04.08.2013 Views

5 Zsebkönyv1918 pp199-265.pdf

5 Zsebkönyv1918 pp199-265.pdf

5 Zsebkönyv1918 pp199-265.pdf

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

199<br />

VI. számú oseDdőrkerület..<br />

Tiit'Zs : Sze'kesfehé'MJM·on.<br />

Ideigl. parancsnok: Burján Endre ezredes<br />

Beosztott törzstisztek : aldobolyi Rákosy Gyula alez'<br />

redcs, tart. vez. Proch József<br />

V.sz.csend. keriiletbeli őrnagy<br />

Segéd tiszt : muzsaji és vittnyédi Vittnyédi Józ8e!<br />

százados.<br />

Ügyészi tiszt: besenyei László Béla századoi:>. i<br />

Számvivő: Letső Jenő százados-számvivő.<br />

pótuárnypa1·Q.ncsnokaág :<br />

Parancsnok: Mayer Józse! őrnagy.<br />

Számvivő: Hein Gyij'rgy főhadnagy-számvivő.<br />

cll<br />

El<br />

·cII<br />

"<br />

ol<br />

III<br />

...<br />

>o<br />

"<br />

-


e<br />

!<br />

200<br />

Me gnevezés e<br />

· -<br />

·<br />

., .<br />

a<br />

- .. a A<br />

'O . ., (I)<br />

'c<br />

"" III<br />

A •<br />

(I)<br />

·<br />

·<br />

O o N<br />

.. III<br />

·<br />

..<br />

· :8 III<br />

.... . ",'0 10<br />

'"<br />

az örsnek<br />

az ors<br />

..<br />

tlI) !ID ct<br />

para ncsnokának<br />

-w-<br />

>o o " o • o .. o '"<br />

ol d - e - .,<br />

.. e •<br />

"<br />

• .. :<br />

•<br />

27 Rá.cza1más Tiboly István . o. öm · l 4, 5<br />

16 *Sárbogárd Kulcsár Károly j. öm. 1 • . 4, 5<br />

17 Káloz R6zsa Sándor 2. o. öm · l 4 5<br />

8 Sárosd Fenyvesi Mih. .o.öm. 1 4- 5<br />

19 Czecze Budai J6zsef . o. öm. 1 •<br />

4 5<br />

20 Előszállás Könye Gábor 1. o. öm. l 4, 5<br />

2i Herczegfalva T6th Kálmán . o. öm. · 1 4, 5<br />

10 *Vál Nagy Vendel j. öm. 1 5<br />

11 Alcsut Szabó József r. .o.öm. 1 5<br />

12 Bicske Kövi Pál . o. öm. l 5<br />

13 Etyek Törő János. o. őm. 1 5<br />

14 Martonvásir Farkas Fer. n. . o. öm. 1 5<br />

45 Pázmánd Rácz Pál . o. öm. 1 5<br />

2-ik szárny: Sopronban.<br />

Parancsnok: Nagy Vilmo8 őrnagy.<br />

l-sö szakasz: Sopronban.<br />

Parancsnok: Szüt8y Imre százados.<br />

93 *Sopron Bognár Ernő I. j. öm. 3 1 6 .to<br />

32 Fertörákos Varga Pál . o. öm. 1 3 • 4<br />

33 Brennbergb. Reiter István. o. öm 1 • 3<br />

•<br />

5 Na.gyczenk Staudt Antalt. o. öm. 1 4 5<br />

•<br />

36 SopronbánfaI. Kálmán J6za.I. .o.öm. 1 4 5<br />

Balf fürdökülönitmény .<br />

37 *Na.gymarton Sütö Jakab j. öm. 1 5 6<br />

201<br />

MegneT8z és8<br />

· .<br />

a a<br />

as 'o :o<br />

S --<br />

·<br />

.., o o<br />

..<br />

ol<br />

.<br />

·<br />

III az örsnek<br />

az örs<br />

.... <br />

t>o .. III<br />

..<br />

o CI)<br />

:o parancsnokának .2 ., as<br />

..<br />

II<br />

<br />

38 Lajtaszentmik. Tálos J6zsef . o. öm · • 1<br />

34 Lakompak Witawszky Kr. .o. öm • · 1<br />

ol .. <br />

.2 c<br />

-<br />

·<br />

·<br />

, -<br />

- . ol ..<br />

-Ol . ..<br />

:-<br />

: a<br />

c'C<br />

OD<br />

o IE<br />

as<br />

<br />

<br />

-<br />

a<br />

ol<br />

'"<br />

:i<br />

ID<br />

<br />

OD ..<br />

.;<br />

<br />

<br />

4- • l> •<br />

4 · 5 ·<br />

·<br />

- Kaboldt Kovács I. II. o. öm. • · · · · 6<br />

- Savanyukút fürdökűlönitmény · · · · · • • ·<br />

39 *Kismarlon Horváth J 6zs. I. j. öm. 1 · · · 4 · 5 ·<br />

40 Czinfalva Bándli Károly. o. öm. · · 1 · 3 · 4 ·<br />

41 Feketeváros Harcz Károly. o. öm. · · 1 · 4 · 5 ·<br />

42 Laj tauj falu N é m eth J 6zs. o. öm .. · • 1 · 4 · 5 ·<br />

43 Ruszt Csáder Ferenc 1. o. öm. · ·<br />

Lajtapordány t Tölösi István . o. öm. · ·<br />

44 *Csepreg Jenei Károly j. öm. 1 ·<br />

45 Lövö Tatár János . o. öm. · ·<br />

1 6<br />

· · · ·<br />

· · 4 ·<br />

1 · 4 ·<br />

7 ·<br />

6 •<br />

5 ·<br />

5 ·<br />

47 *Felsöpulya<br />

48 RépczeklLroly<br />

49 Füles<br />

Váradi Ferenc j. öm. 1 ·<br />

Máté Sándor. o. öm, 1 ·<br />

Zsiborács Ist. . o. öm. · ·<br />

·<br />

·<br />

1<br />

·<br />

·<br />

·<br />

4- ·<br />

4- ·<br />

4 ·<br />

5 ·<br />

5 ·<br />

5 ·<br />

-ik szakasz: Magyar6váron.<br />

Parancsnok: Rohonci !m1'e százados.<br />

50 *Magyar6vár Horváth LászI6I.j.öm. 11 11. 51 • 7 •<br />

51 M08onsztjánoB Vancsa Sándor 1.o.öm. 1 5<br />

46 Iván Vas LajoR . o. öm. · · · 1 • 4 . ·<br />

52 Lllbeny T6tiván Ignác. o. öm. . 1 . 4 • 5<br />

53 *Nezsider Raffai Ferenc j. öm. l . 4 . 5 .<br />

54 Mosonsztandr. Bécs Károly 1. o. öm. . 1 . 4 • 5<br />

55 Féltorony Kutasi Károly . o. öm 1 4 5<br />

56 *Királyhida Szautner János j. öm 1 5 6<br />

57 *Rajka. Tremmel János j. öm. 1 4- 5<br />

58 Hegyeshalom Cziráki Vend. 2. o öm. 1 . 4, 5<br />

59 Lajtakáta Cs6ka János. o. öm. 1 4, 5<br />

60 Köpcsény Tamás Mihály .o.öm. 1 4, 5<br />

610roszvár Böcs János . o. öm. . 1<br />

62 *Kapuvár Pintér Pált. o. öm. 1 .<br />

63 Fertöszentmik. Budai István 2. o. öm. 1 . .<br />

64 Beled Gerencsér F. . o. öm. . 1 . . 5<br />

65 *Csorna Katona Lászl6 j. öm. 1 1 . 4, 6<br />

66 Szany Gábriel Dénes 1. o. öm. . . 1 .11<br />

·<br />

•<br />

4 5<br />

67 Szil I Németh L. r. CJ!. o. őm. . . 1 . 4 . 5 .<br />

t Állandó határszéli különitmény a ker. összlétszíunából·


202<br />

Megnevezése<br />

.-<br />

· . ,.<br />

S S R<br />

• ., .,<br />

j<br />

ol<br />

III<br />

az ors<br />

parancsnokának<br />

'o '0<br />

..,;r- ..<br />

· .<br />

= • .,<br />

o o<br />

..<br />

ID<br />

· :a<br />

.... . .,.c tO<br />

al<br />

.. az örsnek<br />

!lD !lD<br />

'o o III o .,<br />

!!<br />

3 -ik szárny: Pécsen.<br />

ci!<br />

g>-; <br />

el! el! - al -<br />

as<br />

ID<br />

r-<br />

el! r- el!<br />

o - - t.l.s o ...<br />

Parancsnok: Fi8cher Józse! százados.<br />

l-sö szakasz: Pécsen.<br />

Parancsnok: kossuthi és udvardi Kos8uth Kálmán<br />

, főhadnagy.<br />

II Mecsekszabolcs Berényi Gy. 2. o. öm.<br />

83 Bükkösd Mészáros J. 2. o. öm.<br />

2-ik szakasz: Mohácson.<br />

. 1 ./14 .<br />

1 .<br />

8<br />

68 *Pécs Agoston József j. öm. 3<br />

69 Szalánta Gubovits S. . o. öm. l ./1. . 4 .p<br />

10 Egerág Vogronics BoU!.o.őm . . 1.3.4<br />

. 1 4 5<br />

12 *Pécsvárad Fábos Mihály j. öm. 1 . 4 fi<br />

13 Hímesháza Varga János 2. o. öm. 1 3 4<br />

14 Hidas Szabó Lajos II.2.0.öm. . 1 3<br />

15 *Sásd Soós Gyula j. öm. 1<br />

4 5<br />

76 Komló Pál János 2. o. öm. 1 6 7<br />

77 Bakócza Farkas J. m. . o. öm. 1 4- fi<br />

18 Szászvár Kiss József III.2.0.öm. l 4 fi<br />

19 Má.gOCB Nagy S. II. 2. o. öm. . 1 4 . fi<br />

80 *Szentlörincz Herke József j. öm. . 4 . 5<br />

8i Baksa Kátai István . o. öm. 1 4- 5<br />

82 Sellye Szakállas M. 2. o. öm. 1 4 5<br />

1 4 fi<br />

Parancsnok: .<br />

84 *Moá.cs Kapronczai Bkl. j ö. · l' i 6 . 8 ,<br />

85 MargIttasziget GyörikGergely.o.öm. . 1 . 4 . fi<br />

86 Németboly Pölöskei J. 2. o. öm. 1 4. fi<br />

81 Dunaszekcsö Piller Antal 2. o. öm. . 1 4. 5 .<br />

88 pá!yok Pap János II. 2. o. öm. . 1 . . 4 . 5<br />

89 Dárda Somogyi István j. öm. 1 1 3 5.<br />

90 Kácsfalu Dobos Lajos CJ:l. o. öm. . 1 . 4 5<br />

91 Laskó Cziglár Mátyás CJ:l.o.öm. . 1 3 4<br />

91 opács Göcze J ózsefIU.o.öm. 1 . 4- fi<br />

92 Villány Tarcsai Nánd. j. öm. 1 l 3 5<br />

93 Pélmonostor Stranczli Laj. . o. 15m. 1<br />

94 Főherczeglak CsiBzárlstván 2. o. öm. 1 4 5<br />

fi<br />

!<br />

al<br />

j<br />

203'<br />

Me g n evezése<br />

· ·<br />

s CI<br />

a 1-;:"; .; cll .,<br />

'o 'o • I> <br />

"" op<br />

· ·<br />

o o = <br />

S<br />

.. · · III<br />

.,<br />

'"<br />

...<br />

.o<br />

az örsnek<br />

az ors<br />

,<br />

&!<br />

,... . 'CI<br />

0'0<br />

I IlD g:<br />

parancsnokának el!<br />

Ir) III<br />

1 .Sl cll<br />

I> ..<br />

. <br />

·<br />

III <br />

ci! S öl<br />

o t.l o I:l<br />

- - <br />

95 Kisköszeg Kardos József CJ:l. o. öm. · • 1 • 3 · 4<br />

96 Herczegaz lS Hős Darabos János 2. o.öm. 1 4 r.<br />

98 *S iklós Szöcs Tivadar j. öm. 1 •<br />

• • · · "<br />

· 4 · fi<br />

·<br />

·<br />

99 Beremend Biró Imre 2. o. öm. · · · 1 · 4<br />

100 Vajszló Gedeon Emil .o.öm. · · · 1 · 4 ·<br />

1<br />

101 Drávaszabolcs Vámossi Józs. Blöm. · · · · 4<br />

- Harkány fürdökülönitmény · · · · · · ·<br />

4-ik szárny: Szombathelyen..<br />

Parancsnok: nemes szegi Nemes8zegmy Lá8zló szdos.<br />

l-ső szakasz: Szombathelyen.<br />

Parancsnok: Fonyó László százados.<br />

102 "Szombathely Nagy Lajos r. j. őm. 3 1 5 9<br />

103 Acsád Vinczellér I. 2. o. öm. 1 3 4 .<br />

104 Porn6apáti Tomik István 2. o. őm. 1 4 5.<br />

105 V ép Dömötör S. 1. o. öm. . j 4 5<br />

t06 1 *Köszeg Tóth Ferenc rI. j. őm. 1 . 4- fi<br />

107 Rohonc2'. Hir i J 6zsef 2. o. őm. 1 4 5.<br />

108 Borostyánkő Csapó János 2. o. öm. 1 4 5 .<br />

109 Léka 1 4 fi .<br />

Dózsa Bálint 2. o. öm. .<br />

110 *Felsöőr Gelencsél' MiháJy j.öm. 1 . 4 5.<br />

111 Pinkafö<br />

H2 Nagyszentmih. Tóth<br />

Horváth Istv.. o. öm. . 1 4 5<br />

M. II. CJ:l. o. öm. 1 4 5<br />

113 Alhó Mészáros J. IV. CJ:l.o .öm. 1 4 5 1<br />

•<br />

- Tarcsa fürdökülönitmény<br />

.<br />

2-ik szakasz: Szombathelyen.<br />

Parancsnok : . . . .<br />

122 *Körmend Nagy Ferenc I. j. őm. 1<br />

123 Ivá.ncz WiBzhoffer A. CJ:l.o.öm.<br />

138 :Rát6t Pandul' Sándor 1.o.öm.<br />

139 ÖriBzentpéter Marton Vince CJ:l. o. öm. .<br />

127 *Muraszombat Vámos József CJ:l. o.öm. t<br />

128 Vashidegkut Kovács István 2. o. őm.<br />

129 Felsölendva Dácza.J. L1. o. őm.<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

.<br />

1<br />

1<br />

·<br />

4 6 ·<br />

!<br />

...<br />

·<br />

·<br />

·<br />

5<br />

5<br />

5<br />

4 5 •<br />

4 5<br />

4 5 ."<br />

4 5 •<br />

4 5 •<br />

•<br />

.<br />

4 5 •


ol<br />

a<br />

-4<br />

•<br />

ID<br />

III<br />

az örsnek<br />

204<br />

Megnevezése<br />

az örs<br />

.. ...<br />

'o<br />

.<br />

a<br />

'o<br />

o<br />

.<br />

...<br />

para.ncsnokának <br />

a<br />

·<br />

'0<br />

·<br />

·<br />

C<br />

a'I<br />

, - .<br />

os "<br />

«><br />

";1><br />

!:I <br />

:: a<br />

'''0<br />

lll><br />

o '" '" o ID<br />

<br />

! «><br />

"'<br />

ID<br />

<br />

<br />

o I<br />

- OlI<br />

: ';lj :<br />

• · 5 •<br />

., OlI I> 'il <br />

c tl o tl.!l .g<br />

130 T6tker esztur Artner Sándor 2.0. öm. · · l<br />

135 *Szentgotth árd Novák István j. öm. l •<br />

136 Radafalva N émeth Mih<br />

ál y 1.o.öm, • 1<br />

137 Gyanafalva Keller György 2. o. öm. · ·<br />

- -<br />

4<br />

· 4- • 5 ·<br />

·<br />

5 4 · ·<br />

·<br />

1 · 4 · 5 •<br />

140 Felsöszölnök Roszkopf F. 2. o. öm. l · . · 4 · 5<br />

- Vasdobra t FisH János 2. o. őm. · · . · . · 6 ·<br />

124 *Németujvár Ga1l6 István 1. o. öm. l<br />

125 Pusztasztmih. Király S. G. II. 2. o. öm. ·<br />

126 Szent elek Horváth F. IX. 2.0. öm. · · 5 1 · 4 ·<br />

3-ik szakasz: Szombathelyen.<br />

: i ., 4<br />

· 5<br />

1 .<br />

.<br />

• 4- · 5 .<br />

Parancsnok: Uhlig Lá8zló föhadnagy.<br />

H8 *S árvir Szalai János j. öm. 1 . . . 6 7<br />

B9 l 5<br />

Káld Bilia J 6zsef 2. o. öm. l 4- 4 5<br />

i20 épczelak Pintér Vince 2. o. öm.<br />

121 OlM Péczi Sándor 2. o. öm . 1 3.<br />

5<br />

132 Baltavár Séfel György 2. o. öm. 1 4- 5<br />

133 Rum Bitter Fel'. 2. o. öm. . 1 4<br />

134 Egervár Takács János I 1.o.öm. . 1 5<br />

131 *Vasvir Pap János I. 1. o. öm. l 4- 5<br />

114 *Czelldömölk Tokaji János j. öm. l.. 5<br />

115 Ma gy arge ncs 18'agy Sándo I. 2. o. öm. ./<br />

1<br />

5<br />

1160stffyassEonyfa Ukö s Lajos 2. o. öm. . 1 5<br />

fi7 Jánoshá za Bihun Lászl6 2. o. öm. . 1 4, 5<br />

Ó. szárny : Kaposváron.<br />

Parancsnok: Ldzár Jenő őrnagy.<br />

1. szakasz: Kaposváron.<br />

Paranosnok: Tóth Kálmán And"ás százados.<br />

m s:Vir djá ·<br />

t: 3 : 4:1 <br />

144 Zseliczkisfalud<br />

Szücs I mre 2. o. öm. 1 4 5<br />

145 Kadarkt Bagoly András 2.0.öm. 1 4 5<br />

146 Nagybajom Zsoldos Bálint 2.0 öm. 1 4 5<br />

147 Hetes Varra Vendel 2. O. öm. . . l . 3 . 4- •<br />

14 Somogysárd Hipp Antalt. o. öm. 1 . . . 4- • 5 .<br />

t Állandó határszéli különítmény a ker. összlétszámából.<br />

J<br />

\<br />

205<br />

Megnevezé se<br />

•<br />

a a<br />

OlI<br />

I<br />

'o 'o <br />

ol<br />

·<br />

! o o <br />

:I<br />

.<br />

·<br />

... a'I<br />

az örs<br />

<br />

e az örsnek<br />

.0<br />

pa ranc snok ának !lO<br />

at<br />

CI) .;:; :i ..2 . - OlI<br />

II<br />

:<br />

o e - - - -<br />

.<br />

!IC<br />

OlI I> OlI<br />

·<br />

. <br />

- .<br />

OlI ..<br />

«><br />

.,;1><br />

l2 :-<br />

S<br />

ene<br />

iii :<br />

<br />

o ' 0<br />

1<br />

·<br />

150 *Igal Albert János j. öm. · · · 4 5<br />

T6th J 6zRef II. 2. o. öm. 1 4- 5<br />

151 Andocs · 1 · •<br />

o<br />

152 Memy e Berényi Péter 2. o. öm. · · 4 · 5<br />

1 1 4- 5<br />

142 Mosd6s Barok J 6zst'f 2. o. öm. · · · 4 fi<br />

149 Toponár Horváth K. III.2.0.öm. · • • ·<br />

153 "Tab Németh Istv. VII.j.öm. 1 • ·<br />

4-<br />

4-<br />

5<br />

·<br />

155 Balatonföldvár Buncsi J6zsef 2. o. öm. · · l · · 5<br />

f56 Karád Nagy István 2. o. öm. • · l · 4- ·<br />

1511 Ádánd Szalai J enö Ig. 2. o. öm. · · 1 · 4 • 5<br />

15 1 Városhidvég Szé kel y Sándo 2. o. öm. · · 1 • 4 · 5<br />

2-ik szakasz: Kaposváron.<br />

Parancsnok: Farkas Dezső főhadnagy.<br />

158 *Marez ali Németh Albe rt j. öm. 11 .<br />

·<br />

5<br />

5<br />

6 5 1<br />

1 4 t<br />

159 Balatonberény Baranyai J. IL . O. öm. .<br />

160 Mesztegnyö Horváth S. 2. o. öm. 1 . 4 5<br />

161 Nemesvid Gábriel Gyula 9.l. o. öm. 1 4 5<br />

162 Böhönye Tanai Imre , t. o. m. 1 . 4- 5<br />

163 *Lengyeltóti Kelemen Jan. L J. öm. 1 . 1 . ti • 5<br />

164 Somogyvár Sza.bó J6zs II. 1.o.öm 1 4- 5<br />

165 Fon y6d Vaszary J6zsef 2.0.öm. 1 4 5<br />

1 166 Balatonboglár Horváth J. VI. 9.l. o.öm. l 4 ó .<br />

161 Osztopán 3 4<br />

168 Balatonszemes Né<br />

Sebők<br />

meth<br />

Lajos<br />

J. V. 2.<br />

9.l.<br />

o.<br />

O.<br />

öm.<br />

öm.<br />

1 4- 5<br />

4 6<br />

- Balatonlelle ffudökülönitmény . . . .<br />

1. 169*Cs urgó<br />

4 5<br />

110 Berzencze<br />

Horváth Fer. II. j. öm. J<br />

111 Z ákány<br />

Horváth MikI.<br />

1 . Zsiga Ferenc 2. o. öm.<br />

2. O. öm. 1. 3 4-<br />

112 Inke<br />

173Ihar osbe<br />

Déra Sándor 2. o. öm. 1 . 4- 5<br />

1141 Som.-sztmikl. Baláska Mih. 9.l. O. öm. 1 . 1 3 4 .<br />

1151 * Szigetvár<br />

rén y EgyháziJ6zsef2.0.öm. 1 . 4 5,.<br />

3-ik szakasz: Kaposváron.<br />

Parancsnok: .A.zudt I8tván főhadnagy.<br />

I GYÖl'gydeákJ6zs.j.öm., II . ·1 '14/ '15/;<br />

m Mozsg6 GYUl'áczIstván 2.0.öm . .<br />

/ . 1 / . 4/<br />

. 5<br />

ml Gyöngyösmell.I Marosi Gyula. 2. o. öm. . . 1 . 4 . 5<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·


e<br />

a<br />

206<br />

Megnev ezé se<br />

· .<br />

- <br />

a a <br />

-Ol<br />

'0 'o od'" o!<br />

· . ol<br />

"


208<br />

Megnevezése<br />

--<br />

·<br />

8 8 al"<br />

al .,<br />

<br />

'0 '0 • t-<br />

'c<br />

· .<br />

o o i::I <br />

..<br />

., ·<br />

el :a<br />

-<br />

az ors .,<br />

III<br />

'0<br />

.. az örsnek<br />

:o<br />

ti( 110<br />

paranosnokának o III o .,<br />

-<br />

II 4ii ,O; <br />

«I<br />

o I>.<br />

o I>.<br />

- '" 'Q[<br />

229 *Győr<br />

230 Hédervár<br />

231 Enese<br />

232 Ballony<br />

233 Gönyü<br />

I<br />

7 -ik szárny : Győrben.<br />

Parancsnok: Gidófalvy Elemér százados.<br />

t-ső szakasz: Győrben.<br />

Parancsnok: Boros Lajos százados.<br />

Vida István j. őm. 3 l<br />

Koneros Józs. 2,0. öm. 1<br />

DemetrovicB I, 1. o.öm. . l<br />

Patak Dániel 2. o. öm. 1<br />

Sziva LaJOS 1. o. öm. l<br />

<br />

t<br />

<br />

4<br />

4- .<br />

. 4<br />

4- .<br />

4<br />

"l<br />

G!<br />

.,<br />

..<br />

N<br />

'"<br />

om<br />

'O<br />

lll)<br />

<br />

<br />

..<br />

il<br />

o<br />

8 .<br />

n .<br />

· 5<br />

5 .<br />

· 5<br />

- Ottevényt Balogh Antal 2. o. öm. ·11 • 5 .<br />

- Györsztivánt Kiss Mihály I. 2. o. őm. . .<br />

234 trTét Dénes István j. öm. .1 1 . •<br />

235 Felpécz Serák Ferenc 1. o. öm. 1 4, 5<br />

236 Csanakhegy Nazy Ferenc . o. öm. 1 4- 5<br />

237 *Györsztmárt. Kárpáti József 1. o. öm. t 4<br />

1<br />

5<br />

238 Táp Var gaJ ózs. III.2.o.öm. 1 5<br />

239 Bönyrétalap Németh Gy.III.2.o.öm. l 5<br />

2-ik szakasz: Györben.<br />

Parancsnok : Hets Károly főhadnagy.<br />

261 *Pápa Magasi Antal j. öm. 1 t 4 6<br />

262 Lovászpatona Szücs Ján. II. 2. o. öm. t 4- 5<br />

263 U god Tóth Sándor 2. o. öm. . 1 4- 5<br />

264 Bakonyjákó Lang Péter 2. o. öm. • t 4 5<br />

265 NemeBBzalók Bálint János 2. o. öm. 1 4, 5<br />

266 Vaszar NémetbJán.IV.2.0.öm. . t 4 5<br />

240 *Zircz Zámb6 Pál j. őm. 1 4 5<br />

241.Bakonybél Batvanyi J. ?l. o. öm. . . 1 . 4 5<br />

242 Csesznek Zsitek Ferenc 2. o. öm. . . 1 . 4- • 5<br />

243 Szápár Bera István 2. o. öm., . t 4 5<br />

244 Réde Trombitás Gy. 2.0.öm" 1 1 4 5<br />

245 Kerékteleki Molnár Vince 2. o öm. . 1 4 f<br />

t Állandó kütönitmény a kerület összlétszámáb61.<br />

!I<br />

6<br />

5<br />

"<br />

.<br />

..<br />

II)<br />

az öl'snek<br />

209<br />

I<br />

· . Megneve zése - al ..<br />

8 S - ..<br />

'0 '0 • t-<br />

'c<br />

· .<br />

o o<br />

·<br />

= :<br />

az ors - Szálka<br />

277 trPaks<br />

278 Dunaföldvár<br />

4<br />

4<br />

4<br />

4-<br />

=<br />

<br />

..<br />

III<br />

III<br />

>o<br />

110<br />

o<br />

ai<br />

!<br />

-<br />

ti •<br />

5 .<br />

ti •<br />

5<br />

5<br />

5 •<br />

{)<br />

5<br />

7<br />

5<br />

5<br />

5 •<br />

5<br />

5<br />

5<br />

Gelencsér Fer. 2.o.öm.<br />

Móricz József 2. o. öm. 1 4 5 •<br />

Szabó Istv. III. 2.0.öm. 1 4 ti<br />

Sipos István 2. o. öm, ' 1 4<br />

Belsö Vendel 2. o. öm. . 1 . 4 . 5 •<br />

Nagy János 2. o. öm. .<br />

Steiner Pál j. őm. 1<br />

Nemes Ján. H. 1. o. őm.<br />

Pap Ferenc 2. o. öm.<br />

Domonkos F. 2. o. öm. .<br />

Bakonyi András j. öm. 1<br />

• l<br />

j<br />

1<br />

1 . 4 . I;<br />

4 5 .<br />

4 ti .<br />

3 4 .<br />

3<br />

4 • 5 •<br />

Kiss Csurgai J.2.0.öm. 1 4. {)<br />

14<br />

ti<br />

fl


VD. uámu csendörkeriilet.<br />

Tih-::B : Brassonam,.<br />

Parancl!lnok : Sp alla Aurél ezredes.<br />

Beosztott törzstiszt : Záray Ödön alezredes .<br />

Kikülön í tett törzstisztek :<br />

Brass6ban : Imreh Ferenc ezredes. (Tart. vez. a<br />

III. sz. ker. törzséhez.)<br />

Nagyszebenben : csikszentsimoni Endes Antal alezr.<br />

(Tart. vez. a VII. ker. törzséhez.)<br />

Maros-Vásárhelyen : Reschner György őrnagy. (Tart.<br />

vez. az I. ker. törzséhez.)<br />

Segédtisztek a kerületi parancsnokságnál :<br />

L segédtiszt : Raab Antal százados.<br />

IL segédtiszt : Liptay Lá8zló főhadnagy.<br />

Segédtisztek a. kikülönített törzstisztnél :<br />

Brasl!l6i kikülönitett törzstisztségnél :<br />

Ha rsányi Barna százados. (Segédtiszti<br />

teendőkre tart. vez. a ker. törzséhez.)<br />

Nagyszebeni kikülönített törzstisztségnél :<br />

Marosvásá.rhelyi kikülönitet,t tÖl.zstisztségnél :<br />

Űgyészi tiszt : Szinte GábO?, százados.<br />

vivők : Kocsis György és Ambrus Gyula százados·<br />

sz á mvivő.<br />

Pótszárnyparanc8nokság : Bra8sóban.<br />

Parancsnok : lemhényi Sigmond Lázár százados.<br />

82iámvivlS : Ba;"ai Kálmán főhadnagy-számvivő.<br />

,<br />

l \I<br />

-III<br />

j<br />

ol<br />

..<br />

M e g n e v e z é s e Gyalog<br />

az örs parancsnokának<br />

, ::"0<br />

..<br />

• .<br />

-'<br />

.. ..<br />

.... '"<br />

S S ol<br />

... Q)<br />

S::I<br />

'o >o -o l>- Q)<br />

f az örsnek '"<br />

>o<br />

ti ·<br />

· 'o _ Qt<br />

o o Q • ..<br />

<br />

S co<br />

tZI<br />

< - QO '0<br />

Alárendelve a brassói kikülönitett törzstiszmek :<br />

1 ,, ; B 'b<br />

-so szarny : raSBO an.<br />

Parancsnok : magyarpádéi Kenedy Nándo'I' százados.<br />

l-sö szakasz : Brassóban.<br />

Parancsnok : Szinte Gábor százados.<br />

i *Brassó Erös Antal j. öm. 4, 1<br />

2 Barczarozsnyó Salamon Imre 2. o. öm. 1 .<br />

3 Feketehalom Füleki József 2. o. őm. . 1<br />

4 Rozsnyó villo t. Szarvadi Vilmos CJZ. o. öm. 1 .<br />

5 *Predeál Mihály Elek j. öm. !! 1<br />

6 Alsótömös Bakó Dániel . o. öm. . 1<br />

l *Földvár Virfig András j. öm. 1<br />

8 Szászmagyarós ilyés Mihály CJZ. o. öm. 1<br />

9 Botfalu Ambrus Ágoston 2. o. őm. 1<br />

10 Prázsmár Billes János 1. o. öm. . 1<br />

11 *,Hosszufalu Tompa Ferenc j. öm. 1 .<br />

12 Osáncz Szigyártó Lajos . o. őm. . 1<br />

13 Zajzon Demeter Péter . o. öm. 1<br />

14 Türkös Kalamár Antal 1. o. öm. 1<br />

ib Garcsinvölgy Kopacz Károly 2. o. öm. 1<br />

16 Predelucz Nyári örs 1<br />

17 Kecskeláb Nyári örs 1<br />

18 Kiságpatak Csökonyi Imre 1. o. Öm. 1<br />

155 Nagydöblön Nyári örs 1<br />

2-ik szakasz : Fogarason.<br />

Parancsnok : T6th Kálmün főhadnagy.<br />

19 *Fogaras Zölde Mihály j. öm. 1 1<br />

20 Voila Tökés Mihály 1. o. öm. . 1<br />

21 Breáza Albert Ferenc 2. o. öm. 1<br />

22 Sebes Jakabos Antal 1. 0. öm. 1<br />

23 PleáBa Nyáli örs 1<br />

24 Bábák havasa Nyári öra 1<br />

* Járásörmesteri állomás.<br />

7 71a 8<br />

6 7<br />

5 6<br />

21 eu<br />

5 6<br />

5 6<br />

5 6<br />

5 6<br />

5 6<br />

7 8<br />

4, 5<br />

5 6<br />

5 6<br />

4 5<br />

4 5<br />

4 5<br />

4 5<br />

4 5<br />

7 9<br />

5 6<br />

6 7<br />

5 6<br />

4; 5<br />

4, 5


o<br />

25<br />

26<br />

Czigánul<br />

Vakarie mare<br />

Nyári örs · l 4 5<br />

(Stina)<br />

27 *Alsóárpás<br />

28 Porumbák (alsó)<br />

29 Alsóvist<br />

30 Sztina sereata<br />

Nyári örs<br />

Paál Aneh'ás j. őm.<br />

Józsa Imre 1. o. öm.<br />

Szabó Bódog 2. o. öm .<br />

Nyári örs<br />

·<br />

l<br />

·<br />

·<br />

·<br />

1<br />

.<br />

l<br />

1<br />

1<br />

4<br />

6<br />

5<br />

5<br />

4,<br />

5<br />

7<br />

6<br />

6<br />

5<br />

Nyári örs · l 4, 5<br />

3i Bulea menház<br />

32 Comandó<br />

tisztás Nyári örs · 1 4 5<br />

3. szakasz : Zernesten .<br />

33 *Zez;n.st<br />

Parancsnok : Szenwl'ődi Béla főhadnagy.<br />

. I<br />

Bartók Ferenc j. öm. 1 I ' 7 1 8<br />

43 Flsötrcsvar Bankó János 1. o. öm. . 1 5 6<br />

36 AlmasIIl:ező I Simó János 2. o. öm. 1 5 6<br />

35 Torc , svar .<br />

31 Paul-FolU<br />

I Szöke Zakariás 2. o. öm. . 1 8 9<br />

vadászlak I J ubák Márton 2. o. öm. 1 4 5<br />

38 Pstera SzékeI.- Mihály 2. o. öm. . 1 4 5<br />

39 Suna<br />

4<br />

Galicza János 1. o. öm. l 5 6<br />

01 !esőI?oecs<br />

4<br />

Opra Géczi Pál 2. o. öm. 1 . 5 6<br />

Sarkany Kiss János I j öm 1 4 5<br />

42 eény I Barabás Izsák . o. Öm. • 1 4 5<br />

443 UJ smka Kovács János 2 o öm 1 5 6<br />

4 Alsók?mána Márton<br />

1<br />

István . o ' . öm: I : l<br />

I 4 5<br />

45 SarkalCza I Kásléder János 2. o. öm. . 1 5 6<br />

Alárendelve a nagyszebeni kikülönített törzstisztnek :<br />

2-ik szárny : Nagyszebenben.<br />

Parancsno k: Krau&z Antal őrnagy.<br />

l-sö szakasz : Nagyszebenben.<br />

46 1 *Nyszeben I Pál Mózes j. öm. 131 1 I 8<br />

Parancsnok : Báró Orbán Bódog főhadnagy.<br />

l<br />

47 Szelmdek Nagy Lázár 2. o. őm. . 1 5 1 6 <br />

'"<br />

S<br />

"<br />

...<br />

CI)<br />

...<br />

10<br />

"<br />

48<br />

«l<br />

49 50 51<br />

52<br />

53<br />

54<br />

55<br />

56<br />

57<br />

58<br />

60<br />

59<br />

61<br />

62<br />

81'<br />

63<br />

64<br />

65<br />

66<br />

61<br />

68<br />

69<br />

70<br />

11<br />

12<br />

14<br />

13<br />

15<br />

az örsnek<br />

215<br />

M e g n e v e z ,<br />

e s e<br />

az örs parancsnokának<br />

Gyalog<br />

<br />

· .,<br />

a a .. to !:l<br />

>0 >0 >0<br />

., OD<br />

't:l l> '"<br />

· ol<br />

o o !:l :- "<br />

:gS 111<br />

· 1XI<br />

.... . el 0:0 >o<br />

Resinár<br />

*Nagydisznód<br />

Riuszád<br />

Furnika<br />

Dobrun<br />

Negovánul<br />

Bucsecs<br />

Sánta József 2. o. öm.<br />

Gáspár János j. öm.<br />

Rózsa Antal 2. o. öm.<br />

Nyári örs<br />

Nyári örs<br />

Nyári ön<br />

Nyári örs<br />

·<br />

l<br />

1<br />

•<br />

·<br />

·<br />

·<br />

1<br />

1<br />

·<br />

1<br />

1<br />

1<br />

6 "t<br />

6 8<br />

5 6<br />

4 5<br />

4 5<br />

4, 5<br />

4 5<br />

*Verestorony<br />

vII.suti áll.<br />

,<br />

Fülöp Aron j. öm. 1 1 7 9<br />

Stina<br />

Fedelesului<br />

Verestorony<br />

Stina Groápa<br />

Felek<br />

Nyáli örs<br />

Kiss János 2. o. öm.<br />

Nyári örs<br />

Szabó József V. 2. o. öm.<br />

·<br />

·<br />

·<br />

·<br />

1<br />

2<br />

1<br />

1<br />

4, 5<br />

14 16<br />

4 5<br />

5 6<br />

Stina-<br />

Barkaciu Nyári örs · 1 4, 5<br />

Parancsnok :<br />

2-ik szakasz : Szászsebesen.<br />

*Szászsebes Czifra János L j. öm. 1 6 7<br />

*Szászsebes<br />

városi örs Bajka Sándor j. öm. 2 2 P.7 31<br />

Sugág Bereczki Balázs 2. o. öm. 1 5 6<br />

Oása Böjthe Ferenc 2. o. öm. 1 4 5<br />

Felsöpián Winkler Mihály 2. o. őm. l 5 6<br />

*Ujegyház Antal Laj os j. öm. 1 · 6 7<br />

Hortobágyfalva Gáspár Dávid 2. o. öm. 1 .5 6<br />

Vurpod Károlyfi Ambrus 2. o. öm. · 1 4- 5<br />

*Szerdahely Bogdán István j. Öm. 1 5 6<br />

Polyán Gagyi Ferenc 1. o. öm. 1 5 6<br />

Nagyludas Sipos József 2. o. öm. · 1 4- 5<br />

*Szelistye Kovács Károly 1. o. öm. 1 · 7 8<br />

Piatraalba Nyári örs 1 4 5<br />

Preája Nyári örs 1 4 5<br />

Szerecsll Nyári örs 1 4 5<br />

Dus Nyári örs l 4 5<br />

Orlát Szvoboda Antal 2. o. öm. 1 5 6


I\ öranoll<br />

M o g II II I' II Y. II H ti<br />

t1} ' 7<br />

/lZ Ö Ji pfl,rflllIlHuulchnn.k.<br />

,<br />

D ' ,<br />

0-71/C 8,:a,rnll : ('unn.<br />

Pltl'ltno/:lnolt : 1I1t/,1' il J alóli 1n/1'l' HY-Ó,I4It


..<br />

S<br />

-


tS<br />

a<br />

od<br />

..<br />

..<br />

OlI<br />

..<br />

>o<br />

<br />

111<br />

118<br />

f79<br />

180<br />

t8i<br />

182<br />

183<br />

184<br />

185<br />

186<br />

187<br />

188<br />

189<br />

190<br />

191<br />

192<br />

193<br />

194<br />

195<br />

220<br />

M e g n e v e z é s e Gyalog<br />

.-.. -<br />

..!, tO<br />

· · ", -+><br />

...., Q)<br />

a s .. N<br />

5<br />

az örsnek az örs parancsnokána.k<br />

· · ",, '"<br />

o :<br />

o R :<br />

· <br />

· :ll IS<br />

... S'I 'PC <br />

618<br />

*Gelencze Kis Domokos j. öm. 1 1<br />

Putnapatak • 1 4 5<br />

Musatelepi<br />

ruészgyár Nyári örs • 1 6 7<br />

"<br />

Zabolatelep Béres János 2. o. om. •<br />

>0 'o :e Q)<br />

1 4 5<br />

Alárendelve a nagyszebeni kikülönített törzstisztnek :<br />

6. szárny : Petrozsény ban.<br />

Parancsnok : Stolzenberg Vi lmos százados.<br />

1. szakasz : Petrozsényban.<br />

Parancsnok : Oláh Ferenc százados .<br />

*Petrozsény Irsai Gyula j. öm. 4 1 .<br />

Wekerletelep Márton Lajos 1. o. öm. · 1<br />

Ooasta lui Russu<br />

Csimpa<br />

Poj anamueri<br />

D. Kapra petrillai<br />

határ<br />

*Szurdukszor.<br />

Vulkán<br />

Vulkánszoros<br />

Gropnl<br />

Aninosza<br />

bányatelep<br />

*Lupény<br />

Felsöurikány<br />

Kimpulunyág<br />

Kimpu Mnyel.<br />

Nyári örs<br />

Vinter György· 2. o. öm.<br />

Nyári örs<br />

Nyári örs ·<br />

Szabó József VIL j. öm. 1<br />

Tompa Sándor 2. o. öm.<br />

Bordás Béla 1. o. öm.<br />

Nyári örs<br />

Halász István 2. o. öm . •<br />

Bardócz Károly j. öm. 2<br />

Pongrácz Lajos 2. o. öm.<br />

Bitai Mózes 2. o. öm.<br />

Nyári örs .<br />

2·ik szakasz : Hátszegen.<br />

Pa.rancsnok : Andrits Rado8%lav föhadnagy.<br />

1961 *tszeg Páli Dávid 1. o. öm.<br />

I'<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

.<br />

1<br />

1<br />

1<br />

16 O<br />

6 7<br />

4 5<br />

5 6<br />

4 5<br />

4, 5<br />

8 10<br />

6 7<br />

4 5<br />

4 5<br />

4 5<br />

5 7<br />

415<br />

4 5 16 5<br />

197 Kitid Kalió János 2. o. öm. I I I IJ<br />

J<br />

•<br />

1<br />

j<br />

N<br />

!II<br />

ro<br />

.s<br />

"<br />

..:<br />

az örsnek<br />

198 Oláhbrettye<br />

i99 Alsónyiresfal v.<br />

200 *Puj<br />

201 Nagybár<br />

202 Felsöszálláspatak<br />

203 *Várhely<br />

204 Bukova<br />

Nagyosztró t<br />

205 Curaapilor<br />

206 Uncsukfalva<br />

207 Demsus<br />

208 *Vajdahunyad<br />

209 Károlybánya<br />

210 Gyalár<br />

211 Pusztakalán<br />

212 Oserbel<br />

221<br />

M e g n e v e z é s e Gyalog<br />

az örs parancsnokának<br />

Vén András 2. o. öm.<br />

Rutkai János j. öm.<br />

Tót Lajos 2. o. öm.<br />

Nagy József I. 2. o. öm.<br />

Tóth Kása István j. öm.<br />

Bacze Sándor 1. o. öm.<br />

.<br />

S<br />

'o<br />

o<br />

.<br />

...<br />

Nyári Örs .<br />

Bara Fereno 2. o. öm. .<br />

Fülöp Balázs 2. o. öm. .<br />

Szorát Dénes j. öm. 1<br />

Álgya András 2. o. őm. .<br />

Erdős András 2. o. öm. . I<br />

Szép János 2. o. őm.<br />

Szabó Károly II. 2. o. öm. 1<br />

•<br />

1<br />

1<br />

I'<br />

·<br />

S<br />

:o<br />

·<br />

o<br />

·<br />

S'I<br />

1<br />

1<br />

·<br />

1<br />

1<br />

1<br />

1<br />

·<br />

1<br />

1<br />

1<br />

·<br />

1<br />

1<br />

1<br />

I • '"'<br />

';;l '0<br />

...., "'"<br />

., i:I<br />

.. N<br />

'o ., i<br />

.., ,,,<br />

i:I -<br />

fi<br />

i<br />

"'0 >o<br />

4, 5<br />

4 5<br />

7 8<br />

6 1<br />

6 7<br />

6 8<br />

6 7<br />

4 5<br />

6 7<br />

5 6<br />

6 7<br />

4 1 5<br />

4 5<br />

4, I 5<br />

4 5<br />

Alárendelve a marosvásál'helyi kikülönített törz stisztnek :<br />

7 -ik szárny : Marosvásárhelyen.<br />

Parancsnok: Z-iegler Emil örnagy.<br />

1. szakasz : Marosvásárhelyen.<br />

Parancsnok: Ma rsálek Jdnos százados.<br />

213 Á *Marosvásá.l'h. Nagy Miklós j. öm. I 3 1 5 9<br />

214 kosfalva Csóg Dénes 2. o. őm. 1 4c 5<br />

Maroskereszt. t .<br />

215 Mezöcsávás Vass Áron 2. o. öm. 1<br />

216 Székelykál Kádár Ferenc 2. o. öm.<br />

217 Mezőbánd Besenyei Gáspár 2. o. őm. •<br />

218 Mezösámsond Bálint Dénes 2. o. öm.<br />

Mezömadaras t<br />

219 *Szászl'égen<br />

220 Gernyeszeg<br />

Csiki Sándor j. öm.<br />

Partin Mihály 1. o. öm.<br />

•<br />

1<br />

•<br />

1<br />

1<br />

•<br />

4, l)<br />

4 l)<br />

4 5<br />

4 5<br />

.<br />

4 6<br />

4 l)<br />

t Ideiglenes különitmény a kerület össz étszámából.


cll<br />

j<br />

222<br />

ThI e g n e v e z é s e Gyalog<br />

-<br />

, "'"<br />

. 0;:3<br />

to<br />

CD El El '-'CD<br />

... " =<br />

'o 'o<br />

;g "<br />

CD<br />

.. az örsnek az örs parancsnokának , ul<br />

. 10 "<br />

o o 1'1 N<br />

" : El '"<br />


2M<br />

Segédmunkások :<br />

a BegédtiBztségnél : Klisch J 6zsef, Kóka András, Lajos Károly<br />

él! Galicza József törzsörmesterü, Máthé István ' Mát'<br />

Antal és Szőcs Gábor 1. o. őrmesterek.<br />

a 8zám'OÍvőségnél : Ivankevits Béla és Ferenczi Árpád törz&.<br />

li őrmesterek, Mészáros István, Szőcs Bertalan, Kiss Gyula<br />

és llyés József 1. o. őrmesterek ;<br />

apótszárnynál : Wild Róbert és Luttmann György törzaől"<br />

me13terek, Kovács Ferenc 1. o. őrmestel'.<br />

SZárnY'Bzámvivők:<br />

lU l-aö ,zárnynál : Jakó Lajos törzsőrmester j<br />

cl 2-ik<br />

a B-ik<br />

a 4-ik<br />

az 6-i1c<br />

/J 6-ik<br />

a 7-ik<br />

a 8-iJc<br />

«<br />

I<br />

I<br />

•<br />

•<br />

•<br />

I<br />

Horváth István II. törzsőrmester ;<br />

Gyurka János törzsőrmester ;<br />

Imecs Márton törzsőrmester ;<br />

Polgár József törzsőrmester ;<br />

Soós János törzsőrmester '<br />

Demeter Sándor törzsőrmster '<br />

Német József törzsőrmester.<br />

'<br />

Szárny.segédmunkások :<br />

/lZ l·,lJ Bzárnynál : Kiss János II., Serény János és Székely<br />

. . JÓzsef cl 2-k<br />

a 3-ik<br />

a 4-ik<br />

a:l 6-i1c<br />

a 6-ik<br />

•<br />

I<br />

•<br />

•<br />

•<br />

!. o. örmesterek ;<br />

Slkes Lazár .<br />

. o. őrmester '<br />

Kajcsa József 1. o. örmeste '<br />

Veres István 1. o. ől'mester ;<br />

Fosztó Gyula l. o. őm. és Fodor Márton<br />

. o. őrmester ;<br />

Gecse Imre és Szabó Ignác 1. o. önn.<br />

a 7-ik<br />

a 8-ik<br />

•<br />

«<br />

Fazekas Sándor . o. őrmester ;<br />

Csatlós János . o. öl'Inester.<br />

M. ki:. honvédbir6sághoz tartósan vezényelve : Gii.rtner G y örgy<br />

torzsllrmester.<br />

A esendörkerület állománya : 5 törzs-, 32 főtiszt, 1 szám.<br />

tanácsos, 58 gyalog jár4sőrmester 18 törzsőrmester.<br />

37 gylog 1., o. őrm., 228 gyalog 2. . őrm., 1391 gyalog.<br />

csendőr (a'őrmester, vezető), 1 pótszárny 8 szárny,<br />

1,! szakasz, 54- járás, 277 örs.<br />

A kerület területe : 3:2.340 65 0km; a lakosok száma : 1.299,078.<br />

E sendől're átlag 18'670 km. és 750 lakos esik.<br />

A kerület parancsnokság felügyeleti körlete kiterjed : Brassó,<br />

Szeben, Fogaras, Hunyad, Csik, Háromszék, Maros­<br />

Torda és Besztercze-Naszód vármegyékre.<br />

'<br />

Parancsnok :<br />

VIII. náma osend6rkeritlet.<br />

Beosztott törzstisztek: felsőásguthi Körtvélyessy Árpád<br />

ezredes, perema.rtoni Virágh Lászl6<br />

alezredes.<br />

Segéd tiszt : Herkély Gyula százados,<br />

Űgyészi tiszt :<br />

Számvivők :<br />

Dalmy Józse! százados.<br />

Szabó Zsigmond százados-számvivő és<br />

Sánek Péter hadnagy-számvivő,<br />

pótBzárnypa'l·Q/twsnok8ág : Debrec/Jenbell.<br />

Parancsnok : Katona Géza őrnagy.<br />

Számvivő : Erdélyi Sándo)' Laj. fő hadn.-számvivö.<br />

Meg nev ezé se<br />

• 'o 'o<br />

II<br />

...<br />

N<br />

ol<br />

III<br />

...<br />

>o<br />

az örsnek<br />

az örs<br />

parancsnokának<br />

o<br />

·<br />

...<br />

<br />

o<br />

·<br />

<br />

t>I><br />

..,<br />

0<br />

CII<br />

- ..<br />

j,g<br />

3<br />

3 Hajdusámson Fodor brahám alőm. • 1 • S<br />

4 *B almazujv. Németh János j. öm. • 1 • •<br />

5 Nagyhortobág Béndek Andr. 1. o. öm. 1<br />

6 Tiszacsege Füzy GYÖl'gy 2. o. öm. • • 1 • 4-<br />

7 *H.-Böszörm. Beke Sándol' 1. o. öm. • 1 5<br />

8 Hajdunánás Szikora István 2. o.öm. • 1 4-<br />

Ha]duhadh áz Do bor Pál . o. őm. 1<br />

1 Hajdu.dorog Góz István 'i!. o. öm. 1 4-<br />

* Jál'ásörmesteri állomás.<br />

Q<br />

i<br />

.,<br />

tO<br />

,<br />

-<br />

<br />

<br />

.. I<br />

8<br />

6<br />

6<br />

• 5<br />

6<br />

5<br />

5<br />

5


CI<br />

1<br />

J:<br />

az örsnek<br />

M e g n evezés e I<br />

.<br />

..!.-.<br />

S a C N Q<br />

, '"<br />

. '" !<br />

- :o 'o • I><br />

o o d • <br />

"'S UJ<br />

•<br />

o)<br />

az örs .... S'I :o :o<br />

parancsnok6,nak<br />

of) til)<br />

-<br />

<br />

til) OD<br />

<br />

: <br />

10 o


al<br />

230<br />

Megnevezése<br />

. ·<br />

-<br />

' <br />

a s 411 ..<br />

j 151<br />

•<br />

az örs<br />

-- Ol<br />

>o '0 • I><br />

. · .<br />

o o Q •<br />

· ol a ... gj-o<br />

<br />

151<br />

ol<br />

ol<br />

..<br />

...<br />

'o<br />

az örsnek<br />

parancsnokának tol<br />

CD lJ) o lJ)<br />

)()<br />

<br />

<br />

o<br />

I><br />

o<br />

-<br />

cs<br />

tO <br />

<br />

<br />

- - - -<br />

109 Bondoraszó Fábián József 1. o. öm I · 1 · 41 ' 5<br />

HO Belényesujlak Török József 2. o. őm. · 1 • 41 . 5 ,<br />

fit Robogány Törö Sándor 1. o. öm. · 1 41 • 5 •<br />

Biharfiil'ed FUIdökiUönibnény · · · · • · , •<br />

H2 *Vaskóh Siposs Károly j. öm. l, · · • 4 • 5 •<br />

113 Rézbá.nya Marosi Sándo 2. o. öm. ·<br />

l · 4/ 114 Dombrová.ny M. Szilágyi S. 2. o.öm. · · 1 · 4 . 5<br />

115 Kisszedros Böröcz Simon 2. o. öm. 4 •<br />

· 1 •<br />

116 *Magyarcséke szili Imre 1. o. öm. il · · · 4 · 5 ,<br />

117 Pusztahollód Kulosár János 2.o.őm. · 1 · 4:<br />

H8 Tasádfő Duj János 2. o. öm. · · 1 3 · 4 •<br />

ii9 Bihardobrosd Vincze Béla 2. o. öm. · · 1 ·<br />

2·ik szakasz : Nagyszalontán.<br />

: I<br />

,<br />

· 3 .<br />

Parancsnok : Schweitzer Is tván föhadnagy.<br />

4'<br />

<br />

,<br />

. 5 •<br />

· 5 •<br />

5<br />

· •<br />

1<br />

120 *N.-Szalonta Szabó Ferenc j. öm. 1 4 6<br />

121 Sfirkad Gyulai Antal 1. O. öm. 1 4 5<br />

122 Tamáshida<br />

Mátyás Mih. 2. o. öm. 1 4<br />

. .<br />

123 Alpád Dömötör Istv. 2. o.öm. 1 4- 5<br />

228 Kötegyán Dávid Imre 2. O. öm. 1 4 5<br />

124 *Cséffa<br />

Bujdosó Imre j. öm. 1 · 5 . 6 .<br />

125 Biharugra Germann D. 2. o. öm. . 1 4 . 5<br />

126 Geszt<br />

Jónás Mih. 2. o. öm. 1 4 5<br />

127 Okány Molnár Gy. II. 2. o. öm. . 1 4 5<br />

128 *Tenke<br />

Szalinka Pál j. öm. 1 5 6<br />

129 Gyanta Kerekes Istv. 2. O. öm, 1 4 5<br />

130 Tenkegörbed P a.pp ándor 1. o. öm. 1 5<br />

f31 Feketebátor Paraj Agoston 2. O. öm. . 1 4 5<br />

Boros István j. őm. 1 . 4 5<br />

133 élkil'álymezö Vass Mózes 2. O. öm. 1 4 5<br />

132 *Bél<br />

134 Oln-ös A. Vincze L. 2. o.öm. 1 3<br />

135 Bélegregy Bodnár Lajos 2. o. öm. 1 3<br />

<br />

;)<br />

•<br />

231<br />

Megnevezése<br />

'"<br />

UI az ors<br />

'"<br />

..<br />

>o<br />

<br />

az örsnek<br />

pa.rancsnokának<br />

.<br />

a<br />

:c<br />

o<br />

.<br />

<br />

<br />

17)<br />

<br />

o<br />

-<br />

5-ik szárny : Aradon.<br />

s<br />

'0<br />

.<br />

o<br />

.<br />

flJ)<br />

<br />

<br />

Pa,rancsnok : Bászler J áno8 százados.<br />

1-8Ö 8zakasz : Aradon.<br />

Parancsnok : Takác8y Dezső százados.<br />

..:.<br />

cs ., I':<br />

-- .. ol<br />

. lJ)<br />

'"<br />

'ö <br />

..<br />

1'1 •<br />

Ol a ,<br />

:c<br />

tol <br />

o lJ) (fl<br />

- '" - . o o<br />

Qt - -<br />

229 *Arad Steiner Ottó j. öm. 3 · 5 • 8<br />

136 Othalom Szender Lászl6 2.o.öm. 1 . 4- • 5 ·<br />

137 Kürtös Németh Istv. 2. o. öm. • 1 4 . l)<br />

138 Gyorok Zsula Ádám 2. o. öm. 1 5<br />

·<br />

139 Ovenes Dén János 2. o. öm. 1 · 5 ·<br />

140 *Opécska Lázár Kálmán j. öm. 1 · 5 . 6<br />

141 Szemlak Beniczki Fer. L o. öm . 1 3 4,<br />

142 Kispereg Könyves Lajos 2.o.öm. · 1 3 4<br />

143 *Mária.radna Csáki Lajos j. öm. 1 1 6<br />

144 Torjás Borbély Gásp. 2. o. öm. 1 3 4-<br />

145 Marosborsa Bagosi Fer. 1. o. öm. 1 4- 5<br />

146 Soborsin Czinder Ján . 2. o . öm. · 1 • 4- 5<br />

147 Tótvárad Técsi J ózsef . o. öm. 1<br />

t48 Mar08szalatna Orosz János 2. o. öm. 1 4<br />

149 Marospetres Pelle s János 2. o. öm. • • 1 4- •<br />

150 Konop Hoffmann Ant. 2. o.öm. 1 3 4-<br />

2-ik szakasz : Aradon.<br />

Parancsnok :<br />

1 167 *Borosjenö Eszényi Laj os j. öm. 1 4' 6<br />

1 · 168 Apáti Kolozsvári Laj.2.o.öm. I 31 4-<br />

169 Csel'me) Katona Istv. 2. o. öm. l 3 4-<br />

170 Bokszeg Szöllössi Józs. 2.o.öm. 1 3<br />

171 Garba Bökényi Józs. 2. o. öm. l 3 4<br />

· 1 3 · 4-<br />

Marót 172<br />

*Borossebes<br />

Bokor István 2. o. öm.<br />

1<br />

173<br />

4<br />

Körösbökény<br />

Szabó Antal ). öm. I<br />

174 · Varga .JÓzse[ 2. o. őm. 5<br />

:1 i<br />

4 '1 5


23<br />

-<br />

71<br />

S --- "<br />

Qj Ei<br />

. <br />

c<br />

.<br />

"" Qj<br />

cl<br />

. . ál !"<br />

..<br />

<br />

.!l<br />

t i><br />

- - - -<br />

M e g nevez ése<br />

GS :o 'o tO<br />

o<br />

;<br />

- '"<br />

.9<br />

4, • 5<br />

4 •<br />

' 11 . 5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

6<br />

5<br />

6<br />

5<br />

-<br />

7<br />

I)<br />

6<br />

•<br />

5


210 Komorzán<br />

211 Bikszád<br />

234<br />

Megnevezése<br />

Gallov Ambrus 2.o.öm. . . 1<br />


,<br />

236<br />

Orsmgos m. kifr. csendÖPislwla<br />

Nagyvá1·adon.<br />

Parancsnok : . . . . • . . •<br />

SegMtiszt : Czékus László százados.<br />

Tanárok : Gencsy Arnold, Rozsnyay Béla őrnagyo<br />

Mántó József, Argay Ferenc, Barényi Ferenc<br />

Valló József, Pajor Tamás, dr. Konkoly Iván , Bait<br />

Jenő és Preyer László századosok.<br />

Segédoktatók : Fényes Bertalan, Berényi Dénes, Oláh<br />

Fereno, Dolák Márton, Mészáros Márton, Cs. Tóth<br />

Sándor, Dávid Ferenc, Barth Károly, Berkes<br />

József, Herlicska Jakab és Kovács Sándor járás­<br />

drmesterek, Csorba Imre, Oszoli István, Bálint<br />

Mihály, Lévai András, Takács Mihály és Stránczky<br />

Zsigmond 1. o. őrmesterek.<br />

Lakta yagonok : Szlatki Pál járásőrmester. I<br />

SzámvIvők : Ocsődi Gábor és Barecz Mihály 1. o.<br />

őrmesterek.<br />

M. k1lr. CSendő1'ségi pótlova,zóbUtottság<br />

: Budapesten.<br />

E!nök : émethy Ferenc ezredes.<br />

BlZOttBágI tagok : Kric8falU88Y Ferenc őrn agy.<br />

. . - . . . . állatorvos.<br />

M. kVr. CSendó'f'ségi j'els1te1'elési anyag-<br />

'f'aktá'1' : Budapesten.<br />

Parancsn . ok : Boronkay Ákos ezredes.<br />

Áyevő tlzt : TaBi Dám'el százados-számvivő.<br />

Mumesten minőségben alkalmazva : Némethy István,<br />

nba István, HaitI Károly és Putz Gottfried törzs­<br />

őJ'mesterek.<br />

I<br />

I<br />

237<br />

Magyar királyi horvát-szlavOD<br />

csendőrparancsnokság .<br />

TŐ'NJS : Z(((I'Yeb.<br />

Parancsnok : scwarz János e . redes.<br />

Beosztott tÖl'zstlsztek : Flm'Bchutz Nándor ezredes és Mu ler<br />

Miián alezredes.<br />

Kfkülönitett törzsiszt Zemuriban : Mi!atovié Ta7ll,ó,8 alez1'.<br />

Kikii1önitett törzstlst Sl!sakon : Urbant JÓZ8ef öl'D.Rgy.<br />

Segédtiezt a tl'sel, : Cel'!!f1-J szló szazados.<br />

Segédtiszt ft, k'kuloDltett torzstIszt mellett Zemunban : . ,<br />

Begédtiszt a kikülönített törzstiszt mellett Susakon : Öa'm.<br />

Ká?'Oly szá.zados.<br />

Oktat6tiszt : Rumlm' BogumÍ1' százados .<br />

Számvivő : Haramina József százados-számvivő és MiJwljP<br />

tM .JÓzsef főhadnagy-számvivő.<br />

1. szárny : Zagreb.<br />

Parancsnok : Stenzel Vladimir százados.<br />

1. 8zakasz : Zagreb.<br />

Paranenok : G1'éevié László főhadnagy.<br />

Örsök : Zagreb (10), Zapreiíié (4), Vrapce (6), Sesvete (4),<br />

Bre zovica (4) Samobor (5J, Rakov Potok (4), Vel. GoriCa<br />

(5), Odra. (5), 'DngoBelo (5), Brekovljani (4), Sv. Iv Ze­<br />

tina (4), KaSina (4), Sisak J6), GU8<br />

Lekenik (5), Cazma (5), Kl<br />

rava (4), Kutina (4), Popovaca (5).<br />

2. szakasz : Bjelol'ar.<br />

Parancsnok : Geroé Emil százados.<br />

e (4), Ltovarué (4).,<br />

(4), Klostar-Iv8.mé (6), Dub­<br />

Ör8ök : Bjelova.r (10), Raca (6), Ivanska (5), apela (4), Gjurg­<br />

jevac (5), Pitomacr (4), Vil'je (4), KopnvDlca (4), Gola (4),<br />

Sokolovac (4), J{rizevci (5), Sv. v n Zabno (6), Vrhovoo (6),<br />

Sy. Petar Orehovec (4), GaresDloa (5), Hel:cegova.o (4),<br />

Grubisnopolje (5), Vel. Grdjevac (4) , VukovJe /4).<br />

3. szakasz : Varaídin.<br />

!Ll'8.D.csnok : . . . . . . .<br />

Or8ök : Varasd (8), Vinica (4), Ivanec (5), Va.raZd-Topce<br />

i (4), Bednjak (4), Novi Marof (5), Gor. Rieka (4), Ludbrleg<br />

Pregrada (4), Desinió (4), Klanjec (5), Zlatar (5), Za)ezda (4)!<br />

(5.) MaIi Bukovec (4), Krapina (6), Zahok (4), Zreée (4),<br />

Siubica dol. (5). Mal'ija BistricQ (4), BiBt.l'n (4), Hnmski<br />

Brod (4).<br />

.


238<br />

2. szárny : ();;ijek.<br />

Parancsnok : Rubin Béla százados.<br />

1. BZaJc.aBZ : Osijek.<br />

l. paranosnok : Koch Ká1'oly főbadnagy.<br />

Onök : Osijek (9), Valpovo (6), Cepin (4) Tenje (4)<br />

Patrijevci (4), Bizovac (4), Dolj. Miholjac (6) M081avi<br />

(4), Sljivosevci (4), Nasice (6), Koska (4), K1koéevci (4)<br />

Orabovioa (5), Crnac (4), Slatina (5), Sopje (4) Voé<br />

"<br />

Teyezino Polje (4).<br />

(4), Drenovao slatinski (4), Virovitica (6) Snbopolje i4)<br />

2. szakasz : Vukovar,<br />

1?arancsnok : Benavié Bozida1' főhadnagy.<br />

Orsöl, : Vnkovár (8, Marusiiía (4-), pat.()vac (4), Bobot.<br />

(4), Nstar (4), VllkovCI (5), St. Mikanovci (5), Otok (4),<br />

NJeol (4), Znpanl (5), Babinagreda (4), Drenovoi (6),<br />

Dal]a (5), Podgorac (4), Djakovo (6), Lev. Varos (4)<br />

Vnks (4), Vrpolje (5), Drenje (4), Cerna (4).<br />

3. szárny : Petrinján.<br />

ParanO!!nok : Car István alezredes.<br />

1. szakasz : Petrinja.<br />

.!U6snok : . -!ovanovié Jáno8 főbadnagy.<br />

Orsiik,: etrnla (10), Bebnik (4), Sunja (4), Kostajnie8 (4),<br />

MeCenCRllI . (4hCrkveniok (4), Dubica (5), Dvor (5), Bnje<br />

vac ,(6),. DI . vusa (4), Zuovac (4), Glina (6), Klssnié (4) ,<br />

Je<br />

l cal1 (5), Maligradac (4), Oblaj (4), Noveb (6),<br />

lPOV jaDI (4), Jasenovac (4).<br />

i;':arancsnok : . . .<br />

2. szakasz : Poiega.<br />

OrBk : Poega (6), Kuijeo . (5), Rusevo (4), Pleternica (4),<br />

PCI (5), Daruvár (6), Gjulaves (4), Blagorodovao (4),<br />

N<br />

SOG(6), .• Kamensko (6), Kukunjevao (4), Caglié (4),<br />

ova radiska (6), Oknéani (4), Stara Gradiska (4),<br />

oyoselo<br />

sta.t:


Alárendelve '-' zimonyi kikülönített törzstisztnek<br />

5. szárny : .M.itl'ovi óa.<br />

v<br />

P84'Imosnok : Sek Győző százados.<br />

PUaJlosnok : . . . . . .<br />

1. szakasz : Mitroviéa.<br />

Öl',ök : Mitl'oviéa (7), Kuzmin (),_ Sv. Raőll. (4, Óahna. (4),<br />

Ruma (8), Klenak (6), HrtkovCl (o), Grgurevol (4-), Sid (6),<br />

lamena (4), MOl'ovié (4), nok (4), Erdevik (4), Öerevió (71'<br />

Nestin (4\<br />

2. szakasz : Zemu1f.<br />

aran6anok : Holwlaé Vilmos főhadnagy.<br />

Orllifk : Zemun (71, Kupinovo (6), Boljevoi (5), Bimanovoi<br />

(5), Stara. Pazova (5), Stari Banovci (4), Stari Slankamen<br />

(5), Karlovoi sriemski (4), Dobrinoi (4), Grabovci (4),<br />

Indjija (5), Irig (5), Kamenioa (4), Vrdnik (6), Doba.<br />

novci (4).<br />

..i mag'lJar királyi horvát-szlavon csendőrség álWmánya :<br />

5 iörzs-, '!5 főtiszt, 9 törzSÖl'mester. 42 őrmester, 46<br />

örsve:aetc'S, 961 csendőr ; 5 szárnv. 15 szakasz, 259 Öl'S.<br />

A parancsnokság területe : 42,533'31 D km. ; a lAkosok<br />

szluna : 2.621 ,954.<br />

Egy 6sendön8 átlag 33'91 O km. és 2091 lakol! esik.<br />

,<br />

241<br />

Császári királyi csendőrség.<br />

Fe Zügyelő:<br />

Kanik Ferencz cs. kir. altábornagy, 2. o. k. é. k.<br />

(hdm.) Lt. r. (hdm.), 3. o. V. k. r., 3. o. k. é. k .•<br />

, !J, Szt, 0, .<br />

Segédtiszb :<br />

Stehan Balázs alezredes, 3. o. k. é. k. (hdm.), t !:>,<br />

SZli, 0, és Barg Jakab százados, , t), 0. .<br />

OA. csendőrfelügyelő katonai ügyésze:<br />

Hossner Ottomál' őrnagy-hadbiró, , , 0, <br />

.1.1. cs. kir. honvédelmi minisztérium<br />

csendőrségi ügyosztályainak főnöke:<br />

Tunk Ede vezérőrnagy, 2. o. V. k. r. lvg. (hdm.), t.<br />

r. lvg. (hdm.), 3. o. k. é. k, , , t5, Szl, O, ,<br />

XIX. csendőrség i osztály .<br />

Osztályvezető : Zejda Gusztáv 2. o. Landwehr főhad­<br />

biztos, F. J. r. lvg. (hdm.) e, . Ö' 0, <br />

xx. csendörségi osztály.<br />

Osztályvezető : frankenthurni Gautsch Gusztáv t<br />

bornok, 3. o. V. k. r. lvg., F. J. r. lvg., , a , Sz ,<br />

0, , @.<br />

Beosztva : Kolsky Wencel ezredes, F. J. r. lvg.,<br />

3. o. k. é. k , , a , SZ2, 0, , Srebre Sándor<br />

alezredes, F. J. r. lvg., , , a, O, , Falk:l<br />

J6zsef őrnagy, 3. o. k é. k (hdm) , , o'<br />

0, . Jonak Frigyes százados, , , 0, , Kuskó<br />

Ferencz százados, , , 0. , Jczek János szá­<br />

zados, 3. o. k. é. k. (hdm.) , , lJ, , @.<br />

16


242<br />

1. 818. or8zágo8 C8tmdŐ1'p a;ra;rw8nok8 ág.<br />

Törzs : BéM.<br />

---- -.<br />

PlU'ancsnok : Staromiejski Adolf ezredes, 3. o. V. k. r.<br />

(hdm,), F. J. r. Ivg., 3. o. k. é. k., t:;, Sz!, 0, i.<br />

MáBodtörzstiszt : ns. Schu8chnigg Hugó aIezr., F. J. r.<br />

t. k. (hdm.), 3. o. k. é. k. (hdm.), Szs, (]), .<br />

Osztagpa.rancsnokságok : 1. Bécs, 2. Bécs, 3. Krems,<br />

4. Bt.-Pölten, 5. Bécs-UjheIy, 6. Korneubnrg, 7.<br />

Mistelbach, 8. Amstetten, 9. MödIing, to. Gmiind.<br />

2. sz. országos c8endőrparatncsnokBág.<br />

Törzs: Prága.<br />

Par. : Bezae Vensel tábornok, F. J. r. t. k., 3. o. V.<br />

k. r., 8, á , SZ8, 0, .<br />

TÖ1'Zstisztek : Pettera Miksa alezredes, F. J. r. lvg.<br />

(hdm.), 3. o. k. é. k. (hdm.), , Sz s, (]), , @;<br />

karstenwalli Berner Gyula alezredes, F. J. r. lvg.,<br />

3. o. k. é. k. (hdm.), , á, SZli, CD, , ® ; Wieane-I'<br />

Ferenc alezredes, F. J. r. lvg., , , Sza, 0 , i ,<br />

@; Straube Károly alezredes, F. J. r. lvg., 3 . o.<br />

k. é. k. (hdm,) /:; , Sza, O, @.<br />

Oszt..pa.r. : 1. Prága, 2. Leitmelitz, 3. Budweis, 4. Jiőin,<br />

5.Pilsen,6. Csasziau, 7 .Eger, 8. Reiehenberg, 9.Kladno,<br />

to. Ka.rlsbad, 11. Teplitz, 12. Chrudim, 13. Bene.<br />

achau, 14. Pisek, 15. Cseh.Leipa, 16. KIattau, 17.<br />

Piibram, 18. 11.'autenau, 19. Königgratz, 20. Prága,<br />

21. Tábor, 22. Prachotitz, 23. Komotau, 24. Jung·<br />

bunzlau, 25. Marienbad, 26. Náchod, 27. Hohen·<br />

mauth, 28. Neubau8, 29. Brüx.<br />

3. 8J:. or8zágo8 cr,endőrp Oll'anc8nokság.<br />

Tiflv48 : Inn.s&riwk.<br />

Par. : Oorá Gyó'rgy ezredes, 3. o. V. k. r. lvg., 3. o .<br />

. . k. é: k. (hdm.) , 13, SZ8, 0, .<br />

TOlZstisztek : Haue' Oszkár alezredes, F. J. r. lvg.,<br />

(hdm.) , , fi!.. , Sz'!, 0, .<br />

OSzt.-par. : 1. Innsbruck, 2. Trient, 3. Bozen, 4. Inne· ,<br />

brack, 5. Boz en, 6. Bruneck 7. Bregenz, 8. Maran,<br />

9. Riva, 10. Rovexeto.<br />

'<br />

M3<br />

4. 8S. Ország08 oBendőrpOl,.anCfmOkBág.<br />

TiWzs : lwünH..<br />

Par. : Trwfwme'l' Leopold ez ede8, 3. o. V. k. 1'. (hdm.)<br />

lvg., 3. o . k. é. k., fj , Sz . 0, , @:<br />

Oszt.-par. : 1. Brtinn, 2. Olmutz, 3. ZnaJID, 4. Brtinn,<br />

5. Kremsier, 6. Morva-Ostrau, 7. Iglau, 8. Magyar.<br />

Hradisch, 9. Morva-Fehértemplom, 10. Morva.­<br />

Schönberg, 11. Morva-Trübau, 12. Morva-Kroman.<br />

5. u. or8zágo8 c8endőr'pa1'ancBnok8á<br />

Tm'zs : Lemberg.<br />

Par. : LOIng Józse! alezr., 3. Oá V. k. l'. lvg. (hdm.),<br />

3. o. k. é. k. (hdm.), 8, Sz , 0,, '<br />

Törzstisztek : And1"yszcsak Rudolf ől'nagy, 3. o. k. e.<br />

k. (hdm.), , á , SZ3, 0, Krak6ban ; Roz'lter<br />

György őrnagy, F. J. r. (hdm.) lvg., . 3. o. k. é. k.<br />

(hdm.), CD, , @, kikülönítve BtaDlslauban ; Ga­<br />

wOllÍBki Sán ao r alez1'., F. J. r. (hdm.) lvg., , á,<br />

SZ8, 0, , @, a kikülönítet törzstiszthez beosztva<br />

Przemyiílben ; JU1'/rowski LaJ os alezr., F. J. r. (hdm.)<br />

Ivg., , Ö, Sz, 0, , @. •<br />

Oszt.-par. : 1. Lemberg, 2. Krak6, 3. Rzesz6w, .(.. Prze ­<br />

mysI, 5. Tarnopol, 6. Stanislau, 7. Sambor,8. Ta ow.<br />

9. Uj ·Bandec, 10. Cz.o1'tkó;v, 11. . Kolomea, 1 2. Blala,<br />

.<br />

. , . ,<br />

13 Jaroslau 14 Zlacz6w lo.Zotklev, 16.BtryJ , 17.TR1'-<br />

W d . 0) 1<br />

nobrzeg, 18. Krakó, 19. rzezany, 20. a OWlCe, .., .<br />

Bochnia, 22. Jaslo, 23. Mlelee, 24. Sanok, 25. Bokal,26.<br />

Borszczow, 27. Zaleszezyki, 28. Brody, 29. Przmysl,<br />

30. Rzerzow, 31.Drahobijez, 32.Buczacz, 33. Brzesko,<br />

34. Rowa ruska, 35. PodwoJoczyska, 36. Chrzanów.<br />

6. 8S. orBzágos c8endő1paramc8nok8ág .<br />

TiYru: GrÓ,cz.<br />

Par. : hochwaldeggi Schmidt Ká'l'oly alez!'., F. J. r.<br />

(hdm.) lvg., 3. o. k. é. k. (hdm.), , Sza, 0 , .<br />

Törzstiszt : Hiiusler Jáno8 alezr., F. J. R. lvg., 3. o.<br />

k. é. k. (hdm. ),' , SZ8, (D, . . J<br />

1 'i*<br />

,


Oszt.-par. : l. Grácz, ! . Gráez, 3. Marburg, 4. Leoben<br />

5. Cilli, 6. Leibnitz, 7. Judenburg, 8. Pettau, 9:<br />

Bruck/a. M., 10. Radkersburg.<br />

1. u. OT8SSág08 c8endŐ'rparancBnokBág.<br />

TiWes: Tlieat.<br />

Par. : Vogelhuber Ede ezr., 3. o. V. k. r. (hdm.). F.<br />

J. r. lvg., 3. o. k. é. k. (hdm.), , (j , Szs, (D, .<br />

Helyettes : Bupnick Ferenc ezr., F. J. r. t. k. (hdm.),<br />

F. J. r. lvg., 3. o. k é. k. (hdm.), l'>, ®, Sz s, (D, .<br />

Oszt.-par. : 1. Trieszt, 2. Heidenschaft, 3. Pola, 4.<br />

Trieszt, 5. Heidenschaft, 6. Pola.<br />

Különítmény a tengel'észeti szertárnál Polában.<br />

8. 81&. Qt'8zág08 c8endórparanc8nok8ág.<br />

Törzs : IÁ'Il1l.<br />

Par. : Kreb, Rudolf ezr., F. J. r. t. k. (hdm.), F. J.<br />

r. lvg., 3. o. k é. k, Sz!, 0, .<br />

Oszt.-par. : 1. Linz, 2. Linz, 3. Ried, 4. Wels.<br />

9. u. 0'I"3Ság08 c8end/Jrparancsnokság.<br />

TiiI '1l8: Zara.<br />

Par. : Belmka Ottó ezredes, F. J. r. t. k. (hdm.), 3.<br />

3. o. k. é. k (hdm.), 8 , Sz i, 0), .<br />

Helyettes : Skorkowski Károly alezr., F. J. r. (hdm.),<br />

lvg., (j, 0, , törzstiszti teendőkkel megbízva.<br />

ORt.-par. : 1. Zara, 2. Spalato, 3. Cattaro, 4. Ragusa.,<br />

5. Sebenico, 6. Makarska, 7. Castelnuovo, 8. Zara.<br />

10. 8Z. (YI'RzágoB c8endórpo;rancenok8ág.<br />

Tör. : Troppa ...<br />

P&r(h'dm: Jahoda Károly ezr., F. J. r. lvg., 3. o. k. é. k .<br />

. ), , Szt, ({), .<br />

Oszt.-par.: 1. Troppan, 2. Jagerndorf, 3. Polnisch­<br />

Ostran, 4. Teschen.<br />

11. 8 •• országo8 c8endőrp arané8nok8ág.<br />

TiiI'u : SoJ.?JbUf"{1.<br />

Par. : VralMz Ft'igyes ezr., F. J. r. t. k. (hdm.), (j,<br />

Sz, 0, .<br />

Oszt.-pftl. : 1. Salzburg, 2. Salzburg.<br />

12. 814. or8zágos c8endórpo;ranC8'Mk8tÍr'J.<br />

Tiirzs : La1badt.<br />

Par. : Ellyb(YI'i Zirovnicky Bohuszlav ezredes, 3. o.<br />

V. k. r. (hdm.), F. J. r. lo., , , SZl, 0, ti<br />

Oszt.-par. : 1. Laibach, 2. LaIbach, 3. Rudoliswerth,<br />

4. Gottsohee, 5. Laibach.<br />

13. U. O'I'8Zág08 osendörparanc8nok8ág.<br />

TÖ1'.: Ozerl'Wf'Ug:.<br />

P&r. : Fische1' Ede eZl'edes, Lt. r. lvg. (hdm.), 3. oszt.<br />

V. k. r. lvg., (hdm.), F. J. R., k é. k., 3. o. k. é. k.<br />

(hdm.), , SZil, CD, , @.<br />

Oszt.-par. : 1. Czernovltz, 2. Radautz, . 3. Suczawa,<br />

4. Kimpolung, 5. Wiznitz, 6. Czernovltz.<br />

14. u. oruágo8 oBendlh·po;ranunok8ág.<br />

rÖ1'ZlJ : Klagenfu1"t.<br />

Par. : Dalwowieoki Jenő ezredes, F. J. r. t, k. (hdm.),<br />

3. o. k. é. k. (hdm.), 8, SZli, (D, a,:t.<br />

Oszt.-par. : 1. Klagenfurt, i. Klagenfurt, 3.<br />

4. Villach.<br />

Villaob,


1° 8<br />

- ",<br />

246<br />

t>:: "' ts (')<br />

CI II)<br />

::r<br />

'"<br />

'"'",<br />

::r<br />

CI<br />

" 1 ", '"'<br />

. .<br />

N<br />

,...<br />

"..<br />

g<br />

...<br />

CI<br />

o<br />

l>;'<br />

....<br />

'"<br />

...,<br />

<br />

o. g.<br />

... ",<br />

0:",<br />

. b: ""' '''''<br />

'''''<br />

ts : "'" CO tS .... O eD QC) -..) :"" >El ....<br />

.. .<br />

-.<br />

ga ...<br />

? B "'.<br />

to '"<br />

'"<br />

'" «» .<br />

CI <br />

.;.:.<br />

-..)<br />

-<br />

.... .<br />

/<br />

00<br />


248<br />

Bl4alrasl4paranc8'nokságok : Sarajevo , Vi80ko, Rogatioilo '<br />

Travnik, Jaj ce ; - Banja-Luka, Dervent a, Bosn.:<br />

Novi, - Bihaé, Bos.-Petl'ovac, Bos.-K rupa ;_ Tuzl<br />

Brcko, Bijeljina, Srebreniea, Zvornik; - Mostar<br />

Konjie, Nevesinj e , Stolae ; - Trebinje, Bileóa '<br />

Gaeko ; - Gorazde, Foca, Visegrad, Livno, Bugojno '<br />

,<br />

Grahovo.<br />

Rend814ereBített állomány : 1 tábornok, -4 ezr., 9 alezre­<br />

des, 5 őrnagy, 22 százados, 7 főhadnagy, 1 százados-<br />

9 főhadnagy. kezelőtiszt, 51 jőrm., 16 szárnv. örm.:<br />

őrmester, 238 őrsvezető ez. őrm., 2055 osend6r.<br />

Összesen 58 tiszt és 23 62 legénység, 9 szárny,<br />

29 szakasz, 270 örs.<br />

Á felügyeleti körlet területe : 51-199 km!, a lakosság<br />

száma 1,898.044. - Egy csendörre átlag 22 D kilo.<br />

méter és 821 la.kos esik.<br />

249<br />

Statisztikai adatok az 1917. évró1.<br />

A csendórségi alapok jelen állása a mult évben is­<br />

mertetett vagyoni mérleggel szemben, az alapitvány.<br />

,zerii kiadások eszközlése mellett. a következő :<br />

1. Csendlh'ségi<br />

1915. 1916.<br />

év végével<br />

Ir f. K t.<br />

1916. év<br />

gyara.- folyamAn<br />

porlás Idosztatott<br />

K f. K f.<br />

jelvénypótdij alap H!57'67 11!8074'87 29!'20


250<br />

Felállitások :<br />

a,z t'lmult évben sem a J' árások"'t, sem<br />

letőleg nem történtek.<br />

Feloszlattatott :<br />

-<br />

, k<br />

'" az orsó et il.<br />

Az 1. sz, csendórkerilletben ,' a mezőcsáni -ors.<br />

Örsök létszáma felemeltetett ,'<br />

Áz 1. sz. esendórke1'űletnél : Felvincz.en, Tordán, Alsó,<br />

d",tro hemeu, Aranyosgyéresen, Mezözáhon l-l főve!.<br />

Áthelyeztettek :<br />

Át 1. sz. csendőr!rerületnél : a naprádi örs Nagy.<br />

goroszl6ra, a magyar-zsombori örs Középlakra ;<br />

a ll. BZ. csendórkerületnél ,' a lábo,i örs Sistaróczra j<br />

a ,!II. 8Z. csendórkerűletnél ,' a tolvaj kúti örK Na gy ,<br />

döblonrc ;<br />

. a. V lll. 8Z, csendőrkerületnél : a nyirbélteki örs Nyil'-<br />

abranyba a háromal . - ., B<br />

,.. '<br />

vtvene s l'e .<br />

1lott<br />

I<br />

. .<br />

mlt';l ors ozoz,


A magyar kir. 08endlírség rendszeresitett állománya 1917. évi november hÓ l-ével.<br />

És pedig<br />

A m. IUl'. csendórsegl t"l- I<br />

Tábor- Torzs- Főtisztek Eizamviv <br />

nok tisztek .:.1<br />

c ll><br />

h l>.<br />

ügyelöségnél _ _ _ , ___ • 1 I 1 I . I . I 1.<br />

A m. kir. honvédelmi mi-<br />

ol<br />

.:! 2i<br />

b a .. '"<br />

:t ", !>;r ; t<br />

e e til rt:$ 1:1 td ce .! co o<br />

o 'c


Csendőr­<br />

kenílet<br />

száma<br />

I.<br />

II.<br />

m.<br />

IV.<br />

V.<br />

VI.<br />

VII.<br />

vm.<br />

OrslI. isk.<br />

Felsz. anyag<br />

raktá.r<br />

Ósszesen<br />

Al _agyah" "","-a 0';: Q,'I<br />

. .... .. .. Il) o p"'" • M CXl "o o .... ..XI _ a ..c . ...t= .. dS ce o<br />

., '"<br />

S '" "Il) rd Q.l , . f . . ..., .... .... . 00 ul<br />

31 lJ 151 19 102' , !l41 . 161 --; 7r' 421 90'- wol 188 !lől 2891 7 <br />

li 3, 211 4Q: 50 186, 15 59( 3 71 1 84 536 552 13i 724.1S5 10 , 413 9921 381<br />

I 17 45 , 3.5 233 24 39 21 1 . 117 465


I-<br />

Szolgálati kötelezettségénok letelte után kilépett :<br />

IÍlv óa h6<br />

1916. évi<br />

J. I II. IH. IV. l V. VI. VII. vm. Óft8zo·<br />

..<br />

Hz/Ímú cHandörkorüJlltnóJ<br />

!len<br />

-- - .<br />

Októbor . - · · · · · · • · •<br />

November - · · · · · • o · ·<br />

Dooernbcr ...... · · · · · · · · ·<br />

1917. évi<br />

Jllnu{lr · · · · · • · · ·<br />

Fobruár · · · · · · · · · ·<br />

MároiuH - · · · · · · · • ·<br />

ÁpriliK _. · · · · · • · · ·<br />

MluH . _. , · , · · · · , •<br />

JuruuH · · , · , · · · ,<br />

JuHuK · · , · · • · · ·<br />

Auguszta. · · · · · · · · •<br />

Szoptrrnbor · · · · · · , · ·<br />

-<br />

OW8Z8aon II · · · · , · · · ·<br />

Azon fogyaték, mely a legénYHég áUományában 1916 okt.<br />

l·től 1916 szept. :lO-ig előfordult, AzáDlszerint a követl{ező :<br />

AOHondör<br />

k(lriiJot<br />

z!\rnli<br />

-=.g. . . Z ::. '"<br />

o<br />

<br />

] ] "t-S • Q . 8,<br />

:a i '<br />

-G>0iI<br />

..<br />

<br />

e=- ..<br />

OD<br />

-<br />

.. til-<br />

... ,9 t: Io. <br />

]<br />

3-<br />

....<br />

<br />

CI> .. 8 3<br />

<br />

]<br />

- Ol<br />

.. I»<br />

.:<br />

' SJ cll 'f ]!1 02 ,:;<br />

on<br />

e = ·v 1:: ,


•<br />

256<br />

A renuflzere8itett állományra hiányzott :<br />

ih él! hÓ I. m.<br />

1916. évi<br />

Okt6ber __ 76 117 139<br />

November 81 18:1 Hl<br />

December tl7 100 150<br />

1917. évi<br />

Január 89 IR9 1M<br />

EebTU3r_ fil IIn l 9<br />

IV. V. VI VII. VIIL<br />

HZó,mú caendörkoriiletnól<br />

-,...<br />

UZ. FI'l.)jll.<br />

. ._ anyllr.<br />

-<br />

lfi! 199 143 1133 94- i 1<br />

Hl8, 2tJl a7 168 90 2 1<br />

170 :!Oj 156 20Jl 97 4. 1<br />

2.1>1 101 " 1<br />

17821 2 178 271 102 4 1<br />

I 7!) '! 1 11 !J 1 I) 4- 1<br />

MárciUSI<br />

ÁpriJia __<br />

MájUSl__ T 93 1911 16'<br />

9 HIB 16i<br />

95 '!rJlI 16<br />

Junia8 __ D.j tO;)1 168<br />

Jalius____ 98 200, 17j<br />

AUgnJlZtal 9!! ! JI) 179<br />

Szepiernber 100 210; 181<br />

OB 1611<br />

1 8 UO 189 296<br />

187 , 'lW l!Q2 3" 1<br />

108<br />

110<br />

4:<br />

4.<br />

1<br />

1<br />

Itl9 2:U '!13 ;'U7 11.> 4 1<br />

19( :l4 16 :i 20 118 4 1<br />

197 'i.'1\J 2t 327<br />

:lIOI !!U 'M-7 ai7<br />

HO<br />

1'!:!<br />

4.<br />

5<br />

1<br />

1<br />

A te3tiilet kebsléb3 1 előtor:111lt enáb VáU071110k.<br />

A tjHzti kl1 r ban :<br />

.<br />

Öuzea<br />

hUn1<br />

1091í<br />

1 190<br />

I<br />

lB:lj<br />

1!l89<br />

lUi<br />

1457<br />

HOO<br />

15:19<br />

1569<br />

mG<br />

16J6<br />

Ö 01. és av. kir. Fe13ée : 1917. óvi o kL6 b'3r h6 3-án<br />

kelt legfelsőbb elhaLározá8á val Fery 08zkát' vezér6r­<br />

nagyot, a magyar Hzcnt korona or8zágaihoz fartozó<br />

c8e n órag fol ügyelöholyettCRét, fej űgyclőv6 6s C8ik-<br />

8zenhmre OBató Ferenc czredcat ,<br />

a 8zékcliÍehérvá.ri VI.<br />

lizám li cdcndörko rlllct paraneflno kát, fcl ligyolöhelyettc8sé<br />

Jeg kegyolmolic b bpn ki ne vezn i ro élt6zta tott •<br />

'<br />

Ö . és ap. kir. Felsége : Jegkogyclmo8c bbcm<br />

megnn.<br />

gctm mólt6ztatott hogy az or8zá.gOR cscn döris kola állo·<br />

m nyába tar,oz6 Rounyay Béla őrnagy, valamint az 1.<br />

lizá.m li csondorkc rlil cL állom ányába tartoz6 Ozirenner<br />

f6Z8e és 07088 Rez81J főhadnagy, vég ül a II. II zám li csend·<br />

őrkerü!et állományába tartoz6 Nagy Lajo8 főhadnagy<br />

a német Clláflzár Ű Felf! égc által ne ki k adomá.nyozott<br />

poro z kirá.l yi 2. osztályú vaakcreliztot clfogaahaRBák<br />

ó,. vIRelhCIJ/!ék<br />

Ő C8. (,s ap. kir. Felsége : J, "h·I:;"IJ)' I Jhlt.Lú,roí':tllá va.<br />

"I., " y c. JDl'·l'fJ bl ' HdIJlJI" ,YOZIH méltóztatott :<br />

' 0,.,'" Jo":) ,<br />

• • <br />

{/ .3 . o8ztályú 'va81coronu-rendet lt hadidí8zítménnyel el!<br />

rt IUJ.rdo7ckal dijm(·nt(' F'I' !l : az clJcnHég I'Jött taH UliítoU,<br />

vii éz éR (· rpdm/mytc·ljcH magat arf áRa elillmer6f'c ill : imreh<br />

FereM VIT. ,.w.ám ú c· · ndőrkorilJc.tbd j aJozrcu('Rnck,<br />

Hzinte Oáúor VJJ . é" lVIéBzWrol! Iván III. lizú.m ú c :únd5r·<br />

kerület,heJi Ilzá.za dCJI"lJak, v{Jg ül az éJJenség !'lött tl;\.nllf'i.<br />

tott kiv,í/6r.H1 vit éz magl.l,tartái'a cJ18mprÓ/oIc' ül : az r; llen .<br />

/lé g (. l t,tJ (. J,."" t,t : 8ilrorwdcy Z.,igm.ond vn . f!z!Ím ú<br />

cacndől'k(·riiJc·th, li Ő" ,:, ' .fl .1 k ;<br />

Ő cs. és ap. ki •<br />

FelHége : l("ffc Id';bh (lhatáJ ()zár;1v, l<br />

legkr·gyol rneHlJ hhc 1\ udormlllY' L.,1i rnóJt (nJIl1'Jj·j :<br />

a 3. ollztályú oft87corona- rendhez a !uuUdí8zítmén1jt .'<br />

A. háhorúhn.n teJi' iít ett kitűnő Hzolg:í la.(ai el ismeréso ül<br />

lorántházl (. ", zágorMdai Loránth Déne.J 07.redeHnok, a Dl .<br />

kir. h,.) üymiJliF\zl ( .. i uni V r. lj. (c,oc· ndörHégi ) osztálya<br />

vc zrt őjl- (l k ;<br />

a Ferf'.M ./ 6zl!f'l-rer.d tO/J(J,y/cere8ztiét rt hadidí8zUméWfIIIJel .'<br />

a. hlí hvftl icJc:jón tAnÚf!itot.t l! V, ÚH OömrmJ Lál/zl6 l. f'Zfltrl Ú e: " II(J(J,'korüJd bel i<br />

A,I z dl (kJ, 1< ;<br />

II Ferenc J ó1..8e/· rend lúva(jlce1'eJ1ztjPi ( 1t.adidJí.lizítménnyel .'<br />

3/. f'1J('T1fJég (, jött tnljf'8ít.ctt JdtüJJ(j I:!zc)jgál a1 ái dj m(lé<br />

lo ül : Ol'nc8y Arnold c')rnagyna J


polyán' Boldizsár András II. ;,;z'Ím ú eja ldöl'kcl'ületbeli<br />

alezredesllek ;<br />

a hadidíszítményes 3. osztályú, katonai érdemkeresztet :<br />

az ellenség előtt tanusított; vi téz magatartás és kitünö<br />

szolgálatainak elismeré;-eül : Els ner Gusztáv I. és<br />

UhU!! László VI. szám ú c;erndőrkerületi főha dnagyoknaki<br />

a hadidíszítményes 3. osztályú katonai érdemlcereBztd:<br />

az ellenség előtt tanusítntt vitéz ma.ga tartás eliame.<br />

réseül : Besser Béla VII. számu csendőrkerületbeli<br />

főhadnagyna,k ;<br />

a kad1'd'ísz ítményes 3 . osztályú katonai é-rdemJcere.sztet :<br />

az ellenség előtt teljesített kitünő szolgálataik elisme.<br />

rése ül : Fery Osz!cár vezérőrnagyna k a magyar szent<br />

korona országaihoz tartozó c3endőrség fel ügyelőhelyet.<br />

tes éne k, Spalla Aurél VII. szám ú csendőrkerületbel<br />

ezredel'lnek és P'roch Józse! V . .,;zámú cendől'kerületbel<br />

örnagyna k;<br />

a kadidíszítménye.s 3. osztályú katonai érdeJnkere.ztet ,<br />

a kardokkal : az el lenség előtt tanúsított vitéz maga.<br />

tartá.s elismerése ül : Zsakó József V. számú csen dőr.<br />

kerületbeli századosnak és Szendrődi Béla VII. szá mú<br />

csendőrkerületbeli főhadnagyna k :<br />

a hcuUdíszítményes 3. osztályú katonai érdemkeres ztet<br />

a ka"dokkal : az ellenség előtt tan ásított vitéz maga.<br />

tartás és kit'ünő szolgálatai k elismeréseül : Resch1!er<br />

György VII. szám ú csendőrkerületbeli őrnagynak,<br />

Lá8zló Béla VI. számú és Mé8záro.'J Ivá n III. s7.ámú<br />

csendőrkerületbeIi százado",nak .<br />

a kadidíszítménYe8 3. osztályú katonai érdemker.esztet :<br />

a háború idején tanúsított kitünő szolCYálataik elisIDe.<br />

rül : Krausz Antal VII. é::; Varga'" Gusztáv VIII.<br />

szamú csendőrkerületbeli őrnagynak ;<br />

a hadidfszítményes 3. osztályú katonai érdemkereszUt<br />

a kardokkal : az ellenség elött tan ásított el'edményteljea<br />

a atarts és különleges alkamazás brll teljesített<br />

kiunö szolgálatai elismerése ül : Herold Gy'u.la VII.<br />

E>zamú csendőrkerületbeli századosnak.<br />

Ő CS. és ap. kir. Felsége : legfelsőbb elhatározásá-val<br />

r2l ü'ai 1U )J..6'iltott, hogy fi legfelsőbb dicsérő eliI!.<br />

,<br />

259<br />

.' uJ' ólacy tudtul adass ék : különleges alkalmazásban<br />

me t OS o<br />

,<br />

t 'k l ' é "l bob HJ<br />

l· fl; tt kitünő szolgala al - e lsmcr se u : rOVth m<br />

t e J cs ve<br />

' fels · dricthomai Llt7cácsy e a . , CfWn e1'r aro y<br />

,<br />

B 'l II S I. -" h K ' l<br />

II., aab Antal VII. szmú cenörel'ületb<br />

, li sz . za .<br />

] , k ak Vrablik Mátyas III. szamu c::!endorkerulet.<br />

(10 , 0 n ,<br />

, , l ' VI "<br />

"h d k<br />

d"<br />

'<br />

l 1· "rnagyna k Osaszar stvan . szamu csen or.<br />

)C l o , "<br />

kerületbeli és Preye1' Laszló fo a nagyna ' az orszagos<br />

csendöriskola állományban ; "<br />

a legfelsőbb dicsérő elsmere.s ttd!ul a.das8e : a ?a?,o.<br />

rú1.n n teljesített kitünő szolgalatai k ehsmerese ul :<br />

Szmazsenka E1'vin I., Preszly Lorá ;"t Y III., a onc, k er. stor;ki<br />

Stoclcinger János VI., V arg h , a Lazlo I ., keub8zent.<br />

lélelei Voloncs Ist-ván III., ketegyhazl , Knle8zk'1f Gyula<br />

IV. Nemessányi Laios V., Vlaszaty Bela V., Napatahy<br />

Ag8ton VI., lemhényi<br />

, Sigmond Lázár ,vII." Gidofalvy<br />

Elemér VI., Baszler- Janos VIII., Soltesz Sandor IV.,<br />

Herlcély GytlCt VIII., Rnsz János II., Szvoboda BeZ8 I.,<br />

Mar.sctlek János VII. számú c3endőrkerület,beli szaza.<br />

rlo,;okllak, Pctior Tamás és Ozékus László zázadosokna<br />

RZ országos csenclőrségi iskola állomán 'y aban, továbbá<br />

Seidler Endre V., Fodor György II., Forgo,cs VU8 VIII.,<br />

Kürthy Endre, Gáspá?' József, Jelinek Sándor II., Ma;rHn<br />

Imre I., Beiczy Béla V., báró Orbán Bodog VII: szamú<br />

csendőrkerületbeli főhadnagyna k ;<br />

ugyanezen alkalomból a legfelső dícsé1'ő<br />

,<br />

elisre8<br />

tudtul adassék : lorántházi és záyorhidai Lora'RIth Denes<br />

ezredesne k a m. kir. belügyminiszterium VI. b) (c.send .<br />

örségi ) osztálya vezetőjének, aldo bolyai Rákosy Gyula<br />

VI. szá.mú csendőrkerületbeli alezredesnek, Nag 'f Béla<br />

V., Iilpcsey András III., neczpáli Justh An,dras IV.,<br />

Bm'sy (}u8ztáv III., Szentmihályi<br />

. Laios y. szm ú esen.<br />

dőrkerületbeli őrnagy.lla k, Menklna Janos <br />

a magyar szent korona országaihoz tartozo csendőr.<br />

rnagyn k<br />

sági fel ügyelő segédtisztjéne k, Lázár SáruJo: II!. és<br />

Fenesi József V. számú csendörkerületbeh szamta .<br />

nácsosnak ·<br />

Ct legfels6bb njólagas dic8érő elismerés m.ásodsZO-1· tudttl<br />

adassék : a,z (' llenség elött tanúsitott vitéz maga,tartas<br />

1 7 *<br />


260<br />

elismerése ill : Jal.sovai Jal80viczky András VI. számú<br />

osendőrkcrületbcli főhadnagyna k ;<br />

a legfelsőbb dicsérő elismerés tudtul adassék : a<br />

ellenség előtt tan úsított vitéz maga tart ásért : Ziegle<br />

Emil VII. számú osendőrkerületbeli őrnagynak magyar.<br />

padéi Kenedy Sándor száza dosnak az országos cl>endőr.<br />

iskola állományában, dragomérfalvi Deák FereM I<br />

Náda.skay István II. számú csendörkerületbeli főhad:<br />

nagynak, Bodoky László VII. szám ú csendörkerületbeJi<br />

hadnagyna k és Preyer László föha dnagynak az ors zágos<br />

csendöriskola állományában ;<br />

a legfelsőbb dícsérő elisme1'és tudtul adassék : az<br />

ellenség előtt teljesített kit űn ö szolgálataik elismeré.<br />

se ül : Nagy Vilmos VI. s zámú csendörkeriiletbeJi<br />

őrnagynak, Mallár Béla I., Lénert József V. számú<br />

csendörkerületbcli 1'izázadosnak, hertelendi és vindor.<br />

nyalaki Hertelendy Ignác VI., Wagnm' Béla V. és Orbán<br />

Ls = ló II. számú csendörkerületbeli föhadnagynak,<br />

, '.:11 Fuxhoffer Gytla V. nám ú csendörkerületbeJi<br />

d r 'nagynak ;<br />

a legfelsőbb dícsérő elismerés tudtul adassék : az ellen.<br />

sg el?tt anúsított vit éz magatartás és kit űnő szol.<br />

galatatk elIsmeréseül : altorjai Lőrincz Ianác IV. számú<br />

cs nd?rkerületbeli alezredesne k, Goreczky Vilmos IV.<br />

szamu csendörkerületbeli századosnak és Oseresznyés<br />

Aladár I. számú csendörkerületbeli föha dnagynak ;<br />

a legfelsőbb dícsérő elismerés ujólag t udt ul adassék :<br />

az e.lens ég előtt tejcf;ített kitün ö fzoJgálataik elisme.<br />

rés? ul , : Kosztka Agoston Ill., Havranele János VI.,<br />

pUJom Pataky Károly III. Tóth Kálmán András VI.,<br />

Fonyó . Lazl VI., Szánthó Itván IV., Buday Andor IV.,<br />

muzsa es vtnyédi Wittnyédy József VI. Lázár István<br />

IV., w hrfe.sti Armandola Vladimir VIII., Zelko Henrik<br />

II. szamú Ccndőrkerületbeli századoso knak Tilwnyi<br />

Ferenc Il., Barényi Béla V., Rohonczí Imre Vr:, Hrabár<br />

:dre, V. , 8 : abados Kálmán III., Ka1n1lthy LajM IV.<br />

1 tnc oltan 1, Hets Ká'roly VI., számú cscndörker ü ·<br />

![· t l .1 fohil (l l agynr k, Fodor E1fla I. szám ú csendőr-<br />

261<br />

k ülotbeli főhadnagy-szám vi vöne k és Sebesta Ottokár<br />

I er zám ú csendörkerület beli örnagynak ;<br />

. s legfelsőbb dícsérő elismerés ujólag tudtul adassék :<br />

a<br />

az e b<br />

llensécr előtt tanusítoU vitéz ma.gatartása elismeré-<br />

VII " d " k "J tb l'<br />

ül . Oláh Ferenc . szam u csen or eru e e l<br />

:ádosnak és Geyer József VII. számú csendörkerü­<br />

letbeli föhadnagynak ;<br />

a legfelsőbb dícsérő elis m. er tudtu.l dssék : ülö -<br />

l ges alkalmazásban tel]esltett kltüno szolgalatatk<br />

e<br />

' d 1<br />

elismerése ül : Barényi Ferenc szaza osna


262<br />

ő cs. és ap. kir. Felsége : legfeL'3őbb elhatározáával<br />

legkegyelmese bben adományozni méltóztatott :<br />

a koronás arany érdemkere8ztet a vitez&égi érem 8zr.dagiáfl: l<br />

háború idején teljesített kitün ő szoJ;:;la taik elisDlpré<br />

se ül : Matéka János n., Tamás Gergely I., Let8ó .Jenő VI<br />

Szabó Z8Í(Jmond IV. számú csendőrkerületbeli &zizado;':<br />

ezám vi vőne k, TaB' Dántel száza doss-zámvi vönek, be.<br />

OSzt va a felszerelési anyagra ktárnáJ, Orbán J8tt'án<br />

szá.zados-számvi vönek, beosztva a m. kir. belügy.<br />

miniszteri um VI -b osztályába, azután Hein György<br />

VI. és Bajai Kálmán VII . szám ó ccndőrkerületbeli<br />

főhadnagy-azámvi vőnek ;<br />

az arany érdemkere8ztet a vitéuégi érem 8zatagján .'<br />

az ellen.c; ég előtt teljeaitett kitünő szolgálatai elisDlHé.<br />

seb] : Pap Domoko8 V. szám ú c.cndőrktrtiletbr>li<br />

ha dllagV-s zám vi vőnek.<br />

- .<br />

Dicsérő elismerésben részesttette :<br />

a hadseregfőparancsnokság :<br />

HUJrBá,wyi Barna VII. számó csendőrkerületbeh tizá.<br />

zadost, az ellenség előtt ta n ósftott vitéz maa ta rtárá ért ;<br />

a CB. és kir. mitrovicai körzetparancsnobág :<br />

a háborúban teljesített kit Ün ő szoJgálataitlt ;<br />

NemeB8ányl Lajo8 V. zám ú c,


266<br />

vá.n uló hát rányos kihatáf>ai bennül1 ke:i is megfosztanak<br />

atól , h ? gy<br />

.<br />

k.<br />

t ütet et t , bat ársin k k , imaga bló cselekede.<br />

tem


264<br />

ezredesekké a következő alezredese ket :<br />

Burján Endrét a VI., felsőásguthi KörtfJélyessy Árpádol<br />

a VIII. és Imreh Ferencet a VII . . ,zm ú csendőr kerül t<br />

'11 ' 'b<br />

a omanya an ;<br />

-- - - - - - -<br />

alezredessé :<br />

e<br />

- -.... -.. .--._- - ' .... .. <br />

} Záray Ödön őruagyot a VII. számú csendőrkerüle<br />

állomállyáball ;<br />

--"""'-.ill_4&:;I -.:. -. - ". -'tr"t -' .<br />

századosokká a kö vetkező föhadnagyúkat l=-J- '<br />

c.' Todoreszk Lajost a II., Takácsy Dezsőt és F;:;;:<br />

arnost a III., illa Ernőt az .v., Gafabb Gyulát a<br />

VIII., hIrtm I ; et az I., Jalsova Jalsoviczky Andrá8t<br />

a I., Be1czy Belat az y., Hodossy Károlyt a III., Nagy<br />

LaJost a II., Huszár Agostont az V., Herold Ádámot a<br />

II. szá I? ú csendörkerület állományában, Preyer Lászlót<br />

az orszagos osendőr skola aJlományában, Fodor Györgyöt<br />

fl, II., Rohonczl Im1'et a VI. és Seíi/..ler Endrét az V. z:\mú<br />

osendőrkerület állolllán vában .<br />

, Fa: ,<br />

allomanyaba n;<br />

.<br />

tóhadnaggyá :<br />

.<br />

Dez8{) hadnagyot az V. szám ú c-endőrkpJ'ület<br />

/őhadna{/y-8wmvi vővé .-<br />

ap n,omo hadna.gy-szám vi vőt az V . szám ú oel,dőr­<br />

kerulet al10manyá ball ;<br />

8uímtanácliOli8r.l .-<br />

M atéka János sza' zados<br />

erulet<br />

' ' " t<br />

allományában<br />

II<br />

.<br />

k ··<br />

"<br />

, -s zam Vl vo ' a . '!zam II c·. 'I 01'.<br />

Olá h Ödön Báró G l é<br />

JI ll ' B "<br />

NyUgdíjaztattak :<br />

_ .<br />

. ,<br />

cl "<br />

. . yu a s nemes SzanY" Afl'ad t,zroa. ,<br />

• ar ,ela, _<br />

. , nmd'l. Szabó<br />

avar. László<br />

SZilag1l1<br />

százados somlyói é,<br />

Elemét· főha duagy, Szekeres De'3ő hD d-li!Y,<br />

205<br />

Preídt Gábor százados -számvivő é, Bac

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!