CARTA ORGANISASI BAHAGIAN DASAR KEMENTERIAN ...

kpkt.gov.my

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN DASAR KEMENTERIAN ...

CARTA ORGANISASIBAHAGIAN DASARKEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR,PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATANDisediakan oleh:Unit Perancangan Tenaga Manusia dan Pembangunan OrganisasiBSM KPKTwww.kpkt.gov.my1


CARTA ORGANISASI BAHAGIAN DASARKEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN(Berdasarkan Senarai Perjawatan B.43 KPKT Tahun 2013)SETIAUSAHA BAHAGIAN(PTD JUSA C)DR. AIZI RAZMAN BIN ISMAILPSP/SP N17/N22/N27/28/N32 – Amnah binti Abdul Hamid (N28)TIMBALAN SETIAUSAHA BAHAGIANCAWANGAN KERAJAAN TEMPATAN(PTD M54)MOHAMED ALI BIN OTHMANPSP/SP N17/N22/N27/28 – Nurul Natasha binti Zulkifli (N27)TIMBALAN SETIAUSAHA BAHAGIANCAWANGAN PERBANDARAN DAN KEBOMBAAN(PTD M54)KHOH JOO BEEPSP/SP N17/N22/N27/28 – Noor Faizah binti Mat Piah (N17)SEKSYEN KEMAJUANKERAJAAN TEMPATANPTD M52 – Mohamed bin Ab. RahmanPTD M44 - Andy Romeo Willie @ SanenPTD M44 – Abdul Aziz Halimi bin Abdullah(M41)*#SEKSYEN BANGUNAN DANPERSEKITARANPTD M52- Dr. Muharrir bin Kamarudin*PTD M48 – Kalaichelvan a/lBalakrishnan*#PTD M44 – Mohammad Akhir binAbdul Rahman (M41)PPT N36 - Zainab binti Abdullah *#SEKSYEN BOMBA DAN PENYELAMATPTD M52 – Suzila binti SuhaimiPTD M44 – Shahfizal bin Sharif (M41)SEKSYEN LANDSKAPSEKSYEN KEMUDAHANPERBANDARANPTD M52 – Nazaruddin bin SharaaiPTD M44 – Muhammad Fikri binKarmajamanUNIT KESEJAHTERAAN BANDARPTD M44 – Abdul Aziz Halimi bin Abdullah(M41)*UNIT KEURUSETIAAN,PENTADBIRAN DANKHIDMAT SOKONGANUNIT DATAPPP E32 – Rasid bin Haji Mat Jin*PTD M52 – Dr. Muharrir bin Kamarudin*#PTD M48 – Kalaichelvan a/lBalakrishnan*PTD M44 – Mariani binti AbdullahPPT N36- Zainab binti Abdullah*PPT N27/N32 – Mohd Hazrin Safwanbin SulaimanPT(P/O) N17/N22 – Azman binMohd. AriffinPT(P/O) N17/N22 – Hasliza bintiAbu BakarPT(P/O) N17/N22 – Noor Faizah bintiAzizamPT(P/O) N17/N22 – Aminah bintiAbdulPAP N1/N4 – Zaimirul Rahimi binIbrahimTarikh Dikemas kini: 11 Oktober 2013


CATATAN BAHAGIAN DASAR KPKT (*) * *#PENYANDANGSECARA PENTADBIRAN(BODY)•Pegawai M52 – Dr. Muharrir bin Kamarudin - Seksyen Bangunan danPersekitaranJAWATAN DISANDAR(POST)Seksyen Landskap•Pegawai M48 – Kalaichelvan a/l Balakrishnan - Seksyen Landskap Seksyen Bangunan danPersekitaran•Pegawai M44 – Abdul Aziz Halimi bin Abdullah - Unit Kesejahteraan Bandar Seksyen KemajuanKerajaan Tempatan• Pegawai N36 – Zainab binti Abdullah - Unit Keurusetiaan, Pentadbirandan Khidmat SokonganSeksyen Bangunan danPersekitaran•Pegawai N32 – Rasid bin Haji Mat Jin - Unit Data Bahagian Kampung Baru,Jabatan Kerajaan TempatanTarikh Dikemas kini: 11 Oktober 2013

More magazines by this user