Views
9 months ago

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Grec

Sony DVP-SR150 - DVP-SR150 Consignes d’utilisation Grec

BRUGERDEFINERET menu Du

BRUGERDEFINERET menu Du kan justere forskellige indstillinger. Tryk på DISPLAY, når afspilleren er i stoptilstand, vælg (INSTALLATION), og vælg så "BRUGERDEFINERET". Menuen BRUGERDEFINERET vises. Menuliste Punkt Navn på punkt, funktion SPROG-INDSTILLING DISPLAYSPROG: Ændrer displaysprog på skærmen. MENU* 1 : Vælger det ønskede sprog for diskens menu (kun dvd-video). LYD* 1 : Ændrer sproget for lydsporet. Hvis du vælger "ORIGINAL", vælges det sprog, der er prioriteret på disken. (Kun dvd-video) UNDERTEKST* 1 : Ændrer sproget for underteksterne, som er optaget på dvd-videoen. Hvis du vælger "FØLG LYD", ændres sproget for underteksterne i henhold til det sprog, som du valgte for lydsporet. (Kun dvd-video) SKÆRMINDSTILLING TV TYPE: Vælger billedformat for det tilsluttede tv. 16:9 4:3 LETTER BOX 4:3 BESKÅRET PAUSESKÆRM: Ved indstilling til "TIL" vises pauseskærmen, når afspilleren er i pauseeller stoptilstand i 15 minutter. Tryk på N for at slå pauseskærmen fra. BAGGRUNDS: Vælger baggrundsfarve eller -billede på tv-skærmen. Hvis du indstiller "STILL-BILLEDE", selvom disken ikke har noget omslagsbillede, vises billedet "GRAFIK". LINE: Vælger udgang for videosignaler. 8 DK BRUGERDEFINERET INDSTILLING AUTOMATISK STANDBY: Slår indstillingen Automatisk Standby til eller fra. Hvis du vælger "TIL", går afspilleren i standbytilstand, når den har været i stoptilstand i mere end 30 minutter. AUTO AFSPILNING: Ved indstilling til "TIL" starter afspilleren automatisk afspilning, når afspilleren tændes af en timer (medfølger ikke). PAUSETILSTAND: Vælger billedet i pausetilstand. Vælg normalt "AUTO". Indstil til "BILLEDE", når billedet udsendes med høj opløsning. (Kun dvd) VALG AF SPOR: Prioriterer lydsporet, som indeholder flest kanaler, når du afspiller en dvdvideo, hvor der er optaget flere lydformater (PCM-, MPEG-lyd-, DTS- eller Dolby Digitalformat). Hvis du vælger "AUTO", er prioritet givet. (Kun dvd-video) GENOPTAGET AFSPILNING: Slår indstillingen Genoptaget Afspilning til eller fra. Genoptaget afspilning kan gemmes i hukommelsen for op til 6 forskellige dvdvideoer/video-cd'er. Hvis du starter indstillingerne igen, slettes genoptagelsespunktet. (Kun dvd-video/video-cd) LYDINDSTILLING AUDIO DRC (Dynamic Range Control)* 2 : Du kan indstille lyden afhængigt af afspilningsog tilslutningsforholdene. Indstil til "TV", når de mindste lyde er umærkelige, eller indstil til "WIDE RANGE", når lytteomgivelserne er gode som f.eks. i en hjemmebiograf. DOWN MIX* 2 : Gør det muligt at ændre metoderne til downmix til 2 kanaler, når du afspiller en dvd med bagsignalelementer (kanaler) eller en dvd, der er optaget i Dolby Digital-format. Vælg normalt "DOLBY SURROUND". DIGITAL UDGANG: Gør det muligt at vælge, om lydsignalerne skal sendes via DIGITAL OUT (COAXIAL)-stikket. Hvis du vælger "TIL", skal du også indstille "DOLBY DIGITAL", "MPEG", "DTS" eller "48kHz/ 96kHz PCM". DOLBY DIGITAL: Gør det muligt at vælge typen af Dolby Digital-signal. Indstil til "D-PCM", hvis afspilleren er tilsluttet en lydkomponent uden en indbygget Dolby Digital-dekoder. MPEG: Gør det muligt at vælge typen af MPEG-lydsignal. Indstil til "MPEG", hvis afspilleren er tilsluttet en lydkomponent med en indbygget MPEG-dekoder.

DTS: Gør det muligt at vælge typen af DTSlydsignal. Indstil til "TIL", hvis du afspiller en dvd-video med DTS-lydspor. Indstil ikke til "TIL". hvis du tilslutter afspilleren til en lydkomponent uden en DTS-dekoder. 48kHz/96kHz PCM: Gør det muligt at vælge samplingfrekvens for lydsignalet. (Kun dvdvideo) * 1 Hvis du vælger "ANDRE t", skal du vælge og indtaste en sprogkode. Se "LANGUAGE CODE LIST" sidst i denne vejledning. * 2 Denne funktion påvirker udsendelsen fra følgende stik: – AUDIO OUT L/R-stik. – Kun DIGITAL OUT (COAXIAL)-stik, hvis "DOLBY DIGITAL" er indstillet til "D-PCM". – LINE (RGB)-TV-stik. Oplysninger Fejlfinding Hvis du kommer ud for nogen af følgende problemer i forbindelse med brugen af afspilleren, skal du benytte denne fejlfindingsguide til at forsøge at afhjælpe problemet, inden du anmoder om reparation. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler, hvis der er et problem, der ikke kan løses. Afspilleren tænder ikke. c Kontroller, om netledningen er ordentligt tilsluttet. Der vises intet billede/der er støj på billedet. c Tilslut tilslutningskablet korrekt. c Tilslutningskablerne er beskadigede. c Kontroller forbindelsen til dit tv, og indstil indgangsvælgeren på dit tv, så signalet fra afspilleren vises på tv-skærmen. c Indstil "LINE" under "SKÆRMINDSTILLING" til en indstilling, der passer til tv'et. c Disken er snavset eller i stykker. Der høres ingen lyd. c Tilslut tilslutningskablet korrekt. c Tilslutningskablet er beskadiget. c Afspilleren er sat på pause eller afspiller i slowmotion. c Afspilleren er ved at spole fremad eller tilbage. Fjernbetjeningen virker ikke. c Batterierne i fjernbetjeningen er ved at være opbrugte. c Fjernbetjeningen er ikke rettet mod fjernbetjeningssensoren på afspilleren. c Hvis du betjener afspilleren ved at trykke på knapper efter hinanden på fjernbetjeningen, skal du trykke på knapperne efter hinanden inden for 5 sekunder. Disken afspilles ikke. c Disken vender forkert. Sæt disken i med afspilningssiden nedad. c Disken er skæv. c Afspilleren understøtter ikke alle diske. c Regionskoden på dvd'en passer ikke til afspilleren. c Der er dannet kondens inden i afspilleren. ,Fortsættes 9 DK