15.11.2023 Views

KarPit 23 3

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

KÁRPIT<br />

SZÖVEG A SZÖVETEN 20<strong>23</strong> Ő SZ<br />

A Mathias<br />

as<br />

Corvinus Collegium Középiskolás<br />

Programjának ra<br />

irodalmi, lm, művészeti folyóirata<br />

f yóirata ii. i évfolyam 3. szám<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 1 20<strong>23</strong>.09.04. 15:19:41


Tartalom<br />

Bartusz-Dobosi László: A kifordított hegy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />

Kemecsey Anna Viktória: Terápia és KaPucsínó.<br />

Interjú Zsidi Zsófiával . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

Birinyi Flóra Lilla: Virágnövekedés, Az erdő . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

Picciano Alisia: Banalitások . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />

Ekbauer Lili Csenge: mélypontok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

Rózsa Anna: Zacc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

Janzsó Dávid: A megbüntetett idő, Őszi kesergő . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

Melján Anna: Villanyoltás után, a kútra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

Csernák Zsófia: Tüzijáték, a korsó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

Pálffy Katinka: Szó-katlan, Mikor elbújnak a csillagok . . . . . . . . . 9<br />

Nagy Benedek Máté: Nyugágy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />

Liszák Lili: Vakvágány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />

Kemecsey Anna Viktória: Rozsdafarkú, Korallhárfa . . . . . . . . . . . . . 10<br />

Lojewski Erika Arina: Homokóra, Bölcsődalok, Pontozás . . . . . . . . . 11<br />

Szentesi Eszter: Rétegződés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12<br />

Hegyi Lili Gerda: Félpercesek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13<br />

Aranyi Panna: Köd a körmöm alatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

Rózsa Anna: Szakirodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

Pálffy Katinka: Képpel írott antológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

Gallyas Georgina: Délibáb, Panoráma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17<br />

Hegyi Lili Gerda: A színház lényegében vers.<br />

Interjú Pozsgai Zsolttal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

Pozsgai Zsolt: Visszatérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

Dénes Attila Norbert: Elmúlásfehér gondolatok . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

Molnár Dóra Laura: Égi völgy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />

Domokos Írisz Kamilla: Belső viharok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />

Birinyi Flóra Lilla: Halottak vagyunk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

Rózsa Anna: Több holdvilágot! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

Ekbauer Lili Csenge: Étek testnek és léleknek . . . . . . . . . . . . . . . . <strong>23</strong><br />

Rózsa Anna, Molnár Dóra Laura, Dénes Attila Norbert:<br />

EKG – szívritmus: zavar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />

Janzsó Dávid: A harangszó után . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />

Szentesi Eszter: Hal(l)hatatlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26<br />

Galambos Boglárka Ágnes: „Művészek völgye” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />

Aranyi Panna: Anilin festékcseppek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28<br />

Szentesi Eszter: Görbülünk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29<br />

Beleki Júlia: Eve mesaj – Üzenet haza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30<br />

Fekete Martin: Kontinensnyi panoráma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />

Felszegi Kincső: Szövet(g)minták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />

Lojewski Erika Arina: Ti mit (F)ESZTEK? 2.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32<br />

Dénes Attila Norbert: segíts ég neki, egy ÉNi célok . . . . . . . . . . . . 33<br />

KÁRPIT-MEDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />

Cservid Ákos: „Az álom kárpótol mindenért” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />

Nagy Benedek Máté: Vers orvosi és egyéb dolgokról . . . . . . . . . . . . . 34<br />

ProgramON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

A Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programjának irodalmi, művészeti folyóirata 20<strong>23</strong>. ősz, II. évfolyam 3. szám<br />

Kiadja: Mathias Corvinus Collegium, 1016 Budapest, Somlói út 49–53. • Felelős kiadó: Szalai Zoltán<br />

Főszerkesztő: Bartusz-Dobosi László (Pécs) • Olvasószerkesztő: Boldog Zoltán (Deszk)<br />

Diákszerkesztők: Aranyi Panna (Szekszárd) • Birinyi Flóra Lilla (Budakalász) • Cservid Ákos (Székelyhíd) • Dénes Attila Norbert<br />

(Makfalva) • Domokos Írisz Kamilla (Brassó) • Ekbauer Lili Csenge (Szombathely) • Felszegi Kincső (Szamosújvár) •<br />

Hegyi Lili Gerda (Veszprém) • Janzsó Dávid (Szeged) • Kemecsey Anna Viktória (Budapest) • Liszák Lili (Keszthely) •<br />

Lojewski Erika Arina (Bukarest) • Molnár Dóra Laura (Szekszárd) • Moroianu Anna (Barót) • Pálffy Katinka (Székelyudvarhely) •<br />

Picciano Alisia (Milánó)• Rózsa Anna (Pécs) • Sánta Eszter (Barót) • Szentesi Eszter (Veresegyház)<br />

Elérhetőség: www.mcc.hu/karpit; karpit@mcc.hu • 1113 Budapest, Tas vezér u. 3–7.<br />

Tördelés: Németh János • Nyomdai munkálatok: Crew Kft. 1161 Budapest, János u. 175.<br />

A lapot Sánta Eszter grafikái díszítik • A hátsó borítón Pálffy Katinka Szó-katlan című verse olvasható<br />

ISSN 2786-4421<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 2 20<strong>23</strong>.09.04. 15:19:52


A kifordított hegy<br />

„Akinek mondanivalója van, tisztán<br />

kell tartania a Szó edényét.”<br />

(Szepes Mária: A vörös oroszlán)<br />

Az emberi elme, mint az angyali<br />

fény generátora, a betűtől megszállott<br />

alkotó igazi eszköze. A<br />

Szó edénye, ahogy Szepesi Mária<br />

nevezi mágikus regényében, A vörös<br />

oroszlánban. Az az Istentől<br />

belénk oltott tehetség, keret, tégely,<br />

amelyben a fényben születő<br />

gondolatok gyógyító szavakká,<br />

azaz irodalommá csiholódnak. E<br />

szellemi alkímia során az elme<br />

a létezőre tekintő szavakon keresztül<br />

az ideát materializálja,<br />

a valóságot lírává értelmezi,<br />

a kimondottakat tisztán tartja,<br />

az önismeretet az Isten-ismeret<br />

dimenziójába emeli. Univerzumos<br />

bőséget nyit. A mindenséget mondatokba<br />

szelídíti.<br />

A fényben így születő gondolatnak<br />

tehát súlya van. Mérhető.<br />

Összemérhető. Hegy, amelyre a betűvándor<br />

felkapaszkodik. Valóságalapú.<br />

Stabil. Az árnyéklétű és<br />

–halmazállapotú fikció ideájától<br />

esszenciális értelemben különböző.<br />

Mert a valóság és a fantázia<br />

kontradikciójában kizárólag<br />

az előbbinek van súlya, az utóbbi<br />

csak tükörkép. Tehát kifordított<br />

hegy, azaz völgy, ami ennélfogva<br />

súlytalan. Változó. Illékony és<br />

igazolhatatlan.<br />

Mert a hegy a valóság, a bizonyosság,<br />

az igen, a völgy a fantázia,<br />

az esetlegesség, a nem. De nem,<br />

mint értelmi ellentétpár vagy<br />

tagadás állnak szemben egymással,<br />

inkább csak, mint két, más dimenzióban<br />

létező ugyanaz. Akár az<br />

árnyék, amelynek önmagában nincs<br />

egzisztenciális valósága, azaz<br />

fény nélkül való, de közben fény<br />

nélkül mégsem beszélhetünk róla.<br />

Más szemszög. A hegy a felülnézet,<br />

a völgy az alulnézet. S pont<br />

ilyen alulnézetből készülnek<br />

azok a fantázia szülte l’art pour<br />

l’art szavak, mondatok, történetek<br />

is, amelyek hallatán nincs<br />

gyógyulás és főként megváltás.<br />

Ezekkel nincs értelme árnyékolni<br />

a papírt. Mert ahogy Kiss Georgina<br />

írja: „A földbe süppedt test is<br />

emlékezik a levegőre. / Öntudatlan<br />

apanyelv az elemelkedés. / A<br />

felülnézet összefüggésrendszere<br />

/ az igazi otthon.” (A belső varjak)<br />

Ebben a relációban tehát paradox<br />

módon a hegy lesz a mélység.<br />

Mert csak a valóság konvertibilis<br />

az irodalommal. Az irodalom<br />

ugyanis a valóság égi mása. Az<br />

ebből táplálkozó szavak nem ismerik<br />

a gravitációt, szükségszerű<br />

módon fölfelé, a megváltás angyali<br />

létmódja felé törekszenek.<br />

Időtlenek. Kizárólag az így születő<br />

szavak mondják ki magasabb<br />

szinten magát az alkotót. Magukkal<br />

emelik. Teremtik. Ez az énalkotás<br />

szabadságának az egyetlen<br />

hiteles módja. Bizalom a valóságban.<br />

És ezen intenció nélkül nem<br />

érdemes tollat ragadni.<br />

A völgy a két hegy, a két valóság<br />

közötti mélyedés, a vertikálisba<br />

vetett hit(elesség) hiánya. Önmagában<br />

nem létezik, csak a hegyek<br />

ottlétének következménye. A fény<br />

szinuszgörbéjének legalsó pontja.<br />

Mindenképpen pótmegoldás. A<br />

majdnem. A nyelvi önmegmutatkozás<br />

algoritmusának metaforikus<br />

identitása, vagyis csak hasonmás,<br />

analógia. Mert a völgy, a fantázia<br />

és a metafora pusztán csak a valóság<br />

másolatai lehetnek. Ez pedig<br />

szimulácó. Asszimiláció. Hasonlóvá<br />

tevő, az eredetit ideiglenesen<br />

helyettesítő. De nem az. Nem<br />

ugyanaz.<br />

Az öröklét határtalansága tehát<br />

csak azokban a szövegekben<br />

lel otthonra, amelyek tudomással<br />

bírnak a valóságról. Az egyetlen<br />

valóság pedig csak az Egyben,<br />

nem pedig a fantázia szubjektíven<br />

esetleges sokaságában körvonalazódik<br />

elő. Mintegy átszivárog<br />

az időn, átlépi korlátait. Mindenentúli<br />

lesz.<br />

Ez a fajta valóságból szőtt szövegalkotás<br />

pedig felelősséggel<br />

jár. Az alkotó szavatolja a művét.<br />

Szavát adja az olvasónak. Szavakat<br />

ad magából. Hiteles szavakat<br />

fűz mondattá. Rögzít. Biztosít.<br />

Ahogy egy folyóirat – akár történészi<br />

relációban is – „hiteles<br />

hely”, azaz a mindenkori uralkodó<br />

által feladattal felruházott<br />

műhely kell, hogy legyen, ahol a<br />

szavakon a valóság pecsétje a biztosíték<br />

a bizonyosságra, hogy jó<br />

helyen járunk. Különben csak árnyék,<br />

fikció, annak minden esetlegességével.<br />

Üres halmaz. Ha nem<br />

lenne, akkor sem tűnne fel. Völgy<br />

hegyek nélkül, azaz semmi. Élettelen.<br />

KanaPé – az irodalmi SZÓFAragó<br />

3<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 3 20<strong>23</strong>.09.04. 15:19:53


Terápia és KaPucsínó<br />

Csoóri Sándor költőként és olvasóként fogalmazta meg a következő<br />

gondolatot: „Aki kinyit egy könyvet, mindenekelőtt önmagát nyitja ki.<br />

Nem az író és nem is az író által megteremtett alakok fájdalmába vagy<br />

reményébe ütközik, hanem saját magáéba.” Az irodalom és a pszichológia<br />

tudományterületei közelebb állnak egymáshoz, mint gondolnánk.<br />

E kettő kapcsolatáról, a KáPé frissen indult podcastjáról és személyes<br />

élményeiről beszélgettünk Zsidi Zsófiával, a KáPé pszichológia<br />

moduljának vezető oktatójával.<br />

Köszönőviszony – és azon túl<br />

4<br />

Habár a KáPésok egyik vezető<br />

oktatójaként ismernek, elsősorban<br />

pszichológus vagy. Mikor<br />

kötelezted el magad a szak-<br />

mád mellett?<br />

Már a középiskolában foglalkoztatott<br />

a pszichológia, az<br />

emberi viselkedés és annak<br />

mozgatórugói, viszont amikor<br />

határozottan elköteleződtem a<br />

pálya mellett, az már az egyetemi<br />

évek alatt történt. Működött<br />

ugyanis az egyetemünkön egy<br />

kortárssegítő csoport, amelynek<br />

pszichológushallgató tagjai<br />

tapasztalt szakemberek szoros<br />

mentorációja mellett már az<br />

egyetemi évek alatt végezhettek<br />

kortársakat támogató tanácsadói<br />

munkát. Az egyetem hallgatói<br />

számára biztosítottunk segítő<br />

beszélgetést, szerveztünk<br />

pszichoedukációs programokat.<br />

Rendkívül inspiráló közegben, csodálatos emberekkel<br />

dolgozhattam együtt, ezt máig az egyik legértékesebb<br />

szakmai tapasztalapomnak tartom. Nagyon jó<br />

látni, hogy ez a hagyomány tovább él, működik és fejlődik<br />

a kortárssegítés a hazai egyetemeken.<br />

Hogy indult a pályád?<br />

Szerencsés vagyok, mert a pszichológusi hivatás<br />

számos különböző szeletébe belekóstolhattam eddigi<br />

pályám során. Miután végeztem az ELTÉ-n, az imént<br />

említett kortárs tanácsadói vonalat folytattam a<br />

BME-n. Foglalkoztam pszichológiai újságírással,<br />

életvezetési tanácsadással, egyetemi hallgatók oktatásával,<br />

dolgoztam a klinikumban, de vonz a kutatás<br />

is. A pszichológiai módszerek széles tárháza mindig<br />

szolgál új lehetőségekkel, ez a szakma valóban magában<br />

rejti az élethosszig tartó tanulás potenciálját,<br />

igyekszem is élni ezzel. Eddig a gyásztanácsadás, a<br />

sématerápia, a művészetterápia módszereinek területén<br />

törekedtem gyarapítani tudásomat, jelenleg a<br />

pár- és családterápia a szakmai<br />

kíváncsiságom tárgya.<br />

Hogyan találtál rá az MCC-re?<br />

Az MCC-vel először a Roma Tehetség<br />

Program kapcsán találkoztam,<br />

és az egyetemi programrész<br />

diákjaival kezdtem<br />

foglalkozni. Akkoriban ez az<br />

MCC oktatási palettáján még újnak<br />

számított – azóta természetesen<br />

kibővült és sokat fejlődött.<br />

Ezt követően lehetőséget<br />

kaptam rá, hogy klinikai közegben<br />

is tapasztalatot szerezhessek,<br />

úgyhogy egy időre más<br />

területre kanyarodtam. Idén<br />

augusztusban lesz két éve, hogy<br />

újra az MCC-ben, azon belül is a<br />

KáPéban folytathatom a munkámat,<br />

mint a pszichológia modul<br />

vezető oktatója.<br />

Mit gondolsz, hol és miként kapcsolódik egymáshoz<br />

az irodalom és a pszichológia?<br />

Ez a két terület – bár első ránézésre egymástól távolinak<br />

tűnhet – sok ponton kapcsolódik. Ilyen a biblioterápia<br />

vagy irodalomterápia módszere, ennek<br />

egyik speciális ága, a meseterápia vagy akár az ún.<br />

narratív pszichológia is.<br />

Dióhéjban összefoglalva az irodalomterápia a művészetterápiák<br />

egyik típusa, amely az olvasmányanyagot<br />

terápiás segédeszközként alkalmazza. A<br />

módszernek két formája van: az egyik a szövegek élményszintű<br />

befogadására ösztönzi az egyént, a másik<br />

aktív alkotásra. Utóbbinál az irodalomterápia a<br />

versírást vagy a személyes történetek prózai megfogalmazását<br />

szorgalmazza.<br />

A meseterápia számomra különösen érdekes terület.<br />

Ha belegondolunk, ősidők óta az információ átadás<br />

egyik legalapvetőbb formája a történetmesélés volt.<br />

Az ember az egyszerű mindennapok eseményeitől egészen<br />

a kozmosz működését megmagyarázó mítoszokig<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 4 20<strong>23</strong>.09.04. 15:19:54


mindent történetek formájában mesél magáról és az<br />

őt körülvevő világról. Ha párhuzamot szeretnénk<br />

állítani az archaikus és a modern világ között, akkor<br />

hasonlóságot fedezhetnénk fel a mai pszichológusok,<br />

az egykori sámánok és történetmondók szerepei<br />

között. Aki valamilyen nehézséggel küzdött, az a<br />

történetmesélő bölcshöz fordult, aki egy mítosz elmondásával<br />

próbált rávilágítani a lehetséges megoldásokra.<br />

Mert az ember archetípusokból, ismétlődő<br />

motívumokból, karakterekből és eseményekből álló<br />

történeteken keresztül tanul. Ezt az alapvető hajlamunkat<br />

használja fel a meseterápia is.<br />

A narratív pszichológia szintén roppant izgalmas<br />

megközelítés, nézőpontja szerint a magunkról<br />

elbeszélt történetek adják az éntudatunk alapját.<br />

Sarkítva azt is mondhatnánk: ha meg akarjuk érteni<br />

az embert, azt érdemes megvizsgálnunk, mit és miért<br />

mesél önmagáról.<br />

A Középiskolás Programnak van több irodalmi köre<br />

is, amelyek Birinyi Flórának, a KárPit egyik szerkesztőségi<br />

tagjának ötlete alapján indultak útjukra<br />

az elmúlt évben. Lényegében itt is hasonló tevé-<br />

kenységet folytatnak, mint amit Te is kifejtettél az<br />

imént. Verseket és történeteket olvasnak fel egymásnak,<br />

majd hosszasan beszélgetnek a mű lehetséges je-<br />

lentéseiről. Mit gondolsz erről?<br />

Örömmel hallom, mert ha jól értem, akkor itt intuitív<br />

irodalomterápiás tevékenységről lehet szó. A pszichológia<br />

úgy tartja, hogy a történetek segítséget,<br />

kapaszkodót nyújthatnak az élet problémáival való<br />

megküzdés során. Az alapvető különbség egy irodalmi<br />

és egy irodalomterápiás foglalkozás között a<br />

beszélgetés fókuszában áll. Amikor irodalomterápiás<br />

céllal dolgozunk fel egy művet, sokkal inkább a<br />

történések, konfliktusok, szereplők ránk gyakorolt<br />

hatására, a kapcsolódó érzéseinkre, gondolatainkra,<br />

emlékeinkre irányul a beszélgetés, kevésbé a mű<br />

elemzésére. Nagyon remélem, hogy ezek a körök sokáig<br />

folytatják, amit elkezdtek, mert roppant hasznos<br />

tapasztalatokkal gazdagodhatnak a résztvevői.<br />

Rád melyik irodalmi mű volt nagy hatással?<br />

Gyakran a kezembe veszem Szerb Antal Utas és holdvilág<br />

című regényét, ez jut most is eszembe. Számomra<br />

ez a regény az önmagát kereső emberről szól – ismét<br />

egy kapcsolódási pont irodalom és pszichológia<br />

között. Mindannyiunk életútján vissza-visszatérő<br />

kérdések, témák bukkannak elő a történetben, mint a<br />

szabadság, az elköteleződés, a felnőttség vagy a döntés<br />

egy válaszúton. A főhőst egy különleges tükörnek<br />

tudom látni, akiben bármelyikünk magára ismerhet.<br />

A történet belső utazásra hívja az olvasót.<br />

Kérlek, mesélj arról, milyen projekted van vezető<br />

oktatóként!<br />

2022 februárjában született meg a koncepció egy önálló<br />

KáPés podcastcsatorna létrehozásáról. Hosszas<br />

tervezés és próbaadások felvétele után májusban indult<br />

el a projekt, amit KaPucsínó címmel találhattok<br />

meg az interneten. A kezdeményezés elsősorban a középiskolás<br />

korosztályt kívánja megszólítani, célja<br />

az ismeretterjesztés és az MCC által kínált lehetőségek<br />

első kézből, személyes beszámolókon keresztül<br />

történő bemutatása. Kárpát-medence-szerte vesznek<br />

részt diákok a Középiskolás Programban, szeretnénk<br />

mindannyiuk számára rálátást biztosítani, mi<br />

mindennel foglalkozik az MCC. A színes programkínálatban<br />

bárki megtalálhatja az érdeklődéséhez illeszkedő,<br />

a jövőbeli terveit támogató lehetőségeket.<br />

Bízunk benne, hogy a podcast által még több diákhoz<br />

elér a program híre.<br />

A KaPucsínó műsorszerkesztésében igazán tehetséges<br />

diákok vesznek részt, pozitív visszajelzések és<br />

értékes javaslatok érkeznek a hallgatóktól, ezeket<br />

mind igyekszünk beépíteni a projekt fejlesztésébe.<br />

Az első adásokban meghallgathattok egy személyes<br />

hangvételű interjút a Középiskolás Program igazgatójával,<br />

Wittmann Zsolttal, tájékozódhattok a nemrégiben<br />

beindult ösztöndíjprogramról, a nemzetközi<br />

tanulmányutakról, de a KárPit főszerkesztőjével, az<br />

irodalom modul vezető oktatójával, Bartusz-Dobosi<br />

Lászlóval is lebilincselő interjú készült.<br />

Kiknek van lehetősége csatlakozni vendégként vagy<br />

akár műsorvezetőként a podcasthoz?<br />

A KaPucsínót KáPés diákok készítik KáPés diákoknak.<br />

Nyitott műfaj, tehát ha valaki úgy érzi, hogy<br />

van egy eredeti adásötlete, akár vendégként is<br />

részt venne a műsorban, várjuk a jelentkezését. Ha<br />

pedig valaki kipróbálná magát műsorvezetőként,<br />

erre is van lehetőség. Az „utánpótlás kinevelése”<br />

rendkívül fontos, hiszen így fog hosszú ideig fennmaradni<br />

a projekt.<br />

Mi volt az eddigi legmeghatározóbb KáPés élményed<br />

és miért?<br />

Sok-sok élményből válogathatok, nehéz lenne egyet<br />

kiemelnem. Azok a helyzetek a legkedvesebbek számomra,<br />

amikor lehetőségem nyílik veletek, diákokkal<br />

közvetlenül együtt dolgozni. Például inspiráló<br />

eszmecserét folytatni valamely pszichológiai témáról<br />

egy klubdélután keretében, vagy együtt megtapasztalni,<br />

hogyan valósul meg egy hosszasan tervezett<br />

külföldi tanulmányút, de ide sorolhatnám a<br />

KaPucsínó projekt támogatását is.<br />

Mit jut eszedbe a KárPit őszi tematikus szaváról, a<br />

völgyről?<br />

Kedvelem az olyan irodalmi alkotásokat, amelyek egy<br />

egészen új univerzumot teremtenek. Talán ezért is<br />

jutott eszembe „Völgyzugoly”, Tolkien A gyűrűk ura<br />

regénytrilógiájának egyik helyszíne. A völgy szóhoz<br />

számomra szorosan kapcsolódik az otthon, a menedék,<br />

egy oltalmazó közeg képe, ahová szívesen visszahúzódik<br />

az ember, amikor töltekezni szeretne. Az ősz<br />

kiváló időszak arra, hogy a nyári „kifelé élés” után<br />

egy kicsit mi magunk is visszahúzódjunk a belső menedékünkbe,<br />

önmagunkra fordítsuk figyelmünket.<br />

Kemecsey Anna Viktória<br />

(Budapest)<br />

Köszönőviszony – és azon túl<br />

5<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 5 20<strong>23</strong>.09.04. 15:19:55


BIRINYI FLÓRA LILLA<br />

(Budakalász)<br />

Virágnövekedés<br />

Új levelek a régi nyárfán<br />

Az utakon olvadó kátrány<br />

Emlékezetünkben a béke vadvirág<br />

Szép helyre hozott ez az öreg, vad világ<br />

A másodperc forró és sivár<br />

A mindenség megfeszül, kivár<br />

Torony élesedik az izzó határon<br />

A távolság az, ahogyan csak most látom<br />

A jövő a vállunkon pihen<br />

Ismer minket, ő tudja, milyen<br />

A hallgatag, mély, nyáresti szeretet és<br />

A megtörhetetlen virágnövekedés<br />

Az erdő<br />

A tér tökéletessé torzult<br />

Minden sugár egy pontba mutat<br />

Csendesen lángra kap az erdő<br />

A völgyben egy nyáj pásztor után kutat<br />

PICCIANO ALISIA<br />

(Milánó)<br />

Banalitások<br />

mindig akkor felejtesz el mindent<br />

amikor a legtöbb dolog van a fejedben<br />

akkor nem vagy biztos a dolgodban<br />

amikor jól csinálod (de nem a legjobban)<br />

akkor fájóan üres a szoba<br />

amikor nincsenek benne emberek<br />

még ha fulladásig is van telve tárgyakkal<br />

akkor veszted el az emlékeket<br />

amikor széfbe akarod őket zárni<br />

akkor nem köszönsz el tőle<br />

amikor azt hiszed még fogod látni<br />

akkor nem élsz csak élősködsz<br />

amikor a spontán feled meghalt<br />

A pusztulás most feléd fordult<br />

Minden láng új rügyeket fakaszt<br />

Folytatódik az ősnövekvés<br />

Valahol egy hóhér ártatlant akaszt<br />

kÖLTÉS – a versfonó<br />

A harang éppen érted kondult<br />

Minden törzsben a vérünk alvad<br />

A parázsból új madár éled<br />

Fejfákat öntöz a hajnali harmat<br />

6<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 6 20<strong>23</strong>.09.04. 15:19:55


EKBAUER LILI CSENGE<br />

(Szombathely)<br />

mélypontok<br />

Sirius festi az eget<br />

kilépek a testemből<br />

s körberajzolom magamat<br />

lejegyzem külsőm és belsőm<br />

precíz mozdulataimmal<br />

vágom ki alakom mását<br />

melyet mint tükröt használok<br />

számvetésem óráján<br />

addig is lassan csepegnek<br />

párás életem percei<br />

kristálypoharam alatta<br />

oly' régóta gyűjtögeti<br />

figyelmetlen vagy – mondtam hogy<br />

vigyázz és mégis elejted<br />

atomjaira robban szét<br />

völgyeket rajzol kezemre<br />

csepeg a szilánkok élén<br />

s szurdokjaimban patakba<br />

gyűlik a kiborult idő –<br />

áruló karmazsin ragacs<br />

egy lakásban maradt unott délután<br />

az óra kegyetlenül ketyegett<br />

az ágyban heverészett a napi futás<br />

a péknél nem vették meg a kenyeret<br />

bűnös volt mindegyik perc<br />

ami így a takaró alatt maradt<br />

„tétlen volt lusta és hanyag”<br />

így szólt ellene a vádirat<br />

aztán jött a feljelentés<br />

és az idő védekezni nem tudott<br />

elítélték megbüntették<br />

de maradt minden a megszokott<br />

csak<br />

JANZSÓ DÁVID<br />

(Szeged)<br />

A megbüntetett<br />

idő<br />

még unottabb lett a délután<br />

az óra tovább kegyetlenkedett<br />

nem akart kibújni a takaró alól a futás<br />

a pék eladta másnak a kenyeret<br />

RÓZSA ANNA<br />

(Pécs)<br />

Zacc<br />

fölkavartam a habot a kávé tetején<br />

és rájöttem hogy nem tudok semmit<br />

hogy nem tudlak téged sem<br />

a te szemeiden már átrúgott az éjszaka<br />

és bárcsak mondták volna hogy ez nem jó<br />

nem jó hogy minden szemben szeretlek<br />

és minden karban gyűlöllek<br />

de te mindig azt kopogtad<br />

a hátamon<br />

hogy nem lehetünk rosszak<br />

egyszer talán megérted<br />

hogy csakis akkor láthatsz sírni<br />

ha a tükörbe nézel<br />

mert nem ismerted az összefolyt<br />

sorokat a szemem alatt<br />

nem tudtuk hogy mivel kezdünk mégis<br />

te voltál a hatalmasabb<br />

én inkább leültem a kávézaccba<br />

csendesnek lenni egy kicsit<br />

Őszi kesergő<br />

Meddőn álltak a szűz fák,<br />

az odúban megdöglött a bagoly.<br />

Elporladtak a tojások, mint egy marék mák<br />

szóródtak szét a földön a magzatok.<br />

Undorában fintorgott magára egy penészes alma,<br />

meglátta, mit mutat róla egy törött tükör;<br />

lyukas lett egy otthagyott kalap nyugalma,<br />

elhűlt és károgott egyet a derű.<br />

kÖLTÉS – a versfonó<br />

7<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 7 20<strong>23</strong>.09.04. 15:19:56


MELJÁN ANNA<br />

(Kecskemét)<br />

Villanyoltás után<br />

Csiklandozó, pufók kis félmondat-szirmok,<br />

szőnyegbe taposott jelzős szerkezetek;<br />

lassabban szállnak, mint elgémberedett lábamban a vér.<br />

Takaró alatt kislámpával olvasott görbe sorok:<br />

keményfedeles, tubusból kinyomott betűleves.<br />

Egy lapozásnyi lehelet libbent meg<br />

egy reklámszatyor-ördögszekeret.<br />

CSERNÁK ZSÓFIA<br />

(Kecskemét)<br />

Tűzijáték<br />

Padlásmeleg vigyor az arcán.<br />

Csavarszürke gondolataim porzanak,<br />

– minden ott kezdődött, már tudom –<br />

gitárhúron pengő gond fakad.<br />

Gombakomor pénteken,<br />

érzékeny, kipirosodott szemeim<br />

a fáradtság köveit cipelik.<br />

Azóta hordok szemüveget.<br />

Látásomat adtam volna egy látomásért?<br />

Mezítláb császkáló regények,<br />

kölcsönkért gondolatok.<br />

A tűzijáték ütemes pattogása<br />

pezsgő színkavalkáddá festi<br />

sötét, reménytelen retinaégboltomat.<br />

Molylepkeként egyszer úgyis hazatalálok.<br />

a kútra<br />

önkényes téli álmom után<br />

ez maradt belőlem csupán?<br />

a korsó<br />

A füvészkert kapuja nyitva áll,<br />

félve lépem át díszes, kolibrikék bejáratát.<br />

vagy lappang erő a szökőkútban<br />

hogy éltessen téged megújultan?<br />

Kormos kezeimben szorongatott lyukas korsó,<br />

hurcolja létezésem drasztikus hibáját.<br />

a porszag köröttem illattá erjed<br />

szívem földje szavad magjáig terjed<br />

Életem leomlott hegyének homokján,<br />

fűzfák száradt levelei közt lépkedve.<br />

törött korsómat a víz nem marasztalja<br />

szétkoptatott lepel ragad a talapzatra<br />

Becsomagolt szökőkútként, feltartott fejjel,<br />

fecskefarkú pillangók, tulipánok közt vesztem el.<br />

kÖLTÉS – a versfonó<br />

8<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 8 20<strong>23</strong>.09.04. 15:19:56


PÁLFFY KATINKA<br />

(Székelyudvarhely)<br />

Szó-katlan<br />

Szétmarcangoltad a jelentést.<br />

Mondd, mit áldozol az esztétikának!<br />

Nyelved meddő: vérpiros cseresznyét<br />

szorongató fogaid elégiája.<br />

NAGY BENEDEK MÁTÉ<br />

(Szeged)<br />

Nyugágy<br />

Mivel foltosnak látok néhány redőt,<br />

kimosom ágyneműm. Legyen ideje<br />

megszáradni, ne este kelljen vele<br />

vesződni. Legyen kész lefekvés előtt.<br />

Újrakezdeni – hányszor, de hányszor?<br />

A gondolat forrása úgyis kiapad.<br />

S ha megadtad magad, hát bátor<br />

a szókeresés, de csupán kirakat.<br />

Az ember, ha ezzel nincsen dolga több,<br />

nyugágyba egyedül heveredne le,<br />

de mi ketten is elférhetnénk bele.<br />

(Max negyven kiló lehetsz, én hatvanöt.)<br />

Takard szád, úgy énekelj zsongva dalt,<br />

siket fülekkel hallgatózz:<br />

tán elszalasztod a mai fals,<br />

dallamot képző altatót.<br />

Ne mukkanj, ne rezzenj,<br />

helyetted pillantás feleljen.<br />

Peremén állsz üveghídnak,<br />

idomtalan alabástrom.<br />

Alkoss, kússz, hisz új hang hívat,<br />

szárnyalj át a hasadáson!<br />

Láthatárod s vágyad egy:<br />

befejezni az elkezdettet,<br />

s a befejezést elkezdened.<br />

Az ágynemű a száradásra ráun,<br />

de e nyugágyas életszurrogátum<br />

a valódinál jobb lenne veled.<br />

Vidám ez! Könnyet (párnát) szárít, hogyha<br />

fekszel itt, míg más alatt összerogyna<br />

az ágy. (De egyszer össze kell rogynia.)<br />

LISZÁK LILI<br />

(Keszthely)<br />

Vakvágány<br />

Mikor elbújnak<br />

a csillagok<br />

és a felhők cinkosul sejlenek<br />

mert a mennyország mosdatja<br />

az eget<br />

mikor az elcsigázott reggelek<br />

foltozott esőpaplan alá bújva<br />

reszketnek<br />

lekacsint majd a patinás Hold<br />

s szelíd fanyar bűnbánattal<br />

minden Földre-ítéltet felold<br />

Ha kinézek az ablakon,<br />

saját szemeimet látom,<br />

némán rám vetülnek.<br />

Zavar, hogy tudják, mit gondolok,<br />

mikor vagyok egyedül.<br />

Tekintetem lassan fókuszt vált,<br />

az ő retináján át látom a külvilágot.<br />

Csendes téli este, mi egymást nézzük,<br />

páratlan.<br />

A bizalomnak nincs szemhéja.<br />

Egyszerre pislogunk.<br />

Tenyerem bizsereg.<br />

Sikítanak a sínek.<br />

Mielőtt kisiklik a vonat,<br />

feláll, én ott maradok.<br />

Két üveglap közé szorulva.<br />

kÖLTÉS – a versfonó<br />

9<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 9 20<strong>23</strong>.09.04. 15:19:57


KEMECSEY ANNA VIKTÓRIA<br />

(Budapest)<br />

Rozsdafarkú<br />

Sírkövek alatt ismerős hangok<br />

Egy fal mögé zárkózik a kikelet<br />

Kopjafák előtt vörös tollú csipeget<br />

Skarlátbordó levelek takarják a hantot<br />

Dsida sírbolt Áprily gondolat<br />

Örvendezteti a holtakat<br />

Frissen földelt fiú féltérdre borul egy<br />

anyaözvegy<br />

A sírról egy rozsdafarkú felröppent<br />

Gondolataimra olvadtam a padon<br />

Talán átnézhetnék a kőkapun?<br />

Másvilágról fúj a szél bűvölten<br />

A házsongárdi temetőben<br />

Az hazudhat csak aki lélegzik<br />

Korallhárfa<br />

Már túl voltunk a nehezén.<br />

Könnyű volt a fátyol is.<br />

Csendesen kavarták<br />

a csillagok a tótükröt.<br />

Álmokat mutattak a vízcseppek.<br />

Így akarok rád emlékezni.<br />

Fulladoztam néma szavakban,<br />

amiket ki kellett<br />

volna mondanod.<br />

A rivalló csend<br />

tavába löktél bele<br />

zsebre dugott kézzel.<br />

A tegnap láncát már rég levertem.<br />

Szárnyaim nőttek az éjvíz alatt.<br />

A kezemet fogja a mélység,<br />

kifésülte tincseimet.<br />

Korallhárfán játszott<br />

levegőbuborékok kanyarogtak az ég<br />

felé.<br />

kÖLTÉS – a versfonó<br />

Most lélegzem.<br />

Túl sötét lenne odalent,<br />

túl világos odafent!<br />

Már rég nem tartozom sehová.<br />

Árnyékból szőtt szárnyaim<br />

szikráznak a folyékony holdfényben.<br />

Öblösen zuhantam a hullámok alá.<br />

10<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 10 20<strong>23</strong>.09.04. 15:19:58


LOJEWSKI ERIKA ARINA<br />

(Bukarest)<br />

Clepsidra<br />

Homokóra<br />

Dacă toată lumea – Ha az egész világ –<br />

toată marea şi tot nisipul,<br />

az egész tenger s az összes homok<br />

ar dispărea mâine,<br />

eltűnne holnap,<br />

tu tot ţi-ai irosi timpul<br />

te akkor is elpazarolnád az időd,<br />

încercând să spargi pereţii<br />

megpróbálva eltörni a falait a<br />

clepsidrei.<br />

homokórának.<br />

Cântece de leagăn<br />

Bölcsődalok<br />

Poate că ar trebui să transformăm Lehet, át kellene változtassuk<br />

lucrurile pe care ne e greu să le spunem a nehezen kimondható dolgokat<br />

în cântece de leagăn – bölcsődalokká –<br />

nu auzim finalul,<br />

nem halljuk a végét,<br />

dar ne liniştim oricum.<br />

de mindenképpen megnyugszunk.<br />

Semnele<br />

de punctuaţie<br />

Pontozás<br />

Degeaba tot lungeşti fraza<br />

Mindhiába húzod el a mondanivalót,<br />

şi pui mii de virgule,<br />

és ezer vesszőt teszel,<br />

când e clar că semnul exclamării – amikor nyilvánvaló, hogy a felkiáltójel –<br />

din mintea ta<br />

a fejedben<br />

– cere un punct. – egy pontot óhajt.<br />

kÖLTÉS – a versfonó<br />

11<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 11 20<strong>23</strong>.09.04. 15:19:58


SZENTESI ESZTER<br />

(Veresegyház)<br />

Rétegződés<br />

„Aki szörnyekkel küzd, vigyázzon, nehogy belőle is szörny váljék!”<br />

(Friedrich Nietzsche: Túl az erkölcs világán)<br />

Dettó – hétköznapi novelláink<br />

12<br />

Hirtelen kitisztult a feje. Ellépett a korláttól,<br />

ahol eddig állt, majd maradék erejét összeszedve rohanni<br />

kezdett az utolsó busz után, ami már fél órája<br />

begördült a végállomásra. Alig tett meg pár métert,<br />

erősen köhögni kezdett, ez megállásra kényszerítette.<br />

Nekitámaszkodott egy mocskos lámpaoszlopnak.<br />

Küzdött, kétrét görnyedt, könnyes szemmel gyűrte le<br />

az újból és újból feltörni vágyó ingert.<br />

Elment sétálni. Nem azért, mert annyira ehhez lett<br />

volna kedve, hanem mert képtelen volt négy fal közé<br />

szorítva ülni. A belváros felé vette az irányt. Szeme<br />

furcsán csillogott. Nem is az utcákat látta, hanem a<br />

világ szürke vetületét. A délután lassan estébe fordult,<br />

és árnyékok temették a Napot. Nem nézett másra,<br />

csak meredt maga elé a járdára. Megállt a piros lámpánál.<br />

Ekkor tűnt fel neki először a város kihaltsága.<br />

A főtérre érve nem látott egyebet, mint kiállított<br />

műtárgyakat. Egy körben rajzok vastag üveg mögött<br />

fehér fénnyel megvilágítva. Vele szemben pedig –<br />

mint a kiállítás csodája – egy szobor. Emberi alak<br />

volt. Többnyire. Vékony lábain instabilan állt, majd<br />

csípő fölött mintha egy hullám elmosta volna a derekát,<br />

csak a bordakosara maradt. Nyakáról fodrok<br />

hullottak alá. Jobb keze természetellenesen a mellkasa<br />

előtt függött, csak egy kampós bot tartotta, a<br />

bal keze vállból oldalra hanyagul kitartva meredt.<br />

Feje helyén pedig egy ovális gömb, virágvésetekkel,<br />

a tetején, mint a cápauszony, egy háromszög alakú taréj.<br />

Tartása helytelen, mintha mindjárt fejjel előre<br />

zuhanna a férfi lábai elé. Árnyéka mint egy groteszk<br />

keresztre feszített Jézus nyúlt el a betonon.<br />

Nem mert közelebb lépni hozzá, inkább körbejárva<br />

szemügyre vette a többi műtárgyat. Az első képen egy<br />

mezítelen női test volt láncokkal egy rozoga székhez<br />

kötözve. Fehér bőre, mint a porcelán, szőke haja védtelen<br />

vállára omlott. Arca nem volt, nem látszódott a<br />

mértéktelen kín, amit átél. Noha nem színeződött el<br />

a bőre, látszott, hogy a láncok a húsába vájnak, majd<br />

kiserken a vére. A férfi biztosra vette, hogy bársonyvörösre<br />

festené a fehér rajzlapot.<br />

A következő képen is női alak kuporgott egy maroknyi<br />

szalmán, felette a beszakadt tető, mint a porcukor,<br />

vékony rétegben hó fedett mindent. A nő egész<br />

testében remegett, bőre ugyanolyan fehér, testén a<br />

megpróbáltatások ellenére sem látszódott semmilyen<br />

sérülés. Arca ugyanúgy tátongó űr, mint az előző<br />

rajzon.<br />

Ahogy haladt sorra, ugyanazt az alakot látta, csak<br />

a helyszín változott, hol lámpaoszlophoz volt bilincselve<br />

a nő, hol ágyban feküdt tehetetlenül, hol<br />

csak a rideg téli utcán menekült egymagában a láthatatlan<br />

veszély elől. Vonásai hiányában is egyértelmű<br />

volt: retteg.<br />

A férfi körbesétálva visszaérkezett a szoborhoz.<br />

Amint rátekintett, nyugtalanság fogta el. Csak meredt<br />

a hideg vasöntvényre, mígnem a látvány meghátrálásra<br />

kényszerítette. Megfordult, és szapora<br />

léptekkel a zebrához sietett. Szuszogva állt meg,<br />

próbált nyugodt maradni. Ekkor árnyéka ketté vált.<br />

A csontos kéz, a hosszú hegyes ujjak, a gömbbé korcsosult<br />

fej. Szívverése felgyorsult, és a piros lámpával<br />

többé mit sem törődve átrohant a zebrán. A sétálóutca<br />

tömegébe vetődve próbált beolvadni az emberek közé,<br />

futtában meglökött egy nőt, annak nyakáról lehullott<br />

a selyemsál. Egy fültől fülig érő vágás torzította<br />

el a kecses nyakat, a sebből gyöngyházszínű<br />

nedvesség szivárgott. A nő ráemelte üres szemgödreit.<br />

Tekintete nem volt, koponyájának két ijesztő<br />

völgye mégis megrémítette a férfit, aki megbénulva<br />

hátralépett kettőt. Rátaposott egy másik ember lábára,<br />

hátrafordult, hogy elnézést kérjen, de torkára<br />

forrtak a szavak. A mögötte álló alak veretes franciasággal<br />

ráordított, majd mintha mi sem történt volna,<br />

csupasz koponyáján megigazította a cilinderét,<br />

és csontjait zörgetve továbbállt.<br />

A férfi rohanni kezdett. Már nem érdekelte, kit<br />

lök meg, nem kért elnézést, hátra sem fordult. Csontos<br />

kezek kapkodtak utána, feslett öltönyös alakok<br />

ugráltak félre az útjából. A forgatag pedig csak nőtt<br />

körülötte. Indák csavarodtak a lábára, a macskaköves<br />

utca felszakadt, és mindenfelé törmelékdarabokat<br />

köpködött magából. Hasra esett, de adrenalintól<br />

hajtva, kezével fejét védve tovább kúszott, majd<br />

talpra állt, és rohant.<br />

Mocskosan, porosan ért fel a völgyhídra. A hegyek<br />

körülötte mintha fölé hajolva össze akarnák préselni.<br />

Lenézett a mélybe. Átmászott a korláton, és már készen<br />

állt, hogy magát a mélybe vesse, amikor szempillái egy<br />

pislogást követve elpusztították a világot. Körülötte<br />

a szilánkokra tört üveghegyek szánalmas maradványai<br />

árválkodtak. Reszketni kezdett, és minden erejét<br />

összeszedve ugrani kívánt. Ha tehette volna, még meg<br />

is löki saját magát. Szorosan behunyt szemmel már rimánkodott<br />

a halálért, de izmai, melyek eddig a veszély<br />

elől menekítették, most cserben hagyták.<br />

Tenyere izzadtan markolta rozsdás zöld korlátot.<br />

Teste elernyedt. Csendesen zokogva mászott vissza a<br />

biztonságot adó hídra, és leroskadt a földre. Gyenge<br />

volt, mint egy ázott levél. Nem kap feloldozást.<br />

A halálon túl is követni fogják a démonjai, hiszen<br />

másnak nincsen velük dolga, nem ehhez a világhoz<br />

kötődnek. Ezek az ő félelmei, ő szülte és ő is nevelgette<br />

őket.<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 12 20<strong>23</strong>.09.04. 15:19:59


Négykézlábra állt, és úgy tornázta föl magát lépésről<br />

lépésre. Amikor rászánta magát, hogy szembenézzen<br />

a lelkét kívánó áradattal, csak a csendes<br />

tájat találta maga körül. Újra a korláthoz állt, és<br />

bámult a semmibe. A hegyek üdén zöldelltek körülötte,<br />

a lemenő nap utolsó sugarai narancssárgára festették<br />

az alatta folyó Séd patakot.<br />

Hirtelen kitisztult a feje. Ellépett a korláttól,<br />

majd maradék erejét összeszedve rohanni kezdett az<br />

utolsó busz után, ami már fél órája begördült a végállomásra.<br />

Alig tett meg pár métert, erősen köhögni<br />

kezdett, amely megállásra kényszeríttette. Nekitámaszkodott<br />

egy mocskos lámpaoszlopnak. Küzdött,<br />

kétrét görnyedt, könnyes szemmel gyűrte le az újból<br />

és újból feltörni vágyó ingert. Megtántorodott, szemei<br />

előtt elmosódott a világ. Fényt látott, emberek<br />

ordítottak, de nem fogta fel, hogy mit. A fény vakítóvá<br />

vált. Egy kemény test csapódott neki, üvegszilánkok<br />

repültek körülötte, véresre vágva teste minden<br />

apró szegletét. Elemelkedett a földtől. Egy pillanatra<br />

repült, érezte, ahogy a teste súlytalan. Ez lenne<br />

hát a vége? Ez a fájdalommentes máglya, ez a puha<br />

lepel? Az aszfaltba csapódott a teste.<br />

Kinyitotta a szemét. Az ágy alatt lapuló porcicákat<br />

és a fél pár, valaha fekete, de a rárakódott portól<br />

már szürkének látszó zoknit figyelte. Megdörzsölte<br />

a halántékát. Mindene sajgott, amikor lezuhant az<br />

ágy és a komód közé.<br />

HEGYI LILI GERDA<br />

(Veszprém)<br />

Félpercesek<br />

Nyitott könyv<br />

Mindig egy padon látom a parkban. Egyedül. Annyi<br />

története van, de olvasója egy sem. A bőrkötés már rég<br />

nem új, mintha pár elbeszélés közé a por is beült volna.<br />

A pergamenszerű oldalak peregnek, néhány már el<br />

is porladt. Pedig ha valaki megszólítaná, ömlenének<br />

belőle a történetek, a görnyedt gerinc büszkén feszesebbre<br />

húzná magát. De amíg ez nem történik meg,<br />

ül magányosan a nagymama, mint egy padon felejtett,<br />

félig olvasott, nyitott könyv.<br />

Paletta<br />

Szeretnénk a festmény részei lenni, de mindig lenne<br />

olyan, aki felrúgná az elvárt kompozíciót. Ezért<br />

keveredünk. A mélykékből és az illatos sárgából hamar<br />

lesz megnyugtató zöld. Az íriszkék és a haragos<br />

piros hirtelen püspöklilává változik. Folyamatosan<br />

új színek jelennek meg és tűnnek el. Így lesz végül<br />

a hatalmas vásznon egy szürke, ömlesztett társadalompaca.<br />

A levél<br />

Remegett, amikor végre a kezébe fogta a levelet. Hányatott<br />

sorsa volt. Mintha csak az őszi dér ropogott<br />

volna az összeszáradt levélen. Sárga színe alatt vékony,<br />

vészjósló vérerek húzódtak. Úgy ölelték körbe<br />

az apró vörös szálak, mintha el akarnák fojtani az<br />

utolsó leheletét is. A szélét mintha megégették volna,<br />

barna és kormos volt. A hölgy megfeszült, – „Minden<br />

baljós jel ellenére, még élek” – olvasta a gyűlölt<br />

katonai pecsét mellé remegve vésett sort.<br />

Dettó – hétköznapi novelláink<br />

13<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 13 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:00


ARANYI PANNA<br />

(Szekszárd)<br />

Köd a körmöm alatt<br />

Nedves alattam a talaj. Meztelen talpamhoz fűszálak<br />

tapadnak, lassan a bőrömbe olvadnak. Kábító illatuk<br />

a sejtjeimbe mar. Nem látom a fák tetejét sem. Karcoló,<br />

éles csúcsukat csepegő köd fedi. Már a hajamba is<br />

elkezdett beleragadni, s egészen közel, a nyakamhoz<br />

simulni.<br />

A napfény is olyan bizonytalan ma. Mintha remegne.<br />

Az is lehet, hogy már nem is a Nap süt odafenn olvadozva<br />

az égen. Minden homályos. Gyöngyvirág simul<br />

belülről a bokámhoz. Csókot lehel a kék erekre.<br />

Tétova léptekkel haladok előre. Azt hiszem, előre,<br />

de már mindenem ragad a levegőtől. Tele van a vérem<br />

édeskés oxigénnel, lehet, már a fejembe szállt. Recscsen<br />

mellettem a bokor. Kipotyog belőle pár különös<br />

bogár. Páncéljuk, mint egy-egy ékkő, ahogy a földre<br />

hullanak, majd a lábujjaim felé másznak apró, fekete,<br />

ízelt lábaikkal. Egyikük, amelyik sötétzölden csillog,<br />

felborul. Megcsúszik a vizes talajon, s hat lába<br />

már az ég felé kapálózik. Senki sem jön vissza érte.<br />

Én pedig megyek tovább.<br />

Egyre csak sűrűsödik, csomósodik előttem az erdő.<br />

Magába csavarodik, kibomlik, szálakká lesz, majd sötétté.<br />

Állandóan mozog, és tudom, hogy már nem fogom<br />

megtalálni a kijáratot. Talán már nem is keresem.<br />

Elveszett a hangtalan lépteimben, a testemet színező<br />

véraláfutásaimban, a halántékomon csorduló verejtékcseppekben,<br />

a körmeim alá szoruló nedves sárban.<br />

Melegem van. Mintha minden porcikám kínzóan<br />

lassan átforrósodna a fülledt levegőben. Mégis<br />

ahogy tántorgok egyre mélyebbre a végtelen zöldben,<br />

megfagynak körülöttem az élénk virágok. Megállok és<br />

látom, amint a gyönge szirmok jégbe borultak, állnak<br />

az időben. Már nem hiszek a saját szememnek. Óvatosan<br />

megfogok egy loncot, és ahogy felemelem, az apró<br />

szirmokon megreped a jég. Kezemre potyognak a szilánkok,<br />

édes enyhülést hoz bőrömön a karcoló hideg.<br />

Száraz cseresznyefa törzsén halvány karcolásnyomok<br />

látszanak. Két betű, giccses szívkeretben. A<br />

haldokló fán már elmosódott az írás. Már nem látom,<br />

kié áll az enyém mellett. Már nem emlékszem, kivel<br />

karcoltam bele azon a kopottas tavaszon, mikor rózsaszín<br />

szirmok hullottak fentről a hajunkba. A feledésé<br />

lett az arca, a hangja, ahogy a fülembe súgott,<br />

az állandóan utánam kutató kezeinek érintése, amely<br />

után évekig epekedtem.<br />

Ahogy folytatom az utam, a köd egyre szorosabban<br />

tekeredik körém, érzem, ahogy a nyakam szorongatja,<br />

s vonszol egyre mélyebbre önmagába. Ujjaim közé<br />

simul, fogja kezem, keserű érintéssel cirógatja testem,<br />

s közben elnyeli alólam a zöld füvet, a rügyező<br />

fákat, a virágokat, és felemészti azok édesen csordogáló<br />

illatát. Kettesben maradok vele, majd mintha<br />

lassan én is eltűnnék a sűrű szürkeségben.<br />

Keserédes emlékek buknak fel a torkomon. Puha<br />

érintések, édes, szirupos nevek, zengő kacajok, majd<br />

ujjak nyoma a karomon, karmolások, sértő szavak íze<br />

a számban, birtokló tekintetek a fogaim közt. Egyre<br />

csak gyűlik bennem ő maga, az övé leszek minden<br />

ízben. A pániktól és a hirtelen beállt vakságtól<br />

elvesztem az előrét és a reményt a mozdulataimban.<br />

Kezdem megadni magam, sebeimből könyörgő vér fakad,<br />

éltetve, vörösre színezve körülöttem a ködöt.<br />

Csak pereg az idő, és sokáig mintha a homokszemek<br />

csak kifelé folynának a homokórából, céltalanul.<br />

Aztán hirtelen átszakítja a burkot a széltől zizegő,<br />

harmatos fű, kacsintanak rám újra bokámnál a<br />

virágok, bogármenet csordogál a felsejlő ösvényen.<br />

Mintha lassan tisztulna az erdő, s vele tisztulok én<br />

is a rám nehezedő emlékektől, melyeket a patak magával<br />

mos, és elviszi a messzeségbe. Majd ahogy a Napot<br />

lecsorogni látom a fák törzsén, észreveszem, hogy a<br />

köd is felszállt.<br />

Dettó – hétköznapi novelláink<br />

14<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 14 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:00


RÓZSA ANNA<br />

(Pécs)<br />

Szakirodalom<br />

A verset kifeszítik egy asztalra, és megcincálják. Ez<br />

lenne a mai feladat, viszont a munka érdemi részéig<br />

még nem jutottak el.<br />

Két férfi foglal helyet a szürke szobában. A hórihorgas<br />

és már jócskán őszülő, szakállas úr köhögése<br />

vagy hümmögése néha megzavarja a csendet. Úgy<br />

röpködnek körbe ezek az apró zajszilánkok, mintha<br />

kicsi kis legyek lennének.<br />

A fiatal férfi apróra húzott szemekkel és felhős<br />

hajával azonban meg se mukkan. Mintha még a lélegzetét<br />

is ajtófélfára szegezték volna, agárszerű pózba<br />

fagyva ül, hosszan kinéz az ablakon, és vár. Még ő<br />

sem tudja igazán, mire.<br />

A komor és szorongó pillantások lassanként<br />

rászáradtak a falakra, puha és hártyás réteget vontak<br />

a benttartózkodókra. A vers mintha semmit nem is<br />

érzékelt volna a körülötte folyó sandítás-párbajból<br />

vagy a percről percre nagyobb komorságba bukó szobából.<br />

Ha az ember nagyon fülelt volna, talán még egy<br />

lustán nyöszörgő hegedű muzsikáját is meghallhatta<br />

a távolból.<br />

Kezdetben kövér nevetéscseppek repkedtek az aprócska,<br />

lány formájú vers körül. Nehéz volt bírni<br />

vele.<br />

„Ömlengő, romantikus művek, csak a baj van velük”<br />

– gondolta a már hosszú évek óta a pályáját taposó<br />

férfi.<br />

A csendes alak viszont csak a versleányka szemébe<br />

tudott bámulni, érezte, ahogy elveszti és újra megtalálja<br />

a saját gondolatait. Annak ellenére, hogy a<br />

vizsgálat a legnagyobb rendben folyt, néma csendben,<br />

a fejében hangzavar uralkodott. Magával akarta vinni<br />

a verset, dédelgetni, és megmutatni a világnak,<br />

hadd ugorjanak egymás karjaiba. Nem értette teljesen<br />

a kipárolgó érzéseket, amelyek a kislány betűruháján<br />

vagy tintás körmein pihentek, de úgy gondolta,<br />

neki személyesen kellene ezeket védelmeznie. Mégsem<br />

nyitotta ki a száját egy milliméterre sem, képtelennek<br />

érezte magát a beszédre.<br />

Már senki sem tudta igazán, mióta is folyik a vers<br />

elemzése, amikor hirtelen leírhatatlan dolog történt.<br />

– Te, ott a széken! – szólalt meg a versleányka<br />

egyeneses a fiatal férfi szemébe bámulva. – Olyan<br />

Tétova ódás a tekinteted. Mondd csak, ezt gyakorolni<br />

szoktad?<br />

Majd nemes egyszerűséggel visszahanyatlott a<br />

szemlélő asztalon heverő papírra.<br />

Olyan hirtelen lett néma csönd, mintha csak parancsszóra<br />

jött volna. A magas, szakállas urat majd<br />

megütötte a guta, hallatlan dolog, hogy egy vers beszélni<br />

kezdjen, ráadásul ilyen sületlenségeket!<br />

– Belőlem nem csinálnak itt bolondot! Beszélő<br />

vers! Mi lesz a következő? Táncoló szonett? – süvöltötte,<br />

majd fölkapta irattáskáját, jegyzeteit, szakkönyveit<br />

és tanulmányait, és fölháborodva kiviharzott<br />

a kis szobából.<br />

Az újonc csak ült tovább a székén, és belebámult<br />

azokba a hangos szemekbe.<br />

Ahogy telt az idő, lassan, de biztosan, mintha robotpilóta<br />

irányítaná, a lábai kivezették a szobából.<br />

Nem egészen értette, hogyan, de kiért az épületből,<br />

még az utcát is megtalálta. Fehér zaj töltötte ki a<br />

lényét, úgy fordult lassan balra, a megszokott hazafelé<br />

vezető útra. Elhatározása eddig tarthatott,<br />

mert nemes egyszerűséggel inkább leheveredett az<br />

útszélre. Szíve hangosan verte a megszokott ritmus<br />

gyorsított változatát. Nem érték utol egymást fejében<br />

a gondolatok, mintha minden érzelem egyszerre<br />

tolongott volna a mellkasában.<br />

Észre sem vette, hogy időközben az izgága szél kirepít<br />

egy papírlapot az ablakon, amely egyenesen a<br />

háta mögött landolt a járdán.<br />

– Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem<br />

rejtett csillagrendszerét – szólalt meg egy hang a<br />

háta mögött.<br />

Megfordult.<br />

Egy lány állt mögötte hosszú fehér ruhában.<br />

Annyi mindent akart hirtelen mondani, de egyetlen<br />

hang sem jött ki a torkán. Azok a hangos szemek<br />

teljesen betöltötték minden érzékszervét.<br />

Dettó – hétköznapi novelláink<br />

15<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 15 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:01


PÁLFFY KATINKA<br />

(Székelyudvarhely)<br />

Képpel írott antológia<br />

Öt óra negyvenhárom. Kereken tizenhét perccel hamarabb<br />

érkeztünk, így éppen elértük a bejárat előtt<br />

lézengő bizonytalanságot. Próbáltunk szóba elegyedni<br />

vele, de ő mindig csak kérdezett. „Nem jöttetek<br />

túl korán?” – érdeklődött, de egyikünk sem tudta<br />

a választ. Mivel nem talált bennünket megfelelő<br />

beszédpartnernek, rövidesen ő maga is elhallgatott.<br />

Pillanatnyi csend után egy zöld, rövidujjú inget<br />

viselő ifjú suhant be előttünk a magasra nyúló,<br />

egyszerű faajtón. Ekkor már a bizonytalanságnak is<br />

indulnia kellett, biztosan késésben volt. Mi pedig<br />

megkönnyebbülten követtük az imént beviharzott fiatal<br />

fiút.<br />

Lépcső, három emelet.<br />

Terem, három szoba.<br />

Az elsőből a másodikba, onnan a harmadikba nyílt<br />

bejárat. Az ilyen tárlatokon tilos a sietség. Itt mindenki<br />

köteles ráérni, szükséges esetben kikölcsönözni<br />

idejét a jövőtől. Hogy ezt minden belépő tudomására<br />

hozzák, csupán egy-egy átjárási lehetőség<br />

van a szobák közt.<br />

Erre a napra pedig három teremre elegendő időmilliomos<br />

jutott.<br />

A fehérség súlya alatt roskadozó falak fellélegezve<br />

vették hátukra a színektől, alakzatoktól hemzsegő<br />

képeket és a teret megformáló szobrokat. Sokan<br />

mégis úgy döntöttek, újabb formákat alkotnak, így<br />

hol kisebb, hol nagyobb körökbe tömörültek a jelenlévők.<br />

Némelyikben ismerős arcok szakították meg<br />

az idegenek láncát, máshol pedig az ismeretlen ábrázatok<br />

tartalmaztak már sokszor látott vonásokat.<br />

Otthonos illúzió.<br />

Mi kívül álltunk a körökön, s az alkotásokra vetettünk<br />

néhány pillantást. Vizsgáltuk őket, s ők<br />

minket. Látványvilágot cseréltünk és gondolatokat.<br />

A sötétlila misztikusságáért cserébe zöld lélektükröt<br />

kaptak, a vasszürke négyzetekért a ruhaszövet<br />

meggyszínét.<br />

A perifériára szorult művekkel való alkudozástól<br />

elmosódtak a környező ingerek. A temérdek hangfoszlány<br />

tompa zúgásnak hatott. Mintha egy távoli<br />

domb tetejére költöztek volna az egyébként legfeljebb<br />

egy méter távolságra lévő emberek. S idelent, a<br />

domb lábánál aligha lehetett kivenni, miről is folyt<br />

a csevej odafent.<br />

Miután mind a három szobát kellő izgalommal átfésültük,<br />

visszatértünk a középső terembe. A tömeg<br />

többnyire egyenletesen oszlott el a helyiségek közt,<br />

s most mindenki a megnyitó beszédet várta.<br />

„Üdvözlöm a tisztelt jelenlévőket…”<br />

Az illedelmes távolságtartással átszőtt, ám szívélyes<br />

szavak felfrissítették a térben megrekedt meleg<br />

levegőt. A könnyeden repdeső hangok párakapukat<br />

alkottak a végtelen tömeg felett, s mi csendes áhítattal<br />

ittuk az elhangzó mondatokat. Minden szó kiemelt<br />

bennünket, alkudozókat a domb aljáról, s egyre<br />

feljebb szálltunk minden megszólalóval, mígnem<br />

teljesen megszűnt a köztünk terpeszkedő magasságkülönbség.<br />

Egy pillanatig mindenki ugyanazt hallotta,<br />

s ugyanarról beszélt. Alkotók és alkotások.<br />

Miután az utolsó tapsvihar is felszáradt, mi is<br />

ráérősen oldalogni kezdtünk. Az első szobában már<br />

egy ideje nagyobb volt a zsivaj, így a távozók – köztük<br />

mi magunk is – kaphattak egy kis szeletet ebből<br />

a fesztelenségből, búcsúajándék gyanánt.<br />

Háromszobás terem.<br />

Háromemeletes lépcső.<br />

Éppen időben érkeztünk, így a bejáratnál még elértük<br />

a mindig rohanó képzeletet.<br />

Dettó – hétköznapi novelláink<br />

16<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 16 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:01


GALLYAS GEORGINA<br />

(Kecskemét)<br />

Délibáb<br />

Amióta eltávolodtunk egymástól, az egész megváltozott.<br />

Te egyre csak távolodsz, és már nem látom alakod<br />

kitűnni a horizonton. Érzem vénáimban hiányod,<br />

ahogy mardossa belülről a testem.<br />

Otthon, rúzs-vörös sapkád az ágyamon hever. Utánad<br />

hajítom. Ha itt lennél, látnám a szemedből kifutó<br />

könnycseppeket. De így csak a sajátjaimat láthatom.<br />

Ahogy a bánat és a harag két lábamnál fogva húznak<br />

le a mélybe, érzem, elfogy a levegő. Fuldoklom.<br />

Talán, ha nem löklek le, még most is velem lennél. Az<br />

én hibám.<br />

Mi lett volna, ha…<br />

Lepereg előttem a történet. Nem fordulsz vissza,<br />

hogy kiments. Nem nézel vissza, hogy megbizonyosodj.<br />

Még élek.<br />

Panoráma<br />

A susogó szél mérgében veri a fák ágait. Felocsúdok<br />

a hajnali madarak dalára s a sok kis kerti neszre.<br />

Látom a templom toronyóráján, hogy korán van még.<br />

Egy hórihorgas fenyő kitűnik a téglaüres alföldi<br />

tájból. Az egyetlen fa, ami itt van, s nem ott, arrébb<br />

a mélyben. Kicsit kopár. Megtépázta a tegnapi vihar.<br />

Meg öreg is szegény. Tele van szomorúsággal kívül,<br />

belül. De én így szeretem. Kopáran. Öregen. Betegen.<br />

Szomorúan.<br />

Alatta heverve látom varázsát. Olyan szimmetrikus<br />

az a csöppnyi lombkorona rajta. Tűlevelei úgy<br />

illeszkednek egymáshoz, mint egy hópehely szirmai<br />

az ablaküvegre. Az ég kékje kikandikál ágkarjai közül.<br />

Látom a bárányfelhőket. Fogfehérek, nem rideg<br />

szürkék, mint a szomorú viharfelhők. A Nap zseblámpájának<br />

fénynyalábjában egy-egy tűlevele szinte<br />

felvillódzik.<br />

Minden összeáll. Így a végén teljes a kép. A fenyő,<br />

a felhők, a Nap. Csak még szebbé teszik az utolsó panorámámat<br />

a koporsómból.<br />

Dettó – hétköznapi novelláink<br />

17<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 17 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:02


A színház<br />

lényegében vers<br />

A színház és a film az irodalomnak olyan határterületei, amelyek<br />

úgy egészítik ki egymást, hogy közben önmagukban is megállnak.<br />

Pozsgai Zsolt Balázs Béla-díjas drámaíróval, színházi<br />

és filmrendezővel, forgatókönyvíróval beszélgettünk.<br />

Mikor és miért kezdett el érdekelni a színház? Miben<br />

nyilvánult ez meg?<br />

ChillArt - az irodalompszichológiai szálazó<br />

18<br />

A színházhoz általában az emberek a versen keresztül<br />

jutnak el, például amikor általános iskolások vagy<br />

középiskolások szavalóversenyeken lépnek fel, vagy<br />

írnak. Én azon túl, hogy verseket mondtam, már egészen<br />

kisiskolás koromban írni kezdtem, és alkalomadtán<br />

ezek megjelentek az akkori Pajtás című újságban.<br />

Azért is fontos ez, mert a színház lényegében vers. Hiszen<br />

mindkettő ugyanúgy összeránt bizonyos dolgokat<br />

pár szóba vagy pár órába. A színház is sűrít és tömörít,<br />

ezért a verstől könnyebb eljutni a színházig. Mi a Nagy<br />

Lajos Gimnáziumban Pécsett tanárral és tanár nélkül<br />

is csináltunk színházat. Ez sokáig elkísért bennünket.<br />

Említetted, hogy miként fonódott össze a színház és az<br />

irodalom az életedben. Ez most hogyan valósul meg?<br />

Ha drámát írok, akkor azt úgy teszem, hogy látom magam<br />

előtt a megvalósítását, tehát meg is rendezem. Viszonylag<br />

kevesen vagyunk így. Általában van egy író,<br />

aki úgy gondolja, hogy drámában fogalmazható meg a<br />

mondandója, de ehhez szüksége van egy intézményre,<br />

egy rendezőre, aki lefordítja ezt a színház nyelvére.<br />

Mivel a pécsi színházban nőttem fel, nekem erre nincs<br />

szükségem. Úgy írom a darabot, mint aki meg is rendezi,<br />

ezért a legtöbb darabomat én állítom színpadra.<br />

Ugyanakkor nagyon szeretem, ha más, tehetséges fiatal<br />

rendezők előveszik a darabjaimat, és teljesen máshogy<br />

közelítenek hozzá, mint én. Hiszen egy drámának mindig<br />

az az érdekessége, hogy többféle formában lehet<br />

színpadra állítani.<br />

Mit készítesz szívesebben: színdarabot vagy filmet?<br />

Amikor két ember lelki tusája érdekel, akkor inkább<br />

a színházat választom. Ha úgy látom, hogy van egy témám,<br />

amit nem tudunk a színházban megvalósítani, mert<br />

olyanfajta eszközrendszer kell hozzá, akkor nyilván<br />

filmben gondolkozom. Amúgy a film ugyanolyan szintézis,<br />

mint a dráma vagy a vers, ugyanúgy tömörít. Hiszen<br />

két óra alatt a moziban egy életet, vagy éveket, akár<br />

csak egy éjszakát látunk. Tehát rokonműfajok.<br />

Viszont filmekből is szoktak színdarabokat készíteni,<br />

és fordítva. Tehát e kettő közt sincs olyan nagy eltérés,<br />

mint amilyennek látszik. Szakmailag tudni kell,<br />

mi az, amit az egyikben vagy a másikban másként kell<br />

csinálni. Például egy filmben tönkreteszi a rendszert,<br />

ha színpadi dialógusok hangzanak el. Bár mostanság a<br />

színházban egyre több filmes elemet használnak a rendezők<br />

– ledfalakat, vetítéseket –, de ha túlzásba viszik,<br />

akkor ez pont a színház lényegét öli meg. Tehát erre az<br />

egyensúlyra figyelni kell. Az viszont nagy tanulsága a<br />

kornak, hogy amikor megjelent a mozi, azt mondták, hogy<br />

a színháznak vége. De ez nem történt meg, és nem is fog<br />

megtörténni soha. Hiszen azt, hogy ülünk egy színházteremben,<br />

és a színészek karnyújtásnyira játszanak tőlünk,<br />

nem lehet a filmvásznon visszaadni.<br />

Melyik volt az a film/színdarab, ami a legtöbb hullám-<br />

völgyet okozta a készítés során? Melyek voltak az ezzel<br />

kapcsolatos nehézségek?<br />

Az írást, a rendezést játéknak gondolom, amit nagy élvezettel<br />

csinálok. Ezt egyébként sok színész meg is<br />

jegyezte. Legutóbb Stohl András mondta, hogy olyan<br />

vagyok, mint egy gyerek a játékboltban. Mindennek<br />

örülök, és mindent meg akarok csinálni. Nekem nincsenek<br />

olyan nehézségeim, amikről most itt beszélhetnénk.<br />

De hogy mindez így alakuljon, annak egy nagyon<br />

komoly feltétele van: tehetséges emberekkel kell<br />

körbevenni magunkat. Ragaszkodni szoktam ahhoz a<br />

csapathoz, amelyikről tudom, hogy önállóan gondolkodik<br />

és kreatív. Ha úgy látják, hogy a tehetségüknek<br />

az adott színdarab fekszik, akkor kizártnak tartom a<br />

valódi nehézségeket. Viták azok lehetnek, de az maga<br />

Fotó: Fekete Mária<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 18 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:02


a játék része. Ezért minden művet, amit létrehoztam,<br />

boldogságnak éltem meg.<br />

Habár nem nehézségként éled meg, de az újdonságok mi-<br />

att lehet-e minden új művedet kihívásnak nevezni?<br />

Persze, minden újabb gyermeket lehet annak tekinteni.<br />

Hiszen ezek tulajdonképpen megszületett gyermekek,<br />

és ebben a relációban minden műnek megvan a születése,<br />

a maga gyermekkora és további növekedése. Ezek<br />

mindig új és új kihívásokat jelentenek. Van például<br />

egy lassan húsz éve írt darabom, a Liselotte és a május<br />

– ezt a világon tizennégy nyelven adták elő, most<br />

éppen a kínai bemutatóra készülünk. Az ebből készült<br />

előadást Pesten is háromszor rendeztem meg, és minden<br />

alkalommal új kihívásként éltem meg, hiszen más volt a<br />

színészek személyisége, a helyszín és a díszlet is.<br />

Amikor ellátogatsz egy másik színházi kultúrába, ahol<br />

nyilván nem pont úgy rendezik meg a darabodat, ahogy<br />

te tetted volna, az milyen érzés?<br />

Nagyon szeretem a kelet-európai színházat, tehát a románt,<br />

a bolgárt és a többit. Sokkal jobbak szakmailag,<br />

mint a nyugati színházak, akiknél igazából nincs megújulás.<br />

Romániában most éppen hat darabomat játsszák.<br />

Mindegyik kifogástalan, és mindegyiket nagy öröm<br />

volt látni. És engem igazolnak, mert sokáig műsoron<br />

tartják őket. Ha nyugat felé kell fordulni, akkor szívesebben<br />

rendezek inkább én. Eddig minden helyen azt<br />

láttam, hogy a darabom érvényes, tehát nem volt semmi<br />

olyan, amit ne lehetne vállalni.<br />

Honnan merítesz ötletet a műveidhez?<br />

Olyan fantasztikusan gazdag az életünk, hogy téma az<br />

mindig van. Megy az ember az utcán, és mindig talál<br />

valamit. Lehet egy metrólépcsőn szembejövő nő szemében<br />

látni egy történetet, újságban érdekeset olvasni,<br />

vagy olyat is meg lehet írni, ami velem történt meg,<br />

mégis érvényes lehet több embernek is. Rengeteg impulzust<br />

kapunk. Elég ránézni az internetre, és már van<br />

száz ötletünk. A legújabb munkám úgy született, hogy<br />

láttam, hogy az M5-ösön két évvel ezelőtt kergettek<br />

egy migránsokkal megtömött kisbuszt, ami balesetet<br />

szenvedett, és szinte mindenki meghalt benne. Kivéve<br />

egy afrikai terhes nőt, aki kirepült az első ablakon,<br />

elvergődött egy tanyáig, és ott megszülte a gyermekét.<br />

Idáig tart az igaz történet. De ha van ott a tanyán egy<br />

idős, magányos tanyagazda, aki be akarja őket fogadni,<br />

mint lányát és unokáját, szembesülnie kell azzal, hogy<br />

teljesen más az életük. Ez már egy film.<br />

De nagyon szeretem azokat a történelmi témákat is,<br />

amelyekből kiderül, hogy az ember sohasem volt alapvetően<br />

más, mint ma. Csak a körülmények változtak,<br />

maga az ember nem.<br />

Volt-e olyan alkotó, aki nagy hatással volt rád?<br />

Szerintem lehetetlen úgy alkotni, hogy az embernek<br />

nincsenek mesterei. Egy mesternek nem az a lényege,<br />

hogy úgy kell fogalmazni, vagy olyan műveket kell<br />

létrehozni, mint ő, hanem az, hogy mérce legyen. Azt<br />

az igényszintet kell produkálni, amit ő is természetesnek<br />

vett, és semmiképpen sem szabad az alá menni.<br />

Ezek a mesterek általában idősebbek, meghalnak, de az<br />

igényszint megmarad. Az első munkáimat Tüskés Tibor<br />

olvasta, véleményezte. A mai napig ott van egy könyve<br />

a polcomon, amin az arca van a borítón, hogy soha ne<br />

felejtsem el, mi az a minőség, amire törekednem kell.<br />

Minden KárPit szám egy tematikára épül. A mostani<br />

lapszámunknak a völgy a hívószava. Milyen asszociá-<br />

cióid vannak ezzel a szóval kapcsolatban?<br />

Használhatjuk ezt a szót az életünkre, hogy mikor kerülünk<br />

völgybe vagy csúcsra – ez egy negatív tartományt<br />

jelent, hiszen akkor lent van az ember fizikailag<br />

vagy szellemileg. Ha azt mondjuk, hogy a völgy egy<br />

természeti környezet, akkor az megnyugvást jelent két<br />

kihívás között. Mert ha az ember megy az életben, és<br />

ott vannak a hegycsúcsok, előbb-utóbb megunja őket,<br />

vagy lezuhan. De ha két hegycsúcs között van egy völgy,<br />

aminek a végigjárásával kiélvezheti azt az időt, amíg<br />

az újabb feladat elé kerül, akkor a völgynek van egy<br />

megnyugtató, védelmező értelmezése. Hiszen minden<br />

völgyet színesnek, bokrosnak, fásnak képzelünk el, a<br />

hegycsúcsok pedig havasak és zordak. De mégis fel kell<br />

mennünk, hiszen onnan látunk le igazán a völgybe. Ha<br />

csak völgyben élünk, akkor nem is igazán tudjuk, hol<br />

élünk. Ez azt is jelenti, hogy nem baj, ha az ember néha<br />

megtapasztalja azokat a tragédiákat, amelyeken mindenkinek<br />

át kell mennie az életben. Mert így látja, hol<br />

az a hely, ahol igazából jól érezte magát. Tehát nekem<br />

a völgy egy kihívásokkal körülvett nyugalmat jelent,<br />

ami ahhoz kell, hogy az újabb kihívást le lehessen<br />

győzni, és tudja az ember. Hiszen akármilyen hosszú<br />

egy fennsík, előbb-utóbb csak le lehet ereszkedni a<br />

völgybe, ahol az élet százszor inkább megjelenik, mint<br />

a kihívásokkal teli csúcsokon.<br />

Mit üzennél a középiskolás korosztály azon tagjainak,<br />

akik érdeklődnek a színház, a filmek és az írás iránt?<br />

Aki írni akar, írni fog. Szerintem, aki igazán író,<br />

az nem a megjelenés végett ír, hanem azért, mert belső<br />

késztetése van. Az üzenetem – amit el is szoktam mondani<br />

az MCC-seknek az előadásaim végén is –, hogy ha van<br />

egy álmod tizenévesen, amit meg szeretnél valósítani,<br />

ne hagyd, hogy ezt bárki is elvegye vagy befolyásolja.<br />

Egy példa a saját életemből: mindig is embereket szerettem<br />

volna menteni. Ezért érettségi után jelentkeztem<br />

az Országos Mentőszolgálat pécsi kirendeltségére,<br />

ahol mentőápoló lettem, pedig a szüleim magyar-népművelés<br />

szakra akartak küldeni az egyetemre. Vállaltam<br />

az álmaimért a konfliktust a családommal és a<br />

barátaimmal egyaránt. Nagyon szerettem volna postás<br />

kocsikat is vezetni, ezért azt is megcsináltam. Szerettem<br />

volna még bárban is énekelni, és ezt is sikerült<br />

megvalósítani. Aztán miután ezeket megvalósítottam,<br />

szép lassan visszataláltam az íráshoz, a rendezéshez.<br />

Ezek mindenképpen kellettek ahhoz, hogy ott tartsak,<br />

ahol most vagyok. A boldogság lényege, hogy az ember<br />

a helyén van, jó lélekkel csinálja azt, ami a feladata.<br />

Tehát azt javaslom, hogy bármilyen kényszer ellenére<br />

is próbálják meg az álmaikat megvalósítani.<br />

Hegyi Lili Gerda<br />

(Veszprém)<br />

ChillArt - az irodalompszichológiai szálazó<br />

19<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 19 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:03


POZSGAI ZSOLT<br />

(Budapest)<br />

Visszatérés<br />

A Völgy nekem a baranyai dombok között megbújó falu,<br />

Szilágy, ahol szinte az egész gyermekkorom legszebb<br />

éveit töltöttem. A Völgy alján a patak, ami ráadásul<br />

a kertünk végében volt. A patak a Völgyben, ahol a<br />

padlásról titokban elhozott dagasztóteknőben csónakáztunk<br />

az első pofonig. Ma már nincs víz a mederben.<br />

A Völgy, amelynek aljáról jobbra a templomot<br />

láttam fent a dombon, ahol nagyapám kántor volt, és<br />

a heti parasztmunka után olyan csodásan játszotta és<br />

énekelte a misén a dalokat.<br />

A másik oldalon a domb lejtőjére telepített szilvás.<br />

Olyan messze ért, hogy mindig kíváncsi voltam,<br />

mi lehet utána. Egyszer felmentem, és csalódnom<br />

kellett, mert végeláthatatlan kukoricás volt ott a<br />

fennsíkon. De ahogy lenéztem a saját Völgyemre, a patakkal,<br />

a szépen meszelt házzal, a tehénistállóval,<br />

a galambdúccal, a borospince zöldre festett lejáratával,<br />

felette a másik oldalon a templom, és a temető<br />

– úgy éreztem, ez a legboldogabb hely, amit csak<br />

kívánhat ember.<br />

Gyerekként megtanultuk a virágok, az állatok, a<br />

gyümölcsfák nyelvét, ma is beszélgetek velük olykor.<br />

Gyermekszerelmek és nagy barátságok szövődtek<br />

a Völgyben, soha el ne szakíthatók. Ez a Völgy, ahonnan<br />

elindultam fel, hegyeket, csúcsokat bámulva, és<br />

ahová visszatérek majd, ha kell. Az én Völgyembe egyszer,<br />

ha kell.<br />

ChillArt - az irodalompszichológiai szálazó<br />

20<br />

DÉNES ATTILA NORBERT<br />

(Makfalva)<br />

Elmúlásfehér gondolatok<br />

Zenével fednéd gondolataidat. De mint hóvihar söpörnek<br />

el a fáj-dallamok. Te most is a témahűséget<br />

választod. Nem hagyod, hogy a hó elborítsa külső érzékszerveid.<br />

Mert a külső hócsillogás csak megsebez másokat.<br />

Elvakít.<br />

Belül jégálmok vágynak. Érzelmi hibernáció. Megragadni<br />

a létezésből való mentőutat két lélegzetvétel<br />

között. Sebzett vadként menekülni a tér téli<br />

pusztájából.<br />

Egy fizikailag – és nem lélektanilag – embertelen<br />

világba. Ahol a puskacsövet a természetes túlélésösztön<br />

tartja eléd. Futta-láttában nem idilli<br />

jövőfestés, de bent rejlő színvilága csodálatos.<br />

Elmúlásfehér, rézbarna, végzetvörös és a legfontosabb:<br />

sohaszereplő, megjelenítetlen „zöldárnyalat”.<br />

Tudod, magad vagy.<br />

Ha elnyer is a vég, saját hibád, nem színtelen reményed,<br />

hanem illúziód temetett szürkeségbe.<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 20 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:04


Égi völgy<br />

A csillagok szórtan, szabálytalanul helyezkednek<br />

el az égbolt mezején, mint egy legelésző birkanyáj.<br />

Pislákoló, pöttynyi fényük ellenére hatalmas erővel<br />

bírnak. Bár megvilágítás nélkül mit sem érnek. Csak<br />

pár gyérül fénylő folt az égi papír Tejútján.<br />

Az asztali lámpám a Hold, akit a legmegértőbb, leghűségesebb<br />

barátomnak mondhatok. Velem van a sötét kilátástalanságomban,<br />

a nappali boldogságomban, éjjeli<br />

magányomban. Tudja, ismeri az érzéseimet. Tudja, mi az,<br />

hogy tökéletlenség. Ő maga is az. Felszíne egyenetlen,<br />

vájatokkal, hegyekkel tarkított. Fogy, nő, változik.<br />

Telihold. Fényes, erőteljes, üzenetet hoz magával.<br />

A Nap, amely kivetíti rá a fényét, valójában nem<br />

az ő érdekeit lesi. Meg akarja mutatni a világnak,<br />

hogy ő a leghatalmasabb, a legfényesebb a csillagok<br />

fajtájából. Pökhendien néz le a magasból. Beteríti<br />

pompájával az éjszaka urát, hogy a földön járó emberek<br />

is tudják, ő a mozgatórugója a nappali és az<br />

éjszakai fényeknek egyaránt. Őt tartják a betlehemi<br />

csillagnak, amely utat mutat az eltévedt szavaknak.<br />

Hadnagyként állítja sorba őket, felszólítja a felhőket<br />

a távozásra, kitisztítja az eget, hogy a csillagképek<br />

kirajzolódhassanak. Üstökösök sietnek a<br />

csillagok segítségére, beírva őket a galaxis emlékezetébe.<br />

Bolygók születnek, ők teszik szemléletessé<br />

a naprendszer kozmikus szövetét, szövegét.<br />

A földről az égboltot kémlelve szemem cserben<br />

hagy. Ha magasabbra tudnék mászni, talán észrevehetnék<br />

valamit. Valamit, ami irányt mutat. Hiába<br />

nyújtogatom a nyakam, próbálok megkapaszkodni az<br />

apróbb kiálló sziklákban, megcsúszik a kezem. Egyegy<br />

halvány csillagnál többet nem látok. A teljes<br />

csillagkép így nem állhat össze. Hacsak nem rakom<br />

ki az életem szavakból és mondatokból.<br />

Molnár Dóra Laura<br />

(Szekszárd)<br />

Belső viharok<br />

A hangtalan villámlások sorozata úgy lepi el a<br />

felfele ívelő horizontot, akár az évszázados por a<br />

történelmet formáló várromok falait. A mennydörgés<br />

távoli rokonként köszönti utólag a szerteágazó<br />

elektromos gázkisüléseket, amelyek ereket festenek<br />

az égre. Szinte már-már képzelgésnek vélhetné az<br />

ember, annyira bizarr.<br />

A hegyvonulat egyedül az esőt és a fényt fogadja<br />

be. A hirtelen jött távoli vihar csak enyhén enged<br />

betekintést fenségességébe. Az esőcseppek nyugalmat<br />

remélve zuhannak az időtlen sziklák és ormok tövében<br />

megbújó völgy rejtekébe. A káoszban egy olyan<br />

összhang fedezhető fel, amely a vihar elcsitulása<br />

után már csak nyirkos levelek és fakérgek felületén<br />

érzékelhető.<br />

A lelket védő láthatatlan falak vajon mennyire engedik<br />

be a harmónia megtalálása után azt a kiélesedő<br />

káoszt, amit egy váratlan esemény romboló viharként<br />

dob a jól bevált szokások közé az öröknek tűnő kapcsolatok<br />

meghittségének elpusztítására? Egy pillanatra<br />

az élet nem tűnik valóságnak, egy helyzet,<br />

ami miatt az ember fókuszpontja úgy esik szét, akár<br />

a domború tükörre vetődő fénysugarak. Elbagatellizált<br />

momentumok, amelyek, ha minden visszaáll, meg<br />

nem történtnek nyilvánulnak. Mégis belénk ivódnak,<br />

és későbbi döntéseinknél mérvadóak lesznek.<br />

Önsajnáló üzemmódba kapcsolva hallani sem akarunk<br />

arról a tényről, hogy akár teret engedhetünk a<br />

derűlátás munkálkodásának, és megláthatjuk a vihar<br />

előnyeit.<br />

A Nap lehengerlő könnyedséggel szárítja fel a tökéletesen<br />

gömbölyödő esőcseppeket, és továbbáll,<br />

már nyoma sincs a korábbi viharnak. A völgy újra<br />

érintetlennek bizonyul, az azt ketté szelő patak<br />

gyéren lopakodik tovább, már nem húz magával minden<br />

útjába álló faágat. Mindössze egyetlen apró jel<br />

utal vissza arra, hogy micsoda viharokat vagyunk<br />

képesek kavarni: ez pedig a távolban ismét gyülekező<br />

hematitszürke felhők tumultusa.<br />

Domokos Írisz Kamilla<br />

(Brassó)<br />

ablaKPárkány – művészeti lim-lom<br />

21<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 21 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:05


Halottak vagyunk<br />

Rosencrantz és Guildenstern voltunk<br />

(Tom Stoppard műve alapján)<br />

Fej. Fej. Fej. És még százötvenkétszer egyhuzamban. Biztosan<br />

volt egy pont, amikor nemet mondhattunk volna.<br />

Mielőtt elkezdték verni az ablaktáblákat. Mikor kézhez<br />

kaptuk a levelet. Talán hamarabb fel kellett volna bontani.<br />

Talán, ha ott sem vagyunk… ha nem vagyunk ott. De<br />

hát sehol sem lehet nem lenni. Ha valahol nem vagyunk,<br />

akkor sehol sem vagyunk. Talán lett volna választásunk.<br />

Fej, a százötvenhatodik. A természet nem hagyott<br />

volna választást? A rosszak boldogtalanul végzik, a jók<br />

szerencsétlenül: ez a tragédia.<br />

– Nyolc hulla, mindent egybevetve.<br />

– Hat.<br />

– Nyolc.<br />

– Ez a tragédia.<br />

Legalább emlékeznénk, melyikünk melyik. Te vagy<br />

Rosencrantz, én pedig Guildenstern. Te vagy Guildenstern,<br />

én pedig Rosencrantz. Miénk a vagylagosság, de a<br />

választás nem. Volt valaha választásunk?<br />

– Játszunk kérdés játékot?<br />

– Tehetünk mást?<br />

– Mást aligha, nem igaz?<br />

– Visszakérdeztél! Egy-null.<br />

– Te szerválsz.<br />

– Mi az első dolog, amire emlékszel?<br />

– Az első dolog, amire emlékszem?<br />

– Kettő-null.<br />

Több holdvilágot!<br />

– Hogy mondjam el kérdésben, hogy mi az első dolog,<br />

amire emlékszem?<br />

– Emlékszel egyáltalán bármire?<br />

– Nem.<br />

Volt egy pillanat gyerekkorodban, amikor először<br />

ébredtél rá, hogy nem tartasz örökké. Megrendítő lehetett<br />

– de mitől is félünk? Szókratész is így gondolta,<br />

amíg nem ismerjük a halált, alaptalan a félelmünk.<br />

Talán nem is olyan szörnyű dolog a halál. Lehet, hogy<br />

egészen kellemes. A színpadon olykor véres, kínok közti,<br />

máskor könnyfakasztó, megint máskor egészen édes,<br />

szinte hívogató. Mi van, ha mi választunk? Nyolc hulla<br />

közül legalább kettőnél nekünk kellene választani, ha<br />

már belejátszhatunk a darabba.<br />

Mi lett a királyfival? Megbolondult, mi mégis bolondabbak<br />

voltunk nála, hogy próbáltuk szóra bírni. A játékot<br />

mindig megnyerte. Bomlott elméjének foszlányait<br />

furcsa logika fűzte össze. Érthetetlen. Aztán a gyönyörű,<br />

szűzi szépségű kisasszony és az a vén apja. Két halálos<br />

sebet ejtett a tőr egy csapásra. De lehet, hogy nyolcat.<br />

Hát aztán, mi van abban? Megkönnyebbültem, nagy<br />

kő esett le a szívemről. Lehet, hogy egészen kellemes,<br />

nem gondolod?<br />

Angliából későn jött a hír: halottak vagyunk.<br />

Birinyi Flóra Lilla<br />

(Budakalász)<br />

KáPéházi irodalom – könyvek kávé mellől<br />

22<br />

„Az embernek könnyű megnyugtatnia<br />

lelkiismeretét, ha nagyon akar valamit.”<br />

(Szerb Antal: Utas és holdvilág)<br />

Igazából már a vonaton is baj volt. Valószínűleg mindanynyiunk<br />

nagy tragédiája, hogy erre nem jövünk rá időben.<br />

Az Utas és holdvilág számos kérdést és problémát boncolgat,<br />

köztük az emberi sors talán egyik legnagyobb kihívását:<br />

képesek vagyunk-e őszinték lenni saját magunkkal.<br />

Azonban izgalmasabb, ha azzal foglalkozunk, hogy<br />

egyáltalán miért is tesszük ezt, mi az az utazás, amit<br />

bejárhat az egyén, hogy megtalálja önmagát.<br />

A regény is inkább egy vasúti csomópont számtalan<br />

elágazással, váltóval, tiltó és engedélyező lámpákkal,<br />

párhuzamos sínpályák sokaságával. Nem csoda, ha<br />

időnként rosszul sikerül a váltás.<br />

Mihály, aki a cselekmény központjában áll, kalandos<br />

utazáson vesz részt. Ahogy térben egyre messzebbre<br />

sodródik otthonától, úgy hagyja maga mögött a régi énjét<br />

is. Nászútra megy Itália romantikus tájaira, „feleségnek”<br />

nevezett belépőjével a felnőtt korba. Azonban<br />

kicsit sem az általa elképzelt nagybetűs, kényelmes<br />

életre nyílik kapu, hanem egy bizarr kifutású életközepi<br />

válság epicentrumában találja magát.<br />

Érdekes párhuzam nyomon követni az ifjúkorát nagyon<br />

befolyásoló Ulpius testvérpár életútjának ala-<br />

kulását is. Ők ugyanis pont ennek az ellentettjét<br />

csinálják: egyre jobban a saját maguk által írt világ<br />

gravitációs magja felé húznak. Védőfalat építenek a<br />

világ kötöttségei ellen, ami ugyanakkor hamar fekete<br />

lyukká változhat, mert a szabadság hajszolásában nagyon<br />

könnyen a saját kitalációink rabjai lehetünk.<br />

Az ember mindig is a szemfényvesztés mestere volt,<br />

a remekmű mégis talán a szabad döntés illúziója. Sokkal<br />

kevésbé tartjuk a saját sorsunkat a kezünkben,<br />

mint azt hinnénk. Ijesztő dolog magunknak szegezni a<br />

kérdést, vagy belenézni mások szemébe, és azon gondolkodni,<br />

vajon mi mellett tettük le a voksunkat: a hétköznapi<br />

vagy a társadalmi kötöttségeket levetkőzni<br />

nem szégyellő élet mellett. Kik vagyunk: Mihály vagy<br />

az Ulpius-testvérek?<br />

Igen, a vonaton is baj volt, de mondhatnánk, hogy előtte,<br />

sőt utána is. Mind lefutunk bizonyos köröket az élet vasúthálózatán.<br />

Úgy keressük a helyünket a világban, mintha<br />

hiányzó kirakósdarabként újból belesimulhatnánk az<br />

összképbe. Vannak viszont olyan dolgok, amelyeket csak<br />

egy befelé vezető utazás holdvilágában láthatunk meg,<br />

legyen ez nosztalgia, szabadság vagy csupán önmagunk egy<br />

kicsit fiatalabb, kicsit ziláltabb változata.<br />

Több holdvilágot!<br />

Rózsa Anna<br />

(Pécs)<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 22 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:05


Étek testnek és léleknek<br />

avagy fesztiválkoszt a Művészetek Völgyében<br />

Mondani szokás, hogy az vagy, amit eszel. A teljes<br />

igazság érdekében kiterjeszteném a mondást egy<br />

egyszerű szócserével – az vagy, amit fogyasztasz.<br />

Az egészség nem áll meg vitaminoknál és rostoknál,<br />

komplexebb témába vágtuk a fejszénket a szólás valódi<br />

jelentését feszegetve. Mivel tápláljuk az elménket,<br />

és milyen hatásokat várhatunk a különböző<br />

médiumok és alkotások fogyasztásával?<br />

A Völgy a Balatonnal párhuzamosan húzódik a Bakony<br />

déli részén, s legegyszerűbben a nyugati és keleti<br />

végéről lehet megközelíteni. Persze az ügyesebb<br />

túrázók a másik két fő égtáj szerint is meghódíthatják<br />

a művészetek árkát – belecsapva a lecsó kellős<br />

közepébe –, de szofisztikáltabb érdeklődőknek nem<br />

ajánlanám, kivéve persze, ha a desszertet a leves<br />

előtt kívánják enni.<br />

Önkényesen úgy döntöttem tehát, hogy utunkat keletről<br />

indítva kezdem, ahol langallóval és versekkel<br />

kínálják az arra tévedt vándorokat. A nyári melegben<br />

magyar líra hűsíti a fejünket, hogy a témában<br />

kevésbé jártasak ne csak egy mozdony köré épített<br />

viccből ismerjék József Attilát. Mindez felnyitja<br />

az érkezők szemét, és ízelítőt nyújt a szabadságból,<br />

amely a művelteknek adatik meg. A hely ad egy falatot,<br />

és emlékezteti testünket, hogy valójában gebe<br />

állatok módjára éhezünk, így a langalló után mohón<br />

igyekszünk mélyebbre hatolni a Völgyben.<br />

Patakparti sétány visz minket tovább, s érdemes<br />

számításba vennünk a lehetőséget, hogy rövid<br />

időre mi kerülünk a szúnyogbüfé étlapjára, és esősebb<br />

időszakot követően csigákat is üdvözölhetünk<br />

utunk során. Ezt azonban kizárólag mély tisztelettel<br />

tehetjük, törzsvendégeknek kijáró módon, s ha<br />

tetszésüknek megfelelően cselekedtünk, akár még<br />

el is vezetnek bennünket a nagy népszerűségnek örvendő<br />

Pletyka-kőhöz. Diétázó vendégeink nyugtatására<br />

elárulom, hogy a pletyka igen zsírszegény, és<br />

ha fogainkat ugyan nem is, de agysejtjeinket minden<br />

bizonnyal rombolja. A Völgy generációinak emlékeit<br />

örökíti meg a kőfal – többek között dédapáink humoros<br />

csipkelődéseit, mamáink ínycsiklandó receptjeit,<br />

szüleink óvó szavait őrzi, és egyszer talán még<br />

mi is felkerülhetünk Pali papa mellé egy kőtéglára.<br />

Ha a szórakoztató irodalom iránt gerjedt étvágyunkat<br />

csillapítottuk, s gyomrunknak is harangozott<br />

a fehérre meszelt templom, kedves látogatóink<br />

figyelmébe ajánlanám gasztrotúránk következő állomását,<br />

a kékabroszosokat. Az otthon ízét gyászoló<br />

vándorok minden szezonban hamar nagymamáikká<br />

fogadják azon éttermek szakácsnőit, akik családok<br />

udvarán rögtönöztek vendéglőket. Évről évre viszszatérő<br />

hazai ízek közé tartozik Gizi néni grenadírmarsa<br />

Pista bátyja pityókájából és Karcsi bácsi<br />

káposztás cvekedlije cukrosan vagy borssal. Deszszert<br />

gyanánt Petőfit szolgálnak fel, ünnepnapokon<br />

zenei kísérettel. Repetát biztosítani ugyan nem<br />

tudnak, de a műveltségre éhezőket feltétlenül megkínálják<br />

egy kis Arannyal, ha maradt még a polcon.<br />

Sziesztára az egész Völgyben nincs jobb hely, mint<br />

a patak kettéhasadásánál alakult kis szigeten. A művészetrajongók<br />

sokszor órákat töltenek el egy-egy<br />

kifeszített függőágyban kedvenc novelláskötetük<br />

mögé bújva, vagy az agg fűzfák árnyékában vízfesték-várfalakat<br />

húzva maguk köré. A lombkoronák<br />

közé rejtett szélcsengők tündérporral hintik be az<br />

arra járókat, és nem volt még soha egy pillangó ennyi<br />

alkotó múzsája.<br />

Az örökzöld klasszikusokat kedvelők sem maradnak<br />

ki a végeláthatatlan programokból – a délutánonként<br />

kezdődő színdarabok csak őket várják a<br />

kopár Lőtéren. Naponta több tucat látogató nézheti<br />

végig, ahogyan Nemecsek leugrik a fáról, és hogy miként<br />

vet véget életének Shakespeare fiatal szerelmespárja.<br />

Az élményt különféle kávékkal, teákkal, de<br />

akár házi borral is leöblíthetik a merészebbek, míg<br />

a gyerekek számára igazán különleges gyümölcslégyűjteményt<br />

tartanak fenn.<br />

Ahogy kezd besötétedni, arra lehetünk figyelmesek,<br />

hogy mi is lelassítunk, és nagyobb hangsúlyt<br />

fektetünk a mindig pörgő környezetünkre. Ahogy keresztülhaladunk<br />

a völgyön, sok ismeretlen arc férkőzik<br />

a látóterünkbe. A meggysör illatú koncertezők<br />

egymás kezét szorongatják. De ne feledkezzünk meg<br />

a szezon hőseiről sem, az itt dolgozókról, akik fáradhatatlanul<br />

végzik a munkájukat – némi kávéért<br />

cserébe, – hogy minden tökéletesen haladhasson. És<br />

ha elég figyelmesek vagyunk, az egyedül kóválygókat<br />

is észrevesszük, ahogy a lángosukra várnak. Látjuk<br />

őket, a poharukat és füstjüket, a foltos farmerjüket,<br />

a kócos hajukat, a fáradt szemüket.<br />

A Művészetek Völgye szezonális étlapja régi<br />

klasszikusokkal és friss tehetségekkel kínálta idei<br />

vendégeit, s a tíz nap alatt befogadott tartalmat<br />

most többezer ember emésztheti, egészen jövő nyárig.<br />

Ekbauer Lili Csenge<br />

(Szombathely)<br />

rEsti – irodalmi gasztro, az ízekre szedő<br />

<strong>23</strong><br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd <strong>23</strong> 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:06


EKG – szívritmus: zavar<br />

Életvölgygörbe<br />

sherLOCKED – s a szálak kibomlanak<br />

24<br />

A jövőd kulcsa<br />

A kulcs szinte égeti a kezedet. Már érzed, ahogy fémből<br />

és kerekekből sebezhetetlen védőburokként köréd<br />

tekeredik, amikor beülsz. Ez a szabadság kulcsa egy<br />

olyan világhoz, ahol nem is látod a korlátaidat, nincs,<br />

ami fogva tartson.<br />

Minden elkezdődött. Egy nagy lendület, egy mély lélegzetvétel<br />

és start. A függönyt felhúzták, feszültség<br />

tartja fogva az egész tested. Te vagy maga a startpisztoly,<br />

az egész lényed a szinuszcsomó lüktetésében<br />

össz pontosul, és minden eltompul körülötted. Az Alfa<br />

bekebelezte az Omegát, csakis a kezdet van, a megállíthatatlan<br />

ritmus. Sosem érezted még ilyen igazinak a<br />

külvilágot, szinte már a tarkódra leheli: magasabbra,<br />

gyorsabban, többet. Elkezdődött: a kockás zászlót már<br />

tépi is a szél.<br />

A kezdeteket harsonával fogadják, felfirkantják a<br />

nagy a könyvbe, hogy sose múljon el teljesen az az egy<br />

pillanat. Pontosan tudjuk, mi volt a kezdet, melyik az a<br />

meghatározó első pillanat a sok százból. Arról viszont<br />

fogalmunk sincs, melyik a legutolsó, mikor szökik ki<br />

a végső korty levegő a tüdőnkből. Minden fölfelé kapaszkodásban,<br />

minden másodpercnyi szárnyalást körbeleng<br />

a zuhanás egyhangú lélegzése. Azokban az égető<br />

szurokra emlékeztető, végtelenig nyúló percekben is<br />

csak egyre gondolsz: már nem égeti a markod a kulcs.<br />

Rózsa Anna<br />

(Pécs)<br />

Elforgattatott. Lelépés.<br />

Műteni kell – mondta érdes hangon az ügyeletes orvos.<br />

A tavalyi eredményeden felbuzdulva hagytad<br />

el lakásod aznap, amikor fantáziavilágod hangos<br />

csörömpöléssel hullott szét. Törött darabjai a kórlapodon<br />

fekszenek, amin feketén-fehéren le van írva<br />

a valóságod: lehet, nem éled túl.<br />

Lehet, nem élem túl.<br />

Lehet, nem élem túl.<br />

…nem élem túl.<br />

Fekete fátyol ereszkedik optimizmusod kartondobozára.<br />

A hatalmas felirat, amely mindenki tudtára<br />

adta tartalmát, elhomályosult olvashatatlan firkálmánnyá<br />

torzult.<br />

Meg fogsz halni. Vége. Életed, amit természetesnek<br />

véltél, nem is olyan törhetetlen, mint ahogyan te<br />

régebben gondoltad. Euforikus állapotodban meg sem<br />

hallottad orvosod figyelmeztetését, miszerint vigyázz<br />

a szívedre. Lassú lüktetést érzel a mellkasodban.<br />

Szívritmusod lassul. Zuhan. Készen állsz, hogy<br />

az öntudatlanság megnyugtató ölelésébe vesd magad.<br />

De az állapot nem érkezik meg.<br />

A halál bűzös leheletét érzed a tarkódon, ami verejték<br />

formájában csordul végig a hátadon. Szaporán<br />

veszi a levegőt, szájából nyálcseppek hullanak<br />

a válladra, miközben arra vár, hogy elharaphassa a<br />

torkodat. Talán a startpisztoly dörrenése hamarabb<br />

elérkezik, mint gondolnád.<br />

Molnár Dóra Laura<br />

(Szekszárd)<br />

Minden egyenesbe jön.<br />

Minden egyenesbe jön – mondták bíztatva. A sofőrrel ellentétben<br />

ők nem az EKG-dra gondoltak. Noha talán nem<br />

frissen feltámadt zombiként kellett volna járnod a járdátlan<br />

főúton. Ugyanakkor belopózik elhaló tudatodba<br />

az „ittas vezetés” szókapcsolat, így újra gondtalanul<br />

átruházhatod a felelősséget. Legbelül tudod, másként<br />

is ugyanez várt volna. Talán sorsszerű. Így viszont önkéztelenül<br />

mondhatsz búcsút szenvedéseidnek.<br />

Hacsak szavadba nem vág egy újraélesztés. Nyugaton<br />

egyetlen papír a tárcádban megmenthetne ettől. De sajnos<br />

itt valamiért eszeveszettül ragaszkodnak ahhoz az<br />

élethez is, amely hordozója már letenné terheit. Csak<br />

tehetetlenül reméled, hogy minden egyenesben marad.<br />

Reményed beteljesült. Túlzottan is. A klinikai halál<br />

ugyanis nem jelenti az agyi funkciók egészének végét.<br />

Inkább meghal az ének, és csak a szöveg marad. Lekerül<br />

az áldozatszerep vakító szemüvege. Mintha mesterlövészi<br />

pontosággal lőtte volna darabokra a halál pisztolya<br />

érzelemközpontodat. Elmúlásod előtt már nem kell rejtekbe<br />

vonni a valóságot, önmagad életben hagyásához.<br />

Objektíven játsszák életszalagod és a hozzá köthető<br />

egyéb mellékszálakat. Magyarázhatatlan némasággal<br />

borítanak el torz tetteid, hazug ígéreteid, félelmet<br />

nélkülöző alaptalan széthulló döntéseid. Segítségért<br />

kiáltanál – mint neked mások –, de most te vagy az élet<br />

és a halál vakfoltjában.<br />

Elterelnéd gondolataidat. Nem megy túl jól, Poe Az<br />

elsietett temetés című alkotása jut eszedbe. Egy világleírás,<br />

amelyből mindig hiányoltál legalább egy lelket,<br />

aki körömfakasztó sikoltás helyett elfogadja életét<br />

s végét.<br />

Tovább szemlélve szörnyvilágod fél füllel gépcsipogásra<br />

leszel figyelmes. Lassan döntéshez érkezel. Elhagytak<br />

félelmeid. Csak rajtad áll: szenvedsz tovább,<br />

pupilládba foglalva, fájdalmad visszatérve, vagy dühösen<br />

böksz a csapó végére. Kopott körmökkel fekszel tetteid<br />

fátylában.<br />

Emlékeid látszólag semmivé foszlanak. Szemeid újra<br />

elfedve. Régi tükörképed ismét kiszakítana a valóságból,<br />

mielőtt viharodba fulladozva zúdítasz helyrehozhatatlan<br />

árhullámot.<br />

Hallgatásba száműzött múltad tehetetlen figyel.<br />

Észreveszed apró, visszatérő suttogásait?<br />

Dénes Attila Norbert<br />

(Makfalva)<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 24 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:07


A harangszó után<br />

Tarr Béla síkságán<br />

In memoriam Medvigy Gábor<br />

„Ősz húrja zsong,<br />

Jajong, busong<br />

A tájon”<br />

(Paul Verlaine: Őszi chanson)<br />

Ülj vonatra az Alföldön, lehetőleg az ősz tényleges<br />

beköszöntével – olyan október közepén már megérik<br />

erre az idő –, és tekints ki az ablakon! Válts jegyet<br />

egy ötvenéves szerelvényre, ha lehet, és tényleg<br />

csak bámuld a pusztát! Majd kezdd el lerajzolni, amit<br />

látsz! Ha fehér lapod van, akkor a felhőkkel még képzőművészeti<br />

tehetség nélkül is el fogsz boldogulni.<br />

Ha pedig ceruzád vagy tollad feketén fog, akkor jószerével<br />

a fák vonalait is kellő élethűséggel veted<br />

papírra.<br />

Most rajzolj egy pálcikaembert – ez leszel te. Lényegülj<br />

el új, szürkésbarna világodban, és képzeld<br />

el, ahogy a dűlőutakon lépkedsz. Ahogy cipőd talpa<br />

megnehezedik az egyre csak beleragadó sártól, és<br />

minden erőfeszítésed, hogy előrébb juss, nehezebb és<br />

nehezebb.<br />

Ebben a világban te már régen hozzászoktál az útszéli<br />

madártetemekhez. Neked úgyis az összes csak<br />

egy kellemetlenkedő, zajos dög volt. Utáltad az öszszes<br />

büdös dögöt. A legjobban a baglyot gyűlölted<br />

mind közül. Annak még a hangja se hasonlított egy<br />

olyan igazi madáréhoz, mint a varjú vagy a cinege.<br />

Nem is találtad szépnek szerencsétlent. Jó, hogy<br />

megpusztult.<br />

Hazaérsz – ha eddig nem tetted volna, most rajzolj<br />

egy házat! Véletlenül se egy hagyományos parasztház<br />

legyen, csak semmi zsúp, semmi vályog, semmi muskátli.<br />

Egyszintes, jellegtelen, olcsó téglaépület<br />

cseréptetővel: ez a te helyed. Egy randa, kopott ház,<br />

ahol matracon és pokrócon alszol, a bádogkályhát<br />

fával fűtöd, és az ereszed folyton csörömpöl, ha megered<br />

az ég. Valljuk be, gyakori, pláne ősszel.<br />

Aztán hiába fog bedőlni a szomszédban álló iskola<br />

téglafala, amiről már jó húsz éve, hogy az utolsó<br />

vakolatdarab is leesett, mert ezt az egészet csak közönnyel<br />

nézed végig, és csupán mint egy lehetséges<br />

forgatókönyv pörög végig a fejedben, hogy vakolókanalat<br />

fogj, és újra felépítsd a romokban heverő tudásbölcsőt.<br />

Valld be, hogy zavar téged a tétlenséged.<br />

De te végül otthon maradsz, és még az ablakodon lógó<br />

csipkefüggönyt is jobban behúzod.<br />

Megláttad, hogy odakinn most reménytelenül esik,<br />

és ettől nagyon fázol. Valami reszket a véredben.<br />

Ugyan felforgat már ez a métely, de mégis halvérű<br />

vagy bármit is tenni ellene.<br />

Úgy van, helyes, vedd csak elő a pálinkát, szép!<br />

Apád is így tanította. „Igyál, igyál! Eloszlik, mint a<br />

buborék, marad, mi volt, a puszta lég!” Bárcsak egy nő<br />

(vagy férfi, pardon) miatt húznád meg ezt az üveget,<br />

én azt mondom. Bárcsak!<br />

Iszol, hogy felejts, és felejtesz, mert iszol – ahogy<br />

abban a könyvben írták, amiben a Szaharában rekedt<br />

pilóta beszélgetett valami égi szerzettel.<br />

Hogy te most hirtelen elmenekülnél innen, mert<br />

felháborodtál? Elment az eszed? És mégis, mondd,<br />

hová indulnál? Egyáltalán tudod te, merre kellene<br />

menned, hogy kijuss? Csak nem akarsz úgy járni, mint<br />

az egyszeri légy, amelyik belerepült a pókhálóba, és<br />

vergődésében csak jobban odaragadt, a nyomorultja<br />

bele is pusztult, csak hogy a pók hahotázva elmajszolja?<br />

Hagyd ezt a marhaságot, itt nincs hova menj.<br />

Maradj a valagadon. Esetleg a Kossuth Lajos utca olcsó<br />

sörbűzét még megszagolhatod, és ultizhatsz egyet<br />

a többi hozzád hasonló nyomorékkal, odáig elsétálhatsz,<br />

ha nagyon muszáj. Tovább amúgy sem jutsz.<br />

Janzsó Dávid<br />

(Szeged)<br />

Enter – belépő a filmek világába<br />

25<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 25 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:08


Hal(l)hatatlan<br />

GriMaszk – a színházi leleplező<br />

26<br />

„Bukása dicsőség.<br />

Csődje diadal.<br />

Halála pedig új élet.”<br />

(Kosztolányi Dezső: Szabadkikötő –<br />

esszék a világirodalomból)<br />

Tudod, hogy tudnál meghalni? Felmászhatnál az egód<br />

csúcsára, és a mélybe vethetnéd magad.<br />

Letekintett a városra. A szűk utcák közül felsejlett<br />

a lámpák fénye, sárgás derengése kidomborult a<br />

sötét éjszakába, mint a vérerek a bőr alatt. A táj lustán<br />

és holtan terült el a lába alatt. A szél, ami ilyen<br />

magasságban állandóan fújt, belekapott a ruhájába,<br />

megtépázta fekete kardigánját. Egy pillanatra tekintett<br />

csak le, alatta az alacsony tömeg hömpölygött,<br />

csodálta, éljenzett.<br />

– Gyűlöllek, távol légy – horkant, egyik kezét a<br />

másik után téve, miközben a magasba tört a létrán.<br />

Tíz fok. Már csak kilenc. Nagyot nyelt. Nyolc. Hét.<br />

Az ég felette ködöt pipált.<br />

Hat.<br />

Öt. Megpróbált súlytalan lenni, csak érne már fel.<br />

Négy. A Hold vérfoltos korongja gúnyosan tekintett<br />

le rá. Elbuksz. Csak egy ember vagy. Izmai megfeszültek.<br />

Három.<br />

Kettő. Nem kell sok.<br />

Felért. Szétnézett a világ felett. Dadogó győztes<br />

lárma hallatszódott fel a mélyből. Már a belső démonjai<br />

sem állíthatták meg. Halhatatlanná vált.<br />

Felnézett a Holdra, ami még az imént becsmérelte.<br />

– Hallod? – ordította el magát, hogy tüdeje beleremegett<br />

– halhatatlan vagyok! Én, S. fölülmúltam a<br />

saját valóságomat!<br />

Valami mégis hiányzott neki. Nem érezte magát<br />

teljesnek. Mint aki hazaérkezett, és már csak kopogtatnia<br />

kellene, de lebénult kezeit nem tudja mozgatni.<br />

A kezéről a bénulás elkezdett tovább terjedni a<br />

lábaira, mint a lassan ható méreg: nem tudott moccanni.<br />

Tágra nyílt szemmel meredt a horizontra, ahol<br />

a táj ködből emelt tornyokat. Feleségére gondolt. Az<br />

érintésére, a mára gombostűvé finomult kézre. Boldogtalan<br />

volt, pedig boldognak kellene lennie, hiszen<br />

ő mindent megtesz azért, hogy a kedvébe járjon.<br />

Boldognak kellene lennie, hogy ilyen férje van, mint<br />

ő. Ő. Ő, aki...<br />

Te. Te, aki felülmúlhatatlan vagy, aki az istenekkel<br />

vacsorál, de te, aki soha nem imádkoztál halvány<br />

istenekhez. Pedig kötelességed lenne az isteneket,<br />

a hősöket dicsőíteni. De nem. Te ehelyett önmagadat<br />

dicsőíted. Önéletrajzot szeretnél. Te, szegény modern<br />

ember. Halhatatlannak képzeled magad, miközben<br />

csak a lelked az. És az sem a tiéd. Hanem te vagy<br />

az övé. A művészeted a belső halhatatlan lélek művészete.<br />

Amit alkottál, csak azért alkothattad, mert<br />

ítélet nélkül szemlélődtél. De amint hozzáértél,<br />

amint megépítetted, már összemocskoltad a személyiségeddel.<br />

És házaid a halandó élethez tartoznak,<br />

csak úgy, mint te magad. Összedőlnek halálod után,<br />

mert személyedtől elidegeníthetetlenek. Te pedig<br />

meghalsz. Pedig élhettél volna még. Ha meglátnád,<br />

hogy ez a világ itt nincs körülötted. Csak káprázat,<br />

te pedig ezt a káprázatot igyekszel megmarkolni, jó<br />

szorosan magadhoz szorítani. Minden tévelygésednek<br />

ez az oka. Ragaszkodsz ehhez a káprázathoz, pedig<br />

egy valóság van csak. A láthatatlan szellem. Amit<br />

te, elvakult ember soha nem is fogsz látni.<br />

Azt hiszed, naggyá lettél? Kegyetlenné, talán. De<br />

felelőssé váltál minden borzalomért, amit okoztál. A<br />

gyerekek haláláért. A feleségedért.<br />

Pislogott egyet, megrázta a fejét, hogy tompasága<br />

elmúljon. A tömeg morajlása hallatán mélységes<br />

undor villant át finom vonásain. A könnyű kardigán<br />

puhán nyomta a vállát, ahogy egyre feljebb kapaszkodott.<br />

Már csak 10 fok. Képtelen vagyok a saját<br />

énemből kilépni.<br />

Kilenc. A teremtés ártalmatlan napjai, az egyedüli<br />

semleges pillanat.<br />

Nyolc. Az érzés benne folyékony, majd megfeszül,<br />

simává válik, mint az ablaküveg.<br />

Hét. Felragyog benne a csendélet.<br />

Hat. Lelkében az Isten alakú hiány izzik.<br />

Öt. A jóvátehetetlen közöny, ami egész életében<br />

kísérte.<br />

Négy. Könnyek szöktek a szemébe.<br />

Három. Az értelmezés nélküli tanúságtétel.<br />

Kettő. A válla felett lepillantott, és meglátta felesége<br />

arcát a tömegben. És akkor az ég megalvadt.<br />

A horizontot lanyha pára mosta el. A létra utolsó<br />

fokáért nyúlt. Minden megállt, elnémult. Kezével a<br />

levegőbe markolt. Az égbolt pedig zuhanni kezdett, a<br />

csillagok vad táncot jártak. A másodpercek szárnyakon<br />

osontak tova, ő pedig zuhant. Ajkai alig észrevehetőn<br />

mozogtak.<br />

Kérlek. Hadd éljek soha!<br />

Szentesi Eszter<br />

(Veresegyház)<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 26 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:08


„Művészek völgye”<br />

Néhány gondolat az alkotói válságról<br />

Minden kreatív, művészi alkotómunkát végző ember<br />

találkozik az alkotói válság fogalmával, s bizony a<br />

legtöbben előbb-utóbb meg is tapasztalják azt. Fájdalmas<br />

élmény: elapad az ihlet forrása, elfogynak az<br />

ötletek, nincs motiváció az alkotásra. A művész képtelen<br />

ecsetet venni a kezébe, szavakat írni vagy éppen<br />

zenét komponálni.<br />

A válságnak sokféle oka lehet: a közönség nem érti<br />

meg a művész mondanivalóját vagy egy magánéleti csalódás,<br />

esetleg tragédia árnyékot vet a szakmai teljesítményre.<br />

De például nagyobb lélegzetvételű munkák<br />

befejezése után is gyakori egyfajta „burn out”, kiégés<br />

jelentkezése az olykor hosszú ideig tartó erőfeszítések<br />

után.<br />

A zenetörténetben sok olyan zeneszerzővel találkozhatunk,<br />

akiknél ez a művészi válság jól felismerhető.<br />

Ugyanakkor a komponisták a 19. század elejéig<br />

általában valamely uralkodói udvar vagy éppen az<br />

egyház alkalmazásában álltak, így alkotómunkájukban<br />

leállásra nem nagyon volt lehetőségük, hiszen<br />

azzal megélhetésüket kockáztatták volna.<br />

Minden bizonnyal ők is ismerték az ihlet hiányának<br />

érzését, ám a régi zenei korszakokra jellemző volt<br />

a bizonyos sémák, formamodellek alapján való komponálás,<br />

amelyekhez gyakorlottan nyúlhattak ezekben a<br />

helyzetekben. A szöveg tartalmának zenei eszközökkel<br />

való kifejezésére például sokféle figurát alkalmazhattak:<br />

a tragédiát egy barokk muzsikus „automatikusan”<br />

egy lefelé haladó kromatikus (félhangot lépő)<br />

skálamenettel ábrázolta, ahogyan az öröm kifejezésére<br />

általában a dúr hangnem és a táncos ritmika szolgált.<br />

Ezeket az utalásokat a korabeli hallgatók szöveg<br />

nélkül is értették.<br />

Más „mellékutakon” is kikerülhető volt az alkotói<br />

válság, hiszen az invenció vagy éppen a komponálásra<br />

fordítható idő – és természetesen a szerzői jog! – hiányában<br />

divat volt más komponistáktól vagy korábbi,<br />

saját művekből való témák, sok esetben egész tételek<br />

struktúrájának „kölcsönzése” is. (Ez különösen jellemző<br />

volt az állandóan túlterhelt, ezért folytonos<br />

időzavarban élő Händelre.)<br />

Amennyiben valamely régebbi zeneszerző művéből<br />

történt ilyen kiemelés, az a tiszteletadás jeleként, a<br />

korábban élő mester előtti hódolatként is értelmezhető<br />

volt. A kortársak esete nyilván más lapra tartozik,<br />

ám a tőlük való kölcsönzés felhívta a figyelmet<br />

az eredeti szerzőre is, így adott esetben mindkét<br />

komponistának előnyére válhatott.<br />

A 19. század első évtizedeiben azonban a művészek<br />

helyzete és szerepe a romantika és a klasszicizmus<br />

megjelenésével alapvetően megváltozott (erre az útra<br />

Beethoven lépett először): a megrendelők vagy a közönség<br />

szolgálata helyett a művészi önkifejezés került<br />

a középpontba. Egyre fontosabb lett a művész<br />

egyénisége, a zeneszerzők egyre inkább a saját elképzeléseiket<br />

követték. A darabok fogadtatása persze így<br />

kérdésessé vált, főleg, ha az adott szerző olyan újításokat<br />

hozott kortársaihoz képest, amelyek a közönség<br />

számára nehezen voltak befogadhatóak. Nem véletlen,<br />

hogy olyan merészen kísérletező komponisták, mint<br />

Berlioz és Liszt, több bukással is szembesültek pályájuk<br />

során.<br />

A 20. századba lépve sem fogadta több megértés a<br />

zene nagy mestereit: jó példa erre Bartók Béla pályája,<br />

akinek zenéjét disszonáns hangja, válsághangulata<br />

miatt a sikeres indulás után, 1910 körül heves<br />

elutasítás fogadta. 1911-ben írott operája, A kékszakállú<br />

herceg vára nem is kerülhetett közönség elé,<br />

ennek hatására a mester 1912-ben teljesen visszavonult<br />

a zenei közélettől. Csak öt évvel később, A fából<br />

faragott királyfi váratlan sikere változtatott ezen a<br />

bezárkózáson.<br />

Az 1920-as évek azután újabb elhallgatást hoztak:<br />

a Bartók-darabok igazából csak az 1930-as években<br />

vívtak ki nemzetközi elismerést szerzőjüknek, s a<br />

hazai zeneélet értetlenségével még ezután is tovább<br />

kellett vívnia a maga csatáit.<br />

Ez az életút azonban arra a kérdésre is választ ad,<br />

hogy mi vezethet ki egy zeneszerzőt egy ilyen völgyből.<br />

Például egy új, gazdag ihletforrás felfedezése:<br />

ilyen volt Bartók számára a magyar és a kelet-európai<br />

népzenék megismerése, amely új, korszerű zenei<br />

nyelvezet megalkotására inspirálta. De segítség lehetett<br />

egy olyan előadó megismerése is, aki megértette<br />

a zenéjét, és magas szinten interpretálta azt: így<br />

keletkezett a Szólószonáta a zseniális hegedűművész,<br />

Yehudi Menuhin számára. De említhetjük a Kontrasztokat<br />

is, amelyet Benny Goodman jazzklarinétos és<br />

Szigeti József hegedűművész felkérésére írt.<br />

Az életút legfontosabb tanulsága számunkra ugyanakkor<br />

talán az, hogy amit Bartók válságként élt meg,<br />

az a teljes pálya ismeretében ma már sokkal inkább<br />

tűnik az erőgyűjtés fázisának a völgyből egy újabb<br />

hegycsúcsra való felkapaszkodás előtt – hiszen jól<br />

látjuk, hogy mindegyik alkotói szünete stílusváltásokat<br />

jelentett műhelyében, amelyek a megszületett<br />

remekművek által jelentős hatást gyakoroltak a modern<br />

zene alakulására.<br />

Galambos Boglárka Ágnes<br />

(Székesfehérvár)<br />

bakeLIT – zene és irodalom<br />

27<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 27 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:10


Anilin festékcseppek<br />

Csontváry völgyei<br />

Pixel – KéPpontok<br />

28<br />

Fények és sziluettek<br />

A jajcei villanyerőmű hideg, fehér fénye a vízbe zúdul<br />

az apró ablakokon és a tátongó ajtón keresztül.<br />

Csendben dolgoznak a szorgos munkások, nem törik<br />

meg az éjszaka fagyos némaságát. A barlangban hívogató<br />

tűz fényénél melegszik valaki. Mint a gyenge<br />

csontok, oly halkan ropognak a lángok.<br />

Holdfényben sétakocsikáznak Athénban. Az elegáns<br />

urakon kalapok, a kifinomult, bódító parfümtől<br />

illatozó hölgyeken drága estélyik. A fehér villa<br />

termeiben még éjjeli ütemre lüktet az élet. Vendégek<br />

jönnek és mennek. Fényesen, előkelően, a gazdagság<br />

kegyetlen kecsességével. Vakító újhold fénye ömlik<br />

a házra, csordogál a falakon, és megül egy szakadékban,<br />

a messzi távolban. Akropolisz magasodik büszkén<br />

fenn a hegyen. Oszlopai közt dermedt, csöndes<br />

már a levegő.<br />

Állatok<br />

Könnyű lovaglás a tengerparton, az öbölben, amelyet<br />

magas hegyek ölelnek szerelmesen, szorosan. Állandóan<br />

mozgásban vannak a lovak. Egy gyönyörű pej<br />

megijed egy ártatlan pocsolyától, egy másik a tengerbe<br />

lép. Mintha én, a hétköznapi, efféle művészethez<br />

nem értő néző is ott lennék. A végtelen sós víz<br />

partján, ahol a levegő frissebb és egészen egyszerű.<br />

Szinte hallom a paták kaparászását a puha földön, a<br />

díszes kalapok susogását a vágtató szélben, a kutyák<br />

lefetyelését, ahogy lelkesen isznak a koszos pocsolyákból.<br />

És ha a lovasok folytatják útjukat a part<br />

mentén, én is velük tarthatok majd.<br />

Víz<br />

Zabolátlan hullámok nyaldossák vadul a titokzatos<br />

szigetet. Megtörnek a gyenge habgerincek, magukba<br />

borulnak, vízbe fúlnak folytonos egymásutánban.<br />

Esdeklő könyörgésüket elnyomja a sziget állandó<br />

zsibongása. A nevetés, a tánc, a fehér ruhás testek<br />

mozgásának zaja. Téboly a színekben. Őrület a kicsavart<br />

fák töredező ágainak néma sikolyaiban. És mégis,<br />

hiába halk a szenvedés s harsány a nép, a sziget<br />

körül végtelen a víz.<br />

Völgy<br />

A Nap félti tündöklő sugarait a csipkés hegygerinctől.<br />

Nem szeretné, ha vérvörössé színeződnének a<br />

merész csúcsok. De a völgy odalenn! Ahol biztonságban<br />

van a fény, és a kőmorzsák közt porcsend pihen. A<br />

Nagy-Tarpataki-völgy környékét javarészt sötétség<br />

emészti. Csak az igazán ártatlan, gyengéd teremtményeket<br />

kíméli. A kitaposott út szélén élő színekre<br />

bomló virágokat. A hátul meghúzódó impozáns kúriát.<br />

Lehet, hogy az ott élők tapostak utat a fénynek<br />

odafenn, a virágok között.<br />

Égbolt<br />

Hol kissé rideg, végtelen kék égbolt borul a festő<br />

szeretett helyszínei fölé, hol meg sárgás vagy éppen<br />

lilás. A mennybolt uralkodik, hangsúlyos, ám nem<br />

hivalkodó. Elveszünk benne, a színeiben, vagy éppen<br />

abban, ahogy a színek néhol egész szerényen, máshol<br />

oly bátran egymáshoz érnek. Összefonódnak, egymásba<br />

folynak, míg már nem látjuk a határt a narancs és a<br />

kék között. Gyakran az égbolt a vízre borul. Könnycseppek<br />

a felszínen a fényfoltok.<br />

Arcok<br />

Nem az embereken van a hangsúly, gyakran inkább a<br />

tájon, ami körülöleli őket. Az apró arcok gyakran<br />

egybefolynak, folttá lesznek, egy-egy pont csak a<br />

száj és a szemek. Szinte gyermekien egyszerűek. Megfoghatatlanok,<br />

ideiglenesek, mintha akármelyik<br />

pillanatban elhagyhatnák a vásznat. Kibomlanak a<br />

körülöttük lévő részletgazdag tájból. Ám nélkülük<br />

üresek maradnának a festmények. Eltűnne belőlük a<br />

mozgás és az élet. Csontváry alkotásaiba veszve megtaláljuk<br />

őt magát, kendőzetlenül, a festői szépbe olvadva,<br />

a színes virágaiban, völgyeiben, dombjaiban,<br />

minden anilin festékfoltban.<br />

Aranyi Panna<br />

(Szekszárd)<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 28 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:10


Görbülünk<br />

Békebeli esős nap, a sötéttarka víz – Hundertwasser művészete<br />

„Az egyenes vonal az ember alkotta veszély. Oly sok<br />

vonal létezik, és mégis, csak egy halálos közülük:<br />

amit vonalzóval húzunk meg. A belőle adódó borzalmakat<br />

össze sem lehet hasonlítani azokkal az élettel<br />

teli vonalak adta veszéllyel, amelyek kanyarokat<br />

írnak le. Az egyenes vonal létidegen az embertől,<br />

az élettől és magától az egész teremtéstől.”<br />

(Zitate Friedensreich Hundertwasser<br />

– Ford.: Szentesi Eszter)<br />

Mint a világító torony fénye a viharos tengeren,<br />

van is, meg nincs is. Valahogy ő is így alkotott. Úgy<br />

rajzolt, mint egy gyermek, de mégsem Picasso. Témái<br />

mélyebbek, mint amilyet bármely gyermek akár kigondolni<br />

is képes lenne. A vonalai girbegurbák, nem<br />

ember alkotta szabályos nézet szerint húzta őket.<br />

De maga a természet is szabálytalan. A húsos levélben<br />

futó vérerek is talán csak első ránézésre tűnnek<br />

egyenesnek. Minden görbül valamelyik irányba. És<br />

lehet, ez maga az élet. A házai, amelyek mindenfele<br />

dőlnek, pont az életerőt hordozzák magukban, és nem<br />

a pusztulás fogalmát. Alkotásai a modern definíciók<br />

halála. Az általános nem létezik. Festményeiből szivárognak<br />

a színek, mintha a képkereten túlra akarnának<br />

folyni, a lábunk elé, minket is befedve, hogy<br />

eggyé váljunk az alkotással. A dombból ránk meredő<br />

arc. Szája virul teste csendes rózsájában, mi pedig<br />

nézzük, és már kiáltanánk, Gaia, bocsáss meg. Bocsásd<br />

meg, hogy ellened fordultunk. A festmény és én. Két<br />

gazdátlan lélek találkozása.<br />

Ez az ember áll a levegőben. Áll a tenger felett,<br />

annak zúg az alja. A hullámok halott kéregdarabokat<br />

mosnak partra. Az alattomos esőcseppektől átnedvesedett<br />

a ruhája. A levegő szinte szétpattan, mint az<br />

üveghez szorított buborék. Egyszerre olcsó és drága<br />

lesz az idő. Meddig maradhatok még itt? Nem szeretnék<br />

még indulni, itt szeretnék még maradni, ahol velem<br />

pulzál a világ.<br />

Talán ez lenne az emberiség igaz arca? A görbe vonal,<br />

a színek forgataga, amellyel a világot látta?<br />

Talán, csak mert így tudta a dolgokat elviselni. Ha<br />

már nem tud rajta változtatni, akkor megtanulja elviselni.<br />

S megfesti, ahogyan a világot látja. Mi pedig<br />

kijövünk a múzeumból, s mindenhol az ő házait<br />

látjuk. Megfestette a saját szemléletét, majd a város<br />

fölé emelte tornyait. Az egész város olyan, mint az<br />

ő festménye. A lakásait uraló egyszerűség. Ennek is<br />

megvan a maga oka. Mit ér egy, a művész holtáig díszített<br />

templom homlokzata? Mi telt olyan sok időbe?<br />

A részletesség. De ahol a részletek uralkodnak, ott<br />

nem uralkodik semmi.<br />

Az emberek álmai álmatlanok. S már nem csak az éjjeleik.<br />

A nappalaik is. Élnek csendben, a rájuk tetovált<br />

idillel, amely a végük is egyben. Kapálódznak,<br />

hogy fennmaradjanak lelkük víztükrének felszínességén.<br />

Hányan hallgatnak éjjelente Mozartot szerte a<br />

világon? Hányan ülnek most a szobájukban egyedül?<br />

Miért vannak ott? Meddig lehet ezt még kibírni?<br />

Kiborít a bizonyosság. Az agy kikapcsol, a tudat<br />

elmerül, a helyére pedig az a bénult és homályba borult<br />

labilitás lép, amelyet az a reményvesztett, megbetegített<br />

ember érezhet csak, akinek lénye már belehalt<br />

a küszködésbe, hogy más lehessen.<br />

Mert ha nincs két ugyanolyan levél sem a fa ágán,<br />

akkor mi magunk is mások vagyunk. Amikor ÉN-né<br />

váltunk, velünk született az igény a másra is. A környezetünk<br />

a harmadik bőrünk, amelyet formálni vágyunk.<br />

A természetből jöttünk, és vele harmóniában<br />

kell élnünk. Mert ha elveszünk, de nem adunk, akkor<br />

fellázad, és nincs esélyünk ellene. Meg kellene elégednünk<br />

a saját erőnkkel, amikor megismerjük a határaink<br />

megnyugtató végességét.<br />

Hirtelen mennyi ártatlan mozdulatot nem tehetünk<br />

meg. A másik háta csak mezítelen sírkő. S rádöbbenünk,<br />

milyen veszélyes is a magány. Az üres szobában<br />

Mozart Requieme leng, a lágy dallam befonja<br />

a szobát, mint egy pók, és a keserves sikolyainkat<br />

elnyelik a falak, a mennyezet, a szobák.<br />

Szentesi Eszter<br />

(Veresegyház)<br />

Pixel – KéPpontok<br />

29<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 29 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:11


Eve mesaj – Üzenet haza<br />

Sztambuli emlékeim<br />

GPS – irodalmi útvonaltervező<br />

30<br />

„A sok, színes képeslap a kis szobám falán,<br />

Álmaimban arra járok minden éjszakán.”<br />

(Hungária – Isztambul)<br />

Isztambul mindenkié?<br />

Isztambul ambivalens. Minden ízében. Repterén neonsárga<br />

fehérneműben pózoló, kéjes próbababák, tetőtől<br />

talpig sötét leplekbe burkolózott feleségek.<br />

Belvárosában nemzetiszínű lobogók pirosló tucatjai,<br />

az utcákon évszázadokon át hömpölygő bábeli<br />

néptenger. Itt egyszer, váratlanul megszáll az érzés:<br />

a kezedben tartod a várost, s vele a történelmet.<br />

De ez is fordítva igaz: valójában téged tart fogva a<br />

genius loci.<br />

Magyar témák, törökül<br />

Talpalatnyi haza idegen, egykor ellenséges földön:<br />

magyar művektől roskadozik egy török nyelvű<br />

könyvtár. Szürreális történelmi fintor kerülget.<br />

A leigázott nép szellemi kincseitől horpadnak be a<br />

hódító polcai. Megtorpanok Gárdonyi Egri csillagokja<br />

láttán. Hosszas török előszó terpeszkedik az<br />

egri remete alkotása előtt. Mint kiderül, nemzeti<br />

reflexummentés céljából. Törökhonban egyértelmű<br />

közös közép-ázsiai eredetünk, Attila mint közös,<br />

dicső ősünk, nem beszélve 16-17. századi vendégszeretetünkről,<br />

közös uralkodásunk korszakáról.<br />

Kezemben Trianon tragédiájának dalnokai – Ilylyés,<br />

Dsida, Wass. Még törökül is érződik a hazai<br />

lüktetés és a sorok közti, szaggatott, fojtogató fájdalom.<br />

Elfeledett hősök – török végnyugalomban<br />

Protestáns temető kapuja tárul az iszlám világ epicentrumában.<br />

Szellemek nemzetközi hada sereglik<br />

körülöttünk. Német, holland, angol, majd végül magyar<br />

kísértetek. Örökké bús negyvenkilencesek,<br />

akik nem indultak tovább, és hatvanhét után sem tértek<br />

haza. Száműzetésükben is kitartó, eszményeiket<br />

soha fel nem adó, csendesen szenvedő hősök. Hiába az<br />

amnesztia ígérete, ők Sztambulban maradtak. Számos<br />

elfelejtett alak, sors, érdem. Elrejtve a hazai, talán<br />

közönyös szemek elől. Emlékük is porrá lett testükkel<br />

együtt. Ki hall odahaza Cseh Imréről, Kossuth<br />

tolmácsáról? A sírja csak két kopottas évszámról<br />

árulkodik.<br />

A halhatatlan halálos ágyánál – 09:05<br />

Arany ragyogásban úszik a Dolmabache palota fényűző<br />

fogadóterme. Nincs idő megállni, elmélkedni,<br />

szemlélődni. Rohan mindenki, csak a csillárok nem<br />

mozdulnak. Lökdösődik a nemzetközi turistacsorda,<br />

villognak a mobilok, de még így sem látja senki, amiről<br />

a fülében magyaráznak. Hirtelen megtorpanok,<br />

hiába szólítanak fel. Kérjük, haladjon a következő<br />

pontra. Lerántom a fejhallgatót. Atatürk szobája<br />

fogva tart. Nem ereszt az apró helyiség ijesztően<br />

csöndes atmoszférája.<br />

Úgy tűnt, mintha abban a pillanatban megállna az<br />

idő. Lopva a szobában álló órára tekintek. Öt perccel<br />

múlt reggel kilenc az első török köztársasági elnök<br />

halálos ágya mellett. 1938 óta folyamatosan. Halk<br />

neszezést hallok az egyik sarokból. Arra fordítom a<br />

fejem. Mintha ébredezne a falon lógó kárpit. Mustafa<br />

Kemál büszke portréja néz szembe velem. Úgy szemlél,<br />

mint aki kérdezni szeretne valamit. Erősen összpontosítok<br />

rá, hogy megértsem a szavát. Arról érdeklődik,<br />

hogy Európa befogadta-e már Törökországot,<br />

amelyre életét feltette. Nem tudok megfelelni neki.<br />

A kérdés sokkal inkább az, hogy Törökország, s<br />

benne Isztambul szeretne-e valaha is valahova kizárólag<br />

tartozni, vagy éppen különcsége teszi azzá,<br />

ami?<br />

Isztambul önmagáé<br />

Befogad és kitaszít szorongató ölelésével. Ki akar<br />

használni a bazársorok kanyargós utcáiban, s arra<br />

vágyik, hogy megtapasztald nagyságát a magasztos<br />

mecsetek szökőkútjai mellett, a padlószőnyegen<br />

ülve, az imámot hallgatva. Elveszejt történelmi<br />

mélységeiben, miközben a Boszporuszon ringatózva<br />

arra hív, hogy tekints rá felülről.<br />

Isztambul ambivalens, s mégis minden szegletében<br />

önazonos.<br />

Beleki Júlia<br />

(Budapest)<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 30 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:12


Kontinensnyi panoráma<br />

Az európai horizont szélén<br />

Tizenkét csillag alkotta kör: színes kis társaság. Ha<br />

felnézek az égre, ahol glóriát alkotnak a kék vásznon,<br />

biztosan nem látok semmit. Sirály, utas szállító,<br />

esetleg szatellit játszik ott fent, de onnan felülről<br />

sem tiszta huszonhét nemzetnek az uniója. Eusztatikus<br />

mozgás, a nyomásmérő fel-le járó mutatója, egymás<br />

mellett elbeszélő politikai tektonika.<br />

Landolunk. Rövid, fekete csíkot fest gépünk felforrósodott<br />

abroncsa, belesimul az otthagyott foltokba<br />

a kifutópálya aszfaltján. Ez a feszült pillanat<br />

ébresztett rá, hogy az elmúlt huszonnégy órában<br />

csak megkörnyékeztem az alvást, nem sikerült rávetődni<br />

az ágyra. Az elkövetkezendő tizenkét óra, majd<br />

az utána lévő hetvenkettő sem fog másként eltelni:<br />

folytonos ébredés, a megismerés kontinuitása, a látással<br />

járó tudatosítás, háromszázhatvan fokos panoráma.<br />

A brüsszeli utcák szürkeségét, a légkalapácsok<br />

zaját nem érdemes kizárni, hiszen a nyüzsgést, dinamikusságot<br />

a műholdkép nem, csak a mellettem rohanó<br />

nagyváros adhatja át. Toronyházak uniós zászlókkal<br />

a gótikus katedrálisok mellett. Hatalmas ablakfelületek<br />

a balkonokkal szemben. Aktatáska kapaszkodik<br />

a metrón, papírpohár várakozik egy esőtől védett<br />

aluljáróban. Mennyit vagyok képes befogadni,<br />

és mennyi meg nem látott kép suhan el mellettem? A<br />

magas páratartalom játszadozik a nyomásmérővel, de<br />

valahogy a levegő mozgása feloszlatja a ködöt.<br />

Olvadt csokoládéba mártott trüffelgolyók, amelyek<br />

a belga kakaóporba süppednek. Elmerülünk a<br />

tömény európai kavalkádban. Gabonakörök által<br />

inspirált parlamenti spirál, napelemmel borított<br />

bizottsági kereszt. Ha az egyik éneklő szoprán, akkor<br />

a másik tüntető bariton: a mélyben mégis minden<br />

összecseng.<br />

Továbbevezek a 21. századi formavilág zaklatottságából<br />

Gent középkori harmóniájába. A zöldellő<br />

házfalak közé szorult nyugalom átjárja a testemet,<br />

a futó zápor se mossa le a városka festette mosolyt<br />

az arcomról. Egy híd alá bújt kastély, egy párkányon<br />

alvó macskakő. A hajók halk zúgását túlharsogja az<br />

áradó csend. Nyelvemen szétmállik a mézédes cuberdon.<br />

A tizenkét csillag otthagyja fényét Belgiumban.<br />

Ott pislákolnak az óriáskerék tetején, a városháza<br />

tornyán, de a leszállásjelző gombokon és az asztalon<br />

hagyott színezőkön is szentjánosbogarakként csücsülnek<br />

a szép emlékek. A repülő ablakából már mindent<br />

látok: az üvegen visszatükröződő, megfiatalodott<br />

arcomat és az alattam elterülő öreg kontinenst.<br />

Fekete Martin<br />

(Bana)<br />

Szövet(g)minták<br />

A történetek összekötnek – egy lapbemutató margójára<br />

A kipufogócső erőtlen füstje húzott tekervényes vonalat<br />

kocsink után. Elszántan kanyarodtunk Marosvásárhely<br />

felé. Hiányzott már a vár lángosillattal<br />

átitatott nyüzsgése, az előadások zenei aláfestése, az<br />

emberek ragyogó, kíváncsi tekintete. Hiányzott a nyár<br />

melegsége, az utazás szabadsága.<br />

Kövér izzadtságcseppek kúsztak végig az érdeklődők<br />

tarkóján és homlokán, majd az inggallérokra cseppenve<br />

lomhán szívódtak fel az anyag felületén. Egyre sűrűbben<br />

követték egymást ezek a tiszavirágéletű cseppecskék,<br />

amelyek kivétel nélkül minden várba látogató<br />

arcán megjelentek. Girbegurba életpályájuk nedves<br />

mintázatát hagyták maguk után.<br />

A fák árnyékának csalogató hűvösségében ülve a lenyugvó<br />

nap késztetett hunyorításra minket. A hosszasan<br />

elnyúló árnyékok mindamellett, hogy valóságos menedéket<br />

jelentettek a hőség ellen, érdekesebbnél érdekesebb<br />

formákat festettek a talajra. A gyep virító zöldjét tehát<br />

átváltotta az arany-szürke kombináció. Az árnyjáték kibogozhatatlan<br />

mintázatú kavalkádja tárult elénk.<br />

A KultFeszt megmutatta nekünk, hogy a látszólag<br />

szerteágazó fonalszálak néha észrevétlenül mégis<br />

egybefonódnak. Bár sokszor nehezen készíthető a gombolyagból<br />

valami valóban értékes és hasznos, mégis<br />

ezek azok a szálak, amelyek körbeszövik életünk minden<br />

mozzanatát. A fonal ugyanis formálható, egyenesíthető,<br />

szétszedhető, összeköthető, bogozható. Lehet<br />

vele kötni, horgolni, bogozni, csomózni. Néha megpróbáljuk<br />

a szálakat kinyújtani, kiegyenesíteni, máskor<br />

a rideg nyújtózkodás helyett inkább egy ölelésre emlékeztető<br />

csomót alakítunk ki belőlük.<br />

Ez a fajta melengető érzés ölelt körbe, kebelezett be<br />

minket a KárPit-lapbemutató minden pillanatában. Az<br />

érdeklődő tekintetek, a kíváncsiságot tükröző arciz-<br />

GPS – irodalmi útvonaltervező<br />

31<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 31 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:13


mok, a folyóiratot lapozgató ujjak, a fülelő fesztiválozók<br />

látványa megerősítette bennünk az alkotni vágyás<br />

kápráztató érzését. Ez által egyrészt azt érezhettük,<br />

hogy mi is egy-egy fonalszál vagyunk, ami együttesen,<br />

összefonva teljesedik ki és válik produktummá. Másrészt<br />

azt tapasztalhattuk meg, hogy mindez idő alatt részesei<br />

lehettünk egy nagy és bonyolult mintának. Egy parányi<br />

öltés lettünk a remekmű szerkezetében.<br />

A gombolyag közepében lenni nem csak bíztató, szívet<br />

melengető érzés, hanem egyszerre felemelő is. A másokkal<br />

átélt momentumok, a barátokkal vagy családdal<br />

megosztott érzések és kalandok élményei szövik körbe<br />

egész lényünket.<br />

A történetek összekötnek. Összekötjük a történeteket.<br />

Felszegi Kincső<br />

(Szamosújvár)<br />

Ti mit (F)ESZTEK? 2.0<br />

„De vihar előtt vörösen ég a kék.”<br />

(Follow The Flow: Nem tudja senki)<br />

Már a tavalyi, ugyanezt a témát bemutató írásomban<br />

beszéltem a hatalmas képekként elképzelt fesztiválokról,<br />

amelyekhez, ha közelebb megyünk, rájövünk,<br />

hogy valójában kirakósok. Mert minden ember egy<br />

puzzle-darab, aki keresi a helyét a fesztiválterületen<br />

és az életben. Ez idén sem változott.<br />

Ugyanúgy, ahogyan tavaly, idén is elmentem az<br />

esztergomi MCC Fesztre. És ugyanúgy, ahogyan tavaly,<br />

idén sem csak egy, az Edu sétányon összegyűjtött<br />

kincsekkel teli szatyorral mentem haza, hanem<br />

egy kincses pillanatokból összeálló, képzeletbeli<br />

kirakóssal is.<br />

Fesztiválok: a nyár kezdete, amikor egyfelől hidegen<br />

hagy minden, ami a Feszten kívüli világodat<br />

jelenti, másfelől olvadozol a melegtől és rád minden<br />

irányból áradó szeretettől… Az éjjelek pedig a<br />

reflektorok fényében kivilágosodnak, s a színpadok<br />

előtti küzdőtéren ezerszámra csillognak a szemek.<br />

„[A] vihar előtt vörösen ég a kék” – zengik a hatalmas<br />

hangfalak, és mi azzal a tudattal bújunk vörös és<br />

kék hálózsákunkba, hogy a sötétben minden és mindenki<br />

ugyanolyan.<br />

A sötét, szikrázó szemű éjszakai égbolt, az esztergomi<br />

bazilika tornyai és a tapintatosan, a távolból<br />

ideszűrődő Ákos koncert üzenete mocorog bennem:<br />

Ilyenek voltunk… vagyunk?!<br />

Lojewski Erika Arina<br />

(Bukarest)<br />

GPS – irodalmi útvonaltervező<br />

32<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 32 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:14


DÉNES ATTILA NORBERT<br />

(Makfalva)<br />

segíts ég neki<br />

fekete márvány ködbefont időmorzsák<br />

zsákon zsivalygó rozsdaette fonák<br />

vöröslő vérszínnel hív segítséget<br />

fordított fátyol saját lelke kiégett<br />

puttonyában mégis őriz két vértelen könnyet<br />

ruhasuhanás, reményfosz-lány ránéz<br />

rá s a könny vissza: látja mivé lett.<br />

halott-t-este megremeg, újra élet támad,<br />

ma kiömlött szemét, fáj dalom: hulla-zsák<br />

de Hold Napra váltást: árthatatlan jövőt lát.<br />

egy ÉNi célok<br />

Ezernyi pontosvessző után most elhagyod<br />

az önostorzás vesszejét.<br />

Vesztőhelyre vontatod vonzó reményfoszlányod.<br />

Zenével nyugtázod árvaságod gyönyörét.<br />

Hiszen te szeretted magad.<br />

Szereted magad.<br />

Az ő szerette: maga.<br />

Az egyetlen egy cél: egy ÉN.<br />

Elfoszló felelősség könny-rejtek-ÉN.<br />

Játszott tehetetlenség virágként nyíló erezet-ÉN.<br />

Magányos cédrus rajzolódik ki egy halott világ<br />

tenyerén.<br />

4<br />

11<br />

26<br />

29<br />

3<br />

17<br />

10<br />

18<br />

15<br />

13<br />

20<br />

6<br />

14<br />

12<br />

21<br />

27<br />

2<br />

1 1<br />

8<br />

<strong>23</strong><br />

16<br />

5<br />

7<br />

24<br />

22<br />

28<br />

9<br />

◄◄◄<br />

25<br />

KárPit-meder: a szerkesztői háló<br />

1 Aranyi Panna – Szekszárd 9 Domokos Írisz Kamilla – Brassó 17 Kemecsey Anna Viktória – Budapest 25 Picciano Alisia – Milánó<br />

2 Bartusz-Dobosi László – Pécs 10 Ekbauer Lili Csenge – Szombathely 18 Liszák Lili – Keszthely 26 Pozsgai Zsolt – Budapest<br />

3 Beleki Júlia – Budapest 11 Fekete Martin – Bana 19 Lojewski Erika Arina – Bukarest 27 Rózsa Anna – Pécs<br />

4 Birinyi Flóra Lilla – Budakalász 12 Felszegi Kincső – Szamosújvár 20 Melján Anna – Kecskemét 28 Sánta Eszter – Barót<br />

5 Boldog Zoltán – Deszk 13 Galambos Boglárka Ágnes – Székesfehérvár 21 Molnár Dóra Laura – Szekszárd 29 Szentesi Eszter – Veresegyház<br />

6 Csernák Zsófi a – Kecskemét 14 Gallyas Georgina – Kecskemét 22 Moroianu Anna – Barót<br />

7 Cservid Ákos – Székelyhíd 15 Hegyi Lili Gerda – Veszprém <strong>23</strong> Nagy Benedek Máté – Szeged<br />

8 Dénes Attila Norbert – Makfalva 16 Janzsó Dávid – Szeged 24 Pálffy Katinka – Székelyudvarhely<br />

19<br />

KÁRPIT-MEDER<br />

33<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 33 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:15


„Az álom kárpótol mindenért”<br />

Az utolsó szó jogán 3.<br />

Fiatal voltam még, amikor először elöntött a vég<br />

utáni sóvárgás. Mostohám iránti bűnös szerelmem,<br />

valótlan jövőképem és minden szerencsétlen esemény,<br />

ami életem alatt engem ért, afelé taszított, ahová<br />

most megérkeztem, az örök közömbösség és a nyugtató<br />

érzéketlenség vidékére. Hol érzés nincs, a morfium<br />

vágya sem emészt, és naiv, hűtlen nejem ostobaságai<br />

sem űznek többé.<br />

„Az élet, az ébrenlét tele van félelemmel, unalommal,<br />

sok rossz emberrel és sok olyan emberrel, akik<br />

jók, kedvesek, de akikhez tulajdonképpen semmi közünk;<br />

az álom kárpótol mindenért.”<br />

Immár az álomban élek, ahol szállhatok, mégsem<br />

kínoz a függőség nyomora; ahol végre csak én vagyok,<br />

tisztán, önmagam. Az élet érthetetlen, absztrakt része<br />

lényünknek, és kín az, ha ezen apró elem vonja el<br />

mindazt, amit önmagunkból kiadni képesek vagyunk.<br />

Eljött tehát a pillanat, amikor énem egésze harmóniában<br />

válik eggyé azzal, akit tollam teremtett,<br />

hogy az lehessek, aki mindig is lenni akartam…<br />

Csáth Géza.<br />

Cservid Ákos<br />

(Székelyhíd)<br />

NAGY BENEDEK MÁTÉ<br />

(Szeged)<br />

Vers orvosi és egyéb dolgokról<br />

170-100 – művészeti tudakozó<br />

Rám néztél, és a patika polcain elrendezett illatos<br />

krémekre hasonlítottál. Vidám voltál, tiszta, mint a<br />

mérgek, annak ellenére, hogy téged kiválóan lehetne<br />

alkalmazni kóros gyulladások külső kezelésére.<br />

Ezért simán lehetnél elszontyolodott, de te mégis<br />

üde és romlatlan maradtál, talán azért, mert a gondjaid<br />

már sokszor magas hőfokon hőkezeltek.<br />

Elkaptuk egymás tekintetét, és olyan érzésem támadt,<br />

mint amikor tusolás után, törölközés közben<br />

rád nyitnak, és a szemérmetlenség, sebezhetőség, sápadtság<br />

és hideg közepette egyáltalán nem is veszed<br />

észre, hogy a másik is fázik, és meztelen.<br />

Elfordítottam a fejem, és bántam, hogy romlandó<br />

édességnek születtem, bántam, hogy így elbántak velem<br />

a gyárak. Bennem mindig is túltengett a tejpor,<br />

az emulgeálószer és a szójalecitin. Nyomokban búzát<br />

és dióféléket is tartalmazhatok, ezért vagyok kiszámíthatatlan,<br />

ezért okozok szív- és érrendszeri, valamint<br />

rengeteg egyéb problémát.<br />

„A kockázatok és mellékhatások tekintetében<br />

olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg<br />

kezelő orvosát, gyógyszerészét!”<br />

34<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 34 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:22


Figyeld a pályázatokat, mert<br />

20<strong>23</strong>-ban számtalan lehetőséged lesz<br />

részt venni az MCC KáPé által szervezett<br />

külföldi szakmai tanulmányutakon! Az<br />

úticélok között szerepel többek között<br />

Róma, Jeruzsálem és Brüsszel is.<br />

ProgramON<br />

Figyeld a pályázatokat, és jelentkezz!<br />

A KárPit szerkesztősége várja azon diákok<br />

jelentkezését, akik szívesen részt vennének<br />

a folyóirat elkészítésében, akár szerkesztőként,<br />

akár szépirodalmi igénnyel megírt alkotásaikkal.<br />

Jelentkezés Bartusz-Dobosi László főszerkesztőnél<br />

a karpit@mcc.hu emailcímen folyamatosan.<br />

A következő, téli szám tematikája: MESE<br />

A 2022 őszén indult KaPucsínó,<br />

az MCC KáPé saját podcastje<br />

érdekesebbnél érdekesebb<br />

témákkal immáron<br />

6 felvétellel büszkélkedhet.<br />

Keressétek az MCC honlapján!<br />

n!<br />

A 20<strong>23</strong>-as évben Birinyi Flóra<br />

diáktársatok ötlete alapján<br />

„Kopogtatás nélkül” elnevezéssel<br />

útjára indítottuk a KáPé irodalmi<br />

körét.<br />

A Kör minden KáPés diák<br />

előtt nyitott. Mottónk:<br />

„Tiszta papírt kapsz tányérul”<br />

Szeretettel várunk<br />

az MCC Középiskolás<br />

Programjába. Jelentkezz<br />

a www.kp.mcc.hu oldalon!<br />

Szívesen alakítanád úgy a<br />

történelmet, hogy közben<br />

a problémamegoldó képességed is<br />

fejlődik?<br />

Ha a kérdésre igen a válaszod,<br />

akkor figyeld az e-learning<br />

kurzusaink kínálatát, mert<br />

hamarosan jelentkezhetsz az új,<br />

Esetmegoldás - Alakítsd Te<br />

a történelmet! című kurzusunkra.<br />

ProgramON – hovatovább<br />

35<br />

<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 35 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:<strong>23</strong>


<strong>KarPit</strong> <strong>23</strong> 3.indd 36 20<strong>23</strong>.09.04. 15:20:25

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!