Views
10 months ago

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Polonais

Sony KDL-48WD650 - KDL-48WD650 Mode d'emploi Polonais

Transportul • Înainte

Transportul • Înainte de a deplasa televizorul, decuplaţi toate cablurile. • La transportul unui televizor de mari dimensiuni, este recomandată participarea a două sau trei persoane. • Când transportaţi manual aparatul TV, susţineţi-l astfel cum este prezentat mai jos. Nu forţaţi panoul LCD sau cadrul din jurul ecranului. Nu acoperiţi televizorul cu materiale textile, de exemplu cu o draperie, și nici cu alte obiecte, de exemplu ziare etc. Nu instalaţi televizorul așa cum este arătat mai jos. Circulaţia aerului este blocată. Perete Perete • Feriţi televizorul de șocuri mecanice și de vibraţii prea puternice în timpul transportului. • Când duceţi aparatul la reparat sau când vă mutaţi, împachetaţil în ambalajul original. Prevenirea răsturnării 10 mm - 12 mm VS M6 Ventilaţie • Nu introduceţi niciun obiect în carcasă. • Lăsaţi suficient spaţiu în jurul televizorului, așa cum este indicat în continuare. • Se recomandă cu insistență să utilizați dispozitivul de montare pe perete furnizat de firma Sony, pentru că acesta asigură o ventilație adecvată. Instalarea pe perete 30 cm 10 cm Instalarea pe un suport 30 cm 10 cm 10 cm 10 cm 1,5 N·m/1,5 N·m {15 kgf·cm} 10 cm Lăsaţi cel puţin atât spaţiu în jurul televizorului. 6 cm Lăsaţi cel puţin atât spaţiu în jurul televizorului. • Pentru a asigura o ventilaţie corespunzătoare și a evita adunarea prafului și a murdăriei: Nu așezaţi televizorul culcat, cu susul în jos, pe spate sau lateral. Nu puneţi televizorul pe un raft, pe covor, în pat sau într-un dulap. Cablul de alimentare Pentru a evita riscul de incendii, șocuri electrice sau deteriorări și răniri, manevraţi cablul de alimentare și ștecherul respectând următoarele: Utilizaţi exclusiv un cablu de alimentare marca Sony, nu de la alte firme. Introduceţi complet ștecherul în priză. Acest aparat poate funcţiona doar la tensiuni de 220 V - 240 V, curent alternativ. Când conectaţi alte cabluri, aveţi grijă să decuplaţi cablul de alimentare, pentru siguranţa dvs., și aveţi grijă să nu vă încurcaţi picioarele între cabluri. Decuplaţi cablul de alimentare de la priză înainte de a deplasa sau de a depana televizorul. Ţineţi cablul de alimentare la distanţă de sursele de căldură. Decuplaţi ștecherul cablului de alimentare de la priză și curăţaţi-l cu regularitate. Dacă există praf pe ștecher și acesta se umezește, este posibil ca izolaţia să fie deteriorată, ceea ce poate duce la declanșarea de incendii. Notă • Nu utilizaţi la alte echipamente cablul de alimentare furnizat. • Nu găuriţi, nu îndoiţi și nu răsuciţi excesiv cablul de alimentare. Firele din interior se pot dezizola sau se pot rupe. • Nu modificaţi cablul de alimentare. • Nu așezaţi obiecte grele pe cablul de alimentare. • Nu trageţi de cablul propriu-zis pentru decuplarea aparatului de la priză. • Nu conectaţi prea multe aparate la aceeași priză de reţea. • Nu utilizaţi un ștecher care nu se potrivește cu priza. NOTĂ PRIVIND ADAPTORUL DE REŢEA Atenţie Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneţi acest aparat la ploaie sau umezeală. Pentru a preveni pericolul de incendiu sau de lovituri, nu aşezaţi obiecte pline cu lichide, cum ar fi vaze, pe aparat. Nu instalaţi acest echipament într-un spaţiu închis, cum ar fi un raft de cărţi sau un obiect similar. • Asiguraţi-vă că priza de reţea este instalată în apropierea echipamentului și va fi ușor accesibilă. • Asiguraţi-vă că folosiţi adaptorul de reţea şi cablul de conectare la reţea furnizate. • Nu utilizaţi niciun alt adaptor de reţea. Acest lucru poate produce o defecţiune. • Conectaţi adaptorul de reţea la o priză de reţea uşor accesibilă. • Nu înfăşuraţi cablul de conectare la reţea în jurul adaptorului de reţea. Miezul firului se poate tăia şi/sau poate produce o defecţiune a receptorului media. • Nu atingeţi adaptorul de reţea cu mâinile ude. • Dacă observaţi o anomalie la adaptorul de reţea, deconectaţi-l imediat de la priza de reţea. • Aparatul nu este deconectat de la reţea atâta vreme cât este conectat la priza de reţea, chiar dacă aparatul în sine a fost oprit. • Deoarece adaptorul de reţea se va încălzi când este folosit o perioadă îndelungată, este posibil să simţiţi că este fierbinte atunci când îl atingeţi cu mâna. 4 RO

Moduri interzise de utilizare Nu instalaţi/nu utilizaţi televizorul în locaţii, spații sau situaţii de genul celor prezentate mai jos, deoarece este posibil ca televizorul să producă incendii, șocuri electrice, deteriorări și/sau leziuni. Locaţia: • În exterior (la lumină solară directă), pe malul mării, pe o navă sau barcă, în interiorul unui vehicul, în instituţii medicale, în locuri instabile, în apropierea apei, în locuri supuse la ploaie, umezeală sau fum. • În cazul în care televizorul este așezat în vestiarul unei băi publice sau a unor băi termale, televizorul se poate defecta din cauza sulfului din atmosferă, etc. • Pentru o calitate optimă a imaginii, nu expuneţi ecranul la iluminare sau lumină solară directă. • Evitaţi mutarea televizorului dintr-o zonă răcoroasă în alta călduroasă. Modificările bruște de temperatură ambientală pot crea condens. Aceasta poate duce la distorsionarea imaginii televizorului și/sau la culori estompate. Dacă aceasta este situaţia, înainte de a conecta din nou televizorul la reţeaua de alimentare, permiteţi evaporarea completă a umezelii. Mediul înconjurător: • Nu instalaţi televizorul în locuri în care este foarte cald sau cu multă umiditate ori mult praf; în spaţii unde există insecte care pot pătrunde în interior; în locuri în care poate fi supus la vibraţii mecanice, în apropierea obiectelor inflamabile (lumânări etc.). Televizorul nu trebuie expus la picături sau stropire, și nu trebuie așezate deasupra lui recipiente ce conţin lichide, de exemplu vaze. • Nu așezaţi televizorul într-un spaţiu umed sau cu praf ori într-o încăpere cu fum uleios sau aburi (în apropierea meselor de gătit sau a umidificatoarelor). Se pot produce incendii, șocuri electrice sau deteriorări. • Nu instalaţi televizorul în spaţii cu temperaturi extreme, cum ar fi locuri expuse la lumină solară directă, în apropierea unui calorifer sau a unei aeroterme. Este posibil ca televizorul să se supraîncălzească într-o astfel de condiţie, lucru ce poate duce la deformarea carcasei și/sau la defectarea televizorului. Situaţii: • Nu manevraţi televizorul cu mâinile ude, cu carcasa demontată, sau având atașate dispozitive care nu au fost recomandate de producător. Decuplaţi televizorul de la priză, precum și antena de exterior în timpul furtunilor. • Nu instalaţi televizorul astfel încât să fie proeminent într-un spaţiu deschis. Se pot înregistra vătămări corporale sau există pericolul să fie lovit cu diverse obiecte. Piese defecte: • Nu aruncaţi obiecte spre televizor. Sticla ecranului se poate sparge la impact, cauzând răniri grave. • Dacă se sparge carcasa televizorului, nu o atingeţi înainte de a decupla cablul de alimentare de la priză. În caz contrar, se poate produce un şoc electric. Când aparatul nu funcţionează • Dacă nu utilizaţi televizorul câteva zile, decuplaţi-l de la reţea din motive ecologice și de siguranţă. • Deoarece televizorul nu este decuplat de la reţea dacă este doar oprit, scoateţi ștecherul din priză pentru deconectarea completă. • Anumite televizoare pot fi dotate cu funcţii care necesită ca televizorul să fie lăsat în standby pentru a funcţiona corespunzător. Pentru copii • Nu lăsaţi copiii să se caţere pe televizor. • Nu lăsaţi accesoriile de mici dimensiuni la îndemâna copiilor, deoarece pot fi înghiţite accidental. În cazul în care apar următoarele probleme... Opriţi și decuplaţi imediat aparatul de la priză dacă survine vreuna dintre problemele prezentate mai jos. Solicitaţi dealer-ului dvs. sau unui centru de service Sony ca o persoană calificată să verifice televizorul. Când: Este deteriorat conductorul de reţea. Ștecherul nu se potrivește cu priza. Televizorul a fost deteriorat prin cădere, lovire sau izbirea cu un alt obiect. Vreun obiect sau lichid a pătruns în interiorul carcasei. Despre temperatura televizorului LCD Când televizorul LCD este utilizat pentru o perioadă prelungită, zonele din jurul panoului se încălzesc. Este posibil ca zonele respective să fie fierbinţi la pipăit. Măsuri de precauţie Vizionarea la televizor • Asiguraţi o iluminare moderată a camerei, deoarece nu este recomandată vizionarea televizorului o perioadă îndelungată de timp, în condiţii de iluminare scăzută, deoarece vă poate fi afectată vederea. • Când utilizaţi căștile, evitaţi audierea la un nivel ridicat al volumului, deoarece vă poate fi afectat auzul. Ecranul LCD • Deși ecranul LCD este produs folosindu-se o tehnologie de înaltă precizie și 99,99 % sau mai mult dintre pixeli funcţionează, este posibilă existenţa unor minuscule puncte negre sau a unora luminoase (roșii, albastre sau verzi) care să apară în mod constant pe ecranul LCD. Aceasta este o proprietate structurală a ecranului LCD și nu constituie o disfuncţionalitate. • Nu împingeţi și nu zgâriaţi filtrul frontal, și nu așezaţi obiecte pe partea de sus a acestui televizor. Imaginea poate deveni neuniformă sau ecranul LCD se poate deteriora. • Dacă televizorul este utilizat într-un loc cu temperatură scăzută, poate apărea un efect de prelungire neregulată a liniilor orizontale, sau imaginea poate deveni întunecată. Aceasta nu reprezintă o defecţiune. Fenomenul va dispărea pe măsură ce temperatura crește. • Pot apărea imagini remanente în cazul în care sunt afișate în mod continuu imagini statice. Acestea pot să dispară după câteva momente. • Ecranul și carcasa se încălzesc când televizorul este în uz. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate. • Ecranul LCD conţine o cantitate mică de cristale lichide. Respectaţi instrucţiunile și regulamentele locale în vigoare cu privire la dezafectarea echipamentului. Manevrarea și curăţarea suprafeţei ecranului/ carcasei televizorului Decuplaţi cablul de alimentare de la priză înainte de a curăţa televizorul. Pentru a evita degradarea materialului sau deteriorarea acoperirii ecranului, respectaţi următoarele măsuri de precauţie. • Pentru a îndepărta praful de pe ecran și carcasă, ștergeţi ușor cu o bucată de pânză moale. Dacă praful este persistent, ștergeţi cu o pânză moale, ușor umezită într-o soluţie slabă de detergent. • Nu pulverizaţi niciodată apă sau detergent direct pe televizor. Poate să picure în partea de jos a ecranului sau pe componentele exterioare și să pătrundă în interiorul aparatului, provocând astfel defectarea acestuia. 5 RO RO

 • Page 1 and 2:

  Television Instrukcja obsługi PL N

 • Page 3 and 4:

  Wprowadzenie Dziękujemy, że wybra

 • Page 5 and 6:

  • Nie należy podłączać zbyt w

 • Page 7 and 8:

  Pozbywanie się zużytych baterii (

 • Page 9 and 10:

  Pilot Wygląd pilota, lokalizacja,

 • Page 11 and 12:

  Podłączanie telewizora do Interne

 • Page 13 and 14:

  Typ 4: Ustawianie sieci przewodowej

 • Page 15 and 16:

  Zmiana stylu wyświetlania Poruszan

 • Page 17 and 18:

  Aby uniknąć wypalenia panelu, po

 • Page 19 and 20:

  Formaty wideo obsługiwane przez US

 • Page 21 and 22:

  Korekcja czerni: zwiększenie nasyc

 • Page 23 and 24:

  Uwaga • Funkcję [Autoprogramowan

 • Page 25 and 26:

  Uwaga • Działanie funkcji śledz

 • Page 27 and 28:

  Wybór obrazu: możliwość wyboru

 • Page 29 and 30:

  BRAVIA Sync — lista urządzeń: w

 • Page 31 and 32:

  Wyświetlanie obrazu z podłączony

 • Page 33 and 34:

  Używanie urządzeń audio i wideo

 • Page 35 and 36:

  Montaż telewizora na ścianie W te

 • Page 37 and 38:

  Dźwięk Jakość obrazu jest dobra

 • Page 39 and 40:

  Nie mogę połączyć się z Intern

 • Page 41 and 42:

  Zasilanie, karta produktu i inne Wy

 • Page 43 and 44:

  43 PL PL

 • Page 45 and 46:

  Úvod Děkujeme vám, že jste si v

 • Page 47 and 48:

  Umístění: • Venkovní prostor

 • Page 49 and 50:

  Součásti a ovládací prvky Telev

 • Page 51 and 52:

  AUDIO Vybere zvuk vícejazyčného

 • Page 53 and 54:

  Typ 2: Zabezpečená síť bez nast

 • Page 55 and 56:

  Sledování televize Změna stylu z

 • Page 57 and 58:

  Používání televizoru v režimu

 • Page 59 and 60:

  Volby přehrávání Stisknutím č

 • Page 61 and 62:

  Barevná teplota Nastavuje bílé b

 • Page 63 and 64:

  Automatické ladění - rozsah [Nor

 • Page 65 and 66:

  Blokovat soubory cookie jiných spo

 • Page 67 and 68:

  První den v týdnu: Nastaví jako

 • Page 69 and 70:

  Nastavení sítě (pouze pro Spojen

 • Page 71 and 72:

  Kvalita obrazu • Kompozitní AV k

 • Page 73 and 74:

  Montáž televizoru na zeď Tento n

 • Page 75 and 76:

  Zvuk Neozývá se zvuk, ale obraz j

 • Page 77 and 78:

  Obecné Televizor se automaticky vy

 • Page 79 and 80:

  Napájení, informační list výro

 • Page 81 and 82:

  39 CZ CZ

 • Page 83 and 84:

  Úvod Ďakujeme vám, že ste si vy

 • Page 85 and 86:

  Zakázané použitie Televízny pri

 • Page 87 and 88:

  Súčasti a ovládacie prvky Telev

 • Page 89 and 90:

  AUDIO Vyberte zvuk z viacjazyčnéh

 • Page 91 and 92:

  Typ 2: Zabezpečená sieť bez zabe

 • Page 93 and 94:

  Ak sa nedokážete pripojiť k inte

 • Page 95 and 96:

  Používanie hlavnej ponuky Stlače

 • Page 97 and 98:

  Zoznam digit. Programov 1 V digitá

 • Page 99 and 100:

  Hudobný formát USB •LPCM (.wav)

 • Page 101 and 102:

  Duálny zvuk Nastavenie zvuku z rep

 • Page 103 and 104:

  Miera kombinácie Úprava hlavnej v

 • Page 105 and 106:

  Satelitný programový zámok Zablo

 • Page 107 and 108:

  Časové pásmo Umožňuje manuáln

 • Page 109 and 110:

  Eko Reset Vynulovanie aktuálnych n

 • Page 111 and 112:

  Kvalita obrazu • Kompozitný AV k

 • Page 113 and 114:

  Zmena nastavenia pásma (pre odborn

 • Page 115 and 116:

  Ďalšie informácie Riešenie prob

 • Page 117 and 118: Niekedy, keď používam bezdrôtov
 • Page 119 and 120: Špecifikácie Systém Systém pane
 • Page 121 and 122: Poznámky k funkcii Digital TV •
 • Page 124 and 125: Tartalomjegyzék FONTOS FIGYELMEZTE
 • Page 126 and 127: Szállítás • A készülék szá
 • Page 128 and 129: • Soha ne használjon súrolóesz
 • Page 130 and 131: Távvezérlő A távvezérlő alakj
 • Page 132 and 133: Megjegyzés • Ha a feliratok ki v
 • Page 134 and 135: 2. típus: Secured Network Wi-Fi Pr
 • Page 136 and 137: Adatvédelmi Nyilatkozat Amikor a k
 • Page 138 and 139: Képmegosztó Plusz (csak KDL-48WD6
 • Page 140 and 141: Digitális EPG 1 Nyomja meg a GUIDE
 • Page 142 and 143: Otthoni hálózat (csak KDL-48WD65x
 • Page 144 and 145: A hangszóró hangját [Mono], [Szt
 • Page 146 and 147: Másodlagos választott nyelv Vála
 • Page 148 and 149: Műholdas program lezárása Letilt
 • Page 150 and 151: HDD be- és kiregisztrálásához a
 • Page 152 and 153: Takarékosság Törlés Az aktuáli
 • Page 154 and 155: Képminőség • AV kompozit kábe
 • Page 156 and 157: Megjegyzés • A csatlakoztatni k
 • Page 158 and 159: További információk Hibaelhárí
 • Page 160 and 161: Alkalmazások nem érhetők el Ell
 • Page 162 and 163: Műszaki adatok Rendszer Megjelení
 • Page 164 and 165: Megjegyzések a digitális tv-funkc
 • Page 166 and 167: Cuprins INFORMAŢII IMPORTANTE . .
 • Page 170 and 171: • Nu utilizaţi niciodată pastă
 • Page 172 and 173: Telecomandă Forma, amplasarea, dis
 • Page 174 and 175: Conectarea televizorului la interne
 • Page 176 and 177: • Pentru a utiliza reţeaua cu IP
 • Page 178 and 179: Navigarea în meniul Acasă Butonul
 • Page 180 and 181: Listă de progr. Digitale 1 Apăsa
 • Page 182 and 183: Notă • Redarea formatelor de fi
 • Page 184 and 185: Setează sunetul de la difuzor la [
 • Page 186 and 187: A doua limbă preferată Selectaţi
 • Page 188 and 189: Blocare program digital Nu permite
 • Page 190 and 191: 26 RO Oră Setează ora curentă. F
 • Page 192 and 193: Asistenţă pentru clienţi Numele
 • Page 194 and 195: Calitatea imaginii • Cablu AV com
 • Page 196 and 197: Notă • Dispozitivele care se con
 • Page 198 and 199: Informaţii suplimentare Depanare C
 • Page 200 and 201: Uneori, calitatea streamingului vid
 • Page 202 and 203: Specificaţii Sistem Tip de panou P
 • Page 204 and 205: Note privind televiziunea digitală
 • Page 206 and 207: Съдържание ВАЖНА З
 • Page 208 and 209: • На всяка цена изп
 • Page 210 and 211: Предпазни мерки Гл
 • Page 212 and 213: Части и управление
 • Page 214 and 215: RETURN • Връща към пре
 • Page 216 and 217: Свързване на телев
 • Page 218 and 219:

  Тип 4: Настройка на

 • Page 220 and 221:

  Гледане на телевиз

 • Page 222 and 223:

  • Поддържа се брау

 • Page 224 and 225:

  Медия Възпроизвежд

 • Page 226 and 227:

  Списък на медийнит

 • Page 228 and 229:

  Формат на екрана За

 • Page 230 and 231:

  Настройка на сател

 • Page 232 and 233:

  Блокиране за Запис

 • Page 234 and 235:

  Лого при включване

 • Page 236 and 237:

  Поддръжка Име на мо

 • Page 238 and 239:

  Качество на картин

 • Page 240 and 241:

  За да промените нас

 • Page 242 and 243:

  Допълнителна инфор

 • Page 244 and 245:

  Платено съдържание

 • Page 246 and 247:

  Спецификации Систе

 • Page 248 and 249:

  Забележка за цифро

 • Page 250 and 251:

  Περιεχόμενα ΣΗΜΑΝΤ

 • Page 252 and 253:

  • Επισκευή ή επιχε

 • Page 254 and 255:

  Εγκατάσταση στον τ

 • Page 256 and 257:

  • Όταν προσαρμόζετ

 • Page 258 and 259:

  • Περιμένετε για λ

 • Page 260 and 261:

  PROG +/-/ / • Επιλέξτε τ

 • Page 262 and 263:

  • Μετά την επιλογή

 • Page 264 and 265:

  Αν δεν μπορείτε να

 • Page 266 and 267:

  Περιήγηση στο μενο

 • Page 268 and 269:

  Ακρόαση ραδιοφώνου

 • Page 270 and 271:

  • Όταν συνδέετε μι

 • Page 272 and 273:

  Λειτουργία Ταινίας

 • Page 274 and 275:

  Ρυθμίζει τα κανάλι

 • Page 276 and 277:

  Σας δίνει τη δυνατό

 • Page 278 and 279:

  Ρυθμίσεις Wi-Fi Direct: Ο

 • Page 280 and 281:

  Ακουστικά/Έξοδος ή

 • Page 282 and 283:

  Έλεγχος εικόνας Πρ

 • Page 284 and 285:

  Ποιότητα εικόνας •

 • Page 286 and 287:

  Όταν εμφανιστεί η ο

 • Page 288 and 289:

  Πρόσθετες πληροφορ

 • Page 290 and 291:

  Η ταχύτητα επικοιν

 • Page 292 and 293:

  Δεν είναι δυνατή η

 • Page 294 and 295:

  Ανάλυση οθόνης KDL-48W

 • Page 296 and 297:

  İçindekiler ÖNEMLİ NOT . . . .

 • Page 298 and 299:

  Hava sirkülasyonu tıkalı. Duvar

 • Page 300 and 301:

  • Bu ekipman test edilmiştir ve

 • Page 302 and 303:

  Uzaktan Kumanda Uzaktan kumanda dü

 • Page 304 and 305:

  Televizyonun İnternete Bağlanmas

 • Page 306 and 307:

  Kablolu Ağın Hazırlanması Telev

 • Page 308 and 309:

  Home menüsünde gezinme HOME düğ

 • Page 310 and 311:

  Dijital Program Listesi 1 Dijital m

 • Page 312 and 313:

  Ev Ağı (Sadece KDL-48WD65x / 40WD

 • Page 314 and 315:

  Not • Efekt, [Dinamik Aralık] ay

 • Page 316 and 317:

  Bant Frekansı Televizyon veya ayar

 • Page 318 and 319:

  Ağ (Sadece KDL-48WD65x / 40WD65x /

 • Page 320 and 321:

  Değişken: Bir dış ses sistemi k

 • Page 322 and 323:

  Bağlanmış cihazlardan görüntü

 • Page 324 and 325:

  Ses ve video cihazlarını kullanma

 • Page 326 and 327:

  Ek bilgi Sorun Giderme LED gösterg

 • Page 328 and 329:

  Kablosuz LAN kullanırken bazen vid

 • Page 330 and 331:

  Spesifikasyonlar Sistem Panel Siste

 • Page 332 and 333:

  Dijital TV fonksiyonu hakkında •

 • Page 336:

  Szczegółowe informacje o produkta