Views
8 months ago

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Suédois

Sony KDL-49WD754 - KDL-49WD754 Mode d'emploi Suédois

O sigurnosti

O sigurnosti Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda. Kupcima Za postavljanje proizvoda potrebna je određena stručnost. Postavljanje svakako prepustite Sonyjevim dobavljačima ili licenciranim izvođačima te prilikom postavljanja posebno pazite na sigurnost. Tvrtka Sony nije odgovorna za štete ili ozljede uzrokovane neispravnim rukovanjem ili nepravilnim postavljanjem ili instaliranjem proizvoda koji nisu ovdje navedeni. To ne utječe na vaša statutorna prava. Sonyjevim dobavljačima Za postavljanje proizvoda potrebna je određena stručnost. Svakako pozorno pročitajte korisnički priručnik da biste proizvod sigurno postavili. Tvrtka Sony nije odgovorna za štete ili ozljede uzrokovane neispravnim rukovanjem ili nepravilnim postavljanjem. Priručnik nakon postavljanja predajte kupcu. Ovaj korisnički priručnik pokazuje kako pravilno rukovati proizvodom i sadrži važne mjere opreza neophodne za izbjegavanje nezgoda. Svakako pozorno pročitajte priručnik i pravilno se koristite ovim proizvodom. Priručnik zadržite za buduću upotrebu. Sony proizvodi dizajnirani su sa sigurnošću u vidu. Međutim, ako se proizvod ne upotrebljava ispravno, to može dovesti do ozbiljne ozljede vatrom, do strujnog udara, prevrtanja proizvoda ili njegova pada. Svakako se pridržavajte mjera opreza da biste spriječili takve nezgode. OPREZ Specificirani proizvodi Ovaj nosač za postavljanje na zid dizajniran je za upotrebu sa specificiranim modelima TV-a. Za TV provjerite odgovarajuće Upute za uporabu kako biste provjerili može li se koristiti Nosač za postavljanje na zid. Kupcima UPOZORENJE Ako se ne pridržavate sljedećih mjera opreza, može doći do ozbiljnih ozljeda ili smrtnog slučaja zbog izbijanja požara, strujnog udara ili pada proizvoda. Postavljanje svakako prepustite licenciranim izvođačima te ne dopuštajte pristup djeci tijekom postavljanja. Ako nosač za postavljanje na zid ili TV nisu pravilno postavljeni, može doći do sljedećih nezgoda. Postavljanje neka obavljaju isključivo licencirani izvođači. TV može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede poput ogrebotina ili lomova. Ako zid na koji je nosač za postavljanje na zid nije stabilan, ravan ili okomit na pod, proizvod može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Zid mora izdržati težinu barem četiri puta veću od težine televizora. (Pogledajte u Uputama za uporabu svogTV-a koja je njegova težina.) Ako instalacija nosača za postavljanje na zid nije dovoljno čvrsta, jedinica može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Premještanje ili skidanje televizora svakako prepustite licenciranim izvođačima. Ako prijevoz i skidanje radi netko tko nije licencirani izvođač, TV može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Televizor neka svakako nose ili skidaju dvije ili više osoba. Ne uklanjajte vijke itd. nakon postavljanja TV-a. Ako to učinite, TV može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Ne mijenjajte dijelove nosača za postavljanje na zid. Ako to učinite, nosač za postavljanje na zid može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Na instalirajte drugu opremu osim specificiranog proizvoda. Ovaj nosač za postavljanje na zid dizajniran je za upotrebu samo sa specificiranim modelima. Ako na njega stavite neku drugu opremu, može pasti ili se slomiti, te može uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Na nosač za postavljanje na zid ne stavljajte drugi teret osim TV-a. Ne tresite TV prijemnik desno/lijevo, gore/dolje. Ako to učinite, TV može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Ne oslanjajte se na TV i ne vješajte o njega. Ne oslanjajte se na TV i ne vješajte o njega jer može pasti i uzrokovati ozbiljne ozljede. OPREZ Ako se ne pridržavate navedenih mjera opreza, može doći do ozljeda ili materijalne štete. Ne rukujte proizvodom prekomjernom silom dok ga čistite ili održavate. Ne primijenjujte prekomjernu silu s gornje strane televizora. Ako to učinite, TV može pasti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Mjere opreza Ako duže vrijeme televizor držite na nosaču za postavljanje na zid, zid iza TV-a može izgubiti boju ili se tapeta može odlijepiti, ovisno o materijalu na zidu. Ako uklonite nosač za postavljanje na zid nakon postavljanja na zid, ostat će vidljive rupe od vijaka. Ne postavljajte nosač za postavljanje na zid na mjesta na kojima je izložen mehaničkim vibracijama. Postavljanje nosača za postavljanje na zid Sonyjevim dobavljačima UPOZORENJE Sljedeće upute odnose se isključivo na Sonyjeve dobavljače. Svakako pročitajte gore navedene mjere opreza i posebnu pozornost posvetite sigurnosti tijekom postavljanja, održavanja i provjere proizvoda. HR − 3 (HR) −

Ne postavljajte nosač za postavljanje na zidove na kojima kutovi ili rubovi televizora mogu stršiti. Ne postavljajte nosač za postavljanje na zid na zidove na kojima kutovi ili rubovi televizora mogu stršati. Ako neka osoba ili predmet udare o stršeći kut ili bočnu stranu televizora, može doći do ozljede ili nastati materijalna šteta. Ne postavljajte televizor iznad ili ispod klimatizacijskog uređaja. Ako je televizor izložen curenju vode ili struji zraka iz klimatizacijskog uređaja, može doći do izbijanja požara, strujnog udara ili kvara televizora. Svakako dobro učvrstite nosač za postavljanje na zid slijedeći upute iz ovog korisničkog priručnika. Ako su neki vijci slabo zavijeni ili ispadnu, nosač za postavljanje na zid može se srušiti i uzrokovati ozljede ili materijalnu štetu. Upotrijebite odgovarajuće vijke za materijal od kojega je sagrađen zid i dobro učvrstite jedinicu upotrijebivši četiri ili više vijaka promjera 8 mm (ili odgovarajuće). Upotrijebite isporučene vijke i pričvrsni pribor slijedeći upute iz ovog korisničkog priručnika. Ako se koristite zamjenskim dijelovima, televizor može pasti i uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenje televizora. Pravilno sastavite nosač slijedeći postupak opisan u ovom korisničkom priručniku. Ako vijci nisu dobro pritegnuti ili ispadnu, televizor može pasti i uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenje televizora. Obavezno dobro pritegnite vijke na označenom mjestu. Ako to ne učinite, televizor može pasti i uzrokovati tjelesne ozljede ili oštećenje televizora. Pazite da televizor ne bude izložen udarcima tijekom postavljanja. Udarci mogu uzrokovati pad ili lomljenje televizora. To može uzrokovati ozljede. Televizor obavezno postavite na zid koji je okomit i ravan. Ako to ne učinite, televizor može pasti i uzrokovati ozljede. Nakon što pravilno postavite televizor ispravno učvrstite kabele. Ako se o kabele zapletu ljudi ili predmeti, može doći do ozljede ili može nastati materijalna šteta. Pazite da ne dođe do priklještenja naponskog kabela izmjenične struje ili priključnog kabela. Ako se naponski kabel izmjenične struje ili priključni kabel ukliješti između jedinice i zida, ili su silom zavrnuti ili savijeni, može doći do izlaganja unutarnjih vodiča, što može uzrokovati kratki spoj ili strujni udar. To može izazvati požar ili strujni udar. Vijci kojima se nosač za postavljanje na zid treba učvrstiti nisu isporučeni. Kada instalirate nosač za postavljanje na zid, upotrijebite odgovarajuće vijke za materijal od kojega je zid izgrađen. − 4 (HR) −

 • Page 1 and 2:

  Wall-Mount Bracket Installation Inf

 • Page 3 and 4:

  On Safety Thank you for purchasing

 • Page 5 and 6:

  Installing the TV onto the wall Ins

 • Page 7 and 8:

  Allow for suitable clearance betwee

 • Page 9 and 10:

  Preparing for the installation of t

 • Page 11 and 12:

  Confirming the completion of the in

 • Page 13 and 14:

  Sécurité Nous vous remercions d

 • Page 15 and 16:

  Installation du téléviseur au mur

 • Page 17 and 18:

  Prévoyez un espace suffisant entre

 • Page 19 and 20:

  Préparation à l’installation du

 • Page 21 and 22:

  2-b AVERTISSEMENT ˎˎAssurez-vou

 • Page 23 and 24:

  Información de instalación para u

 • Page 25 and 26:

  Instalación del soporte del montaj

 • Page 27 and 28:

  Definición del lugar para la insta

 • Page 29 and 30:

  Consulte la siguiente tabla sobre l

 • Page 31 and 32:

  Tornillo (+PSW 6 x 20) Polea Pañ

 • Page 33 and 34:

  Especificaciones f h1 h2 g d b a c

 • Page 35 and 36:

  Hinweise zur Sicherheit Vielen Dank

 • Page 37 and 38:

  Montieren des Fernsehgeräts an der

 • Page 39 and 40:

  Bedienungsanleitung des Fernsehger

 • Page 41 and 42:

  Vorbereitung der Montage des Fernse

 • Page 43 and 44:

  2-a 3 Verhindern Sie, dass sich di

 • Page 45 and 46:

  Installatie-informatie voor de Sony

 • Page 47 and 48:

  WAARSCHUWING De volgende instructie

 • Page 49 and 50:

  De installatieplaats bepalen 1 Bepa

 • Page 51 and 52:

  Raadpleeg de onderstaande tabel voo

 • Page 53 and 54:

  Kabelschijf Zachte doek Schroef (+

 • Page 55 and 56:

  Technische gegevens f h1 h2 g d b a

 • Page 57 and 58:

  Informazioni sulla sicurezza Grazie

 • Page 59 and 60:

  Installazione del televisore a pare

 • Page 61 and 62:

  Accertarsi di lasciare uno spazio l

 • Page 63 and 64:

  Preparazione per l’installazione

 • Page 65 and 66:

  2-b AVVERTENZA ˎˎAccertarsi che

 • Page 67 and 68:

  Installationsinformation för anvä

 • Page 69 and 70:

  Installera inte väggfästet på en

 • Page 71 and 72:

  Välja installationsplats 1 Välj i

 • Page 73 and 74:

  Se tabellen nedan för information

 • Page 75 and 76:

  Block Mjuk duk Skruv (+PSW 6 x 20)

 • Page 77 and 78:

  Specifikationer f h1 h2 g d b a c e

 • Page 79 and 80:

  Informacje dotyczące bezpieczeńst

 • Page 81 and 82:

  Montaż telewizora na ścianie Proc

 • Page 83 and 84:

  Zapewnić odpowiedni odstęp pomię

 • Page 85 and 86:

  Przygotowanie do montażu telewizor

 • Page 87 and 88:

  2-b Sprawdzenie kompletności mont

 • Page 89 and 90:

  Informações de instalação para

 • Page 91 and 92:

  Instalar o suporte para montagem na

 • Page 93 and 94:

  Decidir sobre a localização da in

 • Page 95 and 96:

  Consulte a tabela em baixo para sab

 • Page 97 and 98:

  Parafuso (+PSW 6 x 20) Polia Pano

 • Page 99 and 100:

  Especificações f h1 h2 g d b a c

 • Page 101 and 102:

  Om sikkerhed Tak, fordi du har køb

 • Page 103 and 104:

  Montering af tv'et på væggen Mont

 • Page 105 and 106:

  Tegningen nedenfor viser, hvor stor

 • Page 107 and 108:

  Gør klar til montering af tv'et 1

 • Page 109 and 110:

  2-b Kontroller monteringen Kontrol

 • Page 111 and 112:

  Asennustiedot Sonyn seinäasennuski

 • Page 113 and 114:

  Älä asenna seinäasennuskiinnitin

 • Page 115 and 116:

  Asennuspaikan määrittäminen 1 M

 • Page 117 and 118:

  Katso jalustan sovittimen kiinnitys

 • Page 119 and 120:

  Ruuvi (+PSW 6 x 20) Hihnapyörä

 • Page 121 and 122:

  Tekniset tiedot f h1 h2 g d b a c e

 • Page 123 and 124:

  Om sikkerheten Takk for at du kjøp

 • Page 125 and 126:

  Installere TV-en på veggen Install

 • Page 127 and 128:

  La det være en passende klarering

 • Page 129 and 130:

  Forberede installasjonen av TV-en 1

 • Page 131 and 132:

  2-b Bekrefte fullføringen av inst

 • Page 133 and 134:

  Πληροφορίες εγκατά

 • Page 135 and 136:

  Εγκατάσταση της Επ

 • Page 137 and 138:

  Καθορισμός της θέσ

 • Page 139 and 140:

  Ανατρέξτε στον παρ

 • Page 141 and 142:

  Τροχαλία Μαλακό πα

 • Page 143 and 144:

  Τεχνικά χαρακτηρισ

 • Page 145 and 146:

  Duvar Askı Aparatı Güvenlik Bu

 • Page 147 and 148:

  Televizyonu duvara monte etme Monta

 • Page 149 and 150:

  Televizyon ile tavan ve duvar çık

 • Page 151 and 152:

  Televizyonun montajı için hazırl

 • Page 153 and 154:

  2-b Montajın tamamlandığını o

 • Page 155 and 156:

  Szerelési információk a Sony fal

 • Page 157 and 158:

  A fali konzolt ne szerelje fel olya

 • Page 159 and 160:

  A felszereléshez megfelelő hely k

 • Page 161 and 162:

  Az alap illesztőkeret elhelyezés

 • Page 163 and 164:

  Tárcsa Puha ruhadarab Csavar (+PS

 • Page 165 and 166:

  Műszaki adatok f h1 h2 g d b a c e

 • Page 167 and 168:

  Bezpečnostní opatření Děkujeme

 • Page 169 and 170:

  Montáž televizoru na zeď Montá

 • Page 171 and 172:

  Mezi televizorem a stropem a vyčn

 • Page 173 and 174:

  Příprava na montáž televizoru 1

 • Page 175 and 176:

  2-b Potvrzení dokončení montá

 • Page 177 and 178:

  Informácie týkajúce sa používa

 • Page 179 and 180:

  Montáž montážnej konzoly na ste

 • Page 181 and 182:

  Určenie miesta montáže 1 Určte

 • Page 183 and 184:

  Podľa nasledujúcej tabuľky určt

 • Page 185 and 186:

  Skrutka (+PSW 6 x 20) Kladka Mäk

 • Page 187 and 188:

  Technické údaje f h1 h2 g d b a c

 • Page 189 and 190:

  Despre siguranţă Vă mulţumim pe

 • Page 191 and 192:

  Instalarea televizorului pe perete

 • Page 193 and 194:

  Lăsaţi un spaţiu liber suficient

 • Page 195 and 196:

  Pregătirea instalării televizorul

 • Page 197 and 198:

  2-b Confirmarea finalizării insta

 • Page 199 and 200:

  Информация за монт

 • Page 201 and 202:

  Монтаж на конзола з

 • Page 203 and 204:

  Определяне на мяст

 • Page 205 and 206:

  Вижте таблицата по-

 • Page 207 and 208:

  Винт (+PSW 6 x 20) Макар

 • Page 209 and 210:

  Спецификации f h1 h2 g

 • Page 211 and 212:

  Название продукта

 • Page 213 and 214:

  Уcтaнaвливaйтe тeлeви

 • Page 215 and 216:

  Определение местоп

 • Page 217 and 218:

  Расположения крепл

 • Page 219 and 220:

  Винт (+PSW 6 x 20) Шкив

 • Page 221 and 222:

  Технические характ

 • Page 223 and 224:

  кронштейн для наст

 • Page 225 and 226:

  Встановлення телев

 • Page 227 and 228: Залиште достатній
 • Page 229 and 230: Підготовка до вста
 • Page 231 and 232: 2-b ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ˎˎ
 • Page 233 and 234: Paigaldusteave Sony seinale paigald
 • Page 235 and 236: Ärge paigaldage seinakinnitust sei
 • Page 237 and 238: Paigalduskoha valimine 1 Tehke kind
 • Page 239 and 240: Aluse adapteri kinnituskoha jaoks v
 • Page 241 and 242: Kruvi (+PSW 6 x 20) Rihmaratas Pe
 • Page 243 and 244: Tehnilised andmed f h1 h2 g d b a c
 • Page 245 and 246: Drošība Pateicamies, ka iegādāj
 • Page 247 and 248: Televizora piestiprināšana pie si
 • Page 249 and 250: Starp televizoru un griestiem vai s
 • Page 251 and 252: Sagatavošanās televizora uzstād
 • Page 253 and 254: 2-b Pārliecinieties, vai uzstād
 • Page 255 and 256: Tvirtinimo informacija norint naudo
 • Page 257 and 258: Nemontuokite prie sienos tvirtinamo
 • Page 259 and 260: Montavimo vietos pasirinkimas 1 Nus
 • Page 261 and 262: Norėdami sužinoti apie pagrindo a
 • Page 263 and 264: Skriemulys Minkštas skudurėlis S
 • Page 265 and 266: Techniniai duomenys f h1 h2 g d b a
 • Page 267 and 268: O varnosti Zahvaljujemo se vam za n
 • Page 269 and 270: Vgradnja televizorja na steno Posto
 • Page 271 and 272: Pazite na primerno razdaljo med tel
 • Page 273 and 274: Priprava na vgradnjo televizorja 1
 • Page 275 and 276: 2-b Preverjanje vgradnje Preverite
 • Page 277: Informacije za instalaciju Sony nos
 • Page 281 and 282: Odlučivanje o mjestu postavljanja
 • Page 283 and 284: Pogledajte donju tablicu za položa
 • Page 285 and 286: Vijak (+PSW 6 x 20) Kolotur Mekan
 • Page 287 and 288: Specifikacije f h1 h2 g d b a c e D
 • Page 289 and 290: Қауіпсіздік туралы
 • Page 291 and 292: Теледидарды қабырғ
 • Page 293 and 294: Теледидар мен төбе
 • Page 295 and 296: Теледидарды орнату
 • Page 297 and 298: 2-b Орнатудың аяқта
 • Page 299 and 300: Informacije za montažu za upotrebu
 • Page 301 and 302: Ne postavljajte nosač za montažu
 • Page 303 and 304: Odlučivanje o mestu za postavljanj
 • Page 305 and 306: Pogledajte donju tabelu o mestu za
 • Page 307 and 308: Vijak (+PSW 6 x 20) Remenica Meka
 • Page 309 and 310: Specifikacije f h1 h2 g d b a c e D
 • Page 311 and 312: HE ˎ ˎ ˎ על בטיחות תו
 • Page 313 and 314: התקנת הטלוויזיה על-
 • Page 315 and 316: * אפשר מרווח מתאים ב
 • Page 317 and 318: ˎ ˎ ˎ ˎ ˎ ˎ ˎ 1 הכנה ל
 • Page 319 and 320: אישור השלמת ההתקנה