

koulutuksella.<br />

Vuositasolla standardien laadintaan<br />

työryhmissä osallistuu noin 250<br />

asiantuntijaa ja sen piirissä on noin<br />

700 aktiivista asiantuntijaa, jotka<br />

osallistuvat monin eri tavoin yhteisiksi<br />

koettujen ongelmien ratkaisujen<br />

löytymiseen mm. antamalla lausuntoja<br />

standardiehdotuksiin. Jäsenyritysten<br />

yhteinen liikevaihto on yli 120<br />

miljardia euroa.<br />

PSK:n laatimat standardit ovat käytännönläheisiä<br />

ja menetelmätyyppisiä<br />

työkaluja, ja niiden kehyksinä käytetään<br />

eurooppalaisia sekä kansainvälisiä<br />

tuotestandardeja. PSK-standardit<br />

julkaistaan PSK:n kotisivujen suojatussa<br />

osiossa, jonne pääsy on ainoastaan<br />

jäsenistöllä; muille standardit<br />

myydään painoversioina.<br />

Yrityksien<br />

on toisinaan<br />

haastavaa varmistaa<br />

koulutettavan<br />

työvoiman perusosaamisen<br />

taso.”<br />

PSK 6803 yhtenäistää<br />

Uusi standardi ohjaa yhdenmukaistettuihin<br />

koulutuksiin ja koulutettavien<br />

työturvallisuuden perustason luomiseen.<br />

Standardi PSK 6803 yhdenmukaistaa<br />

teollisuuden yleisen työturvallisuuden<br />

peruskoulutuksen sisällön<br />

kaikille teollisuuden tuotantolaitoksella<br />

tai työmaalla työskenteleville<br />

henkilöille. Standardissa määritellään<br />

työturvallisuuden peruskoulutuksen<br />

tietosisällön vähimmäisvaatimukset.<br />

Standardi asettaa vaatimuksia myös<br />

koulutuksen toteutukselle ja kouluttajalle.<br />

Etenkin teollisuuden työympäristössä<br />

on tunnistettu korkean turvallisuusosaamisen<br />

tarve, mutta standardi<br />

on sovellettavissa myös muiden alojen<br />

turvallisuuskoulutuksiin. Peruskoulutus<br />

keskittyy työturvallisuuden<br />

Teollisuuden työympäristöissä<br />

on tunnistettu<br />

korkean turvallisuusosaamisen<br />

tarve, missä<br />

yritykset pääasiassa vaativat<br />

työtehtäväkohtaisia pätevyyksiä<br />

ja koulutuksia henkilöstöltään sekä<br />

yhteistyökumppaneiltaan. Koulutettavien<br />

henkilöiden työturvallisuuden<br />

perustaso kuitenkin vaihtelee laidasta<br />

laitaan Suomen, ja erityisesti ulkomaisen<br />

työvoiman osalta, jolloin yrityksien<br />

on haastavaa varmistaa saapuvan<br />

työvoiman työturvallisuustasoa.<br />

PSK Standardisointi otti kyseisen<br />

haasteen vastaan ja kokosi aiheelle<br />

omistautuneen työryhmän PSK 68/3<br />

Työturvallisuuskoulutus, jonka tavoitteeksi<br />

asetettiin luoda työturvallisuuden<br />

peruskoulutukselle standardi:<br />

– Kyseessä on tietääksemme<br />

maailman ensimmäinen ja ainoa<br />

työturvallisuuskoulut<br />

uksen standardi, toiminnanjohtaja<br />

Jukka Koistinen PSK:lta sanoo.<br />

– Uusi standardi edustaa<br />

merkittävää askelta kohti<br />

työturvallisuuden parantamista eri<br />

teollisuuden toimialoilla, Safety<br />

Manager & Data Protection Officer<br />

Antti Karhukivi, Etteplanilta toteaa.<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 39


TYÖTURVALLISUUS<br />

”Standardin<br />

mukaisen<br />

koulutuksen avulla<br />

varmistuu, että<br />

työntekijöillä on<br />

asianmukaiset<br />

ja yhdenmukaiset<br />

lähtötiedot<br />

työturvallisuuden<br />

keskeisistä<br />

käytännöistä”.<br />

perustietojen kouluttamiseen. Tarkoituksena<br />

on antaa koulutettaville tietämys<br />

keskeisistä turvallisuusasioista<br />

luoden pohjan turvalliselle työskentelylle<br />

ja osaamisen kehittämiselle.<br />

Standardia voidaan myös käyttää eri<br />

toimijoiden, mukaan lukien kansainvälisten,<br />

työturvallisuuskoulutusten<br />

vertailuun.<br />

Merkittävä edistysaskel<br />

– Uusi standardi edustaa merkittävää<br />

askelta kohti työturvallisuuden<br />

parantamista eri teollisuuden toimialoilla,<br />

toteaa Antti Karhukivi, Safety<br />

Manager & Data Protection Officer,<br />

joka on toiminut Etteplanin edustajana<br />

työryhmässä alusta alkaen.<br />

– Standardin mukaisen koulutuksen<br />

avulla yritykset voivat varmistaa,<br />

että työntekijöillä on asianmukaiset<br />

ja yhdenmukaiset lähtötiedot työturvallisuuden<br />

keskeisistä käytännöistä,<br />

mikä puolestaan edistää työpaikkojen<br />

työpaikkakohtaista perehdytystä,<br />

turvallisuuskulttuuria ja siten myös<br />

vähentää tapaturmia, hän lisää.<br />

Ei korvaa työpaikkakohtaista<br />

perehdytystä<br />

Standardisointityö käynnistettiin<br />

vuonna 2021, jolloin ryhdyttiin<br />

luomaan turvallisuuskoulutuksen<br />

yhdenmukaista sisältöä. Työryhmän<br />

tavoitteena on ollut luoda sisältö<br />

turvallisuuskoulutukselle kattamaan<br />

teollisuudessa tarvittavat perustiedot<br />

sekä antamaan yhdenmukainen<br />

perusta ennen työpaikkakohtaista perehdytystä.<br />

Onkin tärkeää huomioida,<br />

että standardin mukainen koulutus ei<br />

korvaa työpaikkakohtaista perehdytystä,<br />

vaan antaa yhteiset pohjatiedot<br />

turvallisuuden näkökulmasta.<br />

Työturvallisuuden koulutuksien<br />

standardisointi jatkuu myös tulevaisuudessa.<br />

Useiden osa-alueiden<br />

osaamista<br />

Standardin laadinnasta on<br />

vastannut työryhmä PSK 68/3<br />

TYÖTURVALLISUUSKOULUTUS,<br />

jossa on ollut mukana tuotannon,<br />

suunnittelun, koulutuksen,<br />

konsultoinnin sekä tarkastuksen<br />

edustajia.<br />

– Työryhmän toiminta on ollut hyvin<br />

kattavaa ja tehokasta. Toiminta oli<br />

itseasiassa niin tehokasta, että standardin<br />

työversion todettiin olevan<br />

lähes kahden standardin kokoinen,<br />

jolloin standardin työversiot jaettiin<br />

nyt julkaistuun peruskoulutukseen<br />

sekä tulevaan syventävään koulutukseen,<br />

työryhmän sihteerinä toiminut<br />

toiminnanjohtaja Jukka Koistinen<br />

PSK:lta sanoo.<br />

Työ syventyy edelleen<br />

Jatkoaskeleena työryhmä on laatimassa<br />

standardia PSK 6804 työturvallisuuden<br />

syventävälle peruskoulutukselle,<br />

jonka koulutussisältö on<br />

suunnattu esim. työlupien myöntäjille,<br />

vastuullisille esihenkilöille ja muille<br />

työnantajan edustajille. Tulevalle<br />

standardille ei ole vielä arvioitua julkaisuajankohtaa.<br />

– Standardi on herättänyt paljon<br />

mielenkiintoa ja synnyttänyt odotuksia<br />

koko sen laadintavaiheen aikana.<br />

Nyt seurataan, kuinka koulutusorganisaatiot<br />

ja teollisuuden yritykset ottavat<br />

standardin vastaan. Kyseessä on<br />

tietääksemme maailman ensimmäinen<br />

ja ainoa työturvallisuuskoulutuksen<br />

standardi, ja siten tällä on suuret<br />

käyttömahdollisuudet myös Suomen<br />

ulkopuolella, vaikka pohjana käytämmekin<br />

Suomen lakivaatimuksia.<br />

Seuraamme kiinnostuksella, syntyykö<br />

standardeihin jatkokehitystarpeita<br />

tai -ajatuksia, Jukka Koistinen arvioi<br />

tulevaisuuden näkymistä.<br />

Lisätietoja ja itse standardi<br />

löytyvät PSK:n verkkosivuilta:<br />

psk-standardisointi.fi<br />

Standardin sisällön aiheita<br />

Työturvallisuuden vastuut,<br />

velvollisuudet ja oikeudet<br />

työpaikalla<br />

Perehdyttäminen ja<br />

työpanostaminen<br />

Työympäristö<br />

Riskien arvioinnin perusteet<br />

Vaarojen tunnistaminen,<br />

vaaratekijät ja -tilanteet sekä<br />

toimenpiteet<br />

Työkyky, työn<br />

kuormitustekijät ja altisteet<br />

Koneiden ja laitteiden<br />

turvallisuus<br />

Prosessiturvallisuus<br />

Räjähdysvaaralliset tilat<br />

(ATEX)<br />

Energiasta erottaminen<br />

Nostotyöt<br />

Suljetun tai ahtaan tilan työt<br />

Kemikaaliturvallisuuden<br />

perusteet<br />

Sähkötyöturvallisuuden<br />

perusteet<br />

Tulityöturvallisuuden<br />

perusteet<br />

Henkilösuojaimet<br />

Turvallisuusmerkinnät ja<br />

-signaalit<br />

Työalueen tilapäinen<br />

rajaaminen<br />

Turvallisuushavainnot ja<br />

ilmoitukset<br />

Toimiminen onettomuus- ja<br />

tapaturmatilanteissa<br />

Häiriö- ja poikkeamatilanteet<br />

Putoamisvaaralliset työt<br />

Työlupakäytännöt<br />

Koulutuksen toteutus ja<br />

voimassaolo<br />

40 promaint 2/<strong>2024</strong>


KUNNOSSAPIDON<br />

TUNNUSLUVUT,<br />

SUUNNITTELU JA<br />

RESURSSIT (WCM 3)<br />

20.-21.11.<strong>2024</strong> TAMPERE<br />

Kunnossapidon operatiivisen toiminnan ja<br />

resurssien suunnittelu tehdään laitoksen<br />

käytettävyystavoitteiden perustella. Asetettujen<br />

tavoitteiden seuranta ja toiminnan tehokkuuden<br />

kehittäminen perustuvat oikein valittuihin<br />

mittareihin ja kunnossapidon tunnuslukuihin.<br />

Toiminnanohjaus- ja laitostiedonhallintajärjestelmät<br />

tukevat suunnittelua, toteutusta ja raportointia.<br />

Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon<br />

johto-, kehitys-, suunnittelu- ja työnjohto -<br />

tehtävissä toimiville henkilöille sekä asiantuntijoille,<br />

joiden vastuulla on laitoksen johtamisen, talouden<br />

ja toiminnan kehittäminen. Se sopii myös kunnossapidon<br />

palveluyrityksissä toimiville henkilölle.<br />

Tilaisuus on osa World Class Maintenance<br />

-koulutusohjelmaa.<br />

Tilaisuuden aiheita:<br />

Datasta tunnuslukuihin<br />

Kunnossapidon riskipohjaiset päätökset<br />

Epävarmuuden hallinta päätöksenteossa<br />

Kunnossapidon työnsuunnittelu<br />

Vuosihuoltojen suunnittelu<br />

Datan hyödyntäminen kunnossapidon tukena ja<br />

elinjakson hallinnassa<br />

Kunnossapidon sopimukset ja materiaalitoiminnot<br />

Kokemuksia kunnossapidon kehittämisestä (case)<br />

Hinta: 1390 euroa + alv 24 %<br />

<strong>Promaint</strong> ry:n jäsenille 200 €:n alennus.<br />

www.promaint.net > tapahtumakalenteri<br />

KUNNOSSAPIDON<br />

JOHTAMINEN JA<br />

FYYSISEN OMAISUUDEN<br />

HALLINTA (WCM 4)<br />

17.-18.12.<strong>2024</strong> VANTAA<br />

Tuotantoa tukevalla kunnossapidon strategialla<br />

ja organisoinnilla yritys pystyy käyttämään<br />

tuotantokoneistojaan optimaalisilla tehoilla ja<br />

kustannuksilla. Fyysisen omaisuuden hallinnan<br />

tavoitteena on saada olemassa olevat resurssit<br />

tukemaan yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita<br />

mahdollisimman tehokkaasti ottaen huomioon<br />

tuotantoteknologian, taloudelliset lainalaisuudet<br />

ja ympäristön vaatimukset.<br />

Koulutus on suunniteltu tuotannon ja kunnossapidon<br />

johto-, kehitys- ja suunnittelu tehtävissä<br />

toimiville henkilöille sekä asiantuntijoille, joiden<br />

vastuulla on laitoksen johtamisen, talouden ja<br />

toiminnan kehittäminen. Se sopii myös kunnossapidon<br />

palveluyrityksissä toimiville henkilölle.<br />

Tilaisuus on osa World Class Maintenance<br />

-koulutusohjelmaa.<br />

Tilaisuuden aiheita:<br />

Kunnossapidon organisointi ja prosessien hallinta<br />

Kunnossapidon talous ja budjetointi<br />

Kunnossapidon johtaminen (case)<br />

<br />

Fyysisen omaisuuden hallinta - Asset Management<br />

Yrityksen strategia ja kunnossapidon tavoitteet<br />

Osaamisen kehittäminen osana yrityksen strategiaa<br />

Hinta: 1390 euroa + alv 24 %<br />

<strong>Promaint</strong> ry:n jäsenille 200 €:n alennus.<br />

www.promaint.net > tapahtumakalenteri<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 41


VIERASKYNÄ | KARI KOMONEN<br />

Standardointi –<br />

välttämätön paha vai<br />

turhake…<br />

"Meidän jokapäiväinen elämämme perustuu standardeihin, vaikka emme ole<br />

sitä huomanneet. Sisältövaroitus: tämä on standardisoinnin epävirallinen<br />

myyntipuheenvuoro."<br />

Kun kysyin kuusi vuotta sitten<br />

kurssieni osanottajilta, ovatko<br />

he tutustuneet tuotantoomaisuudenhallinnan<br />

ja<br />

kunnossapidon standardeihin, vain<br />

muutama käsi nousi (ehkä 20 %<br />

osanottajista). Kun esitin saman kysymyksen<br />

joulukuussa 2023, lähes<br />

jokainen käsi nousi.<br />

Ihmisten yhteisöt, yhteiskunnat<br />

perustuvat rakenteisiin kuten<br />

sääntöihin, lakeihin, sovittuihin käytäntöihin<br />

ja hämmästyttävää kyllä,<br />

standardeihin. Elämämme perustuu<br />

standardeihin. Yhteistoiminta ja sosiaalinen<br />

elämä perustuu standardeihin.<br />

Tiede ja tekninen ympäristömme<br />

perustuu standardeihin. Meidän henkilökohtainen<br />

ajattelumme perustuu<br />

standardeihin. Ilman standardeja ei<br />

ole rakenteita on vain anarkiaa, minkä<br />

seurauksena ei ole turvallisuutta,<br />

ei ole jatkuvuutta, ei ole kehitystä, ei<br />

ole yhteiskuntaa, ei ole infrastruktuuria….<br />

Erikoinen väite, mutta totta!<br />

Elämää standardien<br />

katveessa<br />

Eräänä päivänä aloin pohtia, minkälaisia<br />

standardeja itse käytän lähes<br />

päivittäin. Löytyihän niitä ja enemmän<br />

kuin uskoinkaan:<br />

• kielet, joita käytämme päivittäin<br />

kommunikointiin<br />

• kulttuuri, jonka mukaan toimimme<br />

• vaatetus<br />

• asuminen<br />

• kalenteri<br />

• musiikki<br />

• matematiikka<br />

• infrastruktuuri ja muut tekniset<br />

systeemit<br />

• fysiikka ja muut luonnontieteet<br />

• luonto itsessään.<br />

Luultavasti ensimmäinen reaktio<br />

tähän listaan on se, että eihän edellä<br />

mainituissa asioissa ole mitään<br />

standardia, vaan kaikki mellastaa<br />

tavoillaan. Kielen täytyy olla standardoitu<br />

tai muuten emme ymmärrä<br />

toisiamme. Kuitenkin voimme kehittää<br />

sanojen erilaisia kombinaatioita,<br />

järjestyksiä ja jopa muunnoksia,<br />

jotka parhaimmillaan tulevat mukaan<br />

kielistandardeihin, kun ihmiset alkavat<br />

käyttää niitä suurin joukoin. Kieli<br />

kehittyy kuten ne dokumentit, joita<br />

pidämme perinteisinä standardeina<br />

kunnossapidossa. Esimerkiksi kännykkä<br />

on sanana tuore arkikäyttöön<br />

yleistynyt sana muunnos. Yrityksissä<br />

kehittyy oma kielensä omine termeineen,<br />

esimerkkinä sana ”jankki”, joka<br />

muuten kuvaa tukosta. Muunnoksista<br />

huolimatta suurin osa käytetyistä<br />

ilmaisuista perustuu suomen kielen<br />

standardiin.<br />

Tavataan standardisti<br />

Kulttuurikin on standardi, jos tarkoitamme<br />

sillä myös tapojamme.<br />

Tervehdimme, kun tapaamme tuttavia,<br />

emmekä ainakaan tyypillisesti<br />

harrasta ensimmäiseksi väkivaltaa.<br />

Meidän ihmisten<br />

on helppo<br />

elää standardoidussa<br />

maailmassa.”<br />

Pukeudumme tietyllä ”hyväksyttävällä”<br />

toisia kunnioittavalla tavalla<br />

juhlatilaisuuksiin. Poikkeuksiakin aina<br />

toki löytyy, sillä eri ihmiset voivat tulkita<br />

kunnioittavan hieman eri tavalla<br />

ja tasolla.<br />

Sitä mukaa, kun eri kulttuurien<br />

välinen kanssakäyminen lisääntyy,<br />

tavatkin standardoituvat globaalisti.<br />

Kättely alkaa olla melko yleinen tervehtimisen<br />

standardi eli tapojen entropia<br />

kasvoi. Kulttuuri muuttuu. Toki<br />

covid-pandemia järkytti tätä standardia<br />

ja tilalle tuli nyrkki nyrkkiä vasten<br />

terveysturvallinen tapa ja teitittelystandardi<br />

muuttui sinuttelustandardiksi.<br />

Tosin olen huomannut oman<br />

ikääntymisen siitä, että kohtaan yhä<br />

useammin teititteleviä nuoria. En ole<br />

42 promaint 2/<strong>2024</strong>


VIERASKYNÄ<br />

Kalenterista<br />

on globaalilla<br />

tasolla muutama<br />

sovellus, mutta niin<br />

on käyttövarmuuden<br />

standardeistakin.”<br />

kuitenkaan huomauttanut heitä uudistuneesta<br />

standardista. Kulttuurista<br />

standardia on vahvistettu usean<br />

osatekijän suhteen lainsäädännöllä.<br />

Vaatteiden vaatimukset<br />

Kun katsoo ympärilleen, ei aina voi<br />

uskoa, että vaatetuksessa olisi jotain<br />

standardia. Mutta sitä kuitenkin<br />

löytyy, kuten miehillä on useimmiten<br />

jaloissaan housut. Samoin iho peitetään<br />

kesälläkin pääosin, ellei olla rannalla<br />

makoilemassa lomalaisina. Toki<br />

kulttuurisia eroja ja vaatetuksellisia<br />

taideteoksia löytyy, mutta pääosin<br />

ajatus on yhteneväinen: vaatteilla<br />

peitetään jotain useimmiten ja kehoa<br />

lämmitetään. Nuorisomuoteja voidaan<br />

pitää standardin yrityskohtaisina<br />

sovelluksina. Ilmasto-olosuhteet<br />

vaikuttavat luonnollisesti toteumiin.<br />

Olkoot nämä niitä toimialakohtaisia<br />

eroja.<br />

3h + kt + kph + s<br />

Asuminen se vasta standardisoitua<br />

onkin. Asuntoon kuluu keittiö eri<br />

muodoissaan, jonkinlainen oleskelutila,<br />

makuukammiot sekä pesutilat<br />

ja toiletit. Toisaalta nykyiseen asumiseen<br />

kuuluu tyypillisesti kehittynyt<br />

infrastruktuuri ja tietyt ominaisuudet,<br />

kuten riittävä lämpö ja tuulensuoja.<br />

Arkkitehdit toki yrittävät joskus<br />

vaatesuunnittelijoiden tapaa siirtää<br />

asumiseen liittyviä ratkaisuja anarkian<br />

puolelle, mutta edellä mainitut<br />

ominaisuudet on vaikea kiertää.<br />

Lisäksi myös asumistapojen osalta<br />

entropia on jatkuvasti kasvanut.<br />

Asunnoissa on myös runsaasti standardoituja<br />

laitteita ja komponentteja.<br />

Yrityksien ja kuluttajien elämä<br />

olisi melkoista sekamelskaa, jos<br />

näin ei olisi. Jos yritys tarjoaa täysin<br />

standardeista poikkeavan pistorasian,<br />

kuinka kuluttaja voisi löytää<br />

sähkölaitteen, jonka sähköliitynnät<br />

sopisivat tähän täysin yksilölliseen<br />

pistorasiaan.<br />

Kalenterista on globaalilla tasolla<br />

muutama sovellus, mutta niin on<br />

käyttövarmuuden standardeistakin.<br />

Jokainen kalenteripoikkeama on<br />

korkeintaan alueellinen standardi.<br />

Yleisin standardi muodostuu vuosista,<br />

joka jakaantuu kuukausiin, joka<br />

jakautuu viikkoihin ja viikot päiviin.<br />

Vaikkei kalenteri toimikaan kellon<br />

tarkkuudella, jatketaan tästä tunneilla<br />

minuuteilla ja sekunneilla jne.<br />

Musiikki!<br />

Väitteeni musiikin standardin mukaisuudesta<br />

herättänee tukevia<br />

pääpudistuksia ja naureskelua<br />

etenkin, jos lukija vertaa keskenään<br />

Sibeliuksen 2. sinfonian säveliä vaikkapa<br />

Popedan musiikkiin. Musiikin<br />

kieli länsimaissa on kuitenkin pitkälti<br />

tuotteistettu, onhan meillä nuotit,<br />

nuottikirjoitus, sävellajit, soinnut ja<br />

soittotyylit. Jopa perusrytmit on pitkälti<br />

standardoitu, vaikka Nightwish<br />

niitä pyrkiikin usein huolellisesti, mutta<br />

onnistuneesti väistämään (mikä<br />

plussana todettakoon).<br />

Mutta näillä standardeilla voidaan<br />

saada aikaan hyvin monipuolista ja<br />

toisistaan poikkeavia musiikkinautintoja.<br />

Ilmari Krohnin (Musiikin teorian<br />

oppijakso, osa I: Rytmioppi. WSOY<br />

1958) mukaan rytmiyksiköt ja iskut<br />

ovat oheisen listan mukaisia (Wikipedia).<br />

Löytyisikö noista uusia näkökulmia<br />

kunnossapidon terminologiaan,<br />

kunnossapidon aikakäsitteisiin.<br />

• täyspitkä (1) (taaaa)<br />

• spondee (1/2 + 1/2) (taa taa)<br />

• daktyyli (1/2 + 1/4 + 1/4) (taa ti ti)<br />

• vastadaktyyli (1/4 + 1/4 + 1/2) (ti ti<br />

taa)<br />

• (1/2. 1/4) (ta-aa ti)<br />

• (1/4 1/2.) (ti ta-aa)<br />

• synkooppi (1/4 + 1/2 + 1/4) (ti taa ti)<br />

• trioli (1/3 + 1/3 + 1/3) (ti ti ti)<br />

Vaikka musiikin kielioppi on<br />

tarkasti määritelty, se tarjoaa sovellusmahdollisuuksia<br />

klassisesta<br />

musiikista oopperaan, musikaaleihin,<br />

jazziin, iskelmiin, rockiin, metalliin<br />

sekä punkkiin ja moniin muihin. Ja<br />

edelleen näissä hyvin erilaisiin kappaleisiin.<br />

Jopa atonaalisen musiikin<br />

voi paremmin hahmottaa tonaalisen<br />

musiikin standardein.<br />

Musiikki on hyvä esimerkki siitä,<br />

että standardit luovat perustan, mutta<br />

tarjoavat samalla mahdollisuuden<br />

yksilökohtaisiin (yrityskohtaisiin) sovelluksiin.<br />

Toisaalta vaikka maailma<br />

muuttuu, standardit ovat yhä tärkeitä,<br />

koska ne muuttuvat maailman<br />

muutoksen mukana.<br />

Raamit ovat tarpeen<br />

Asiantuntijoiden mukaan ihminen<br />

tarvitsee raameja, rajoja ja myös<br />

rutiineja, koska muutoin valinnan<br />

vaihtoehtoja on liikaa, elämä ennustamatonta<br />

ja anarkistista. Yksityisten<br />

ihmisten on helppo elää<br />

standardoidussa maailmassa, mutta<br />

samanaikaisesti toivotaan vapautta<br />

rajoittavista tavoista, vaatimuksista<br />

ja säännöistä. Yritysmaailmassa<br />

arvostetaan yritysympäristön ennustettavuutta,<br />

mutta samanaikaisesti<br />

toivotaan mahdollisuuksia tarjoavia<br />

vapausasteita, koska suuret voitot<br />

vaativat usein korkean riskin vaihtoehtoja.<br />

Edellä esitetyt raamit, rajat, säännöt,<br />

systeemit ja rutiinit edustavat<br />

yhteiskunnan rakenteita. Vaikka kaipaamme<br />

varmuutta, yhteiskunnassa<br />

esiintyy jatkuvasti halua murtaa rakenteita,<br />

joita kuitenkin välttämättä<br />

tarvitsemme.<br />

Tämä kirjoitukseni kumpusi lukuisista<br />

keskusteluista, joita olemme<br />

käyneet eri yhteyksissä standardien<br />

hyödyistä taikka hyödyttömyydestä<br />

kunnossapitäjän kannalta. Palaan<br />

asiaan seuraavassa <strong>Promaint</strong> lehden<br />

numerossa.<br />

Blogin kirjoittaja Kari Komonen on ollut<br />

mukana eri rooleissa EFNMS:n, CEN TC 319<br />

komitean ja <strong>Promaint</strong> ry:n toiminnassa.<br />

Hän on ollut tuottamassa useita<br />

kunnossapitoalan julkaisuja.<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 43


PAINELAITEFOORUMI<br />

22.–23.10.<strong>2024</strong> TAMPERE<br />

Painelaitefoorumi on teollisuuden ja voimalaitosten<br />

sekä yhdyskuntatekniikan painelaitteiden<br />

parissa työskenteleville kunnossapitäjille,<br />

käytönvalvojille, tarkastajille ja alan asiantuntijoille<br />

tarkoitettu tilaisuus, jossa käydään läpi<br />

alan ajankohtaisia kysymyksiä eri sidosryhmien<br />

edustajien puheenvuoroissa. Tänä vuonna<br />

aiheina on mm. vihreän siirtymän aiheuttamat<br />

vaikutukset teollisuuteen ja energiantuotantoon<br />

sekä niiden painelaitteisiin. Samalla sinulla on<br />

mahdollisuus tutustua Energia <strong>2024</strong> -messuihin.<br />

Tilaisuuden aiheita:<br />

Vetytalouden teknisiä haasteita<br />

Vedyn käsittelyn ja varastoinnin<br />

turvallisuus<br />

Tulossa pienet modulaariset<br />

ydinreaktorit (SMR)<br />

Sähkökattilat<br />

Hyvä konepajakäytäntö – uusi standardi<br />

Voimalaitoksen käyttövarmuuden<br />

kehittäminen (case)<br />

Katsaus painelaitestandardeihin<br />

Painelaitelainsäädäntö<br />

Painelaitelaiteiden käytön valvonta<br />

Painelaitteiden vaurioselvityksiä<br />

Painelaiteiden hallinta<br />

Vaarojen tunnistaminen ja riskien<br />

arviointi<br />

Hinta: 1290 euroa + alv 24 %<br />

<strong>Promaint</strong> ry:n jäsenille 200 €:n alennus.<br />

www.promaint.net > tapahtumakalenteri<br />

PAINELAITTEIDEN KÄYTÖN<br />

JA KUNNON VALVONTA<br />

6.–7.11.<strong>2024</strong> TAMPERE<br />

Käytön valvojan tehtävänä on mm. henkilökohtaisesti<br />

valvoa painelaitteen käyttöä ja kuntoa sekä<br />

pitää painelaitteen omistaja tietoisena olennaisista<br />

painelaitteen käyttöön ja kuntoon liittyvistä seikoista.<br />

Hänen tulee myös varmistua siitä, että painelaitetta<br />

käyttävä henkilökunta tuntee painelaitteen<br />

toiminnan, käyttöohjeet ja turvallisuussäännökset.<br />

Vuoden 2017 alusta voimaan tulleet uudet säädökset<br />

edellyttävät, että painelaitteelle on nimetty yksi<br />

tai useampi käytön varavalvoja.<br />

Koulutustilaisuus on tarkoitettu teollisuuden ja<br />

voimalaitosten painelaitteiden käytön valvojille ja<br />

vara valvojille sekä painelaitteiden kunnossapidon<br />

parissa työskenteleville henkilöille. Tilaisuudessa<br />

käydään läpi uusitun lainsäädännön vaatimuksia<br />

sekä alan ajankohtaisia kysymyksiä niin viranomaisten,<br />

tarkastuslaitosten kuin teollisuudenkin<br />

edustajien puheenvuoroissa.<br />

Tilaisuuden aiheita:<br />

Kemikaalien käsittelyä koskevat säädökset<br />

Painelaitelainsäädäntö<br />

Kehittyneet NDT-menetelmät<br />

Tiivisteet käytön valvojien näkökulmasta<br />

Painelaitekiinnikkeet<br />

Käytön valvojan tehtävät ja vastuut sekä<br />

sattuneita onnettomuuksia<br />

Tarkastuslaitoksen kokemuksia painelaitteiden<br />

valmistuksesta<br />

Putkistojen asennus-, korjaus- ja muutostyöt<br />

Laadunvarmistus ja<br />

laadunvalvontatoimitusprojekteissa<br />

Edellytykset painelaitetarkastuksen sujuvaan<br />

läpivientiin<br />

Hinta: 1290 euroa + alv 24 %<br />

<strong>Promaint</strong> ry:n jäsenille 200 €:n alennus.<br />

www.promaint.net > tapahtumakalenteri<br />

44 promaint 2/<strong>2024</strong>


TYÖTURVALLISUUS<br />

Lisääntymisikäisille<br />

erityistä<br />

suojaa<br />

työturvallisuusasetuksia<br />

kiristettiin<br />

– koskee laajasti<br />

tehdastyötä<br />

Työnantajille tuli uusia velvollisuuksia.<br />

Ne liittyvät työntekijöiden altistumiseen<br />

vaarallisille aineille sekä odottavien ja<br />

imettävien äitien erityiseen suojelemiseen.<br />

TEKSTI: VAULA AUNOLA | KUVITUSKUVA: FREEPIK<br />

Huhtikuun alussa syöpävaaran<br />

ja lisääntymisvaaran<br />

torjunnasta annettiin uusi<br />

asetus. (Vna 113/<strong>2024</strong>)<br />

– Jatkossa lisääntymiselle vaaralliset<br />

altisteet tulee huomioida työpaikalla<br />

samaan tapaan kuin syöpävaaralliset<br />

altisteet. Asia koskettaa laajasti<br />

eri toimialoja, kuten metalli- ja kemianteollisuutta,<br />

rakentamista, kaivosalaa,<br />

huolto- ja korjaustöitä eri aloilla,<br />

ja lääkkeiden osalta myös sote-alaa,<br />

vanhempi asiantuntija Piia Taxell<br />

Työterveyslaitoksesta kertoo.<br />

– Työterveyshuolto on työpaikan<br />

tärkein kumppani lisääntymisterveyteen<br />

liittyvissä kysymyksissä, hän<br />

lisää.<br />

Sitovat raja-arvot<br />

Lainsäädännön päivityksessä usean<br />

lisääntymiselle vaarallisen altisteen<br />

haitalliseksi tunnetut pitoisuudet<br />

(HTP-arvot) muuttuivat sitoviksi<br />

raja-arvoiksi.<br />

Muutos koskee muun muassa hiilimonoksidia,<br />

dimetyyliformamidia,<br />

N-metyylipyrrolidonia, bisfenoli A:ta<br />

ja elohopeaa.<br />

Työntekijöiden altistuminen<br />

työpäivän aikana ei saa ylittää sitovia<br />

raja-arvoja.<br />

Altistuvat luetteloon<br />

Työnantajan tulee jatkossa pitää luetteloa<br />

työntekijöistä, jotka altistuvat<br />

TIETOPAKETTI AIHEESTA<br />

Työterveyslaitos on koonnut verkkosivuilleen tietopaketin lisääntymiselle<br />

vaarallisista kemiallisista altisteista sekä yhteenvedon työnantajan<br />

velvollisuuksista ja työterveyshuollon roolista.<br />

Sivuilta löytyy myös ohjeellinen lista lisääntymiselle vaarallisista aineista,<br />

joille altistuvista työntekijöistä työnantajan tulee pitää luetteloa. Työnantaja voi<br />

ladata sivuilta myös mallipohjan, jota voi hyödyntää luettelon suunnittelussa.<br />

Työterveyslaitoksen Raskaus ja työ -neuvontapalvelu myös neuvoo<br />

työterveyshuollon ja äitiysneuvoloiden asiantuntijoita sekä raskaana olevia<br />

työntekijöitä.<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 45


TYÖTURVALLISUUS<br />

työssään kyseisille lisääntymiselle vaarallisille<br />

aineille. Luettelo koostetaan kalenterivuosittain, ja<br />

työnantajan pitää säilyttää sitä viiden vuoden ajan.<br />

KIRKKAASTI PAREMPAA<br />

AIKUISKOULUTUSTA!<br />

Taitotalosta löydät käytännönläheisiä kursseja sekä<br />

seminaareja ja tutkintoja prosessiteollisuuden sekä<br />

teollisuuden kunnossapidon ammattilaisille.<br />

KURSSIT<br />

Hydrauliikka 1, perusteet 3.–6.9.<strong>2024</strong><br />

Prosessiteollisuuden pumppujen asennus ja huolto<br />

24.–25.9.<strong>2024</strong><br />

Hydrauliikka 2, jatkokurssi 25.–27.9.<strong>2024</strong><br />

Laserlinjaus koneenasennuksessa 26.–27.9.<strong>2024</strong><br />

Hydrauliikkaprojektin suunnittelu ja hoito<br />

1.–2.10.<strong>2024</strong> Uusi kurssi<br />

Teollisuuden voitelujärjestelmät ja niiden<br />

huoltokohteet 2.–3.10.<strong>2024</strong> Muuramessa<br />

Uudistettu ohjelma<br />

Mekaanisten voimansiirtolaitteiden kunnossapito<br />

29.–30.10.<strong>2024</strong><br />

Voiteluhuoltohenkilön pätevöintiin valmentava<br />

koulutus – taso 1, 29.–31.10.<strong>2024</strong><br />

Voitelijan pätevöintiin valmentava koulutus,<br />

taso 1 – tentti 31.10.<strong>2024</strong><br />

Pneumatiikan perusteet 21.–22.10.<strong>2024</strong><br />

SEMINAARIT<br />

Painelaitteet – perustietoa 11.–16.6.<strong>2024</strong> Tampereella<br />

Kunnossapidon menetelmät ja käytännöt (WCM 1)<br />

18.–19.8.<strong>2024</strong> Hämeenlinnassa<br />

Laitoksen käyttövarmuus ja riskienhallinta (WCM 2)<br />

16.–17.10.<strong>2024</strong> Jyväskylässä<br />

Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit<br />

(WCM 3) 20.–21.11.<strong>2024</strong> Tampereella<br />

Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden<br />

hallinta (WCM 4) 17.–18.12.<strong>2024</strong> Vantaalla<br />

Olemme mukana<br />

Pohjoinen teollisuus -messuilla Oulussa<br />

Katso koulutukset<br />

taitotalo.fi/kunnossapito<br />

Kysy myös<br />

yrityskohtaisia<br />

koulutuksia!<br />

asiakaspalvelu 010 80 80 90, asiakaspalvelu@taitotalo.fi<br />

Valimotie 8, Helsinki • taitotalo.fi<br />

Äideille erityistä suojaa<br />

Voimaan astui myös uusi päivitetty asetus raskaana<br />

olevien, äskettäin synnyttäneiden ja imettävien<br />

työntekijöiden suojelemisesta työssä vaaraa aiheuttavilta<br />

tekijöiltä (Vna 143/<strong>2024</strong>).<br />

Uudessa asetuksessa korostetaan työntekijöihin<br />

kohdistuvien riskien arviointia, ja luetellaan<br />

ne tekijät, joita työantajan on riskien arvioinnissa<br />

huomioitava.<br />

Riskien arvioinnissa on otettava huomioon raskaana<br />

olevien lisäksi myös äskettäin synnyttäneet ja<br />

imettävät työntekijät.<br />

Fysikaaliset tekijät ja työn kuormittavuus<br />

Uuteen asetukseen on lisätty erityisesti fysikaalisia<br />

tekijöitä ja työn kuormittavuustekijöitä.<br />

Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden mukaan<br />

fysikaaliset ja fyysiset tekijät, joiden tiedetään<br />

aiheuttavan vaaraa raskaana oleville tai äskettäin<br />

synnyttäneille työntekijöille taikka raskaudelle ovat<br />

melu, ionisoimaton säteily, äärimmäinen kylmyys ja<br />

tai kuumuus, iskut, tärinä ja tai liike, taakkojen käsittely,<br />

liikkeet ja asennot, liikkuminen, henkinen ja<br />

fyysinen väsymys sekä muut työntekijän toimintaan<br />

liittyvät fyysiset rasitukset.<br />

Altisteiden luettelo laajeni<br />

Uudessa asetuksessa myös arvioitavien altisteiden<br />

luettelo on aikaisempaa kattavampi.<br />

Kemiallisten tekijöiden luetteloon on lisätty<br />

mangaani, alumiini, hitsaushuurut, ihon kautta<br />

imeytyvät haitalliset kemikaalit ja asetuksessa Vna<br />

113/<strong>2024</strong> mainitut syöpäsairauden vaaraa aiheuttavat<br />

työmenetelmät.<br />

Kaikki asetuksessa mainitut altisteet eivät kuitenkaan<br />

aiheita erityistä vaaraa äskettäin synnyttäneille<br />

tai imettäville työntekijöille, vaan osa niistä<br />

on haitallisia vain raskauden aikana.<br />

Työterveyslaitoksenvuonna 2022 ilmestyneessä<br />

Raskaus ja työn altisteet -oppaassa on käsitelty<br />

myös näitä asetukseen lisättyjä altisteita.<br />

– Lisääntymisterveysasiantuntijamme päivittävät<br />

oppaan uusien kansallisten säädösten mukaiseksi,<br />

kun päätökset erityisraskausrahaa säätelevän<br />

asetuksen osalta on tehty. Käytännössä tämä<br />

tarkoittaa, että oppaan päivitystyö pääsee vauhtiin<br />

ensi vuonna, ylilääkäri Heikki Frilander Työterveyslaitoksesta<br />

kertoo.<br />

Yksilöityjä toimenpiteitä<br />

Uudessa raskandensuojelua koskevasssa asetuksessa<br />

säädetään tapauskohtaisista yksilöllisistä toimenpiteistä,<br />

joihin työnantajan tulee ryhtyä yksittäiseen<br />

työntekijään kohdistuvan riskin poistamiseksi.<br />

Kantaa otetaan myös toimenpiteiden toteuttamisjärjestykseen.<br />

Uusi asetus ei vielä tuo muutoksia sairausvakuutuslain<br />

täytäntöönpanoon. Sitä koskeva asetus on<br />

tarkoitus päivittää sosiaali- ja terveysministeriössä<br />

loppuvuoden aikana.<br />

46 promaint 2/<strong>2024</strong>


WORLD CLASS MAINTENANCE<br />

-KOULUTUSOHJELMA | syksy <strong>2024</strong><br />

Kunnossapidon osaaminen eurooppalaiselle tasolle<br />

Taitotalon keväällä 2017 käynnistynyt World Class Maintenance -koulutusohjelma on laadittu kunnossapidon työnjohtajien, suunnittelijoiden<br />

ja päälliköiden valmennukseen. Ohjelma koostuu neljästä kahden päivän jaksosta. Ohjelman sisältö perustuu SFS-EN<br />

5628 -standardin pätevyysvaatimuksiin.<br />

World Class Maintenance -koulutusohjelman<br />

sisältö<br />

1. Kunnossapidon menetelmät ja käytännöt<br />

(18.–19.9.<strong>2024</strong> HÄMEENLINNA)<br />

• Kunnossapidon käsitteet ja kunnossapitolajit<br />

• Voitelutekniikka<br />

• Kunnossapitohenkilöstön pätevöinti<br />

• Jatkuva parantaminen ja systemaattinen kehittäminen<br />

• Käyttäjäkunnossapidon toimintamalli<br />

• Palveluiden käyttö ja hankinta kunnossapidossa<br />

• Kunnossapito tuotantolaitoksen liiketoiminnan osana<br />

2. Laitoksen käyttövarmuus ja riskienhallinta<br />

(16.–17.10.<strong>2024</strong> JYVÄSKYLÄ)<br />

• Käyttövarmuus ja sen kehittäminen<br />

• Varaosastrategiat ja varastojen hallinta<br />

• Analyysimenetelmien perusteita<br />

• Kriittisyysluokittelu, PSK 6800<br />

• Vika- ja vaikutusanalyysi, FMEA<br />

• Vikapuuanalyysi, FTA<br />

• Luotettavuuskeskeinen kunnossapito, RCM<br />

3. Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu ja resurssit<br />

(20.–21.11.<strong>2024</strong> TAMPERE)<br />

• Kunnossapidon tunnusluvut<br />

• Prosessinäkökulma kunnossapidon työnsuunnitteluun<br />

• Epävarmuuden hallinta<br />

• Kunnossapidon työnsuunnittelu<br />

• Vuosihuoltojen suunnittelu<br />

• Datan hyödyntäminen kunnossapidon tukena ja<br />

elinjakson hallinnassa<br />

• Kunnossapidon sopimukset ja materiaalitoiminnot<br />

• Henkilö-, laitos- ja ympäristöturvallisuuden hallinta<br />

4. Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden<br />

hallinta (17.–18.12.<strong>2024</strong> VANTAA)<br />

• Kunnossapidon organisointi ja prosessien hallinta *<br />

<br />

• Kunnossapidon talous ja budjetointi *<br />

• Yrityksen strategia ja kunnossapidon tavoitteet<br />

• Fyysisen omaisuuden hallinta - Asset Management<br />

• Osaamisen kehittäminen osana yrityksen strategiaa<br />

• Kunnossapidon johtaminen (case) *<br />

* Jakso 4.1<br />

Työjohtajan valmennusohjelma sisältää jaksot 1, 2 ja 3. Päällikön<br />

koulutukseen kuuluu lisäksi johtamista ja tuotanto-omaisuuden<br />

hallintaa käsittelevä jakso 4 ja suunnittelijalle osa tästä<br />

(4.1). Yksittäiset jaksot toimivat myös itsenäisinä koulutuskokonaisuuksina.<br />

Osallistuja voi valita myös vain ne osuudet,<br />

jotka hän katsoo tarpeelliseksi. Valmennusohjelma on suunniteltu<br />

varmistamaan kunnossapidon vaatiman erityisosaamisen<br />

hallinta.<br />

<br />

Suomessa Kunnossapitoyhdistys <strong>Promaint</strong> ry vastaa EFNMS:n<br />

(the European Federation of National Maintenance Societies)<br />

<br />

<br />

vaadittavaa koulutustasoa ja työkokemusta kunnossapitoalalta.<br />

Koulutuksesta hyötyvät<br />

Koulutuskokonaisuus on suunniteltu tuotannon ja<br />

kunnossapidon johto-, suunnittelu- ja työjohtotehtävissä<br />

toimiville henkilöille sekä asiantuntijoille, joiden vastuulla<br />

on laitoksen käytettävyyden parantaminen ja toiminnan<br />

<br />

palveluita tarjoavan yrityksen kilpailuvaltti.<br />

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:<br />

www.promaint.net > tapahtumakalenteri<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 47


PROMAINT RY<br />

Uutta<br />

suuntaa<br />

"Yhdistys voi toiminnallaan tukea suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä",<br />

<strong>Promaint</strong> ry:n uusi toiminnanjohtaja Timo Lehtinen toteaa. "Yhdessä<br />

toimimalla kasvatamme sekä omaa että yrityksiemme pääomaa."<br />

TEKSTI: VAULA AUNOLA | KUVA: JEFUNE GIMBEL<br />

Huhtikuussa työnsä aloittaneen<br />

<strong>Promaint</strong> ry:n uuden toiminnanjohtajan<br />

Timo Lehtisen<br />

mukaan yhdistyksellä on hyvä<br />

mahdollisuus vaikuttaa suomalaisen teollisuuden<br />

kilpailukyvyn varmistamiseen ja<br />

parantamiseen.<br />

– Alan parhaita käytäntöjä pitää jalostaa<br />

ja yhteisöllisyyttä lisätä. Näitä asioita ja<br />

arvoja halutaan nyt viedä eteenpäin.<br />

Yhteiskunnalliseen keskusteluun panostetaan<br />

enemmän.<br />

–Olemme olleet pitkään taustavaikuttaja.<br />

Tavoitteena on nousta enemmän<br />

esille, haemme näkyvämpää roolia nimenomaan<br />

asiantuntijayhteisönä.<br />

Yhdistyksellä on kattava asiantuntijaverkosto<br />

jäsentensä kautta. Toimintaan<br />

osallistuu myös suuria alan yrityksiä ja<br />

työllistäjiä.<br />

– Toimikuntamme antavat lausuntoja<br />

asioista. Lisäksi julkaisemme alan kirjallisuutta,<br />

tuotamme koulutusta, teemme<br />

markkinatutkimuksia ja osallistumme<br />

alan kansainväliseen yhteistyöhön.<br />

– Toiminnan kehittämisessä haluamme<br />

panostaa erityisesti etulinjaan eli jäsenistöön,<br />

palvellen yhtä lailla niin henkilöjäseniä<br />

kuin yrityksiä.<br />

Laajennetaan näkökulmaa<br />

Digitalisaatio etenee, ja vihreä siirtymä<br />

tuo mukanaan uusia haasteita.<br />

– Tämä tulee näkymään myös toimikuntiemme<br />

työskentelyssä. Meillä toimii<br />

nyt aktiivisesti kymmenen laaja-alaisesti<br />

tuotannon ja kunnossapidon eri osaalueisiin<br />

paneutuvaa toimikuntaa. Niiden<br />

määrä tulee varmasti lisääntymään ja toimintaan<br />

tulee uusia painotuksia. Samalla<br />

toimikuntien työtä terävöitetään vielä<br />

entisestään.<br />

Lehtisen mukaan kunnossapito ymmärretään<br />

usein liian kapeasti.<br />

– Kyse ei ole yksinomaan prosessien<br />

ylläpidosta ja laitteiden korjaamisesta<br />

niiden rikkoutuessa. Kunnossapito on<br />

riskien ja omaisuuden hallintaa. Meidän<br />

pitää paneutua siihen liittyviin parhaisiin<br />

käytäntöihin, menetelmiin ja työkaluihin.<br />

– Voimme ehkä pitää dataa uutena öljynä.<br />

Sitä kerätään alusta asti, ja sen avulla<br />

ohjataan laitosta ja vaikutetaan sen koko<br />

elinkaareen suunnittelusta asti. Näiden<br />

asioiden käytäntöön vieminen ja jakaminen<br />

koulutuksen ja erilaisten tapahtumien<br />

avulla on hyvin tärkeää.<br />

Alan parhaita<br />

käytäntöjä<br />

tulee jalostaa ja<br />

yhteisöllisyyttä<br />

lisätä.”<br />

Lehtinen toteaa, että <strong>Promaint</strong> on aiemmin<br />

keskittynyt erityisesti teollisuuden<br />

kunnossapitoon.<br />

– Myös kaiken muun infran kuten<br />

siirtoverkkojen, liikenneväylien tai rakennusten<br />

tehokas ylläpito vaatii resursseja<br />

ja on kriittistä yhteiskunnan toiminnalle.<br />

Siihenkin aiomme nyt suunnata ja kehittää<br />

toimintaa.<br />

– Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä näille<br />

toimialoille toimikuntaa eikä osaamista.<br />

Kutsumme siis mukaan uusia asiantuntijoita<br />

ja toimijoita.<br />

Uusia liiketoimintamalleja<br />

Teollisuuden sähköistyminen ja kestävän<br />

kehityksen vaatimuksiin vastaaminen<br />

edellyttää uusien teknologioiden ja menetelmien<br />

kehittämistä ja käyttöönottoa.<br />

– Alalle tullaan perustamaan varmasti<br />

esimerkiksi vain tuulivoimapuistojen, vetylaitosten<br />

tai pienydinvoimaloiden kunnossapitoon<br />

erikoistuneita yrityksiä.<br />

– Alan perusosaamista tarvitaan silti<br />

yhä vaikka osaamisvaatimukset monipuolistuvat.<br />

Meillä on käytössä edelleen<br />

valtavat määrät sähkömoottoreita, taajuusmuuttajia,<br />

pumppuja ja puhaltimia,<br />

joita pitää huoltaa.<br />

Konkreettista riskienhallintaa<br />

Lehtinen toteaa kunnossapidon olevan<br />

riskienhallintaa ja investointien suunnittelua.<br />

– Sen tulee kuulua myös jokaisen toimitusjohtajan<br />

ja talousjohtajan pöydälle.<br />

– Yllättävät seisokit tulevat kalliiksi,<br />

puhutaan sitten ydinvoimalasta tai<br />

pakkauskoneesta. Miten näitä tilanteita<br />

voidaan vähentää ja ennakoida, tai jos sellainen<br />

osuu kohdalle, niin kuinka nopeasti<br />

niistä toivutaan, siinä on kunnossapidon<br />

ydin.<br />

Arjen sankareiden aika on kuitenkin<br />

ohi.<br />

– Kiitosta on saanut yleensä se, joka<br />

korjaa koneen tai sammuttaa tulipalon.<br />

Kun puhutaan nykyisestä ennakoivasta tai<br />

ennustavasta kunnossapidosta pitää arvostaa<br />

niitä, jotka pitävät huolen siitä, ettei<br />

näitä yllätyksiä tule.<br />

Ala kärsii osaajapulasta<br />

– Kunnossapidon alalla volyymit eivät<br />

ole riittävät, ja meillä on myös pulaa sekä<br />

pätevästä opetushenkilökunnasta että<br />

ajantasaisesta materiaalista.<br />

Lehtinen pohtii myös sitä, kohtaako<br />

alan koulutus yritysten todelliset tarpeet.<br />

– Kaiken pitää lähteä liikkeelle tunnistetuista<br />

tarpeista. <strong>Promaint</strong> ry ei<br />

kuitenkaan ole koulutuslaitos, mutta voi<br />

ottaa tässäkin asiassa välittäjän roolin.<br />

48 promaint 2/<strong>2024</strong>


PROMAINT RY<br />

Asioiden<br />

jakaminen<br />

koulutuksen<br />

ja erilaisten<br />

tapahtumien avulla<br />

on hyvin tärkeää.”<br />

– Kutsun kaikki<br />

sekä vanhat että<br />

uudet jäsenet<br />

aktiivisesti mukaan<br />

yhdistyksemme<br />

toimintaan,<br />

Timo Lehtinen<br />

kannustaa.<br />

Haluamme olla liima yritysten ja oppilaitosten<br />

välillä, ja saattaa eri tahot yhteen.<br />

– Alaa harkitseville sanoisin, että tarjolla<br />

on hyvin monipuolisia töitä.<br />

Voimaa vertaistuesta<br />

– Suunnitelmissa on monenlaisia tapahtumia,<br />

joissa alan tekijät voivat tavata. Ne<br />

voivat olla esimerkiksi yritysvierailuja,<br />

vertaisryhmien tapaamisia tai jotakin<br />

aivan muuta. Pääsemme tutustumaan,<br />

vaihtamaan ajatuksia ja saamaan uusia<br />

näkökulmia.<br />

Alalla toimii myös paljon pieniä yrityksiä,<br />

joiden omat resurssit ovat rajalliset.<br />

– Vertaistuki on suuri voimavara varsinkin<br />

aloittavalle yritykselle. On hienoa<br />

tavata muita, jotka ovat samankaltaisessa<br />

tilanteessa. Yrittäjäurani aikana olen kokenut<br />

tämän konkreettisesti.<br />

Lehtinen perusti oman ohjelmistoalan<br />

yrityksensä 20 vuotta sitten, ja kasvatti<br />

sitä toimitusjohtajan roolissa 15 vuotta.<br />

AFRY osti Ramentor Oy:n noin neljä<br />

vuotta sitten.<br />

– Yritys syntyi tarpeesta kehittää<br />

preskriptiivistä analytiikkaa osana teollisuuden<br />

tietojärjestelmiä. Tutkimme<br />

sitä, miten järjestelmien riskejä voidaan<br />

mallintaa, mitä dataa pitää kerätä ja miksi.<br />

Kehitimme menetelmiä ja työkaluja.<br />

Pääsimme mallintamaan ja simuloimaan<br />

myös hyvin monimutkaisia järjestelmiä<br />

kuten ydinvoimalaitoksen ja CERN:in uuden<br />

hiukkastörmäyttimen (FCC).<br />

Suurelta osin työt liittyivät kuitenkin<br />

teollisuuden kunnossapidon,<br />

käyttövarmuuden<br />

ja elinkaaren hallinnan<br />

kehittämiseen.<br />

– Opimme tuntemaan<br />

yritysten haasteet<br />

nimenomaan tietojärjestelmien<br />

paremman<br />

soveltamisen osalta.<br />

– Nyt astumme aivan<br />

uuteen aikakauteen, kun tekoälyä<br />

otetaan laajemmin käyttöön.<br />

Kunnossapidossa tarvitaan<br />

entistä enemmän moniosaamista.<br />

Haluatko liittyä?<br />

Lue lisää <strong>Promaint</strong> ry:n<br />

toiminnasta ja jäseneduista.<br />

2/<strong>2024</strong> promaint 49


HEADER PROMAINT RY<br />

Pohjolan<br />

kunnossapitoyhdistykset<br />

koolla<br />

Underhåll <strong>2024</strong> messut Göteborgissa. SVUH jakaa messujen aikana useita kunnossapitoon liittyviä palkintoja. Kuvassa luovutetaan messujen<br />

aikana järjestetyn osaamiskilpailun palkinnot. Asetelma oli nuoret vastaan konkarit – nuoret voittivat. Kuva: Karin Hallinder SVUH<br />

TANSKAN YHDISTYKSESTÄ (DDV)<br />

paikalla olivat hallituksen jäsen Jasper<br />

Pederson ja toiminnanjohtaja Eva<br />

Mosegaard. DDV:llä on sähköinen <strong>lehti</strong><br />

(optimering.nu) ja lisäksi säännöllisesti<br />

päivitettävä kirja “Vedligehold, asset<br />

maintenance management” (vedligehold.<br />

nu). Yhdistyksellä on kaksi työntekijää.<br />

Sen komiteat toimivat keskusteluryhminä,<br />

varsinaisia tuotosodotuksia niille ei<br />

ole. Järjestöllä on noin 1000 jäsentä<br />

ja 150 yritysjäsentä. Mielenkiintoista<br />

oli kuulla DDV:n kehittämästä<br />

benchmarking-työkalusta, jonka<br />

avulla yhtiöt voivat vertailla omaa<br />

tekemistään muihin kunnossapitäjiin.<br />

Kunnossapidon koulutusta annetaan<br />

laajassa mittakaavassa eri oppilaitoksissa<br />

Fredericiassa, jonka takia esimerkiksi<br />

kunnossapitäjien sertifiointia ei nähdä<br />

tarpeellisena toteuttaa DDV:n toimesta.<br />

ISLANNIN YHDISTYKSESTÄ (EVS) paikalla<br />

oli Guðmundur Jón Bjarnason, joka toimii<br />

yhdistyksen vastuuhenkilönä oman<br />

toimensa ohella. Hän on töissä kunnossapitojärjestelmiä<br />

toimittavan DMM Lausnir<br />

yhtiössä. EVS:n tavoitteina on ollut<br />

luoda keskustelualusta tapahtumineen<br />

kunnossapitäjille, saada EVS mukaan alan<br />

eurooppalaisen kattojärjestön EFNMS:n<br />

toimintaan ja käynnistää kunnossapidon<br />

koulutus sekä sertifiointi Islannissa. Nämä<br />

tavoitteet EVS on nyt saavuttanut, joten<br />

seuraava vaihe on suunnittelussa. Lisäksi<br />

yhdistys on kääntänyt kunnossapitoalan<br />

standardeja islanniksi.<br />

NORSK FORENING FOR VEDLIKEHOLD<br />

(NFV) – yhdistyksestä paikalla oli NFV:n<br />

pitkäaikainen hallitusjäsen Per Schjölberg.<br />

NFV järjestää vuosittain paljon<br />

erilaisia tapahtumia, yhdistyksen pääfokus<br />

on standardien kehittämisessä<br />

ja hyödyntämisessä. Yhdistyksellä on<br />

kaikkiaan 175 yritysjäsentä. Koulutuspuolella<br />

kursseja järjestetään World Class<br />

Maintenance (WCM) brändin alla. Koulutus<br />

toteutetaan EN15628 standardin mukaan<br />

kolmitasoisena ja lisäksi järjestetään<br />

vuosittain WCM-konferenssi. Osana WCMkokonaisuutta<br />

sertifiointitenttejä järjestetään<br />

säännöllisesti. NFV omistaa noin 25<br />

prosenttia norjalaisesta Quality Norway<br />

yhtiöstä, jonka vastuulla on kunnossapitoalan<br />

koulutusten toteuttaminen.<br />

50 promaint 2/<strong>2024</strong>


2 | <strong>2024</strong><br />

| MITÄ | MISSÄ | MILLOIN |<br />

KEVÄT <strong>2024</strong><br />

Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen omaisuuden<br />

hallinta (WCM 4) 28.-29.5.<strong>2024</strong><br />

Vantaa<br />

SYKSY <strong>2024</strong><br />

World Class Maintenance -kunnossapidon<br />

koulutusohjelma 18.9.-18.12.<strong>2024</strong><br />

Tapasimme 14.3.<strong>2024</strong> Göteborgissa<br />

Underhåll <strong>2024</strong> messujen<br />

yhteydessä Islannin, Norjan, Ruotsin<br />

ja Tanskan kunnossapitoyhdistysten<br />

edustajat. Ajatuksena oli päivittää<br />

yhdistysten tilannetta ja samalla<br />

käydä läpi kunkin yhdistyksen<br />

parhaita käytäntöjä.<br />

TEKSTI: JAAKKO TENNILÄ<br />

RIKSORGANISATIONEN SVENSKT UNDERHÅLL (SVUH)<br />

koostuu kahdesta yksiköstä, varsinaisesta yhdistyksestä ja<br />

yhdistyksen toimintaa toteuttavasta yhtiöstä. Liiketoimintayhtiöstä<br />

paikalla olivat Maria Stockefors ja Karin Hallinder,<br />

yhdistyksen hallituksesta mukana oli puheenjohtaja<br />

Mia Ilkko. Yhdistyksen komiteat keskittyvät pääosin tiedonvaihtoon<br />

omilla alueillaan. SVUH on Svenska Mässanin<br />

yhteistyökumppani Underhåll-messutapahtumassa. Underhåll<br />

on tapahtumana vakiintunut ja todennäköisesti ainakin<br />

pohjoisen Euroopan suurin kunnossapitoalan tapahtuma.<br />

Seuraavan kerran messuillaan 2026 Göteborgissa. SVUH ja<br />

sen edeltäjät Ruotsissa ovat käynnistäneet EFNMS:n sertifiointitoiminnan,<br />

joka nykyisin pohjautuu EN15628 standardiin.<br />

Ruotsissa SVUH toteuttaa sertifiointitentit. Tenteissä,<br />

joita toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, on kymmeniä osallistujia.<br />

Sertifioituja henkilöitä on kertynyt satoja vuosien<br />

varrella. Sertifiointeja toteutetaan tällä hetkellä kunnossapitopäälliköille<br />

ja asentajille.<br />

EuroMaintenance <strong>2024</strong> 16.–17.9.<strong>2024</strong><br />

Rimini<br />

Kunnossapidon menetelmät<br />

ja käytännöt (WCM 1) 18.–19.9.<strong>2024</strong><br />

Hämeenlinna<br />

Laitoksen käyttövarmuus ja<br />

riskienhallinta (WCM 2) 16.-17.10.<strong>2024</strong><br />

Jyväskylä<br />

Painelaitefoorumi 22.-23.10.<strong>2024</strong><br />

Tampere<br />

Energia <strong>2024</strong> 22.-24.10.<strong>2024</strong><br />

Tampere<br />

Painelaitteiden käytön ja<br />

kunnonvalvonta 6.-7.11.<strong>2024</strong><br />

Tampere<br />

Kunnossapidon tunnusluvut, suunnittelu<br />

ja resurssit (WCM 3) 20.-21.11.<strong>2024</strong><br />

Tampere<br />

Kunnossapidon johtaminen ja fyysisen<br />

omaisuuden hallinta (WCM 4) 17.-18.12.<strong>2024</strong><br />

Vantaa<br />

KEVÄT 2025<br />

Kunnossapito 25 -kongressi 5.-6.2.2025<br />

Peurunka, Laukaa


Energiamessut<br />

22.–24.10.<strong>2024</strong><br />

Tampereella<br />

Tervetuloa energian<br />

maailmaan!<br />

›<br />

ENERGIA-ALAN<br />

›<br />

TUHANSIA<br />

›<br />

MESSUILLA<br />

PÄÄTAPAHTUMA SUOMESSA<br />

KOHTAAMISIA<br />

YLI 300 NÄYTTEILLEASETTAJAA<br />

›<br />

ENERGIAPÄIVÄ<br />

›<br />

ENERGIAKONGRESSI<br />

›<br />

#energiamessut<br />

ASIANTUNTIJAPUHEENVUOROJA<br />

›<br />

SEMINAAREJA<br />

Tapahtuma tuo yhteen ajankohtaisen<br />

tiedon, ratkaisut ja osaajat!<br />

energiamessut.fi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!