Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Italien

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Italien

• Spelaren spelar alla

• Spelaren spelar alla filer som nämns ovan även om filformatet varierar. Uppspelning av sådana data kan orsaka störningar som leder till högtalarskador. • Det kan ta en lite tid att spela upp en komplicerad hierarki av mappar. Skapa album som inte innehåller fler än två hierarkier. • Några video, foto och musikfiler går kanske inte att spela beroende på avkodnings-/ inspelningsskick. • Att starta uppspelning och fortsätta till nästa eller ett annat album/fil kan ta lite tid. • Spelaren identifierar maximalt 200 album och 600 filer. Den kan identifiera upp till 300 musikfiler och 300 fotofiler när ”FOTO (MUSIK)” valts. • När albumet raderas kan spelaren radera dolda filer i listmenyn för ALBUM samtidigt (endast DVP-SR350). • Spelaren kanske inte kan spela en kombination av två eller fler videofiler. • Spelaren kan inte spela upp en videofil vars storlek överstiger 720 (bredd) × 576 (höjd)/ 2 GB. • Normal uppspelning kanske inte fungerar beroende på filen. Vi rekommenderar att du skapar en fil med lägre bithastighet. • Spelaren kanske inte kan spela upp videofiler med hög bithastighet normalt på en DATA-CD. Vi rekommenderar att du spelar upp med hjälp av en DATA DVD. • Endast ljudet hörs om du spelar upp visuella data som inte stöds av MPEG-4-format. Om inspelningsbara media Vissa inspelningsbara media kan inte spelas på den här spelaren på grund av inspelningskvaliteten, skivans fysiska skick eller egenskaper hos inspelningsenheten och behörig mjukvara. Skivan spelas inte upp om den inte stängdes av på korrekt sätt. Dessutom kan vissa DATA-skivor som spelats in i Packet Write-format inte spelas upp. För spelare som inte kan spela upp bilder som endast innehåller ett upphovsrättsskydd Bilder i DVD-VR-läge med CPRM-skydd (Content Protection for Recordable Media) kan eventuellt inte spelas. 10 SE Om uppspelningsfunktioner för DVD- och VIDEO-CD-skivor Vissa uppspelningsfunktioner på DVD- och VIDEO-CD-skivor kan vara förinställda av programvarutillverkaren. Eftersom den här spelaren spelar upp DVD- och VIDEO-CDskivor enligt det innehåll som skivtillverkaren skapat, kan det hända att vissa funktioner inte är tillgängliga. Se även bruksanvisningen som medföljde DVD- och VIDEO/CD-skivorna. Om skivorna Denna enhet är utformad för att spela upp skivor som följer CD-standarden (Compact Disc). DualDiscs och vissa musikskivor som kodats med tekniker för upphovsrättsskydd överensstämmer inte med CD-standarden (Compact Disc). Därför är dessa skivor eventuellt inte kompatibla med denna produkt. Tekniska data System Laser: Halvledarlaser Ingångar/utgångar • AUDIO OUT (L/R): Phono-uttag • DIGITAL OUT (COAXIAL): Phono-uttag • LINE (RGB)-TV: 21 stift • USB (endast DVP-SR350): USB-kontakt typ A, maximal ström 500 mA (för anslutning av USB-enhet) Allmänt • Strömkrav: 220-240 V växelström, 50/60 Hz • Energiförbrukning: 6 W (DVP-SR150) 10 W (DVP-SR350) • Mått (ungefärliga): 320 × 38 × 209 mm (bredd/höjd/djup) inklusive utskjutande delar • Vikt (ungefärlig): 1,1 kg • Driftstemperatur: 5 °C till 35 °C • Luftfuktighet vid drift: 25% till 80% Medföljande tillbehör • Fjärrkontroll (1) • R6-batterier (storlek AA) (2) Specifikationer och utförande kan ändras utan föregående meddelande.