Views
4 months ago

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Guide de mise en route Roumain

Sony DSC-W55 - DSC-W55 Guide de mise en route Roumain

Pentru

Pentru a ºterge imaginile în modul index 1 Când este afiºatã o interfaþã index, apãsaþi (ªtergere) ºi selectaþi [Select] folosind secþiunile v/V ale butonului de comandã, apoi apãsaþi z. 2 Selectaþi imaginea pe care vreþi sã o ºtergeþi folosind butoanele v/V/b/B, apoi apãsaþi z pentru a ca indicatorul (ªtergere) sã aparã pe imaginea selectatã. 3 Apãsaþi (ªtergere). 4 Selectaþi [OK] cu B, apoi apãsaþi z. Pentru a vizualiza imagini pe ecranul TV Conectaþi camera la televizor prin intermediul cablului cu terminal multifuncþional (la modelul DSC-W55), respectiv prin intermediul cablului A/V (la modelul DSC-W35). DSC-W55 Spre conectorul multifuncþional Spre mufele de intrare audio / video Cablu pentru terminalul multifuncþional (furnizat) DSC-W35 Spre mufa A/V OUT Spre mufele de intrare audio / video Cablu A / V (furnizat) 18

Indicatori de ecran La fiecare apãsare a butonului DISP, datele de ecran ºi indicatoarele sunt pornite ºi oprite (pag. 16). Când fotografiaþi Indicatori Semnificaþie STBY REC Starea de aºteptare / înregistrarea unui film Comutator de mod (Selecþia scenei) P Comutator de mod (Program Auto) SL Modul bliþ Când filmaþi La redare S P RICH NATURAL SEPIA B&W - 1.3 Step 12/16 N Modul camera Încãrcarea bliþului Scala de mãrire Reducerea efectului de ochi roºii Claritate Contrast Asistenþã AF Metoda de mãsurare Modul de culoare Modul redare Protecþie Marcaj pentru imprimare (DPOF) Scala de mãrire Redare cadru cu cadru Redare 1 Indicatori Semnificaþie y Perioada rãmasã de autonomie z Indicator AE/AF blocat Mod de înregistrare Echilibrul de alb Volum 2 Indicatori Semnificaþie Macro S AF M AF Modul AF Indicatorul careului telemetrului AF 1.0 m Distanþã prestabilitã de focalizare 19