Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Suédois

Oversigt over

Oversigt over løsningsforslagene Hvad skal jeg gøre, hvis computeren ikke fungerer Hvis Windows startes 1 Hent og installer de seneste opdateringer. 2 Opret genoprettelsesdiskene, hvis du ikke har oprettet dem endnu (se side 68). 3 Sikkerhedskopier dine vigtige filer (se side 78). 4 Benyt en af følgende fremgangsmåder: ❑ Gendan systemfilerne fra det seneste gendannelsespunkt (se side 83). ❑ Fjern eventuelle programmer eller drivere, der ikke er kompatible med computeren, eller gendan de oprindelige standardindstillinger for de programmer eller drivere, der er forudinstalleret på computeren (se side 85). ❑ Gendan systemafbildningen, hvis du har oprettet en sikkerhedskopi af systemafbildningen (se side 79). 5 Hvis Windows stadig ikke kan startes, skal du genoprette computersystemet. Se "Genoprettelse af computeren, når Windows kan startes" på side 72. Når computersystemet genoprettes, bliver alle data på den indbyggede lagerenhed slettet. Du kan ikke gendanne filer, som du har ændret eller oprettet efter sikkerhedskopieringen. 92

Hvis Windows ikke startes 1 Benyt en af følgende fremgangsmåder: ❑ Gendan systemfilerne fra det seneste gendannelsespunkt (se side 83). ❑ Gendan systemafbildningen, hvis du har oprettet en sikkerhedskopi af systemafbildningen (se side 80). DK 2 Sikkerhedskopier dine filer ved hjælp af programmet Rescue Data (Red data), hvis du ikke allerede har gjort det (se side 81). 3 Undersøg computerens hardware (CPU, hukommelse, indbyggede lagerenhed osv.) ved hjælp af programmet VAIO Hardware Diagnostics (VAIO-hardwarediagnosticering). Du kan få hjælp til at bruge programmet i programmets Hjælp-funktion. 4 Hvis Windows stadig ikke kan startes, skal du genoprette computersystemet. Se "Genoprettelse af computeren, når Windows ikke kan startes" på side 71. Det anbefales, at du opdaterer computeren efter genoprettelsen af systemet ved hjælp af programmet VAIO Update. Når computersystemet genoprettes, bliver alle data på den indbyggede lagerenhed slettet. Du kan ikke gendanne filer, som du har ændret eller oprettet efter sikkerhedskopieringen. Hvis du vil gendanne disse filer, skal du sikkerhedskopiere dem ved hjælp af programmet Rescue Data (Red data). Oplysninger om, hvordan du bruger dette program, finder du i "Metode B: Sikkerhedskopiering og gendannelse, når Windows ikke kan startes" på side 81. 93