Views
8 months ago

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Français

Sony KDL-40NX715 - KDL-40NX715 Consignes d’utilisation Français

~ • Redusere

~ • Redusere strømforbruket – Hvis du reduserer lysstyrken i bakgrunnsbelysningen (skjermens lysstyrke), reduseres strømforbruket. – Med "Øko"-innstillingene (f.eks. "Strømsparing", "Tidsavbrudd for standby" ) kan du redusere strømforbruket og dermed spare penger ved å redusere strømregningen. – Hvis du slår av TV-en med ENERGY SAVING SWITCH-bryteren (kun bestemte modeller), er strømforbruket nesten null. Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel. 16 NO

Montere tilbehøret (veggmonteringskonsoll/veggfeste) Til kundene: Av hensyn til produktets og din egen sikkerhet, anbefaler Sony sterkt at du lar Sony-forhandleren eller godkjente installatører montere TV-en din. Ikke forsøk å montere den selv. Til Sony-forhandlere og -leverandører: Sørg for å vektlegge sikkerheten under montering, regelmessig vedlikehold og inspeksjon av dette produktet. TV-en din kan monteres med veggmonteringskonsollen SU-WL500 (kun KDL-55NX815, KDL-46/ 40NX715)/SU-WL700 eller SU-WH500-veggfestet (selges separat). • Se instruksjonene som fulgte med veggmonteringskonsollen eller veggfestet for korrekt montering. • Se "Demontere bordstativet fra TV-en" (i denne veiledningen). Sorg for at du fjerner festebraketten nar bordstativet ikke er festet til TV-en. (Kun for KDL- 55NX815, KDL-46/40NX715) Det kreves tilstrekkelig ekspertise til montering av dette produktet, spesielt for å vurdere styrken til veggen som skal bære vekten av TV-apparatet. Sørg for at du får en Sony-forhandler eller godkjent leverandør til å feste dette produktet til veggen, og for at sikkerheten tillegges tilstrekkelig vekt under monteringen. Sony kan ikke gjøres erstatningsansvarlig for eventuelle materielle skader eller helseskader som er forårsaket av feilaktig håndtering av produktet eller av feilaktig montering. Tilleggsinformasjon SU-WL500 (kun KDL-55NX815, KDL-46/40NX715) Skrue (+PSW6 × 16) Monteringskrok Myk klut ~ • Fest monteringskroken med fire +PSW6 × 16 skruer som fulgte med veggmonteringskonsollen. (Fortsatt) 17 NO