Views
1 year ago

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Tchèque

Sony KDL-60EX700 - KDL-60EX700 Consignes d’utilisation Tchèque

* 1 Uvedený príkon v

* 1 Uvedený príkon v pohotovostnom režime sa dosiahne, keď televízny prijímač dokončí nevyhnutné vnútorné procesy. * 2 4 hodiny denne a 365 dní v roku ~ • Ak chcete znížiť spotrebu energie – ak znížiť nastavenie podsvietenia (jas obrazovky), spotreba energie sa zníži. – „Eko“ nastavenia (napr. „Šetrič energie“, „Pohotovostný režim TV“) vám pomôžu znížiť spotrebu energie a usporiť tak peniaze znížením účtu za elektrickú energiu. – keď TV prijímač vypnete pomocou prepínača ENERGY SAVING SWITCH (iba niektoré modely), spotreba energie bude takmer nulová. Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez ohlásenia. Inštalácia príslušenstva (montážna konzola na stenu) Pre zákazníkov: Z dôvodov ochrany produktu a bezpečnosti spoločnosť Sony odporúča, aby inštaláciu televízora vykonali predajcovia Sony alebo licencovaní dodávatelia. Nepokúšajte sa ho nainštalovať sami. Pre predajcov a dodávateľov Sony: Počas inštalácie, pravidelnej údržby a kontroly tohto produktu venujte plnú pozornosť bezpečnosti. TV môžete nainštalovať pomocou montážnej konzoly na stenu SU-WL500 (predáva sa osobitne). • Postupujte podľa Návodu dodaného s montážnou konzolou na stenu, aby ste správne vykonali inštaláciu. • Pozri „Odmontovanie stolového stojana od televízneho prijímača“ (strana 6). ~ • Počas pripevňovania montážneho háčika umiestnite TV na stolový stojan. • Odmontované skrutky dobre odložte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí. • Keď znovu pripájate stolový stojan, dbajte, aby ste skrutky primontovali späť na pôvodné miesto v zadnej časti televízora. Pred inštaláciou odmontujte skrutky* Štvorcový otvor Skrutka (+PSW 6 × 16) * Okrem modelu KDL-46/40/ 32EX71x a KDL-40/32EX60x. Montážny háčik Inštalácia tohto produktu vyžaduje adekvátne odborné znalosti. Najmä je potrebné určiť, či je stena dostatočne pevná na to, aby udržala hmotnosť TV. Pripevnenie tohto produktu na stenu zverte predajcom alebo licencovaným dodávateľom Sony a počas inštalácie venujte náležitú pozornosť bezpečnosti. Spoločnosť Sony nezodpovedá za žiadne škody alebo zranenia spôsobené nevhodným narábaním alebo nesprávnou inštaláciou. 12 SK

Tabuľka inštalačných rozmerov TV Okrem modelu KDL-32EX71x/EX70x/ EX60x Len modely KDL-32EX71x/ EX70x/EX60x Stredový bod obrazovky Názov modelu KDL- Rozmery displeja Stredový rozmer obrazovky Jednotky: cm Dĺžka pre každý montážny uhol Uhol (0°) Uhol (20°) A B C D E F G H 60EX70x 143,1 87,7 3,1 48,3 11,5 37,5 82,4 50,1 55EX71x 127,8 76,5 4,1 43,1 11,3 35,2 71,9 45,2 Ďalšie informácie 52EX70x 125,2 77,5 8,2 48,3 11,4 33,9 72,8 50,1 46EX71x 108,5 65,6 9,5 43,1 12,1 32,3 61,6 45,4 46EX70x 111,8 69,8 12,1 48,3 11,4 31,3 65,6 50,1 40EX71x 95,2 58,1 13,3 43,1 12,1 29,7 54,6 45,4 40EX70x 98,5 62,3 15,8 48,3 11,4 28,7 58,5 50,1 40EX60x 95,2 58,1 13,3 43,1 12,0 29,7 54,6 45,4 32EX71x 76,4 47,5 18,5 43,1 12,1 26,0 47,3 45,4 32EX70x 81,1 50,7 19,7 45,9 11,5 25,7 49,7 47,8 32EX60x 76,4 47,5 18,5 43,1 12,0 26,0 47,3 45,4 Čísla v predchádzajúcej tabuľke sa môžu v závislosti od inštalácie mierne líšiť. VAROVANIE Stena, na ktorú sa TV nainštaluje, by mala byť schopná udržať minimálne štvornásobok hmotnosti TV. Informácie o hmotnosti nájdete v časti „Technické parametre“ (strana 10). (Pokračovanie) 13 SK