LAMPIRAN B1 PERATURAN-PERATURAN PEMBERI PINJAM ...

kpkt.gov.my

LAMPIRAN B1 PERATURAN-PERATURAN PEMBERI PINJAM ...

Panduan Mengisi Borang Lampiran B1(Rekod Transaksi PPW)(1) Nombor perjanjian yang disusun mengikut tarikh pinjaman dikeluarkan.(2) Nama peminjam mengikut kad pengenalan peminjam.(3) Jumlah pinjaman, termasuk jumlah pokok dan jumlah faedah yang dikenakan mengikut perjanjian yang telahditandatangani. [ Jadual Pertama ](4) Baki pinjaman, termasuk pokok dan faedah dan caj bayaran lewat selepas ditolak pembayaran.(5) Tempoh pinjaman seperti yang dinyatakan dalam perjanjian. [ Jadual Pertama ](6) Tarikh pinjaman seperti di dalam Jadual Pertama.(7) Nombor telefon peminjam – (telefon bimbit, rumah dan pejabat).(8) Kadar faedah seperti di dalam Jadual Pertama.(9) Nyatakan sama ada pinjaman yang diberikan bercagar ataupun tanpa cagaran.(10) – (15) Butir-butir peminjam.

More magazines by this user
Similar magazines