2011 Yılı Restorasyon Çalışmaları - İSTANBUL (1. Bölge)

istanbulavrupa.vgm.gov.tr

2011 Yılı Restorasyon Çalışmaları - İSTANBUL (1. Bölge)

VAKIFLAR

İSTANBUL 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2011 YILI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

(01.01.2012 tarihi İtibari İle)


180

Vakıf Restorasyon Yıllığı | Yıl: 2012 | Sayı: 4 | 2011 Yılı Restorasyon Çalışmaları

restorasy n

RESTORASYONU TAMAMLANAN İŞLER (2003-2011)

S.No İli İlçesi Taşınmaz Bilgisi Onarım Tarihi

1 İstanbul Beşiktaş Asariye Camii Minaresi 2008

2 İstanbul Beşiktaş Ertuğrul Tekke Camii 2010

3 İstanbul Beşiktaş Orhaniye Camii 2003

4 İstanbul Beyoğlu Sinanpaşa Camii Şadırvan, Türbe, peyzaj 2010

5 İstanbul Beşiktaş Neşatağa Camii 2009

6 İstanbul Beyoğlu Beyazıt-ı Cedid Camii (Basit Onarım) 2008

7 İstanbul Beyoğlu Büyük Piyale Paşa Camii 2009

8 İstanbul Beyoğlu Camii kebir Bahçe Duvarı ve Şadırvan Kenarı Düz. 2008

9 İstanbul Beyoğlu Dolmabahçe Camii 2007

10 İstanbul Beyoğlu Ebu Fadıl Mehmet Efendi Camii (Basit Onarım) 2008

11 İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Emin Camii Minaresi 2008

12 İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Güzelce Camii Avlu Tanzimi 2009

13 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Humbarhane Camii (Mihrişah Valide Sultan) 2010

14 İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Güzelce Camii Sebili, Şadırvan ve Muvakkithanesi 2006

15 İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Sinan Paşa Camii 2007

16 İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Sinan Paşa Camii Şadırvan ve Çevre Düzenlemesi 2009

17 İstanbul Beyoğlu Ömer Avni Bey Camii Minaresi 2008

18 İstanbul Eyüp Defterdar Mahmut Ağa Camii (4 iş ortak) 2007

19 İstanbul Eyüp Defterdar Nazlı Çelebi Minaresi, çatısı ve türbesi 2007

20 İstanbul Eyüp Karaali Çavuş Cami 2010

21 İstanbul Sarıyer Ali Pertek Camii Minaresi 2008

22 İstanbul Sarıyer Ali Pertek Camii ve Çevre Düzenlemesi 2009

23 İstanbul Eminönü IV.Vakıfhan 2008

24 İstanbul Eminönü Ahi Çelebi Camii 2009

25 İstanbul Eminönü Hacı Beşir Ağa Camii 2010

26 İstanbul Eminönü Hobyar Camii 2003

27 İstanbul Eminönü Hidayet Camii 2007

28 İstanbul Eminönü Hürrem Sultan Hamamı 2010

29 İstanbul Eminönü Nur-u Osmaniye Camii 1.Kısım 2008

30 İstanbul Eminönü Sultanahmet Ayasofya İmareti 2006

31 İstanbul Eminönü Süleymaniye Camii 1. Kısım 2007

32 İstanbul Eminönü Mimar Sinan Türbesi 2011

33 İstanbul Eminönü Tıbbiye Camii 2007

34 İstanbul Fatih Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Camii 2007

35 İstanbul Fatih Aşık Paşa Camii 2007

36 İstanbul Fatih Bala Süleyman Ağa Camii 2006

37 İstanbul Fatih Bali Paşa Camii 2007

38 İstanbul Fatih Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Camii 2006

39 İstanbul Fatih Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi (Eski Bina) 2006

40 İstanbul Fatih

Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hast. Eski Bina Çevre

Düz.

2006

41 İstanbul Fatih Cerrah Mehmet Paşa Camii 2006

42 İstanbul Fatih Fatih Camii ve I. Mahmut Kütüphanesi 1.Kısım 2007

43 İstanbul Fatih Hadım İbrahim Paşa Camii 2007

44 İstanbul Fatih Esekapı Medresesi 2011


45 İstanbul Fatih Mihrimah Sultan Camii 2010

46 İstanbul Eyüp Nişancı Mustafa Paşa Mektebi 2011

47 İstanbul Fatih Odabaşı Behruzağa Camii 2004

48 İstanbul Fatih Pertevniyal Valide Sultan Camii 2010

49 İstanbul Fatih Selçuk Sultan Camii 2007

50 İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Camii 2006

51 İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Camii Tamamlama ve Çevre Düzenlemesi 2010

52 İstanbul Fatih Yayla Kambur Mustafa Paşa Camii 2004

53 İstanbul Fatih Yayla Kambur Mustafa Paşa Camii ve Minaresi 2005

54 İstanbul Fatih Yedikule Debbağı Zade Hacı Piri Mehmet Efendi Camii 2005

55 Tekirdağ Merkez Rüstem Paşa Camii Onarımı ile Bahçe Tanzimi ve Drenajı 2006

56 Tekirdağ Çorlu Fatih Camii wc’si Onarımı 2006

57 Tekirdağ Hayrabolu Çelebi Sultan Mehmet Camii 2006

58 Tekirdağ Hayrabolu Çorumi Mustafa Bey Camii 2008

59 Tekirdağ Hayrabolu Çorumi Mustafa Paşa Camii WC’si Onarımı 2006

60 Tekirdağ Hayrabolu Güzelce Hasan Bey Camii 2004

61 Tekirdağ Malkara Gazi Süleyman Paşa Camii 2007

62 Tekirdağ Malkara Hacerzade İbrahim Bey Camii 2005

SPONSORLUK USULÜ İLE YAPIMI TAMAMLANAN İŞLER (2003-2011)

S.No İli İlçesi Taşınmaz Bilgisi Yılı Sponsoru

1 İstanbul Beyoğlu Arap Camii 2011 2010 Ajans

2 İstanbul Beyoğlu Kılıç Ali Paşa Camii 2011 2010 Ajans

3 İstanbul Beyoğlu Piyale Paşa Camii 2008 Vakıfbank

4 İstanbul Beşiktaş Defterdar İbrahim Paşa Camii 2011 Acıbadem A.Ş

5 İstanbul Sarıyer Emirgan Hamid-i Evvel Camii 2009 Acıbadem A.Ş

6 İstanbul Şişli Teşvikiye Camii 2009 Şişli Bel.

7 İstanbul Eminönü Yeni Camii Hünkar Kasrı 2010 İTO

8 İstanbul Eminönü Küçük Ayasofya Camii 2006 İ.B.B

9 İstanbul Eminönü Vordvorts Vorodman Kilisesi 2011 2010 Ajansı

10 İstanbul Zeytinburnu Yenikapı Mevlevihanesi 2010 Vakıfbank

TAHSİSLİ YAPIMI TAMAMLANAN İŞLER (2003-2011)

S.No İli İlçesi Taşınmaz Bilgisi Yılı Durumu

1 İstanbul Beyoğlu Galata Mevlevihanesi 2009 Tahsisli

2 İstanbul Beyoğlu Sütlüce Elif Efendi Tekkesi 2009 Tahsisli

3 İstanbul Beyoğlu Turabi Baba Tekkesi 2008 Tahsisli

4 İstanbul Beyoğlu Yer altı Cami yanı okuma salonu Tahsisli

5 İstanbul Beyoğlu Zevki Sultan Subyan Mektebi 2008 Tahsisli

6 İstanbul Eyüp Cafer Paşa Medresesi 2009 Tahsisli

7 İstanbul Eyüp Hacı Beşirağa Medresesi 2010 Tahsisli

8 İstanbul Eyüp Hasan Hüsamettin Efendi Tekkesi 2010 Tahsisli

9 İstanbul Eyüp Hindular Tekkesi Tahsisli

10 İstanbul Eyüp Hüsrev Paşa Kütüphanesi 2010 Tahsisli

11 İstanbul Eyüp Mustafa Selami Efendi Tekkesi 2010 Tahsisli

12 İstanbul Eminönü Cafer Ağa Medresesi 2009 Tahsisli

restorasy n 181


182

Vakıf Restorasyon Yıllığı | Yıl: 2012 | Sayı: 4 | 2011 Yılı Restorasyon Çalışmaları

13 İstanbul Eminönü Caferiye Tekkesi 2009 Tahsisli

14 İstanbul Eminönü Cenderecizade Muhittin Çelebi Camii Duvarı 2011 Tahsisli

15 İstanbul Eminönü Cevri Kalfa Sıbyan Mektebi 2010 Tahsisli

16 İstanbul Eminönü Hadım Hasan Paşa Medresesi 2011 Tahsisli

17 İstanbul Eminönü Hatice Turhan Valide Sultan Çeşmesi ve Sebili 2003 Tahsisli

18 İstanbul Eminönü Kızlar Ağası Mehmet Ağa Medresesi 2007 Tahsisli

19 İstanbul Eminönü Köprülü Mehmet Paşa Medresesi 2010 Tahsisli

20 İstanbul Eminönü Küçük Ayasofya Medresesi Tahsisli

21 İstanbul Eminönü Laleli İmareti 2010 Tahsisli

22 İstanbul Eminönü Özbekler Tekkesi 2008 Tahsisli

23 İstanbul Eminönü Recai Efendi Sıbyan Mektebi 2009 Tahsisli

24 İstanbul Eminönü Rüstempaşa Medresesi 1.Kısım 2010 Tahsisli

25 İstanbul Eminönü Seyid Hasan Paşa Medresesi 2009 Tahsisli

26 İstanbul Eminönü Süleymaniye - Rabi Medresesi 2010 Tahsisli

27 İstanbul Eminönü Şehzade İmareti 2010 Tahsisli

28 İstanbul Eminönü Yusuf Ağa Sıbyan Mektebi 2010 Tahsisli

29 İstanbul Eyüp Kara Süleyman Tekkesi 2011 Tahsisli

30 İstanbul Fatih Adile Sultan Sıbyan Mektebi 2010 Tahsisli

31 İstanbul Fatih Ahmet Buhari Tekkesi 2010 Tahsisli

32 İstanbul Fatih Başmaki Şerif Tekkesi. 2010 Tahsisli

33 İstanbul Fatih Bayrampaşa Medresesi 2011 Tahsisli

34 İstanbul Fatih Beşikçizade Tekkesi 2011 Tahsisli

35 İstanbul Fatih Damat İbrahimpaşa Medresesi (Esekapı) 2010 Tahsisli

36 İstanbul Fatih Gazanferağa Medresesi 2010 Tahsisli

37 İstanbul Fatih Gazi Ahmetpaşa Medresesi 2010 Tahsisli

38 İstanbul Fatih Gevher Sultan Medresesi 2010 Tahsisli

39 İstanbul Fatih Kazasker Abdurrahman efendi camii 2011 Tahsisli

40 İstanbul Fatih Mahmut Efendi Zaviyesi 2011 Tahsisli

41 İstanbul Fatih Murat Molla Kütüphanesi 2011 Tahsisli

42 İstanbul Fatih Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi 2011 Tahsisli

43 İstanbul Zeytinburnu Abdulbaki Paşa Kütüphenesi 2009 Tahsisli

restorasy n

RESTORASYONU DEVAM EDEN İŞLER

S.No İli İlçesi Taşınmaz Bilgisi Başlama Tarihi

1 İstanbul Beşiktaş Yahya Efendi Camii ve Müştemilatı 2009

2 İstanbul Beşiktaş Sinanpaşa Camii Medresesi 2011

3 İstanbul Beyoğlu Arap Camii 2.Etap Çevre düzenlemesi 2011

4 İstanbul Eminönü Ayasofya İmareti (Kurşun Anbarı) Müze Teşhir Tanzim 2011

5 İstanbul Eminönü Nur-u Osmaniye Camii 2010

6 İstanbul Eminönü Süleymaniye Camii ve Çevre Düzenlemesi 2009

7 İstanbul Eminönü Tomson Han 2010

8 İstanbul Eminönü Üç Mihraplı Camii 2011

9 İstanbul Eminönü Vilayet Camii 2010

10 İstanbul Eminönü Zal Mahmut paşa Camii ve Küliyesi 2010

11 İstanbul Fatih Bezm-i Alem Gureba Hastanesi Tamamlama 2011

12 İstanbul Fatih

Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii Tamamlama 2011


13 İstanbul Fatih Fatih Camii ve 1.Mahmut Kütüphanesi 2010

14 İstanbul Fatih Haseki Külliyesi Ahşap ev müzeolojik çalışması 2011

15 İstanbul Fatih Mesnevihane Camii 2010

16 İstanbul Fatih Pertevniyal Valide Sultan Camii Tamamlama 2011

SPONSORLUK USULÜ İLE YAPIMI DEVAM EDEN İŞLER

S.No İli İlçesi Taşınmaz Bilgisi Sponsoru

1 İstanbul Beşiktaş Büyükmecidiye(Ortaköy) Camii Kuveyt Türk A.Ş.

2 İstanbul Beyoğlu Hüseyin Ağa Cami Demirören Grubu

3 İstanbul Beyoğlu Süheylbey Mescidi Şahıs

4 İstanbul Eminönü Laleli Külliyesi İ.B.B

5 İstanbul Eminönü

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi Camii,

Kütüphane, Sebil, Çeşme ve Haziresi

İl Özel İdaresi

6 İstanbul Eminönü Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Medresesi İl Özel İdaresi

7 İstanbul Eminönü Nur-u Osmaniye Çeşmesi İTO

8 İstanbul Eminönü Süleymaniye Meydan Çesmesi İ.B.B

9 İstanbul Eminönü Süleymaniye Türbeleri Gür - Yapı

10 İstanbul Fatih Bulgar Kilisesi İ.B.B

11 İstanbul Fatih Fatih Camii Türbeleri Yılmaz Yapı İnş.

12 İstanbul Fatih Haseki Külliyesi 2010 Ajansı

13 İstanbul Fatih Zeyrek Cami İ.B.B

14 İstanbul Zeytinburnu Merkez Efendi Külliyesi Zeytinburnu Bel.

TAHSİSLİ DEVAM EDEN İŞLER

S.No İli İlçesi Taşınmaz Bilgisi Durumu

1 İstanbul Bakırköy Zuhuratbaba Camii ve Türbesi Tahsisli

2 İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa Mevlevihanesi Tahsisli

3 İstanbul Beyoğlu Kemankeş Kara Mustafa Paşa Sıbyan Mektebi Tahsisli

4 İstanbul Beyoğlu Okçular Tekkesi Tahsisli

5 İstanbul Eminönü Abdüllatif Efendi Sıbyan Mektebi Tahsisli

6 İstanbul Eminönü Atıf Efendi Kütüphanesi Tahsisli

7 İstanbul Eminönü Beyazıd İmareti Tahsisli

8 İstanbul Eminönü Hasanpaşa Hanı (Süpürgeciler) Tahsisli

9 İstanbul Eminönü Kazgani Sadi Sıbyan Mektebi Tahsisli

10 İstanbul Eminönü Kepenekçi Sinan Medresesi Tahsisli

11 İstanbul Eminönü Ragıp Paşa Kütüphanesi Tahsisli

12 İstanbul Eminönü Rüstempaşa Medresesi (2.Etap tamamlama işi) Tahsisli

13 İstanbul Eminönü Siyavuş Paşa Medresei Tahsisli

14 İstanbul Eminönü Sultanahmet Medresesi Tahsisli

15 İstanbul Eminönü Süleymaniye Darüşşifası Tahsisli

16 İstanbul Eminönü Sinanpaşa Medresesi Tahsisli

17 İstanbul Eminönü Süleymaniye Tabhanesi Tahsisli

18 İstanbul Eminönü Şehzade Camii Türbeleri Tahsisli

19 İstanbul Eminönü Ekmekçibaşı Ahmet Paşa Medresesi Tahsisli

20 İstanbul Eminönü Şehzade Mehmet Medresesi Tahsisli

21 İstanbul Eyüp Afife Hatun Tekkesi (Balcı Dergahı) Tahsisli

restorasy n 183


184

Vakıf Restorasyon Yıllığı | Yıl: 2012 | Sayı: 4 | 2011 Yılı Restorasyon Çalışmaları

22 İstanbul Eyüp Ebusuud Efendi Mektebi Tahsisli

23 İstanbul Eyüp Esbak Mustafa Efendi Tekkesi Tahsisli

24 İstanbul Eyüp İsmihan Sultan Kütüphanesi Tahsisli

25 İstanbul Eyüp Makbul Mustafa Paşa Tekkesi Tahsisli

26 İstanbul Eyüp Pertevniyal Valide Sultan Tekkesi Tahsisli

27 İstanbul Eyüp Serterikzade Tekkesi Tahsisli

28 İstanbul Eyüp Şehzade Medresesi Tahsisli

29 İstanbul Eyüp Şeyh Murat Efendi Dergahı Tahsisli

30 İstanbul Eyüp Şeyh Murat Efendi Tekkesi Tahsisli

31 İstanbul Eyüp Vezir Tekkesi Tahsisli

32 İstanbul Fatih Abdulkerim Tekkesi Tahsisli

33 İstanbul Fatih Abdülmecit Evi Tahsisli

34 İstanbul Fatih Akdeniz Medresesi Tahsisli

35 İstanbul Fatih

Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi

Acil (Yeni Bina)

Tahsisli

36 İstanbul Fatih Davutpaşa Medresesi Tahsisli

37 İstanbul Fatih Elhaç Ahmetpaşa Mektebi Tahsisli

38 İstanbul Fatih Emirbuhari Tekkesi Tahsisli

39 İstanbul Fatih Fatih Külliyesi Tabhanesi Tahsisli

40 İstanbul Fatih Hacı Beşirağa Mektebi Tahsisli

41 İstanbul Fatih Hacı Hüseyinağa Mektebi Tahsisli

42 İstanbul Fatih Haydar Medresesi Tahsisli

43 İstanbul Fatih Hırka-ı Şerif Muhafazza Konağı Tahsisli

44 İstanbul Fatih Karadeniz Medresesi Tahsisli

45 İstanbul Fatih Kasımağa Sibyan Mektebi Tahsisli

46 İstanbul Fatih Koca Mustafa Paşa Mektebi Tahsisli

47 İstanbul Fatih Mehmet Şemsettin Efendi Tekkesi Tahsisli

48 İstanbul Fatih Taphane Medresesi Tahsisli

restorasy n

SAYILARLA Adet

Restorasyonu Tamamlanan Eserler (2003-2011) 118

Restorasyonu Devam Eden Eserler 78

Restorasyonu 2012 yılında yapılması planlanan işler 39

Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama (2003-2011 Biten işler) 9

Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama (Devam eden işler) 22

Yapım Karşılığı Kiralama (2003-2011 Biten işler) 2

Yapım Karşılığı Kiralama (Devam eden işler) 10

Kat Karşılığı (2003-2012 Biten işler) 74

Kat Karşılığı (Devam eden işler) 102

Projeleri Onaylanan Eserler 89

Projeleri Kurulda Görüşülen Eserler 30

Proje İhalesi yapılan Eserler 10

İhya Edilecek Olan Eser Sayısı 27

Arkeolojik Araştırma Kazısı (2009-2011) 21

Konservasyon (Proje bazında) 3

More magazines by this user
Similar magazines