Views
1 year ago

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Tchèque

Sony KDL-40R455C - KDL-40R455C Mode d'emploi Tchèque

Sortare programe:

Sortare programe: Modifică ordinea de memorare a canalelor la aparatul TV. Configurare digitală Acord digital: Programare automată digitală Acordează canalele digitale disponibile. Această opţiune permite reacordarea aparatului TV după schimbarea locului acestuia în casă sau pentru căutarea de noi canale lansate de posturile de televiziune. Gama programării automate [Normal]: Caută canalele disponibile din regiunea/ţara dvs. [Complet]: Caută canalele disponibile indiferent de ţară/regiune. Notă • Puteţi rula [Programare automată digitală] când vă mutaţi într-o locuinţă nouă, când schimbaţi furnizorii de servicii sau când căutaţi canale lansate recent. Editare listă programe Elimină toate canalele digitale nedorite stocate în aparatul TV şi modifică ordinea canalelor digitale stocate în aparatul TV. Programare manuală digitală Acordează manual canalele digitale. Configurare subtitrare: Setări subtitrare Când se selectează [Deficienţe de auz], este posibil ca subtitrările să fie afişate împreună cu unele elemente de ajutor vizual (în cazul în care canalele TV transmit aceste informaţii). Prima limbă preferată Selectează limba preferată în care sunt afişate subtitrările. A doua limbă preferată Selectează a doua limbă preferată în care sunt afişate subtitrările. Configurare audio: Tip audio (descriere audio) Normal Asigură tipul audio normal. Descriere audio Furnizează descrierea audio (naraţiune) a informaţiilor vizuale, în cazul în care posturile TV transmit aceste informaţii. 22 RO Deficienţe de auz Comută la transmisiile destinate persoanelor cu deficienţă de auz atunci când se selectează [Deficienţe de auz]. Subtitrare vorbită Comută la transmisia cu dublare audio dacă astfel de informaţii sunt transmise de canalele de TV. Prima limbă preferată Selectaţi limba preferată utilizată pentru un program. Anumite canale digitale pot emite pentru un program sunetul în mai multe limbi. A doua limbă preferată Selectaţi a doua limbă preferată utilizată pentru un program. Anumite canale digitale pot emite sunetul în mai multe limbi, pentru un program. Procent Descriere audio Reglează nivelurile de ieşire pentru semnalul audio TV principal şi pentru Descriere audio. Sfat • Această opţiune este disponibilă numai atunci când este setată [Descriere audio] din [Tip audio (Descriere audio)]. Setare Guide: Actualizare Guide în standby Datele EPG sunt obţinute în timp ce TV se află în modul de standby. Configurare tehnică: Actualizare automată Permite aparatului TV să detecteze şi să memoreze servicii digitale noi, pe măsură ce acestea devin disponibile. Înlocuire serviciu Selectaţi [Pornit] pentru a schimba automat canalul dacă un difuzor de posturi de televiziune modifică transmisia programului vizionat la un alt canal. Transfer listă de programe Importarea sau exportarea programelor acordate prin intermediul dispozitivului USB.

Setare satelit: Permite acordul automat al canalelor prin satelit. Programare digitală sateliţi Acordează canalele disponibile prin satelit. Această opţiune permite reacordarea aparatului TV după schimbarea locului acestuia în casă sau pentru căutarea de noi canale lansate de posturile de televiziune. Editare listă programe prin satelit Elimină toate canalele prin satelit nedorite stocate în aparatul TV şi modifică ordinea canalelor prin satelit stocate în aparatul TV. Actualizare automată servicii satelit Permite aparatului TV să detecteze şi să memoreze servicii prin satelit noi, pe măsură ce acestea devin disponibile. Configurare Modul CA: Permite accesarea unui serviciu TV cu plată după procurarea unui CAM (modul de acces condiţionat) şi a unui card de vizionare. PIN modul CA: Permite introducerea valorii codului PIN al CAM (modul de acces condiţionat) (format din 8 cifre) care va fi memorat în aparatul TV. Ştergere listă de servicii: Şterge o listă de servicii. Selectaţi [Da] pentru a şterge. Configurare aplicaţie interactivă: Serviciul de aplicaţie interactivă vă oferă text şi elemente grafice digitale de înaltă calitate, alături de opţiuni avansate. Acest serviciu este acceptat de către posturile de televiziune. Aplicaţie interactivă Activează vizionarea programelor care acceptă servicii interactive. Pornire automată aplicaţie Lansează automat aplicaţiile aferente transmisiei. Aplicaţie pentru (Prog. [programul curent]) Activează serviciul de aplicaţie interactivă pentru programul curent. Notă • Serviciul interactiv este disponibil numai dacă este inclus în transmisia postului de televiziune. • Funcţiile disponibile şi conţinutul ecranului diferă în funcţie de postul de televiziune. FM Radio Set-up (numai pentru Rusia sau Ucraina) Presetează până la 30 de posturi de radio FM care pot fi recepţionate în zona dvs. Programare automată: Permite acordarea şi memorarea automată a tuturor canalelor disponibile. FM Radio Presets: Permite reglarea şi memorarea manuală succesivă a fiecărui canal disponibil. Notă • Pentru a activa această funcţie, accesaţi modul Radio FM utilizând Home (Meniu principal) (pagina 16), apoi presetaţi posturile de radio FM dorite conform etapelor descrise mai sus. Blocare de către părinţi Cod PIN Stabileşte codul PIN pentru blocarea canalelor, intrărilor externe, serviciilor de internet şi a tuturor setărilor aferente reglajului fin al canalelor. Utilizaţi 0-9 de la telecomandă pentru a introduce un cod PIN din patru cifre. Schimbaţi Codul PIN Selectaţi pentru a schimba codul PIN. Evaluare de către părinţi Setează o restricţie a programelor vizionate în funcţie de vârstă. Pentru a viziona orice program permis pentru vârste superioare celei pe care o specificaţi, introduceţi codul PIN corect. Protecţie configurare Activează sau dezactivează protecţia operaţiunilor aferente programelor. 23 RO RO