09.03.2020 Views

Buku Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2019 UPSI

Buku Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2019 UPSI

Buku Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2019 UPSI

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Majlis

9 Mac 2020 (Isnin) 2.00 Petang Dewan SITCKandungan

Mutiara kata Naib Canselor

Mutiara Kata Pendaftar

Aturcara Majlis

Penyampaian Anugerah

Insentif Penulisan Artikel Jurnal Berimpak Tinggi

Anugerah RMIC

Anugerah Penerbit

Anugerah Inovasi

Anugerah Fakulti Terbaik

Anugerah KIK

Anugerah Pentadbir Harapan 2019

Anugerah Tokoh Pelaksana 2019

Anugerah Tokoh Pentadbir 2019

Anugerah Khas cemerlang bersama 2019

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2019

Sekalung Penghargaan

2

3

5

7

7

13

23

29

41

43

44

48

52

56

62

134

1


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Mutiara kata Naib Canselor

“Kita semua cemerlang,

menjulang UPSI di persada

dunia. Mengait kejayaan,

menempa kegemilangan,

utuh berpegang kepada

prinsip bekerjasama.

Ibu Kandung Suluh

Budiman dan

Cemerlang

Bersama

menjadi

mentera,

membangkit

semangat kita

sebagai warga

UPSI.”

YBhg. Prof. Dato’ Dr.

Mohammad Shatar Sabran

Naib Canselor

2


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Mutiara kata Pendaftar

“Apa yang kita lakukan pada setiap

hari akan menentukan sama ada kita

berjaya atau tidak dalam

mencapai matlamat kita.”

“If you are willing to

do more than you are

paid to do,

Eventually you will be

paid more than what

you do.”

PPJ Kehormat (PA) Dr.

Hajah Zainab Othman

Pendaftar

3


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

ATUR CARA MAJLIS

4


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

ATUR CARA MAJLIS 9 MAC 2020

2.00 petang

2.15 petang

2.30 petang

2.35 petang

5.00 petang

• Ketibaan Staf

• Ketibaan Tetamu Jemputan dan Dif-dif

Kehormat

• Ketibaan YBhg. Dato’ Naib Canselor

• Nyanyian Lagu Negaraku, Ibu Kandung Suluh

Budiman

• Bacaan Al-Fatihah

• Persembahan Pembukaan

• Montaj APC

• Ucapan Alu-aluan Pengacara Majlis

• Ucapan YBrs. Pendaftar

• Ucapan YBhg. Dato’ Naib Canselor

• Penyampaian Cenderamata/Anugerah

- Insentif Penulisan Artikel Jurnal Berimpak

Tinggi

- Anugerah RMIC

- Anugerah Penerbit

- Anugerah Inovasi

- Anugerah Fakulti Terbaik

- Anugerah KIK

- Anugerah Pentadbir Harapan 2019

- Anugerah Tokoh Pelaksana 2019

- Anugerah Tokoh Pentadbir 2019

- Anugerah Khas Cemerlang Bersama 2019

- Persembahan I

- Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2019

- Persembahan II dan Jamuan Makan

- Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2019

• Nyanyian Lagu Cemerlang Bersama

• Sesi Bergambar

• Bersurai

5


6


ANUGERAH RMIC

INSENTIF PENULISAN

ARTIKEL JURNAL BERIMPAK

TINGGI

7


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Prof Madya Dr. Aos

A. Z. Ansaef Al Juboori

FSKIK

Dr. Bilal Bahaa Zaidan

FSKIK

Prof. Madya Dr. Azlan

Kamari

FSM

Dr. Wan Mohd Nuzul

Hakimi Wan Salleh

FSM

8


INSENTIF PENULISAN JURNAL BERIMPAK TINGGI

Prof. Madya Dr. Azmi

Mohamed

FSM

Prof. Madya Dr.

Balamuralithara

Balakrisnan

FSKIK

Prof. Madya Dr.

Norhayati Hashim

FSM

Dr. Muhammad

Noorazlan Abd Azis

FSM

9


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Dr. Norhafiza Mohd

Hed

FSM

Prof. Madya Dr. Norjan

Yusof

FSM

Prof. Dr. Suriani Abu

Bakar

FSM

Prof. Madya Dr. Nurul

Bahiyah Abd Wahid

FSM

10


INSENTIF PENULISAN JURNAL BERIMPAK TINGGI

Dr. Lim Chen Kim

FSKIK

Prof. Madya Dr. Mohd

Faris Dziauddin

FSK

Prof. Madya Dr.

Saripah Salbiah Syed

Abdul Aziz

FSM

Prof. Madya Dr. Nor

Kalsum Mohd Isa

FSK

11


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Hasrul Hosshan

FPM

Prof. Madya Dr. Nor

Goh Swee Choo

FPM

Prof. Madya Dr. Nor

Azah Samot @ Samat

FSM

12


ANUGERAH RMIC

ANUGERAH RMIC

13


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

ANUGERAH PENERIMA GERAN ANTARABANGSA

Prof. Madya Dr. Azmi

bin Mohamed

FSM

Prof. Madya Dr. Tan

Wee Hoe

FSKIK

14

Prof. Madya Dr.

Balamuralithara

Balakrisnan

FSKIK

Prof. Madya Abd

Rahman Abd Ghani

FSK


ANUGERAH RMIC

ANUGERAH PENERIMA GERAN ANTARABANGSA

Prof. Madya Dr. Adnan

bin Jusoh

FSK

Prof. Madya Dr. Som

Cit Nang

FSM

Dr. Muniisvaran a/l

Kumar

FBK

Prof. Madya Dr.

Samikkanu Jabamoney

a/l Ishak Samuel

FBK

15


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

ANUGERAH PENERIMA GERAN PENYELIDIKAN KEBANGSAAN

Prof. Madya Dr.

Ahmad Jazimin bin

Jusoh

FPM

Prof. Dato’ Dr.

Mohammad Shatar

bin Sabran

Pejabat Naib Canselor

Prof. Dr. Md Amin bin

Md Taff

FSSK

16


ANUGERAH RMIC

ANUGERAH PENERIMA GERAN SWASTA / INDUSTRI

Prof. Dr. Siti Eshah

binti Mokhsein

FPM

Prof. Madya Dr.

Haniza Hanim Mohd

Zain

FSM

Prof. Madya Dr.

Mazura @ Mastura

binti Muhammad

FBK

17


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

ANUGERAH PENERBITAN BERINDEKS TERTINGGI

Kategori Sains Sosial

Prof. Madya Dr.

Balamuralithara a/l

Balakrishnan

FSKIK

Kategori Sains &

Teknologi

Prof. Madya Dr. Azmi

bin Mohamed

FSM

18


ANUGERAH RMIC

ANUGERAH PERUNDING CEMERLANG

Prof. Madya Dr

Bahbibi binti

Rahmatullah

FSKIK

Dr. Ahmad Zulfiqar

Shah bin Abdul Hadi

FSK

Prof. Madya Dr.

Rohaila binti Yusof

FPE

19


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

ANUGERAH INOVASI DAN PENGKOMERSIALAN PRODUK

Prof. Dr. Ismail bin

Zainol

FSM

Encik Yusop bin

Ahmad

FSSK

ANUGERAH SITASI TERTINGGI

Kategori Sains Sosial

Kategori Sains & Teknologi

20

Prof. Madya Dr. Goh

Swee Choo

FPM

Prof. Madya Dr. Aos

A. Z. Ansaef Al-

Juboori

FSKIK


ANUGERAH RMIC

ANUGERAH KERJASAMA ANTARABANGSA

Prof. Madya Dr.

Mohamed Nor Azhari

bin Azman

FTV

Prof. Madya Dr. Aos

A. Z. Ansaef Al-

Juboori

FSKIK

21


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

ANUGERAH KECEMERLANGAN HARTA INTELEK

Prof. Madya Dr.

Samsiah Mohd Jais

FPM

Prof. Madya Dr. Noor

Aini binti Ahmad

FPM

Dr. Faridah Hanim

binti Yahya

FPM

22


ANUGERAH PENERBIT

23


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

ANUGERAH KHAS : JURNAL BERPOTENSI CRÉME 2019

Prof. Madya Dr. Clare

Chan Suet Ching

(Ketua Editor)

FMSP

24


ANUGERAH PENERBIT

ANUGERAH JURNAL TERBAIK

Prof. Madya Dr. Goh

Swe Choo

FPM

ANUGERAH PENGURUSAN

JURNAL TERBAIK

ANUGERAH JURNAL SITASI

SCOPUS TERTINGGI

Dr. Ali bin Md

Nadzalan

FSSK

25


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

ANUGERAH JURNAL TERBAIK

Prof. Dr. Ahmad

Zamzuri bin Mohamad

Ali

FSKIK

ANUGERAH PENULIS BUKU

TERBAIK

ANUGERAH PENULIS BUKU

PROLIFIK

Dr. Suppiah a/l

Nachiappan

FPM

26


ANUGERAH PENERBIT

ANUGERAH BUKU TERLARIS

KATEGORI BUKU KARYA ASLI

• Prof. Madya Dr. Aslina binti

Ahmad (FPM)

• Prof. Madya Dr. Noraini binti

Ismail (FPM)

• Puan Faizura binti Rohaizad

(FPM)

KATEGORI BUKU PRINT ON

DEMAND

• Dr. Zaini bin Abdullah (FPM)

• Dr. Azli bin Ariffin (FPM)

27


28

ANUGERAH


ANUGERAH PENERBIT

INOVASI

29


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

ANUGERAH KHAS & EMAS PECIPTA 2019

5 3

1 2

6

SMART LEARNING CAREER KITS

1. Prof. Madya Dr. Noraini binti Ismail (FPM)

2. Prof. Madya Dr. Ahmad Jazimin bin Jusoh

3. Prof. Madya Dr. Aslina binti Ahmad

4. Dr. Md. Noor bin Saper

5. Dr. Pau Kee

6. Tn. Haji Taquddin bin Abd Mukti

4

30


ANUGERAH INOVASI

EMAS PECIPTA 2019

MENTAL HEALTH COUNSELING EDUCATION KITS (MHCEK) - KIT PENDIDIKAN

KAUNSELING MENTAL

Prof. Madya Dr.

Samsiah binti Mohd

Jais

FPM

Prof. Madya Dr.

Mohammad Nasir bin

Bistamam

FPM

31


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

EMAS PECIPTA 2019

APLIKASI LEARN MORE LANGUAGES EVERYDAY USING LitAR

Prof. Madya Dr. Noor

Aini binti Ahmad

FPM

32


ANUGERAH INOVASI

EMAS PECIPTA 2019

4

3

1 2

KIT TERAPI KREATIF KAUNSELING KANAK-KANAK (KIT TK3)

1. Dr. Norsayyidatina binti Che Rozubi

2. Prof. Madya Dr. Ahmad Jazimin bin Jusoh

3. Dr. Nurul Hasyimah binti Mat Rani

4. Dr. Hapsah binti Md Yusof

FPM

33


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

EMAS PECIPTA 2019

A SENSORY GLOVES FOR INTENSIVE EMOTIONS CAPTURING

Dr. Bilal Bahaa Zaidan

FSKIK

Prof. Madya Dr. Aos

A. Z Ansaef Al Juboori

FSKIK

34


ANUGERAH INOVASI

EMAS DAN BEST AWARD MTE 2019

4

3

1 2

VIDEO TUTORIAL SCREENCAST SKETCH UP MAKERS (VTS-SUM) ENCHANCES

VISUAL SPATIAL SKILLS AND GEOMETRICAL THINKING FOR LOW ACHIEVERS

1. Dr. Faridah Hanim binti Yahya (FPM)

2. Dr. Syaza Hazwani Zaini (FPM)

3. Prof. Madya Dr. Mahizer Hamzah (FPM)

4. Prof. Madya Dr. Abu Bakar Ibrahim (FSKIK)

35


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

EMAS MTE 2019

FAR CREATIVE COLOURING SCANNER ; INNOVATICE

CREATIVE

Prof. Madya Dr. Tan

Wee Hoe

FSKIK

36


ANUGERAH INOVASI

EMAS MTE 2019

A DIGITAL STORYBOOK AND AN AUGMENTED REALITY (AR) BASED

PROVERBS APPLICATION KAMPUNGKU KAMPUNG PERMAI

Dr. Jamilah binti

Hamid

FSKIK

Prof. Madya Dr. Nor

Hasbiah Ubaidullah

FSKIK

37


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

EMAS MTE 2019

TIMBRE TUNER : TUNING MUSICAL TIMBRE OF MALAYSIAN

TRADITIONAL MUSICAL INSTRUMENTS

Prof. Madya Dr. Mohd

Hassan bin Abdullah

FMSP

Prof. Madya Dr. Mohd

Azam bin Sulong

FMSP

38


ANUGERAH INOVASI

EMAS MTE 2019

@EDUKIT : IQ-STICK GAME

1. Prof. Madya Dr. Mohd Izwan bin Shahril

(FSSK)

2. Prof. Dr. Md Amin bin Md Taff (FSSK)

3. Prof. Madya Dr. Norkhalid bin Salimin

(FSSK)

39


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

EMAS MTE 2019

RESQ - TBAG : A MULTIPURPOSE THROW BAG FOR WATER

ACTIVITIES AND RESCUE

Dr. Jaffry bin Zakaria

FSSK

40


ANUGERAH INOVASI

ANUGERAH FAKULTI TERBAIK

FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI

41


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

ANUGERAH KIK

42


ANUGERAH KIK

ANUGERAH KIK

KUMPULAN FANTASTIC SEVEN

1. Dr. Mazuki bin Mohd Yasim

2. Mohd Fuad bin Hussin (Ketua)

3. Nurul Hasyimah binti Mat Rani

4. Naida Hazmi binti Khalil

5. Nurr Zam binti Seeni Mohamed

6. Muhamad Shaiful bin Muhamad Raslan

7. Mohd Fadli bin Mahayudi

43


20

ANUGERAH

PENT

44


ADBIR

HARAPAN

19

45


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Anak kelahiran Ipoh, Perak

ini dilahirkan pada 12 April

1981. Memulakan pendidikan di

Sekolah Kebangsaan Tasek, Ipoh

(1988), kemudian di Madrasah

Idrisiah, Bukit Chandan, Kuala

Kangsar, Perak (1994) sehingga

memiliki Sijil Pelajaran Malaysia.

Berkelulusan Diploma Perbankan,

Universiti Teknologi MARA

(UiTM) (2001), Ijazah Sarjana

Muda Pentadbiran Perniagaan,

UiTM (2004) dan Ijazah Sarjana

Ekonomi, Universiti Pendidikan

Sultan Idris (UPSI) (2019).

Ahmad Tarmizi bin Al

Shaari

Pejabat Timbalan Naib

Canselor (Akademik &

Antarabangsa)

46


ANUGERAH PENTADBIR HARAPAN 2019

Memulakan perkhidmatan di UPSI pada 16 Januari 2007 sebagai Penolong

Pendaftar di Bahagian Pembangunan Akademik dan Kualiti dan kemudian di Pejabat

Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) pada 12 Januari 2012 sebagai

Pegawai Khas Kepada Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

sehingga kini. Beliau merupakan kakitangan UPSI yang aktif dalam pelbagai

kegiatan peringkat Universiti, Kementerian dan Antarabangsa. Mempunyai tahap

profesionalisme yang kompeten, berpengalaman, kepakaran yang digabungkan

dengan pengetahuan dan kemahiran luas dalam bidang pengurusan, pentadbiran dan

kewangan, beliau sentiasa menjadi pakar rujuk dalam pengurusan acara, kepegawaian

khas, penulisan kertas kerja, perancangan program dan hal ehwal akademik dan

antarabangsa. Selain cemerlang dalam tugas hakiki, beliau juga aktif dalam persatuan,

sukan dan kegiatan kesukarelawanan serta giat dalam usaha promosi, membina

rangkaian dan perbincangan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Penubuhan

Pusat Pengajian Bahasa dan Kebudayaan Melayu UPSI di Uzbekistan merupakan

antara sumbangan dan pencapaian terbesar beliau.

Pegawai Tadbir N44 ini sentiasa menyumbang idea kreatif dan inovatif dalam

menerapkan cara bekerja di UPSI. Ini ditunjukkan melalui perancangan dan

perbincangan dengan pelbagai pihak khasnya dalam menubuhkan pusat-pusat

pengajian lain di luar negara demi kemajuan UPSI. Beliau juga banyak terlibat

dalam menyumbangkan idea kreatif dan inovatif membantu proses pengurusan,

perbincangan dan pembangunan program akademik pelajar bersama-sama

fakulti untuk meningkatkan penglibatan dalam program pertukaran dan mobiliti

antarabangsa.

Anak Kandung Suluh Budiman ini merupakan Ahli Jawatankuasa Projek

Perundingan Unique Game Changing Pedagogy UPSI (2019) dan Sekretariat,

Consortium of Asia- Pacific Education Universities (CAPEU) (2018-2021). Mewakili

UPSI sejak berkhidmat di UPSI dalam pelbagai acara sukan seperti bola sepak, futsal,

sepak takraw dan golf. Atas kecemerlangan dalam bidang sukan, beliau memperoleh

pingat Emas dalam acara sepak takraw dan golf sempena KIESTA UPSI pada 2019

seterusnya mewakili UPSI dalam Sukan Staf Universiti Malaysia, Sukan Badan

Berkanun Malaysia dan Kejohanan Golf Antara Jabatan Negeri Perak. Selain menjadi

atlet, beliau aktif dalam kepimpinan sukan seperti Chief de Mission, Pengurus dan

Pegawai Teknikal dan pernah menjadi ahli jawatankuasa Kejohanan Golf Alumni UPSI.

Atas kepercayaan ahli dalam Persatuan Pegawai Tadbir dan Ikhtisas (PRESTASI),

beliau diberi mandat menjadi Ahli Jawatankuasa bagi tempoh 2017-2019.

Atas sumbangan dan kecemerlangan sepanjang perkhidmatan, beliau

dianugerahkan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) pada tahun 2009, 2014 dan

2019, Anugerah Penggerak Sukan UPSI (2015) dan Pingat Pekerti Terpilih (P.P.T) oleh

DYMM Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada tahun 2018.

47


20

ANUGERAH

TOK

48


OH PELAKSANA

19

49


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Mohd Hanif bin

Mohamad

Akademik Pendidikan /

Sekolah Makmal

Mohd Hanif Mohamad

dilahirkan di Kodiang,

Kedah pada 23 Jun 1984.

Memulakan pendidikan awal

di Sekolah Kebangsaan

Kodiang dan kemudiannya

berpindah ke Sekolah

Kebangsaan Dato’ Syed

Nahar, Kodiang, Kedah.

Di peringkat menengah,

beliau bersekolah di

Sekolah Menengah

Kebangsaan Agama Kedah

(SMKAK) dan seterusnya

melanjutkan pelajaran

sehingga mendapat Diploma

dalam Pengurusan Sukan

dan Rekreasi, UiTM dan

kemudiannya dianugerahkan

Ijazah Sarjana Muda Sains

Pentadbiran (Kepujian),

UiTM.

50


ANUGERAH TOKOH PELAKSANA 2019

Mula bertugas di UPSI pada 2007 sebagai Penolong Pegawai Tadbir N27

di Pusat Kokurikulum. Beliau dinaikkan pangkat sebagai Penolong Pegawai

Tadbir N32 pada 2016 dan seterusnya Penolong Pegawai Tadbir N36 pada

tahun 2019. Pernah bertugas di FPM, Pejabat Karang Mengarang (Penerbit

UPSI) dan Bahagian Pengangkutan. Kini beliau merupakan Penolong Pegawai

Tadbir Kanan di Akademi Pendidikan/Sekolah Makmal.

Di UPSI, beliau merupakan antara pegawai Kumpulan Sokongan I yang

banyak mengaplikasikan keperluan IR 4.0 dalam tugasan harian. Oleh

kerana itu, beliau menjadi pegawai rujukan dalam automasi pejabat dan

pengurusan lean dalam meningkatkan kecekapan proses di tempat kerja agar

lebih produktif, cekap serta menjimatkan masa. Ini termasuklah penghasilan

aplikasi-aplikasi menggunakan “low code” platform dan penggunaan produk

di dalam Google Suite (collaboration tools dan cloud computing).

Pengiktirafan kepada hasil sumbangan kreativiti dan inovasi dibuktikan

dengan peranannya beliau mewujudkan laman sesawang dan aplikasi Open

Data (Dashboard) Pejabat Karang Mengarang (Penerbit UPSI) dan Bahagian

Pengangkutan untuk memudahkan rujukan dan carian maklumat. Aplikasiaplikasi

pengumpulan maklumat dan data juga dihasilkan bagi memudahkan

proses kerja kakitangan melalui telefon pintar seperti aplikasi myPentadbir,

Buku UPSI, Kad Inden, Data Btrans, Klasifikasi Fail UPSI dan beberapa aplikasi

lain. Sumbangan ini dijelmakan dengan kolaborasi antara ruang kerja/rekod

maklumat yang digunakan oleh kakitangan dengan platform dashboard yang

telah ditetapkan. Beliau juga merupakan individu yang mewujudkan sistem

pengiraan bahan api Bahagian Pengangkutan untuk buku log kenderaan bagi

memudahkan kakitangan menukar formula kiraan mengikut jenis kenderaan.

Beliau telah mewujudkan master template myPortfolio bagi memudahkan

pengemaskinian, mempercepatkan tempoh penyediaan dan keseragaman

dokumen. Selain cemerlang dalam tugas hakiki, beliau juga cemerlang dalam

luar tugas rasmi seperti terlibat sebagai Pengurus Rumah Sukan Aminuddin

Baki (2019), menyertai larian Marathon Twincity 2019 (42.2 km), Pen asihat

dalam program kecergasan dalam meningkatkan mutu kesihatan masyarakat

setempat selain pernah menjadi jurulatih untuk program Jom Kurus 1Malaysia

(JK1M) Tanjong Malim di bawah Kevin Zahri dan Kelab Sukan Kecergasan

Freeletics Malaysia. Sumbangan lain yang diberikan termasuklah sebagai

Jawatankuasa Task Force Keselamatan Perlindungan UPSI, Jawatankuasa

Think Tank Pengurusan Pasukan Audit Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO

UPSI, Jawatankuasa Pembangunan Sistem MyBOOK, Pakar Rujuk Deskripsi

Tugas (Job Description – JD) dan Juru Audit Dalam MS ISO 9001:2015.

Sepanjang 2019, beliau berjaya mendapat pingat emas bagi acara 1500

meter Olahraga KIESTA, pingat perak dalam acara Perahu Naga KIESTA.

Atas kecemerlangan dalam perkhidmatan, beliau terpilih sebagai penerima

Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 2009 dan 2014.

51


20

ANUGERAH

TOK

52


OH PENTADBIR

19

53


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Beliau dilahirkan pada

25 Jun 1965 di Kuala Pilah,

Negeri Sembilan. Memiliki

Ijazah Sarjana - Emergency

Response and Planning dari

Universiti Putra Malaysia

(UPM), Ijazah Sarjana Muda

Kejuruteraan Mekanikal

dari Universiti Teknologi

Mara (UiTM) serta Diploma

Kejuruteraan Jentera

(Kejuruteraan Mekanikal)

dari Universiti Teknologi

Malaysia (UTM). Memulakan

perkhidmatan di UPSI pada 1

Jun 2000. Laluan kerjayanya

semakin menyerlah apabila

dinaikan pangkat ke jawatan

Jurutera J48 pada 1 Januari

2002 dan kemudiannya

Jurutera J52, seterusnya

dilantik sebagai Timbalan

Pengarah Kanan JPPHB

pada 1 Julai 2015. Pada 1

Mac 2018, beliau dinaikkan

pangkat ke jawatan Jurutera

J54 seterusnya menjawat

jawatan Pengarah Jabatan

Pengurusan Pembangunan

dan Harta Benda (JPPHB)

sehingga kini.

Ir. Zulkefly bin Mohd Yusof

Jabatan Pengurusan

Pembangunan dan Harta

Benda

54


ANUGERAH TOKOH PENTADBIR 2019

Kecemerlangan dalam tugas hakiki amat terserlah dengan kejayaannya

mentransformasikan projek pembangunan infrastruktur UPSI sejak mula

menerajui JPPHB. Beliau merupakan individu yang menyahut pendekatan

Zero Defect UPSI dengan memperkenalkan Project on Time iaitu Siap Ikut

Jadual bagi semua projek pembangunan dan naik taraf di UPSI. Sebanyak

13 projek berjaya dilaksanakan dengan jumlah keseluruhan bernilai RM34.8

juta pada tahun 2019. Antaranya Projek Kompleks Akademik, Projek Dataran

Cemerlang, Projek Memasang Transformer dan Projek Naik Taraf SITC. Beliau

berjaya mendapatkan peruntukan bagi dua projek pembangunan baharu

UPSI di bawah Rancangan Malaysia Ke-11 (RP4 Tahun 2019) berjumlah RM24

juta iaitu Projek Pusat Kesihatan dan Projek Pusat Kokurikulum. Beliau

juga memperkenalkan dan melaksanakan ‘Value Management’ bagi setiap

projek pembangunan berskala besar untuk tahun 2019 dan seterusnya bagi

mencapai objektif kos yang efektif, kualiti memenuhi spesifikasi dan disiapkan

mengikut jadual yang dirancang. Kepimpinannya di UPSI juga bersinar apabila

dilantik sebagai Pengerusi Induk Jawatankuasa Teknikal, Istiadat Konvekesyen

UPSI 2019, Seminar Kesultanan Melayu Perak 2019, Pidato Antarabangsa

Bahasa Melayu Piala Perdana Menteri 2019, dan Konsert Diraja 2019.

Ir Zulkefly merupakan pakar rujuk bagi Pengurusan Projek dan Fasiliti,

Pengurusan Risiko,Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di UPSI dan turut

menjadi rujukan bagi kakitangan JPPHB melalui Team Building dan sesi

motivasi dalaman. UPSI Holding juga menggunakan kepakaran beliau untuk

kerja-kerja teknikal.Kumpulan KIK VTech, JPPHB di bawah naungan beliau

menerima Anugerah Pingat Emas di International Quality Productivity

Convention pada Disember 2018 di Batam, Indonesia. Beliau juga aktif dalam

kerja-kerja di luar tugas rasmi termasuklah menjadi Pengerusi Kelab Golf

AMATUR UPSI, Penasihat Kelab Jabatan Pengurusan Pembangunan dan

Harta Benda UPSI, Timbalan Presiden Tenpin Boling Putrajaya, Ketua Delegasi

SUKIPT di UKM, 2018, Timbalan Ketua Delegasi MASUM di Kuantan, 2019 dan

Ketua Kontinjen Sri Lanang, Sukan Kakitangan UPSI (KIESTA). Beliau juga

mewakili UPSI di Kejohanan Sukan Staf IPTA, dan Kejohanan Sukan IPT Perak

dalam acara golf dan tanpin boling. Beliau juga merupakan Ahli Lembaga

Jurutera Malaysia (BEM), Ahli Institut Jurutera Malaysia (IEM), Jurutera

Profesional (Ir) – Mekanikal (BEM) dan Ahli Lembaga Teknologis Malaysia

(MBoT).

55


20

ANUGERAH

KHAS CE

56


MERLANG BERSAMA

19

57


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Prof. Dr. Md Amin bin

Md Taff

JHEPA

Dr. Hjh Zainab binti

Othman

Pejabat Pendaftar

Prof. Madya Dr.

Ramlee bin Ismail

IPS

Prof. Madya Dr.

Bahbibi binti

Rahmatullah

NCDRC

Prof. Madya Dr.

Syakirah binti

Samsudin

PPA

58


ANUGERAH KHAS CEMERLANG BERSAMA

Encik Mohammad

Faeez bin Mohamad

Alias

Pusat Sukan

Prof. Madya Dr. Mohd

Izwan bin Shahril

Pusat Alumni

Prof. Madya Dr. Syed

Sopian biin Syed Salim

KAB

Prof. Madya Dr. Mohd

Nizam bin Nasrifan

KUO

Prof. Madya Dr. Norjan

binti Yusof

RMIC

59


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Zainab binti

Hussain

Pejabat TNC (HEPA)

Encik Abdul Kadir bin

Abdul Karim

Bahagian Pengangkutan

Encik Ahmad Faizal

bin Abdul Shukor

RMIC

Dr. Noor Safina binti

Ahmad Noor

Pusat Kesihatan

60


ANUGERAH KHAS CEMERLANG BERSAMA

Puan Maskana binti

Ahmad

Bahagian Govenan

Prof. Madya

Dr. Samikkanu

Jabamoney

FBK

Dr. Norhayati bin Ali

FTV

Dr.. Siti Hartini binti

Azmi

FSSKJ

61


62


63


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

JABATAN

CANSELORI

64


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Azhar bin Saat

Pembantu Operasi N14

Bahagian Komunikasi Korporat

Encik Khairul Aizat bin

Abdul Rauf

Pereka (Grafik) B44

Bahagian Komunikasi Korporat

Puan Sumarni binti Johari

Pembantu Tadbir (P/O) N19

Bahagian Perundangan

65


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Muhammad Zu

Shimalain bin Azizul

Kurator S41

Muzium Pendidikan Nasional

Encik Muhammad Arif bin

Mat Saat

Penolong Pegawai Sains C29

Bahagian Pengurusan Risiko

dan Keselamatan & Kesihatan

Puan Tengku Raudah binti

Tengku Razman

Setiausaha Pejabat N32

Pejabat Naib Canselor

66


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Rosliza @ Rosli bin

Mahmud

Pegawai Hal Ehwan Islam S44

Pusat Islam

Encik Muhammad Fadhli

bin Mohd Mustafirin

Pembantu Akauntan W19

Bahagian Audit Dalam

Puan Siti Sumaizan binti

Ramli

Ketua Pustakawan

Perpustakaan Tuanku Bainun

67


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

PM Dr. Hairy bin Ibrahim

Dekan

FSK

PM Dr. Mazura @ Mastura

bin Mustafa

Dekan

FBK

PM Dr. Abdul Rahim bin

Razalli

Dekan

FPM

68


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

PM Dr. Norkhalid bin

Salimin

Pengarah

Pusat Transformasi Komuniti

dan Universiti

Ir Zulkefly bin Mohd Yusof

Pengarah

Jabatan Pengurusan

Pembangunan dan Harta

Benda

Dr. Ghazali bin Din

Timbalan Pengarah

Bahagian Komunikasi Korporat

69


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

PTJ DI BAWAH PORTFOLIO

TIMBALAN NAIB CANSELOR

(AKADEMIK & ANTARABANGSA)

70


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Mohd Hafiz bin Md

Aini

Penolong Pengawai Teknologi

Maklumat FA29

Bahagian Hal Ehwal Akademik

Puan Zahratul Amylia binti

Yusoh & Yusoff

Pembantu Tadbir (P/O) N19

Bahagian Hal Ehwal Akademik

Puan Nor Asiah binti Yahya

Pembantu Tadbir (P/O) N19

Bahagian Pengurusan Kualiti

Puan Shakila binti Mohd

Idris

Pegawai Tadbir N44

Pusat Mobaliti dan

Antarabangsa

71


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Robe’ah binti Yusuf

Pensyarah Universiti DS45

Pusat Bahasa dan Pengajian

Umum

Puan Noor Azalina binti

Buang

Guru Bahasa DG44

Pusat Bahasa dan Pengajian

Umum

Encik Mohammad Azrin bin

Mat Rais

Pembantu Tadbir (P/O) N22

Pusat Latihan Mengajar dan

Industri

Puan Suriana Laili binti

Khairuddin

Pembantu Tadbir (P/O) N22

Pusat Pembangunan

Akademik

72


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Nurul Fatimah binti

Abdullah

Pembantu Tadbir (P/O) N19

Pusat Pengajian Siswazah

Puan Nur Salniza binti

Abdul Sani

Pembantu Tadbir (P/O) N19

Institut Pengajian Siswazah

Encik Ahmad Tarmizi bin Al

Shaari

Pegawai Tabdir N44

Pejabat Timbalan Naib

Canselor (Akademik &

Antarabangsa)

73


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

PTJ DI BAWAH PORTFOLIO

TIMBALAN NAIB CANSELOR

(PENYELIDIKAN & INOVASI)

74


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Nurul Husmi binti

Sulaiman

Pegawai Perkhidmatan

Pendidikan DG41

NCDRC

Puan Rozita binti Md Rosly

Pegawai Perkhidmatan

Pendidikan DG42

NCDRC

75


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Shahaniza binti

Shamsuddin

Pegawai Tadbir N44

NCDRC

Encik Zuhal bin Saari

Pembantu Penyediaan

Makanan N19

NCDRC

76


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Norreha binti Mustafa

Pembantu Penerbitan N22

(KUP)

Pejabat Karang Mengarang

Puan Maridatul Akmar binti

Lop Mokhtar

Pegawai Tadbir N44

Pusat Pengurusan

Penyelidikan & Inovasi

77


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

PTJ DI BAWAH PORTFOLIO

TIMBALAN NAIB CANSELOR

(HAL EHWAL PELAJAR)

78


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Cik Jamaliah binti Jalil

Pegawai Tadbir N44

Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Puan Nurun Naziah binti

Abdullah

Penolong Akauntan W29

Bahagian Hal Ehwal Pelajar

Puan Mastura binti Mustafa

Pegawai Tadbir N41

Kolej Harun Aminurrashid

79


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Suriati binti Ismail

Penolong Pegawai Tadbir N32

Unit Kediaman Luar Kampus

Encik Mohd Fuad bin

Hussin

Pembantu Tadbir (P/O) N19

Pusat Kokurikulum

Encik Mohd Fahmi bin

Mohd Yunus

Pegawai Kebudayaan B19

Pusat Kebudayaan

80


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Syahril Rizal bin

Nordin

Pembantu Tadbir (P/O) N22

Pusat Keusahawanan &

Kebolehpasaran Graduan

Encik Mohd Syahdan bin

Mohamad Saleh

Pegawai Tadbir N44

Pejabat Timbalan Naib

Canselor (HEPA)

Puan Nur Shazwani binti

Yunus

Penolong Pegawai Belia dan

Sukan S29

Pusat Sukan

81


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

PEJABAT PENDAFTAR

82


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Megat Iskandar Shah

bin Megat Abu Hassan

Pembantu Operasi N11

Bahagian Govenan

Encik Mohd Khairul Hazrin

Mohammed Maidin

Pemandu Kenderaan H11

Bahagian Pengangkutan

Encik Ibraim bin Adam

Khan

Pemandu Kenderaan H11

Bahagian Pengangkutan

83


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Mohd Hisam bin

Sulaiman

Pemandu Kenderaan R3 (KUP)

Bahagian Pengangkutan

Encik Mohamad Sharif bin

Zulkifly

Pemandu Kenderaan R3 (KUP)

Bahagian Pengangkutan

Puan Rahayu binti Mangsor

Pegawai Teknologi Maklumat

F44

Bahagian Sumber Manusia

Encik Fakhrul Islami bin

Mohd Nor

Pembantu Tadbir (P/O) N19

Bahagian Sumber Manusia

84


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Shahril Fitri bin

Zailani

Pembantu Tadbir (P/O) N19

Bahagian Sumber Manusia

Cik Nurulfaiezah binti Noor

Zaki

Penolong Pegawai Perubatan

U29

Pusat Kesihatan

Puan Hasnah binti Abdullah

Pembantu Pembedahan

Pergigian U19

Pusat Kesihatan

Cik Azura bin Mat Said

Pegawai Tadbir N44

Pejabat Pendaftar

85


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Zahrah Hayati binti

Mohd Hailani

Pegawal Keselamatan KP14

Bahagian Keselamatan

Encik Rudi Kurniawan bin

Salleh

Pengawal Keselamatan KP11

Bahagian Keselamatan

Encik Abd Hamid bin

Hashim

Pengawal Keselamatan KP11

Bahagian Keselamatan

Encik Awang bin Chi Koh Li

Pengawal Keselamatan KP11

Bahagian Keselamatan

86


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Shahrul Niza bin Tak

Pengawal Keselamatan KP11

Bahagian Keselamatan

Encik Khairul Fetrey bin

Ahmed Bakkeri

Pengawal Keselamatan KP11

Bahagian Keselamatan

Encik Mohd Fairuz bin

Mislan

Pegawai Keselamatan KP44

Bahagian Keselamatan

87


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

JABATAN BENDAHARI

88


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Kamisah binti

Jamaluddin

Pembantu Tadbir (Kewangan)

W22

Jabatan Bendahari

Puan Nur Hafizzah binti

Mohd Rozali

Pembantu Tadbir (Kewangan)

W19

Jabatan Bendahari

Encik Mohd Shahrizan bin

Zakaria

Pembantu Akauntan W22

Jabatan Bendahari

Puan Maizuin binti Azmir

Pembantu Akauntan W19

Jabatan Bendahari

89


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

PERPUSTAAN TUANKU BAINUN

90


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Anizah binti Tumin

Pustakawan S44

Perpustakaan Tuanku

Bainun

Puan Nurul Helmiza binti

Azmi

Pembantu Pustakawan S19

Perpustakaan Tuanku

Bainun

Dr. Raja Ahmad Shalaby

bin Raja Hassan

Pustakawan S44

Perpustakaan Tuanku

Bainun

Puan Noriati binti Nordin

Pembantu Pustakawan S22

Perpustakaan Tuanku

Bainun

Puan Fadzilah binti

Abdullah

Pembantu Pustakawan S19

Perpustakaan Tuanku

Bainun

91


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

JABATAN PENGURUSAN & PEMBANGUNAN

HARTA BENDA

92


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Nurul Farhana binti

Abdul Manap

Penolong Juru Ukur Bahan

JA29

JPPHB

Encik Mohd Awwab Abqari

bin Mohamad Yusoff

Pembantu Awam H11

JPPHB

Encik Azlly bin Aziz

Penolong Jurutera (Awam)

JA29

JPPHB

93


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Mohd Farizal bin

Zulkifli

Penolong Jurutera (Mekanikal)

JA29

JPPHB

Puan Norhafiza binti Mohd

Ramli

Pembantu Tadbir (P/O) N19

JPPHB

Encik Mohamed Hanipah

bin Mohamed Ramly

Pembantu Kemahiran H26

JPPHB

94


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Mohammad Hilmy

bin Wahid

Pembantu Awam H11

JPPHB

Encik Roslan bin Mohamed

Pembantu Awam H11

JPPHB

95


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

PUSAT TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT)

96


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Erma Nuriati binti

Adnan

Pegawai Teknologi Maklumat

F44

Pusat ICT

Encik Hasrul Ealmi bin

Hamzah

Juruteknik Komputer FT22

Pusat ICT

Encik Ahmad Nazri bin

Mohd Yunus

Juruteknik Komputer FT22

Pusat ICT

97


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Mohd Zaimiruddin bin

Mohamed

Penolong Pegawai Teknologi

Maklumat FA32

Pusat ICT

Puan Kesuma Wati binti

Abd Azani

Penolong Pegawai Teknologi

Maklumat FA32

Pusat ICT

98


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Firdaus binti Ahamad

Rapani

Pegawai Teknologi Maklumat

F44

Pusat ICT

Encik Muhammad Farhan

bin Salehudin

Penolong Pegawai Teknologi

Maklumat FA29

Pusat ICT

99


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

FAKULTI SAINS SUKAN DAN

KEJURULATIHAN

100


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Dr. Jaffry bin Zakaria

Pensyarah Universiti DS51

FSSK

Encik Ahmad Fazli bin

Ahmad Rasmi

Pembantu Tadbir (P/O)

N22

FSSK

Dr. Asmadi bin Ishak

Pensyarah Universiti

DS52

FSSK

PM Dr. Normah binti

Jusoh

Pensyarah Universiti DS52

FSSK

Encik Khairul Azhar bin

Ali Osman

Pembantu Belia dan

Sukan S26

FSSK

101


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

FAKULTI TEKNIKAL DAN VOKASIONAL

102


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Mohd Syahir bin

Shahuddin

Penolong Pegawai Penyediaan

Makanan C29

FTV

Encik Mohd Azman bin Md

Yasin

Pembantu Awam H11

FTV

103


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Muhammad

Khairulzurin bin Ismail

Penolong Pegawai Latihan

Vokasional DV29

FTV

Cik Maisarah binti Isa

Pembantu Tadbir (P/O) N19

FTV

104


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Dr. Faizah binti Abu Kassim

Pensyarah Universiti DS51

FTV

Encik Khairul Anuar bin

Hasnan

Pensyarah Universiti DS52

FTV

105


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

FAKULTI SAINS DAN

MATEMATIK

106


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

PM Dr. Shakinaz binti Desa

Pensyarah Universiti DS54

FSM

Cik Siti Hajar binti Abd

Shukor

Pembantu Tadbir (P/O) N19

FSM

Dr. Mohd Mustamam bin

Abd Karim

Skim Sarjana Utama

FSM

Dr. Nurhaida binti

Kamaruddin

Pensyarah Universiti DS51

FSM

107


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Nor Mazwani binti Md

Yusof

Pembantu Makmal C19

FSM

Puan Marina binti

Karunzaman

Penolong Kurator S29

FSM

Dr. Yuhanis binti Mhd Bakri

Pensyarah Universiti DS51

FSM

108


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Cik Noorazrin binti Abdul

Rajak

Pensyarah Universiti DS45

FSM

Dr. Nor Azian Aini binti Mat

Pensyarah Universiti DS52

FSM

109


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Dr. Aisyah binti Mohamad

Sharif

Pensyarah Universiti DS51

FSM

Puan Radiah binti Idris

Pembantu Makmal C19

FSM

110


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Dr. Mohd Norzaidi Mat

Nawi

Pensyarah Universiti DS51

FSM

Dr. Fainida binti Rahmat

Pensyarah Universiti DS52

FSM

111


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI

112


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

PM Dr. Raja Nor Safinas

binti Raja Harun

Pensyarah Universiti DS54

FBK

PM Dr. Intan Safinas binti

Mohd Ariff Albakri

Pensyarah Universiti DS54

FBK

PM. Dr. Anida binti Sarudin

Pensyarah Universiti DS54

FBK

113


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

PM. Dr. Nordiana binti

Hamzah

Pensyarah Universiti DS54

FBK

Dr. Siti Nor Amalina binti

Ahmad Tajuddin

Pensyarah Universiti DS51

FBK

Dr. Saipolbarin bin Ramli

Pensyarah Universiti DS52

FBK

114


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Zafarul Alwi bin

Abdullah Zawawi

Penolong Jurutera (Elektronik)

JA29

FBK

Encik Abd Ghani bin

Mansor

Pegawai Tadbir N48

FBK

115


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

FAKULTI SAINS KEMANUSIAAN

116


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

PM. Dr. Nor Kalsum binti

Mohd Isa

Pensyarah Universiti DS54

FSK

Dr. Wahyu Hidayat bin

Abdullah

Pensyarah Universiti DS51

FSK

Encik Irwan Hamdi bin

Mohamad

Pembantu Tadbir (P/O) N22

(KUP)

FSK

117


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Norfarah Hanani binti

Abu Kassim

Pembantu Tadbir (P/O) N19

FSK

Dr. Nadarajan a/l Thambu

Pensyarah Universiti DS51

FSK

118


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Dr. Wan Noorlizawati binti

Wan Mat Ali

Pensyarah Universiti DS45

FSK

Dr. Rahimah binti Wahid

Pensyarah Universiti DS52

FSK

119


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

FAKULTI SENI, KOMPUTERAN DAN INDUSTRI

KREATIF

120


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Zuhaidah binti

Mohamed Zain

Pensyarah Universiti DS45

FSKIK

Cik Nur Syuhada binti Mat

Sin

Pensyarah Universiti DS45

FSKIK

Encik Shaiful Azeli bin Wi

Pembantu Operasi N11

FSKIK

121


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Mohamed Khalied bin

Abd Wahab

Pereka (Seni) B19

FSKIK

PM. Dr. Amri bin Yusoff

Pensyarah Universiti DS45

FSKIK

Encik Muhammad

Hafirdause bin Mustafa

Penolong Pegawai Teknologi

Maklumat FA29

FSKIK

122


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Hasnatul Nazuha binti

Hassan

Pensyarah Universiti DS45

FSKIK

Dr. Zainuddin bin

Abindinhazir

Pensyarah Universiti DS52

FSKIK

PM Dr. Ridzuan bin Hussin

Pensyarah Universiti DS54

FSKIK

123


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

FAKULTI MUZIK DAN SENI PERSEMBAHAN

124


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Marini binti Masdar

Pegawai Tadbir N48

FMSP

Dr. Lena Farida binti

Hussain Chin

Pensyarah Universiti DS45

FMSP

Encik Hafzan Zannie bin

Hamza

Pensyarah Universiti DS45

(Sementara)

FMSP

Dr. Mahayuddin bin Abdul

Rahim

Pensyarah Universiti DS52

FMSP

125


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI

126


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

PM Dr. Marinah binti Awang

Pensyarah Universiti DS54

FPE

Dr. Suriani binti Abdul

Hamid

Pensyarah Universiti DS52

FPE

Puan Norzuliati binti Zubir

Pembantu Tabdir (P/O) N19

FPE

127


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Puan Nurasyikin binti

Mohamad Ilas

Pembantu Tabdir (P/O) N19

FPE

Encik Muhisham bin Haji

Mansur

Pembantu Tadbir (P/O) N19

FPE

Puan Nor Ashira binti Abdul

Rashid

Pembantu Tadbir (P/O) N19

FPE

128


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Dr. Anis Suriati binti Ahmad

Pensyarah Universiti DS51

FPE

Dr. Normala binti Zulkifli

Pensyarah Universiti DS52

FPE

129


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Penerima

FAKULTI PEMBANGUNAN MANUSIA

130


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Dr. Norwaliza binti Abdul

Wahab

Pensyarah Universiti DS51

FPM

Dr. Azli bin Ariffin

Pensyarah Universiti DS52

FPM

Dr. Nurul Hasyimah binti

Mat Rani

Pensyarah Universiti DS51

FPM

Dr. Priyalatha a/p

Govindasamy

Pensyarah Universiti DS51

FPM

131


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Encik Norzid Firusi bin

Khairul Zahar

Pembantu Tadbir (P/O) N19

FPM

Dr. Nor Mashitah binti

Mohd Radzi

Pensyarah Universiti DS51

FPM

Puan Noor Faridah binti

Mohd Saaidin

Pembantu Tadbir (P/O) N19

FPM

Dr. Mohd Hafiz bin Md

Hanif

Pensyarah Universiti DS51

(Sementara)

FPM

132


ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 2019

Dr. Ardzulyna binti Anal

Pensyarah Universiti DS45

(Sementara)

FPM

Dr. Iylia Dayana binti

Shamsudin

Pensyarah Universiti DS51

FPM

133


134

SEKALUNG

PENGHARGAAN


Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Pendaftar mengucapkan terima kasih

kepada:

• Seluruh warga Jabatan Pendaftar

• Bahagian Komunikasi Korporat

• Fakulti Muzik dan Seni Persembahan

• Jabatan Bendahari

• Jabatan Pengurusan Pembangunan dan Harta Benda

• Bahagian Hal Ehwal Akademik

• Pusat Kebudayaan

• Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi

• Bahagian Keselamatan

Dan semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung

dalam menjayakan Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2019.

135


136

LAGU

NEGARAKU


NEGARAKU

TANAH TUMPAHNYA DARAHKU

RAKYAT HIDUP

BERSATU DAN MAJU

RAHMAT BAHGIA

TUHAN KURNIAKAN

RAJA KITA

SELAMAT BERTAKHTA

RAHMAT BAHGIA

TUHAN KURNIAKAN

RAJA KITA

SELAMAT BERTAKHTA

137


138

LAGU

IBU KANDUNG SULUH

BUDIMAN


IBU KANDUNG SULUH BUDIMAN

OBOR DI MALAM GELAP

BINA BUDI PENYEBAR TEKAD

PANCARAN SEMANGAT WAJA

IBU KANDUNG SULUH BUDIMAN

IBU PUJAAN KAMI

YANG BERJASA PADA MASYARAKAT

HIDUP GAGAH BERANI

IBU KANDUNG SULUH BUDIMAN

DENGARLAH SUMPAH SUMBANGSIH NAN SUCI

SELAGI HAYAT DIKANDUNG BADAN

KAMI TETAP BERBAKTI

139


DIREKA LETAK OLEH

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!