Views
8 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Danois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Danois

Opgradering af

Opgradering af VAIO-computeren > Tilføjelse og fjernelse af hukommelse n136 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Åbn ikke pakken med hukommelsesmodulet, før du er klar til at indsætte modulet. Emballagen beskytter modulet mod elektrostatisk afladning. Brug den særlige pose, der leveres med hukommelsesmodulet, eller pak modulet ind i aluminiumfolie for at beskytte det mod elektrostatisk afladning. Hvis der kommer væsker, urenheder eller genstande ind i slottene til hukommelsesmoduler eller i andre af computerens interne komponenter, bliver computeren beskadiget, og eventuelle udgifter til reparation er ikke dækket af garantien. Anbring ikke hukommelsesmodulet et sted, hvor det udsættes for: ❑ Varmekilder, f.eks. radiatorer eller ventilationskanaler ❑ Direkte sollys ❑ Støv i større mængder ❑ Mekaniske rystelser eller stød ❑ Stærke magneter eller højttalere, der ikke er magnetisk afskærmet ❑ Temperaturer på mere end 35° C eller mindre end 5° C ❑ Høj luftfugtighed Vær forsigtig, når du håndterer hukommelsesmodulet. For at undgå skader på hænder og fingre bør du ikke røre ved kanterne på de komponenter og printkort, der findes inden i computeren.

Opgradering af VAIO-computeren > Tilføjelse og fjernelse af hukommelse n137 N Fjernelse og installation af et hukommelsesmodul Sådan udskifter eller tilføjer du et hukommelsesmodul 1 Luk computeren, og afbryd forbindelsen til alle eksterne enheder. 2 Vent ca. en time indtil computeren er kølet af. 3 Fjern de to skruer (1), skub bunddækslet i pilens retning (2), og fjern dækslet. ! Pas godt på de fjernede skruer. 4 Rør ved en metalgenstand for at aflade statisk elektricitet. 5 Fjern batteriet (side 25).