Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Serbe

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Serbe

2-b Paigaldusjärgne

2-b Paigaldusjärgne kontroll Kontrollige järgmist. ˎˎRihmarattad on tugevalt alusele kinnitunud. ˎˎToite- ja ühenduskaablid ei ole väändunud ega kokku surutud. ˎˎRihm on korralikult pingul. HOIATUS ˎˎVahelduvvoolu toitekaabli jms paigaldamine valesse kohta võib põhjustada lühise tagajärjel elektrilöögi või tulekahju. Teostage paigaldusjärgne kontroll, et tagada ohutus. Muu teave Teleri seinalt eemaldamisel järgige eelpool kirjeldatud paigaldustoimingut vastupidises järjekorras. HOIATUS ˎˎVeenduge, et telerit transpordivad vähemalt kaks inimest. 3 Teleri alumise osa liikumise takistamine. ˎˎTõmmake rihm pingule ja kinnitage tugevalt seina külge. 2-a 2-b HOIATUS ˎˎVeenduge, et telerit eemaldavad vähemalt kaks inimest. EE ˎˎKasutage 5 mm läbimõõduga kruvi või samaväärset (ei kuulu komplekti). Märkus. ˎˎProovige tõmmata teleri alaosa veidi ettepoole, veendumaks, et teler ei liigu ettepoole. Kui teler liigub ettepoole, ei ole see korralikult fikseeritud ja rihm tuleb uuesti tugevalt kinnitada. − 11 (EE) −

Tehnilised andmed f h1 h2 g d b a c e Mõõtmed: (umbes) [mm] a : 100 b : 200 c : 300 d : 80 e : 400 f : 480 g : 100 h1 : 20 (korpus 2-b) h2 : 60 (korpus 2-a) Mass (ainult alus): (umbes) [kg] 0,8 Disaini ja tehnilisi andmeid võidakse muuta ilma etteteatamata. − 12 (EE) −