Views
6 months ago

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Danois

Sony VPCSA2Z9R - VPCSA2Z9R Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af LCD-skærmen n148 N Håndtering af LCD-skærmen ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ LCD-skærmen må ikke vende direkte mod sollyset, da den i så fald kan blive beskadiget. Sørg for at undgå direkte sollys, når du bruger computeren i nærheden af et vindue. Pas på, at du ikke kommer til at ridse eller trykke hårdt på LCD-skærmen. Dette kan medføre skade. Hvis du bruger computeren under lave temperaturer kan der komme et skyggebillede på LCD-skærmen. Dette indikerer ikke nogen funktionsfejl. Når computeren igen anvendes under normale temperaturforhold, gendannes det normale skærmbillede. Der kan opstå et skyggebillede på LCD-skærmen, hvis det samme billede vises i en længere tid periode på skærmen. Dette skyggebillede forsvinder efter et stykke tid. Du kan bruge en pauseskærm for at undgå skyggebilleder. LCD-skærmen bliver varm under drift. Dette er normalt og ikke et tegn på en funktionsfejl. LCD-skærmen er fremstillet ved hjælp af højpræcisionsteknologi. Der kan imidlertid forekomme små sorte punkter og/eller lyse punkter (rød, blå eller grøn) på LCD-skærmen. Dette er et normalt resultat af fremstillingsprocessen og ikke et tegn på en funktionsfejl. Du må ikke ændre indstillingerne for LCD-skærmens retning i vinduet Indstillinger for Tablet PC, selvom det er muligt at vælge nye indstillinger. Computeren kan blive ustabil, hvis LCD-skærmens retning ændres. Sony påtager sig intet ansvar for fejlfunktioner som følge af ændring af indstillingerne. Undlad at trykke hårdt oven på computeren, når låget er lukket, da det kan ridse eller tilsmudse LCD-skærmen.

Sikkerhedsforanstaltninger > Brug af strømkilden n149 N Brug af strømkilden ❑ ❑ ❑ Der må ikke være sluttet andet strømforbrugende udstyr, f.eks. en fotokopimaskine eller en makulator, til den samme stikkontakt som computeren. Du kan købe en stikdåse med overspændingsbeskyttelse. Den kan beskytte din computer mod pludselige strømstød, der kan opstå f.eks. i forbindelse med tordenvejr, og beskadige computeren. Brug den medfølgende vekselstrømsadapter eller originale Sony-produkter. Brug ikke andre vekselstrømsadaptere, da de kan forårsage funktionsfejl.