Views
7 months ago

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCCB3M1E - VPCCB3M1E Mode d'emploi Danois

Introduktion > Brug af

Introduktion > Brug af batteriet n 24 N Forlængelse af batteriets levetid Når computeren kører på batteristrøm, kan du forlænge batteriets levetid på følgende måder. ❑ Juster lysstyrken på computerens LCD-skærm. ❑ Brug strømbesparelsestilstanden. Se Brug af strømbesparelsestilstande (side 26) for at få flere oplysninger. ❑ Rediger strømbesparelsesindstillingerne under Strømstyring. Se Brug af VAIO Power Management (side 96) for at få flere oplysninger. ✍ Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du forlænger batteriets levetid, i hjælpefilen, efter du har udført trinene i Kontrol af batteriets opladningskapacitet (side 23).

Introduktion > Sikker nedlukning af computeren n 25 N Sikker nedlukning af computeren Hvis du vil undgå at miste data, der ikke er gemt, skal du lukke computeren korrekt, som beskrevet nedenfor. Sådan lukker du computeren 1 Sluk eventuelle eksterne enheder, der er sluttet til computeren. 2 Gem dine data, og luk alle åbne programmer. 3 Klik på Start og på knappen Luk computeren. Efter kort tid slukkes computeren automatisk. Kontroller, at strømindikatoren slukkes.