Zsámbéki Polgár - 2021. április

cofeco

● AZ OTTHON OTT VAN, AHOVÁ HAZATÉR A SZÍVED. ●

ZSÁMBÉKI POLGÁR

ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÁPRILIS HAVI KIADVÁNYA

2021

•www.zsambek.hu•


VERSKAPU

Juhász Gyula

HÚSVÉTRA

Köszönt e vers, te váltig visszatérő

Föltámadás a földi tájakon,

Mezők smaragdja, nap tüzében égő,

Te zsendülő és zendülő pagony!

Köszönt e vers, élet, örökkön élő,

Fogadd könnyektől harmatos dalom:

Szívemnek már a gyász is röpke álom

S az élet: győzelem az elmuláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,

Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,

Öröm: neked ma ablakom kitárom,

Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!

Virágot áraszt a vérverte árok,

Fanyar tavasz, hadd énekellek én.

Hisz annyi elmulasztott tavaszom van

Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott

S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,

Én dalt jövendő húsvétjára zsongok

És neki szánok lombot és zenét.

E zene túlzeng majd minden harangot

S betölt e Húsvét majd minden reményt.

Addig zöld ágban és piros virágban

Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Szklenár Anita verskapuja

a Táncsics Mihály utca 21. szám alatt

Fotó:


TARTALOM

04. oldal

• TÓTH JULIANNA

Már ezerszer leírtam, hogy miért szeretem a mi

kis városunkat, de most újra meg kell tennem,

mert a lap szerkesztése közben, megint rácsodálkoztam,

hogy mennyi minden történik velünk.

Már egy éve, hogy korlátozások között kell élnünk

és nem lehetnek közösségi rendezvényeink,

mégis nagyon aktívak vagyunk a zárt ajtók

mögött és mozgolódunk, szervezkedünk, tesszük

a dolgunkat megállíthatatlanul. Van kiállításunk

ismét az új piacépületben, amit kültérről nézhetünk

meg, húsvét alkalmából tojásfát díszítünk,

két helyen is a városban, folyamatos a faültetés,

előrelépés történt a Romtemplom felújításának

ügyében és befejeződik lassan egy nagy jelentőségű

könyv fordítása is közös munkával. Együtt

örülhetünk zsámbéki művészeinkkel akiknek

munkáját állami kitüntetéssel ismerték el, és április

lévén természetesen megemlékezünk a kitelepítésről,

e lap hasábjain is leróva tiszteletünket.

Kitartást, türelmet és elsősorban jó egészéget

kívánok mindenkinek az előttünk álló hónapra is!

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

Nógrádi Timea

főszerkesztő

06. oldal

• POLGÁRMESTERI

BESZÁMOLÓ

08. oldal

• A KITELEPÍTÉS

75.ÉVFORDULÓJÁRA

10. oldal

• ZSÁMBÉK TÖRTÉNETE

JELLI PÁTER NYOMÁN

12. oldal

• ÖRÖMTELI PERCEK

ÉS NEHÉZ PILLANATOK

A BOLDOG GERTRÚD

KÖZPONTBAN

14. oldal

• BRINGÁVAL

A KAKUKKZENGÉSSEL

KÍSÉRT RÓMAI ÚTON

16. oldal

• GYERTYÁK

AZ ABLAKBAN

17. oldal

• 30 ÉV CSIPKÉI

19. oldal

• KÉSZÍTSÜNK

MAGASÁGYÁSOKAT

04

10

17

19

IMPRESSZUM

Zsámbéki Polgár

Zsámbék Város Önkormányzatának

közéleti havilapja

www.zsambek.hu

Alapító:

Zsámbék Város Önkormányzata

2072 Zsámbék, Rácváros utca 2–4.

Főszerkesztő:

Nógrádi Timea

+36 20 / 3999111

viragzozsambek@gmail.com

A címlapon Emily Murdochtól idéztünk.

Szerkesztőség címe:

Polgármesteri Hivatal Zsámbék

2072 Zsámbék, Rácváros utca 2–4.

Nyomdai kivitelezés:

EUROPRINTING Nyomda

Budapest, Lajta u. 3, 1185

Lapzárta: minden hónap 20. napja.

Megjelenik havonta 2000 példányban.

2021. április ZSÁMBÉKI POLGÁR

3


TÓTH JULIANNA

A POSTA, MINDEN TELEPÜLÉS LEGLÁTOGATOTTAB HELYEI KÖZÉ TARTOZIK. ISMERJÜK AZ OTT DOLGOZÓKAT,

A KÉZBESÍTŐKET MINDEN NAP LÁTJUK, AHOGY A BICIKLIJÜKKEL VÉGIGMENNEK A VÁROS UTCÁIN, ÉS INTERNE-

TES ÜGYINTÉZÉS IDE VAGY ODA, HIVATALOS PAPÍROKÉRT, CSOMAGOKÉRT, CSEKKEKÉRT MINDANNYIUNKNAK

BE KELL TÉRNÜNK NÉHA A POSTAHIVATALBA. EZ AZ A HELY, AMI A VÍRUSHELYZET OKOZTA NEHÉZSÉGEK KÖZE-

PETTE IS MINDIG NYITVA VOLT, BIZONYOS KORLÁTOZÁSOKKAL UGYAN, DE AZ ITT DOLGOZÓK FOLYAMATOSAN

ELLÁTTÁK MUNKÁJUKAT, HOGY MINKET SEGÍTSENEK AZ ÜGYEINK INTÉZÉSÉBEN. A SORBANÁLLÁS ÉS VÁRAKO-

ZÁS MIATT MOSTANÁBAN NÉHA TALÁN KICSIT FESZÜLTEBB ÜGYFELEKET IS KEDVESEN KISZOLGÁLÓ, HARMINC

ÉVE POSTAI DOLGOZÓ TÓTH JULIANNÁVAL, A ZSÁMBÉKI POSTAHÍVATAL VEZETŐJÉVEL BESZÉLGETTEM.

Ha valaki, hát te tényleg tőzsgyökeres zsámbéki vagy.

Igen, itt születtem Zsámbékon, a Bicskei utcában nőttem föl.

Anyukám is itt született már, apukám meg jászalsószentgyörgyi.

Ez a ház pedig, amiben, most beszélgetünk itt a Rácváros

utcában, a nagyszüleim háza volt.

Jól tudom, hogy már anyukád is a postán dolgozott?

Anyukám kézbesítő volt, bár először ő is bent dolgozott a postán.

Mindig postás szerettél volna lenni?

Nem. Nálunk a tesóm végezte el először a postaforgalmit, én

gyors- és gépírónak mentem, de az csak két éves iskola volt és

már 16 évesen dolgozni akartam, a postán pedig pont lett egy

telexes távírdás állás így 91 szeptember elsején – pont most

találtam meg a munkakönyvemet – beálltam oda dolgozni.

Akkor harminc éve ott dolgozol?

Gyakorlatilag igen. 92-ben jött egy rendelet, hogy csak azok

dolgozhatnak postán, akiknek érettségije is van így én is újra

iskolába mentem és elvégeztem a postaforgalmit Budapesten

és leérettségiztem.

Most te vagy a posta vezetője.

Igen, de voltam már az korábban is, csak akkor leadtam a posztot,

mert elkerültem Budajenőre hét évig, ott voltam postavezető.

Aztán itt a lányok visszahívtak, nem is én akaram viszszajönni.

De amikor elment Jutka, a volt vezető, akkor átvettem

a postavezetést újra.

4 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. április


Szereted a munkádat? Mi a jó benne?

Szeretem. Az ügyfelek a jók benne. Maga a postavezetés, a sok

papírmunka, meg háttérmunka az nem túl nekem való, de az

ügyfelekkel való kapcsolat az ami széppé teszi.

Milyen volt gyereknek lenni Zsámbékon?

Nagyon jó volt. Teljesen más, mint most. Mondtam, hogy a Bicskei

utcában nőttem föl, ott szemben lakott velünk a szegény

Breznai néni, nekik volt egy csomó libájuk, meg tehenük. A libák

minden este a falu végéről totyogtak haza, mi meg szaladtunk

előlük és tiszta libaszar volt az egész utca. Nekünk akkor ez volt

a természetes. Nagyon jó volt a közösségi élet is. Sok osztálytársam

is abban az utcában lakott akikkel együtt nőttünk föl,

a szomszédban a Czakó Zoli, Czakó Peti, meg a tesóm korosztálya

is ott volt. Mi egy hosszú parasztházban éltünk. Elől laktunk

mi, hátul pedig apukámnak a húga, a két unokatesómmal,

szóval mindig együtt volt a négy gyerek, meg a szomszédban

volt kettő, meg még a három lány akik kijöttek nyaralni a Szűcs

Jancsiékhoz. Nagyon jól elbandáztunk.

A ti időtökben működött még a Törökkút Csárda és abban

a szórakozóhely, oda jártatok?

Persze, hogy jártunk, amikor nagyobbak lettünk és már elengedett

anyu, akkor mentünk, mert nem is volt messze tőlünk,

mert akkor már a Tácsics utcában laktunk. Mondta anyu, hogy

11-re menjünk haza, pedig hát 10 órakor kezdődött a diszkó, de

azért rendesen hazamentünk mindig. Abban az időben mindenki

oda járt és minden szülő oda nyugodtan el is engedte

a gyerekét, amikor be akarták zárni, mert hangosnak tartották,

sokan kiálltak mellette, mert így nem kellett kocsiba ülni, átmenni

Gyermelyre vagy Szomorra, hanem helyben voltunk, itt

tudtunk szórakozni. Sőt a környékről, Budakesziről, Perbálról,

mindenhonnan ide jártak. Az, hogy megszűnt a Törökkút az

nagy törés volt mindenkinek. A múltkor pont arra sétáltunk és

néztük a nagy ürességet ami a helyén van...

Hogyan ismerkedtetek meg a férjeddel?

Budajenőn dolgoztam akkor, mikor a Gábort megismertem. Volt

ott egy Junior kávéház, ahol másodállásban dolgoztam péntekszombat

esténként, ott találkoztunk. Ő is zsámbéki és ugyanaz

a vezetéknevünk, szoktuk is mondani, hogy mi Tóthok vagyunk.

A kislányunk Hédi, most kezdte az iskolát. Távoktatásban az

első osztály, azért nagy kihívás, nem is nagyon szereti, mert ő

nagyon közösségi ember. Három napig bulinak tartotta, hogy

ez milyen jó, hogy interneten keresztül tanulnak, de pont most

vasárnap mondta, hogy anya én már menni akarok iskolába.

Hogy élitek meg a munkahelyeden a postán ezt a pandémiás

időszakot?

Nehezen. Főleg most, az iskolabezárások miatt sok kolléganő

otthon maradt a gyerekekkel, így nagyon kevesen maradtunk,

próbáljuk beosztani, hogy mikor ki tud jönni, de azért nagyon

nehéz megoldani. Nekem szerencsém van, mert van anyu, így

ő tud vigyázni Hédire. Viszont ami nagyon jó, hogy soha senki

nem betegedett meg a kollégák közül.

Mit szoktál szabadidődben csinálni?

Régen nagyon sokat gobelineztem, de most már nincs türelmem

hozzá, mert a munkában el tudok fáradni rendesen a postán.

Pár hete azért elővettem megint, mert Hédiéknek kellett

valami méhecskéset csinálni a suliba, abba ő is bökdösött pár

öltést, hogy a keze munkája benne legyen. Nagyon szeretem az

állatokat is, mint látod van három kutyánk és bár nem vagyunk

macskások, az is szokott lenni, mert befogadunk mi is mindent.

Mit szeretsz Zsámbékban?

Mindent. Ragaszkodom ehhez a nyugodt városhoz, én nem vagyok

soha semmin felháborodva, hogy most mi épül, meg mi

nem épül. Jól érzem magam, szinte mindenkit ismerek, itt vagyok

itthon, itt az egész családom, apukámék tizenegyen voltak testvérek,

nagyon sok rokonom van. Én nem tudnék innen elköltözni.

NT

A postai kolléganők körében.

2021. április ZSÁMBÉKI POLGÁR

5


TISZTELT

ZSÁMBÉKI

POLGÁROK!

Az idei év márciusában sajnos a járvány az eddigiekhez képest

fokozottan megjelent Zsámbékon is. Az előző időszakokat

az Isteni gondviselésnek és a lakosság zömének fegyelmezett

magatartásának köszönhetően relatíve könnyen vészeltük

át. Mostanra azonban mindenki tapasztalhat a saját környezetében

megbetegedést, sőt haláleset is történt. Mentőseink,

ügyeletünk, orvosainak megfeszített munkát végeznek. Az oltások

beadása az országos átlagnak megfelelően, jó ütemben

halad. Az önkormányzat igyekszik segítséget nyújtani ebben

valamennyi helyi egészségügyi szolgáltatónak. Ugyanakkor

a járványügyi szabályok szigorodtak. Ennek betartása nem

egyéni elbírálás alá kell essen, hanem egyszerűen végre kell

hajtani őket. Mélységesen felháborít, hogy a bezárt Öregtemplom

területéről, rongálás útján behatoló embereket kell

kizavarni, adott esetben rendőri erővel. Valamint az is, hogy

az amúgy fontos szerepet betöltő piacon árusító személyek

némelyike a többszöri kérés, felszólítás ellenére sem hajlandó

vigyázni a vásárlói egészségére. Ezért itt bírságot szabtunk ki

és az árusítástól való időszakos eltiltás eszközével is éltünk.

A nehézségek ellenére megérkezett a tavasz és a munka is folyamatos

az önkormányzat háza táján. Igyekszem időrendben

foglalva beszámolni a márciusi eseményekről és közérdekű információkról.

Néhány éve kaptunk egy óriási ajándékot a Quirin

Ági-Pálfi Zsolt házaspártól. Egy régi, óriási méretű prést. Ezt

szétszedve raktározzuk egy ideje. Most Horgos Zsolt alpolgármester

úr ötlete nyomán az Értéktár Bizottság azt javasolta

az önkormányzatnak, hogy ennek a szép szőlészeti emléknek

a restaurálására és kiállítására nyújtsunk be pályázatot. Ha sikeres

lesz, akkor a jövő évben már kiállítva csodálhatjuk az ide

látogatókkal együtt.

Március első napjaiban elkezdődtek a Zichy iskola udvarán

a kézilabdapálya építési munkálatai. Az újság megjelenés

időpontjára már akár el is készülhet teljes egészében. Így ha

gyermekeink újra visszatérnek a hagyományos oktatásra, akkor

használatba is vehetik az új létesítményt.

Lakossági kérésre felvettük a kapcsolatot a Magyar Közút képviselőivel,

hogy megoldást keressünk az Etyeki utcai árokpart

teherautó parkolóként való használata ellen. A Közút megállni

tilos táblát helyezett ki ide, így lehetőségünk nyílik, hogy az eddigieknél

rendezettebb állapotokat alakítsunk ki ezen a területen

is.

A CBA mellett korábban két ruhagyűjtő konténer lett elhelyezve.

A mellettük gyakran kialakuló rendetlenség miatt ezt

megszüntette az üzlet tulajdonosa. Tudjuk, hogy igény van

rá, ezért felvettük a kapcsolatot a céggel és kihelyeztek két új

konténert az orvosi rendelő udvarába. Ez hétköznapokon 7-15

óra, szombaton 10-12 óra között elérhető. Ugyanitt találhatóak

a szelektív üveggyűjtő konténerek és a használt háztartási zsír

és olajgyűjtő edények is.

A Premontrei 900 évfordulóhoz kapcsolódóan a rend 900 fát

ültet országszerte, ebből 50-et a az Angyalárok parti kápolnához

vezető út mellé. Ezért összefogásban kitisztítottuk az útmenti

bozótosokat, illetve a terület jövőbeni használhatóságát

szem előtt tartva a kialakult út nyomvonalától némileg eltértünk.

És ha már itt van a kettes számú kutyafuttatásra kijelölt

terület és itt volt a munkagép, a Csillagerdőt beborító bozót

egy részét is kitisztítottuk, így már valóban alkalmas arra, hogy

a kutyások használják.

A tavaly megkezdett Tájház felújítási projekt folytatódik. A Német

Önkormányzat mintegy 2 millió, a települési önkormányzat

pedig mintegy 7 millió forint pályázaton nyert forrást tud erre

a népi emlékünkre fordítani.

Az Akadémia utcában egy új, hagyományosnak szánt kezdeményezéssel

készülünk a húsvétra. Egy tojásfát állítottunk.

Az ötletet Jónás Jánosné Marika vetette fel, majd Szűcsné Teréz

kolléganőmmel és Sztankovics Judit segítségével meg is valósítottuk.

Bízhatunk mindenkit, hogy a jövőben kapcsolódjon

be ebbe a közösségépítésnek is kíváló és kedves programba

a saját maga készítette festett tojásokkal. A Zsámbéki „Akváriumban”,

vagyis a Piac multifunkciós terében Nógrádi Timea

főszerkesztőnk kapcsolatainak köszönhetően csipkekiállítás

nyílt, ez egész április hónapban megtekinthető lesz.

A tér kastély alatti részén pedig újra bebizonyítjuk azt amit

a Fékomadta Fesztivál óta tudunk: Zsámbék az óriások városa.

A bizonyítékot pedig Monostori Ferenc szobrászművész fogja

megalkotni. Április harmadik harmadában, már teljes pompájában

láthatjuk a készülő művet.

Március 15-én idén is csak szűk körben, a testület tagjaival

tartottuk meg az ünnepi megemlékezést, de köszönetet

szeretnék mondani a Keresztelő Szent János Iskolaközpont

tanárainak és diákjainak, akik az ünnepi műsorukat rögzítették

és így legalább YouTube csatornájukon megtekinthettük

a színvonalas produkciót. Az ünnepnapon három

zsámbéki polgár is magas állami kitüntetést vehetett át.

Fabó Mariann színművész, bábművész Blattner Géza -díjat,

Szarvas József színművész Kossuth-díjat, Lackfi János költő,

író, műfordító Magyarország Babérkoszorúja- díjat, vehetett

át. Nagy tisztelettel és szeretettel gratulálunk mindhármuknak.

Horváth László

6 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. április


Fotó: Molnár Mihály Fotó: Nemzeti Színház

2021.március 15-én Zsámbékon élő művészeink, alkotóink is

részesültek állami kitüntetésekben.

GRATULÁLUNK nekik és további sikeres alkotómunkát kívánunk!

Kiemelkedő bábművészeti tevékenysége elismeréseként Blattner

Géza-díjban részesült

FABÓK MARIANN színművész, bábművész,

a Fabók Mancsi Bábszínháza megalapítója.

Magyarország kormánya a nemzeti ünnep, március 15. alkalmából

Magyarország Babérkoszorúja díjat adományozott LACKFI JÁNOS

József Attila-díjas költő, író, műfordítónak.

A magyar kultúra művelésének és ápolásának elismeréséért

járó legmagasabb magyar állami kitüntetést, Kossuth-díjat

kapott, Szarvas József Jászai Mari-díjas színművész, érdemes

és kiváló művész.

GRATULÁLUNK

KITÜNTETETT

MŰVÉSZEINKNEK

2021. április ZSÁMBÉKI POLGÁR

7


A KITELEPÍTÉS

75.ÉVFORDULÓJÁRA

Vertreibung=kitelepítés, kiűzetés, ez

a szó jelentése, de a mostani megemlékezésben

erről jóval többről van szó!

A Magyarországi németekről, svábokról,

az utóbbi évtizedekben nagyon sok információ

hiányosan vagy egyszerűsítve

jelent meg. A rendszerváltás óta tudunk

igazán nyíltan beszélni és emlékezni

a kitelepítésről is. Tekintsünk vissza az

időben, hogy jobban megértsünk egy

nemzetiséget.

Magyarországi német, sváb, a jelölés

pontos. Igen, több mint háromszáz éve

hazájukat szabad elhatározásból, gazdasági

kényszer szorítására elhagyó,

császári hívásra felkeredő, szorgalmas

iparos és parasztemberekről van szó,

akik szegénységük ellen munkával,

küzdelemmel tenni akartak. Letelepedésük

utáni megfeszített munkájukról

hamarosan magasba emelkedő templomtornyok,

szerény, de takaros házakból

alakuló falvak, termő gyümölcsösök

és megművelt földek tanúskodtak

a korábban pestis és törökdúlás miatt

elnéptelenedett magyarországi területeken.

Aki átmenetileg telepszik le, nem

épít kőtemplomot, iskolát és nem ültet

diófát! A bevándoroltak és a már ezen

a földön született generációk kivétel

nélkül hazájuknak tekintették Magyarországot.

„Ahol a kincsed, ott a szíved”

– írja a Könyvek Könyve. Az övék itt volt!

A második világháború sok áldozata és

világszerte nagy rombolása, pusztítása

után a magyarországi németeket még

a nagyhatalmak igazságtalan, embertelen

döntése is mélyen sújtotta. Magyarországnak,

mint a vesztes Németország

csatlósának, – kiket az ország akkori

kapzsi, háborúpárti vezetői a németek

oldalára hajtottak. – bűnhődnie kellett!

A büntetés egy tetemes része a magyarországi

németek, – svábok. – politikailag

már egy évvel ezelőtt előkészített kiűzetése,

kitelepítése az „Anyaországba „! Ez

az intézkedés nem büntető szankció…,

mert a német lakosság hazájába, baráti

körbe, fajtestvérei közé települ vissza…”,

írta a rendelet.

Zsámbék sem kerülhette el ezt a büntetését

és a Mária Terézia által az 1700-as

években betelepített németajkú lakosságnak

az ország elhagyását rendelték

el. Ez az időszak 1946. április 5. és 13-a

között zajlott le, történt meg, amikor

Zsámbék összlakosságának a 91%-át

bűntudat nélkül, és rideg intézkedéssel

elszállították a Herceghalmi vasútállomásra.

Ott a rémült, megfélemlített

embereket bevagonírozták, fűtetlen

marhavagonokba és elindították őket

az ismeretlen, leendő németországi

lakhelyük felé. Összezsúfolva utaztak

családok, egészségesek és betegek,

csecsemők és aggastyánok napokon

át, csigamódra hátukon cipelve sebtében

összeválogatott tárgyaikat, régi

életük, otthonuk romjait. Mindezt azért,

mert vállalni merték nevüket, nyelvüket,

identitásukat és az 1941-es népszámláláskor

német anyanyelvűnek vallották

magukat! Fájdalmasan búcsúztak

el itt maradt ismerőseiktől, barátaiktól,

jó szomszédjaiktól. Sokan nem is élték

meg a kivezető, hosszú utazás végét,

elhunytak a többnapos, minden alapvető

emberi szükségletet nélkülöző úton.

8 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. április


Európa a halottjait siratja, Németország

romokban hever és nyomorog. A kitelepített

magyarországi németek havi húsfeladagjukat

egy ültőhelyükön el tudták fogyasztani

és még igazán jól sem laktak. A

maguk is szűkölködő németek ellenségnek,

súlyos plusz-tehernek tekintették

az évszázadokkal korábban elvándorolt

úgynevezett fajtestvéreiket.

Akik itt maradtak, azok, reménykedtek,

hogy ez csak egy rossz álom, átmeneti

időszak, ősszel vagy egy pár év múlva

visszajöhetnek azok, akiket kiűztek.

Vissza is jöttek, de sok-sok év múltán,

már házzal, munkahellyel, egzisztenciával

rendelkezve. De bármelyikük

elcserélte volna az ottani házat, az itt

hagyott házra, hazára. Szívük mélyén

mindig is Zsámbékinak, magyarnak vallották

magukat a még élő, idős emberek.

Sebeik lassan begyógyultak, elfogadták

sorsukat, mert fegyelmezett, vallásos,

tisztességes emberek voltak, ezt tanulták

otthon, szüléiktől és a hazájuktól. De

ha leszálltak a buszról és a lábuk újra

érintette a zsámbéki földet, mindegyiknek

könnybe lábadt a szeme és percekig

megszólalni sem tudtak. Ugyanez történt

visszautazáskor is.

Nekik a haza Magyarország és azon belül

Zsámbék volt és maradt mindörökre.

A mostani járványügyi helyzet nem teszi

lehetővé, hogy a Kitelepítési Emlékhelyen

megjelenjünk és elhelyezzük az

emlékezés koszorúit és gyertyáit, de

emlékezzünk meg erről a számunkra

hála Istennek ismeretlen és elképzelhetetlen

eseményről leróva tiszteletünket

az ősöknek, kiűzötteknek!

Emléküket megőrizzük, a Jó Istent kérve,

hogy soha többé ember az emberrel ilyet

ne tegyen!

Zsámbék 2021.március 17.

Bechtold János

NNÖK elnök.

DR. KOJI FERENC

1949. 03. 28.–2021. 03. 10.

Te, aki a Koji család elsőszülött gyermeke voltál, egyszerű, szegény,

dolgos családban nőttél fel, hat testvéreddel együtt!

Nyírbogdányban jártál általános iskolában, majd Nyíregyházán

voltál gimnazista és utána kerültél Zsámbékra, a Felsőfokú

Mezőgazdasági Technikumba, üzemgazdász szakra. Ekkor

még 1967-et írtuk. Én innentől ismertelek benneteket, a haveroddal

-Harcos Pistával – együtt, kivel nagyon jó kapcsolatot

építgettetek.

Csak ülök a papír fölött és kavarognak a gondolataim.

Először azt mondtam, hogy ez nem lehet igaz, félreértés ez

a hír! Aztán telefon ide, oda és csak potyognak a könnyeim. De

a hír sajnos igaz, ezt valóban Ferikém, Rólad mondták Zsámbék

lakói.

Elmentél … A vírus erősebb volt minden orvosi küzdelemnél …

Hihetetlen!... Felfoghatatlan! Te, aki annyi mindenen átküzdötted

magad, segítettél sok-sok embernek!

Te, aki képviselőként megtettél a településünkért mindent, amit

ember megtehetett!

Te, aki kis csapatunk motorja voltál három cikluson át, haverok

voltunk, közösen tartottuk meg a születésnapjainkat, együtt

szüreteltünk, hol az egyikünknél – hol a másikunknál jött össze

a csapat és mondhatnám még a sort …

Te, akinek ötletei mindig előbbre vitték az életet, mind a városunk,

mind a magánéletünk során. És most?... Megáll az ember

és nem képes felfogni … Feri!

Ebben a kis faluban találtál párt magadnak, Irénkével itt kötöttetek

házasságot 51 évvel ezelőtt. Született egy kisfiatok, egy

kislányotok és nekik három gyermekük, vagyis három unokátoknak

nagyon fog hiányozni a PAPA!

Gödöllőn doktoráltál, majd a Mezőgazdasági Minisztériumban

helyezkedtél el, ezt követően a banki világ nagyon aktív dolgozója

lettél és ezután egy ingatlanhasznosító Kft első embereként

dolgoztál, egészen a halálodig.

Hébe-hóba reggelente, munkába menet rám dudáltál az autóból,

jó volt váltani pár szót. Hogy fog hiányozni ez a Dudaszó!!!

Feri!

Számomra is felfoghatatlan, hihetetlen, hogy örökre elmentél!

Nagyon fogsz hiányozni elősorban a családodnak, barátaidnak,

ismerőseidnek és mindenkinek, akivel jó kapcsolatban voltál!

ÁLMODJ SZÉPEKET, EMLÉKEDET SZERETETTEL MEGŐRIZZÜK!

Zsámbék, 2021. 03. 13.

Soós Erzsébet

2021. április ZSÁMBÉKI POLGÁR

9


ZSÁMBÉK TÖRTÉNETE

JELLI PÁTER NYOMÁN

Hamarosan magyarul is olvasható a P. Martin Anton Jelli monográfiája alapján

készülő tanulmánykötet

Az 1988 és 1996 között (I.kötet:1996, II. kötet:1988, III.kötet:1992),

Németországban kiadott monográfia

P. Martin Anton Jelli, Zsámbék szülötte

Egy település rangja, méltósága abban is megmutatkozik, hogyan

tudja dokumentálni magát Zsámbék történelmi múltja

okán városunknak igen gazdag és változatos helytörténete

van, melyet számos szerző kutatott, és foglalt össze különféle

publikációkban. Mind közül azonban P. Martin Anton Jelli OSB:

Schambeck I., II., III. – egy Budapest-közeli Duna-menti sváb közösség

dokumentumai Magyarországon című, Németországban

megjelent, háromkötetes monográfiája emelkedik ki, mely

országos, sőt nemzetközi szinten is méltán vált híressé. Ilyen

részletes tudományos munka tudomásunk szerint egyetlen

magyarországi településről sem jelent meg.

A könyv szerzőjét 1946-ban, még gyermekkorában telepítették

ki Zsámbékról. 25 éven keresztül pszichoteraputaként

dolgozott Stuttgartban, miközben bencés szerzetesként is

szolgálatot teljesített. Több évtizedes elkötelezett gyűjtőmunkája

alapján állította össze a Zsámbékról eddig készült lehető

legteljesebb helytörténeti művet. Részletes bibliográfiája és

a kötet illusztrációi – fotók, térképek, táblázatok – pontos és

hiteles képet adnak számunkra, felbecsülhetetlen értékű információkat

őriznek az egyes korok legfontosabb helyi történéseiről,

a családokról, házakról, utcákról és a közösségi élet

eseményeiről.

E remek munka azonban több, mint 30 évvel ezelőtt látott napvilágot,

kis példányszámban, már régen nem vásárolható meg

és bár a könyvtárban hozzáférhető, a III. kötet alapján 2002-

ben megjelent, Johann Gallina: Ortsfamilien- buch Schambek,

a nagy zsámbéki családkönyv kivételével, csak a németül jól

tudók számára hasznosítható.

Zsámbék Város Önkormányzata a Települési Értéktár Bizottság

javaslata alapján ezért 2020-ban pályázati célt keresve úgy

döntött, hogy a „Pályázat a nemzeti értékek és hungarikumok

gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének

és gondozásának támogatására HUNG 2020” címen

meghirdetett felhívásra jelentkezik és Jelli Páter három részes

monográfiája alapján, főként az I-II. kötet tartalmára építve, egy

magyar nyelvű, átdolgozott, válogatott, olvasmányos kiadvány

elkészítésével közkinccsé teszi ezt a páratlanul gazdag kutatási

anyagot.

A pályázat 2.800.000 Ft támogatást nyert, mely összeg fedezi

a nyomdai szerkesztés és nyomtatás költségeitígy nagy örömmel

belevágtunk a megvalósításba.

A KÖNYV MEGJELENÉSÉNEK AKTUALITÁSA

A magyar nyelvű kiadás aktualitását többek között az adja, hogy

a szerző, P. Martin Anton Jelli, aki a németországi Neresheimben

él, az idén 91 éves.

Szeretnénk még életében kifejezni hálánkat és elismerésünket

Zsámbék iránti elkötelezettségéért és a város múltjának hiteles

megörökítéséért, mely fontos alapja a ma itt élő közösség

összetartozásának és identitásának.

A friss magyar nyelvű kiadás lehetőséget ad arra is, hogy az

információkat aktualizáljuk, hiszen sok minden megváltozott

az eredeti mű megjelenése óta a

településen, mint pl. utcanevek, az egyes épületekhez tartozó

funkciók és az időközben eltelt időszakból újabb régészeti

eredmények, kutatási adatok is

rendelkezésre állnak.

A MUNKAMÓDSZER: KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

Munkamódszerünkben is Jelli Páter nyomán járunk. A szerző az

eredeti mű előkészítésének hosszú folyamata alatt csapatot

szervezett maga köré.

Többeket bevont a Pest Megyei Levéltár, a Székesfehérvári Püspöki

Levéltár és a Zsámbéki Plébánia irattárán alapuló kutatásba,

összegyűjtötte a szemtanúk, átélők visszaemlékezéseit és

szerzőtársként megnyert olyan szakembereket, akik diploma-

10 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. április


munkájukat, doktori disszertációjukat zsámbéki témából írták,

így egy-egy fejezetet Bognárné Donovitz Mária, dr. Hajdú Erzsébet,

Dr. Franz-Roth Gertrúd, Lunz Erzsébet, Georg Tafferner,

Lugmayer Antal, Dr. Hans Sauter, Fényi Ottó O. Praem atya és

Ullmann Péter Ágoston O. Praem. atya tollából is olvashatunk.

Követjük tehát e munkamódszert: a fordítás és a szöveg feldolgozása

is csapatmunkában zajlik, melyben részt vesznek

a Települési Értéktár Bizottság tagjai mellett a zsámbéki oktatási-nevelési

intézmények – a Zichy Miklós Általános Iskola,

a Tündérkert Óvoda, a Keresztelő Szent János Iskolaközpont

– német szakos pedagógusai és volt tanítványok, civil szervezetek

– a Német Nemzetiségi Kör, Német Kórus, Tűzoltóság

– németül jó tudó tagjai, önkormányzati képviselők és olyan

zsámbéki kötődésű magánszemélyek – régi, vagy újabban betelepült

zsámbékiak, tökiek, perbáliak, budapestiek, de még

Siófokról és Tompáról is, akik szívügyüknek érzik e könyv magyar

nyelvű megjelenését.

Semmihez nem fogható megtapasztalni ezt a példás összefogást.

17 éves kortól a 70 évesig, összesen 40 ember dolgozott-dolgozik

önkéntesként a szöveg előkészítésén, mielőtt

az a szakmai lektorokhoz és a szerkesztőhöz kerül. Együtt

fordítanak, s közben együtt gazdagodnak sok új információval

Zsámbékról családok, házaspárok, szülők és gyermekek, volt

osztálytársak, munkatársak. Számos olyan visszajelzést kaptunk,

hogy bár a munka embert próbáló, megtiszteltetés és jó

érzés részt venni benne. Olyan fordítónk is van, aki miután az

első adaggal végzett, még kétszer kért „ráadást”.

Ezúton köszönjük minden segítőnk lelkes

és áldozatos munkáját!

KIKNEK AJÁNLJUK A KÉSZÜLŐ KÖNYVET?

Zsámbék lakossága az 1946-os kitelepítést követően szinte

teljesen kicserélődött, megváltozott. A ma itt élők számára

a közösséggé formálódás fontos feltétele, hogy ismerhessék

a város emberarcú történelmét, mely otthonukká lett. Akkor

tudnak csak kötődni a helyhez és egymáshoz is, ha „átélhetik”

az egykor itt éltek sorsát. A kiadványt jól hasznosíthatják majd

a honismereti órákon a helyi oktatási-nevelési intézmények

pedagógusai is.

Jelli Páter a Zsámbék monográfia elkészítéséért magas szintű állami

kitüntetésben részesült, 2002-től pedig Zsámbék Díszpolgára

Sokan választják tanulmányaik kapcsán szakdolgozat, tudományos

kutatás, doktori disszertáció témájaként Zsámbékot.

Ezen belül a tematika sokféle: építészet, régészet, művészettörténet,

műemlékvédelem, egyháztörténet, zenetörténet,

germanisztika, szociológia, néprajz, viselettörténet még sorolhatnám.

A Jelli-monográfia minden témakörben kielégítő,

teljes körű forrás anyag.

Terveink szerint ez év augusztus 20-án már kezünkbe vehetjük

az elkészült könyvet és az augusztus 20-i szentmisén áldást

kérünk rá.

Balázs Mónika Csilla és Uhrinyiné Hajdú Etelka

a Zsámbéki Települési Értéktár képviseletében

Jelli Páter és Márton Atya megáldják a felújított Pátyi úti kápolnát, 1998-ban

2021. április ZSÁMBÉKI POLGÁR

11


Több mint egy éve, hogy nyugodt, örömteljes, tervezhető és

biztonságos életünk kifordult magából.

A láthatatlan koronavírus ellenségünk lett, és mi felvettük

a harcot. Nem tehettünk mást, a járvány próbára tett bennünket.

Védtük lakóinkat, védtük ellátottjainkat, védtük családjainkat

és védtük magunkat.

Szokatlan és szigorú eljárásrendeket vezettünk be a hatóságok

útmutatása szerint. A védőeszközhasználat kötelezettsége

és a fertőtlenítő eljárások mellett meg kellett

küzdenünk a kapcsolattartási szabályok megváltozásával.

Villámcsapásként ért az elszigetelődés és a félelem érzése.

Idősnek, felnőttnek és gyereknek egyaránt nehéz volt ennek

elfogadása.

A szociális ágazat szakmaisága révén is nehéz sorsokkal,

hátrányos helyzettel, elmúlással, betegséggel foglakozik,

a pandémia megjelenése csak tovább sújtotta a célcsoportok

meglévő nehézségeit.

A zsámbéki Boldog Gertrúd Központ több szolgáltatásával,

minden korcsoportú célcsoporttal foglalkozik, ezért teljeskörű

óvintézkedést vezettünk be. Minden egységünknél külön

eljárásrendet alkalmaztunk és felkészültünk a legrosszabbra.

Megterhelő napok, hetek, hónapok voltak.

ÖRÖMTELI PERCEK

ÉS NEHÉZ PILLANATOK

A BOLDOG GERTRÚD

KÖZPONTBAN

12 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. április


Megtanultunk egymástól távol ülni, maszkot viselni, telefonon

ügyet intézni, online konferenciát tartani. Megéltük a foglalkozások

hiányát, megéltük a szentmise hiányát. Hiányoztak a látogatások,

hiányoztak a hazalátogatások, hiányoztak a klubosok.

Hiányzott a fodrász, a pedikűrös, a gyógytornász és a zenei foglalkozás.

Hiányoztak a gyerekek a tanodából. Láttuk a hadsereg

autóit, amint háborúra emlékeztető felvonulással érkeztek, hogy

fertőtlenítsék az egész intézményt. Láttuk, hogy dolgozóink védőoverálban,

arcvédőpajzsban, a felismerhetetlenségig beöltözve

dolgoznak. Láttuk, hogy az intézményünkbe berobbanó

járvány egyszerre 35 embert betegített meg. Nem volt könnyű

feladat elfogadni és feldolgozni!

Most a járvány harmadik hullámát éljük. Nem szoktuk meg a jelenlétét!

Azonban tanuljuk a túlélést.

Összefogással, közös célkitűzéssel eddig is elértük és ezután

is elérjük, hogy a nehéz pillanatokon átlendüljünk.

Munkatársaink áldozatos munkájának köszönhetően próbálunk

visszarendezkedni a régi kerékvágásba.

Ismét tartunk kiscsoportos foglalkozásokat, közösen étkezünk

és várjuk a sok napsütést, az ismételt találkozást a barátokkal,

az ismerősökkel és a rokonokkal. A védőoltás felvételével

biztonságot érzünk és örülünk, hogy újra megnyílnak az eddig

zárt lehetőségeink.

Örülünk az együttlétnek és örülünk a közösségünk energiájának,

humorának. Örülünk, hogy van erőnk indulni a Kreatív Karantén

Pályázaton, melynek elkészítése során sok vidám percet

töltünk együtt.

Örülünk munkatársaink kitartásának és fáradhatatlan erőfeszítéseinek,

amellyel napról napra mosolyt és reményt hoznak

az emberi életekbe, az intézmény életébe.

Örülünk, hogy intézményünk fenntartója a Premontrei Női Kanonokrend

elhivatott irányításával és lelki támogatásával többízben

segíti a mélypontról való kibillenésünket. Örülünk, hogy

Márton atya a járványügyi helyzettől függetlenül rendszeresen

jelen van intézményünk életében, örülünk, hogy nehézségeink

meghallgatása után és iránymutatása alapján elviselhetőbbek

lettek a fájdalmasabb pillanatok.

Örülünk, hogy Zsámbék több intézménye, cége, csoportja és

magányszemélye támogatta intézményünket nagyértékű és

jólelkű felajánlásaival. Ezúton is hálásan köszönjük!

Alkalmazkodva az új kihívásokhoz, örömmel hívjuk a Zsámbéki

Polgár olvasóit intézményünk Facebook oldalára, ahol életképeink

nézegetésén keresztül részesülhetnek örömeinkben,

közösségi életünkben – https://www.facebook.com/szocialisotthon

Bárándiné Jánossy Enikő

intézményvezető

Fotók: Martinezné Hirsch Krisztina és Bárándiné Jánossy Enikő

2021. április ZSÁMBÉKI POLGÁR

13


BRINGÁVAL A KAKUKKZENGÉSSEL

KÍSÉRT RÓMAI ÚTON

„Éber Józsefné egy zömök termetű, félénk, és halk teremtés volt. F érje, Éber József több kerékpárversenyről hozott el díjat.

Felesége sokszor beszélt férje dolgairól. Mindenkorra megrögződött agyamban a kerékpáros lelkiségről ez a néhány mondata:

– Tetszik tudni, a kerékpárosok olyanok, mint az egytestvérek. Őközöttük igazi összetartás van. Nem csak úgy, hogy

egyesületbe tömörültek. Hanem tessék csak megfigyelni, ha egy kerékpárosnak elromlik a gépje, és leáll vele az útfélre, hogy

megtajkolja. Ne adj isten, hogy a másik oda ne kucorodjék hozzá, még sürgős dolgából is, hogy megsegítse. Mert magára

gondol, ha bajba jut. Kerékpáros a kerékpárost útbaigazítja legjobb tudásából. Még jobban támogatják egy a mást, mint némely

rossz édestestvérek!... Ez így van!” –

Tersánszky Józsi Jenő: Egy biciklifék története (1955)

KEDVES BICIKLIZŐ TÁRSAIM!

Csolnok templom

Április van: szeszélyes, kedélyeket borzoló, érzelmeket szító

és kavaró Tavasz-idő. Virágot bontanak a gyümölcsfák, fortissimót

vezényel a madaraknak a hajnal tündére, napfényre

áhítozik a mező és nem különben az ember.

A helyi hagyomány úgy tartja, hogy Székesfehérvár felől a rómaiak,

részben a Nyakas hegy oldalában vezetve Piliscsaba

felé, egy igen széles, teherszállításra alkalmas, kereskedelmi

útvonalat építettek ki kb. 2000 évvel ezelőtt, amelyet Nagyútnak

neveztek el. A régészeti feltárások: útjelző mérföldkövek,

sírkövek és egyéb tárgyi leletek bizonyítják az útmaradványok

létezését.

Irány: a vízpart, akár rövidebb, akár hosszabb útvonalon. Ez az,

de melyiken…?

1. Úti-célunk a gyönyörű, romantikus fekvésű Garancsi tó elérése,

amely Piliscsaba előtt Zsámbéktól jőve, oda-vissza 36

km. Elsőként még nem a főúton, hanem a szántóföldek mellett

a Zsámbék határát jelző Határ úton igyekszünk átkerekezni

a római alapítású, Zsámbékkal szinte teljesen egybeépült

Tök község szélén és egy pillanatra megállunk a kukoricásban

megbújó, XII. század előtt már meglévő Rossz templomnak nevezett

ősi falak között. A látvány ezen a helyen is megragadja

az ember fantáziáját: ha lassú szemlélődéssel körbetekintünk,

olyan érzésünk támad, mintha itt a világ közepén, a környező

szelíd magaslatok teljes védelmében lennénk és előttünk tárulna

fel a Zsámbéki medence összes titokzatos geológiai szépsége,

növényi és vízi világa.

14 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. április


átszelt domboldalakon visz minket keresztül. A megpróbáltatásokért

azonban a látvány mesés gazdagsága kárpótol.

Tinnye, Kossuth ház

A rómaiak is észre vehették a tájék kedvező adottságait, és

az itt csordogáló patakokon át, még a Békás patak elődjének

egyikén, hidat építettek, amelytől nem messze, a későbbi századokban,

az utódok vízimalmokat állítottak.

Mélázásunkat a múlt fölött most abbahagyjuk és tovább folytatjuk

a természeti szépségekben gazdag utunkat. A Zsámbéki

Romtemplom építője, Aynard lovag koraközépkori birtokán:

Perbálon, majd Tinnyén a főúton haladunk át és fordulunk Piliscsaba

irányába. Időnkből kitelik, hogy egy pillantást vessünk

Kossuth Lajos Tinnyei házára, ahol még a 48-as szabadságharc

előtt 3 évig tartózkodott. A legendákat szövő helyiek szerint

a tinnyei híres szederfasort Kossuth Lajos szorgalmazására

ültették el. A fasorból még látható néhány erős, túlélésre

képes, vastag törzsű szederfa, amely júniusban mézédesre

érleli terméseit.

Ugyan ki hinné, hogy ezen a Természet ölében rejtőzködő hegyes

vidéken több ezer év óta folyamatosan laktak eleink, sőt

honunk első írásos dokumentumai között őrzik az itteni gazdálkodást

űzők emlékeit. Például így történt ez az Uny község

után következő festői szépségű, kicsiny lélekszámú Dág településen,

amelynek első tulajdonosa az 1181-es írás szerint

Herman Comes volt, és ahol 1262-ben már felépítették a Szent

Mihály templomot. Tovább haladva a kanyargós, 12 foknál magasabb

emelkedőn, miközben egészségesen verejtékezünk,

elérkezünk a Csolt nemzetség által 1232-ben alapított Csolnok

község legmagasabb pontjához, ahol muszáj megállnunk,

nemcsak egy szusszanásra, hanem egy pár perces gyönyörködésre

is. A tájék, amely szó szerint a lábunk alatt terül el, pazar

látvány. Dicséretére váljék a római útépítő mestereknek, hogy

erre vezették a Dorog felé tartó Nagy-utat, amely, mint a történelem

könyvek tanúsítják, Aquincumot kötötte össze a nyugati

provinciákkal. Ők is tudták, hogy mi a szép…és mi a hasznos!

Valószínű, hogy hasonló gondolatú tervek alapozhatták meg

a 6 km-rel arrébb fekvő, egykori szénbányászatáról híres Dorogon,

a régészek által kiásott római villa építését.

Csolnok után bringa utunk élvezetes lefelé menetbe vált át,

amellyel végre megközelíthetjük úti célunk végpontját a Dorogiak

által nagyon kedvelt és az utóbbi években igen rendesen

karbantartott tópartot, a népiesen elnevezett „Lógatót”. A tó

vize még hűvös, de láb lógatásra és izzadság hűsítésre most

is kiváló, hát még kánikulában…!

Találkozzunk tehát újra, virágpompás májusi időben!

Mindnyájatokat „Hajrá”-val üdvözölve:

Szász Éva, ny. történelemtanár

Innen már csak 2 és fél km, hogy a lankás domboldalon leereszkedve

megérkezzünk az Üvegtigris című film forgatási

helyére, a Garancsi tóhoz.

Ugyancsak Kossuth Lajos volt, aki talán elsőként figyelt fel

a Garancsi tó érdekes fekvésére, bonyolult vízgyűjtő rendszerére,

és a tavat fürdőzés céljára hasznosítani szerette volna.

A tervekből nem valósult meg semmi, mert később kiderült,

hogy a tó vízállása a lehullott csapadék mennyiségétől függ.

Az elmúlt 100 évben a tó fokozatosan szorul vissza, az aszályos

nyarak megviselik vízi növényzetét és különleges állatfajait.

2000-ben a tó környéke rendezés alá került és körülötte

tanösvényt alakítottak ki, ahol padokra telepedve a látogatók

kipihenhetik az út menti fáradalmaikat.

Mi is így teszünk, és míg kerékpárjainkat egymáshoz támasztjuk,

szendvicseinket előbányásszuk, önkéntelenül is az itteni

élővilág mozgásának lehetünk szemtanúi. Április közepétől

már várható, hogy megszólalnak a védett madarak: a kisvöcsök,

a mezei pacsirta, és elsősorban a kakukk. A kakukkok

egymásnak válaszolnak, hangjukat különös zengéssel visszhangozza

az érintetlennek tűnő, vadonnal fedett domboldal.

Amíg tízórainkat fogyasztjuk egy-egy kardoslepke szállhat el

előttünk. Egy júniusi túra alkalmával talán a kihalás szélén álló

nagy szarvasbogarat is szerencsénk lehet megpillantani. És ha

jól körülnézünk felismerhetjük a védett sárga lent.

2. Ha hosszabb távú kerekezésre áhítozunk: a Garancsi tó felől

eljuthatunk a Dorogi tóhoz, feltéve, ha erőnlétünk úgy engedi.

Komoly, izmokat megdolgoztató, „retourban” számolva

Zsámbéktól 60 km-es túraútvonal ez, amely nagy kaptatokkal

Dág kápolna

2021. április ZSÁMBÉKI POLGÁR

15


ZSÁMBÉK

AZ IDEGENVEZETŐ

SZEMÉVEL

GYERTYÁK AZ ABLAKBAN

Tavaly szeptemberben a Kulturális Örökség

Napjai országos program keretében

megrendezett hétvégén két napon keresztül

nyitott kapuval várta az érdeklődőket

a Keresztelő Szent János Iskolaközpont.

Egy idős néni is ellátogatott

hozzánk. Előzetesen levélben értesítette

Márton atyát, hogy mint a zárda valamikori

lakója, szeretne ő is részt venni egy

vezetett kastélylátogatáson. Így is történt.

Megérkezett a 92 éves Mária néni, aki az

államosításig, hét gyermekévét töltötte

a zárdában, mint bentlakásos növendék.

Így abban a megtiszteltetésben lehetett

részem, hogy kb. egy órát tölthettem az

idős hölgy társaságában; idegenvezetőként

én kalauzoltam körbe az épületben.

Minden érdekelte, az új épület és a régi

egyaránt. A folyosókon kifüggesztett

fényképeket nézegetve, számtalan emlék

jutott eszébe és amikor szóba került

a kitelepítés, vissza idézte azt a napot,

amikor a zárda Piactérre néző ablakaiból

elszorult szívvel nézték az ismeretlen

felé induló, kitelepítésre ítélt zsámbékiakat.

Egyik nevelőjük is a gyülekezők között

volt. Annyit tudtak tenni, hogy minden lehetséges

gyertyát és mécsest meggyújtottak

és kitettek a kastély ablakába és

az apácákkal együtt könnyek között búcsúztak

a kiszolgáltatott emberektől. Remélem,

Mária néni az elmúlt egy évben is

megőrizte jó egészségét és kedves, bölcs,

idős emberekre jellemző derűjét. Hálás

vagyok a sorsnak, hogy megismerhettem.

Farkas Róbert

FAÜLTETÉSEK

Megérkeztek végre a várva várt facsemetéink. A Magyar Állam még tavaly indított

egy faültetési programot, melynek keretein belül az önkormányzatok legfeljebb

30 fát igényelhettek egy előre összeállított listából, melynek zöme őshonos fajokból

tevődött össze. A program országszerte annyira sikeres volt, hogy sok település,

köztük Zsámbék is csak a második körben tudott pályázni a meghirdetett

facsemetékre, ezért nálunk idén tavasszal kezdődik a faültetési akciónk. A támogatás

fő célja, a közintézmények, parkok és más városi zöld felületek „fásítása’.

Ebből adódóan a csemeték olyan helyekre fognak ültetésre kerülni, mint a Zichy

Miklós Általános Iskola, a Tündérkert Óvoda és az Apróka Bölcsőde, illetve olyan

szabad közterületekre, ahol tudunk helyet biztosítani nagyméretű fáknak.

A 30 darab facsemetéhez rengeteg kiegészítő kelléket kaptunk, amelyekkel növelhetjük

a fák védelmét és jelentősen csökkentjük az ültetéssel járó kiadásainkat

is. Kaptunk 100 darab körmart facölöp, az ezekhez tartozó rögzítőlécekkel

és kötözőkkel. Továbbá minden fához kaptunk elegendő mennyiségű törzsvédő

hálót, 8 zsák 80 literes kiszerelésű fenyőmulcsot, és egy ajándék, fára helyezhető

madárodút is. Az igényelt fafajok közül 15 darab kislevelű hárs (Tilia cordata) és 15

darab keskenylevelű kőris (Fraxinus angustifolia) érkezett Zsámbékra. Mindkét faj

szép magasra növő (kb. 20-25 méter) és remekül illeszkednek a Zsámbéki-medence

faállományához. A kislevelű hárs esetében érdemes megemlíteni, hogy egy

rendkívül fontos őshonos fajról beszélünk, amit a hazai méhészek nagy becsben

tartanak, mert elsődleges mézelőink közé tartozik és fontos, gyűjtött gyógynövényünk

is egyben.

16 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. április


30 ÉV

CSIPKÉI

A MAGYAR CSIPKEKÉSZÍTŐK EGYESÜLETÉNEK KIÁLLÍTÁSA ZSÁMBÉKON

Az új piacépületben az önkormányzat szervezésében, minden

hónapban más kiállítás várja az érdeklődőket. A lámpák és

a babák után, áprilisban csodálatos csipkéket nézhetünk meg.

A Magyar Csipkekészítők Egyesülete hozta most el hozzánk

gyűjteményét, melynek különleges darabjait a hónap végéig

lehet megtekinteni.

A csipke az anyagok királynője. Aprólékos elkészítése több száz

vagy ezer munkaórát is igénybe vehet ezért az ára is ennek

megfelelően nagyon drága, sőt egyes daraboknak, pénzben ki

nem fejezhető, eszmei értéke van. A mai értelemben vett csipkét

– akárcsak az üveg- és tükörművességet – az itáliai reneszánsz

indította világhódító útjára, a pompa városából, Velencéből. Hazánkba

több közvetítőn keresztül már a 19. században eljutott

a csipkekészítés, csipkevarrás, -horgolás és -verés technikája.

A leghíresebb magyar csipkeközpontok a csetneki, gömöri, szolnoki

és a halasi voltak, de nagyon sok tájegységnek kialakult

a saját mintavilága. Többek között ezeket is megtalálhatják a kiállításon.

A Magyar Csipkekészítők Egyesülete célul tűzte ki a hazánkban

élő nemzetiségek csipkekultúrájának gyűjtését, feldolgozását,

archiválását és a lassan már feledésbe merülő csipkekészítés

oktatását. Kiemelten foglalkoznak az utánpótlás

nevelésével is, hogy ez a szép, de napjainkban már kicsit háttérbe

szorult mesterség tovább éljen.

Hogy született meg a kiállítás ötlete?

Vonsik Zsuzsa (A Magyar Csipkekészítők Egyesületének elnöke)

– A Mesterségek Ünnepén láttuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés

a csipkekészítés iránt és meglepődve tapasztaltuk, hogy

az emberek nem is tudják, milyen sokféle csipke van még

a halasi csipkén kívül is, így ismeretterjesztési céllal létrehoztuk

ezt a kiállítást, hogy az ország több helyén is be tudjuk

mutatni ezeket a csipkéket.

Ön hogyan kezdett el csipkével foglalkozni?

– Kislánykorom óta vonzott a csipke, minden ami csipkés volt

az nekem tetszett. Szerettem is volna csipkét készíteni, de

nem tudtam, hogy hol lehetne ezt megtanulni. Az internet

segítségével találtam meg Mátray Magdolnát akit a magyar

csipke nagyasszonyának tartunk, neki köszönhető, hogy Magyarországon

elindult a csipkés képzés. Ő irányított a Hagyományok

Házába, ahol megtanultam a csipkekészítést két év

alatt, Nagy Vincéné, Marikától, a Népművészet Mesterétől,

aki ott oktatott.

Ha valaki most kedvet kap a csipkekészítéshez és szeretné

megtanulni, hova fordulhat?

A Hagyományok Házában még indul OKJ-s képzés, de legjobb,

ha az egyesületünket keresi meg, mert mi tudjuk, hogy ki és hol

vállal oktatást az országban. Van egy Ifjú Csipkés Táborunk is,

minden év júliusában Terényben, ott 10 éves kortól várjuk a fiatalokat,

és egészen az alapoktól kezdjük el őket oktatni.

2021. április ZSÁMBÉKI POLGÁR

17


ÉGI JELENSÉGEK

MÁJUSBAN

Lássuk, naprendszerünk bolygói, melyeket szabad szemmel is

láthatunk, merrefelé járkálnak ebben a hónapban. A Merkúrt

este, az északnyugati égen fedezhetjük fel. Idei legjobb helyzete

17-én következik be, ekkor 2 órával nyugszik a Nap után. A jóval

fényesebb Vénuszt is a koraesti égen kereshetjük, napnyugta

után. Nem lehet elkerülni. A vöröses fényű Mars az éjszaka első

felében látható, éjfél körül nyugszik. A Jupiter kora hajnalban kel

és feltűnően fényes égitestként láthatjuk a délkeleti égen. Az

éjfél után kelő és alacsonyan járó, halványabb Szaturnusz a déli

égen figyelhető meg az éjszaka második felében.

5-én a Hold és a Jupiter közeli párosa figyelhető meg a hajnali

szürkületben. A mellékelt kép egy ilyen együttállást mutat, melyet

2011. márciusában készítettem a Nyakason.

6-án az Éta Aquarida meteorraj maximuma figyelhető meg hajnalban,

bár a Hold kissé zavaró tényező lesz. A Vízöntő csillagkép

felől induló meteorok szülő égiteste a Halley üstökös. Ez

a meteorraj inkább a déli féltekén élők számára nyújt látványosságot,

de a mi égboltunkon is felbukkanhat egy-egy hosszabb

utat bejáró meteor, melyek nyomot hagyhatnak az égbolton.

Hold és Jupiter párosa

13-án a Merkúr, 15-én a Mars lesz közel a Holdhoz. 26-án lesz

telihold.

28-án este a Merkúr és a Vénusz fél fokos együttállását figyelhetjük

meg az esti szürkületben.

Ábrahám Tamás

A HÓNAP GOMBÁJA

Shii-take

Ez a kalapos gomba nem honos hazánkban, így a Nyakason sem

szedhetünk, bármennyire is szeretnénk. Termesztett formában

piacon, szupermarketekben hozzájuthatunk. A világ gombatermesztésében

a csiperkét követi volumenében, és ezt nem

csak ízletessége indokolja, hanem a benne lévő sok gyógyhatású

anyag is. Kínában már több mint ezer éve termesztik, és

az utóbbi évtizedben bizonyították hatékony koleszterinszint

csökkentő, rákellenes, vírusölő hatásait. Kalapja világos, vagy

sötétbarna, finoman gyapjas, pikkelyes, a lemezeit fiatal korban

pókhálószerű burok takarja. Tönkje görbült, eléggé szívós

és húsa rugalmas, fehér színű, nyersen kissé csípős. A termőtesteknek

két típusa ismert. Az apró, vékony húsú gombákat

Japánban koshinnak, míg a sötétebb kalapú, vastag húsú, nagyobb

gombákat tonkónak nevezik. A kisebbeket egészben,

a nagyobbakat szeletelve használjuk fel. A gomba kedvező

élettani hatásain túlmenően erős fokhagymaszerű aromája

teszi alkalmassá számos távok-keleti étel fűszerezésére,

de a magyaros konyhától sem idegen. Levesek, főzelékek és

sült húsok kísérőjeként egyedi ízvilágot adhat ételeinknek. Bár

rántott gombának, vagy gombapörköltnek nem ajánlható, ledarálva

viszonylag szívós tönkjéből kiváló pástétom, gombakrém

készíthető. További előnyös tulajdonsága, hogy a tárolást jól

bírja, ezért hűvös, szellős kamrában, hűtőben akár egy hétig is

tárolható különösebb károsodás nélkül.

Bevallom, hogy amikor e sorokat írom, még nem ettem shii-take

gombát. Nekem a vadászat sokat számít, becserkészni, felkutatni,

az avar alól kikotorni a zsákmányt nagy élvezet számomra. És

ha nem is találok gombát egy-egy kiruccanás alkalmával, a táj,

a gyaloglás, az erdei és mezei virágok, vadak csörtetésének látványa

kárpótol. De el kell ismerni a termesztett gombák jelentőségét,

és mivel e gombáról sok jót lehet olvasni, hallani, ígérem

én is becserkészem majd időnként egy-egy árusítóhelyen.

Ábrahám Tamás

Kép: wikipedia.org

18 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. április


KÉSZÍTSÜNK

MAGASÁGYÁSOKAT

Fotó: Tóth Vera

Magaságyásnak nevezzük, a földtől nagyjából 60-80 cm-re

kiemelt ültethető közeget. Készítése nem bonyolult, sokan

otthon, saját kezűleg készítik hozzá a keretet, de kertészeti

árudákban és különböző webshopokban is megrendelhetők,

illetve megvásárolhatók.

ALKALMAZÁSUK

Egyik fő előnye, hogy az ide ültetett virágok vagy zöldségek

gondozása sokkal kényelmesebb az ágyásban, mert nem kell

hajolva művelni, vagy karbantartani a kertet. Emellett réteges

kialakítása olyan mennyiségű hőt termel, amit a növények

igencsak meghálálnak gyorsabb fejlődésükkel. Az ágyásban

kialakított rétegrend miatt sokkal jobb termésre is számíthatunk,

mint az átlagos termőföldben.

FELHASZNÁLHATÓ ALAPANYAGOK

A magaságy kerete szinte bármiből készülhet, akár használt

deszkákból, vagy külön erre vásárolt faelemekből, téglából,

kőből, vagy zsalukőből. Faanyagból készült keret esetében,

arra kell ügyelnünk, hogy pár év elteltével ezeket cserélni kell.

Sajnos egy idő után elkezdenek korhadni és a korhadt elemeket

helyenként bonyolult cserélni. Ezért a fakeretből készült

magaságyásokat célszerű még kora tavasszal, ültetés előtt

ellenőrizni, és ha kell karbantartani.

KÖZEG ÉS RÉTEGEZÉSE

A közeg kialakításához figyelembe kell venni néhány élettani

folyamatot, amik fontos szerepet töltenek be mind a közeg kialakulásában,

mind a növény fejlődésében. Ezen folyamatok

alapja a hő- és széndioxid képződés, az utóbbi a növények aszszimilációjánál

játszik szerepet. Hasonló reakciók játszódnak le

a komposztáláskor is, így akik már rutinosak komposztálóépítésből,

azoknak a rétegezés már egy ismerős módszer lehet.

Rétegek sorrendje (egy réteg nagyjából 15-20 cm-es magasságot

tesz ki):

1. lassan bomló szerves anyagok (fanyesedék, faágak, lombhullató,

de NEM gyümölcsfáról származó!)

2. gyorsan bomló szerves anyagok (fűnyesedék, falevél, de

NEM gyümölcsfáról származó!)

3. termőföld és érett szervestrágya keveréke

4. komposzt és termőföld keveréke

Megjegyzés: a gyümölcsfáról származó anyagok betegséghordozók

lehetnek, így ezek felhasználása kerülendő!

A MAGASÁGYÁS ÉPÍTÉSE

1. Keressünk neki ideális helyet. Érdemes napos helyet választanunk,

mert a zöldségnövényeink számára elengedhetetlen

a megfelelő mennyiségű napfény (itt egyben meg kell jegyeznem,

hogy a szélsőséges, száraz napokon kiemelkedően

fontos a rendszeres öntözés, mert a magaságyások sokkal

gyorsabban melegednek fel és száradnak ki, mint egy hagyományos

ágyás). A területet egyengessük el, úgy hogy vízszintes

felületet kapjunk, mert a ferde és egyenetlen ágyásokat

nehéz megfelelően öntözni.

2. A keret magasságát úgy alakítsuk ki, hogy az nekünk kényelmes

legyen. Általában 60 cm körül van az általános magasság,

de ez személyenként és családonként változhat. Szélessége

ne haladja meg a 120 cm-t, ez azért fontos, mert ha

ennél szélesebb ágyást tervezünk, akkor a belső részekhez

kellemetlen lehet behajolni és nehezebb később takarítani,

vagy akár zöldségéréskor szüretelni. Mindig a kényelmet kell

előtérbe helyeznünk!

3. A keretet töltsük fel a korábban említett „rétegezéses” módszerrel

majd tapossuk meg, tömörítsük és egyengessük el.

Az újonnan épített magaságyás még sokáig tömörödik, ezért

számoljunk azzal, hogy a jövőben még többször kell a tetejét

termőfölddel, vagy komposzttal feltölteni.

Kovács László

2021. április ZSÁMBÉKI POLGÁR

19


HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEIRATKOZÁSRA A

2021/2022-ES NEVELÉSI ÉVRE VONATKOZÓAN

Zsámbék Város Önkormányzata, mint a Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha fenntartója a 2021/2022-es nevelési évre

vonatkozó óvodai beiratkozás időpontját és módját az alábbiak szerint határozza meg.

Az EMMI 19/2021.(III.10.) határozata értelmében értesítjük Önöket Zsámbék Város Önkormányzatának fenntartásában működő

Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha 2021/2022-es nevelési évre történő beiratkozási rendjéről. A rendelet értelmében

szokásos rendben és ütemezésben történhet meg a beiratkozás, azonban a szülőnek/gondviselőnek nem szükséges feltétlenül

megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton (e-mailben) is eljárhat. A közösség egészségének védelme érdekében

a járványügyi intézkedésekkel összhangban lehetőség szerint nem történik személyes találkozás a jelentkezés lebonyolítása

során.

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2021. április 27. napján 8.00 órától 12.00 óráig, 13.00 órától 16.00 óráig,

2021. április 28. napján 8.00 órától 12.00 óráig, 13.00 órától 16.00 óráig,

2021. április 29. napján 8.00 órától 12.00 óráig, 13.00 órától 16.00 óráig.

BEIRATKOZÁS MÓDJA:

személyesen: Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha, Zsámbék, Rákóczi u.23/A.

elektronikus úton a kitöltött jelentkezési lap megküldésével az ovoda@zsambek.hu e-mail címre

(jelentkezési lap letölthető a www.zsambekitunderkert.hu/hírek oldalról)

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

• A gyermek születési anyakönyvi kivonata, a nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

valamint TAJ kártyája.

• A szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

• Elektronikus úton történő jelentkezés esetében a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési

napon kerül sor.

ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodában a 2021/2022-es nevelési év 2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tart.

Az óvoda kötelező felvételi körzete: Zsámbék város közigazgatási területe.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket

is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2021. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz

eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,

a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének utolsó határnapja 2021. május 29. napja. Az óvodavezetőnek

a gyermek óvodai felvételéről hozott döntése ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozással

a gyermek érdekében eljárást indíthat, a kérelem tekintetében a fenntartó nevében a jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést.

A többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye

alapján lehet beíratni.

A nemzetiséghez tartozó gyermekek részére van lehetőség német nemzetiségi óvodai nevelésre.

Zsámbék Város Önkormányzata

20 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. április


2021. április ZSÁMBÉKI POLGÁR

21


AKIKNEK ÖRÜLÜNK:

Farkas Hanna Bella 2021. 02. 07.

Szabó Emília 2021. 03. 07.

Sej Mihály Leó 2021. 03. 10.

Pour-Csuri Hanka Éva 2021. 03. 16.

Pour-Csuri Mendel Béla 2021. 03. 16.

AKIKNEK GRATULÁLUNK!

Miklósi Attila és Nagy Krisztina Dóra

2021. 03. 26.

Ön tudja mi lehet a közös egy szobafestő,

egy vagyonőr, egy tanuló, egy kertész

és egy szakácsban?

Például, hogy mindannyian önkéntes

tűzoltók!

A zsámbéki tűzoltók csapata

is önkéntesekből áll, akik munkájuk és

mindennapi teendőik mellett vállalják

ezt a feladatot, fizetség nélkül. Ők készek

az éjszaka közepén is felkelni, vagy az

ebéd mellől felállni, ha Önök segítségre

szorulnak. Legyen szó tűzről, viharkárról

vagy balesetről, ránk számíthat!

Mi is számítunk az Önök segítségére!

Kérjük támogassa egyesületünk működését

2021-ben is a személyi jövedelemadójának

1%-ával!

Önnek csak pár percébe kerül,

nekünk viszont nagy segítséget jelent.

18668621-1-13

dr. Kende Réka

ügyvéd

Tanácsadás • Okiratszerkesztés • Képviselet

MUNKATÁRSAT KERESÜNK

Shop eladó és töltőállomás kezelő

– Zsámbék M1 autópálya pozícióba.

A Normbenz Kft, a LUKOIL Töltőállomások Üzemeltetője,

jelenleg 77 töltőállomáson szakképzett és ügyfélbarát

dolgozóival várja a vevőit, minőségi üzemanyagok teljes

palettájával, gazdag shop kínálattal és finom kávéval.

Legyen a munkatársunk! Fő feladatok: shop termék

és üzemanyag eladás, pénztár kezelés, árufeltöltés,

tiszta és kellemes környezet megteremtése, ügyfélbarát

kiszolgálás. A töltőállomások 24 órás nyitvatartásúak,

ezért folytonos munkarendben működnek.

Az álláshoz tartozó elvárások:

Kereskedelmi vagy töltőállomás kezelői végzettség.

Amennyiben nincs meg, belső szervezésű tanfolyamainkon

könnyen és díjmentesen megszerezhető.

• Erkölcsi bizonyítvány

• Rendezett kulturált megjelenés és viselkedés

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:

• Tűzvédelmi vizsga

• Kereskedelmi gyakorlat

Amit kínálunk:

• Bejelentett munkahely, jó hangulat, fiatalos csapat

• Betöltött pozíciónak megfelelő javadalmazás,

pótlékok

• Bónusz

• Bejárási költség támogatás, üzemanyag

kedvezmény

• Tervezhető munkaidő

• Azonnali munkába állási lehetőség

Foglalkoztatás jellege:

• Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:

2072 Zsámbék

Jelentkezés módja:

Jelentkezni önéletrajz

csatolásával lehet az alábbi címen:

gyorgyi.vadaszne@normbenz.hu

Tel: 06 30 9327587

Tel.: +36 20 418 8140

Email: kende.reka@drkende.hu

Web: www.drkende.hu

22 ZSÁMBÉKI POLGÁR 2021. április


FÉSZEK CUKRÁSZDA

Zsámbék, Szent István tér 2.

WEB oldal: feszekcukraszda.hu

E-mail: rendeles@feszekcukraszda.hu

ITT A TAVASZ!

2072 Zsámbék, Nyárfás utca 2.

Fogászati Klinika

Az egészséges mosolyt Ön is megérdemli!

Akcióinkat figyelje Facebook oldalunkon:

facebook.com/dentinelfogaszat

• panoráma röntgen

• fogfehérítés

• esztétikus tömés

• cirkon korona

• fémkerámia korona

• fogeltávolítás

• implantátum

• fogkőeltávolítás

Profi fogászat Zsámbék szívében • fogszabályozás

Fogorvosaink célja az észrevehetetlen fogászati beavatkozás!

Nálunk garantáltan elégedett lesz mosolyával!

06 70 886 4878 info@dentinel.hu www.dentinel.hu

89x62.indd 1 2021.04.04. 13:33:32

A háznál történő oltás

ára összesen: 5.000 Ft

Veszettség elleni eboltás

– Egész évben a rendelőben –

Az oltás díja: 4.200 Ft,

a féreghajtó 10 kg-ként 200 Ft-ba kerül.

Dr. Fekete Csongor

Zsámbék, Piac köz 3.

Rendelési idő:

K, P: 09 00 – 12 00

Szerda: 15 00 – 18 00

Szombat: 10 00 – 12 00

Mikrochip

behelyezés

+ regisztráció:

4.500 Ft

BiaDent

Kezelések:

• Fogpótlások

• Fogmegtartó

kezelések

• Implantológia

• Szájhigéniai

kezelések

• Fogfehérítés

• Fogékszer

Dr. Ágh-Bíró Zoltán

Az egészséges

és szép fogakért...

Biatorbágyon és Bicskén is. • www. biadent.com

fogorvos-szájsebész szakorvos implantológus

Bejelentkezés:

Biatorbágy: 06 30 3471952

Bicske: 06 30 5149670

2021. április ZSÁMBÉKI POLGÁR

23


Jónás Jánosné Marika kezdeményezésére húsvétkor

az Akadémia utcában tojásfát díszítettünk, Sztankovics Judit

és Szűcsné Terézia segítségével. Köszönjük, hogy sokan hoztak még hímes

tojást a fára, reméljük, hagyományt teremtünk ezzel Zsámbékon!

More magazines by this user
Similar magazines