Views
8 months ago

Sony CDX-G1102U - CDX-G1102U Mode d'emploi Italien

Sony CDX-G1102U - CDX-G1102U Mode d'emploi Italien

Onderdelen en

Onderdelen en bedieningselementen Hoofdapparaat Toets om het voorpaneel los te maken SRC (bron) Hiermee kunt u het apparaat inschakelen. U kunt deze toets ook gebruiken om de bron te wijzigen. OFF Houd deze toets 1 seconde ingedrukt als u het apparaat wilt uitschakelen. Houd de toets langer dan 2 seconden ingedrukt als u het apparaat en het scherm wilt uitschakelen. Regelknop Draai aan deze knop om het volume te regelen. PUSH ENTER Hiermee kunt u het geselecteerde item bevestigen. MENU Opent het instellingenmenu. Discsleuf Display SEEK +/– Hiermee kunt u automatisch afstemmen op radiozenders. Houd de toets ingedrukt om handmatig af te stemmen. / (vorige/volgende) / (terugspoelen/vooruitspoelen) (disc uitwerpen) (bladeren) (pagina 8) Hiermee kunt u tijdens het afspelen de bladerstand activeren. (terug) Hiermee keert u terug naar het vorige scherm. MODE (pagina 6) Ontvanger voor de afstandsbediening AF (alternatieve frequenties)/TA (verkeersinformatie) Stel AF en TA in. PTY (programmatype) Houd deze toets ingedrukt om PTY te selecteren in RDS. Cijfertoetsen (1 tot 6) Hiermee kunt u opgeslagen radiozenders ontvangen. Houd een van deze toetsen ingedrukt om zenders op te slaan. ALBUM / Hiermee kunt u een album op een audioapparaat overslaan. Houd de toets ingedrukt om albums te blijven overslaan. (herhalen) SHUF (willekeurig afspelen) PAUSE MEGA BASS Druk hierop om de MEGA BASS-functie in of uit te schakelen. DSPL (display) Druk hierop om de display-items te wijzigen. SCRL Houd deze toets ingedrukt om een item over het display te laten rollen. AUX-ingang USB-poort 4NL

Aan de slag Het voorpaneel verwijderen U kunt ter voorkoming van diefstal het voorpaneel van het apparaat verwijderen. 1 Houd OFF ingedrukt tot het apparaat uitgeschakeld wordt, druk op de toets om het voorpaneel los te maken en trek het paneel naar u toe om het te verwijderen. De klok instellen 1 Druk op MENU, selecteer [GENERAL] door de regelknop te verdraaien en druk er vervolgens op. 2 Selecteer [CLOCK-ADJ] door de regelknop te verdraaien en druk er vervolgens op. De aanduiding voor het uur gaat knipperen. 3 Stel de uren en minuten in door de regelknop te verdraaien. Druk op SEEK +/– om de digitale aanduiding te verplaatsen. 4 Druk op MENU na het instellen van de minuten. Het instellen is voltooid en de klok begint te lopen. De klok weergeven Druk op DSPL. Waarschuwingstoon Als u de contactschakelaar in de stand OFF zet zonder dat u het voorpaneel hebt verwijderd, klinkt gedurende enkele seconden de waarschuwingstoon. U hoort de waarschuwingstoon alleen als de ingebouwde versterker wordt gebruikt. Het voorpaneel bevestigen Een USB-apparaat aansluiten 1 Verlaag het volume op het apparaat. 2 Sluit het USB-apparaat aan op het apparaat. 5NL