Views
10 months ago

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF PL (858641011000) Scheda programmi

KitchenAid 20RU-D1 A+ SF - 20RU-D1 A+ SF PL (858641011000) Scheda programmi

OPIS URZĄDZENIA

OPIS URZĄDZENIA KOMORA CHŁODZIARKI A. Światło wewnętrzne B. Światło wewnętrzne C. Regulowana półka D. Półka – pokrywa szuflady E. Szuflada na warzywa F. Regulator szuflady na warzywa G. Szuflada na mięso/warzywa H. Regulator szuflady na mięso/warzywa I. Przedział na produkty mleczne J. Półki drzwiowe K. Półka drzwiowa - 2 l -z uchwytem na butelki L. Półka drzwiowa 0,75 lt. KOMORA ZAMRAŻARKI M. Szklane półki/kraty(w zależności od modelu) N. Szuflada/ kosz niski (w zależności od modelu) O. Szuflada/ kosz wysoki (w zależności od modelu) P. Półki balkonowe zamrażarki Q. Światło wewnętrzne 152

WEWNĘTRZNE ELEMENTY SKŁADOWE Zmiana ustawienia półek w przedziałach chłodziarki i zamrażarki Ustawienie półek może być zmieniane w zależności od indywidualnych wymagań. Szklane półki są dosyć wytrzymałe, aby unieść ciężar butelek, kartonów mleka i innych ciężkich artykułów; należy to jednak robić nie stosując siły. Aby wyjąć półki: pociągnąć półkę, aż do momentu jej zatrzymania, podnieść i wyjąć. Wyjmowanie szuflady na owoce i warzywa lub szuflady na mięso: 1. pociągnąć szufladę aż do momentu jej zatrzymania; 2. następnie, podtrzymując ją od spodu, podnieść i wysunąć; 3. szuflada wyjdzie z prowadnic i będzie można ją wysunąć dalej; 4. aby ją wyjąć całkowicie, należy ją obrócić: przednia część do góry, tylna do dołu. Aby wyjąć szklaną pokrywę szuflady Podnieść o 10 cm przednią część ramy, a następnie, za pomocą drugiej ręki, podnieść jej tylną część i wyjąć. Wykonać operację odwrotną, aby włożyć pokrywkę na miejsce. Uwaga: można również wyjąć szuflady i pokrywki przedziału zamrażarki, postępując według wskazówek dotyczących przedziału chłodziarki. Regulacja temperatury szuflady na mięso/warzywa • Do szuflady na mięso doprowadzane jest zimne powietrze, dostające się tam poprzez otwór pomiędzy komorą chłodziarki i zamrażarki. Dzięki temu temperatura w szufladzie na mięso jest niższa od pozostałych partii komory chłodniczej. Suwak regulacyjny należy ustawiać na większy lub mniejszy przepływ powietrza. • Jeśli chcemy przechowywać warzywa w szufladzie na mięso, należy przesunąć suwak całkowicie w kierunku na zewnątrz, do miejsca nastawy na warzywa. Pozwoli to uniknąć ewentualnego zamrożenia warzyw. Regulator wilgotności w szufladzie na owoce i warzywa • Wilgotność wewnątrz szuflady na owoce i warzywa może być regulowana za pomocą odpowiedniego suwaka. • Po przesunięciu regulatora całkowicie w prawo, wilgotne powietrze eliminowane jest z szuflady w celu zapewnienia lepszych warunków przechowywania owoców i warzyw ze skórką. • Po przesunięciu regulatora całkowicie w lewo, wilgotne powietrze zatrzymywane jest wewnątrz szuflady, zapewniając lepsze warunki przechowywania warzyw liściastych. 153