Views
9 months ago

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Ceco

Sony VPCEC4S1E - VPCEC4S1E Istruzioni per l'uso Ceco

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátových sítí WLAN n 62 N Používání bezdrátových sítí WLAN Funkce bezdrátové sítě WLAN umožňuje bezdrátové připojení počítače k síti. Funkce WLAN používá následující standard IEEE 802.11a/b/g/n, který popisuje typ použité technologie. Informace o konfiguraci počítače najdete v příručce Specifikace. Standard WLAN Frekvenční pásmo Poznámky IEEE 802.11a 5 GHz - IEEE 802.11b/g 2,4 GHz Standard IEEE 802.11g popisuje vysokorychlostní komunikaci, rychlejší než standard IEEE 802.11b. IEEE 802.11n 5 GHz/2,4 GHz U modelů kompatibilních se standardem IEEE 802.11b/g/n lze použít pouze pásmo 2,4 GHz.

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátových sítí WLAN n 63 N Poznámky k práci s funkcí WLAN Obecné poznámky k práci s funkcí WLAN ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ V některých zemích může být používání produktů s funkcí WLAN omezeno místními zákony (například omezený počet kanálů). Před aktivací funkce WLAN si pečlivě pročtěte průvodce předpisy pro bezdrátové sítě WLAN. Standardy IEEE 802.11a a IEEE 802.11n nejsou k dispozici pro sítě ad hoc. Pásmo 2,4 GHz používané zařízeními kompatibilními s bezdrátovými sítěmi WLAN je využíváno i různými dalšími zařízeními. Ačkoli zařízení kompatibilní s bezdrátovými sítěmi WLAN využívají technologií pro minimalizaci rušení z jiných zařízení, která používají stejné pásmo, může rušení snižovat rychlost nebo dosah komunikace nebo bezdrátové spojení přerušovat. Rychlost a dosah komunikace se může lišit v závislosti na následujících podmínkách: ❑ vzdálenost mezi komunikujícími zařízeními, ❑ existence překážek mezi zařízeními, ❑ konfigurace zařízení, ❑ podmínky pro přenos rádiového signálu, ❑ okolní prostředí, například přítomnost stěn a materiál, ze kterého jsou postaveny, ❑ používaný software. Vlivem podmínek přenosu radiových vln může dojít k přerušení komunikace. Skutečná rychlost komunikace nemusí být tak vysoká, jak ukazuje počítač. Používání zařízení WLAN využívajících různé standardy ve stejném pásmu stejné bezdrátové sítě může snížit rychlost komunikace vlivem rádiového rušení. Výrobky WLAN jsou proto navrhovány tak, aby v případě, že potřebují zajistit komunikaci s jiným výrobkem WLAN kompatibilním s jiným standardem ve stejném pásmu snížily rychlost. Pokud rychlost komunikace není tak vysoká, jak jste očekávali, může pomoci změna bezdrátového kanálu na přístupovém bodu.