44 lampu isyarat di JB, PJ rosak - Jabatan Audit Negara

audit.gov.my

44 lampu isyarat di JB, PJ rosak - Jabatan Audit Negara

9 September 2007 (Ahad)Kastam ditegur bazir aplikasiKUALA LUMPUR: Jabatan Kastam Diraja Malaysia (Kastam) ditegur kerana merancanguntuk membangunkan sistem perkomputeran baru bernilai RM451.3 juta, sedangkanprojek terdahulu, Sistem Maklumat Kastam (SMK) yang bernilai RM290.12 juta tidakdilaksanakan dengan baik.Ketua Audit Negara, Tan Sri Ambrin Buang, berkata berdasarkan penilaian JabatanAudit Negara, sepatutnya jabatan berkenaan mengkaji dan memastikan penggunaankeseluruhan aplikasi SMK dioptimumkan bagi mengelak pembaziran."Kastam tidak sepatutnya melantik perunding untuk membangunkan sistem barumenerusi Pelan Strategik Teknologi Maklumat bagi menggantikan SMK kerana tindakanitu akan menyebabkan orang awam menganggap perbelanjaan dalam pembangunanSMK adalah sia-sia."Sepatutnya, kastam menyediakan pelan pemulihan bencana bagi menjaminkesinambungan operasi SMK sebagai persediaan jika berlaku sebarang masalah tidakdijangka dan semakan audit mendapati walaupun 10 modul dalam Aplikasi PerakaunanHasil dibangunkan, semua modul berkenaan tidak digunakan sepenuhnya," katanyadalam Laporan Ketua Audit Negara Mengenai Aktiviti Kementerian/Jabatan KerajaanPersekutuan 2006.Kaedah pungutan hasil menggunakan sistem berkomputer atau SMK yangdiperkenalkan membolehkan ikrar import dan eksport dihantar secara elektronik melaluirangkaian DagangNet. SMK dibangunkan dalam tiga fasa dan disiapkan antara 1998hingga 2004. Jumlah cukai yang dikutip kastam melalui cukai tidak langsung seperti dutiimport, duti eksport, duti eksais, cukai perkhidmatan, cukai jualan dan levi bagi tempoh2002 hingga 2006 mencecah RM111.26 bilion iaitu antara RM20.33 bilion hinggaRM25.31 bilion setahun.Ambrin berkata, ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaan SMK, termasukmenyebabkan 10 kontrak tambahan bernilai RM30.18 juta terpaksa dibuat, sekali gusmeningkatkan kos projek berkenaan daripada kadar asal RM259.94 juta. Selain itu,katanya, semua cawangan dan bahagian jabatan itu di peringkat negeri tidakmenggunakan modul Bil Tuntutan (Bill Of Demand) walaupun tunggakan hasil kastamberjumlah RM340.27 juta bagi tempoh 2002 hingga 2006, sebaliknya mengemukakanlaporan tunggakan hasil secara manual.Katanya, projek membabitkan tiga fasa dengan empat aplikasi utama iaitu AplikasiKastam, Aplikasi Cukai Dalaman, Aplikasi Perakaunan Hasil dan Aplikasi Pencegahanitu juga lewat disiapkan antara 12 bulan hingga 52 bulan bagi setiap fasa.

More magazines by this user
Similar magazines