Views
11 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SV (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SV (857923201010) Istruzioni per l'Uso

SUOMI 78 uuni sammuu

SUOMI 78 uuni sammuu automaattisesti. Pisin ohjelmoitavissa oleva aika on 6 tuntia. 1. Aseta toiminto ja lämpötila (katso kappaletta: Kypsennystoiminnon valitseminen) ohjeiden mukaan kohtaan 2 saakka, mutta älä vahvista painikkeella “ok”. 2. Paina painiketta “set” (näytön merkki q tulee kypsennysajan symbolin kohdalle) ja valitse 8 minuutin kuluessa haluamasi kypsennysaika painikkeella “-” tai “+”. 3. Vahvista valintasi painamalla “ok”- painiketta. Uuniin tulee virta, ja näytössä näkyy jäljellä oleva kypsennysaika. 4. Aiemmin asettamaasi lämpötilaa voit muuttaa kiertämällä valitsinta E. Jos haluat haluat nähdä uudelleen jäljellä olevan kypsennysajan, odota 5 sekuntia. tulee näyttöön: Kun asetettu aika on kulunut, näyttöön tulee , ja laitteesta kuuluu äänimerkki. Uuni sammuu automaattisesti. Voit muuttaa kypsennysaikaa painikkeella “-” tai “+”. Palaa luvun Kypsennysajan asettaminen kohtaan 3. 1. Käännä valitsin A asentoon “0”. Näyttöön ilmestyy uudelleen kellonaika. Kypsennyksen päättymisajan asettaminen Näin voit asettaa kypsennyksen päättymisajan. Pisin ohjelmoitavissa oleva aika on 23 tuntia 59 minuuttia. 1. Seuraa luvun Kypsennysajan asettaminen kohtien 1 ja 2 ohjeita. 2. Aseta kypsennysaika painamalla ensin “set”-painiketta. Symboli q syttyy symbolin viereen. 3. Aseta kypsennyksen päättymisaika painikkeella “-” tai “+”. 4. Vahvista kypsennyksen päättymisaika painamalla painiketta “ok”. Uuniin tulee virta automaattisesti kypsennyksen päättymisaikaan, josta on vähennetty kypsennyksen kestoaika. Näytössä symbolien yläpuolella olevat merkkivalot q syttyvät peräjälkeen. Erikoistoiminnot Käännä valitsin A toiminnon kohdalle: q syttyy symbolin kohdalle. Pizza Tässä toiminnossa lämpötila pysyy arvossa 250°C, ja se soveltuu pizzan paistamiseen. 1. Käännä valitsinta E, kunnes näyttöön tulee “P1” ja kahden sekunnin kuluttua esiasetettu lämpötila 250°C. 2. Vahvista painamalla painiketta “ok”. 3. Merkki symbolin kohdalla sammuu, kun lämpötila 250°C on saavutettu, valmistajan asettama aika 12 minuuttia vilkkuu näytössä ja laitteesta kuuluu äänimerkki. 4. Laita ruoka uuniin. 5. Asetettua aikaa voi muuttaa painikkeilla “+” ja “-”. 6. Vahvista painamalla painiketta “ok”. 7. Kun asetettu aika on kulunut, uuni sammuu automaattisesti, näyttöön tulee ja uunista kuuluu äänimerkki. Lämpimänäpito Pitää uunin lämpötilan jatkuvasti 60°C:ssa. 1. Käännä valitsinta E, kunnes näyttöön tulee “P2” ja kahden sekunnin kuluttua esiasetettu lämpötila 60°C. 2. Vahvista painamalla painiketta “ok”. 3. Merkki symbolin kohdalla sammuu, kun lämpötila 60°C on saavutettu, valmistajan asettama aika 10 minuuttia vilkkuu näytössä ja laitteesta kuuluu äänimerkki. 4. Laita ruoka uuniin. 5. Asetettua aikaa voi muuttaa painikkeilla “+” ja “-”. 6. Vahvista painamalla painiketta “ok”. 7. Kun asetettu aika on kulunut, uuni sammuu automaattisesti, näyttöön tulee ja uunista kuuluu äänimerkki.

SUOMI 79 Itsepuhdistustoiminto (pyrolyysi) 1. Käännä valitsin A automaattisen pyrolyysipuhdistustoiminnon kohdalle. Näyttöön tulee 2 sekunniksi merkintä CLn (cleaning – puhdistus); järjestelmä valitsee automaattisesti vähimmäiskeston, joka on 1:30. 2. Automaattisen puhdistusjakson kestoa voi muuttaa painikkeilla “+” ja “-”. Ohjelman maksimikesto on 3 tuntia. Puhdistusjakson päättymisaika asetetaan seuraavalla tavalla: 1. Siirry puhdistuksen päättymisaikaan painikkeella “set”. Merkki q syttyy symbolin kohdalle. 2. Aseta puhdistusjakson päättymisaika painikkeilla “+” ja “-”. 3. Vahvista puhdistusjakson päättymisaika painamalla painiketta “ok”. Uuni käynnistyy automaattisesti aikaan, joka on puhdistusjakson päättymisaika miinus jakson kesto (asetettu aikaisemmin). Merkit q syttyvät peräjälkeen symbolien yläpuolelle. 4. Puhdistusjakson keston pidentämiseksi paina painiketta “set” ja aseta uusi kesto painikkeella “+”. 5. Vahvista painamalla painiketta “ok”. Kun asetettu aika on kulunut, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näyttöön tulee . 6. Sammuta äänimerkki painamalla “ok”- painiketta. 7. Kierrä valitsin A asentoon “0”: aika ilmestyy uudelleen näyttöön. Ajastin Ajastinta voidaan käyttää vain, kun uuni ei ole käytössä. Pisin ohjelmoitavissa oleva aika on 6 tuntia. Ajastimen asettaminen: 1. Pidä valitsin A asennossa “0”. Näyttöön tulee kellonaika. 2. Paina “set”-painiketta. Symboli q syttyy symbolin viereen. Aseta haluamasi aika painikkeilla “-” ja “+”. 3. Vahvista valinta painamalla painiketta “ok”. Asetetun ajan päätyttyä: uunista kuuluu äänimerkki, ja näytössä vilkkuu . Paina “ok”-painiketta, niin äänimerkki lakkaa kuulumasta. Näyttöön ilmestyy uudelleen kellonaika. Lasten turvallisuus (lapsilukko) 1. Vie valitsin A asentoon “0” ja paina painikkeita “-” ja “+” samanaikaisesti 3 sekuntia. Huom. Lukkotoiminnon aktivoitumisen osoittaa äänimerkki ja näyttöön tuleva symboli . Kun asetus on tehty, näyttöön palaa kellonaika. 2. Uunin toimintoja ei voi käyttää lapsilukon aktivoimisen jälkeen. 3. Toiminto peruutetaan toistamalla kohdan 1 toimenpiteet.