Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Tchèque

Inštalácia Montáž

Inštalácia Montáž stolového stojana (okrem modelu KDL-60EX70x) 1 Pokyny na správnu inštaláciu stolového stojana na niektoré modely televíznych prijímačov nájdete v inštalačnej brožúre dodanej so stojanom. 2 Televízny prijímač umiestnite na stolový stojan. Pripojenie antény/ káblového prijímača/ rekordéra (napr. DVD rekordér) Pripojenie ku káblovému prijímaču/ rekordéru (napr. DVD rekordéru) pomocou rozhrania SCART 3 Pripevnite televízor k stolovému stojanu pomocou dodávaných skrutiek podľa šípok , ktoré označujú diery na skrutky. Káblový prijímač/rekordér (napr. DVD rekordér) ~ • Ak používate elektrický skrutkovač, uťahovací moment nastavte približne na 1,5 N·m {15 kgf·cm}. 4 V prípade modelov KDL-40/ 32EX71x, KDL-40/32EX70x a KDL-40/32EX60x, keď sú všetky skrutky utiahnuté, pripojte zadný kryt stojana (dodáva sa) k stolovému stojanu. Pripojenie ku káblovému prijímaču/ rekordéru (napr. DVD rekordéru) pomocou rozhrania HDMI Káblový prijímač/rekordér (napr. DVD rekordér) 4 SK

Ochrana televízneho prijímača proti prevrhnutiu Zviazanie káblov Inštalácia ~ • Nezväzujte prívodný elektrický kábel s ostatnými káblami. 1 Zaskrutkujte do stojana na televízor skrutku do dreva (s priemerom 4 mm, nedodáva sa). 2 Zaskrutkujte skrutku do kovu (M4 × 16, nedodáva sa) do otvoru pre skrutku na televíznom prijímači. 3 Skrutku do dreva a skrutku do kovu zviažte silným lankom (nedodáva sa). 5 SK