Views
9 months ago

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Slovénien

Sony KDL-50W755C - KDL-50W755C Mode d'emploi Slovénien

Ievades un izvades

Ievades un izvades AV 2, / COMPONENT IN • Kompozīta savienojumam: izmantojiet / COMPONENT IN* 1 AV 2 un (L/R). • Komponenta savienojumam: izmantojiet Y, PB, PR, un (L/R). / AV 1 Izveidojiet savienojumu ar SCART kabeli. Kad tiek pievienots analogais dekoderis, TV uztvērējs raida uz dekoderi skremblētus signālus un dekoderis pirms signālu izvadīšanas tos atskremblē. DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) LAN (RF ievade) Izveidojiet savienojumu ar kabeli vai antenu. (Satelīta ieeja) Izveidojiet savienojumu ar satelītantenu. USB 1/2 (HDD REC)* 2 * 3 /3 • Apjomīgas USB ierīces pieslēgšana var traucēt citu tai blakus pieslēgto ierīču darbību. • Ja jāpieslēdz apjomīga USB ierīce, pieslēdziet to spraudnim USB 1. HDMI IN 2/3/4 Pieslēdzot digitālu audio sistēmu, kas ir saderīga ar audio atgriešanas kanāla (“Audio Return Channel” — ARC) tehnoloģiju, izmantojiet HDMI IN 4. Pretējā gadījumā jāizveido papildu savienojums ar DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL). Nosacītās piekļuves modulis (CAM) • Nodrošina piekļuvi maksas televīzijas pakalpojumiem. Detalizētu informāciju skatiet CAM komplektācijā iekļautajā norādījumu rokasgrāmatā. • Neievietojiet viedkarti tieši televizora CAM ligzdā. Tā jāievieto nosacītās piekļuves modulī, ko nodrošinājis pilnvarotais izplatītājs. • Dažās valstīs/reģionos CAM netiek atbalstīts. Informāciju lūdziet pilnvarotajam izplatītājam. • Ja pārslēdzaties uz digitālo programmu pēc interneta video izmantošanas, iespējams, tiks attēlots CAM ziņojums. AUDIO OUT / Lai klausītos televizora skaņu, izmantojot pieslēgtu iekārtu, nospiediet HOME. Atlasiet [Iestatījumi] t [Skaņa] t [Austiņu/audio izeja] un pēc tam atlasiet vajadzīgo vienumu. 8 LV

HDMI IN 1/MHL Varat pieslēgt MHL (“Mobile High-definition Link”) ierīci, izmantojot augstas izšķirtspējas MHL kabeli. *1 Kad pievienojat mono iekārtu, pieslēdziet to pie L (MONO) audio ligzdas. *2 Tikai dažos reģionos/valstīs/dažiem televizoru modeļiem. *3 HDD REC funkcija būs pieejama 2015. gadā. Jūs saņemsiet HDD REC funkciju automātiski kā programmatūras jauninājumu. Pārliecinieties, ka televizors ir pieslēgts internetam. Ja nav pieslēguma tīklam, būs iespējams lejupielādēt programmatūru no “Sony” atbalsta tīmekļa vietnes, izmantojot datoru. Plašāku informāciju par jaunināšanu skatiet “Sony” atbalsta tīmekļa vietnē. Lai savlaicīgi saņemtu informāciju par precīzu izlaišanas datumu, lūdzu, abonējiet ziņas vietnē http://www.sony.eu/support/2015tvnetworkupdate. EE LV LT HR SI KZ SR 9 LV