Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Suédois

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Suédois

Šroub (+PSW 6 x 20)

Šroub (+PSW 6 x 20) Měkká látka Kladka Pás Šroub (+PSW 6 x 20) Rozpěrka (20 mm) Montáž televizoru na zeď 1 Zapojte příslušné kabely k televizoru. Před montáží televizoru na zeď nezapomeňte zkontrolovat, zda jsou kabely připojeny. Po montáži televizoru nebude možné kabely zapojit. Nahlédněte do Návodu k použití dodaného s televizorem. Poznámka ˎˎVedení kabelů ve zdi svěřte licencovanému dodavateli. ˎˎPřed montáží propojovací kabely svažte, abyste o ně nezakopli. 2 Upevněte televizor k základně. ˎˎInformace o poloze kladek pro zavěšení na základnu naleznete v tabulce u kroku 3 v části „Určení místa montáže“ na straně 8. ˎˎTelevizor pevně uchopte oběma rukama a opatrně zavěste kladky připojené k zadní straně televizoru k základně. Nezapomeňte ověřit tvar otvorů. ˎˎPo montáži televizoru na zeď zkontrolujte, zda jsou kladky pevně zaklapnuty v základně. 2-a − 10 (CZ) −

2-b Potvrzení dokončení montáže Zkontrolujte následující body. ˎˎKladky jsou pevně zavěšeny na základně. ˎˎŠňůry ani kabely nejsou zkrouceny ani skřípnuty. ˎˎPáska je pevná, nikoli uvolněná. VAROVÁNÍ ˎˎNesprávné umístění napájecí šňůry atd. může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem v důsledku zkratu. Z bezpečnostních důvodu je třeba dokončení montáže potvrdit. Další informace Při demontáži televizoru proveďte uvedený postup v obráceném sledu. VAROVÁNÍ ˎˎTelevizor musí přenášet vždy nejméně dvě osoby. 3 Zajistěte, aby se dolní část televizoru neposunovala. ˎˎUchopte kus pásky a pevně ji upevněte ke zdi. 2-a 2-b CZ VAROVÁNÍ ˎˎTelevizor musí demontovat vždy nejméně dvě osoby. ˎˎPoužijte šroub o průměru 5 mm nebo ekvivalentní (není součástí balení). Poznámka ˎˎZkuste opatrně zatáhnout za spodní stranu televizoru směrem k sobě a ujistěte se, že se nepohne kupředu. Pokud zjistíte jakýkoli posun, není televizor řádně namontován a bude třeba pásku znovu pevně upevnit. − 11 (CZ) −