Perlembagaan Persekutuan - Teo-Education.Com

teo.education.com

Perlembagaan Persekutuan - Teo-Education.Com

KANDUNGAN

• Akta Pendidikan 1996 &

Akta Pendidikan (Pindaan) 2002

• Peraturan-Peraturan Pendidikan

PERLEMBAGAAN

NEGARA

Perlembagaan

Persekutuan

Pelbagai Akta/Undang-Undang

contoh:Akta Pendidikan

Kontrak

Penghinaan/Defamation

Jenayah,

dll.

Ibu undang-undang Malaysia

Mana-mana undang-undang yang

didapati bercanggah dengan

Perlembagaan akan gugur dengan

sendirinya.

AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550)

(LATAR BELAKANG)

Akta Pendidikan 1996 diperkenankan oleh

Yang Dipertuan Agong setelah diluluskan

oleh Parlimen pada 15 Julai 1996.

o Diwartakan pada 1 Ogos 1996.

o Dikuatkuasakan pada 31/12/1997

AKTA PENDIDIKAN 1996 (Akta 550)

(LATAR BELAKANG)

Menggantikan Akta Pelajaran 1961.

• Inti pati kandungan dalam akta

berasaskan perakuan-perakuan dalam

Laporan Kabinet 1979 dan Laporan

Jawatankuasa Mengkaji Akta Pelajaran

1961,(1989).

• Majlis Perundingan Akta Pendidikan

ditubuhkan pada 1990.

1


• Terdapat pendahuluan pada Akta 550

yang menyatakan kepentingan dan hala

tuju Dasar Pendidikan Kebangsaan.

• Rasional kandungan pendidikan

kebangsaan.

• Falsafah Pendidikan Kebangsaan

sebagai landasan kepada Dasar

Pendidikan Kebangsaan.

• Pindaan terbaru (Akta A1152) diwartakan

pada bulan Disember 2002.

• Akta 550 dibahagikan kepada 16

bahagian dengan 156 seksyen.

SUSUNAN SEKSYEN AKTA PENDIDIKAN

1996

Mukadimah

I. Permulaan (1 - 2)

II. Pentadbiran (3 - 9)

III. Majlis Penasihat

Pendidikan

Kebangsaan (10 - 14)

IV. Sistem Pendidikan

Kebangsaan (15 - 66)

V. Penilaian dan

peperiksaan (67 - 69)

VI. Pendidikan tinggi (70 -

72)

VII. Institusi Pendidikan

Swasta (73 - 78)

VIII. Pendaftaran Instusi

Pendidikan (79 - 102)

IX. Pendaftaran Guru (103

- 106)

X. Jemaah Nazir (117 -

122)

XI. Kewangan (123 - 125)

XII. Rayuan (126 - 129)

XIII. Peraturan-Peraturan

(130 - 131)

XIV. Kesalahan dan Penalti

(132 - 139)

XV. Pelbagai (140 - 145)

XVI. Peralihan dan

Pemansuhan (146 -

156)

• Bahasa

KANDUNGAN UTAMA

AKTA PENDIDIKAN 1996

• Kurikulum Kebangsaan

• Pengajaran Agama Islam

• Pengajaran Agama Selain Dari Agama Islam

• Penilaian dan Peperiksaan Murid

• Pengurusan Sekolah

• Kuasa Menteri Membuat Peraturan

• Dendaan dan Kompaun

Tafsiran Istilah

Bahasa kebangsaan

Guru

Ibu bapa

Institusi pendidikan

Ketua pendaftar

Murid

Sekolah

Sekolah bantuan kerajaan

Sistem Pendidikan

Kebangsaan

Pendidikan prasekolah

Pendidikan rendah

Pendidikan menengah

Pendidikan lepas menengah

Pendidikan tinggi

Seksyen 15

Akta Pendidikan (Pindaan) 2002

(AKTA A1152)

Kandungan Utama

Pindaan Seksyen 22

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan hendaklah

digunakan oleh semua tadika

Seksyen 29A

Pendidikan rendah menjadi pendidikan wajib

Pindaan di atas berkuat kuasa mulai 1 Januari 2003

2


HUBUNGAN AKTA 550 DENGAN

AKTA-AKTA LAIN

• Menteri bertanggungjawab ke atas Institusi

Pendidikan tinggi (IPT) - Sekyen 70.

• Larangan penubuhan IPT kecuali mengikut

undang-undang bertulis tentang IPT - Seksyen 71.

• Melanggar Seksyen 71 adalah satu kesalahan dan

jika disabitkan boleh didenda tidak melebihi

RM 50,000.00 atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun

atau kedua-duanya - Seksyen 72

• Akta yang berkaitan ialah Akta 555

Penggubalan dan Pindaan Akta

Berkaitan Dengan Pendidikan Ke Arah

Mencapai Wawasan 2020

Akta Pendidikan 1996

Akta Pendidikan Institusi Swasta 1996

Akta Majlis Pendidikan Tinggi Negara 1996

Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara

1996

Akta Universiti dan Kolej Universiti (Pindaan) 1996

Akta Lembaga Akreditasi Negara 1996

Akta Institut Teknologi MARA (Pindaan) 2000

Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Negara

(Pindaan) 2000

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan) 2002

Implikasi Penguatkuasaan

Akta Pendidikan 1996

Penginstitusian pendidikan prasekolah ke

dalam sistem pendidikan kebangsaan

Peluasan peluang pendidikan

Peluasan pendidikan swasta terutamanya

pada peringkat tinggi

Penyediaan khidmat nasihat kepada

pelaksanaan Institusi Pendidikan Tinggi

Awam (IPTA)

Implikasi Penguatkuasaan Akta

(sambungan . . .)

Pengkorporatan IPTA supaya wujud

keupayaan governan secara autonomi

Jaminan kualiti terhadap program yang

dilaksanakan oleh Institusi Pengajian Tinggi

Swasta (IPTS) melalui pengiktirafan

Lembaga Akreditasi Negara (LAN)

Pemberian taraf universiti kepada ITM

Jaminan bantuan pendidikan tinggi melalui

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi

Negara (PTPTN) bagi pelajar yang layak dan

diterima masuk ke IPTA dan IPTS

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN

BERKAITAN AKTA PENDIDIKAN 1996

• Menteri boleh membuat peraturan bagi maksud

melaksanakan peruntukan Akta ini.

• Menteri boleh membuat peraturan-peraturan bagi

32 perkara lain seperti disenaraikan dalam seksyen

130 (2).

• Peraturan-peraturan boleh menetapkan penalti

kerana pelanggarannya (hukuman dendaan atau

kedua-duanya tetapi tidak lebih RM 10,000 atau

tempoh penjaraan melebih enam bulan).

RUJUKAN

Pindaan Akta Pendidikan 1996 (Akta A1152) yang diwartakan

pada Disember 2002.

Bahagian Perancangan dan Pembangunan Penyelidikan.

(2001). Pembangunan Pendidikan 2001 – 2010. Kuala

Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.

Educational Planning and Research Division. (2001).

Education in Malaysia: A Journey to Excellence. Kuala

Lumpur: Ministry of Education.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001). Laporan Tahunan

Kementerian Pendidikan Malaysia 2001. Kuala Lumpur: AG

Grafik Sdn. Bhd.

Institut Tadbiran Awam. (1991). Malaysia Kita. Kuala Lumpur:

Percetakan Nasional Malaysia.

3


• Angus, L. (1997). Studies in Educational

Policy and Administration (Educational

Government). Melbourne: Monash University.

• Mohd. Taib Hashim. (1998). Nota Kursus

Penggubalan dan Penilaian Dasar Awam.

Kuala Lumpur. INTAN.

4

More magazines by this user
Similar magazines