Views
6 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Danois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Guide de dépannage Danois

Palautuksen

Palautuksen viimeisteleminen ei onnistu ❑ Jos tietokoneeseen on kytketty tarpeettomia ulkoisia laitteita, irrota ne. ❑ Jos näyttöön tulee virhesanomia tietokonejärjestelmän palauttamisen aikana, kokeile seuraavia ratkaisuehdotuksia: 1 Jos olet palauttamassa tietokonejärjestelmää palautuslevyiltä, tarkista, etteivät levyt ole likaisia tai vioittuneita. Puhdista mahdollisesti likaiset levyt ja yritä palauttaa tietokonejärjestelmä uudelleen. 2 Jos palautat tietokoneen ulkoisen optisen aseman avulla, kytke asema pistorasiaan, ennen kuin aloitat palauttamisen. 3 Yritä palauttaa koko tietokonejärjestelmä. Katso ”Koko tietokonejärjestelmän palauttaminen” sivulla 42. 4 Yritä palauttaa C-asema. Katso ”C-aseman palauttaminen” sivulla 42. 5 Yritä palauttaa tietokonejärjestelmä joko palautuslevyiltä tai palautusosiosta. 6 Jos ongelma toistuu, tarkista tietokoneen laitteet VAIO Hardware Diagnostics (VAIO-laitteistotarkistusohjelma) -ohjelmalla. Jos näyttöön tulee virhesanoma, tietokoneen laitteissa voi olla vikaa ja ne on ehkä vaihdettava uusiin. Lisätietoja on VAIO-Link-verkkosivustossa. Jos näyttöön ei tule virhesanomaa, mutta palautusta ei voi silti viimeistellä, etsi lisätietoja VAIO-Link-verkkosivustosta. ❑ Jos tietokonejärjestelmän palauttaminen ei onnistu, koska olet poistanut alkuperäisen palautusosion sisäisestä tallennusvälineestä ennen palautuslevyjen luomista, voit ostaa uuden palautuslevysarjan Sonyn tukipalvelusta. Oman maasi tai alueesi yhteystiedot ovat VAIO-Link-verkkosivustossa. Palauttaminen palautusosiosta ei onnistu Tietokonejärjestelmän palauttaminen palautusosion avulla ei ehkä onnistu seuraavissa tilanteissa, koska palautusosioon on tehty muutoksia. ❑ Olet muokannut palautusosiota jollakin ohjelmalla. ❑ Olet asentanut muun kuin tietokoneeseen esiasennetun käyttöjärjestelmän. ❑ Olet alustanut kiintolevyn ilman VAIO Recovery Center (VAIO-palautuskeskus) -ohjelmistoa. Näissä tapauksissa tietokonejärjestelmä on palautettava palautuslevyiltä. Jos et ole vielä luonut palautuslevyjä, sinun täytyy ostaa ne tai korjauttaa tietokone omalla kustannuksellasi. Jos haluat ostaa palautuslevyjä, katso maasi/alueesi yhteystiedot VAIO-Link-verkkosivustosta. 58

Yleisten ongelmien vianmääritys Tietokone ei käynnisty ❑ Varmista, että tietokone on liitetty kunnolla virtalähteeseen ja käynnistetty ja että virran merkkivalo palaa. ❑ Varmista, että akku* on asennettu oikein ja ladattu. ❑ Irrota kaikki kytketyt USB-laitteet ja käynnistä tietokone uudelleen. ❑ Irrota kaikki mahdolliset laitteen ostamisen jälkeen asennetut lisämoduulit ja käynnistä sitten tietokone uudelleen. ❑ Jos tietokone on kytketty jatkojohtoon tai UPS-laitteeseen, varmista, että jatkojohto tai UPS on liitetty virtalähteeseen ja kytketty päälle. ❑ Jos käytät ulkoista näyttöä, varmista, että se on liitetty virtalähteeseen ja virta on kytketty. Varmista, että näytön kirkkaus ja kontrasti on säädetty oikein. Lisätietoja on näytön mukana toimitetussa käyttöoppaassa. ❑ Irrota virtajohto tai verkkolaite sekä akku*. Odota 3–5 minuuttia. Aseta akku takaisin paikalleen ja liitä virtajohto tai verkkolaite tietokoneeseen. Käynnistä sitten tietokone virtapainikkeesta tai -kytkimestä. ❑ Kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa toimintahäiriön. Mikäli näin tapahtuu, älä käytä tietokonetta ainakaan tuntiin. ❑ Varmista, että käytät laitteen mukana toimitettua Sonyn virtajohtoa tai verkkolaitetta. Käytä turvallisuussyistä vain aitoja Sonyn ladattavia akkuja* sekä Sonyn VAIO-tietokonetta varten suunniteltuja virtajohtoja tai verkkolaitteita. * Koskee vain kannettavia tietokoneita. FI Vihreä virran merkkivalo syttyy, mutta näytössä ei näy mitään ❑ Sulje sovellusikkuna painamalla Alt+F4-näppäimiä useita kertoja. On saattanut tapahtua sovellusvirhe. ❑ Paina Ctrl+Alt+Delete-näppäimiä, napsauta Sammuta -painikkeen vieressä olevaa nuolta ja valitse Käynnistä uudelleen. ❑ Paina virtapainiketta tai siirrä ja pidä virtakytkintä yli neljän sekunnin ajan, jotta tietokone sammuu. Irrota virtajohto tai verkkolaite ja odota noin viisi minuuttia. Liitä sitten virtajohto tai verkkolaite tietokoneeseen ja käynnistä tietokone uudelleen. Tietokoneen virran katkaiseminen Ctrl+Alt+Delete-näppäimillä tai virtapainikkeella/-kytkimellä saattaa aiheuttaa tallentamattomien tietojen menetyksen. 59