Views
10 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Suédois

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Suédois

Sätta på strömmen 1

Sätta på strömmen 1 Öppna LCD-skärmen på videokameran och slå på strömmen. • Du kan också slå på videokameran genom att dra ut sökaren. 2 Följ instruktionerna på LCD-skärmen, välj språk, geografiskt område, vinter- eller sommartid, datumformat samt datum och tid. Tryck på knappen på LCD-skärmen. • För att gå till nästa sida, tryck på [Next]. • För att stänga av strömmen, stäng LCD-skärmen. Om sökaren är utdragen ska du föra in den. • För att ställa in datum och tid igen, välj [Setup] [ Clock Settings] [Date & Time Setting]. • För att stänga av funktionsljudet, välj [Setup] [ General Settings] [Beep] [Off]. SE 12

Sätta i ett minneskort 1 Öppna locket och för in ett minneskort tills det klickar på plats. Tillträdeslampa Sätt i kortet med det avskurna hörnet, så som visas i bilden. • Skärmen [Preparing image database file. Please wait.] visas när du sätter i ett nytt minneskort. Vänta tills skärmen försvinner. • För att mata ut minneskortet, öppna skyddet och tryck lätt på minneskortet en gång. Komma igång Typer av minneskort som kan användas i videokameran Spela in bilder i XAVC S-format SDXC-minneskort SD-hastighetsklass Klass 10 eller snabbare Spela in bilder i ett annat format än XAVC S Kapacitet (funktion bekräftad) Upp till 64 GB SD-minneskort/SDHCminneskort/SDXC-minneskort Memory Stick PRO Duo (Mark2)/Memory Stick PRO- HG Duo Memory Stick XC-HG Duo SD-hastighetsklass Klass 4 eller snabbare Kapacitet (funktion bekräftad) Upp till 64 GB – Upp till 32 GB Upp till 64 GB SE 13