Views
6 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Optische schijven n144 N Wat moet ik doen als ik geen Blu-ray Discs kan afspelen of de computer instabiel wordt tijdens het afspelen van Blu-ray Discs? ❑ ❑ ❑ Controleer of het optische station Blu-ray Disc-media ondersteunt. Als u Blu-ray Discs met beveiliging van het auteursrecht continu wilt afspelen, moet u de AACS-sleutel bijwerken. Als u in een bericht wordt gevraagd de AACS-sleutel bij te werken, doet u dit. ! Uw computer moet verbinding hebben met het internet voordat u de AACS-sleutel kunt bijwerken. Mogelijk kunt u bepaalde inhoud van Blu-ray Discs niet op uw computer afspelen of wordt de computer instabiel tijdens het afspelen van Blu-ray Discs. Als u inhoud normaal wilt afspelen, kunt u de meest recente updates voor het afspelen van Blu-ray Discs downloaden en installeren via VAIO Update. Voor informatie over het gebruik van VAIO Update raadpleegt u Uw computer bijwerken (pagina 30). Wat moet ik doen als ik geen gegevens op CD-media kan schrijven? ❑ ❑ Start geen software en zorg dat er geen programma's automatisch worden gestart, zelfs geen schermbeveiliging. Als u een CD-R/RW-schijf gebruikt waarop een label is geplakt, vervangt u die door een schijf waarop geen label is geplakt. Het gebruik van een schijf waarop een label is geplakt, kan een schrijffout of andere beschadigingen veroorzaken. Wat moet ik doen als ik geen gegevens op DVD-media kan schrijven? ❑ ❑ Zie erop toe dat u de juiste beschrijfbare DVD gebruikt. Controleer welke indeling voor beschrijfbare DVD's compatibel is met het optische station. Beschrijfbare DVD's van bepaalde merken werken niet.

Problemen oplossen > Optische schijven n145 N Waarom kan ik geen gegevens schrijven naar Blu-ray Discs? ❑ ❑ Controleer of het optische station de functie voor het beschrijven van Blu-ray Discs ondersteunt. BD-R Discs zijn niet opnieuw beschrijfbaar. U kunt geen gegevens toevoegen aan of wissen van BD-R Discs. Wat moet ik doen als mijn externe optische station niet goed werkt? Controleer of het externe optische station is aangesloten op een netspanningsbron en op de USB-poort op de computer. Het station moet zijn aangesloten voor een juiste werking.