Views
11 months ago

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Suédois

Sony HDR-CX900E - HDR-CX900E Mode d'emploi Suédois

Justera exponeringen

Justera exponeringen När [Exposure] tilldelas MANUAL-ratten kan du justera exponeringen med följande steg. 1 Tryck på MANUAL för att växla exponeringen till manuellt justeringsläge. 2 Vrid MANUAL-ratten för att justera exponeringen. • Inställningsvärdena för iris (bländare), slutartid och förstärkning (ISO) ändras när ratten vrids. • Du kan använda MANUAL-ratten när värdena är markerade. Återgå till automatiskt justeringsläge Tryck på MANUAL igen. • visas intill varje värde och värdena är inte längre markerade. Tilldela ett menyalternativ till MANUAL-ratten 1 Tryck och håll MANUAL under några sekunder. • Menyalternativen som du kan styra med MANUAL-ratten visas på [Dial Setting]-skärmen. 2 Vrid MANUAL-ratten för att välja alternativet som ska tilldelas och tryck därefter på MANUAL . Göra manuella justeringar med MANUAL-ratten Tryck på MANUAL för att växla till manuellt justeringsläge. Vrid MANUAL-ratten för att göra justeringen. •Tryck på MANUAL för att återgå till automatiskt justeringsläge. SE 20

Justera ljusintensiteten (ND-filter) Du kan spela in motivet tydligt med ND-filterfunktionen när inspelningsmiljön är för ljus. 1 Ställ ND FILTER-omkopplaren på MANUAL och välj därefter lämpligt ND FILTER-läge . OFF: Stänger av ND-filterfunktionen. 1: Minskar ljusintensiteten till 1/4. 2: Minskar ljusintensiteten till 1/16. 3: Minskar ljusintensiteten till 1/64. Observera • Om du ändrar ND-filterinställningen under inspelning, kan filmen och ljudet bli förvrängt. • När ND FILTER-omkopplaren är inställd på AUTO, välj OFF eller 1 (1/4) för ND FILTER-positionen. När du väljer 2 (1/16) eller 3 (1/64), ställ in ND FILTER-omkopplaren på MANUAL. Fokusera eller zooma med objektivringen Du kan fokusera manuellt beroende på fotograferingsförhållandena. Inspelning/uppspelning 1 Tryck på AF/MF för att växla till manuellt fokuseringsläge. • visas när manuellt fokuseringsläge är valt. 2 Ställ in ZOOM/FOCUS-omkopplaren och vrid objektivringen . • FOCUS: Du kan fokusera manuellt genom att vrida objektivringen. • ZOOM: Du kan zooma genom att vrida objektivringen. SE 21