Views
9 months ago

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Allemand

Sony CDX-CA650 - CDX-CA650 Consignes d’utilisation Allemand

Opgeslagen zenders

Opgeslagen zenders ontvangen 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de radio te kiezen. 2 Druk herhaaldelijk op (MODE) om de golfband te kiezen. 3 Druk op de cijfertoets ((1) to (6)) waaronder de gewenste zender is opgeslagen. Tip Druk op een van beide zijden van (DISC/PRESET) om de zenders te ontvangen in de volgorde waarin ze in het geheugen zijn opgeslagen (Preset Search functie). Indien u niet kunt afstemmen op een voorkeuzezender Druk op een van beide zijde van (SEEK) om de zender te zoeken (automatisch afstemmen). Het zoeken stopt van zodra een zender wordt ontvangen. Herhaal dit tot de gewenste zender wordt ontvangen. Tips • Indien automatisch afstemmen te vaak stopt, zet dan Local Seek aan om het zoeken te beperken tot zenders met sterke signalen (pagina 22). • Als u de frequentie kent van de zender die u wilt beluisteren, hou dan een van beide zijden van (SEEK) ingedrukt tot de frequentie ongeveer is bereikt en druk dan herhaaldelijk op (SEEK) om nauwkeurig af te stemmen op de gewenste frequentie (handmatig afstemmen). Alleen bepaalde zenders vastleggen U kunt zenders handmatig opslaan onder een bepaalde cijfertoets. 1 Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de radio te kiezen. 2 Druk herhaaldelijk op (MODE) om de golfband te kiezen. 3 Druk op één van de zijden van (SEEK) om af te stemmen op de zender die u wilt opslaan. 4 Hou de gewenste cijfertoets ((1) to (6)) 2 seconden lang ingedrukt tot “MEM” verschijnt. De cijfertoetsindicatie verschijnt in het uitleesvenster. Opmerking Als u opnieuw een zender opslaat onder eenzelfde voorkeuzetoets, wordt de eerder opgeslagen zender gewist. Bij slechte FM stereo-ontvangst Kies mono ontvangst (pagina 22). Het geluid verbetert maar is mono (“ST” verdwijnt). 14

Afstemmen op een zender uit een lijst — List-up 1 Druk tijdens radio-ontvangst even op (LIST). De frequentie of de naam van de zender waarop momenteel is afgestemd, knippert. 2 Druk herhaaldelijk op een van beide zijden van (DISC/PRESET) tot u de gewenste zender hebt gevonden. Indien aan de gekozen zender geen naam is toegekend, verschijnt de frequentie in het uitleesvenster. 3 Druk op (ENTER) om af te stemmen op de gewenste zender. RDS Overzicht van RDS FM-zenders met de Radio Data System (RDS) service sturen digitale informatie mee met het gewone radioprogrammasignaal. Bij ontvangst van een RDS zender verschijnt bijvoorbeeld het volgende. Weergavemogelijkheden • Muziekbron • Klok • Functie Weergavemogelijkheden • Zendernaam (frequentie) • Programmatype Om Druk op Het weergave-item (DISPLAY/PTY) to veranderen RDS-diensten RDS biedt tal van interessante mogelijkheden, zoals: • Automatisch herafstemmen, wat vooral handig is tijdens lange ritten. — AF t pagina 16 • Ontvangen van verkeersinformatie, zelfs tijdens het beluisteren van andere programma’s/bronnen. — TA t pagina 17 • Zenders kiezen volgens programmatype. — PTY t pagina 18 • Automatische klokinstelling. — CT t pagina 19 Opmerkingen • In bepaalde landen of gebieden zijn mogelijk niet alle RDS-functies beschikbaar. • RDS zal mogelijk niet goed werken als het ontvangstsignaal zwak is, of als de zender waarop u hebt afgestemd geen RDS-gegevens meestuurt. 15