Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Tchèque

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Tchèque

Formát USB videa •AVI

Formát USB videa •AVI (.avi) Videokodek: Zvukový kodek: MPEG1, MPEG2, Xvid, MPEG4, H.264, Motion JPEG PCM, MPEG1 Layer1/2, MPEG2 AAC (dvojkanálový), MPEG4 AAC (dvojkanálový), MPEG4 HE-AAC (dvojkanálový), Dolby Digital (dvojkanálový), Dolby Digital Plus (dvojkanálový), WMA v8, MP3 •ASF(.wmv,.asf) Videokodek: WMV v9, Xvid, VC-1 Zvukový MP3, WMA v8 kodek: • MP4 (.mp4, .mov, .3gp) Videokodek: MPEG4, H.264, H.263, Motion JPEG Zvukový MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 kodek: AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE- AAC •MKV(.mkv) Videokodek: WMV v9, MPEG4, H.264, VC-1, VP8 Zvukový kodek: PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC (dvojkanálový), MPEG4 AAC (dvojkanálový), MPEG4 HE-AAC (dvojkanálový), Dolby Digital (dvojkanálový), WMA v8, Dolby Digital Plus (dvojkanálový), DTS, DTS 2.0, VORBIS •WebM(.webm) Videokodek: VP8 Zvukový VORBIS kodek: • PS (.mpg, .mpeg, .vro, .vob) Videokodek: MPEG1, MPEG2 Zvukový MPEG1 Layer1/2, MP3, Dolby kodek: Digital (dvojkanálový), Dolby Digital Plus (dvojkanálový), DTS, DTS 2.0 • TS (.ts, .m2ts) Videokodek: MPEG2, H.264, VC-1 Zvukový kodek: MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, MPEG4 HE-AAC, Dolby Digital,Dolby Digital Plus (dvojkanálový), DTS, DTS 2.0 Hudobný formát USB •LPCM (.wav) •MPEG1 audio layer3 (.mp3) •WMA v8 (.wma) Formát USB fotografií • JPEG (.jpg, .jpeg) Poznámka • Prehratie vyššie uvedených formátov nie je zaručené. Domáca sieť (okrem modelov KDL-40R45xC, KDL-32R40xC) Pripojenie k domácej sieti Môžete si užívať rôzny obsah (napr. fotografie/ hudbu/súbory videa) uložené na mediálnych serveroch s certifikáciou DLNA Certified. Funkcia domácej siete vám umožní užívať si obsah zo siete aj v iných miestnostiach. Prehrávanie fotografií/hudby/videa 1 Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Médium] [Fotografia], [Hudba] alebo [Video] požadovaný mediálny server. 2 Vyberte si súbory alebo priečinky na prehrávanie zo zoznamu. Poznámka • Server musí mať certifikáciu DLNA Certified. • Súbory zo siete musia byť v nasledovných formátoch: Fotografie: JPEG Hudba: MP3, linear PCM, WMA Video: AVCHD, MPEG2, MPEG1, MP4 (AVC), MP4 (MPEG4), WMV • V závislosti od súboru nemusí byť prehrávanie možné dokonca ani pri použití podporovaných formátov. Renderer Môžete prehrávať fotografie, hudbu a súbory videa uložené na sieťových zariadeniach (napr. digitálnych fotoaparátoch, mobilných telefónoch, PC) na obrazovke televízneho prijímača priamou obsluhou cieľového zariadenia. Sieť by tiež mala byť kompatibilná s rendererom. 20 SK

Nastavenie nastavení prehrávania Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] [Nastavenia systému] [Nastavenie] [Sieť] [Nastavenie domácej siete] [Renderer] požadované nastavenie. Nastavenia zobrazenia mediálnych serverov V ponuke Domov vyberte zobrazovanie domácich sieťových serverov. V ponuke Domov je možné automaticky zobraziť až 10 serverov. 1 Stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] [Nastavenia systému] [Nastavenie] [Sieť] [Nastavenie domácej siete] [Nastavenie zobrazenia serverov]. 2 Vyberte server, ktorý sa má zobraziť v ponuke Domov. Nastavenia Nastavenia systému Poznámka • Možnosti, ktoré môžete upravovať, závisia od konkrétnej situácie. Nedostupné možnosti sa zobrazujú v sivej farbe alebo sa nezobrazujú vôbec. • Funkcie satelitu sú k dispozícii len pre satelitné modely. Obraz Režim obrazu Nastavenie režimu obrazu. Výber jednotlivých možností závisí od nastavení položky [Výber scény]. Reset Obnovenie všetkých nastavení položky [Obraz], okrem položky [Režim obrazu] na predvolené nastavenia. Podsvietenie Úprava jasu podsvietenia. Kontrast Zvýšenie alebo zníženie kontrastu obrazu. Jas Zjasnenie alebo stmavenie obrazu. Sfarbenie Zvýšenie alebo zníženie intenzity farieb. Saturácia Zvýšenie alebo zníženie zelených a červených odtieňov. Ostrosť Zostrenie alebo zjemnenie obrazu. Teplota farieb Úprava bielych odtieňov v obraze. Redukcia šumu Zníženie šumu obrazu (zrnenie v obraze) pri slabom vysielanom signáli. Redukcia šumu MPEG Zníženie šumu obrazu komprimovaného videa MPEG. Filmový režim Zabezpečuje zlepšenie pohybu obrazu počas prehrávania na film nasnímaných záberov z diskov BD (Blu-ray Disc), DVD alebo videoprehrávača, pričom znižuje rozmazanie a zrnenie. Vyberte položku [Auto], ak chcete zobraziť pôvodný obsah nasnímaný na film. Poznámka • Ak sa v obraze vyskytujú nepravidelné signály alebo príliš veľa šumu, funkcia [Filmový režim] sa automaticky vypne, aj keď je vybraná možnosť [Auto]. Rozšírené nast. Podrobnejšia úprava nastavení [Obraz]. Reset: Obnovenie všetkých rozšírených nastavení na predvolené nastavenia. Rozšírené zvýraz. kontr.: Automatické nastavenie položky [Podsvietenie] a [Obraz] na najvhodnejšie nastavenia posudzované podľa jasu obrazovky. Toto nastavenie je účinné hlavne pre tmavé časti obrazu a zvýši odstupňovanie kontrastu tmavších častí obrazu. 21 SK SK

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  Niedozwolone użycie Odbiornika TV

 • Page 7 and 8:

  Części i elementy sterujące Tele

 • Page 9 and 10:

  AUDIO Wybierz dźwięk źródła wi

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Uwaga • Umożliwia automatyczną

 • Page 15 and 16:

  Poruszanie się po menu głównym P

 • Page 17 and 18:

  Programowanie stacji radiowych Przy

 • Page 19 and 20:

  • Po podłączeniu cyfrowego apar

 • Page 21 and 22:

  Zaawansowane ustawienia Bardziej sz

 • Page 23 and 24:

  Edycja listy programów Usunięcie

 • Page 25 and 26:

  Kontrola rodzicielska Kod PIN Ustaw

 • Page 27 and 28:

  Zegar/Timery Ustawienia timera i ze

 • Page 29 and 30:

  Klawisze sterowania urządzeniem: w

 • Page 31 and 32:

  Wyświetlanie obrazu z podłączony

 • Page 33 and 34:

  Aby zmienić ustawienie pasma (usta

 • Page 35 and 36:

  Informacje dodatkowe Rozwiązywanie

 • Page 37 and 38:

  Niska jakość obrazu plików wideo

 • Page 39 and 40:

  HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 Wideo HD

 • Page 41 and 42:

  • „Blu-ray Disc”, „Blu-ray

 • Page 44 and 45:

  Obsah DŮLEŽITÁ POZNÁMKA . . . .

 • Page 46 and 47:

  Instalace na stěně 10 cm Instalac

 • Page 48 and 49:

  Likvidace televizoru Likvidace nepo

 • Page 50 and 51: Dálkové ovládání Číselná t
 • Page 52 and 53: Připojení televizoru k internetu
 • Page 54 and 55: Příprava pevné sítě Televizor
 • Page 56 and 57: Procházení nabídky Home Tlačít
 • Page 58 and 59: Změna přednastavených rádiovýc
 • Page 60 and 61: •MKV (.mkv) Video kodek: WMV v9,
 • Page 62 and 63: LED Pohybový režim: Omezuje rozma
 • Page 64 and 65: Rada • Tato možnost je k dispozi
 • Page 66 and 67: Obnovit internetový obsah: Znovu s
 • Page 68 and 69: Nastavitelný: Když používáte e
 • Page 70 and 71: Prohlížení fotografií z připoj
 • Page 72 and 73: Montáž televizoru na zeď Tento n
 • Page 74 and 75: Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j
 • Page 76 and 77: Nelze zvolit [Vyp] v [Ovládání B
 • Page 78 and 79: Spotřeba elektrické energie v poh
 • Page 80: 38 CZ (kromě modelů KDL-40R45xC,
 • Page 83 and 84: Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy
 • Page 85 and 86: Prostredie: • Miesta, ktoré sú
 • Page 87 and 88: Súčasti a ovládacie prvky Telev
 • Page 89 and 90: AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh
 • Page 91 and 92: Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe
 • Page 93 and 94: Ochrana osobn. údajov Keď pri pri
 • Page 95 and 96: Používanie hlavnej ponuky Stlače
 • Page 97 and 98: Trvanie Televízny prijímač bude
 • Page 99: Médium Prehrávanie fotografií/hu
 • Page 103 and 104: Oblasť auto. zobrazenia Automatick
 • Page 105 and 106: Aplikácia pre (Prog. [aktuálny pr
 • Page 107 and 108: Nastavenie prezentácie: Výber zob
 • Page 109 and 110: Ovládanie funkcie BRAVIA Sync: Nas
 • Page 111 and 112: Prezeranie obrázkov z pripojených
 • Page 113 and 114: Poznámka • Pripojené zariadenia
 • Page 115 and 116: Ďalšie informácie Riešenie prob
 • Page 117 and 118: Bezdrôtové pripojenie k sieti LAN
 • Page 119 and 120: HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI Vid
 • Page 121 and 122: • Informácie o patentoch DTS ná
 • Page 124 and 125: Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE
 • Page 126 and 127: Szállítás • A készülék szá
 • Page 128 and 129: • Soha ne használjon súrolóesz
 • Page 130 and 131: Távvezérlő Számgombok • Csat
 • Page 132 and 133: Megjegyzés • Ha a feliratok ki v
 • Page 134 and 135: 2. típus: Biztonságos hálózat W
 • Page 136 and 137: Adatvédelmi nyilatkozat Amikor a k
 • Page 138 and 139: Navigálás a Főmenüben A HOME go
 • Page 140 and 141: Megjegyzés • Ez a tv-készülék
 • Page 142 and 143: Média Fénykép/zene/video lejáts
 • Page 144 and 145: Otthoni hálózat (kivéve a KDL-40
 • Page 146 and 147: Kettős hang A hangszóró hangját
 • Page 148 and 149: Segítségével automatikusan behan
 • Page 150 and 151:

  Renderer Renderer-funkció Lehetőv

 • Page 152 and 153:

  Tv helye: A tv-készülék elhelyez

 • Page 154 and 155:

  Csatlakoztatott eszközök műsorá

 • Page 156 and 157:

  Megjegyzés • A csatlakoztatni k

 • Page 158 and 159:

  További információk Hibaelhárí

 • Page 160 and 161:

  Gyenge képminőség vagy internete

 • Page 162 and 163:

  HDMI IN 1 (ARC), HDMI IN 2 HDMI-vid

 • Page 164 and 165:

  Védjegyekkel kapcsolatos informác

 • Page 166 and 167:

  Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .

 • Page 168 and 169:

  • Se recomandă cu insistență s

 • Page 170 and 171:

  Funcţionarea fără fir a unităţ

 • Page 172 and 173:

  Telecomandă EXIT* Revenire la ecr

 • Page 174 and 175:

  Conectarea TV la internet (cu excep

 • Page 176 and 177:

  Pregătirea unei reţele prin cablu

 • Page 178 and 179:

  Navigarea în meniul Acasă Butonul

 • Page 180 and 181:

  Durată Pentru economisirea energie

 • Page 182 and 183:

  Pentru reglarea calităţii imagini

 • Page 184 and 185:

  Măreşte sau reduce intensitatea t

 • Page 186 and 187:

  Sortare programe: Modifică ordinea

 • Page 188 and 189:

  Blocare program digital Nu permite

 • Page 190 and 191:

  Porneşte procedura de configurare

 • Page 192 and 193:

  Anulare Resetează setările Eco cu

 • Page 194 and 195:

  Utilizarea echipamentelor audio şi

 • Page 196 and 197:

  Montarea televizorului pe perete Ma

 • Page 198 and 199:

  Nu se poate selecta echipamentul co

 • Page 200 and 201:

  Parola [Blocare de către părinţi

 • Page 202 and 203:

  Consum de putere în repaus* 3 KDL-

 • Page 204:

  40 RO (cu excepţia modelului KDL-4

 • Page 207 and 208:

  Въведение Благодар

 • Page 209 and 210:

  Местоположение: •

 • Page 211 and 212:

  Части и управление

 • Page 213 and 214:

  HOME Показва или отме

 • Page 215 and 216:

  Свързване на телев

 • Page 217 and 218:

  2 Настройка на IP адр

 • Page 219 and 220:

  Гледане на телевиз

 • Page 221 and 222:

  Цифрови програми 1

 • Page 223 and 224:

  Фото споделяне Плю

 • Page 225 and 226:

  USB видео формат • AVI

 • Page 227 and 228:

  Допълнителни настр

 • Page 229 and 230:

  Забележка • Можете

 • Page 231 and 232:

  Забележка • Въвежд

 • Page 233 and 234:

  Първоначална настр

 • Page 235 and 236:

  Еко Нулиране Нулир

 • Page 237 and 238:

  Използване на ауди

 • Page 239 and 240:

  Монтаж на телевизо

 • Page 241 and 242:

  Използвайте карта

 • Page 243 and 244:

  Не можете да се свъ

 • Page 245 and 246:

  Други Допълнителни

 • Page 247 and 248:

  Само за сателитни м

 • Page 249 and 250:

  Εισαγωγή Σας ευχαρ

 • Page 251 and 252:

  • Εγκαταστήστε την

 • Page 253 and 254:

  Όταν: Το καλώδιο τρ

 • Page 255 and 256:

  Εξαρτήματα και χει

 • Page 257 and 258:

  RETURN • Επιστρέψτε σ

 • Page 259 and 260:

  Σύνδεση τηλεόρασης

 • Page 261 and 262:

  Τύπος 4: Ρύθμιση ενσ

 • Page 263 and 264:

  Παρακολουθώντας τη

 • Page 265 and 266:

  Λίστα ψηφιακ. προγρ

 • Page 267 and 268:

  5 Ανοίξτε το πρόγρα

 • Page 269 and 270:

  Οικιακό δίκτυο (με

 • Page 271 and 272:

  Αυτόματη Ένταση Ελ

 • Page 273 and 274:

  Υπότιτλοι ομιλίας

 • Page 275 and 276:

  Κλείδωμα δορυφορικ

 • Page 277 and 278:

  Ρύθμιση ρολογιού: Ρ

 • Page 279 and 280:

  Πλήκτρα ελέγχου τη

 • Page 281 and 282:

  Προβολή εικόνων απ

 • Page 283 and 284:

  Χρήση συσκευών ήχο

 • Page 285 and 286:

  Εγκατάσταση της τη

 • Page 287 and 288:

  Στην οθόνη δεν εμφα

 • Page 289 and 290:

  Δεν υπάρχει πρόσβα

 • Page 291 and 292:

  Άλλα Προαιρετικά ε

 • Page 293 and 294:

  με εξαίρεση τα μοντ

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Nakliye • Televizyon setini taş

 • Page 300 and 301:

  F tipi fiş önerisi İç tel, bağ

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda EXIT* Önceki ekra

 • Page 304 and 305:

  Televizyon - İnternet Bağlantıs

 • Page 306 and 307:

  Not • Kablolu/kablosuz ağınızd

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Süre Güç tasarrufu yapmak için

 • Page 312 and 313:

  Medya USB üzerinden Fotoğraf/Müz

 • Page 314 and 315:

  Medya Sunucuları için Görüntül

 • Page 316 and 317:

  PC Ayarları PC giriş sinyali alı

 • Page 318 and 319:

  FM Radio Set-up (sadece Rusya ve Uk

 • Page 320 and 321:

  Saat Ayarı: Güncel saat ve tarihi

 • Page 322 and 323:

  Sıfırla Mevcut Ekoläge ayarları

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Televizyonu duvara monte etme Bu te

 • Page 328 and 329:

  Ses Ses yok, ancak resim iyi +/-

 • Page 330 and 331:

  Ekranda Mağaza Sergileme modu veya

 • Page 332 and 333:

  Bekleme modunda güç tüketimi* 3

 • Page 334:

  40 TR (KDL-40R45xC, KDL-32R40xC har