Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Grec

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Grec

Visning af kontrolmenu

Visning af kontrolmenu Brug kontrolmenuen til at vælge en funktion og se tilhørende oplysninger. Tryk på DISPLAY. Tryk på DISPLAY igen for at ændre visningen af kontrolmenuen. 1 2 ( 2 7 ) 1 8 ( 3 4 ) T 1 : 3 2 : 5 5 Afspilning FRA FRA START TIL PROGRAM D Afspilningstid Menuliste Punkt SPOR 4 DK ENTER Afslut: DISPLAY A Punkter i kontrolmenuen PLAY DVD VIDEO B Titel, der aktuelt afspilles/Totalt antal titler C Kapitel, der aktuelt afspilles/Totalt antal kapitler E Valgte medietype F Afspilningsstatus G Ikon for valgt punkt/menufunktioner H Betjeningsbesked I Valgte kontrolmenupunkt Navn på punkt, funktion TITEL/SEKVENS/SPOR KAPITEL/INDEKS Vælger titlen, sekvensen, sporet, kapitlet eller indekset, som skal afspilles. KLOKKEN/TEKST Gør det muligt at få vist den forløbne og resterende spilletid. Indtast en tidskode for billed- og musiksøgning (kun dvd- og Xvid-videofiler). DISC/USB* 1 Vælger enten afspilningstilstanden "USB" eller "DISC". TOPMENU/MENU (kun dvd-video) TOPMENU: Viser topmenuen. MENU: Viser menuen. REC TO USB* 1 Ripper en cd eller kopierer foto-, musik- og videofiler til en USB-enhed (side 7). ORIGINAL/PLAY LIST Gør det muligt at vælge den type titler (DVD-VR-tilstand), der skal afspilles: ORIGINAL eller redigeret PLAY LIST. PROGRAM* 2, * 3 Gør det muligt at vælge en titel, et kapitel eller spor, der skal afspilles i en ønsket rækkefølge. 1 Vælg "START t", tryk så på ENTER, og vælg så titlen (T), kapitlet (C) eller sporet (T), som skal programmeres, og tryk på ENTER. 2 Fortsæt med at vælge titel, kapitel eller spor. 3 Tryk på N. SHUFFLE* 2, * 3 Gør det muligt at afspille en titel, et kapitel eller spor i vilkårlig rækkefølge. GENTAG* 2, * 3 Afspiller alle titler/spor/album eller en/et enkelt titel/kapitel/spor/album/fil flere gange. A-B GENTAG* 2, * 3 Gør det muligt at angive de dele, hvis afspilning skal gentages. 1 Under afspilning vælges "START t", tryk så på ENTER. "A-B GENTAG"-indstillingsbjælken vises. 2 Tryk på ENTER, når du finder startpunktet (punkt A). 3 Tryk på ENTER igen, når du når slutpunktet (punkt B).

BØRNESIKRING Gør det muligt at forhindre afspilning på afspilleren. AFSPILLER t: Afspilning af visse DVD VIDEO'er kan være begrænset til et forudbestemt niveau i henhold til alderen på brugerne. Sekvenser kan være blokerede eller udskiftet med andre sekvenser (Børnesikring). KODEORD t: Indtast et 4-cifret kodeord ved hjælp af nummerknapperne. Brug også denne menu for at ændre kodeordet. Børnesikring (begrænset afspilning) Gør det muligt at indstille et niveau for afspilningsbegrænsning. 1 Vælg "AFSPILLER t", tryk så på ENTER. Indtast dit 4-cifrede kodeord, tryk så på ENTER. 2 Tryk på X/x for at vælge "STANDARD", tryk så på ENTER. Tryk på X/x for at vælge et område, tryk så på ENTER. Hvis du vælger "ANDRE t", skal du vælge og indtaste en standardkode. Se "PARENTAL CONTROL AREA CODE LIST" sidst i denne vejledning. 3 Tryk på X/x for at vælge "NIVEAU", tryk så på ENTER. Tryk på X/x for at vælge niveauet, tryk så på ENTER. Indstilling af børnesikring er fuldført. Jo lavere værdi, jo mere begrænsning. Indstil "NIVEAU" til "FRA" for at slå funktionen Børnesikring fra. Hvis du glemmer dit kodeord, skal du indtaste "199703" i feltet, trykke på ENTER, og indtaste et nyt 4-cifret kodeord. INSTALLATION HURTIG: Gør det muligt at bruge Hurtig Installation til at vælge det ønskede displaysprog, tv'ets formatforhold og lydudgangssignal. BRUGERDEFINERET: Gør det muligt at justere forskellige indstillinger ud over indstillingerne i Hurtig Installation (side 8). NULSTIL: Gør det muligt at gendanne standardindstillingerne for indstillingerne under "INSTALLATION". ZOOM* 2 Gør det muligt at forstørre et billede op til fire gange den oprindelige størrelse og rulle med C/X/x/c. VINKEL Gør det muligt at ændre vinkel. BRUGERDEFINERET BILLEDE Vælger den billedkvalitet, der egner sig bedst til det program, du ser. STANDARD: Denne indstilling viser et standardbillede. DYNAMISK: Denne indstilling giver et stærkt dynamisk billede ved at øge billedkontrasten og farveintensiteten. BIOGRAFEFFEKT: Denne indstilling gør detaljer i mørke områder tydeligere ved at øge sortniveauet. HUKOMMELSE t: Denne indstilling gør detaljerne i billedet tydeligere. SKARPHED Gør det muligt at forstærke billedets kontur for at give et skarpere billede. FRA: Annullerer brug af indstillingen. 1: Øger konturen. 2: Øger konturen mere end 1. * 1 Kun DVP-SR350 * 2 Vælg "FRA" eller tryk på CLEAR for at vende tilbage til normal afspilning. * 3 Afspilningstilstand annulleres, hvis: – Du åbner diskskuffen. – Du slukker afspilleren. ◆Punkter for DATA-diske eller USB (kun DVP-SR350) Punkt Navn på punkt, funktion ALBUM Gør det muligt at vælge det album, der indeholder musik- og fotofiler, som skal afspilles. FIL Gør det muligt at vælge den fotofil, som skal afspilles. ALBUM Gør det muligt at vælge det album, der indeholder den videofil, som skal afspilles. FIL Gør det muligt at vælge den videofil, som skal afspilles. DATO Gør det muligt at få vist dato for et billede, der er taget med et digitalkamera. ,Fortsættes 5 DK