Views
11 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SV (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SV (857923201010) Istruzioni per l'Uso

SVENSKA

SVENSKA 10 “Pyrolys”-funktionen 1. Vrid vredet A till funktionen Pyrolys för automatisk rengöring och i 2 sekunder visar displayen CLn (rengöring); väljaren kommer automatiskt att ställa in en tid på minst 1:30. 2. För att ändra cykeltiden för den automatiska rengöringen trycker du på knapparna “+” “-”. Max. tid för programmet är 3 timmar. För att ställa in sluttiden för pyrolyscykeln, följ anvisningarna nedan: 1. Tryck på knappen “set”, för att ställa in sluttiden för pyrolysen. Indikatorn q tänds vid symbolen . 2. Ställ in sluttiden för pyrolyscykeln med hjälp av knapparna “+” eller “-”. 3. Tryck på “ok”-knappen för att bekräfta pyrolystiden. Ugnen tänds automatiskt vid slutet av pyrolyscykeln minus cykeltiden (tidigare inställd). Indikatorerna q ovanför symbolerna tänds i följd. 4. För att öka pyrolystiden, tryck på knappen “set” och ställ in en ny tid för cykeln med knappen “+”. 5. Bekräfta med knappen OK. När den inställda tiden har gått ut hörs en ljudsignal och displayen visar . 6. Tryck på “ok” för att stänga av ljudsignalen. 7. Vrid vredet A till “0”: tiden kommer att visas på displayen igen. Äggklocka Det går endast att använda äggklockan när ugnen inte används. Den längsta tiden som kan ställas in är 6 timmar. Gör så här för att ställa in äggklockan: 1. Se till att vredet A står på “0”. Displayen visar aktuell tid. 2. Tryck på “set”-knappen. Indikatorn q tänds bredvid symbolen . Tryck på knapparna “-” eller “+” för att ställa in önskad tid. 3. Tryck på “ok”-knappen för att bekräfta. När den inställda tiden har löpt ut: En ljudsignal hörs och på displayen blinkar . Tryck på “ok”-knappen: ljudsignalen upphör. På displayen visas aktuell tid. Barnspärr 1. Efter att du vridit vredet A till “0” trycker du på knapparna “-” och “+” samtidigt i 3 sekunder. OBS! Aktiveringen av spärrfunktionen meddelas med en ljudsignal, och på displayen visas symbolen . När den en gång har ställts in fortsätter displayen att visa aktuell tid. 2. Ugnen fungerar och kan användas efter aktivering av säkerhetsspärren. 3. För att koppla ur låset, upprepa proceduren i punkt 1.

SVENSKA 11 Tabell över ugnens funktioner Funktion Förinställd Temperatur- Beskrivning av funktionen temperatur/ intervall effektnivå Grillintervall 0 UGNEN - - Ugnen avstängd. AVSTÄNGD UGNSLAMPA - - För att sätta på ugnsbelysningen. ÖVER-/ UNDERVÄRME 225°C 50 - 250°C Funktion som är lämpad för alla typer av maträtter som skall stå på samma nivå i ugnen. Förvärm ugnen till önskad temperatur och ställ in maten när den inställda temperaturen har uppnåtts. Det är lämpligt att använda den andra eller tredje ugnsfalsen för tillagningen. Denna funktion är även lämplig för tillagning av fryst färdigmat. Följ instruktionerna på matförpackningen. VARMLUFT 200°C 50 - 250°C Använd denna funktion när du skall baka söta eller salta pajer med blöt fyllning eller pizza, och både när en eller två ugnsfalsar skall användas. Vi rekommenderar att du låter maträtterna växla läge i ugnen under tillagningen för att få ett jämnare resultat. Förvärm ugnen till önskad temperatur och ställ in maten när den inställda temperaturen har uppnåtts. GRILL 3 1-3 För grillning av stekar, kebab och korv, för att gratinera grönsaker och för att rosta bröd. Förvärm ugnen i 3-5 minuter. Vi rekommenderar att du placerar maten på den 4:e eller 5:e ugnsfalsen. Då du grillar köttbitar rekommenderar vi att du använder en långpanna under för att fånga upp köttsaften. Placera den på 3:e eller 4:e ugnsfalsen och fyll den med en halvliter vatten.