Views
9 months ago

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Turc

Sony DSC-W380 - DSC-W380 Consignes d’utilisation Turc

Metraj Kipi Pozlamayı

Metraj Kipi Pozlamayı belirlemek üzere ölçülecek özne bölümünü ayarlayan metraj modunu seçer. 1 MENU t (Metraj Kipi) t istediğiniz mod Notlar (Çoklu) (Merkez) (Nokta) Özneyi birden fazla bölgeye ayırır ve her bölgeyi ölçer. Fotoğraf makinesi dengeli bir pozlama belirler (Çoklu metrajlama). Görüntünün merkezini ölçer ve oradaki öznenin parlaklığına bağlı olarak pozlamayı belirler (Merkez ağırlıklı metrajlama). Öznenin yalnızca bir bölümünü ölçer (Nokta metrajlama). Özne arkadan aydınlatılıyorsa veya özneyle arka plan arasında güçlü bir kontrast varsa bu işlev yararlı olur. Nokta metrajlama artı işareti Öznenin üzerine konumlanır • Film Modu’ndayken, [Nokta] seçilemez. • Metraj Modu için [Çoklu] haricinde bir ayar seçerseniz, Yüz Algılama işlevi kullanılamaz. • Aşağıdaki durumlarda, Metraj Modu [Çoklu] olarak sabitlenir: – Akıllı Otomatik Ayarlama modunda – Kolay Çekim modunda – Gülümseme Deklanşörü işlevi etkin olduğunda – Zamanlayıcı [Kendi portrem Tek Kişi] veya [Kendi portrem İki Kişi] olarak ayarlandığında İçindekiler İşlem Arama MENU/Ayar Arama İndeks 60 TR

Sahne Tanıma Akıllı Otomatik Ayarlama modunda, fotoğraf makinesi çekim koşullarını otomatik olarak algılar ve fotoğrafı çeker. Hareket algılandığında, özne bulanıklaşmasını azaltmak için harekete göre ISO hassasiyeti arttırılır (Hareket Algılama). 1 MENU t (Sahne Tanıma) t istediğiniz mod (Otomatik) (Gelişmiş) (Ters ışık) etkinken çekilmiş bir fotoğraf örneği. Sahne Tanıma simgesi ve kılavuzu Bu fotoğraf makinesi, aşağıdaki türden sahneleri tanır. Fotoğraf makinesi en uygun sahneyi belirlediğinde ilgili simgeyi ve kılavuzu görüntüler. (Alacakaranlık), (Alacakaranlık Portre), (Tripodla alacakaranlık), (Ters ışık), (Ters Işıkta Portre), (Peyzaj), (Makro), (Portre) Makine sahneyi tanıdığında, en uygun ayarlara geçer ve fotoğrafı çeker. Makine sahneyi tanıdığında, en uygun ayarlara geçer. Makine, (Alacakaranlık), (Alacakaranlık Portre), (Tripodla alacakaranlık), (Ters ışık) veya (Ters Işıkta Portre) sahnesini tanırsa, otomatik olarak ayarı değiştirir ve başka bir fotoğraf çeker. • Art arda iki resim çektiğinizde, simgesi üzerindeki + işareti yeşil olur. • İki kare çekildiğinde, çekimden hemen sonra iki görüntü yan yana görüntülenir. • [Kapalı Göz Giderme] görüntülendiğinde, 2 görüntü otomatik olarak çekilir ve gözlerin açık olduğu görüntü otomatik olarak seçilir. Kapalı Göz Giderme işlevi hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. “Kapalı Göz Giderme işlevi nedir?”. İçindekiler İşlem Arama MENU/Ayar Arama İndeks Notlar • Dijital zum kullanılırken Sahne Tanıma kullanılamaz. • Aşağıdaki durumlarda, Sahne Tanıma [Otomatik] ayarına sabitlenir: – Seri Çekim modu seçildiğinde – Gülümseme Deklanşörü işlevi etkin olduğunda – Zamanlayıcı [Kendi portrem Tek Kişi] ve [Kendi portrem İki Kişi] olarak ayarlandığında • Kullanılabilir flaş ayarları şunlardır: [Otomatik] ve [Kapalı]. • Fotoğraf makinesi tripod üzerinde sabitlenmiş olsa bile, titreşimlerin makineye aktarıldığı bir ortamda zaman zaman (Tripodla alacakaranlık) sahneleri tanınamayabilir. • Bazen bir sahnenin (Tripodla alacakaranlık) olarak tanınması deklanşör hızının düşük olmasıyla sonuçlanabilir. Çekim sırasında makineyi sabit tutun. • Mevcut duruma bağlı olarak bu sahneler tanınmayabilir. Devamı r 61 TR