Views
10 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Hongrois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Hongrois

24 Az első lépések

24 Az első lépések Megjegyzések Az akkumulátort 5 ºC és 35 ºC közötti hőmérsékleten kell feltölteni. Az akkumulátor kb. 500 feltöltésre van hitelesítve. Ez a szám a lejátszó használatának körülményeitől függően változhat. Az akkumulátor töltési szintjét jelző ikon becsült értéket mutat. Ez azt jelenti, hogy az ikonban látható fekete sávok nem pontosan egynegyednyi töltöttséget jelképeznek. A kijelzőn a „Do not disconnect.” felirat jelenik meg, amikor a lejátszó kapcsolatot létesít a számítógéppel. Ne húzza ki a mellékelt USB-kábelt, amikor a „Do not disconnect.” felirat látható, mert az átvitt adatok megsérülhetnek. A lejátszó kezelőgombjait nem lehet használni, amikor a lejátszó a számítógéphez kapcsolódik. A számítógéphez csatlakoztatott USB-eszközök némelyike akadályozhatja a lejátszó megfelelő működését. A saját kézzel összeállított, illetve az átalakított számítógépek esetében nem garantáljuk, hogy az akkumulátort fel lehet tölteni. Ha a számítógép energiatakarékos – például alvó vagy hibernált – módba lép, miközben a lejátszó USB-kábelen csatlakozik, a lejátszó akkumulátora nem töltődik. Ehelyett a lejátszó továbbra is az akkumulátor energiáját fogyasztja, így meríti azt. Ne csatlakoztassa a lejátszót hosszú időre olyan hordozható számítógéphez, amelyik nincs hálózati tápforrásra kötve, mert a lejátszó lemerítheti a számítógép akkumulátorát. Amíg a lejátszó a számítógéphez csatlakozik, a számítógépen ne végezze a következő műveleteket: kikapcsolás, újraindítás, kilépés alvó módból, illetve leállítás. Ezen műveletek a lejátszó meghibásodását okozhatják. Ezen műveletek végrehajtása előtt válassza le a lejátszót a számítógépről. Ha több mint fél évig nem áll szándékában használni a lejátszót, töltse fel az akkumulátort 6-12 havonta legalább egyszer karbantartás céljából. Folytatás

25 Az első lépések A lejátszó be- és kikapcsolása OPTION/PWR OFF gomb A lejátszó bekapcsolása Nyomja meg az egyik gombot a lejátszó bekapcsolásához. A lejátszó kikapcsolása Ha lenyomja és nyomva tartja az OPTION/PWR OFF gombot ( 12. oldal), a lejátszó készenléti üzemmódba lép, és a kisebb energiafogyasztás érdekében a kijelző kikapcsol. Ha készenléti üzemmódban megnyomja a lejátszó egyik gombját, megjelenik a „Now Playing” képernyő, a lejátszó üzemkész állapotba kerül. Ha a lejátszó kb. 4 óráig készenléti üzemmódban van, automatikusan kikapcsol. Ha kikapcsolt állapotban megnyomja a lejátszó egyik gombját, először az üdvözlő, majd a „Now Playing” képernyő jelenik meg.