Views
10 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF BG (858641011000) Scheda programmi

КАК СЕ ПОЛЗВА

КАК СЕ ПОЛЗВА УРЕДЪТ АЛАРМИ Тези индикации се съобщават посредством звуков сигнал и визуални сигнализации. Важно: За да изключите звуковия сигнал, натиснете бутона . Аларма black out Тя се задейства когато се получи продължително прекъсване на тока, което е причинило повишение на температурите в отделението фризер. Върху дисплея на фризера мига максималната температура, постигната по време на спиране на тока. Едновременно светва алармената контролна лампа и се активира звуков сигнал. Важно: Препоръчва се да проверявате състоянието на съхранение на храните, преди да пристъпите към консумацията им. Аларма Отворена врата Символът за вратата на хладилника/ фризера (или и на двата) мига едновременно със звуковия сигнал и алармената контролна лампа. Той се активира когато една или и двете врати на уреда останат отворени за повече от 2 минути. Аларма функциониране Задействането на звуковия сигнал и визуализацията на букви върху дисплея указва неизправност в уреда. Обърнете се към Службата по Обслужване и им кажете кода, указан върху диплея на мястото на температурата. 221

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ Преди да се обадите в Сервиза... Проблемите във функционирането често са предизвикани от обикновени причини, които може да се установят и отстранят без каквито и да било уреди. Шумовете на уреда са нормални и понеже вентилаторите и компресорите, с които е снабден за регулиране на функционирането, се включват и изключват автоматично. Някои шумове от функционирането могат да бъдат намалени: • нивелирайки уреда и инсталирайки го върху равна повърхност • разделяйки и избягвайки контакта между уреда и мебелите • контролирайки дали вътрешните съставни части са поставени правилно • контролирайки бутилките и съдовете да не опират едни до други Някои възможни шумове от функционирането: • Съскане при включването на уреда за първи път или след дълъг престой. • Клокочене при навлизането на охлаждащата течност в тръбите. • Бръмчене когато водният клапан или вентилаторът започнат да функционират. • Пукот когато компресорът се задейства или при капенето на леда в съда. • Внезапно щракване когато компресорът се включва и изключва. Когато се чуват такива шумове ...продуктът ти е жив!!! 222