Views
4 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Spagnolo

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Spagnolo

Połączenie jednym

Połączenie jednym dotknięciem za pomocą urządzenia z systemem Android i wbudowaną funkcją NFC (NFC) 1 Wykonaj czynności od 1 do 3 podane w rozdziale „Sterowanie za pomocą urządzenia z systemem Android”. 2 Gdy na ekranie urządzenia z systemem Android pojawi się informacja o połączeniu BLUETOOTH, dotknij urządzeniem z systemem Android znaku N na głośniku Bar Speaker. Po nawiązaniu połączenia niebieska lampka głośnika Bar Speaker będzie świecić. Lampka (niebieska) Sterowanie za pomocą urządzenia iPhone/iPod touch 1 Naciśnij przycisk (włącz/tryb czuwania) na pilocie zdalnego sterowania. Włączy się wyświetlacz głośnika Bar Speaker. 2 Naciśnij przycisk PAIRING na pilocie zdalnego sterowania. W trakcie parowania BLUETOOTH niebieska lampka głośnika Bar Speaker szybko miga. 3 Ustaw urządzenie iPhone/iPod touch w tryb parowania i wybierz „SONY:HT-CT370” lub „SONY:HT-CT770” z listy urządzeń BLUETOOTH w urządzeniu iPhone/iPod touch. Po nawiązaniu połączenia niebieska lampka głośnika Bar Speaker będzie świecić. 4 Wyszukaj nazwę „SongPal” na podłączonym urządzeniu iPhone/iPod touch i pobierz tę aplikację. 5 Uruchom aplikację „SongPal”, a następnie rozpocznij sterowanie zestawem za pomocą ekranu urządzenia iPhone/ iPod touch. 3 Rozpocznij sterowanie zestawem za pomocą wyświetlacza urządzenia z systemem Android. 10 PL

Regulowanie ustawień Przycisk AMP MENU na pilocie zdalnego sterowania umożliwia ustawienie następujących opcji. Ustawienia użytkownika zostaną zachowane nawet po odłączeniu przewodu zasilania. (wstecz)/ (wybór)/ (dalej)/ (wprowadź) AMP MENU 1 Naciśnij przycisk AMP MENU na pilocie zdalnego sterowania, aby wyświetlić okno menu wzmacniacza na wyświetlaczu głośnika Bar Speaker. 2 Wybierz żądane ustawienie, używając przycisków (wstecz)/ (wybór)/ (dalej), po czym naciśnij przycisk (wprowadź). 3 Naciśnij przycisk AMP MENU, aby zamknąć okno menu wzmacniacza. Menu Funkcja Wartość domyślna LEVEL DRC (Dynamiczna kontrola zakresu) Pozwala odtwarzać dźwięk Dolby Digital przy niskim poziomie głośności dźwięku. (ON/AUTO/OFF) ON: Kompresja dźwięku zgodnie z informacją zawartą w materiale. AUTO: Automatyczna kompresja dźwięku zakodowanego w formacie Dolby TrueHD. OFF: Brak kompresji dźwięku. TONE BASS Dźwięk o niskiej głośności jest wzmocniony. To ustawienie można zmieniać od -6 do +6 w krokach co 1. TREBLE Dźwięk o wysokiej głośności jest wzmocniony. To ustawienie można zmieniać od -6 do +6 w krokach co 1. AUDIO SYNC (Synchronizacja AV) DUAL (Dual mono) AAV (Zaawansowana obsługa poziomu głośności) EFFECT (Efekty dźwiękowe) Pozwala dostosować przesunięcie dźwięku w przypadku braku synchronizacji obrazu i dźwięku. (ON/OFF) Pozwala odtwarzać sygnał multipleksowy dźwięku Dolby Digital. (M/S (kanał główny i podrzędny)/MAIN (kanał główny)/SUB (kanał podrzędny)) Pozwala zredukować różnice poziomu głośności między różnymi programami lub programami a blokami reklamowymi. (ON/OFF) ON: Odtwarzany jest dźwięk dla wybranego pola akustycznego. Zaleca się wybranie tego ustawienia. OFF: Źródło wejściowe jest konwertowane dla 2 kanałów. Uwaga: Jeśli dla ustawienia „EFFECT (Efekty dźwiękowe)” wybrano wartość „OFF”, to w przypadku zmiany ustawienia SOUND FIELD, dla ustawienia „EFFECT (Efekty dźwiękowe)” automatycznie przywracana jest wartość „ON”. AUTO 0 0 OFF MAIN OFF ON Przydatne funkcje ciąg dalszy 11 PL