Teknologi Hijau - Akademi Sains Malaysia

akademisains.gov.my

Teknologi Hijau - Akademi Sains Malaysia

F

ERA SAINS, TEKNOLOGI & INOVASI

esti6ot

BUDAYA INOVASI KE ARAH KECEMERLANGAN SAINS DAN TEKN0LOGI

O r#,

AYSIA^4 RABU 26 OGOS 2009 + EDISI 90 ♦ TAHUN KE-8 ♦ PP362/12/2009

Era

kenderaan

hijau


L

Ogos

2002

uflm€3pm

©1®0 NOOg

SETELAH sekian lama diuar-uarkan

mengenai teknologi hijau, majalah kesayangan

pembacanya, estidotmy menampilkan

terra Teknologi Hijau, satu

nama yang agak baru di negara ini.

la sebenarnya merujuk kepada

teknologi mesra alam, tidak mencemarkan

dan diperbaharui serta mempunyai

nilai kecekapan yang tinggi.

Artikel yang diketengah kali ini

menumpukan penjelasan mengenai

teknologi hijau dan yang lebih penting,

intipati Dasar Teknologi Hijau Negara

yang yang dilancarkan baru-baru ini.

Kebanyakan bahan bacaan atau

kandungan majalah kali ini sejajar

dengan dasar tersebut yang menumpukan

kepada teknologi hijau, kesan dan

apakah aplikasi sedia ada di negara ini.

la kebanyakannya merujuk kepada

sektor tenaga mesra alam dan diperbaharui

dan kepentingan teknologi hijau

dalam menyelarnatkan bumi.

Meskipun is tertumpu kepada sektor

tenaga, teknologi hijau sebenarnya

satu konsep luas dan meliputi tenaga

diperbaharui (RE).

Bahan yang disajikan kali ini diharap

memberi gambaran mengenai apa itu

teknologi hijau dan kepentingannya

dalam industri, pemuliharaan alarn

sekitar, ekonomi dan masyarakat.

1. Pelancaran Dasar Teknologi Hijau buka

lembaran baru

muka4&5

2.Teknologi hijau: Apa dan kenapa?

muka6&7

3. Inovasi pengurusan sampah

muka 8 & 9

4. Standpoint: Facing pandemic

influenza

muka l0&11

5. Nanoteknologi memperkasakan teknologi

hijau

muka 12 & 13

6. Teknologi hijau menyelamatkan bumi

muka 14&15

7. Chit-chat: Ganjaran untuk

memartabatkan bidang sains

- Jr. Zaidee

muka 16 & 17

8. Info esti

9. Dunia sains

10. Science facts

11. Fakta menarik

12. Saintis Islam

muka l8&19

muka 20 & 21

muka 22 & 23

muka 24 & 25

muka 26

13. Dunia saintis

14. Kerjaya

15. IT dan abang Wan

16. Kuiz

17. Estidotsudoku

18. Cuba-tuba sains

19. Rakan esti

20 Surat Pembaca

21. Poster

muka 27

muka 28

muka 29

muka 30

muka 31

muka 32

muka 33

muka 34

muka 35

Apakah sebenarnya teknologi hijau

dan mengapakah manusia kian sedar

kepentingan membangunkan

teknologi berkenaan...

muka 6 dan 7

Ladang angin dibangunkan untuk

menjana tenaga bersih dan diperbaharui...

muka 18 dan 19

Antara cabaran kerjaya sebagai seorang

saintis tenaga ialah menghasilkan

inovasi yang menjana tenaga

bersih dan cekap...

muka 28


Dari Meja MOST

Mini$try- of Sc e ice, Technolo gy a Innovation

Kcmrmuian Sams,

Tanologi dan

Inrnasi

Ogos

2009

A SSALAMUALAI-

KUM dan selamat

sejahtera. estidotmy

kali ini mengetengahkan

satu tema yang

masih ramai belum ketahui

iaitu Teknologi Hijau

ataupun Green Technology.

Diterangkan secara

panjang lebar tentang teknologi

hijau ini dalam beberapa

artikel estidotmy

pada bulan ini.

Baru-baru ini, Y.A.B

Perdana Menteri kita,

Datuk Seri Najib Tun

Razak telah pun mewujudkan

Kementerian Tenaga,

Teknologi Hijau

dan Air (KeTTHA). Visi

kementerian ini adalah

untuk menjadi peneraju

pembangunan mapan industri

tenaga dan air Negara

serta teknologi hijau.

Di antara bidang yang

berkaitan dengan teknologi

hijau adalah kimia

hijau, tenaga, nanoteknologi

hijau dan bangunan

hijau. Tahukah anda

bangunan Pejabat Te- ,

naga Hijau (GEO) di

Pusat Tenaga Malaysia,

Bangi merupakan

bangunan hijau pertama

di negara ini?

Ruangan standpoint

kali ini adalah berkenaan

wabak HIN1 yang

menyebabkan kematian

yang kian meningkat

dari sehari ke sehari di

Malaysia dan di seluruh

dunia. Kita perlu peka

tentang isu global ini dan

mengambil langkah berjaga-jaga

untuk menghindari

atau menyekatnya daripada

berleluasa. Kerjaya

yang menjadi pilihan kali

ini adalah saintis tenaga.

Di antara pekerjaan yang

berkaitan adalah ahli kaji

nuklear, jurutera penyelidikn,

juruteran molekul

dan jurutera projek.

MOSTI berharap pembaca

sekalian dapat menimba

dan menambahkan

lagi ilmu pengetahuan

terutamanya dalam bidang

sains, teknologi dan

inovasi daripada setiap

penerbitan maj;3.k Fr estidotmy.

Keluaran

30 September


4

Ogos

2009

Pe I .ancaran Dasar iig

Teknologi Hi jau,

buka lembaran baru

Oleh LAUPAJUNUS

I 1ETH mengumumkan barisan

Kabinetnya, tidak lama selepas

dilantik sebagai Perdana Menteri,

Datuk Seri Najib Tun Razak mewujudkan

sate kementerian baru yang dikenali

sebagai Kementerian Tenaga, Teknologi

Hijau dan Air yang membayangkan kesungguhan

beliau menerapkan penggunaan

teknologi mesra alam dalam pembangunan

negara.

Meskipun ada sedikit keraguan apakah

maksud teknologi berkenaan kerana

pengertian mudahnya adakah is teknologi

clam sekitar, penjagaan pokok hutan

atau sumber semula jadi lain, namun kini

ramai mengetahui is berkenaan teknologi

bersih yang tidak mencemarkan alam

dan mementingkan kecekapan tenaga

serta boleh diperbaharui.

Ketika ini di Malaysia, teknologi hijau

merujuk kepada penggunaan tenaga

yang cekap dan menjimatkan.

Justeru, kerajaan baru-baru ini melancarkan

Dasar Teknologi Hijau Negara

bagi menandakan kesungguhan untuk

membangunkan ekonomi negara menggunakan

prinsip teknologi hijau yang

mana is akan berperanan memacu pertumbuhan

ekonomi negara Ice arah pembangunan

mapan.

Perdana Menteri dalam ucapannya

TEKNOLOGI kenderaan wajar ditransformasikan

sesuai dengan perkembangan semasa.

berkata, kerajaan telah mengenal pasti

teknologi hijau sebagai pemacu pertumbuhan

ekonomi yang baru kerana is menawarkan

peluang yang banyak, potensi

yang luas dan penjanaan ekonomi, inovasi

dan kekayaan.

"la boleh menjana impak pantas dalam

kehidupan kita dan mengurangkan

penggunaan karbon dan pada masa sama

meningkatkan kelestarian alam sekitar,"

kata Najib pada majlis pelancaran Dasar

Teknologi Hijau Negara dan merasmikan

bangunan Pejabat Tenaga Hijau (GEO) di

Pusat Tenaga Malaysia Bangi, baru-baru

ini.

Beliau berkata, bagi sektor tenaga,

kesediaan perlu ada dan merangkumi

pemahaman yang jelas mengenai keperluan

tenaga jangka panjang dan pada

masa sama, sedar mengenai kekurangan

bekalan sumber semula jadi.

Di Malaysia katanya, permintaan bekalan

elektrik diramalkan mencecah 18,947

megawatt (MW) pada 2020 dan 23,092

MW pada 2030, yang menunjukkan peningkatan

hampir 35 peratus berbanding

14,007 MW pada tahun lalu.

Bagimanapun katanya, Malaysia bertuah

kerana menyedari masalah-masalah

yang bakal dihadapai berhubung sumber

tenaga dan telah memperkenalkan beberapa

dasar untuk menghadapinya.

Ini termasuk Dasar Mempelbagaikan

NAJIB TUN RAZAK

Empat Sumber Tenaga yang memfokuskan

penggunaan minyak, gas, kuasa hidro

dan arang batu dam di bawah Rancangan

Malaysia Kelapan Dasar Tenaga Kelima

yang memfokuskan kepada penggunaan

tenaga, solar, angin, hidro mini, biomas,

biogas dan geoterma diperkenalkan.

Dalam pada itu beliau menjelaskan,

adalah menjadi harapan Malaysia untuk

menjadi hub serantau untuk teknologi

hijau khususnya

Tenaga diperbaharui (RE) termasuk

tenaga solar fotovoltaik dan kini angka

menunjukkan bahawa industri tersebut

berjaya membawa masuk RM12 bilion

pelaburan langsung asing (FDI) sehingga

Jun lalu.

Pada majlis tersebut Najib turut melancarkan

Bangunan Pusat Tenaga Malaysia

yang dibina di atas

tapak seluas lima

ekar di Bandar Baru

Bangi.

Bangunan GEO itu

dibina dengan kos

RM20 juta, meliputi

unsur-unsur kecekapan

tenaga dan RE.

Bangunan berke-


5

Ogos

2009

Teknologi hijau merujuk kepada produk1

peralatan atau sistem yang memenuhi

kriteria- kriteria berikut:

• Meminimumkan degradasi Lahti persekitaran.

• Mempunyai pembebasan gas rumah hijau (GHG) yang rendah

atau sifar.

• Selamat untuk digunakan dan menyediakan persekitaran sihat

dan lebih baik untuk semua kehidupan.

• Menjimatkan tenaga dan sumber ash.

• Menggalakkan sumber-sumber yang boleh dperbaharu.

tz

Definisi teknologi hijau

Teknologi hijau merujuk kepada pembangunan

dan aplikasi produk, peralatan

serta sistem untuk memulihara

alam sekitar dan sumber semulajadi dan

meminimumkan atau mengurangkan

kesan negatif daripada aktiviti manusia.

Dengan penerapan unsur-unsur penjimatan

tenaga dan RE, bangunan tersebut

menggandingkan teknologi kecekapan tenaga

yang dipertingkatkan dan teknologi

penjanaan tenaga daripada sumber diperbaharui.

Menurut Ketua Pegawai Operasi PTM,

Ahmad Zairin Ismail, bangunan tersebut

mempunyai dua ciri utama iaitu mengurangkan

penggunaan tenaga dan kedua,

menjana sendiri sebahagian daripada tenaga

yang digunakan.

"Sistem fotovoltaik unsur -unsur kecekapan

tenaga yang diintegrasikan ialah mengurangkan

penggunaan cahaya elektrik

dengan menerapkan unsur-unsur pencahayaan

siang," katanya.

Menurut Ahmad Zairin, bangunan ini

tidak menggunakan langsung tenaga elektrik

lampu untuk menerangi ruang pejabat

sebaliknya bergantung kepada 100 peratus

cahaya siang.

Katanya, tingkap dipasang di bahagian

Selatan dan Utara bangunan bagi mengeluasan

4,152 meter persegi dengan kawasan

berhawa dingin seluas 3,175 meter

persegi mempunyai keunikan antara lain

dilengkapi dengan sistem fotavoltaik bersepadu

bangunan (BIPV) yang berfungsi

sebagai sel menyimpan tenaga solar (suria)

93kwP (kilowatt peak).

la mula dibina pada 2005 dan berjaya

disiapkan dua tahun kemudian, diiktiraf

sebagai bangunan hijau pertama di negara

ini.

Bangunan hijau merujuk kepada aplikasiaplikasi

Malaysia Green Index yang dibangunkan

oleh Green Building Index Sdn.

Bhd. di bawah seliaan Pertubuhan Arkitek

Malaysia (PAM) dan Persatuan Perunding

Jurutera Malaysia (ACEM).

Lima objektif Dasar Teknologi

Hijau

AHMAD Zaini Ismail (kiri) menerangkan

mengenai konsep bangunan GEO, Pusat

Tenaga Malaysia kepada Najib Tun Razak.

lakkan pancaran matahari secara terus yang

akan meningkatkan suhu.

Sistem tingkap dipasang dua jenis lapisan

dan gas argon diletakkan di antara lapisanlapisan

tersebut dan boleh menapis pancaran

ultra lembayung (UV).

Unsur kedua, katanya ialah meningkatkan

kecekapan tenaga yang mana peralatan seperti

komputer beroperasi jika tidak digunakan.

Ciri-ciri istimewa bangunan tersebut ialah

penggunaan air yang cekap termasuk sistem

penuaian air hujan untuk kegunaan am seperti

pembersihan dan penyiraman pokok.

Empat tonggak Dasar Teknologi

Hijau Negara

Tenaga

• Mencari ketidakbergantungan tenaga dan

mempromosikan kecekapan tenaga.

Alam sekitar

• Memulihara dan meminimumkan kesan

kepada alam sekitar

Ekonomi

• Meningkatkan pembangunan ekonomi

negara melalui penggunaan teknologi.

Sosial

• Meningkatkan kualiti hidup untuk semua.

• Untuk menyelaras pertumbuhan industri

teknologi hijau dan meningkatkan sumbangannya

terhadap ekonomi negara.

• Untuk membantu pertumbuhan dalam

industri teknologi hijau dan meningkatkan

sumbangannya kepada ekonomi negara.

• Untuk meningkatkan keupayaan bagi inovasi

dalam pembangunan teknologi hijau dan

meningkatkan daya saing teknologi tersebut

di persada antarabangsa_

• Untuk memastikan pembangunan mapan

dan memuhhara alam sekitar untuk generasi

akan datang.

• Untuk meningkatkan pendidikan dan

kesedaran awam terhadap teknologi hijau

dan menggalakkan pengunaan meluas

teknologi hijau.

BANGUNAN GEO Pusat Tenaga Malaysia di Bangi.

esfic7otm^


6

ogos

2009

Teknologi hijau :

Apa dan kenapa?

Oleh LAUPAJUNUS

ADA ketikanya , teknologi hijau

membawa konotasi yang terlalu

mudah iaitu berkaitan dengan

alam sekitar dan alam semula jadi sematamata.

Namun, is tidak sedemikian kerana terdapat

empat unsur penting dalam teknologi

hijau iaitu tenaga, ekonomi , alam sekitar

dan masyarakat.

Teknologi hijau bukan perkara baru

sebaliknya is telah disentuh sejak sekian

lama dan dikatakan bermula pada 1960-an

dan 1970-an lagi.

Bagaimanapun , ketika itu nama teknologi

hijau belum disebut sebaliknya

hanyalah pencarian kepada satu teknologi

yang mesra alam.

Teknologi hijau amat penting bagi

mencari jalan bukan sahaja bagaimana

menggunakan tenaga dengan cekap dan

berterusan , malah bagaimana pengeluaran

bahan-bahan dan perkhidmatan dapat

mengurangkan tenaga; dan seboleh -bolehnya

tenaga itu dijanakan daripada sumbersumber

yang berterusan.

la meliputi tenaga daripada cahaya matahari

, angin , perubahan air pasang-surut,

ombak di laut dan perbezaan suhu di permukaan

dan di dalam laut.

Selain itu , ketika ini is akan menjadi

satu sumber utama kepada perkembangan

ekonomi dan tidak menjejaskan alam semula

jadi serta memberi manfaat kepada

orang ramai.

Seorang tokoh teknologi alam sekitar,

Datuk Ir Dr . Abu Bakar Jaafar FASc berkata,

evolusi perkembangan teknologi hijau

bermula sejak lama dahulu berdasarkan

kepada perisytiharan peristiwa-peristiwa

penting seluruh dunia.

Sebagai contoh katanya , Presiden

Amerika Syarikat , Richard Nixon mengisytiharkan

22 April sebagai Hari Bumi

pada 1970 , dan setiap 5 Jun sebagai Hari

Alam Sekitar Dunia seperti yang diistiharkan

oleh Bangsa-Bangsa Bersatu semenjak

1972.

Di Malaysia , 21 Oktober diiktiraf sebagai

Hari Alam Sekitar Negara , sempena Deklarasi

Langkawi mengenai Alam Sekitar

dan Pembangunan oleh Negara-Negara

Komanwel, 1989.

"Bagaimanapun , ramai mengetahui baeti

`tm

hawa krisis kenaikan harga minyak pada

1970-an merintis jalan kepada penjanaan

tenaga yang tidak terlalu bergantung kepada

bahan api fosil, seperti minyak," katanya.

Ini termasuklah penggunaan tenaga alternatif

atau kini dikenali sebagai tenaga

diperbaharui (RE) seperti tenaga suria, angin,

hidro, biogas, biomas, dan tenaga air

di laut, termasuk tenaga haba laut (ocean

thermal energy) di Hawaii.

Ketika itu, tenaga suria antara yang

popular tetapi pada hari ini ramai mengaitkannya

dengan teknologi hijau kerana

is mesra alam.

Bagaimanapun katanya, teknologi hijau

bukanlah RE kerana, tenaga diperbaharui

hanyalah sebahagian daripada konsep

teknologi tersebut.

BANGUNANbangunan

di negara

Barat sudah mula

mengaplikasikan

konsep teknologi

hijau.

OMBAK kini boleh dijadikan

sumber tenaga.


Ogos

2009

Salah satu faktor yang menggerakkan

aktiviti atau penyelidikan

teknologi hijau ialah kerana kesedaran

kepada pemuliharaan alam

sekitar semakin meningkat.

Penggunaan arang batu dan

bahan api fosil lain bukan sahaja

membimbangkan kerana faktor

pencemaran tetapi masalah sumber

yang semakin berkurangan

juga mendorong kepada penggunaan

sumber lain.

Krisis minyak, pemanasan global

juga memberi kesan besar yang mendorong

pencarian tenaga alternatif dan

akhirnya muncullah apa yang kini dikenali

sebagai teknologi hijau.

Meskipun teknologi tersebut masih

baru tetapi pendekatannya sudah dimulakan

dengan penggunaan tenaga solar dan

hidro di negara ini.

Bagaimanapun, teknologi tersebut berdepan

dengan masalah kos yang tinggi

daripada segi penggunaan material untuk

menjana tenaga.

Sebagai contoh, dalam teknologi solar,

bahan silika, sel fotovoltaik sangat mahal

dan industri lebih suka memanfaatkannya

untuk menghasilkan barangan elektronik.

Meskipun demikian, pelaburan dalam

sel solar telah menampakkan basil positif

dengan kemasukan pelaburan yang menggalakkan.

Menurut Abu Bakar lagi, teknologi

tersebut juga akan berhasil sekiranya is

memberi penekanan kepada kecekapan

KERETA solar menjadi satu bidang penyelidikan.

tenaga dan kemampanan tenaga yang dihasilkan.

Daripada satu segi, beliau berkata, teknologi

hijau sangat konseptual dan merangkumi

banyak bidang lain termasuk

kejuruteraan, ekonomi, kewangan, undang-undang,

sosiologi, antropologi dan

juga biologi.

Apa yang penting, jika Malaysia ingin

memasuki era teknologi hijau, is bukanlah

persoalan sains semata-mata tetapi juga perundangan,

ekonomi dan kemasyarakatan.

Ini kerana, pengguna secara keseluruhannya

wajar mendapat manfaat daripada

perkembangan teknologi ini dan bukan

semata-mata ingin menyelamatkan alam

sekitar.

Kajian lanjut mengenai teknologi ini

perlu dilakukan kerana is sewajarnya tidak

merujuk kepada isu tenaga semata-mata

sebaliknya apa juga teknologi yang tidak

menjejaskan alam sekitar.

Oleh itu, Malaysia perlu mewujudkan

suasana ekonomi dan kewangan yang

menggalakkan semua bentuk pelaburan

dalam bidang teknologi hijau.

Pendek kata, pulangan modal adalah

lebih menarik "jika wang diletakkan di

atas bumbung bangunan dan rumah, berbanding

jika di simpan di dalam bank."

Bidang berkaitan teknologi hijau

• ier'aga

Ini sate isu yang popular kerana melibat4,an

pembangunan tenaga alternatif

dan kecekapan tenaga.

Bdngrinan hijau

Melibatkan semua perkara temmnasuk

ppenggunaan bahan binaan dan lokasi

bangunan la bukan merujuk I_epada

warna bangunan tersebut.

• I'im,a. hiia

Reka cipta, reka bentuk pemprosesan

dan aplikasi kimia serta mengurangkan

penggunaan bahan berbahaya.

0 Nanoteknologi hijau

Melibatkan manipulasi bahan pada

skala manometer atau satu bilion lebih

I-ecil berbanding saiz satu meter. la melibatkan

aplikasi kimia hijau dan prinsip

kejuruteraan hijau.

MEMUPUK kesedaran mengenai

pentingnyatenagahijau.

esfiNtmg


e ONSEP pengurusan sampah

membabitkan sistem pengumpulan,

pengangkutan dan penghapusan

yang efisien dan seharusnya sangat

efektif, khususnya dari segi teknologi pelupusan.

Ini kerana timbunan sampah yang

tidak diurus dengan baik akan menimbulkan

kesan yang negatif terhadap alam

sekitar seperti bau busuk, pengaliran air

kotor (leachate) ke dalam sungai dan

pembebasan gas merbahaya umpamanya

karbon dioksida dan metana daripada

tapak pelupusan sampah itu sendiri.

Pengurusan sampah di Selangor dan

Lembah Kiang kini lebih berinovatif

dengan adanya loji Bahan Bakar Terbitan

atau Refuse Derived Fuel (RDF) yang

beroperasi di Semenyih, Kajang.

Projek perintis ini bermula pada tahun

2006 melalui kerjasama antara Majlis

Perbandaran Kajang, firma bumiputra

Recycle Energy Sdn Bhd (RESB), Agensi

Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia)

dan Universiti Putra Malaysia (UPM).


TAPAK

)ELUPUSAN SAMPAN

TAMAN

BER1NG u

DENGANUTUP

RASMtN

PAPA

1 5 MAP

MEMANFAATKAN sampah dapat mengurangkan tapak

pelupusan sampah.

Loji RDF ini adalah sistem dua dalam

satu yang mampu memproses serta

merawat sampah yang dibuang oleh penduduk

setempat dan dalam masa yang

sama boleh menjanakan tenaga elektrik

daripada sampah terbabit.

Skematik Proses

Berbanding dengan tempat pelupusan

sampah konvensional yang hanya sekadar

melambakkan sisa sampah dengan

banyaknya, teknologi RDF ini mempunyai

mekanisme pintar untuk mengurus

dan merawat antara 700 dan 1,000 tan

sampah dalam sehari.

Proses yang digunakan adalah cukup

mudah, bermula dari penghantaran

sampah ke tempat pengumpulan sisa-sisa

pepejal yang terdapat di loji RDF ini.

Sistem unik ini mampu untuk membuat

pemilihan sampah yang mempunyai

bahan boleh bakar agar is boleh

dikitar semula menjadi pelet (butir-butir

kecil) yang dinamakan RDF untuk dijadikan

sumber bahan api.

RDF yang dihasilkan oleh loji ini mempunyai

ciri-ciri kemeruapan yang tinggi,

mudah terbakar dan mempunyai nilai

kalorifik yang rendah disebabkan kandungan

kelembapannya di dalam kadar

antara 20 dan 30 peratus.

Istimewanya RDF ini ialah is boleh

diubahsuai dan dicampur aduk dengan

bahan buangan yang lain mengikut kesesuaian

untuk menghasilkan pelbagai

jenis pelet yang berlainan jenis dan karakter.

la juga boleh digunakan sebagai bahan

api untuk kilang pemprosesan simen atau

kilang penghasilan batu-bata, dek kerana

harga pasarannya yang jauh lebih murah

berbanding arang batu.

Bagi bahan tidak boleh bakar pula,

ianya boleh diasingkan secara mekanikal

daripada sisa sampah pepejal ini.

Bahan yang berguna seperti plastik,

kaca, botol, bahan logam dan kertas

akan dijadikan bahan kitar semula yang

bernilai dan boleh dijual kepada kilang-

PEMBUANGAN sampah mengikutjenis.

w M°^aijhp° ^s AT4(

as -

t 1i^

kilang yang berminat untuk mendapatkannya.

Kebaikan sistem inovatif ini ialah pada

akhir proses, hanya 10 peratus sahaja

amaun sisa sampah pepejal yang tinggal.

Bahan lengai ini yang terdiri daripada

pasir, batu dan kayu boleh dibuang dengan

selarnat di tempat pelupusan sampah

tanpa mcninggalkan sebarang kesan pencemaran.

Penjanaan Tenaga

Tambah menarik, telah dibina sebuah

loji penjanaan tenaga yang telah direkacipta

untuk menggunakan pelet RDF sebagai

sumber bahan apinya di kawasan berdekatan

dengan loji rawatan sampah ini.

Loji ini terdiri daripada generator stim,

set generator extraction-condensing tur-

RDF yang dihasilkan daripada sampah.

bo, sistem elektrikal yang digunakan untuk

mengeksport tenaga, sistem penyejuk,

stesen transformer dan loji rawatan air

kotor (leachate) yang berupaya merawat

air dari sampah-sarap sehingga mencapai

piawaian tahap A.

Penghasilan tenaga daripada loji ini

boleh mencecah sehingga 9 megawatt

(MW) dan dikatakan mampu menjana

kuasa secukupnya untuk memenuhi keperluan

bekalan elektrik untuk sebuah

bandar kecil seperti Kajang.

Satu usahasama dengan Tenaga Nasional

Berhad (TNB) juga telah ditandatangani

untuk membolehkan loji ini

membekalkan sebanyak 5.5 MW tenaga

elektrik kepada syarikat utiliti gergasi di

Malaysia itu.

Kesimpulannya, konsep pengurusan

sampah secara rawat-dan-jana ini sangat

membanggakan kerana is merupakan hasil

titik peluh dan cetusan idea daripada anak

tempatan kita sendiri yang prihatin untuk

memelihara dan melindungi alam sekitar.

Ternyata, basil penyelidikan dan pembangunan

(R&D) selama lebih empat

tahun untuk menguruskan sampah kini

sudah tercapai matlamatnya apabila loji

RDF ini diakui mempunyai teknologi

pengurusan sampah yang terbaik di Asia

Tenggara.

Oleh itu, amatlah diharapkan agar

sistem berinovasi ini tidak hanya tertumpu

kepada pengurusan sampah di sekitar

Lembah Klang dan Selangor sahaja,

tetapi juga dapat dipraktikkan di seluruh

Malaysia untuk memberi sokongan yang

bersepadu ke arah pemuliharaan dan

pembaikan alam sekitar.

esti t


10

Ogos

2009

estic7otm3

1 Use soap and

running water

2 Rub your hands

vigorously for

10 -15 seconds

3 Wash all surfaces:

backs of hands

wrists

between lingers

under nails

4 Rinse well

5 Dry hands with

a disposable

paper towel

By Datuk Lam Sai Kit Emeritus

Professor, University of Malaya,

Kuala Lumpur.

(Fellow of Academy

of Sciences Malaysia)

S CHOOL closed because of influenza

A (H1N1). Hurrah,

shouted the students, not realizing

that they may have

to take replacement classes

to make up for it.

Parents groaned because

they have to take

leave to look after their

children because of this

unexpected "holiday".

The current pandemic

influenza, named officially

influenza A HIN1 (not

swine flu since this animal

has been wrongly blamed

to spread the virus), will

impact on the lives of many around

the world.

This is the first time in over 40

years that the World Health Organization

has declared such a pandemic.

LAM SAI KIT

All this happened since April 2009

when the first case of "swine" flu was

reported in Mexico.

Within a few short months,

180,000 around the world have

become infected, with over 1,300

deaths.

Influenza is an ancient disease

which is often dismissed as a mild

upper respiratory tract

infection.

The symptoms include

sudden fever, sore

throat, cough and runny

nose, headache, tiredness

and aching muscles.

However, during the

first recorded pandemic

in 1918, it had taken

millions of life during

the First World War.

Two more pandemics

have been reported

since, the Asia flu in 1957 and the

Hong Kong flu in 1968.

Like all respiratory infections, it

is easily spread from man to man

through droplets created when one

sneezes and coughs.


11

Ogos

2009

The environment is contaminated and

acts as a source of transmission, especially

in kindergartens, child care centres and

schools.

A concerned parent takes her young son

to see the family doctor and insists that he

be given antibiotics, not realizing that they

do not work on viral flu.

She thinks the doctor should give Oseltamivir

(e.g: Tamiflu, Fluhalt, Osmivir and

Omiflu) to her son despite the mild flu-like

illness. The doctor patiently explains that

the child does not need anything more than

symptomatic treatment for now.

Oseltamivir has been over-used and if not

regulated, it will lead to resistance in the

virus.

See what happened to

the avian or bird flu?

Oseltamivir is no longer

effective because

the virus has mutated

and the drug is no longer

an effective drug.

The mother decides

to take her son to see

another doctor who is

prepared to give him

antibiotics.

The best way to prevent influenza,

whether seasonal or pandemic, is to

practice good hygiene.

Wash your hands frequently with soap

and water, use tissues when you sneeze or

cough and make sure you dispose of used

tissues properly.

Wear a face mask if you have any symptoms

to prevent others from catching it

from you.

What is this about "social distancing"?

It just means you should not mingle with

too many people when you have such symptoms.

It serves as an excuse not to go to school

until the symptoms disappear. James said he

GOOD standards of hygiene reduce the chance of being infected by influenza.

wished he had a bit of a runny nose

then he could stay home. Kids!

The parents of June have

booked a trip to China during

the school holidays in August.

Should they go ahead or forfeit

the airfare?

For now, there is no advice issued

by the health authority not to travel but

please take reasonable care.

I doubt it is possible to avoid crowds in

the Forbidden City or many of the touristy

places June will be taken to.

She is looking forward to climbing the

Great Wall of China and returns to tell her

classmates how she has conquered one of

the Seven Wonders of the World!

The parents decided to go ahead with the

trip but will remember to maintain good

personal hygiene and will bring along a few

face masks, just in case.

The flu season is going to be around for a

long time and it is not easy to avoid it since

it is already in over a hundred countries.

June's parents want to know whether they

should be vaccinated against H1N1 before

they travel. Sorry, but we do not have such a

vaccine as yet.

GET a thorough check-up whenever you are suspected with any of the

influenza symptoms.

Maybe in the next few months if we are

lucky. Malaysia is not likely to be head of

the queue for this new pandemic vaccine

because rich and powerful countries have

virtually cornered the market.

Even working non-stop, pharmaceutical

companies will not be able to produce

enough vaccines for the 6.7 billion world

population.

The best we can do, they say, is to produce

enough for only a quarter of the world

population. It is that difficult to produce the

vaccine.

We can only pray that we will not have a

serious epidemic in Malaysia.

What next? Things are going to get much

worse before it gets any better.

The greatest fear is a worsening situation

during the next northern winter. England is

expecting 20% of her population to be infected.

The world's health resources will be

stretched to the limit, especially in poor developing

countries. Malaysia will see many

more cases in the coming months as we sit

in the cross fire between both the northern

and southern winters.

Like it or not, we get hit both ways. In the

meantime, what should we do to prepare for

it?

First, don't panic and carry on living a

normal and healthy lifestyle. Learn as much

as you can about influenza so that when

your loved ones come down with it, you

know what to expect and will then do the

right thing.

Do you know what symptoms to watch

out for? Can you differentiate between a

cold and flu?

Do parents know where to take their child

in an emergency situation? Knowledge is

power so be empowered now.

In the meantime, June and her family will

continue with their plan to take the trip to

China and chance it. James is still hoping

his school will be closed so that he can stay

home to play computer games. What else

can we do? Life must go on.

estiaotmy


.:. sejenak

Nanoteknologi

memperkasakan

teknologi hijau

Oleh PROF. SAIFOLLAH ABDULLAH dan

DR. MOHAMAD RUSOP

TEKNOLOGI Hijau boleti ditakrifkan

sebagai penggunaan sesuatu

teknologi yang mesra alam dan

mengambil kira pengekalan alam sekitar

dalarn proses penggunaannya dan

juga produk yang dihasilkan.

Contohnya industri pembuatan kereta,

dalam proses pembuatannya is mengamalkan

konsep mesra alam iaitu menggunakan

gas yang mesra alam, membuang

sebarang sisa buangan mengikut

peraturan alam sekitar dan lain-lain.

Kereta yang dihasilkan pula adalah

sebuah kereta yang lebih mesra alam

misalnya kereta jenis hibrid yang lebih

menjimatkan penggunaan bahan api

ataupun kereta berkuasa solar, elektrik

atau mengunakan bahan api bio yang

merupakan mesra alam.

Teknologi hijau sebenarnya dapat ditakrifkan

dengan lebih bias iaitu teknologi

yang mesra alam dan mesra kehidupan.

Walaupun teknologi ini telah diamalkan

dan digunakan di Malaysia sama ada

DR. Saifollah Abdullah ketika berada di makmal.

SEL suria yang berfngsi inenjana tenaga elektrik.

.secara sedar atau tidak, namun penggunanya

belum mencapai tahap yang

diharapkan.

Kesedaran mengenai teknologi hijau

ini meningkat sejak akhir-akhir ini dengan

terjadinya fenomena

pemanasan global dan

krisis bahan api baru-baru

ini.

Ahli-ahli sains dan teknologi

telah menyedari

nanoteknologi merupakan

teknologi yang mampu

memperkasakan teknologi

hijau berasaskan

keyakinan keupayaan

penggunaan nanoteknologi

dalam menghasilkan

produk-produk berkecekapan

tinggi.

Dalam abad ke-21, saintis

menjangkakan gelombang

teknologi hijau akan

bergantung kepada nanoteknologi

(Karen F. Schmidt, April 2007-

Green Nanotechnology.• Its easier than

you think).

Nanoteknologi mula menarik perhatian

di awal tahun 90-an selepas lebih 50

tahun idea asas nanoteknologi diutarakan.

la merupakan teknologi bertahap

atom dan berketepatan tinggi, oleh itu is

berpotensi menghasilkan produk berkecekapan

tinggi.

Banyak produk-produk berasaskan

nanoteknologi telah dipasarkan dan banyak

lagi sedang dalam peringkat pembangunan

yang mana penggunaan secara

meluas dijangkakan menjelang 2015.

Produk-produk berasaskan nanoteknologi

amat berkait rapat dengan tek

nologi hijau misalnya penggunaan sel

suria dalam pembekalan sumber elektrik

di rumah, bangunan, lampu-lampu

jalan, malahan boleh digunakan di kawasan-kawasan

pendalaman yang belum

menikmati kemudahan ini.


Teknologi

membangunkan sel

suria berasaskan nanoteknologi adalah

tumpuan penyelidikan masa kini dan

dijangka menghasilkan sel suria dengan

kecekapan melebihi lima puluh peratus

daripada sistem yang sedia ada (Martin

A. Green and Gavin Conibeer, Feb. 2009:

GCEP).

Teknologi pembuatan kereta berkuasa

elektrik juga sedang rancak dijalankan.

Teknologi ini memerlukan bateri yang

kecil saiznya tetapi mempunyai kuasa

yang tinggi dengan jangkamasa penggunaan

yang lama.

Oleh itu tumpuan penghasilan bateri

dari bahan berteknologi-nano sedang

giat dilakukan sama ada di peringkat penyelidikan

ataupun prototaip.

Produk kegunaan seharian misalnya

penapis udara berteknologi nano digunakan

dalam sistem pendingin hawa

akan mewujudkan persekitaran udara

yang lebih baik dan sihat.

Begitu juga dalam sistem penapisan

air di rumah-rumah yang menggunakan

sistem penapisan bahan bersaiz-nano,

akan membantu menghasilkan air yang

daripada pokok tertentu.

Industri pertanian dan perladangan

juga boleh menggunakan

hasilan nanoteknologi seperti

penggunaan baja boleh kawal

yang berkecekapan tinggi dengan

itu kadar pencemaran air hasil

pelepasan lebihan baja dapat di-

i kurangkan.

Apabila memperkatakan teknologi

hijau dan nanoteknologi

kita tidak terlepas daripada bangunan

hijau.

Bangunan hijau merupakan

salah satu konsep penerapan

teknologi hijau dalam pembinaan

yang melibatkan penggunaan

tenaga elektrik, air,

sistem kawalan haba dalam

bangunan, reka bentuk dan

landskap.

Nanoteknologi banyak

menyumbang dalam konsep

pembinaan bangunan hijau ini.

Penggunaan sel suria berkecekapan

tinggi, bumbung bersalut bahan-nano,

tingkap kaca bersalut lapisan bahannano

dan dinding penebat haba daripada

bahan-nano merupakan contoh penggunaan

nanoteknologi.

Penggunaan bahan binaan berasaskan

nanoteknologi juga akan mengurangkan

beban dan pengurangan bahan binaan.

Teknologi hijau akan banyak bergantung

kepada kewujudan nanoteknologi.

Nanoteknologi akan menjadi tumpuan

dalam penghasilan dan penggunaan

teknologi yang lebih mesra alam. Keduaduanya

saling melengkapi bagi mewujudkan

kehidupan yang selesa dalam

persekitaran yang bersih.

lebih bersih.

Penggunaan sistem penapisan

sisa pembakaran bahan api dalam

kenderaan menggunakan nanoteknologi

akan mengurangkan

pelepasan asap yang mengandungi

karbon monoksida, ini amatlah

membantu dalam perlaksanaan

polisi teknologi hijau.

Di samping itu juga bahan

penggalak pembakaran bahan

api berasaskan nanoteknologi

dalam enjin kenderaan akan

mengurangkan pengeluaran karmonoksida

di mana is berfungsi

bon

meningkatkan kecekapan pembakaran

bahan api melalui pembentukan wap

bahan api bersaiz-nano sebelum pembakaran

berlaku.

Pengenalan bahan-nano ke dalam minyak

pelincir juga membantu kecekapan

pergerakan enjin dan akan menjimatkan

penggunaan bahan api di samping mengurangkan

pelepasan sisa pembakaran.

Penghasilan bahan buangan sisa pertanian

kepada bahan-nano

adalah sangat bermanfaat

bagi industri

pertanian dan

asas tani negara

di samping

m e m b e r i

nilai tambah

kepada

petani di

mana selain

hasil pertanian

yang biasa

dijual seperti

buah mereka

juga boleh menjual

bahan buangan

Prof Dr. Saifollah Abdullah dan Dr

Mohamad Rusop merupakan pesnyarah

di Universiti Teknologi Mara (UiTM).

KERETA hibrid yang dicipta untuk menjimatkan tenaga.


0

.; semasa

Teknologi hij

menyelamatkan by

Oleh MOHD FAIZAL AZIZ

PERTUBUHAN Bangsa-bangsa Bersatu

(PBB) menganggarkan popu-

Iasi dunia akan meningkat dari 6.5

bilion pada tahun 2006 kepada 8.2 bilion

pada tahun 2030.

Sejajar dengan anggaran ini, keperluan

tenaga akan meningkat dengan mendadak

terutamanya di negara-negara yang

rancak membangun seperti China, India

dan negara-negara di Timur Tengah.

Menurut laporan World Energy Outlook

2008, Agensi Tenaga Antarabangsa

menganggarkan keperluan tenaga dunia

akan meningkat 1.6 peratus setiap tahun

bermula dari 2006 sehingga 2030 dan dianggarkan

berjumlah 45 peratus secara

keseluruhan dalam tempoh tersebut.

Keperluan minyak sebagai bahan api

juga dianggarkan meningkat kepada 106

juta tong sehari sehingga tahun 2030 daripada

85 juta tong pada hari ini manakala

arang batu dianggarkan akan terus meningkat

penggunaannya di dalam sektor

tenaga.

Minyak, arang batu dan gas asli merupakan

sumber bahan api fosil yang tidak

begitu mesra bumi.

Walaupun terbukti sumber bahan

api ini selama ini telah mengubah

ketamadunan manusia

moden, pada hakikatnya is telah

menghasilkan gas rumah hijau

seperti karbon dioksida yang

tinggi ke udara yang sekarang

ini menyelimuti bumi serta menyebabkan

suhu atmosfera bumi

mengalami peningkatan.

Menurut United Nations Framework

Convention on Climate Change

(UNFCC), purata kenaikan suhu permukaan

bumi ialah sebanyak 0.74°C sejak

tahun 1880.

Mereka juga menjangka peningkatan

suhu ini akan berterusan sebanyak 1.8°

C hingga 4°C sebelum penghujung abad

ini.

Kenaikan suhu yang yang mengakibatkan

fenomena pemanasan global telah

mencetuskan kebimbangan di seluruh

dunia.

Perubahan suhu bumi agak ketara telah

berlaku menyebabkan haiwan dan

tumbuhan beransur-ansur pupus, paras

laut meningkat akibat pencairan ais di

kutub serta pelebaran kawasan gurun.

UNFCC juga melaporkan bahawa,

PARAS karbon dioksida dijangka meningkat dua kali ganda pada abad ke-21.

esfiaetmq

fenomena ini berlaku agak mendadak

dan hasil kajian mereka menjelaskan

sekiranya pembebasan gas rumah hijau

terus berlaku tanpa kawalan pada kadar

yang telah direkodkan sebelum ini,

mereka yakin bahawa aras karbon dioksida

akan terus meningkat dua kali ganda

pada abad ke-21.

Antara kesan langsung akibat pemanasan

planet bumi termasuklah fenomena

kilat dan guruh yang lebih kerap dan

berkuasa tinggi serta musim kemarau

yang berpanjangan.

Kawasan-kawasan seperti di Utara dan

Selatan Benua Amerika, Eropah Utara,

Asia Utara dan Asia Tengah akan menerima

kekerapan hujan yang lebih

tinggi, manakala kawasan seperti di Afrika

akan mengalami peluasan kawasan

gurun yang sedia ada.

Di benua Afrika kini juga telah mengalami

penurunan paras air yang tinggi

iaitu 60 peratus terutamanya di kawasan

tadahan air terbesar mereka di Niger, Tasik

Chad dan Senegal.

Pemanasan global juga telah menyebabkan

pencairan ketara lapisan ais,

bumbung salji dan glasier di kutub.

Seperti yang telah dijelaskan sebelum

ini, pencairan ais di kutub ini akan menyebabkan

paras laut meningkat dengan

ketara.

Fenomena perubahan cuaca pada masa


KESAN pemanasan bumi memberi

kesan buruk dengan mencetuskan

perubahan cuaca.

kini adalah disebabkan pertumbuhan

dan kepesatan ekonomi perindustrian

sejak berdekad yang lalu.

Kewujudan kilang-kilang perindustrian

berskala besar di negara-negara maju

dan membangun di seluruh pelosok

dunia telah membebaskan gas karbon

dioksida dan gas rumah hijau yang lain

seperti metana dan nitrus dioksida ke atmosfera

dengan kuantiti yang banyak.

Bagi menghalang ketidakseimbangan

alam yang disebabkan oleh pembebasan

karbon ini, sumber tenaga yang lebih

bersih amat diperlukan untuk menggantikannya.

Protokol Kyoto yang dipersetujui oleh

PBB pada tahun 1997 merujuk kepada

usaha masyarakat antarabangsa untuk

mengurangkan kebergantungan manusia

dan industri terhadap bahan api berasaskan

fosil yang juga memberi fokus

untuk memperlahankan pemanasan

global.

Antara kandungan protokol tersebut

ialah mensasarkan kepada 37 negara perindustrian

seluruh dunia dan Kesatuan

Eropah supaya mengurangkan pembebasan

gas rumah hijau.

Oleh yang demikian, cabaran utama

kerajaan, saintis dan orang awam ialah

bagaimana untuk menghadapi situasi

mencabar perubahan cuaca yang berlaku

pada hari ini.

Kerajaan Malaysia di bawah kepimpinan

Perdana Menteri, Datuk Seri Najib

Tun Abdul Razak telah menubuhkan Kementerian

Tenaga, Teknologi Hijau dan

Air sebagai langkah untuk menghadapi

kesan peningkatan suhu bumi dan meningkatkan

kesedaran tentang pentingnya

TENAGA boleh diperbaharui Iebih bersih dan selamat.

kelestarian alam di kalangan masyarakat.

Bergandingan dengan kementerian

yang barn ditubuhkan ini, Dasar Teknologi

Hijau juga dilancarkan pada 24 Julai

yang lalu dan menekankan usaha untuk

membangunkan negara melalui kaedahkaedah

yang tidak mencemarkan alam.

Tidak ramai yang sedar bahawa planet

bumi telah sekian lama menanggung bebanan

akibat perbuatan tangan-tangan

rakus yang tidak bertanggungjawab dan

tidak mementingkan keperluan memulihara

alam sekitar.

Penulis ialah Pegawai Sains di

Institut Kejuruteraan Mikro dan

Nanoelektronik (IMEN), Universiti

Kebangsaan Malaysia.

Info

• Dasar Teknologi Hijau

Negara (DTHN) dilancarkan

pada 24 Julai 2009.

• Kesan Rumah Hijau ialah

pemanasan yang berlaku apabila

kepekatan gas-gas rumah

hijau di dalam satu ruangan

tertutup meningkat dan

menghalang haba daripada

mudah terbebas.

Teknologi Hijau telah dibangunkan

sebagai industri

strategik di Jepun dan Jerman

sejak tahun 1990-an lagi.

• Tenaga Hijau merujuk kepada

penggunaan sumber-sumber

tenaga yang tidak mencemarkan

alam dan boleh

diperbaharui seperti tenaga

angin, tenaga nuklear dan

tenaga suria.

• Protokol Kyoto 1997 merupakan

persetujuan dalam

Persidangan Rangka Kerja

PBB tentang Perubahan

Iklim.

• Gas rumah hijau ialah karbon

dioksida, metana, nitrus

oksida, sulfur heksafluorida,

kloroflurokarbon(CFC) dan

perf luorokarb on(PFC).

esfiaotm!Y


BELIAU mahu mahukan sesuatu yang

memberi wajah kepada bidang kejuruteraan

supaya lebih dihargai dan

ramai menceburi bidang tersebut kerana peranannya

besar dalam kehidupan manusia.

Ikuti luahan bekas Rektor Institut Teknologi

Mara (ITM), Prof. Datuk In Ahmad Zaidee

Laidin kepada wartawan LAUPA JUNUS dalam

pertemuan baru-baru ini.

Boleh nyatakan apakah bidang kepakaran

Datuk?

AHMAD ZAIDEE: Kepakaran saya ialah

kejuruteraan elektrik kuasa secara khususnya.

Semasa berkhidmat di bawah Lembaga

Letrik Negara (LLN) dan Tenaga Nasional

Berhad (TNB), saya naik dari jurutera daerah.

Saya juga berpeluang memasang talian

transmisi dan pencawang utama. Saya seronok

dengan kerja ini. Saya juga berpeluang

menyertai bidang sumber manusia untuk

menempatkan jurutera (graduan baru) dan

pegawai kanan di LLN. Mereka datang melapor

kepada saya di Bangsar dan saya agihkan

mereka pada stesen-stesen kuasa dan

sebagainya.

Lepas itu menjadi pengarah pusat latihan

LLN atau sekarang Institut Latihan Sultan

Ahmad Shah (ILSAS). Oleh kerana itu, saya

berpeluang melihat bidang kejuruteraan

lain seperti kejuruteraan awam, instrumentasi,

mekanikal, komputer.

Sebagai pengarah ILSAS saya terpaksa

melihat keseluruhan latihan di pelbagai

peringkat.

Apakah keistimewaan atau kelebihan

bidang tersebut?

AHMAD ZAIDEE: la membuka pintu

kepada kejuruteraan lain. Mulanya elektrik

sahaja tetapi is tidak boleh bersendirian

kerana memerlukan kejuruteraan mekanikal,

sebab penjana dan yang berkaitan

dengannya. Kuasa datangnya daripada wap.

Hendak mengawal semua ini, perlu instumentasi

dan juga kawalan komputer. Jadi

saya melihat, saya terpaksa memahami jurusan

lain untuk menentukan kepakaran

pelatih di LLN. Dengan sebab itu, apabila

saya bersara, mudah bagi saya keluar daripadajurusan

asal saya kepada bidang lain

seperti kejuruteraan air dan juga air buangan.

Walaupun saya mula dengan (kejuruteraan)

elektrik , saya terlibat dengan bidang

lain termasuk dalam projek Terowong

SMART yang menggembleng banyak kejuruteraan

lain.

Secara ringkasnya apakah yang Datuk

boleh kongsi mengenai kepentingan bidang

tersebut di negara ini ?

AHMAD ZAIDEE: Kepentingan kejuruteraan

secara keseluruhannya ialah cabaran

keenam dalam Wawasan 2020 iaitu

mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif,

masyarakat yang mempunyai daya

perubahan tinggi dan memandang ke hadapan

yang bukan sahaja menjadi pengguna

teknologi tetapi juga penyumbang kepada


tamadun saintifik dan teknologi masa depan.

Ini merupakan satu-satunya hala tuju

dan kepentingan kejuruteraan pada masa

hadapan sebagai pegangan dan wawasan

untuk pelajar iaitu pembinaan, operasi dan

penyenggaraan. Mereka kena wujudkan

teknologi baru. Dengan adanya pelbagai

teknologi tanpa wayar, is lebih mudah dan

is tidak mungkin berlaku jika tidak ada

teknologi. la tidak semestinya orang luar

buat, kita ada teknologi thumb drive dari

Sekincan pun. Perlu ada minat, ketekunan,

peluang untuk pelajar ini dan mindset yang

sentiasa yang melihat pada masa hadapan

Mengapa bidang tersebut menjadi semakin

penting?

AHMAD ZAIDEE: Kita perlu ada empat

perkara ini iaitu pertama, wawasan sebagai

penentu hala tuju. Kedua, pelan strategik

untuk menentukan langkah. Ketiga, pelaksanaan

dan keempat ialah fokus melaksanakannya

dan menentukan penambahbaikan

berterusan.

Dalam, bidang kejuruteraan, bukan jurutera

sahaja tetapi juga juruteknik dan

pekerja terlatih lain seperti jurukimpal.

Kita perlu teknologi untuk menjadi negara

maju.

Bagaimana caranya kita

memberi kesedaran kepada

masyarakat mengenai pentingnya

kerjaya tersebut di

negara ini?

AHMAD ZAIDEE: Saya memang

melihat kepada pengenalan

yang penting. Mengenali jurusan

sains dan menyebarkan kepentingannya,

pamerkan kebaikannya

di media termasuk dalam bentuk

drama dan sebagainya.

Kedua ialah penghargaan.

Saya bagi contoh, apabila kerajaan

Korea hendak mengalihkan

pandangan rakyatnya daripada

mengagungkan sasterawan kepada tenaga

mahir. Mereka menjayakan negara Korea

dengan terpaksa mencari pelajar yang cerdik

masuk bidang kejuruteraan bagi melahirkan

sesuatu yang menampung ekonomi. Bagi

saya, apa yang dibuat Korea memberi penghargaan.

Macam felo akademi sains, ada

keistimewaan bagi mereka di luar negara.

Kita perlu menyediakan masyarakat supaya

mereka ada merasai ada kelebihan dalam bidang

sains dan teknologi.

IR. Zaidee

Laidin menunjukkan

tanda

bagus di tapak

projek

Terowong

SMART.

Bidang kepakaran Datuk memerlukan

lebih ramai pakar, bagaimanakah cara

untuk menggalakkan generasi muda untuk

menceburi bidang tersebut?

AlIMAD ZAIDEE: Kita perlu membuka

minat kepada pelajar. Sekarang ini orang

takut kepada kejuruteraan. Satu ketika

dulu kuota 60 peratus sains dan 40 peratus

sastera untuk kemasukan ke institusi pengajian

tinggi diperkenalkan tetapi kuota

tidak tercapai. Malah berlaku apa yang dipanggil

`kebocoran' kerana siswazah sains

beralih profesion. Ini mungkin berkaitan

dengan ganjaran sistem. Bidang kejuruteraan

sebagai contoh, kalau gaji tidak tinggi,

orang tidak minat memasuki bidang ini.

Ini mengubah corak pandangan terhadap

bidang sains, mereka yang menghargai jurutera.

Yuran profesional tidak begitu seimbang

dengan tanggungjawabnya.

Bagaimanakah peluang generasi muda

dalam bidang tersebut . Apakah masa depannya?

AIIMAD ZAIDEE: Berdasarkan statistik,

negara memerlukan 250,000 jurutera profesional

menjelang 2020. Jelas bahawa pekerja

kejuruteraan dan sains akan melibatkan 60

ke 70 peratus bidang pekerjaan. Kadang kala

kita dapati banyak bidang kejuruteraan yang

terlibat dalam penghasilan produk yang kita

tidal sedar. Sebab itu saya kata kejuruteraan

atau engineer ini dalam bahasa Latin hermaksud

genius bukan engine. Engine adalah

terminologi British. Oleh itu is melibatkan

peranan banyak pihak, guru sebagai contoh

sebab mereka rapat dengan pelajar, adakan

lebih banyak lawatan ke pusat sains.

Apakah pesanan Datuk kepada pelajar

yang berminat menceburi bidang tersebut?

AHMAD ZAIDEE: Tekun, disiplin dan

kena banyak membaca sama ada buku atau

Internet. Satu lagi saya hendak pesan, ialah

cari kawan yang sehaluan dan berwawasan

dan ikhlas ke jalan yang baik.

Apakah pengalaman paling tidak dapat

dilupakan atau yang menyeronokkan

sepanjang menjadi saintis?

AHMAD ZAIDEE: Hasil perubahan modal

insan. Masa saya kadi pengarah latihan

ILSAS, saya pergi ke Perancis. Di sana,

pelatih boleh meningkat dari peringkat awal

kepada jurutera. Saya lihat ada tidak faham

kerja kimpalan tetapi pada akhirnya kerjanya

cantik. Begitu juga pelajar yang masuk

ITM. Saya puas hati. Begitu juga projek Terowong

SMART. Mulanya ada masalah tetapi

akhirnya siap juga. Bila kita hasilkan sesuatu,

inilah kepuasan.

Asal:

Kuala

Kangsar

Perak

Tarikh

lahir:

1 April

1943

BIODATA DATUK PROF IR. AHMAD ZAIDEE LAIDIN FASc

Latar belakang pendidikan

n Diploma Kejuruteraan Elektrik,

Brighton College of

Technology (kini University

of Brighton), UK, 1966.

e MSc Teknologi Ekonomi

(Pengurusan dan Sains Industri),

Universiti Sterling,

Scotland, UK, 1974.

n Doktor Kehormat Teknologi,

Oxford Brookes University,

1996.

n Doctor falsafah, University

Sterling, Scotland, UK 1996

n Profesor Kehormat Universiti

Napier, 1999.

a Doktor Kehormat Persuratan,

Universiti Manchester

Metropolitan, 1999.

Penglibatan akademik

R Profesor pelawat Universiti

Malaysia Pahang (UMP),

2005 hingga kini.

n Felo Kehormat ASEAN Federation

of Engineering Organization,

2002.

n Felo Akademi Sains Malaysia

(ASM), 1999.

Penglibatan peringkat

negara dan antarabangsa

• Pengerusi Biro IT, Dewan

Perniagaan Melayu Malaysia

Selangor, 2002 hingga kini.

n Naib Presiden Akademi

Sains Malaysia, 2008 hingga

kini.

n Ahli Panel Penilai Universiti

APEX, 2008.

a Ahli Majlis World Federation

Engineer Organization

(WFEO), 2003 - 2005.

• Presiden Federal of Engineering

Institute South East

Asia and Pasific (FEISEAP),

2001- 2003.

a Presiden Institusi Jurutera

Malaysia (IEM), 2001.

Badan pembuat dasar

is Jawatankuasa Penggubal

Dasar Pendidikan Tinggi,

2007.

v Ahli Majlis Perundingan

Ekonomi Negara (MAPEN)

II, 2000.

Kerjaya/ Jawatan

* Pengarah MMC-Gamuda,

SMART TUNNEL JV, 2005

hingga kini.

n Pengerusi MMC Oil and Gas

dan MMC Engineering Berhad,

2002 hingga kini.

Es Pengerusi ERINCO Sdn

Bhd, 2001 hingga kini.

a Pengerusi Intelectual Property

Corporation of Malaysia,

2005 - 2007.

* Pengerusi SIRIM, 2001- 2004

u Pengarah/Rektor/Naib Canselor,

(ITM/UiTM) 1994 -

2000.

e Timbalan Pengurus Besar

Khidmat Korporat TNB,

1990-1993.

Anugerah

* Panglima Jasa Negara (PJN),

1999.

Darjah Kebesaran Negeri

Perak, Datuk Paduka Mahkota

Pahang, 1995.

uu Pingat Kesatria Mangku

Negara (KMN);.1982.

estic7otmy


18 info esti

2009

Susunan KHAIRUNNISA SULAIMAN

I

D I seluruh dunia

terdapat

dua puluh

empat negara menghasilkan

sejumlah

56,786 gigawatt

(GW)/jam pada tahun

2005 atau 0.3

peratus penggunaan

elektrik dunia.

Oleh kerana geotermal

tidak bergantung

kepada sumber

tenaga seperti angin

dan solar, kapasitinya

boleh dikatakan

agak besar sehingga

90 peratus.

Loji elektrik geotermal

telah dibina

secara eksklusif di

puncak plat tektonik

yang merupakan

sumber geotermal

bersuhu tinggi berhampiran

permukaan.

Pembangunan

loji kitaran kuasa

dan peningkatan

teknologi boleh

menjana sistem

geotermal di dalam

rangka geografi.

Projek demonstrasi

telah diadakan

di Landau-Plafz, Jerman

sementara beberapa

projek masih

dalam pembinaan

seperti di Soultzsous-Forets,

Perancis

dan Cooper Basin,

Australia.

KUASA angin adalah pertukaran tenaga angin kepada beberapa

bentuk tenaga yang berguna seperti tenaga elektrik menggunakan

kincir angin.

Pada penghujung tahun 2008, generator kuasa angin seluruh

dunia menghasilkan 121.2 gigawatt.

Pada tahun 2008, kuasa angin menghasilkan kira-kira 1.5

peratus penggunaan tenaga elektrik bagi seluruh dunia dan berganda

dalam masa tiga tahun antara 2005 hingga 2008.

Beberapa negara telah berjaya dalam penggunaan tenaga

angin misalnya 19 peratus di Denmark, 11 peratus di sepanyol

dan Portugal dan tujuh peratus di Jerman dan Republik Ireland

pada 2008.

Pada Mei tahun ini, kajian menunjukkan 80 buah negara seluruh

dunia menggunakan kuasa angin secara komersial.

Ladang angin berskala besar disambungkan kepada rangkaian

transmisi kuasa elektrik manakala kemudahan kecil digunakan

bagi membekalkan tenaga elektrik ke kawasan terpencil.

Tenaga angin sebagai salah satu sumber tenaga alternatif kepada

bahan api fosil kerana is boleh didapati dengan banyak,

boleh diperbaharui, mudah didapati, bersih dan tidak membebaskan

gas rumah hijau,

Bagaimanapun bukan semua negara berminat dengan pembinaan

ladang angin kerana pemandangan yang agak sesak.


TENAGA baru adalah terma

yang digunakan bagi sumber

baru tenaga yang belum lagi

diiktiraf oleh saintis terkemuka

tetapi jenis tenaga ini wujud.

Terdapat tiga kategori tenaga

baru iaitu:

1. Tenaga fizik hidrogen baru

atau cold fusion atau Low-

Energy Nuclear Reactions

(LENR), fizik hydrino dan

sumber tenaga berasaskan

air yang lain. Tenaga berkenaan

dihasilkan di luar

tenaga kimia hasil pembakaran

hidrogen-oksigen.

2. Tenaga vakum juga disebut

Zero Point Energy (ZPE)

tenaga Aether atau tenaga , 4`' "

angkasa merupakan sum Sties'

ber tenaga pada keadaan

3. Tenaga alam sekitar iaitu

mal melalui Undang-undang

Termodinamik.

KRISIS tenaga dunia mungkin

dapat diselesaikan jika penyelidik

dan saintis dapat mencari sumber

tenaga baru yang lebih bersih dan

tidak membebaskan gas rumah

hijau.

Magnet dan graviti secara sendirian

tidak boleh menjadi sumber

tenaga tetapi boleh menjadi pembawa

bagi mengumpul ZPE.

Magnet dan graviti sentiasa

menjadi misteri.

Penyelidik tenaga barn yakin

mereka akan dapat menyelesaikan

masalah tenaga dengan beberapa

kesan ke atas alam sekitar.

Penyelidik di Agensi Angkasa

Lepas dan Pentadbiran Kebangsaan

(NASA) telah sampai ke

penghujung teknologi roket dan

sedang menjalankan kajian

bagi mendapatkan idea baru.

Kajian menunjukkan

mungkin medan magnet

dan graviti boleh digunakan

sebagai sumber pembawa

tenaga.

Mungkin satu hari nanti,

penduduk dunia tidak

perlu bimbang

mengenai sumber

tenaga seperti

bahan api.


Oleh NAZRUL AZIM SHARUDDIN

Apakah

tenaRa sca lar?

T ENAGA scalar merupakan

sejenis tenaga yang

boleh digunakan untuk

menghasilkan gelombang penyembuh

bagi meneutralkan

gelombang berbahaya.

Gelombang berbahaya tersebut

adalah seperti yang dihasilkan

oleh televisyen, telefon bimbit,

komputer, kabel elektrik

dan sebagainya.

Tenaga tersebut mempunyai

kelebihan iaitu memudahkan

sel menyerap nutrien dan vitamin

daripada makanan serta

minuman.

Selain itu, is juga dapat berfungsi

membersih dan memperbaiki

profil darah bagi meningkatkan

sistem pemprosesan

darah.

Sel-sel darah yang sihat dan

kuat itu akan dapat menambahkan

tenaga kepada badan untuk

membunuh kuman.

Air mengalir hasilkan

kuasa hidro

SELAIN an-in dan solar, air juga boleh digunakan sebagai medium

membekalkan sumber tenaga yang dikenali sebagai kuasa

hidro.

Tenaga tersebut biasanya diperoleh daripada pergerakan air

sarna ada di kawasan sungai atau di laut.

Gerakan ombak dan gelombang air pasang surut di laut atau

pergerakan air yang deras di sungai dapat berfungsi memutarkan

turbin.

Keupayaan itu secara tidak langsung akan mengubah tenaga kinetik

kepada tenaga mekanik yang dapat membekalkan sumber

tenaga.

Banyak negara di seluruh dunia telah membina empangan

hidroelektrik bagi menampung permintaan tenaga elektrik di kalangan

penduduk.


Enjinhibrid

ntk

kenderaan moden

PENGENALAN enjin hibrid

bagi kenderaan moden hari ini

bertujuan untuk mengurangkan

pergantungan sepenuhnya

kepada bahan bakar petrol dan

juga diesel.

Bersifat mesra alam, enjin

tersebut menggabungkan penggunaan

bahan api dan juga

kuasa elektrik untuk menggerakkan

motor kenderaan.

Bahan api akan disalurkan

kepada struktur enjinnya dalam

bentuk selari dan pada

masa yang sama is disokong

oleh kuasa bateri.

Selain menjimatkan penggunaan

minyak, enjin yang menggunakan

teknologi termaju itu

juga mampu mengurangkan

kadar pelepasan asap sekali gus

mengurangkan pencemaran

alam sekitar.

Selain itu, is juga mempunyai

kelebihan dilengkapi dengan

enjin yang bersaiz kecil dengan

komponen yang ringan untuk

pergerakan lebih pantas.


Turban stem

TURBIN stim merupakan alat mekanikal yang menggunakan

tenaga haba daripada tekanan stim.

Tekanan itu kemudiannya berfungsi untuk menukarkan

tenaga tersebut kepada gerakan putaran.

Berbanding enjin stim piston yang dicipta lebih

awal, turbin stim mempunyai kecekapan haba yang

lebih baik dan nisbah kuasa lebih tinggi.

Turbinnya yang sentiasa berputar sangat sesuai digunakan

untuk memacu penjanaan kuasa elektrik.

Secara keseluruhannya, turbin berkenaan merupakan

enjin haba yang terhasil menerusi kecekapan

operasi termodinamik.

Earth Hour

inisiatif selamatkan bumf

DI samping pelbagai usaha mengaplikasi teknologi

hijau untuk memulihara alam sekitar, negara-negara

di seluruh dunia juga bersatu di bawah acara Earth

Hour.

Merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh

Tabung Alam Sedunia (WWF), is dilaksanakan dengan

mematikan semua lampu dan peralatan elektrik

selama satu jam.

Pelaksanaannya adalah bertujuan untuk mengurangkan

pembebasan karbon ke udara sekali gus

mengurangkan pemanasan global.

Sejak tahun 1991 hingga 2007, acara tersebut dikenali

sebagai Earth Day Energy Fast sebelum namanya

ditukar kepada Earth Hour pada tahun 2008.

Tahun 2009 menyaksikan sebanyak 82 buah negara

dan lebih daripada 2,100 buah bandar dari seluruh

negara menyertainya.

esfic7ofmg


22

Ogos

2009

Compiled by KHAIRUNNISA SULAIMAN

S

MhE^ OO'q gi

sustainable e^er

SUSTAINABLE energy is the provision of energy such

that it meets the needs of the present without compromising

the ability of future generations to meet their

needs.

A broader interpretation may allow inclusion of fossil

fuels and nuclear fission as transitional sources while technology

develops, as long as new sources are developed for

future generations to use.

A narrower interpretation includes only energy sources

which are not expected to be depleted in a time frame

relevant to the human race.

Sustainable energy sources are most often regarded as

including all renewable sources, such as biofuels, solar

power, wind power, wave power, geothermal power and

tidal power.

It usually also includes technologies that improve energy

efficiency.

Conventional fission power is sometimes relined to as

sustainable, but this is controversial politically due to concerns

about peak uranium, radioactive waste disposal and

the risks of disaster due to accident, terrorism, or natural

disaster.

RENEWABLE energy is an energy generated

from natural resources such as

sunlight, wind, rain, tides, and geothermal

heat which are renewable.

In 2006, about 18% of global final

energy consumption came from renewables,

with 13% coming from

traditional biomass, such as woodburning.

Hydroelectricity was the next

largest renewable source, providing

3% of global energy consumption

and 15% of global electricity generation.

Wind power is growing at the

rate of 30 percent annually, with

a worldwide installed capacity of

121,000 megawatts

(MW) in 2008, and is widely used in European

countries and the United States.

The annual manufacturing output of

the photovoltaics industry reached 6,900

MW in 2008, and photovoltaic (PV)

power stations are popular in Germany

and Spain.

Solar thermal power stations operate

in the USA and Spain, and the largest of

these is the 354 MW SEGS power plant

in the Mojave Desert.

Ethanol fuel is also widely available in

the USA. While most renewable energy

projects and production is large-scale, renewable

technologies are also suited to

small off-grid applications, sometimes in

rural and remote areas, where energy is

often crucial in human development.


23

Ogos

2009

THE majority of renewable energy technologies are powered by the

sun.

The Earth-atmosphere system is in equilibrium such that heat

radiation into space is equal to incoming solar radiation, the

resulting level of energy within the Earth-atmosphere system can

roughly be described as the Earth's "climate."

The hydrosphere (water) absorbs a major fraction of the

incoming radiation.

Most radiation is absorbed at low latitudes around the

equator, but this energy is dissipated around the globe in

the form of winds and ocean currents.

Wave motion may playa role in the process of transfer

ring mecnanicai energy netween the annospnere anti the

ocean through wind stress.

Solar energy is also responsible for the distribution of

precipitation which is tapped by hydroelectric projects,

and for the growth of plants used to create biofiiels.

Renewable energy is derived from natural processes

that are replenished constantly.

In its various forms it derives directly from the

sun, or from heat generated deep within the earth.

Included in the definition is electricity and

heat generated from solar, wind, ocean, hydropower,

biomass, geothermal resources, and

bioftiels and hydrogen derived from renewable

resources. ^^^

WIND farm is a group of wind

turbines in the same location

used for production of electric

power.

Individual turbines are

interconnected with a medium

voltage (usually 34.5 kV) power

collection system and communications

network.

At a substation, this mediumvoltage

electrical current is

increased in voltage with a

transformer for connection to

the high voltage transmission

system.

A large wind farm may

consist of a few dozen to several

hundred individual wind turbines,

and cover an extended

area of hundreds of square

miles (square kilometers), but

the land between the turbines

may be used for agricultural or

other purposes.

A wind farm may be located

off-shore to take advantage of

strong winds blowing over the

surface of an ocean or lake.

What is wind farm 7


I-

Ogos

2009

INDUSTRI pembangunan dan pembinaan

juga sebenarnya memainkan

peranan penting dalam menyokong

usaha menjaga alam sekitar.

Oleh sebab itu, konsep pembinaan

bangunan pintar telah diperkembangkan

menerusi pengenalan pelbagai

teknologi moden dan canggih.

Antara yang diberi penekanan da-

lam konseD bau unanj intar tersebut

adalah daripada segi menggabungkan

kaedah pengudaraan secara semula

jadi dengan sistem penyejuk udara

elektrik.

Bagi mengurangkan kebergantungan

kepada sumber tenaga sedia ada

pula, keseluruhan sistem bangunan

perlulah menyokong penggunaan

sumber tenaga alternatif seperti

tenaga solar.

Teknologi lain yang diketengahkan

adalah seperti kemampuan sokongan

mengitar semula air dan lebih

mengutamakan pencahayaan semula

jadi bagi meminimumkan penggunaan

lampu.

Kereta elelctrilc pertama

tahun 1 832

DALAM menyokong usaha mengurangkan pencemaran udara yang

disebabkan oleh asap kenderaan, banyak pihak telah tampil dengan

rekaan kereta elektrik.

Namun, tahukah anda kereta elektrik pertama sebenarnya telah

dihasilkan buat pertama kalinya pada tahun 1832 sebelum kereta

dengan enjin pembakaran mula dibina?

Pembangunannya dianggap sangat cemerlang kerana menggunakan

motor elektrik yang senyap.

Ini kerana pada tahun 1897, Hiram Percy Maxim telah mencipta

alat peredam bunyi untuk tawaran prestasi yang lebih baik.

Selain itu, kereta elektrik tersebut juga mempunyai kelebihan

tidak memerlukan kotak gear yang kompleks seperti yang digunakan

oleh kenderaan berenjin pembakaran.

SECARA amnya, kebanyakan kita menganggap bahawa sumber tenaga

di dunia ini diperolehi daripada penjanaan bahan api seperti petroleum,

arang baru dan gas asli sahaja.

Namun, tanpa kita sedari, proses pereputan organisma hidup juga boleh

digunakan sebagai sumber bahan api untuk pelbagai tujuan.

Dikenali sebagai tenaga biojisim, is merujuk kepada perebutan tumbuhtumbuhan

dan juga haiwan untuk menghasilkan bahan api bio.

Menerusi aktiviti pereputan itu, is akan menghasilkan bahan serat, kimia dan

juga haba yang sangat berguna dalam proses penjanaan tenaga.

Mengambil contoh dalam industri minyak kelapa, pelepah dan tandan pokok

kelapa sawit digunakan sebagai cumber biojisim untuk memasak buah sawit sebelum

diperah bagi menghasilkan minyak.


AKTIVITI pengkomputeran juga kini telah mula memberi

penekanan kepada aplikasi teknologi mesra alam dan

selarnat.

Bagi tujuan itu, banyak syarikat komputer telah tampil

dengan perkhidmatan tersebut tidak kira untuk kegunaan

individu atau organisasi.

Selain mengekalkan prestasi cemerlang , komputer

berkenaan juga menawarkan penjimatan kos supaya

pengguna dapat terus berjimat dalam keadaan ekonomi

sernasa.

Menerusi inovasi tersebut , operasi komputer akan

melibatkan penggunaan tenaga elektrik yang minimum

berbanding komputer biasa.

Selain itu , dari segi perkakasan pula, komputer tersebut

akan dibangunkan menggunakan material daripada bahan

yang tidak memberi kesan kepada alam sekitar.

Sumber tenaga daripada

kincir angin

MASYARAKAT zaman dahulu menggunakan kincir angin

sebagai mesin yang digerakkan untuk menimba air bagi

mengairi kawasan pertanian serta menumbuk atau mengisar

biji-bijian.

Kini, kincir angin moden telah digunakan sebagai sumber

tenaga elektrik yang juga dikenali sebagai turbin angin untuk

menggerakkan generator.

Sumber tenaga tersebut kebanyakannya ditemui dan digunakan

secara meluas di negara-negara Eropah serta Amerika

Utara.

Implementasi teknologi tersebut juga biasanya tertumpu

di kawasan pedalaman yang menjadikan pertanian sebagai

,/ aktiviti harian.

Binaan struktur kincir angin itu melibatkan paksi atau

tiang tegak yang besar untuk tujuan keseimbangan dilengkapkan

bersama beberapa bilah segi empat yang berputar

mengikut arah tiupan angin.

( t1 ir 104


26

Ogos

2009

Malik Ben Nabi

tokoh pemikir Islam terkenal

Susunan KHAIRUNNISA SULAIMAN

MALIK Ben Nabi dilahirkan di Bandar

Constantine, di Algeria Timur

pada tahun 1906 dan mendapat

pendidikan awal di sebuah Madrasah al-

Quran di negara Perancis.

Kepintaran dan kepandaiannya menyebabkan

beliau mendapat biasiswa bagi

meneruskan pengajian dalam kelas persediaan

selama dua tahun di sekolah El-Djelis di

Constantine.

Malik kemudian memasuki sebuah

institusi yang melatih bakal hakim,

guru dan pembantu hospital.

Selesai menamatkan pengajian

di institusi berkenaan, beliau

didedahkan dengan kesusasteraan

Perancis terutama sejarah

pengembaraan dan sejarah

timur.

Ketika beliau melanjutkan pengajian

di peringkat tinggi di Constantine,

Malik bertemu dengan

Syeikh Abdul Majid dan Profesor

Martin.

Pertemuan dengan tokoh berkenaan

banyak mempengaruhi pemikiran dan pembentukan

sahsiah diri Malik.

Setelah tamat pengajian, beliau berkunjung

ke Perancis beberapa kali sebelum

melanjutkan pengajian di Kolej Kejuruteraan

pada 1930.

Setahun kemudian beliau bernikah dengan

seorang wanita Perancis, saudara baru.

Malik banyak melibatkan diri dalam pelbagai

Gerakan Pembaharuan dan di sana beliau

bertemu ramai cendekiawan Islam dan

mengikuti perkembangan mereka yang berada

di dalam atau luar Algeria seperti Mesir,

Hijaz, dan Maghribi.

Ketika menjawat jawatan Pegawai Pendaftar

Mahkamah di Huran, Malik berpeluang

bertemu masyarakat bagi mengetahui

masalah mereka yang berada di bawah penjajahan

Perancis.

Setelah Algeria mencapai

kemerdekaan pada

tahun 1963, Malik

dilantik sebagai Pengarah

di Kementerian

Pendidikan sehingga tahun

1967.

Melihat kepada sej arah

awal, beliau tidak pernah

terfikir untuk menjadi se-

1.1 PRULiMON0F.\1USU I

pAN51.F. ,

orang ahli falsafah, tetapi perkembangan dan

keadaan semasa mengubah segala-galanya.

Keadaan semasa itu telah memberi kesan

mendalam dalam diri dan keperibadiannya

manakala pengalaman memberikan inspirasi

kepadanya dalam memperjuangkan Islam

dan meninggikan ummah dan bangsa.

Perjalanan hidup beliau semasa penjajahan

Perancis menyedarkannya tentang

kemunduran masyarakat Islam terutama

mereka yang cuba mengubah identiti dan

nilai kebudayaan dalam masyarakat

Islam.

Ini menyebabkan beliau

mahu membebaskan pemikiran

penjajah dalam jiwa

rakyatnya dan Malik mempunyai

minat yang mendalam

dalam mempelajari

dan membaca karya yang

dihasilkan oleh tokoh

terkenal.

Oleh sebab itu, karyakarya

cendekiawan Islam

seperti Syeikh al-Maulud bin

al-Mauhub, Ibn Hasib dari Algeria,

dan pemimpin Mesir seperti

Muhammad Abduh secara tidak langsung

telah mempengaruhi pemikiran beliau.

Buku Risalah Tauhid karya Muhammad

Abduh dan Keruntuhan Akhlak dalam

Politik Barat oleh Rashid Redha, menyedarkan

Malik tentang masalah umat Islam dan

masalah keruntuhan akhlak dan kemiskinan

intelektual yang perlu diselamatkan.

Malik banyak meninggalkan koleksi karya,

buku dan esei ilmiah yang dapat menyumbangkan

ilmu pengetahuan dan dimanfaatkan

oleh dunia Islam kini.

Malik memberi perhatian kepada persoalan

Tamadun Islam dan membuat perbandingan

dengan urutan peristiwa semasa, isuisu

ekonomi dan sains kemasyarakatan.

Karya beliau dalam Bahasa Arab dan telah

diterjemahkan antaranya ialah:

• Lobbdyk, the Problem of Culture;

• The Ideological Struggle In Colonised

Countries;

• The New Social Editification; dan

• The Idea of an Islamic Commonwealth.

Hasil tulisannya dalam Bahasa Perancis

adalah:

• The Qur'anic Phenomenon;

• Vocation De Li Islam;

• Reflections;

• Memoirs Malik;

• The Work ofOrientalistes;

• Islam et Democratic; dan

• Islam in History and Society.

Boleh dikatakan Malik telah dianugerahkan

Allah pelbagai keistimewaan seperti

pemikiran dan penghayatan yang tajam dan

mendalam.

Pandangannya mengenai Islam sentiasa

mendapat tumpuan cendekiawan Islam di

Timur Tengah dan Eropah kerana menyentuh

sesuatu isu secara global.

Malik berkata, masyarakat Islam boleh

membina tamadun dan peradaban dengan

kembali kepada fitrah diri mereka sendiri

dengan menghayati Islam dan membina akidah

dalaman yang mantap.

Menurutnya, umat Islam perlu mengangkat

diri mereka ke tahap peradaban terkini

dengan memperlengkapkan diri dengan

pengetahuan teknologi semasa.

Isu yang diutarakan Malik bersandarkan

nas-nas al-Quran dan sirah Rasulullah.

Cetusan idea beliau bukan hanya dijadikan

kajian oleh sarjana Islam, malah mula dipraktikkan

oleh negara Islam hari ini.

Peranan dan jasa beliau amat berharga

kepada dunia Islam dan misinya sama seperti

ulama ulama silam Melayu seperti Syed

Sheikh al-Hadi dan Sheikh Tahir Jalaluddin

yang memperjuangkan bangsa mereka

daripada belenggu

penjajah.

Malik Ben

MAUK BENrygB

Nabi meninggal

dunia

pada 31 Oktober

1973.


27

ogos

2009

Grove

mereka ciptai

sel bahan api;

Susunan LAUPAJUNUS

SIR William Robert Grove

lahir pada 11 Julai 1811

seorang peguam, hakim

dan juga saintis yang

mengemukakan teori

umum mengenai pemuliharaan

tenaga dan perintis

teknologi sel bahan api.

Beliau lahir di Swansea

Wales, dan merupakan anak

kepada John, seorang majistret

dan juga timbalan leftenan.

Pendidikan awalnya bermula

bersama tutor persendirian

sebelum memasuki Kolej Brasenose dan

minatnya dalam bidang sains dipupuk oleh

seorang ahli matematik, Baden Powell.

Beliau menamatkan pengajian peringkat

tinggi dalam bidang undang-undang

pada 1832 dan menyertai Lincoln's Inn,

tiga tahun kemudian.

Pada tahun yang sama, Grove menyertai

it stitusi diraja dan merupakan pengasas

Persatuan Ahli Falsafah dan Sastera

Air

Larutan asid sulfurik

SIR William

Robert Grove

Swansea.

Di awal kerjayanya sebagai --- -

saintis, Grove bertemu Emma--

Maria Powles yang kemudian

dikahwininya 1837.

Pasangan tersebut kemu-

I diannya mengembara sambil

berbulan madu tetapi

panggilan sabatikal mendorongnya

merebut peluang

tersebut untuk terlibat dalam

penyelidikan saintifik.

Mengenai sel elektrik

Pada 1839, Grove membangunkan

penyelidikan pertama

mengenai sel elektrik yang dikenali sebagai

sel Grove, dengan menggunakan elektrod

zink dan platinum dalam asid yang

dipisahkan oleh pot seramik poros.

Beliau mengumumkan perkembangan

penyelidikannya itu kepada Akademi

Sains Perancis di Paris.

Setahun kemudian, beliau juga melaporkan

kejayaan tersebut kepada Persatuan

Sains Termaju British pada satu

mesyuarat di Birmingham.

Kejayaan beliau menjadikannya reputasinya

meningkat dan beliau telah dicadangkan

untuk menerima anugerah

persatuan diraja oleh William Thomas

Brande, William Snow Harris dan Charles

Wheatstone.

Beliau akhirnya dilantik sebagai profesor

yang pertama dalam bidang falsafah

eksperimental di Institusi London pada

1841.

Setahun berikutnya, beliau menyampaikan

syarahan mengenai korelasi daya

fizik konservasi tenaga.

Akhirnya pada 1842, Grove membangunkan

sel bahan api yang pertama,

dikenali sebagai bateri gas voltan yang

menghasilkan tenaga elektrik dengan

gabungan hidrogen dan oksigen dan menerangkan

menggunakan teori korelasi.

Menerusi usaha membangunkan sel tersebut,

is membuktikan wap atau stim boleh

dipisahkan kepada oksigen dan hidrogen

menerusi tindak balas pemisahan.

Namun pada tahun 1846, Grove mula

mengurangkan kegiatan penyelidikannya

dengan kembali semula kepada kerjaya

guaman.

Beliau berpeluang untuk terbabit secara

serentak dalam kerjaya tersebut dengan

pengetahuan saintifik terutamanya

berkaitan undang-undang paten.

Beliau meninggal dunia di London

ekoran masalah kesihatan yang ditanggungnya

sejak sekian lama.

Info

Sir William Robert Grove

Lahir : 11 Julai 1811

Tempat kelahiran : Swansea

Wales.

Meninggal dunia : 1 Ogos 1896

di London.

Bidang kepakaran: Fizik lapangan,

kimia, undang-undang paten

dan undang-undangjenayah.

Institusi : Lincoln's Inn, Badan

kehakiman British, institusi diraja,

persatuan diraja, Kolej Brasenose,

Oxford.

Reka cipta : Konservasi tenaga dan

sel bahan api.

Anugerah

•Felo Persatuan Diraja pada 1840

dan menerima , Pingat Diraja pada

1847.

•Naib Presiden Institusi Diraja.

•Dianugerahkan ijazah kehormat

Universiti Cambridge pada 1879.

estidotmg


2gos8

2009

kerjaya

Oleh NAZRULAZIM SHARUDDIN

PLIKASI tenaga dalam pelbagai

dustri di negara ini sememangya

menyumbang banyak kemudahan

kepada masyarakat ketika melaksanakan

aktiviti harian mereka.

Antara kegunaan tenaga adalah untuk

menggerakkan kenderaan, mesin dan

jentera di samping menyokong fungsi

hubungan dan telekomunikasi.

Peningkatan keupayaan industri penjanaan

tenaga tersebut sedikit sebanyak

dapat membantu negara menambahkan

pendapatan dan seterusnya menjana

kemajuan ekonomi.

Secara amnya di Malaysia , kebanyakan

sumber tenaga diperoleh daripada bahan

mentah seperti petroleum , gas asli, arang

batu dan juga tenaga hidro.

Aplikasi pengetahuan sains sebenarnya

telah banyak membantu penerokaan bidang

penjanaan tenaga menerusi aktiviti

kajian dan penyelidikan.

Bagi melaksanakan usaha tersebut,

saintis tenaga memainkan peranan yang

sangat penting agar implementasinya

terus berkembang dan dipertingkatkan

untuk dinikmati oleh generasi akan datang.

Walaupun ramai yang mengakui bahawa

tenaga menyumbang banyak kebaikan

dalam pembangunan negara,

masyarakat sebaliknya perlu mengambil

inisiatif untuk menjimatkan penggunaannya.

Ini kerana, jika is tidak diuruskan

dengan sempurna, kita mungkin akan

mengalami masalah kekurangan sumber

tenaga pada masa hadapan.

Bagi tujuan itu, kerajaan telah menjalankan

beberapa langkah drastik untuk

mempromosi penggunaan tenaga alternatif

yang boleh diperbaharui.

Terdapat juga organisasi penyelidikan,

institusi pengajian tinggi dan industri kejuruteraan

tenaga di Malaysia yang menjalankan

pembangunan dalam bidang

tersebut.

Tidak cukup dengan itu , banyak juga

kumpulan saintis dan jurutera di negara

ini yang mengendalikan penyelidikan

berteknologi moden dalam menguruskan

tenaga.

Dalam menyokong kajian tersebut,

esti

golongan saintis telah mengaplikasikan

pengetahuan dan kemahiran sains yang

tinggi.

Ini kerana aktiviti tersebut menggabungkan

pelbagai pengetahuan sains

terutama dalam bidang matematik,

kimia dan juga fizik.

Mereka juga perlu menggunakan kaedah

saintifik dalam membuat uji kaji

serta percubaan-percubaan yang dapat

membuktikan kejayaan setiap kaedah.

Di Malaysia, terdapat banyak institusi

pengajian tinggi (IPT) sama ada awam

atau swasta yang menawarkan pengajian

akademik dalam bidang kajian tenaga.

Antara universiti tersebut adalah seperti

Universiti Malaya (UM), Universiti

Sains Malaysia (USM), Universiti

Teknologi Malaysia (UTM), Universiti

Kebangsaan Malaysia (UKM) dan banyak

lagi.

Mereka yang berminat mendalami

pengajian dalam bidang ini akan didedahkan

dengan kemahiran menganalisis

secara unggul dan berdedikasi.

la adalah bertujuan untuk mendedahkan

para pelajar dengan keupayaan yang

tinggi dalam memahami peranan tenaga

dan proses kajiannya secara universal.

Dengan pendedahan itu, para graduan

yang bakal dihasilkan mampu untuk

membantu negara meningkatkan keupayaan

penghasilan dan pengurusan tenaga

secara efektif.

Antara subjek yang akan dipelajari

oleh para pelajar adalah seperti matematik,

termal fizik, elektron asas, elektronik,

mekanik kuantum, fizik nuklear, atomik

dan molekul, kosmotologi, elektronik

0

ems'. ^

yy^js

SAINTIS tenaga kini berdepan cabaran

menghasilkan produk mesra alam.

digital dan optoelektronik.

Dari segi peluang pekerjaan pula, terdapat

banyak kerjaya yang menanti para

graduan yang mengambil pengajian dalam

bidang tenaga.

Tambahan pula terdapat banyak

syarikat di Malaysia yang menjalankan

perniagaan berasaskan tenaga memerlukan

tenaga kerja yang mempunyai latar

belakang dalam bidang tersebut.

Pekerjaan berkenaan adalah jurutera

molekul, ahli kaji nuklear, jurutera projek,

jurutera penyelidikan dan sebagainya.

Struktur kursus yang ditawarkan ketika

pengajian pula merangkumi kuliah,

tutorial dan juga kerja-kerja praktikal di

makmal.

Adalah diharapkan menerusi sambutan

positif dalam bidang tersebut, lebih

ramai saintis tenaga akan dapat dihasilkan

untuk membantu negara ke arah

pembangunan negara yang lebih mapan

dan mesra alam.

11 *Diploma

•Matrikulasi

•STPM

wax am

• Memiliki diploma dad institut

• pengajian tinggi a\,%/am atau institusi

lain yang diiktiraf dalam bidang

• yang sesuai dengan 411-sus yang

• dipohon.

• 1) Lulus Sijil Pelajaran Malaysia

(SPM) yang diiktiraf Kerajaan

Malaysia dengan kredit bahasa

Malaysia dan bahasa Inggeris.

• 2) Lulus Sijil Tini bb Pelajaran Ma-

• la Asia STPiNI dengan memenuhi


y , f U l g !-•

gan mendapat sekurang-kurangnya •

Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat

STPM dalam mata pelajaran 41

kimia, matematik dan biologi.

a


3) Lulus Program Matrikulasi

daripada aliran Sains Fizik dengan •

^• minimum CGPA 2.%5.


Oleh MOHD. RIDZWAN IMAN

IKA memperkatakan mengenai kenderaan

hijau (green vehicle ), tentu kita

ingat is kenderaan untuk tentera atau

J gunaan Jabatan Pertanian.

Tetapi sebenarnya , kenderaan hijau adalah

kenderaan yang mesra alam dengan

tidak membebaskan asap seperti kereta

elektrik , kereta solar, kereta menggunakan

tenaga hidrogen dan sebagainya.

Secara mudah, is adalah kenderaan

yang tidak mencemarkan alam dengan

pelepasan asap seperti

kereta yang kita gunakan

sekarang kerana menggunakan

sumber tenaga

petrol atau diesel.

Kereta seperti ini bukan

sahaja tidak mencemarkan

udara tetapi is

juga mampu menjimatkan

pengguna kerana

kita tidak terlalu bergantung

kepada minyak.

Kereta mesra alam ini

kini terbahagi kepada dua iaitu kereta

yang sepenuhnya menggunakan kuasa

elektrik (menggunakan bateri yang dicas

untuk menggerakkan kenderaan.

Kereta menggunakan bateri sepenuhnya

ini masih kurang berjaya dikomersialkan

kerana teknologi bateri yang masih

belum mencapai kemajuan diingini.

Ini kerana teknologi bateri sedia ada

masih belum benar-benar stabil untuk

membolehkan is digunakan pada kereta

biasa dengan lasak setiap hari.

Kereta jenis kedua ialah kereta elektrik

yang digabungkan dengan kereta mengunakan

minyak atau dikenali sebagai

kereta hibrid . Kereta jenis ini menggtmakan

dua jenis sumber pembakar tenaga

iaitu bateri dan minyak.

Ketika kereta bergerak perlahan (dalain

lingkungan 40 kilometer sejam), kereta

ini akan menggunakan tenaga dari

bateri (seperti kereta buggy goo dan

kemudiannya sumber tenaga akan

bertukar kepada minyak apabila

kenderaan dipandu lebih laju.

Bagaimanapun , pengeluaran

kenderaan hijau untuk kegunaan

komersial masih agak perlahan

dengan setakat ini, hanya Honda

dan Toyota sahaja aktif memasarkan

kereta hibrid mereka.

Geran USD2

bilion

Melihat keadaan

tersebut , Presiders

Anierika Syarikat, Barack

Obama baru-bare ini

mengumumkan peruntukan

sebanyak USD2.4 bilion

(RM7 bilion) sebagai

dana penggalak perkembangan

industri kenderaan

hijau di negara itu.

Geran itu disasarkan untuk digunakan

oleh syarikat atau institusi untuk membangunkan

teknologi bateri yang akan

membolehkan kereta atau lori menggunakan

teknologi elektrik atau hibrid

dengan lebih lasak seperti loci dan kereta

biasa.

Pembangunan teknologi hibrid untuk

kenderaan besar seperti loci dan bas

misalnya sangat diperlukan kerana kenderaan-kenderaan

tersebut merupakan

pengguna minyak terbesar dan juga penyumbang

pencemaran udara terbesar di

jalan raya.

Sebagai contoh, sebuah bas hibrid

mampu menjimatkan minyak dan mengurangkan

pencemaran seperti 40 buah

kereta hibrid.

Pembangunan sebuah kereta hi-

brid atau elektrik dengan dua atau empat

penumpang tentu tidak sesukar untuk

membina sebuah has yang perlu membawa

sehingga 40 penumpang atau lori

yang membawa tangki minyak.

Sehubungan itu, teknologi kenderaan

hijau perlu dipertingkatkan selankah

lagi agar kita bukan sahaja mampu

menghasilkan kereta elektrik yang stabil

di masa depan tetapi juga kenderaan-kenderaan

berat yang tidak lagi bergantung

kepada diesel.

Sebelum ini, mungkin ramai berpendapat

syarikat-syarikat besar sebenarnya

berkemampuan menghasilkan teknologi

hijau yang terbaik tetapi sengaja dilambatkan

kerana is berkos tinggi dan juga

kita masih mempunyai sumber minyak

mencukupi.

Tetapi selama mina kita harus bergantung

kepada sumber minyak yang

semakin lama semakin berkurangan

dan selama mana lagi kita hendak hidup

dengan sentiasa menghirup gas karbon

dioksida yang dilepaskan oleh kenderaankenderaan

di jalan raya?

KENDERAAN hibrid kini semakin popular.


30

2009

kuiz

Winners

of ESTI

VOCABLE

009

spm

1. Pang Zheng Chen

24, Jln Padang Lima Naleh, Bintong,

01000 Kangar, Perlis.

2. Nurhamizah Yaacob

14, Jln Cendana 9, Tmn Rinting,

81750 Masai, Johor.

3. Mohammad Hasnain Abdul Rashid

E57, Rumah Awam Kos Rendah , Bukit Payong,

21400 Marang, Terengganu.

4. Sivaranjani a/p Sivanesan

No 208, Jln Sk 13/11, 43300 Seri Kembangan,

Selangor.

5. Mohd Adib Aiman Mokhtar

No 59, )In PS 5/7, Tmn Pinggiran Senawang,

71450 Sg. Gadut, Negeri Sembilan.

INTRUCTIONS

Listed below are 10 words, 5 for science and 5 for mathematics.

Clues for these words are given along with corresponding letters. Fill in the blanks

with the correct letters.

EXAMPLE:

SCIENCE

Sense of organ which

detects sound

MATHEMATICS

Odd number

E

0

R

SCIENCE

Answer

1.

2.

Answers for Esti Vocable July 2009

SCIENCE

Something that people and animals eat,

or plants absord, to keep them alive.

Something annoying that someone

often does.

3. The scientific study of plants.

A term reffering to information in the

4. form of numbers such as the binary

code system.

5. A chemical, found for example in tea

and coffee, which is a stimulant.

1.

MATHEMATICS

The faundation, support or lowest part

of something.

2. Any of the figures 0 to 9.

3. Having an empty space in it.

Answer

FOOD

HABIT

BOTANY

DIGITAL

CAFFEINE

Answer

BASE

DIGIT

HOLLOW

1.

2.

3.

To stick materials together, especially

using glue.

A metal that is made by mixing two or more

metals, or a metal and another substance.

A large cylindrical object which moves

very fast by forcing out burning gases.

Illness of people, animals, plants, etc.,

4. caused by infection or a failure of health

rather than by an accident.

5. An animal that hunts, kills and eats

other animals.

MATHEMATICS

1. A marked strip of wood, metal etc. for

measuring.

2. An arrangement in space, time etc.

3.

4.

5.

One of two equal parts of anything.

To solve problems that use

numbers.

An expression that is the sum

of two terms.

0

A L

S

R

Answer

0 A

A

C M

qB

K

q

E

V

0

Y

A

U

T

T

S

E

E

R

L

4. Force measured in volts.

VOLTAGE

5 A rounded three-dimensional solid

that has a flat circular face at each end.

CYLINDER

3 Open to primary and secondary school students aged 17 or below.

3 Children of the staff of the Academy of Sciences Malaysia (ASM),

Syarikat Permainan (Malaysia) Sdn. Bhd. (SPM) and Utusan Melayu

(M) Berhad are not eligible for the competition.

3 Judges' decision is final.

3 Entries need to reach us before or on 11 SEPT. 2009.

3 Entries received after the closing date will not be entertained.

l

V Five winners will be chosen each month based on the correct

answers.

3 Each winner will receive a games set from SPM worth RM1 00.

Name:

Home Address:

Age:

Birth Certificate/ IC No:

Tel:

E-mail:

Mail your entries to:

Akademi Sains Malaysia, 902-4, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur.

estihfmg


estidotsudoku

Ogos

31

2009

INSTRUCTIONS

The sudoku grid consists of eighty -one squares in a nine by nine grid . To solve the sudoku,

each square in the grid must contain a number between one and nine, with the following

conditions:

• Each row of nine cells must contain each of the numbers from 1 to 9 once and only

once.

• Each column of nine cells must contain each of the numbers from 1 to 9 once and only

once.

• Each of the nine 3 by 3 boxes of nine cells must contain each of the numbers from 1 to 9

once and only once.

If you complete the grid, you 've solved the sudoku . Good luck and have fun!

J1

Z1

^ 4 e)

SUDOKU 14

9 8

19t][4)]' 1 2 ^ I I e) `1 e) %9

`t el 9 t1 1 2 71 1 4 `1 ; 21 ) 9 6 7 3 21 1

^ 9 1 1; 6 ) ^ z

<


Objective

Investig

you build ate

esfi , m 3

as

an air Ne-tipooVeredhvehicle.

What You Need

• Half-Gallon Milk Carton

• Balloon

• 2 Drinking Straws

Spools

• 4 Straight Pins (length

shorter than sp

• Sharp Scissors

• Ruler

• Pen

To Do and Observe

h must be

1 Wash out your carton and cut off the top. The

milk carton will be the body of your vehicle.

/Cut carton into half the long way.

3.Cut a small hole in the middle of one of the

short sides of the carton. This hole should be

the same diameter as the neck of the balloon.

Start with a small hole. The fit must be precise

if the hole is too big or too small, the flow of

air won't create enough force to move the car.

4.Pull the end of the balloon through the hole,

keeping the body of the balloon inside the carton.

If the neck of the balloon is squeezed, enlarge

the hole. Repeat until the fit is snug, but

not tight. Air flow should not be restricted.

5.Mark the spots on the sides of the carton

where you will cut holes for the axels. Use a

ruler to make sure the holes on opposite sides

of the carton will match up. Use the spools to

measure and make sure the axel holes are at

a height that will allow the spool-wheels to

touch the rolling surface and lift the body off

the surface.

C.Cut holes for axels and push straws through

the holes.

.Slide spools on to the straws and poke pins

through the straws to keep the spools on. Adjust

the pins as needed until the wheels spin

freely.

NOTE: For younger children, please

have a parent or other adult to help in

this step.

8.Finally, blow up the balloon - don't tie the end

- and let your car go.

What's Going On

This activity allows you

to explore a range of science

topics including Newton's

Third Law, simple machines

and friction. Newton's Third

Law states that for every action

there is an equal and opposite

reaction. If you let go

of a balloon filled with air,

what happens? The balloon

flies around somewhat randomly

as the air escapes. As

the balloon contracts it forces

the air out of its opening. Air has mass, it is made

of molecules. The air molecules that are pushed

out of the balloon push against the molecules in

the atmosphere creating a reaction force called

thrust that acts on the balloon. Thrust acts on the

balloon with equal force in the opposite direction

as the air that is squeezed out. In this activity,

because the balloon is attached to the vehicle,

the balloon stays put, but thrust causes the car

to move.

Without the spools on the balloon car, do you

think the car would move? It probably would, but

not as far. That is because much more of the bottom

surface of the car would make contact with

the surface that it is moving on. This increased

amount of contact would lead to lots of friction,

the force of two surfaces in rubbing against each

other. By adding the spools to the car, we decrease

the amount of friction because only the spools

-acting as wheels-are making contact with the

surface, and they are spinning rather than rubbing.

The wheel and axle are one of the six types of simple

machines, which are tools that allow us to do a

certain amount of work (like used air to push a car

a certain distance) by

than would be needed

without the simple

machine. We find

examples of simple

machines around us

all the time. Some

examples of a wheel

and axle that help

us every day are

doorknobs and the

gears in a clock.

Can you think of

some others?

Parent/Teacher Tips

For Older Children

applying a smaller force

For Younger Children

Before the children attach

the wheels and axles, have

them blow up the balloons

and let their cars go. How far

does the car travel? Does it go

very fast? Have the children

hypothesize as to what modications

might make the car

travel farther and faster?

Have the children test their balloon cars on different

surfaces. Ask them to observe or measure how far and

how fast the car travels on a carpet. Then have the children

do the same thing on a smooth, flat table. Were

there any differences in the car's speed or distance traveled

on the different surfaces? On the textured surface

of the carpet there will be more friction and the balloon

car should not be able to travel as fast or as far as it will

on a smooth surface. The children can make hypotheses

about additional types of surfaces and other variables,

perform tests and observe the results.


Nur Nadiah Nadhirah

Ahmad Shah

Alamat: 3690, Jalan

SJ 2/1A, Taman

Seremban Jaya, 70450

Seremban Jaya,

Negeri Sembilan

Sekolah: SMK Seremban

Jaya

Emel: ya_gugur1z96@

yahoo.com

Umur: 13 tahun

Bidang sains yang

diminati : Perubatan

dan Astronomi

Nurul Jannah Mohd

Masri

Alamat: No.81, Jln

Mohd Salim, Kg. Melayu,

85000 Kluang,

Johor

Sekolah: Sek Tinggi

Kiang

Emel: jannahmasri@

yahoo.com

Umur: 17 tahun

Bidang sains yang

diminati: Reka Cipta

dan Seni Bina

Ahmad Shuib Alanddin

Mustaffa

Alamat : K7, Felda

Ulu Jempol, 26400

Bandar Tun Razak,

Pahang

Sekolah: Sek Sains

Sultan Hj Ahmad

Shah

Emel: -

Umur: 14 tahun

Bidang sains yang

diminati : Aeronautik

Nurul Bahiyyah

Farouk Idnan

Alamat: PT9957P,

Tmn Desa Kayangan,

Batu Rakit 21020,

Kuala Terengganu,

Terengganu

Sekolah : SK Kompleks

Mengabung

Teliput

Emel: -

Umur: 12 tahun

Bidang sains yang

diminati : Astronomi

Pratap a/1 Ravichandran

lamat : No.3, Lorong

Permai 2E, Kota Penamar,

42000 Pelabuhan

Klang, Selangor

Sekolah: SK (2) Tengku

Bendahara Azman,

Lorong Sabah, Pelabuan

Kiang

Umur: 12 tahun

Emel: -

Bidang sains yang

diminati: Robotik,

stronomi dan Zoologi

Muhammad QayyumJ

Omar

Alamat : 41-03-09, Flat

Sri Johor 4C, Bt. 4, Jln

Cheras, 56100 Kuala

Lumpur

Sekolah: SRK Seri Tasik,

Bandar Sri Permaisurf,

Kuala Lumpur

Umur: 11 tahun

Emel: -

Bidang sains yang

diminati : Angkasawan

dan Kejuruteraan

Mohd Fadzli Mohd

Naim

Alamat: Batu 403/4, Kg.

Tengah 32700 Beruas,

Perak

Sekolah: SMK Changkat

Beruas

Umur: 15 tahun

Emel : -

Bidang sains yang

diminati : Pertanian,

Astronomi dan Perubatan

Nur Afiqah Mohd

Said

Alamat: No14, Jln

Idaman 5, Tmn Idaman

86000 Kluang,

Johor

Sekolah : SK Tunku

Mahmood (1)

Emel: -

Umur: 9 tahun

Bidang sains yang

diminati: Sains Perubatan

Zandrian Jeffrey

Ak. Lias

Alamat: No. 42 Kg.

Jantan, 94500 Lundu,

Sarawak

Sekolah: Kolej

Kesihatan Awam

Kuching

Umur: 21 tahun

Emel: jephrey_lyas88

@yahoo.com

Bidang sains yang

diminati: Sains

Kesihatan

Khairul Bariyah

Md Sod

Alamat: 5683 Tepi

Laut Pasir Gebu, 13100,

Penaga Seberang Perai

Utara, Pulau Pinang.

Sekolah : Sek Men

Islam al-masriyah

Umur: 13 tahun

Emel: PRINCESS_purple@yahoo.com

Bidang sains yang

diminati : Perubatan

BORANG PENYERTAAN

letakkan

gambar anda

disini.

Alamatkan borang anda kepada : Akademi Sains Malaysia (ASM), 902- 4, Jalan Tun Ismail,

50480 Kuala Lumpur. Andajuga boleh e-melkan penyertaan anda kepada : estidotmy/aakademisains.gov.my


3

Ogos surat pembaca

2009

Artikel Megastruktur

Assalamualaikum dan selamat sejahtera

Saya adalah pembaca setia estidotiny.

Saya ingin mengemukakan satu cadangan.

Cadangannya ialah saya harap pihak

estidotmy dapat mengeluarkan tentang

megastruktur dan lebih memfokuskan

tentang `Burj Dubai'.

Saya ingin butiran dan informasi lebih

lanjut tentang Burj Dubai'.

Saya juga ingin mendapatkan informasi

tentang menara tertinggi di Malaysia dan

antara yang tertinggi di sini.

Pada bulan September ini, Burj Dubai'

akan dibuka dan saya harap estidotmy

dapat mengeluarkan tentang subjek ini

pada bulan September ini atau Oktober

ini.

Saya harap cadangan saya diterima.

NOOR ALIA SYAHIRAH

No. 11, Jalan E,

Kampung Pandan,

Kuala Lumpur.

Pengarang: Cadangan saudari menarik

untuk dipertimbangkan. Mungkin kami

menimbangkannya tetapi bukan dalam

tempoh terdekat kerana estidotmy pernah

membawa tema 7 Keajaiban di Malaysia.

Minta buku tentang robot

Saudara pengarang,

Salam sejahtera saya ucapkan. Saya

adalah pembaca setia estidotmydari

tahun 2007. Saya cukup berbangga

dengan daya usaha yang dilakukan

untuk menerbitkan majalah ini. Ini

juga surat pertama saya untuk pihak

estidotmy.

Sebenarnya saya ingin memberi

cadangan. Cadangannya adalah saya

ingin pihak estidotmy membuat

buku dengan tajuk `robot dan caracara

membuat robot' sama ada robot

biasa atau robot permainan.

Saya tabu ini melibatkan kos yang

tinggi. Saya memberi cadangan ini

adalah untuk menambahkan pengetahuan

sains robotik untuk saya dan

para pembaca majalah estidotmy.

Jika pihak estidotmymemerlukan

bantuan, rakan-rakan esti dan saya

boleh membantu pihak estidotmy

untuk membuat buku itu.

Bagi cara-cara membuat robot

biasa dan robot permainan, pihak

estidotmy boleh mendapatkan maklumatnya

dengan melayari laman

web www.kakirobot.com daripada

ahli Kelab Kaki Robot Malaysia.

Saya mahu robot tersebut diperbuat

daripada bahan-bahan elektronik

sebab inilah cara yang terbaik

dan berkesan bagi ahli rakan esti untuk

menceburi hobi ini.

PRA TAP A/L RAMCHANDRAN

No. 3, Lorong Permai 2E,

Kota Pendamar,

42000, Pelabuhan Kiang,

Selangor.

Pengarang: Peminat robot di negara

ini memang ramai dan majalah

ini pun pernah menjadikannya sebagai

terra. Buat masa ini majalah

kami ialah coal kewangan dan masa

yang terhad. Bagaimanapun pihak

Akademi Sains Malaysia mungkin

mengambil maklum cadangan tersebut.

Tahniah

estidotmy

Saudara Pengarang

Saya adalah antara ribuan pembaca

estidotmy. Tahniah dan syabas diucapkan

kerana majalah ini berjaya menjadi

majalah ilmiah kesayangan keluarga

saya.

Sejak awal kemunculannya lagi, saya

telah mengumpul untuk rujukan anakanak

yang meningkat dewasa. Semoga

estidotmyterus maju.

Sekian. Terima kasih.

PUAN NOR

Mentakab Pahang.

Pengarang: Terima kasih kerana menjadikan

majalah ini koleksi dan bacaan

keluarga. Saya harap is berterusan dan

membantu menambah ilmu.

Hantarkan sebarang pendapat atau teguran sama ada melalui surat kepada Akademi Sains Malaysia (ASM),

902-4, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur ataupun menerusi e-mel: estidotmy@akademisains.goumy

estijotM4


poster 35 Ogos

2009

PWq

CECIL Frank Powell born on 5 December 1903 was

a British physicist who developed the photographic

method of studying nuclear processes for the resulting

discovery of the pion, a heavy subatomic particle

while working at Bristol University.

Besides the Nobel Prize in Physics laureate (1950), Powell

was also awarded the Lomonosov Gold Medal in 1967

and was a signatory to the Russell-Einstein Manifesto in

1955.

Powell was educated at the Judd School, Tonbridge and

Sidney Sussex College, Cambridge.

The Judd School awards the Powell Physics and Mathematics

Prize to an upper sixth form student every year

in his honour.

He died in 1969 whilst out walking in the foothills of

the Alps near the Valsassina region of Italy, where he had

been staying with friends.

esfihfmy


Penerbitan Terkini

MEMBUDAYAKAN SAINS & TEKNOLOGI

KE ARAH MASYARAKAT BERILMU

BAGI mereka yang mencintai dunia ilmu sains, teknologi dan inovasi, inilah masanya untuk memiliki tiga buah buku yang amat berguna

sebagai sumber pengetahuan dan rujukan dalam bidang tersebut.

Pada harga yang berpatutan, harganya tidak mungkin dapat menandingi isi !candungan buku-buku berkenaan yang menghimpunkan

khazanah ilmu sains.

Budaya Kreativiti:

Pameran Seratus Tahun

Hadiah Nobel

Ulf Larsson (Editor)

(2004)

ISBN 983-9445-09-X

Harga: RM 50.00

Kecemerlangan Sains Dalam

Tamadun Islam: Sains Islam

Mendahului Zaman

Scientific Excellence in Islamic

Civilization:

Islamic Science Ahead of its

Time

Pengembaraan Merentasi

Masa: Satu Perjalanan ke

Arah Hadiah Nobel

Ahmed Zewail

(2007)

ISBN 978-983-9445-20-6

Harga: RM 40.00

Budaya Kreativiti : Menceritakan bagaimana

pemenang Hadiah Nobel memupuk

kreativiti yang membawa kepada penciptaan

dan inovasi seterusnya mengangkat

ketinggian ilmu kepada nilai ekonomi.

Kecemerlangan Sains dalam Tamadun

Islam: Sains Islam Mendahului Zaman

merupakan himpunan ciptaan saintis Islam

dahulu yang mempelopori banyak inovasi

pada hari ini. Buku merupakan katalog bahan

panduan yang dipamerkan di Pameran

Kegemilangan Sains dalam Tamadun Islam

yang diadakan di negara ini.

Pengembaraan Merentasi Masa: Satu

Perjalanan ke Arah Hadiah Nobel merupakan

biografi seorang cendekiawan sains Islam

kini Prof Dr. Ahmed Zewail yang menerima

Hadiah Nobel dalam bidang kimia

pada 1999. Buku ini wajar dimiliki untuk

generasi muda yang bercita-cita untuk

mengikutjejak langkah penulisnya.

,

Rek.y,,, 4+r!

2008

^dISj 7^ - 82

RNN ftw MM UII

r

Nt^.n d a k ' ^Rleai

t ai a•1i.^,

'! tdM..r,

rlk I

^wMH.a +a

CTW

D^F+TKw ^>3 erg ealiVoTMY ^ec^ Per^cvr^ YANG DTer^^TK r^ ^D^ H ^^ ^U Terms KhEr^

--------------------

Hantarkan borang ini berserta cek/MO/PO kepada:

AKADEMI

$INṢ

Nama:

Alamat:

Sekolah/Organisasi:

Akademi Sains Malaysia (ASM)

902-4, Jalan Tun Ismail

50480 Kuala Lumpur.

Tel: 03-2694 9898 Fax: 03-2694 5858

KAEDAH PEMBAVARAN

q Money order q Bankdraf

Telefon:

Umur:

q Cek-cek hendaklah dipalang dan dibayar

atas Hama 'Akademi Sains Malaysia'

F-1 Postal order

- - - - - - - - - - - - - -

Buku Kuantitl Har a (RM)

Budaya Kreativiti

Kecemerlangan Sains dalam

Tamadun Islam

Pengembaraan Merentasi Masa

Bayaran pos per buku: RM8

Set CD Kompilasi

CSfI 2002-2008

Jumlah

"K Nota: Sila tulis `Pesanan Buku' pada sampul Surat

More magazines by this user
Similar magazines