Views
11 months ago

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Hongrois

Sony NWZ-E435F - NWZ-E435F Consignes d’utilisation Hongrois

94 Hibaelhárítás

94 Hibaelhárítás Tennivaló (folytatás) Tünet Az áthelyezett adatok nem jelennek meg a listában. Ha az „All Songs” vagy az „Album” van kiválasztva, minden zeneszám megjelenik a „Folder” esetében azonban nem. Csak egy adott lejátszási tartomány, például egy album, zeneszámai szólalnak meg. Nem lehet adatokat törölni a lejátszón. Ok/Megoldás Elérte a maximálisan megjeleníthető fájlok felső korlátját. A fájlok maximális száma a videóknál 1 000 fájl, fényképeknél 8 000 fájl. A fényképeket tartalmazó mappák listájában legfeljebb 1 000 mappa lehet. Törölje a szükségtelen adatokat. Nincs elég szabad tárhely. Törölje a szükségtelen adatokat a lejátszóról a tárhely felszabadításához. A Windows Intézőben történő áthúzás után az adathierarchia szintjei nem azonosak a lejátszón ( 27. oldal). Az áthelyezett fájlok formátuma nem lejátszható. A részleteket lásd a „Műszaki adatok” szakasz „Támogatott fájlformátumok” című részében ( 117. oldal). A hangfájlok nem a „MUSIC” mappa alatt található mappákban vannak. Helyezze a fájlokat a „MUSIC” mappa alatti mappákba. A lejátszó csak annak a listának (albumlistának, előadói listának stb.) a zeneszámait játssza le, amelyikből a lejátszás elindult ( 42. oldal). A lejátszón nem lehet zeneszámokat, videókat vagy fényképeket törölni. Törölje a fájlokat az átmásoláshoz használt szoftverrel vagy a Windows Intézővel. Folytatás

95 Hibaelhárítás Tennivaló (folytatás) Tünet Zaj hallható. A gombok nem működnek. Nem áll le a lejátszás. Ok/Megoldás Rádiójeleket kibocsátó készüléket, például mobiltelefont használnak a lejátszó közelében. Használat közben tartsa távol a mobiltelefonhoz hasonló készülékeket a lejátszótól. A CD-lemezről vagy más forrásból importált zenei adatok megsérültek. Törölje az adatokat, majd végezze el újra az importálást és a másolást. Zárjon be minden más alkalmazást, amikor a számítógépre importálja az adatokat, hogy elkerülje az adatok sérülését. Az áthelyezett fájlok formátuma nem lejátszható. A részleteket lásd a „Műszaki adatok” szakasz „Támogatott fájlformátumok” című részében ( 117. oldal). Bizonyos zeneszámokat nem lehet lejátszani a fájl műszaki paramétereitől függően. A HOLD kapcsoló a HOLD állásban van. Állítsa át a HOLD kapcsolót az ellenkező állásba ( 12. oldal). A lejátszóban páralecsapódás van. Várjon néhány órát, amíg a lejátszó megszárad. Az akkumulátor nincs kellően feltöltve. Töltse fel az akkumulátort egy működő számítógéphez csatlakoztatva ( 23. oldal). Ha az akkumulátor töltése nem oldja meg a problémát, nyomja meg a RESET gombot a lejátszó alaphelyzetbe állításához ( 92. oldal). A lejátszót nem lehet kezelni, amikor a kijelzőn a „Connecting” vagy a „Connected USB (MTP)” felirat látható. Szakítsa meg az USB-kapcsolatot, és újra kezelheti a lejátszót. Ennél a lejátszónál nincs különbség a lejátszás leállítása és megszakítása között. Amikor megnyomja a gombot, a kijelzőn megjelenik az ikon, és a lejátszás megszakad/leáll. Folytatás