Views
8 months ago

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Consignes d’utilisation Allemand

Sony CDX-GT450U - CDX-GT450U Consignes d’utilisation Allemand

RM-X114

RM-X114 Kaartafstandsbediening De overeenkomstige toetsen op de kaartafstandsbediening bedienen dezelfde functies als die op het apparaat. DSPL MENU* SOURCE

Opmerkingen over CD-R's/CD-RW's • Het maximumaantal: (alleen CD-R/CD-RW) – mappen (albums): 150 (inclusief hoofdmap) – bestanden (tracks) en mappen: 300 (misschien minder dan 300 als de map-/bestandsnaam veel tekens bevat) – tekens die kunnen worden weergegeven voor de naam van een map/bestand: 32 (Joliet)/64 (Romeo) • Als een disk met Multi Session (meerdere sessies) begint met een CD-DA-sessie, wordt deze herkend als een CD-DA-disk en worden andere sessies niet afgespeeld. • Disks die NIET kunnen worden afgespeeld met dit apparaat – CD-R's/CD-RW's met slechte opnamekwaliteit. – CD-R's/CD-RW's die zijn opgenomen met een incompatibel opnameapparaat. – CD-R's/CD-RW's die onjuist zijn gefinaliseerd. – CD-R's/CD-RW's die niet zijn opgenomen in de muziek-CD-indeling of MP3-indeling conform ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo of Multi Session (meerdere sessies). Afspeelvolgorde van MP3-/WMA-/ AAC-bestanden MP3/WMA/AAC Map (album) MP3-/WMA-/ AAC-bestand (track) Met alle vragen of problemen met betrekking tot dit apparaat die niet in deze handleiding worden behandeld, kunt u terecht bij uw Sony-handelaar. Onderhoud De lithiumbatterij van de kaartafstandsbediening vervangen Onder normale omstandigheden gaat de batterij ongeveer 1 jaar mee. (Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan de levensduur korter zijn.) Wanneer de batterij verzwakt, wordt het bereik van de kaartafstandsbediening kleiner. Vervang de batterij door een nieuwe CR2025- lithiumbatterij. Bij een andere batterij bestaat er brand- of explosiegevaar. x + zijde omhoog Opmerkingen over de lithiumbatterij • Houd de lithiumbatterij buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg meteen een arts wanneer een batterij wordt ingeslikt. • Veeg de batterij schoon met een droge doek zodat zeker is dat de batterij goed contact maakt. • Houd bij het plaatsen van de batterij rekening met de juiste polariteit. • Houd de batterij niet vast met een metalen tang. Hierdoor kan er kortsluiting ontstaan. WAARSCHUWING Bij oneigenlijk gebruik kan de batterij ontploffen. Probeer niet de batterij op te laden of te openen; werp ook een lege batterij nooit in het vuur. vervolg op volgende pagina t 21