74—75. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár

omgk.hu

74—75. - Országos Mezőgazdasági Könyvtár

1406 KÖZTELEK, 1899. SZEPTEMBER HÓ 16. 74—75. SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM.

CÖZEKÉKET,

GŐZ-UTIHENGEREKET

és

GÖZ-UTIMOZDONYOKAT

JOHN FOWLER & Co.

• legtökéletesebb szerkezettel és legolcsóbb árak mellett szállít

Telefon42—50. BUDAPEST-KELENFÖLD' rr M

Iroda, raktár, javítóműhely.

Közlekedés vasúton és villamos vasúton.

Eladó szőlő

S z e g e d e n .

12 1 /2 kat. hold szőlő, 4Va kat. hold szántó, egy I

tagban, immúnis homokterület, a rajta levő laképülettel |

és teljes felszereléssel, igen kedvező fizetési feltétellel I

eladó. Czim a kiadóhivatalban. ssio I

Az

észv.-társ.

(alapíttatott 1869.)

Budapest-Kőbányán, :

ajánlja a t. gazdaközönség és sertéshizlalóknak a Hizlalda állomás

mindkét oldalán fekvő, mintegy 35000 darab sertés befogadására

alkalmas és czélszertíen berendezett

szállástelepeit, ••

melyek csatornázva, kitünö vízzel biró ártézi kúttal, vízvezetékkel,

szükséges eleségraktárakkal, 2 gőzmalommal és szállóval vannak

ellátva.

Foglalkozik : szállások bérbeadásával, szemes és darált eleség

beszerzésével, bizományi bevásárlás és eladással, folyószámlára

fizetéseket teljesít. — A sertések kényelmes elhelyezése mellett,

ügyfeleinek igen mérsékelt árakon, a legmesszebb menő előnyöket

nyújtja és a legszolidabb kiszolgálásról gondoskodva van.

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 8430

GÓZMIVELÉS.

Nagyobb területek szántását gözekével

hajlandó vagyok elválallni; épúgy

mélyrigolozást szőlő-telepítésekhez.

Érdeklődik kéretnek, hogy alanti ezimemhez forduljanak.

fll C C C OÍ&S fií gőzszántási vállalkozó

Wu u r r t n t i y , BUDArEST-KELENFÖLD.

berendezéseket teljesen, ugy egyes malomgépeket, valamint

gépöntvényeket

gazdasági gépműhelyek részére gyárt és szállít:

talomépltő

sépsryára é»

Wörner J. és Társa

vasöntödéje

Budapesten, Külső váczi-ut 54-56. sz.

K U H N E E. gazdasági gépgyára MOSONBAN.

Ajánlja a bekövetkezendő őszi évadra: Sack rendszerű aczélekéit, egyes-, kettős- és hármas ekéit, Laacke-féle

szántóföld és rétboronáit, hengereit,

eredeti „Hungária Drill",

hegyes vidékre „Mosoni Drill",

kisgazdáknak „Jubileumi Drill"

sorvetőgépeit. 20000 drb. használatban.

Mindennemű rostáit, szelelőit, konkolyozőit.

Uj ! Burgonya osztályozó gépek!

Uj! ..Diadal" gabonatisztó és osztályozó rosta.

Uj! „Kayser"-féle centrifugális gabona osztályozó.

1898. szolnoki rostaversenyen I. dij, nagy arany érem.

Legjobb: „Rapid" darálóit, szecska és répavágóit,

morzsoló és takarmány füllesztőit és borsajtóit.

Különlegesség! Takarmánykamra berendezések.

F ő r a k t á r : R TJ I> A P l í S T , V á e z i-k ö r u t

.Pátria" irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása Budapest. (Köztelek).

More magazines by this user
Similar magazines